Page 1

Balkan Yeşilbağlar Spor Kulübü Proje Taslağı

Hazırlayan: GÖKHAN CÖMERT Nisan 2010


Proje Taslağı’nın hazırlanış amacı: Proje Taslağı’nın hazırlanmasının başlıca amacı, kulüp yöneticilerine fikir vermek, yönetim olarak ne tür faaliyetlerde bulunabileceklerini örneklendirmek ve onlara farklı bakış açıları kazandırarak etkin, aktif ve istekli bir yönetim anlayışı ve ekip ruhu içinde bir çalışma ortamının oluşumunu sağlamaktır.

Projelerin kapsamı: Proje Taslağı’nı oluşturan projeler, temel olarak iki kapsam doğrultusunda hazırlanmıştır. 1. Sportif başarının yakalanması için gerekli psikolojik güven ve birlik ortamını sağlamak 2. Toplumumuzun, spora ve kulübümüze olan ilgisini, desteğini ve katılımını arttırmak

Projeler incelendiğinde projelerin bu iki amacın gerçekleştirilmesine yönelik oldukları görülecektir. Bunların yanında birkaç maddeyle de olsa, idari anlamda neler yapılabilir konusunda fikirler de mevcuttur. Taslak, şüphesiz ki daha birçok maddeyle genişletilebilir, geliştirilebilir. Üretilen bu projelerin ekip çalışması içinde azim ve kararlılıkla, belirli ve düzenli bir program çerçevesinde uygulamaya geçirilmesi hâlinde kulübümüze artı değerler kazandıracağı kesindir. Adım adım yapılacak bu projeler, daha sonra taslağa eklenecek başka projelerin icra edilmesi için de motivasyon ve çıkış kaynağı olacaktır.

Projeler


• Kulüp bünyesinde kulüp yöneticiliği, liderlik, antrenörlük, futbol-basketbol kuralları ile ilgili seminer, panel, kurs gibi kurumsal ve kişisel gelişim etkinliklerinin düzenlenmesi • Spor yazarı, futbolcu, basketbolcu ve akademisyenleri davet ederek halkın da katılımıyla söyleşilerin, konferansların düzenlenmesi • 3 aylık, 6 aylık veya senelik bazda değerlendirme toplantılarının ve bir sonraki döneme hazırlık çalıştaylarının düzenlenmesi • Kulübün malzeme, ulaşım, sporcu sağlığı gibi ihtiyaçlarının sponsor bulunarak karşılanması; sponsorluğa mutlak suretle önem verilmesi • Aylık Dergi çıkartılması + Haftalık Spor Bülteni çıkartılması; reklam, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına mutlak suretle önem verilmesi • İlköğretim okullarıyla ve liselerle veya bu okulların beden eğitimi öğretmenleriyle kulüp arasında resmi-gayriresmi anlaşmalarla bağlantı kurulması • Gençleri kulübümüze ve spora teşvik edecek sportif ve ayrıca spor-dışı çalışmaların, etkinliklerin düzenlenmesi (konser, turnuva vb.) • Sporcuların moral ve motivasyonunu arttıracak, sporcular arasındaki arkadaşlık ve birlik bağlarını kuvvetlendirecek faaliyetlerin düzenlenmesi (piknik, paintball, go kart vb.) • Sporcu aileleriyle telefonla haberleşmeden ziyade, kulüp-aile bütünlüğünün kurulması, sporcuların ve ailelerinin kulüple olan bağlarını güçlendirecek çalışmaların yürütülmesi • Sporcuların spor dışında, başta eğitim olmak üzere tüm sorunlarıyla samimi bir şekilde ilgilenilmesi • Amatör futbolda söz sahibi olmak ve etkili olabilmek için lobi faaliyetleri yapılması, ilçe kulüpleriyle yakın ilişki kurulması • Kabiliyetli, becerikli ve sorumluluk sahibi insanlarımızın ve özellikle de gençlerimizin kulüp yönetiminde görev almasının sağlanması • Yıldırım Bosna’nın futboldaki, Sancakspor’un basketboldaki tecrübelerinden faydalanma maksadıyla karşılıklı ilişkilerin kurumsal bazda geliştirilmesi • Dayanışma gecelerinin pahalı bilet-az katılım ekseninde değil; ucuz bilet-çok katılım ekseninde, katılımın fazlalığını ve toplumculuğu esas alan bir anlayışla organize edilmesi • Kulüp üyelerinin kulüp bünyesinde yapılan ücretli faaliyetlerden belirli oranlarda indirimden faydalanması sağlanarak üyeliğin teşvik edilmesi, katılımcılığın sağlanması • Pendik Stadyumu’nda ‘Sezon Açılışı’ yapılması (kulüp destekçilerine plâket, takımlarımızın tanıtımı, kulübün icraatları hakkında bilgi verilmesi, A Takım hazırlık maçı, konser)

SON

Proje Taslağı  
Proje Taslağı  

BYSK Proje Taslağı

Advertisement