galbolubker

IN

Наемането и продажбата на частна собственост е обезпечено със законодателство, което е ясно очертано и наложено от държавата. Това законодателство определя наемането и продажбата на цялата собственост на собствеността, заедно с всички свързани с тях ползи, които идват с контролираща земя. Терминът собственост е експанзивен, въпреки че правната защита на много видове отдаване под наем и продажба на собственост варира в различните власти.

https://www.bgvhod.com