GALAX OOPP - Katalóg CXS 2017/2018 - I. časť (www.galax.sk)

Page 1


Leon, obsah, cesta_DISTRIBUTORSKÁ_VERZE.indd 1

23.8.2017 20:15:15


2 Leon, obsah, cesta_DISTRIBUTORSKÁ_VERZE.indd 2

23.8.2017 20:15:22


OBSAH | SUMMARY ODĚVY CLOTHING

Leon, obsah, cesta_DISTRIBUTORSKÁ_VERZE.indd 3

6

OBUV FOOTWEAR

210

RUKAVICE GLOVES

306

DĚTSKÝ SORTIMENT CHILDREN’S ASSORTMENT

374

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTECTIVE EQUIPMENT

392

PRÁCE VE VÝŠKÁCH WORK AT HEIGHT

464

PRACOVNÍ DOPLŇKY WORKING ACCESSORIES

476

DROGERIE A ÚKLID DRUGSTORE AND CLEANING

496

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ A POTISKY CUSTOM SEWING AND PRINTING

546

REJSTŘÍKY A VYSVĚTLIVKY REGISTERS AND EXPLANATIONS

558 23.8.2017 20:15:27


Leon, obsah, cesta_DISTRIBUTORSKÁ_VERZE.indd 4

23.8.2017 20:15:34


Leon, obsah, cesta_DISTRIBUTORSKÁ_VERZE.indd 5

23.8.2017 20:15:40


PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ ODĚVY WORK & LEISURE WEAR

6 Monterkove_odevy.indd 6

23.8.2017 17:47:38


MONTÉRKOVÉ KOLEKCE | WORKING COLLECTION Kolekce CXS STRETCH | CXS STRETCH Collection

32

Kolekce CXS SIRIUS | CXS SIRIUS Collection

38

Kolekce CXS PHOENIX | CXS PHOENIX Collection

52

Kolekce CXS ORION | CXS ORION Collection

58

Kolekce CXS LUXY | CXS LUXY Collection

72

Kolekce CXS KLASIK | CXS KLASIK Collection

90

Ostatní pracovní oděvy | Others workwear

98

PROFESNÍ ODĚVY | PROFESSIONAL CLOTHING Výstražné oděvy | High visibility clothing

102

Doplňky k výstražným oděvům | Accessories for high visibility clothes

114

Profesní oděvy | Professional clothes

116

Gastro a bílé oděvy | Gastronomic and white clothing

121

Jednorázové oděvy | Disposable clothing

130

Voděodolné oděvy | Waterproof clothing

135

Svářečské doplňky | Welding accessories

140

VOLNOČASOVÉ ODĚVY | LEISURE CLOTHING Pánské bundy | Men’s jackets

142

Dámské bundy | Ladies’ jackets

158

Vesty | Vests

164

Mikiny | Sweatshirts

172

Třička | T-shirts

176

Kalhoty | Trousers

184

Funkční prádlo | Functional underwear

190

Ponožky | Socks

198

Čepice | Caps

202

Doplňky | Accessories

209

7 Monterkove_odevy.indd 7

23.8.2017 17:47:41


NORMY PRACOVNÍCH ODĚVŮ WORKWEAR NORMS Rozdělení a popis jednotlivých norem, které splňují naše produkty CXS. Distribution and description of individual standards that meet our CXS products.

PROTICHEMICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY PROTECTIVE CLOTHING AGAINST CHEMICAL EN 13034

• omezená ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi TYP 6 • Limited spray protection with liquid chemicals TYPE 6

EN 1073-2

• ochrana proti kontaminaci radioktivními částicemi • protection against particulate radioctive contamination

EN 13982

• ochrana proti průniku pevných částic a ochrana proti aerosolům TYP 5 • Protection against solid particles penetration and protection against aerosols TYPE 5

EN 14126

• ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům • protection against dangerous microorganism

EN 14605

• ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4 • protection against liquid aerosols, TYPE 4

EN 381

• ochranné oděvy proti pořezu řetězovou pilou • protective workwear against cut resistant by chain saw

EN ISO 13688

• ochranné oděvy - obecné požadavky • protective clothing - general requirements

EN 340

(stará verze| old version) • ochranné oděvy - obecné požadavky • protective clothing - general requirements

EN ISO 20471

• výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionlní použití • hight-visibility warning clothing for professional use

EN 343+A1

• ochranné oděvy proti dešti • protective clothing against rain

EN 13356

• výstražné doplňky pro neprofesionální použití • visibility accessories for non-professional use

EN ISO 11612

• ochranné oděvy proti teplu a plameni • protective clothing against heat and flame

EN 1149-5

• ochranné oděvy - elektrostatické vlastnosti • protective clothing - electrostatic properties

EN 61340-5-1

• Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy • Protection of electronic devices from electrostatic phenomena

EN 14058

• oděvy na ochranu proti chladnému prostředí • protective clothing against cool enviroments

EN ISO 11611

• ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech • protective clothing for use in welding and allied process

8 Monterkove_odevy.indd 8

23.8.2017 17:47:44


VÝSTRAŽNÉ ODĚVY HIGH VISIBILITY CLOTHING

EN ISO 20471

Norma EN ISO 20471 rozděluje výstražné oděvy do tří skupin podle minimální plochy použitých materiálů. Norm EN ISO 20471 divides the high visible workwear into three groups according to the minimum area of materials used.

Norma stanovuje také rozmístění a počet reflexních prvků. Vyšší bezpečnostní třídy například vyžadují, aby pruhy ohraničovaly postavů - samotná vesta proto nestačí. Oblečení by mělo mít i vertikální reflexní prvky. Zajišťují, že bude pracovník dobře vidět, i když se skloní pro nářadí. The norm also determines positions and number of reflective elements. For example higher safety classes, is require the stripes to delimit the body - the vest itself is not enough. Also clothing should have vertical reflective elements. They ensure that the worker can be seen well even if they bend for tools.

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ PLOCHA NAPADANÉHO MATERIÁLU | MINIMUM REQUIRED AREA OF CONSPICUOUS MATERIAL Materiál | Material

Třída 1 | Class 1

Třída 2 | Class 2

Třída 3 | Class 3

Podkladový mateiál | Base material

0,14 m2

0,5 m2

0,8 m2

Retroflexní materiál | Retroflective material

0,1 m2

0,13 m2

0,2 m2

Kombinovaný materiál | Combined material

0,2 m2

-

-

JAKOU TŘÍDU VYBRAT? | WHICH CLASS TO CHOOSE? Záleží na pracovišti. Výběr odpovídající třídy souvisí s tím, kde zaměstnancí pracují. Třída 1 - Vhodná pro pracovníky, kteří se nepohybují na pozemních komunikacích nebo kolejištích a kteří se setkávají s provozem do rychlosti 30 km/h. Třída 2 - Je určena pracovníkům, kteří se pohybují na silnicích a kolejištích bez provozu nebo v jejich blízkosti. Rychlost okolních vozidel nesmí překročit 60 km/h. Třída 3 - Nejvyšší stupeň ochranny, který využijí pracovníci pracující na silnicích a kolejištích nebo v jejich blízkosti, kde je alespoň částečný provoz. It depends on the workplace. The choosing of corresponding class is related to where employees work. Class 1 - Suitable for workers who do not occur on road or railway tracks and who is meeting with traffic at a speed up to 30 km / h. Class 2 - It is intended for workers who move on road and railway tracks without traffic or in close area. The speed of surrounding vehicles shall not exceed 60 km /h. Class 3 - The highest level of protection to be used by workers working on roads and railways tracks, where is at least partial traffic.

9 Monterkove_odevy.indd 9

23.8.2017 17:47:44


JAK DOSADIT SPRÁVNÝ KÓD? HOW TO SET A CORRECT CODE?

1234 567 XXX XX BARVA | COLOR

XXX

440

Modro-černá Blue-black

Získáte dosazením čásla barvy za trojmístné XXX Will be set by substitution of the three-digit XXX with number of the color

VELIKOST | SIZE

XX

Pánská montérková blůza Velikost: 46 - 64

Men’s working jacket Size: 46 - 64

Dosazením čísla velikosti za dvojmístné XX podle níže uvedených tabulek By substitution of two-digit XX with number of the color

10 Monterkove_odevy.indd 10

23.8.2017 17:47:44


PRACOVNÍ ODĚVY | WORKING CLOTHING Velikost | Size

VELIKOST | SIZE

XX

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

Kód | Code

VOLNOČASOVÉ ODĚVY | LEISURE TIME CLOTHING Velikost | Size

2XS

XS

S

M

L

XL

2X

3XL

4XL

Kód | Code

90

91

92

93

94

95

96

97

98

TABULKA BAREV | COLOR TABLE

BARVA | COLOR

XXX

Barva | Color

bílá | white

Kód | Code

100

žlutá | yellow červená | red modrá | blue 150

250

šedá | grey

černá | black

700

800

400

TABULKY VELIKOSTÍ Dle pracovní normy EN ISO 13688 (EN 340) SIZE TABLES As per workwear norm EN ISO 13688 (EN 340) 182 cm

výška height

obvod hrudi circuit of chest obvod pasu B circuit of waist

A

170 cm

výška height

obvod hrudi circuit of chest obvod pasu B circuit of waist obvod boků C circuit of hips

A

Tabulky velikostí jsou pouze orientační pomůcky pro výběr správné velikosti a nevzniká z nich nárok na reklamaci zboží. V případě, že naměříte velikost mezi dvěmi velikostmi, zvolte vždy větší velikost. Pracovní oděvy, obuv a další ochranné pracovní pomůcky jsou určené k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné. Size tables are only a indicative tool for chosing the right size and it is not possible to claim the goods on the basis of these size tables. In case your size is somwhere between two sizes always select a larger size. Work clothes, shoes and other protective equipment are designed for all-day wearing and should be maximum comfortable.

11 Monterkove_odevy.indd 11

23.8.2017 17:47:45


PÁNSKÉ PRACOVNÍ ODĚVY | MEN’S WORKING CLOTHING Velikost Size

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

A

84-88

88-92

92-96

96-100

96-100

100-104

104-108

112-116

116-120

120-124

124-128

128-132

132-136

B

72-76

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-104

104-108

108-112

112-116

116-120

120-124

DÁMSKÉ PRACOVNÍ ODĚVY | LADIES’ WORKING CLOTHING Velikost Size

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

A

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-104

104-108

108-112

112-116

116-120

120-124

B

60-64

64-68

68-72

72-76

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

100-104

104-108

C

90-93

93-96

96-99

99-102

102-105

105-108

108-111

111-114

114-117

117-120

120-123

123-126

PÁNSKÉ VOLNOČASOVÉ ODĚVY | MEN’S LEISURE TIME CLOTHING Velikost | Size

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Obvod hrudi | Circuit of chest

94-98

99-103

104-108

109-113

114-118

119-123

124-128

Obvod pasu | Circuit of waist

84-89

89-93

94-98

99-103

104-108

109-113

114-118

DÁMSKÉ VOLNOČASOVÉ ODĚVY | LADIES’ LEISURE TIME CLOTHING Velikost | Size

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Obvod hrudi | Circuit of chest

84-88

89-93

94-98

99-103

104-108

109-113

114-120

Obvod pasu | Circuit of waist

65-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91-95

96-100

Obvod boků | Circuit of hips

90-94

95-99

100-104

104-109

110-114

115-119

120-125

VÝSTRAŽNÉ VESTY | HIGH VISIBLE VESTS Velikost | Size

S-M

L-XL

2XL-3XL

4XL-5XL

Šířka hrudníku | Width of chest

60

66

72

80

Šířka ramene | Width of shoulders

10,5

13,5

16,5

19,5

Délka | Length

67

69

71

73

Velikost | Size

M

L

XL

2XL

3XL

Obvod krku | Circuit of neck

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

PÁNSKÉ KOŠILE | MEN’S SHIRTS

12 Monterkove_odevy.indd 12

23.8.2017 17:47:45


CERTIFIKOVANÉ ESD ODĚVY CERTIFIED ESD CLOTHING

Zkratka ESD znamená elektrostatický výboj. Výrobky s tímto označením zajišťují ochranu před elektrostatickými výboji a splňují aktuální kritéria a normy této ochrany. The abbreviation ESD means electrostatic discharge. The products with this design provide protection against electrostatic discharge and meet the current criteria and standards of this protection.

Co je Elektrostatický výboj? Elektrostatický výboj je způsobován prudkým průchodem elektřiny mezi různě nabitými předměty nebo osobami buď při přímém fyzickém kontaktu nebo v těsné blízkosti. Výboj trvá pouze zlomek sekundy a často je patrný jako jiskra. Elektrostatický výboj často způsobuje „skryté poškození“, které se projeví po jisté době používání ve formě zhoršené funkčnosti nebo podobných problémů. Při výrobě elektronických zařízení (obvodových desek atd.) může i velmi malý výboj způsobit neviditelné poškození. Vadná či znečištěná obuv může narušovat funkčnost ochrany před elektrostatickým výbojem.

What is Electrostatic discharge? Electrostatic discharge is caused by the rapid passage of electricity between differently charged objects or persons, either in direct physical contact or in close proximity. The shock lasts only a fraction of a second and is often seen as a spark. Electrostatic discharge often causes “hidden damage” that occurs after a period of use in the form of impaired functionality or similar problems. When making electronic devices (circuit boards, etc.), even a very small discharge can cause invisible damage. Defective or contaminated shoes may interfere with electrostatic discharge protection.

Omezení Osvědčení o ochraně před elektrostatickým výbojem se nesmí zaměňovat s vlastnostmi elektrické bezpečnosti. Pokud je nutné pracovat v blízkosti zařízení pod napětím, musí se dodržovat požadavky státních předpisů.

Limitations The electrostatic discharge certificate must not be confused with the electrical safety properties. If it is necessary to work close to the live equipment, the requirements of state regulations must be observed.

Co ovlivňuje Elektrostatický výboj? Pokud májí oděvy a obuv na ochranu před elektrostatickým výbojem uspokojivě fungovat, musí být vodivé jak osobní vybavení, tak pracoviště. Mezi faktory ovlivňující elektrostatický výboj patří materiál používaného oděvu, typ kontaktu, používání antistatických náramků. rychlost pohybů, stupeň čistoty pracovního prostředí a vlhkost vzduchu. Ve všech pracovních situacích by se mělo provést důkladné posouzení rizik, aby byla zajištěna bezpečnost osob, zpracovávané nebo zušlechťované látky či materiálu a rovněž používaného vybavení.

What Affects Electrostatic discharge? If clothing and shoe shields are to function satisfactorily, both personal equipment and work stations must be conductive. Factors influencing electrostatic discharge include material of used clothing, type of contact, use of antistatic wristbands. Speed of movement, degree of cleanliness of the working environment and humidity. A thorough risk assessment should be carried out in all work situations to ensure the safety of persons, processed or refined substances or materials and the equipment used.

13 Monterkove_odevy.indd 13

23.8.2017 17:47:46


ROZDĚLENÍ PRACOVNÍCH KOLEKCÍ NEW !!!

CXS STRETCH

CXS SIRIUS BRIGHTON

Materiál: kanvas 98% bavlna 2% elastan Gramáž: 250g/m2

Materiál: kanvas 65% polyester 35% bavlna Gramáž: 270g/m2

• strečová tkanina umožňující přirozeně volný pohyb • ramena vyztužena 600D polyesterem • reflexní doplňky • kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních

• rukávy s nastavitelnou manžetou • multifunkční kapsy • reflexní doplňky • kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních

výztuh

výztuh

Material: canvas 98% cotton 2% elastan Grammage: 250g/m2

Material: canvas 65% polyester 35% cotton Grammage: 270g/m2

• stretch fabric allowing naturally free movement • shoulders reinforced by 600D polyester • reflective accessories • knees reinforced 600D polyester with possibility to insert knee

• sleeves with adjustable cuff • multifunctional pockets • reflective accessories • knees reinforced 600D polyester with possibility to insert knee

protectors

protectors

14 Monterkove_odevy.indd 14

23.8.2017 17:48:22


DIVISION OF WORKING COLLECTION

CXS SIRIUS

CXS PHOENIX

Materiál: kanvas 65% polyester 35% bavlna Gramáž: 270g/m2

Materiál: kepr 65% polyester 35% bavlna Gramáž: 190g/m2

• ramena a spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem • multifunkční kapsy • kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních

• rukávy s pružnou manžetou • náprsní kapsy s klopami • zapínání na jednocestný zip • zdvojená kolena

výztuh

Material: canvas 65% polyester 35% cotton Grammage: 270g/m2

Material: twill 65% polyester 35% cotton Grammage: 190g/m2

• shoulders and bottom of legs reinforced by 600D polyester • multifunctional pockets • knees reinforced 600D polyester with possibility to insert knee

• sleeves with elastic cuff • chest flap pockets • one-way zipper fastening • reinforced knees

protectors

15 Monterkove_odevy.indd 15

23.8.2017 17:48:57


NEW !!!

CXS ORION

CXS LUXY BRIGHT

Materiál: kepr 60% bavlna 40% polyester Gramáž: 280g/m2

Materiál: kepr 100% bavlna Gramáž: 260g/m2

• blůza - pas na bocích do gumy • kalhoty - pas vzadu do gumy • reflexní doplňky • kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních

• odepínací rukávy s pružnou manžetou • náprsní kapsy s klopami • reflexní pruhy • zdvojená kolena

výztuh Material: twill 60% cotton 40% polyester Grammage: 280g/m2

Material: twill 100% cotton Grammage: 260g/m2

• jacket - waist with side elastic bands • trousers - waist with backside elastic bands • reflective accessories • knees reinforced 600D polyester with possibility to insert knee

• detachable sleeves with elastic cuff • chest flap pockets • reflective stripes • reinforced knees

protectors

16 Monterkove_odevy.indd 16

23.8.2017 17:49:44


CXS LUXY

CXS KLASIK

Materiál: kepr 100% bavlna Gramáž: 260g/m2

Materiál: kepr 100% bavlna Gramáž: 240g/m2

• odepínací rukávy s pružnou manžetou • skrytá náprsní kapsa • guma v pase • zesílená kolena

• zdvojené lokty • kryté zapínání na knoflíky • volný pas s tkanicí na stáhnutí • zdvojená kolena

Material: twill 100% cotton Grammage: 260g/m2

Material: twill 100% cotton Grammage: 240g/m2

• detachable sleeves with elastic cuff • hidden chest pocket • elastic waist in the (back) waist • reinforced knees

• reinforced elbows • covered button fastening • waist with lace for fastening • reinforced knees

17 Monterkove_odevy.indd 17

23.8.2017 17:50:30


NEW !!!

str. 34

NEW !!!

str. 34

str. 34

NEW !!!

NEW !!!

str. 40

str. 34

Montérkové od vy Workwear CXS STRETCH

CXS STRETCH

1010 027 440 XX

str. 40

CXS SIRIUS BRIGHTON 1010 001 802 XX

str. 40

CXS SIRIUS BRIGHTON 1010 001 705 XX

CXS PHOENIX PERSEUS 1010 016 706 XX

CXS PHOENIX PERSEUS 1010 016 705 XX

CXS ORION OTAKAR

1010 003 610 XX

NEW !!!

str. 74

str. 78

str. 79

CXS LUXY EDA

1010 006 803 XX

CXS LUXY EDA

1010 006 109 XX

CXS LUXY HUGO 1010 009 411 XX

NEW !!!

CXS LUXY EDA

1010 028 510 XX

str. 79

str. 79

CXS LUXY EDA

1010 006 810 XX

1010 006 705 XX

str. 88

str. 86

CXS LUXY HUGO

str. 74

NEW !!!

CXS LUXY BRIGHT

CXS LUXY EDA

1010 006 510 XX

1010 009 510 XX

str. 74

1010 028 411 XX

str. 78

str. 86

str. 79

1010 003 411 XX

CXS LUXY BRIGHT

1010 004 710 XX

1010 006 411 XX

CXS ORION OTAKAR

1010 003 710 XX

str. 68

str. 61

str. 60

CXS ORION OTAKAR

1010 003 805 XX

CXS ORION OTAKAR

CXS LUXY EDA

1010 006 260 XX

1010 002 708 XX

1010 014 708 XX

CXS ORION OTAKAR

str. 78

CXS SIRIUS NIKÉ

CXS SIRIUS LUCIUS

str. 60

str. 68

1010 004 805 XX

CXS LUXY EDA

1010 028 810 XX

1010 016 710 XX

CXS ORION OTAKAR

1010 003 703 XX

CXS LUXY BRIGHT

str. 54

str. 50

str. 48

str. 44

1010 001 708 XX

CXS PHOENIX PERSEUS

1010 001 803 XX

1010 027 710 XX

CXS SIRIUS LUCIUS

1010 001 703 XX

str. 61

str. 61

CXS ORION OTAKAR

CXS SIRIUS LUCIUS

CXS SIRIUS BRIGHTON

CXS STRETCH

1010 027 441 XX

str. 44

str. 54

str. 54

CXS STRETCH

1010 027 270 XX

CXS LUXY DIANA 1010 008 260 XX

str. 88

CXS LUXY DIANA 1010 008 411 XX

18 Monterkove_odevy.indd 18

23.8.2017 17:52:41


str. 88

CXS LUXY DIANA

str. 92

CXS KLASIK MIREK

1010 008 510 XX

str. 116

CXS MOFOS

NEW !!!

CXS SIRIUS BRIGHTON 1020 001 802 XX

CXS PHOENIX CEFEUS 1020 016 706 XX

1020 028 510 XX

CXS STRETCH

1020 001 705 XX

CXS PHOENIX CEFEUS 1020 016 705 XX

str. 76

CXS PHOENIX CEFEUS 1020 016 710 XX

CXS LUXY JOSEF 1020 006 260 XX

1020 001 708 XX

CXS ORION TEODOR

CXS LUXY JOSEF

1020 006 411 XX

CXS SIRIUS NIKOLAS 1020 014 708 XX

str. 50

CXS SIRIUS AISHA 1020 002 708 XX

str. 62

NEW !!!

str. 62

CXS ORION TEODOR 1020 003 411 XX

str. 76

CXS LUXY BRIGHT

1020 004 710 XX

str. 76

NEW !!!

CXS LUXY BRIGHT

1020 028 411 XX

1020 028 810 XX

str. 81

str. 80

1020 006 510 XX

1020 001 803 XX

1020 003 710 XX

str. 69

CXS LUXY JOSEF

CXS SIRIUS BRIGHTON

CXS ORION TEODOR

1020 003 805 XX

str. 41

str. 49

str. 62

str. 80

str. 36

CXS STRETCH

CXS ORION TEODOR

1020 004 805 XX

1210 011 518 XX

1020 027 710 XX

CXS SIRIUS NIKOLAS

str. 69

CXS ORION TEODOR

NEW !!!

str. 45

str. 56

str. 80

str. 36

CXS STRETCH

1020 001 703 XX

CXS JUTOS

1290 073 524 XX

1020 027 441 XX

CXS SIRIUS NIKOLAS

str. 63

1020 003 703 XX

NEW !!!

str. 45

str. 56

CXS ORION TEODOR

1020 003 610 XX

str. 36

1020 027 270 XX

CXS SIRIUS BRIGHTON

str. 63

CXS ORION TEODOR

NEW !!!

str. 41

str. 56

CXS LUXY BRIGHT

str. 36

CXS STRETCH

str. 41

1010 011 400 XX

str. 101

str. 98

CXS VENATOR

CXS KLASIK LADA

1090 001 400 XX

1020 027 440 XX

1180 001 703 XX

NEW !!!

CXS KLASIK VENCA

1010 010 400 XX

str. 96

str. 94

CXS LUXY JOSEF 1020 006 810 XX

str. 81

CXS LUXY JOSEF 1020 006 705 XX

19 Monterkove_odevy.indd 19

23.8.2017 17:55:04


str. 81

str. 81

CXS LUXY JOSEF

CXS LUXY JOSEF 1020 006 803 XX

CXS KLASIK MIREK

str. 100

CXS KLASIK HELA

CXS JUNA

str. 116

CXS MOFOS

1410 001 518 XX

1030 001 803 XX

CXS SIRIUS BRIGHTON 1030 001 802 XX

str. 57

CXS PHOENIX CRONOS 1030 016 706 XX

CXS PHOENIX CRONOS 1030 016 705 XX

CXS ORION KRYŠTOF

1030 003 703 XX

1030 016 710 XX

CXS ORION KRYŠTOF

NEW !!!

str. 37

CXS ORION KRYŠTOF 1030 003 805 XX

str. 70

CXS ORION KRYŠTOF

str. 37

NEW !!!

CXS STRETCH

1030 027 710 XX

str. 49

str. 46

CXS SIRIUS TRISTAN 1030 001 708 XX

CXS SIRIUS TRISTAN 1030 014 708 XX

str. 64

str. 64

str. 64

1030 004 710 XX

CXS VENATOR

CXS STRETCH

1030 001 703 XX

str. 100

1490 001 800 XX

1030 027 441 XX

CXS SIRIUS TRISTAN

str. 70

1030 004 805 XX

str. 37

str. 46

str. 57

CXS PHOENIX CRONOS

str. 100

CXS VENATOR

CXS STRETCH

1030 001 705 XX

1020 008 411 XX

1490 001 518 XX

1030 027 270 XX

CXS SIRIUS BRIGHTON

str. 65

CXS ORION KRYŠTOF

NEW !!!

str. 42

str. 57

str. 65

str. 37

1030 027 440 XX

str. 42

str. 42

CXS VENATOR

1490 040 524 XX

CXS STRETCH

1180 002 700 XX

CXS SIRIUS BRIGHTON

NEW !!!

1020 008 260 XX

str. 99

str. 96

str. 89

CXS LUXY ELENA

CXS LUXY ELENA

1020 009 510 XX

1020 011 400 XX

1020 010 400 XX

1020 008 510 XX

str. 89

str. 86

CXS LUXY JAKUB

1020 009 411 XX

str. 92

str. 89

1030 003 610 XX

CXS LUXY JAKUB

1020 006 109 XX

CXS LUXY ELENA

str. 86

CXS ORION KRYŠTOF 1030 003 710 XX

NEW !!!

CXS LUXY BRIGHT 1030 028 411 XX

str. 77

CXS ORION KRYŠTOF 1030 003 411 XX

str. 77

NEW !!!

CXS LUXY BRIGHT 1030 028 810 XX

20 Monterkove_odevy.indd 20

23.8.2017 17:57:41


str. 77

NEW !!!

CXS LUXY BRIGHT

str. 82

CXS LUXY ROBIN

CXS LUXY ROBIN

1030 028 510 XX

1030 006 260 XX

CXS LUXY MARTIN

str. 89

CXS LUXY SABINA

str. 93

1030 010 400 XX

str. 85

CXS LUXY ROBERT

1040 006 805 XX

str. 117

LESNÍK

str. 118

str. 48

1070 001 708 XX

str. 66

CXS ORION MAREK 1070 003 710 XX

str. 98

CXS VENATOR

1390 018 524 XX

1050 010 400 XX

NEW !!!

CXS ELEKTROTECHNIK 1130 003 400 XX

str. 43

CXS SIRIUS BRIGHTON 1060 001 705 XX

1180 003 703 XX

str. 119

str. 118

CXS ENERGETIK

str. 117

CXS MOFOS

CXS KLASIK JARDA

1130 002 400 XX

1130 002 403 XX

1040 006 411 XX

str. 93

str. 87

str. 118

str. 85

CXS LUXY ROBERT

1040 004 710 XX

1040 009 510 XX

CXS ENERGETIK

1120 006 410 XX

CXS ORION ADRIAN

CXS LUXY ALASKA

1040 009 411 XX

FR7 JAKUB

1120 005 503 XX

CXS SIRIUS DARIEN

CXS LUXY ALASKA

CXS LUXY ROBERT

1040 006 803 XX

str. 87

1030 008 411 XX

str. 71

str. 66

1040 003 710 XX

str. 89

CXS LUXY SABINA

1030 008 260 XX

CXS ORION ADRIAN

1030 011 400 XX

str. 85

CXS LUXY SABINA

1030 009 510 XX

CXS KLASIK YVONA

CXS KLASIK FRANTA

1030 008 510 XX

1030 006 705 XX

str. 89

str. 87

str. 97

CXS LUXY ROBIN

1030 006 810 XX

CXS LUXY MARTIN

1030 009 411 XX

1030 006 109 XX

str. 83

str. 83

CXS LUXY ROBIN

1030 006 510 XX

str. 87

str. 83

CXS LUXY ROBIN

1030 006 803 XX

str. 82

CXS LUXY ROBIN

1030 006 411 XX

str. 83

CXS LUXY ROBIN

str. 82

NEW !!!

CHEMIK

1140 001 400 XX

str. 47

str. 43

CXS SIRIUS BRIGHTON 1060 001 802 XX

str. 119

CXS SIRIUS ELIAS 1060 001 703 XX

21 Monterkove_odevy.indd 21

23.8.2017 17:59:49


str. 47

CXS SIRIUS ELIAS

str. 67

CXS ORION DAVID

1060 001 708 XX

str. 84

CXS LUXY TOMÁŠ

str. 94

1090 002 400 XX

str. 120

NEW !!!

CXS ORION DAVID

PVC-45W ZÁSTĚRA/APRON

str. 102

str. 102

str. 102

CXS LUXY PATRIK 1090 006 411 XX

str. 120

NEW !!!

PVC-45W ZÁSTĚRA/APRON 1140 023 500 00

str. 84

str. 67

1060 003 703 XX

1060 003 610 XX

1060 003 710 XX

CXS KLASIK STELA

1060 006 411 XX

CXS ORION DAVID

CXS ORION DAVID

1060 003 805 XX

str. 67

str. 67

1140 023 100 00

NEW COLOR !!!

str. 102

str. 103

NEW !!!

ýstražné od vy a doplňky Hight visibility clothing and accessories CXS NORWICH

CXS NORWICH

1112 001 155 XX

str. 103

NEW !!!

CXS PRESTON

NEW !!!

FROME

CXS DERBY

str. 105

LEEDS

LEEDS

str. 107

CXS CARDIFF

CXS LONDON

CXS CARDIFF

CXS NORWICH

1112 002 155 XX

CXS NORWICH

1112 002 205 XX

CXS LUTON

1110 051 205 XX

str. 106

CXS OXFORD

str. 107

CXS CAMBRIDGE

1110 005 155 XX

str. 108

str. 108

str. 107

1111 001 205 XX

str. 106

1110 006 200 XX

str. 104

NEW !!!

1110 051 255 XX

CXS OXFORD

1110 001 155 XX

str. 104

CXS LUTON

1110 051 155 XX

str. 105

str. 105

1115 027 150 XX

NEW !!!

CXS LUTON

1110 002 205 XX

1110 007 200 XX

1110 007 150 XX

1111 001 155 XX

CXS DERBY

1110 002 155 XX

1115 027 200 XX

FROME

1115 023 200 XX

str. 104

str. 103

str. 103

CXS PRESTON

1115 023 150 XX

1112 001 205 XX

1110 004 200 XX

str. 108

CXS NORWICH

1112 003 155 XX

str. 108

CXS NORWICH

1112 003 205 XX

22 Monterkove_odevy.indd 22

23.8.2017 18:01:28


str. 109

YORK

str. 109

YORK

str. 112

NEW !!!

BATH

1116 001 200 XX

1116 001 150 XX

BOLTON

CXS DORSET

str. 114

str. 114

CROSS

CXS CLIP

1115 005 200 XX

str. 115

str. 115

KEADY

1115 003 150 XX

str. 121

str. 121

str. 121

1115 005 150 XX

KEADY

CXS ELY

str. 114

CROSS

1114 001 200 XX

1115 002 200 XX

1115 002 150 XX

str. 113

str. 115

str. 115

1113 001 200 XX

CXS GUSTAV

1114 001 150 XX

CXS ELY

1115 006 150 00

str. 113

str. 112

DOVER

1113 001 150 XX

CXS GUSTAV

1114 038 200 XX

str. 112

DOVER

1116 009 200 XX

str. 113

str. 113

CXS DORSET

str. 110

NEW !!!

BATH

1116 009 150 XX

1114 038 150 XX

1114 037 155 XX

str. 110

NEW !!!

1115 003 200 XX

str. 122

str. 122

astro a bílé od vy Gastonomic and white clothing CXS VESTA | VEST

CXS VESTA | VEST

1150 006 800 XX

CXS ZÁSTĚRA | APRON 1150 004 800 00

CXS ZÁSTĚRA | APRON 1150 007 800 00

CXS RADIM

1150 008 100 00

CXS RADIM

1150 001 801 XX

CXS ADAM

1150 018 100 XX

1150 002 800 XX

str. 123

CXS LENA

str. 123

CXS EVA

str. 124

CXS KAREL

1150 012 100 00

1150 009 812 XX

str. 125

str. 125

1150 017 100 XX

1150 004 100 00

CXS STELA

1150 011 100 00

str. 125

str. 124

str. 124

1150 001 100 XX

CXS PŘÍRUČNÍK | CLOTH

CXS ZÁSTĚRA | APRON

CXS TEREZA

1150 005 800 XX

str. 123

str. 122

str. 122

CXS ALBERT

1150 003 800 XX

CXS RENÉ

1150 013 100 XX

str. 126

CXS GABRIELA

1150 023 100 XX

23 Monterkove_odevy.indd 23

23.8.2017 18:03:13


str. 126

CXS ANETA

str. 126

CXS ANDREA

1150 019 105 XX

str. 128

str. 128

str. 128

CXS BÁRA

CXS DARJA

CXS DITA

1150 021 999 XX

CXS LUDVA

1150 022 250 XX

str. 129

str. 129

str. 128

CXS BÁRA

1150 022 100 XX

1150 022 412 XX

str. 128

str. 127

1150 016 100 XX

1150 015 100 XX

1150 014 100 XX

CXS BÁRA

CXS BÁRA

1150 022 414 XX

CXS DARJA

CXS ARTUR

1150 020 107 XX

str. 127

str. 127

CXS NELA

1150 024 100 00

1150 026 100 00

str. 129

CXS KUBA

1150 025 100 00

str. 132

str. 130

str. 130

str. 132

str. 133

ednorázové od vy Disposable clothing 3M OVERAL 4520

CXS OVERAL

1160 006 100 XX

str. 133

RUKÁVNÍK TYVEK® 1160 011 100 00

TYVEK® CLASSIC XPERT

1160 001 100 XX

str. 134

str. 134

CXS MAGDA

1160 005 100 XX

CXS TONK

1160 008 100 00

TYCHEM® C

1160 003 150 XX

str. 135

CXS ONETIME

1160 007 113 00

1170 008 113 00

str. 135

str. 135

str. 135

1160 002 105 XX

str. 134

CXS ERIKA

1160 010 400 00

TYVEK® CLASSIC PLUS

str. 136

str. 136

od odolné od vy Waterproof clothing CXS GUSTAV

1170 005 800 00

CXS GUSTAV

1170 005 500 00

CXS GUSTAV

1170 005 100 00

YORK

1116 001 150 XX

YORK

1116 001 200 XX

24 Monterkove_odevy.indd 24

23.8.2017 18:04:10


str. 137

CXS PU

str. 137

CXS PROFI

1170 002 500 XX

str. 139

CXS VENTO

str. 139

CXS VENTO

CXS DEREK

str. 140

str. 138

NEW !!!

BATH

1116 009 150 XX

1116 009 200 XX

str. 139

str. 139

CXS DEREK

1170 001 150 XX

1170 004 500 XX

1170 004 400 XX

1170 003 500 XX

1170 003 400 XX

str. 138

NEW !!!

BATH

CXS PROFI

CXS PROFI

1170 003 524 XX

str. 137

str. 137

1170 001 500 XX

str. 141

str. 141

str. 140

str. 141

Svářečské doplňky Weilding accesories CXS KOVÁŘ | KOVAR 1180 005 000 00

str. 142

NEW !!!

CXS SVÁŘEČ | SVAREC 1180 004 000 00

str. 142

NEW !!!

CXS RUKÁVNÍK | SLEEVE 1180 007 000 00

NEW !!!

str. 142

CXS KAMAŠE | GAITERS 1180 006 000 00

NEW !!!

KLOBOUK | HAT

1190 000 000 00

str. 142

str. 143

olnočasové od vy Leisure time clothing CXS DURHAM

CXS DURHAM

str. 143

CXS TULSA

CXS TULSA

1230 009 710 XX

CXS LAVAL

CXS TULSA

NEW !!!

CXS EDMONTON 1290 083 800 XX

str. 146

CXS DIEGO

1290 077 800 XX

CXS SACRAMENTO

CXS FRANCISCO 1230 066 710 XX

str. 146

NEW !!!

CXS GARLAND

1290 088 411 XX

1230 009 160 XX

str. 144

str. 144

str. 143

CXS TULSA

1230 072 806 XX

1230 072 802 XX

1230 009 411 XX

1230 009 260 XX

str. 145

1230 026 805 XX

str. 143

CXS DURHAM

CXS DURHAM

1230 072 800 XX

1230 072 411 XX

CXS DELAWARE

1230 008 706 XX

str. 147

NEW !!!

CXS GARLAND

1290 088 510 XX

str. 145

1230 001 800 XX

str. 147

str. 147

NEW !!!

CXS GARLAND

1290 088 710 XX

25 Monterkove_odevy.indd 25

23.8.2017 18:05:37


NEW !!! str. 148

str. 148

CXS OTAWA

CXS OTAWA

1240 001 250 XX

CXS OTAWA

1240 001 414 XX

NEW !!!

str. 148

CXS VEGAS

1240 001 800 XX

NEW !!! str. 151

str. 150

CXS VANCOUVER

CXS VEGAS

CXS ALABAMA

str. 153

CXS PILOT

CXS BRIGHTON

1210 078 806 XX

CXS IRVINE

CXS IRVINE

1210 001 411 XX

str. 155

CXS IRVINE

1210 001 610 XX

CXS TOM WINTER

CXS GEORGIA

1210 010 800 XX

CXS FREMONT

CXS VERMONT

1210 007 414 XX

CXS PAGE

CXS PAGE

CXS LEDUC

1230 074 800 XX

1230 057 484 XX

NEW !!! str. 195

CXS LEDUC

1230 057 403 XX

str. 160

CXS DIGBY

1230 025 805 XX

str. 160

CXS MIAMI

1290 012 400 XX

CXS ANTALOPE

NEW !!!

str. 162

str. 161

str. 161

1210 080 414 XX

str. 159

str. 158

str. 158

1230 074 400 XX

1230 074 250 XX

str. 156

NEW !!!

str. 158

CXS PAGE

1290 010 400 XX

CXS IRVINE

1210 001 260 XX

1210 005 810 XX

NEW !!!

str. 157

str. 155

str. 156

str. 156

CXS FREMONT

NEW !!! str. 157

CXS IRVINE

1210 001 510 XX

1210 005 260 XX

1210 001 710 XX

1210 057 205 XX

str. 155

str. 154

CXS BRIGHTON

str. 153

CXS MEMPHIS

1210 081 403 XX

1210 078 802 XX

1210 078 803 XX

str. 155

str. 155

CXS LOUSIANA

1210 085 405 XX

str. 154

str. 154

CXS BRIGHTON

1210 003 800 XX

CXS MODESTO

1220 001 800 XX

1220 010 802 XX

1220 013 800 XX

1220 013 510 XX

str. 152

str. 152

str. 151

str. 150

CXS VEGAS

CXS VEGAS

1220 013 260 XX

1220 013 411 XX

NEW !!!

NEW !!! str. 150

str. 150

CXS OCEANSIDE 1210 016 511 XX

CXS CLARITA

1210 084 400 XX

26 Monterkove_odevy.indd 26

23.8.2017 18:07:48


NEW !!!

NEW !!! str. 162

CXS CLARITA

str. 163

CXS KENOVA

CXS TACOMA

1210 084 700 XX

str. 163

1210 088 260 XX

str. 164

CXS UTAH

1210 017 808 XX

str. 164

CXS PASO

CXS UTAH

1330 001 414 XX

str. 165

NEW !!!

1320 010 802 XX

1330 002 250 XX

NEW !!!

CXS TOPEKA

CXS SEATTLE

str. 169

1310 002 806 XX

str. 171

CXS OHIO

str. 171

str. 172

CXS GRANBY

CXS ODEON

1520 001 413 XX

str. 173

str. 174

str. 173

str. 174

CXS ODEON

1520 001 414 XX

CXS HARRIET

CXS ODEON

1520 001 800 XX

CXS ODEON

1520 001 250 XX

1510 039 408 XX

str. 173

CXS HARRIET

NEW COLOR !!!

CXS TORONTO

1520 004 805 XX

str. 174

CXS CORAL

1520 011 265 XX

str. 174

str. 172

CXS CAMROSE

CXS DENVER

str. 173

str. 174

CXS SEATTLE

1310 001 510 XX

1310 004 800 XX

1520 011 421 XX

1520 010 618 XX

str. 170

str. 171

str. 171

CXS DENVER

CXS HARRISON

1520 010 805 XX

CXS SEATTLE

1310 001 411 XX

1310 004 400 XX

1310 003 800 XX

CXS HARRISON

1510 031 800 XX

str. 171

CXS SEATTLE

1310 002 802 XX

str. 170

str. 170

CXS SEATTLE

CXS OHIO

1310 003 400 XX

CXS OMAK

1310 018 804 XX

1310 001 260 XX

1310 002 810 XX

CXS OHIO

1310 003 500 XX

str. 169

CXS SEATTLE

CXS SEATTLE

1310 002 803 XX

CXS PIERRE

str. 169

str. 168

str. 168

1310 005 800 XX

1310 027 805 XX

1320 002 800 XX

str. 169

NEW COLOR !!!

CXS OVERLAND

CXS LAREDO

1320 001 800 XX

str. 166

str. 166

str. 165

1510 001 501 XX

str. 175

str. 175

CXS TORONTO

1520 004 808 XX

27 Monterkove_odevy.indd 27

23.8.2017 18:09:45


NEW COLOR !!! str. 175

str. 175

CXS TORONTO

CXS TORONTO

1520 005 805 XX

CXS NIMES

1520 005 808 XX

str. 184

str. 184

NEW !!!

CXS DEMIS

1490 071 400 XX

str. 186

CXS MISSISSIPPI

CXS MISSISSIPPI

1490 006 700 XX

1490 002 400 XX

str. 186

1490 007 700 XX

NEW COLOR !!! str. 187

str. 187

CXS BOSTON

CXS MONTREAL

1430 001 800 XX

1490 005 803 XX

CXS MONTPELIER 1420 001 800 XX

str. 188

str. 188

str. 188

CXS REDMOND

1490 004 700 XX

CXS REDMOND

1490 004 250 XX

str. 189

CXS ELEN

1490 003 800 XX

str. 189

CXS IVA

1490 009 800 XX

NEW !!! str. 176

rička T-shirts CXS ELLA

1610 178 250 | 415 | 100 | 800 XX

str. 177

CXS DANIEL

1610 001 250 | 100 | 714 | 150 | 200 | 412 | 413 | 414 | 511 | 711 | 800 XX

str. 182

CXS MICHAEL

1630 001 250 | 100 | 714 | 150 | 200 | 412 | 413 | 414 | 511 | 711 | 800 XX

28 Monterkove_odevy.indd 28

23.8.2017 18:11:36


str. 178

CXS OLIVER

1610 002 260 | 209 | 510 | 806 | 809 | 810 XX

NEW COLOR !!!

NEW COLOR !!!

str. 179

str. 180

CXS THERON

CXS PETR

str. 120/180

ESD

CXS LIAM

1130 004 413 XX

NEW !!!

str. 181

NEW !!!

CXS LANDON

CXS DOVER

str. 183

NEW !!!

str. 190

NEW !!!

str. 181

NEW !!!

CXS LANDON

str. 192

CXS LANDON

1640 014 210 XX

CXS TOM

1660 001 260 XX

str. 181

NEW !!!

str. 183

str. 183

str. 183

CXS TOM

1113 001 200 XX

1610 004 509 XX

1640 014 160 XX

1630 114 259 XX

CXS DOVER

1113 001 150 XX

str. 181

NEW !!!

CXS LIAM

1630 114 210 XX

str. 183

str. 181

1640 014 259 XX

str. 181

NEW !!!

CXS LIAM

1630 114 160 XX

CXS THEA

1610 003 509 XX

1620 001 250 | 100 | 413 | 414 | 711 | 800 XX

str. 180

CXS TOM

1660 001 411 XX

1660 001 510 XX

str. 195

str. 194

str. 193

Funkční prádlo, spodní prádlo a ponožky Functional clothing, underwear and socks CXS EVEREST

str. 195

CXS ACTIVE

1720 001 700 XX

NEW !!!

CXS EVEREST

1740 017 805 XX

CXS REWARD

CXS COOLDRY

1720 017 805 XX

str. 190

NEW !!!

CXS COOLDRY

1740 018 810 XX

str. 192

CXS REWARD

1710 001 700 XX

1720 003 808 XX

str. 194

str. 193

1740 002 808 XX

CXS ACTIVE

CXS REWARD

1720 002 808 XX

1720 018 810 XX

CXS REWARD

1740 003 808 XX

str. 195

CXS ACTIVE

1740 001 700 XX

29 Monterkove_odevy.indd 29

23.8.2017 18:13:19


str. 197

CXS DIRK

str. 196

CXS BOXER

1810 001 711 XX

CXS ROCKY

1810 002 711 XX

str. 198

str. 198

str. 199

str. 199

NEW !!!

CXS SOFT

str. 198

str. 198

CXS RS

CXS COMFORT

1830 005 800 XX

str. 200

str. 199

CXS THERMMAX

str. 200

CXS THERMOMAX

1830 002 800 XX

1830 044 800 00

str. 198

1830 011 250 XX

1830 008 800 XX

CXS UNI

1830 001 800 XX

CXS FOREST

CXS SKI

str. 198

CXS RS

str. 199

str. 201

str. 200

CXS SOFT

1830 011 100 XX

1830 008 100 XX

CXS BRIGADE

1830 001 100 XX

1830 006 700 XX

str. 201

CXS T/SKI

1830 009 400 XX

1830 013 500 XX

1830 004 700 XX

str. 198

1830 011 800 XX

CXS BRIGADE

CXS BRIGADE

1830 003 800 XX

CXS NICK

CXS SOFT

1830 011 500 XX

str. 198

str. 197

1810 033 414 XX

1810 003 800 XX

CXS SOFT

CXS SOFT

1830 011 400 XX

str. 196

str. 202

str. 202

str. 203

str. 203

str. 202

Čepice Caps CXS ŠÁTEK | SCARF 1820 064 801 00

str. 203

CXS JACK

1820 001 413 00

CXS ELY

str. 203

CXS JACK

1820 001 414 00

str. 203

CXS JACK

1820 001 500 00

CXS JACK

CXS ELY

1115 002 200 00

1115 002 150 00

CXS JACK

1820 001 200 00

str. 203

str. 203

str. 203

1820 001 800 00

CXS JACK

1820 001 250 00

CXS PHIL

1820 002 413 00

CXS PHIL

1820 002 100 00

30 Monterkove_odevy.indd 30

23.8.2017 18:14:43


str. 203

CXS PHIL

str. 203

CXS PHIL

1820 002 414 00

CXS SIRIUS

str. 206

CXS VASIL

str. 206

CXS IVAN

1820 007 710 00

str. 207

KEADY

str. 208

str. 208

str. 208

str. 207

CXS KULICH

1820 011 800 00

str. 205

str. 205

CXS SIRIUS

1820 016 800 00

str. 209

str. 209

CXS OLEG

1820 010 800 00

CXS DAN

1820 015 800 00

CXS SIRIUS

1820 059 702 00

str. 207

str. 206

CXS KEVIN

CXS TED

CXS FJODOR

1820 009 810 XX

KEADY

1115 003 200 00

1820 005 400 XX

1820 006 800 00

str. 205

str. 204

str. 204

1115 003 150 00

1820 054 524 61

CXS IVAN

1820 059 703 00

1820 014 700 00

CXS VENATOR

1820 002 800 00

str. 205

str. 98/204

1820 060 802 00

CXS SIRIUS

1820 060 803 00

str. 209

Doplňky Accessories CXS ŠLE | BRACES 1900 001 999 00

CXS LEDVINOVÝ PÁS KIDNEY BAND 1900 002 700 00

CXS BEDERNÍ PÁS WAIST SUPPORT 6110 069 803 XX

31 Monterkove_odevy.indd 31

23.8.2017 18:16:22


MONTÉRKOVÁ KOLEKCE CXS STRETCH WORKING COLLECTION CXS STRETCH CXS STRETCH je naší nejnovější a doposud nejpropracovanější montérkovou kolekcí. Při jejím designovaní jsme se důkladně zaměřili na detaily, kladli jsme velký důraz na kapsy, vkusnou kombinaci barev a především pohodlí při práci. To je zajištěno hlavně díky materiálovému složení s příměsí elastanu. Tyto oděvy jsou velmi flexibilní, pružné, nevytahají se a tak se v nich naši zákazníci můžou volně pohybovat při téměř jakékoliv pracovní činnosti. Montérky CXS STRETCH vynikají díky moderním barvám, které jsou jemně zkombinované s černými a žlutými doplňky. Při testování jsme si dali záležet na střihu, aby se každý budoucí nositel cítil co nejlépe. The newest collection CXS STRETCH is our most sophisticated work-wear clothing. We paid a lot of attention to the details of this garments during designing, we focused on pockets, elegant color combination and most importantly comfort during work. That is ensured by material composition with elastane. These clothing are very flexible, elastic, high-quality and thus our customers can move freely in almost any work activity. Work-wear CXS STRETCH should be your choice because of modern colors, which are pleasantly combined with black and yellow details. During testing we cared about the pattern to make sure that every future wearer will feel as good as possible.

32 Monterkove_odevy.indd 32

23.8.2017 18:16:54


Zadní strana blůzy Blůzy řady CXS STRETCH mají na zádech reflexní prvky pro vyšší viditelnost a větrání pro maximální prodyšnost při práci.

Back side of the jacket Jackets from collection CXS STRETCH have reflective elements to increase visibility. They also have ventilation for maximal breathability during a work.

Nastavitelná manžeta Blůzy řady CXS STRETCH umožňují nastavit velikost rukávu přesně podle potřeb nositele.

Adjustable cuff Jackets from collection CXS STRETCH allow to set the sleeve cuffs according to its wearer needs.

Zesílená kolena Kolena kalhot řady CXS STRETCH jsou vyztuženy 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh.

Reinforced knees CXS STRETCH’s trousers have knees reinforced with 600D polyester with possibility to insert knee protectors.

33 Monterkove_odevy.indd 33

23.8.2017 18:17:38


Kolekce CXS Stretch | CXS Stretch collection

material

STRETCH

NEW !!!

440

270

éžovo-černá eige-black

441

mavě modro-černá ark blue-black

710

edo-černá rey-black

tředně modro-černá right blue-black

CXS STRETCH

1010 027 XXX XX ánská montérková blůza Velikost: 46 - 64

en’s working acket ize 46 - 64

Materiál: kanvas 98% bavlna 2% elastan Gramáž: 250 g/m2

Material: canvas 98% cotton 2% elastan Grammage: 250 g/m2

• strečová tkanina umož u e volný pohyb • ramena vyztužena 600 polyesterem • rukávy s nastavitelnou manžetou • kapsička s klopou na levém rukávu • kryté zapínání na zip a druky • náprsní kapsy - na druk a zip • boční kapsy na zip • regulovatelný pas • větrání na zádech • reflexní dopl ky Norma: 13688

• stretch fabric allowing free movement • shoulders reinforced by 600 polyester • sleeves with ad ustable cuff • flap pocket on the left sleeve • covered zipper fastening with snaps • chest pockets - with snap and zipper • side zipper pockets • ad ustable waist • ventilation on the back • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

34 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 34

23.8.2017 19:14:04


Monterkove_odevy_bez_cen.indd 35

23.8.2017 19:14:07


Kolekce CXS Stretch | CXS Stretch collection

material

STRETCH 270

éžovo-černá eige-black

441

mavě modro-černá ark blue-black

710

edo-černá rey-black

adní strana ack side

NEW !!!

CXS STRETCH

440

tředně modro-černá right blue-black

1020 027 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kanvas 98% bavlna 2% elastan Gramáž: 250 g/m2

Material: canvas 98% cotton 2% elastan Grammage: 250 g/m2

• strečová tkanina umož u e volný pohyb • pas s poutky na opasek • přední kapsy s kapsou na zip • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy, edna s klopou • zadní spodní lem nohavice vyztužen 600 polyesterem • reflexní dopl ky Norma: 13688

• stretch fabric allowing free movement • waist with belt loops • front pockets with zipper pocket • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back pockets, one with flap • back lower hem reinforced by 600 polyester • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

36 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 36

23.8.2017 19:14:22


Kolekce CXS Stretch | CXS Stretch collection

material

STRETCH

CXS STRETCH

ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

éžovo-černá eige-black

441

mavě modro-černá ark blue-black

710

edo-černá rey-black

adní strana ack side

NEW !!! 1030 027 XXX XX

270

440

tředně modro-černá right blue-black

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kanvas 98% bavlna 2% elastan Gramáž: 250 g/m2

Material: canvas 98% cotton 2% elastan Grammage: 250 g/m2

• strečová tkanina umož u e volný pohyb • s náprsenkou • náprsní kapsa s klopou • pas s poutky na opasek • přední kapsy s kapsou na zip • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy, edna s klopou • zadní spodní lem nohavice vyztužen 600 polyesterem • šle s gumou vzadu • reflexní dopl ky Norma: 13688

• stretch fabric allowing free movement • with bib • bib flap pocket • waist with belt loops • front pockets with zipper pocket • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back pockets, one with flap • lower hem on the back leg reinforced by 600 polyester • elastic braces in the back • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

37 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 37

23.8.2017 19:14:36


MONTÉRKOVÁ KOLEKCE CXS SIRIUS WORKING COLLECTION CXS SIRIUS Kolekce CXS SIRIUS se skládá ze dvou řad. První z nich je CXS SIRIUS BRIGHTON, která je vyrobená z černého nebo šedého materiálu a doplněná výraznou žlutou, oranžovou nebo červenou barvou pro oživení a hlavně pro zlepšení viditelnosti a tím i zvýšením bezpečí při pracovním výkonu. Druhou řadou je CXS SIRIUS, která je vyrobena převážně z šedo-černého materiálu se zelenými nebo oranžovými doplňky. U této kolekce můžete taky najít prodlouženou verzi blůz, kalhot i zahradníků. Při vzorování této kolekce jsme vypracovali spoustu multifunkčních kapes, aby vyhovovaly co nejvíce profesím a každý si v nich našel co nejpohodlnější rozmístění nářadí a pomůcek. Collection CXS SIRIUS is comprised of two series. First one is CXS SIRIUS BRIGHTON, which is made of black or grey material and supplemented by high-visible yellow, orange or red color to make it special, but mainly to intensify the visibility and so to increase the safety during work performance. Second series is CXS SIRIUS, which is mostly made of grey-black material with green and orange complements. In this collection you can find prolonged version of jackets, trousers and trousers with the bib. We developed lot of multifunctional pockets to satisfy as many professions as possible, so everyone can find an own way to arrange working tools and equipment.

38 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 38

23.8.2017 19:14:46


Nastavitelná manžeta Blůzy řady CXS SIRIUS umožňují svým nositelům přesně nastavit a přizpůsobit velikost rukávů, aby jejich nošení bylo pohodlné během celého pracovního dne.

Adjustable cuff Jackets from collections CXS SIRIUS allow their wearers to set up the sleeve cuff size exactly according to their needs to maintain comfortable wearing during whole working day.

Multifunkční kapsa Kapsy řady CXS SIRIUS díky efektivnímu umístění poskytují dostatečný prostor pro vložení drobného nářadí a příslušenství k maximální spokojenosti uživatele.

Multifunctional pocket Pockets from collection CXS SIRIUS allow plenty of space for several types of work tools thanks to its smart layout, which leads to maximum satisfaction of users.

Kapsa pro nákoleníky Kalhoty řady CXS SIRIUS nabízí vložení výztuh do nákolenních kapes, aby zvýšili komfort pracovníků a životnost kalhot.

Pocket for knee protectors Trousers of collection CXS SIRIUS offer an insertion of knee protectors to the knee pocket to increase the comfort of the worker and durability of the trousers itself.

39 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 39

23.8.2017 19:14:54


olekce C

irius | C

irius collection

802

erno-žlutá lack-yellow

705

edo-červená rey-red

erno-oranžová lack-orange

803

CXS SIRIUS BRIGHTON

1010 001 XXX XX ánská montérková blůza Velikost: 46 - 64

en’s working acket ize 46 - 64

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2

• rukávy s nastavitelnou manžetou • kryté zapínání na zip a druky • multifunkční náprsní kapsy • boční kapsy na zip • regulovatelný pas • reflexní dopl ky Norma: 13688

• sleeves with ad ustable cuff • covered zipper fastening with snaps • multifunctional chest pockets • side zipper pockets • ad ustable waist • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

eflexní výpustky eflective stripes

40 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 40

23.8.2017 19:15:12


olekce C

CXS SIRIUS BRIGHTON

803

irius | C

802

erno-žlutá lack-yellow

705

edo-červená rey-red

irius collection

erno-oranžová lack-orange

1020 001 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2

• pas s poutky na opasek a gumou v bocích • přední klínové kapsy • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy s klopami • reflexní dopl ky Norma: 13688

• waist with belt loops and side elastic bands • front pockets • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back flap pockets • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

oční multifunkční kapsy ide multifunction pockets

41 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 41

23.8.2017 19:15:28


olekce C

irius | C

irius collection

oční multifunkční kapsy ide multifunction pockets

803

802

erno-žlutá lack-yellow

705

edo-červená rey-red

erno-oranžová lack-orange

CXS SIRIUS BRIGHTON

1030 001 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2

• s náprsenkou • náprsní kapsa s klopou • pas s poutky na opasek • přední klínové kapsy • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy s klopami • šle s gumou vzadu • reflexní dopl ky Norma: 13688

• with bib • bib flap pocket • waist with belt loops • front pockets • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back flap pockets • elastic braces in the back • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

42 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 42

23.8.2017 19:15:42


olekce C

802

705

irius collection

erno-žlutá lack-yellow

edo-červená rey-red

CXSS SIRIUS BRIGHTON

NEW !!!

1060 001 XXX XX ánské montérkové kra asy Velikost: 46 - 64

irius | C

en’s working shorts ize 46 - 64

Materiál: kepr 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 65 polyester 35 cotton Grammage: 190 g/m2

• pas s poutky na opasek a gumou v bocích • přední klínové kapsy • multifunkční kapsy na obou stranách • dvě zadní kapsy s klopami Norma: 13688

• waist with belt loops and side elastic bands • front pockets • multifunctional pockets on both sides • two back flap pockets Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

43 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 43

23.8.2017 19:15:53


olekce C

irius | C

irius collection

ultifunkční náprsní kapsy na zip ultifunctional chest pockets with zipper

edo-černo-oranžová rey-black-orange

CXS SIRIUS LUCIUS

edo-černo-zelená rey-black-green

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE

1010 001 XXX XX ánská montérková blůza Velikost: 46 - 64

708

en’s working acket ize 46 - 64

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2

• ramena vyztužena 600 polyesterem • rukávy s nastavitelnou manžetou • kryté zapínání na zip a druky • multifunkční náprsní kapsy • boční kapsy na zip • regulovatelný pas Norma: 13688

• shoulders reinforced by 600 polyester • sleeves with ad ustable cuff • covered zipper fastening with snaps • multifunctional chest pockets • side zipper pockets • ad ustable waist Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

1010 013 708 XX Velikost: | ize 50, 54, 58, 62

194 cm

703

44 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 44

23.8.2017 19:16:07


olekce C

irius | C

irius collection

oční multifunkční kapsy ide multifunction pockets

edo-černo-oranžová rey-black-orange

CXS SIRIUS NIKOLAS

1020 001 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2

• pas s poutky na opasek a gumou v bocích • přední klínové kapsy • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy s klopami • spodní část nohavic vyztužena 600 polyesterem Norma: 13688

• waist with belt loops and side elastic bands • front pockets • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back flap pockets • bottom of legs reinforced by 600 polyester Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

708

edo-černo-zelená rey-black-green

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE 1020 013 708 XX Velikost: | ize 50, 54, 58, 62

194 cm

703

45 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 45

23.8.2017 19:16:20


olekce C

irius | C

irius collection

oční multifunkční kapsy ide multifunction pockets

1030 001 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

703

edo-černo-oranžová rey-black-orange

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2

• s náprsenkou • náprsní kapsa s klopou • pas s poutky na opasek • přední klínové kapsy • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy s klopami • spodní část nohavic vyztužena 600 polyesterem • šle s gumou vzadu Norma: 13688

• with bib • bib flap pocket • waist with belt loops • front pockets • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back flap pockets • bottom of legs reinforced by 600 polyester • elastic braces in the back Norm: 13688

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

708

edo-černo-zelená rey-black-green

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE 1030 013 708 XX Velikost: | ize 50, 54, 58, 62

194 cm

CXS SIRIUS TRISTAN

46 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 46

23.8.2017 19:16:33


olekce C

708

703

irius | C

irius collection

edo-černo-zelená rey-black-green

edo-černo-oranžová rey-black-orange

CXS SIRIUS ELIAS

1060 001 XXX XX ánské montérkové kra asy Velikost: 46 - 64

en’s working shorts ize 46 - 64

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2

• pas s poutky na opasek a gumou v bocích • přední klínové kapsy • multifunkční kapsy na obou stranách • dvě zadní kapsy s klopami Norma: 13688

• waist with belt loops and side elastic bands • front pockets • multifunctional pockets on both sides • two back flap pockets Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

47 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 47

23.8.2017 19:16:40


olekce C

irius | C

irius collection

CXS SIRIUS DARIEN

1070 001 708 XX ánská montérková vesta Velikost: 48 - 62

en’s working vest ize 48 - 62

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2

• zapínání na zip • osm multifunkčních kapes - se zipem nebo suchým zipem Norma: 13688

• zipper fastening • eight multifunctional pockets - with zipper or velcro Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

imní Winter

CXS SIRIUS LUCIUS

1010 014 708 XX

ánská montérková blůza Velikost: 46, 50, 54, 58, 62

en’s working acket ize 46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2 Podšívka: fleece 100 polyester

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2 Lining: fleece 100 polyester

• zateplená fleecem • ramena vyztužena 600 polyesterem • rukávy s nastavitelnou manžetou • kryté zapínání na zip a druky • multifunkční náprsní kapsy • boční kapsy na zip • regulovatelný pas Norma: 13688

• fleece lining • shoulders reinforced by 600 polyester • sleeves with ad ustable cuff • covered zipper fastening with snaps • multifunctional chest pockets • side zipper pockets • ad ustable waist Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

48 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 48

23.8.2017 19:16:49


olekce C

irius | C

irius collection

imní Winter

CXS SIRIUS NIKOLAS

1020 014 708 XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46, 50, 54, 58, 62

en’s working trousers ize 46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2 Podšívka: flanel 100 bavlna

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2 Lining: flannel 100 cotton

• zateplené flanelem • pas s poutky na opasek a gumou v bocích • přední klínové kapsy • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy s klopami • spodní část nohavic vyztužena 600 polyesterem Norma: 13688

• flannel lining • waist with belt loops and side elastic bands • front pockets • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back flap pockets • bottom of legs reinforced by 600 polyester Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

imní Winter

CXS SIRIUS TRISTAN

1030 014 708 XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46, 50, 54, 58, 62

en’s working trousers ize 46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2 Podšívka: flanel 100 bavlna

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2 Lining: flannel 100 cotton

• zateplené flanelem • s náprsenkou • náprsní kapsa s klopou • pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední klínové kapsy • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy s klopami • spodní část nohavic vyztužena 600 polyesterem • šle s gumou vzadu Norma: 13688

• flannel lining • with bib • bib flap pocket • waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back flap pockets • bottom of legs reinforced by 600 polyester • elastic braces in the back Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

49 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 49

23.8.2017 19:16:56


olekce C

irius | C

irius collection

ámská adies’

CXS SIRIUS NIKÉ

1010 002 708 XX ámská montérková blůza Velikost: 38 - 60

adies’ working acket ize 38 - 60

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2

• rukáv s pružnou manžetou • zesílené ramena • kryté zapínání na zip a druky • multifunkční náprsní kapsy • ednoduché boční kapsy • regulovatelný pas Norma: 13688

• sleeve with elastic cuff • reinforced shoulders • covered zipper fastening with snaps • multifunctional chest pockets • simple side pockets • ad ustable waist Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

ámská adies’

CXS SIRIUS AISHA

1020 002 708 XX ámské montérkové kalhoty Velikost: 38 - 60

adies’ working trousers ize 38 - 60

Materiál: kanvas 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: canvas 65 polyester 35 cotton Grammage: 270 g/m2

• pas s poutky na opasek • přední vakové kapsy • boční multifunkční kapsa • zadní dvo ité kapsy Norma: 13688

• waist with belt loops • front pockets • side multifunctional pocket • back double pockets Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

50 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 50

23.8.2017 19:17:06


Kolekce CXS Sirius | CXS Sirius collection

51 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 51

23.8.2017 19:17:09


MONTÉRKOVÁ KOLEKCE CXS PHOENIX WORKING COLLECTION CXS PHOENIX Kolekce CXS PHOENIX je vyrobená z odlehčeného a prodyšného materiálu, aby poskytovala co největší komfort pro naše zákazníky jak v horkém létě, tak také celoročně na pracovištích, kde bývají v provozu vyšší teploty. Oděv je střižený a barevně kombinovaný tak, aby byl pohodlný, vypadal dobře a hlavně se v něm pracovníci cítili co nejpříjemněji. Collection CXS PHOENIX is made from light-weight and breathable material to provide as much comfort as possible to our customers, who work during warm summer or in workplaces with higher temperature. This work-wear is patterned and color-combined to be comfortable, good-looking and most importantly to make the wearers feel as good as possible.

52 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 52

23.8.2017 19:17:18


Zapínání na zip Montérkové blůzy kolekce CXS PHOENIX jsou propínány na zip.

Zip fastening Work-wear jackets CXS PHOENIX fasten by zipper.

Kapsy s klopou Kalhoty řady CXS PHOENIX mají boční kapsu, která je uzavíratelná klopou na suchý zip.

Pocket with flap Collection CXS PHOENIX have a flap pockets with a velcro on side of the trousers and chest on jackets.

Zdvojená kolena Kalhoty řady CXS PHOENIX mají zesílená kolena pro větší odolnost vůči tření a oděru, zaručují delší trvanlivost a pohodlí.

Double knees The trousers of collection CXS PHOENIX have double knees for better resistance from friction and abrasion and they gu

53 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 53

23.8.2017 19:17:26


olekce C

hoenix | C

hoenix collection

705

710

706

edo-černo-červená rey-black-red

edo-černá rey-black

edo-černo-modrá rey-black-blue

CXS PHOENIX PERSEUS

1010 016 XXX XX ánská montérková blůza Velikost: 46 - 64

en’s working acket ize 46 - 64

Materiál: kepr 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 65 polyester 35 cotton Grammage: 190 g/m2

• rukávy s pružnou manžetou • zapínání na zip • náprsní kapsy s klopami • ednoduché boční kapsy Norma: 13688

• sleeves with elastic cuff • zipper fastening • chest flap pockets • simple side pockets Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

ružná manžeta | lastic cuff

54 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 54

23.8.2017 19:17:43


Monterkove_odevy_bez_cen.indd 55

23.8.2017 19:17:46


olekce C

hoenix | C

hoenix collection

oční multifunkční kapsy ide multifunction pockets

edo-černo-modrá rey-black-blue

706

705

edo-černo-červená rey-black-red

CXS PHOENIX CEFEUS

1020 016 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kepr 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 65 polyester 35 cotton Grammage: 190 g/m2

• pas s poutky na opasek • přední klínové kapsy • boční kapsa s klopou • kapsa na skládací/svinovací metr • zdvo ená kolena • zadní ednoduchá kapsa Norma: 13688

• waist with belt loops • front pockets • side flap pocket • tape/folding measure pocket • double knees • back simple pocket Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

710

edo-černá rey-black

56 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 56

23.8.2017 19:17:58


olekce C

hoenix | C

705

710

CXS PHOENIX CRONOS

706

1030 016 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

hoenix collection

edo-černo-červená rey-black-red

edo-černá rey-black

edo-černo-modrá rey-black-blue

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kepr 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 65 polyester 35 cotton Grammage: 190 g/m2

• s náprsenkou • náprsní kapsa s klopou • přední klínové kapsy • boční kapsa s klopou • kapsa na skládací/svinovací metr • zdvo ená kolena • zadní ednoduchá kapsa • šle vzadu na gumu Norma: 13688

• with bib • bib flap pocket • front pockets • side flap pocket • tape/folding measure pocket • double knees • back simple pocket • elastic braces in the back Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

oční zapínání na knoflík ide switching on button

57 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 57

23.8.2017 19:18:09


MONTÉRKOVÁ KOLEKCE CXS ORION WORKING COLLECTION CXS ORION Montérková kolekce CXS ORION patří mezi naše tradiční a dlouholeté kolekce, na které stále něco zlepšujeme a inovujeme. Aby si každý našel ideální velikost, zavedli jsme nově zkrácenou verzi tohoto oděvu a nadále povedeme i prodlouženou verzi. Pro zlepšení viditelnosti jsou ve švech všité reflexní výpustky, které v prostředí se sníženou viditelností zvýší bezpečí jeho nositele. CXS ORION se staly velice oblíbenými také díky jejich promyšlenému zpracování co se týče dvojitého prošívání, několika kapes na každé části oděvu a široké škále barevného provedení. Work-wear CXS ORION belongs to our traditional and long-time collections in which we keen on improving and innovating. To make sure everyone finds a right size, we established much bigger range of sizes, we began to produce shortened sizes and we continue with prolonged sizes. To improve visibility there are reflective accessories, which help to improve safety of its wearer in places with lower light. CXS ORION became favorite thanks to the sophisticated look made by double stitching, practical use because of the smart pockets and big selection of colors.

58 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 58

23.8.2017 19:18:18


Reflexní doplňky Montérková kolekce CXS ORION má ve švech zapuštěné reflexními proužky, které slouží ke zvýšení viditelnosti jeho nositele. K vizuální signalizaci dochází při přímém osvětlení.

Reflective accessories The work-wear of collection CXS ORION has a thin reflective stripes sewed to the seam to increase the visibility of it’s wearer. Visual signalling occurs during direct lighting.

Multifunkční kapsy Kalhoty řady CXS ORION mají boční multifunkční kapsy, které nabízí širšímu okruhu profesí využití na různé druhy nářadí a pomůcek.

Multifunctional pockets Trousers of the collection CXS ORION have a side multifunctional pockets, which offers several professions a big range of use for working tools and equipment.

Zesílená kolena Kalhoty řady CXS ORION jsou vyztuženy 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh.

Reinforced knees Knees of trousers CXS ORION are reinforced with 600D polyester with the possibility to insert the knee protectors.

59 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 59

23.8.2017 19:18:33


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

805

710

edo-černá rey-black

610

nědo-černá rown-black

erno-červená lack-red

CXS ORION OTAKAR

1010 003 XXX XX ánská montérková blůza Velikost: 46 - 64

en’s working acket ize 46 - 64

Materiál: kepr 60 bavlna 40 polyester Gramáž: 280 g/m2

Material: twill 60 cotton 40 polyester Grammage: 280 g/m2

• rukávy s nastavitelnou manžetou • na levém rukávu kapsička na tužky • kryté zapínání na zip a druky • multifunkční náprsní kapsy • boční kapsy • pas na bocích go gumy • reflexní dopl ky Norma: 13688

• sleeves with ad ustable cuff • small pencil pocket on the left sleeve • covered zipper fastening with snaps • multifunctional chest pockets • side pockets • waist with side elastic bands • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

eflexní výpustky eflective stripes

60 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 60

23.8.2017 19:18:48


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

411

odro-černá lue-black

edo-oranžová rey-orange

703

ZKRÁCENÁ VELIKOST | SHORTENED SIZE Velikost: | ize 46 - 56

170-176 cm

1010 025 710 XX

NEW !!!

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE Velikost: | ize 50, 54, 58, 62

194 cm

1010 015 710 XX

61 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 61

23.8.2017 19:19:03


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

CXS ORION TEODOR

1020 003 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

805

710

edo-černá rey-black

411

odro-černá lue-black

erno-červená lack-red

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kepr 60 bavlna 40 polyester Gramáž: 280 g/m2

Material: twill 60 cotton 40 polyester Grammage: 280 g/m2

• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy s poutky na nářadí • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy, edna na suché zipy • reflexní dopl ky Norma: 13688

• waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets with loops for tools • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back pockets, one with velcro • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

oční multifunkční kapsy ide multifunction pockets

62 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 62

23.8.2017 19:19:15


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

610

nědo-černá rown-black

703

edo-oranžová rey-orange

ZKRÁCENÁ VELIKOST | SHORTENED SIZE Velikost: | ize 46 - 56

170-176 cm

1020 025 710 XX

NEW !!!

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE Velikost: | ize 50, 54, 58, 62

194 cm

1020 015 710 XX

63 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 63

23.8.2017 19:19:29


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

CXS ORION KRYŠTOF

1030 003 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

805

710

edo-černá rey-black

411

odro-černá lue-black

erno-červená lack-red

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kepr 60 bavlna 40 polyester Gramáž: 280 g/m2

Material: twill 60 cotton 40 polyester Grammage: 280 g/m2

• s náprsenkou • náprsní kapsy s klopami • pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy s poutky na nářadí • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy, edna na suché zipy • šle s gumou vzadu • reflexní dopl ky Norma: 13688

• with bib • bib flap pockets • waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets with loops for tools • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back pockets, one with velcro • elastic braces in the back • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

eflexní výpustky eflective stripes

64 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 64

23.8.2017 19:19:39


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

610

nědo-černá rown-black

703

edo-oranžová rey-orange

ZKRÁCENÁ VELIKOST | SHORTENED SIZE Velikost: | ize 46 - 56

170-176 cm

1030 025 710 XX

NEW !!!

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE Velikost: | ize 50, 54, 58, 62

194 cm

1030 015 710 XX

65 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 65

23.8.2017 19:19:52


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

CXS ORION ADRIAN

1040 003 710 XX

ánská montérková kombinéza Velikost: 48 - 64

en’s working overall ize 48 - 64

Materiál: kepr 60 bavlna 40 polyester Gramáž: 280 g/m2

Material: twill 60 cotton 40 polyester Grammage: 280 g/m2

• rukávy s nastavitelnou manžetou • na levém rukávu kapsička na tužky • kryté zapínání na zip a druky • multifunkční náprsní kapsy • pas vzadu do gumy • přední kapsy s poutky na nářadí • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy, edna na suché zipy • reflexní dopl ky Norma: 13688

• sleeves with ad ustable cuff • small pencil pocket on the left sleeve • covered zipper fastening with snaps • multifunctional chest pockets • waist with elastic band in the back • front pockets with loops for tools • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back pockets, one with velcro • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS ORION MAREK

1070 003 710 XX ánská montérková vesta Velikost: 46 - 64

en’s working vest ize 46 - 64

Materiál: kepr 60 bavlna 40 polyester Gramáž: 280 g/m2

Material: twill 60 cotton 40 polyester Grammage: 280 g/m2

• kryté zapínání na zip a druky • multifunkční náprsní kapsy • boční kapsy • pas na bocích go gumy • reflexní dopl ky Norma: 13688

• covered zipper fastening with snaps • multifunctional chest pockets • side pockets • waist with side elastic bands • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

66 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 66

23.8.2017 19:19:57


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

805

edo-černá rey-black

610

nědo-černá rown-black

703

edo-oranžová rey-orange

erno-červená lack-red

CXS ORION DAVID

1060 003 XXX XX ánské montérkové kra asy Velikost: 46 - 64

710

en’s working shorts ize 46 - 64

Materiál: kepr 60 bavlna 40 polyester Gramáž: 240 g/m2

Material: twill 60 cotton 40 polyester Grammage: 240 g/m2

• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy s poutky na nářadí • multifunkční kapsy na obou stranách • dvě zadní kapsy, edna na suché zipy Norma: 13688

• waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets with loops for tools • multifunctional pockets on both sides • two back pockets, one with velcro Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

67 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 67

23.8.2017 19:20:05


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

eflexní výpustky eflective stripes

edo-černá rey-black

710 erno-červená lack-red

imní Winter

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE

CXS ORION OTAKAR

1010 004 XXX XX

ánská montérková blůza Velikost: 46, 50, 54, 58, 62, 64

1010 005 710 XX en’s working acket ize 46, 50, 54, 58, 62, 64

Materiál: kepr 60 bavlna 40 polyester Gramáž: 280 g/m2

Material: twill 60 cotton 40 polyester Grammage: 280 g/m2

• zateplená fleecem • rukávy s nastavitelnou manžetou • na levém rukávu kapsička na tužky • kryté zapínání na zip a druky • multifunkční náprsní kapsy • boční kapsy • pas na bocích go gumy • reflexní dopl ky Norma: 13688

• fleece lining • sleeves with ad ustable cuff • small pencil pocket on the left sleeve • covered zipper fastening with snaps • multifunctional chest pockets • side pockets • waist with side elastic bands • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

Velikost: | ize 50, 54, 58, 62

NEW !!! 194 cm

805

68 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 68

23.8.2017 19:20:20


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

oční multifunkční kapsy ide multifunction pockets

710

CXS ORION TEODOR

erno-červená lack-red

imní Winter

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE

1020 004 XXX XX

ánská montérkové kalhoty Velikost: 46, 50, 54, 58, 62, 64

en’s working trousers ize 46, 50, 54, 58, 62, 64

Materiál: kepr 60 bavlna 40 polyester Gramáž: 280 g/m2 Podšívka: flanel 100 bavlna

Material: twill 60 cotton 40 polyester Grammage: 280 g/m2 Lining: flannel 100 cotton

• zateplené flanelem • pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy s poutky na nářadí • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy, edna na suché zipy • reflexní dopl ky Norma: 13688

• flannel lining • waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets with loops for tools • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back pockets, one with velcro • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

1020 005 710 XX Velikost: | ize 50, 54, 58, 62

NEW !!!

194 cm

805

edo-černá rey-black

69 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 69

23.8.2017 19:20:31


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

710

805

erno-červená lack-red

edo-černá rey-black

imní Winter

CXSS ORION KRYŠTOF

apínání na zip | ip fastening

1030 004 XXX XX

en’s working vest ize 46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 bavlna 40 polyester Gramáž: 280 g/m2 Podšívka: flanel 100 bavlna

Material: twill 60 cotton 40 polyester Grammage: 280 g/m2 Lining: flannel 100 cotton

• zateplené flanelem • s náprsenkou • náprsní kapsy s klopami • pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy s poutky na nářadí • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy, edna na suché zipy • šle s gumou vzadu • reflexní dopl ky Norma: 13688

• flannel lining • with bib • bib flap pockets • waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets with loops for tools • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back pockets, one with velcro • elastic braces in the back • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE 1030 005 710 XX Velikost: | ize 50, 54, 58, 62

NEW !!!

194 cm

ánská montérková vesta Velikost: 46, 50, 54, 58, 62

70 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 70

23.8.2017 19:20:42


Kolekce CXS Orion | CXS Orion collection

NEW !!! imní Winter

CXS ORION ADRIAN

1040 004 710 XX

ánská montérková kombinéza Velikost: 50, 54, 58, 62

en’s working overall ize 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 bavlna 40 polyester Gramáž: 280 g/m2 Výplň: 100 polyester Podšívka: plátno 100 bavlna

Material: twill 60 cotton 40 polyester Grammage: 280 g/m2 Padding: 100 polyester Lining: canvas 100% cotton

• zateplená výplní z dutého vlákna • rukávy s nastavitelnou manžetou • na levém rukávu kapsička na tužky • kryté zapínání na zip a druky • multifunkční náprsní kapsy • pas vzadu do gumy • přední kapsy s poutky na nářadí • multifunkční kapsy na obou stranách • kolena zesílena 600 polyesterem s možností vložení kolenních výztuh • dvě zadní kapsy, edna na suché zipy • reflexní dopl ky Norma: 13688

• hollow bre padding • sleeves with ad ustable cuff • small pencil pocket on the left sleeve • covered zipper fastening with snaps • multifunctional chest pockets • waist with elastic band in the back • front pockets with loops for tools • multifunctional pockets on both sides • knees reinforced by 600 polyester with the opening for knee pads • two back pockets, one with velcro • reflective accessories Norm: 13688

Karton: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 5 pieces Unit: 1 piece

71 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 71

23.8.2017 19:20:51


MONTÉRKOVÁ KOLEKCE CXS LUXY WORKING COLLECTION CXS LUXY CXS LUXY jsou naší dlouholetou kolekcí, kterou vedeme ve spoustě barevných provedení a ve velké škále produktů. S cílem držet se moderních a aktuálních trendů jsme se rozhodli zavést novou řadu v této kolekci, a tou je CXS LUXY BRIGHT - oděv obohacený reflexními pruhy. Jsme si totiž vědomi, že v dnešní době se klade maximální důraz na vysokou viditelnost pracovních oděvů. Pro práci uvnitř nebo na místech bez potřeby většího zviditelnění nabízíme již tradiční sérii CXS LUXY. CXS LUXY is our long-time collection, which we produce in many colors and many type of products. As a goal to keep up with nowadays trends we released a new series, which is called CXS LUXY BRIGHT - work-wear supplemented by reflective stripes. We are acknowledged that it is really very important to have a well visible clothing while working. For the work inside or on places, where it’s not necessary to have high-visible accessories we offer our traditional series CXS LUXY.

72 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 72

23.8.2017 20:05:56


Zadní strana blůzy Blůzy řady CXS LUXY BRIGHT mají na zádech reflexní prvky pro vyšší viditelnost.

Back side jacket The jackets of CXS LUXY BRIGHT series have the reflective elements for increased visibility.

Skrytá kapsa Blůzy řady CXS LUXY jsou vybaveny skrytou kapsou na zip.

Hidden pocket The jackets of CXS LUXY series are equipped with a hidden zipper pocket.

Reflexní pruhy Reflexní pruhy, které slouží ke zvýšení bezpečnosti se nachází na všech produktech nové série oděvů CXS LUXY BRIGHT.

Reflective stripes Reflective stripes are placed on every product of the new series of work-wear CXS LUXY BRIGHT. They help to increase the safety during work.

73 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 73

23.8.2017 19:21:07


olekce C

uxy | C

uxy collection

NEW !!!

411

810

erno-šedá lack-grey

510

eleno-černá reen-black

odro-černá lue-black

CXS LUXY BRIGHT

1010 028 XXX XX ánská montérková blůza Velikost: 46 - 64

en’s working acket ize 46 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• odepínací rukávy s pružnou manžetou • kryté zapínání na zip a suché zipy • náprsní kapsy s klopami • skrytá náprsní kapsa na zip • ednoduché boční kapsy • pas na bocích go gumy • reflexní pruhy Norma: 13688

• detachable sleeves with elastic cuff • covered zipper fastening with velcro • chest flap pockets • hidden chest zipper pocket • simple side pockets • waist with side elastic bands • reflective stripes Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

lastická manžeta lastic cuff

74 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 74

23.8.2017 19:21:25


Monterkove_odevy_bez_cen.indd 75

23.8.2017 19:21:28


olekce C

uxy | C

uxy collection

eflexní pruhy | eflective stripes

NEW !!!

CXS LUXY BRIGHT

1020 028 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

411

810

erno-šedá lack-grey

510

eleno-černá reen-black

odro-černá lue-black

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zdvo ená kolena • zadní kapsa s klopou • reflexní pruhy Norma: 13688

• waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • double knees • back flap pocket • reflective stripes Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

76 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 76

23.8.2017 19:21:40


olekce C

uxy | C

uxy collection

810

erno-šedá lack-grey

510

eleno-černá reen-black

NEW !!!

CXS LUXY BRIGHT

1030 028 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 64

411

odro-černá lue-black

en’s working trousers ize 46 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• s náprsenkou • náprsní kapsa na zip • pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zdvo ená kolena • zadní kapsa s klopou • šle s gumou vzadu • reflexní pruhy Norma: 13688

• with bib • bib zipper pocket • waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • double knees • back flap pocket elastic braces in the back reflective stripes Norm: 13688

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

oční zapínání na knoflíky | ide knob fastening

77 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 77

23.8.2017 19:21:52


olekce C

uxy | C

uxy collection

260

411

odro-černá lue-black

510

eleno-černá reen-black

erveno-černá ed-black

CXS LUXY EDA

1010 006 XXX XX ánská montérková blůza Velikost: 46 - 68 (bílo-šedé 46-64)

en’s working acket ize 46 - 64 (white-grey 46-64)

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 65 polyester 35 cotton Grammage: 260 g/m2

• odepínací rukávy s pružnou manžetou • kryté zapínání na zip a suché zipy • náprsní kapsy s klopami • skrytá náprsní kapsa na zip • ednoduché boční kapsy • pas na bocích go gumy Norma: 13688

• detachable sleeves with elastic cuff • covered zipper fastening with velcro • chest flap pockets • hidden chest zipper pocket • simple side pockets • waist with side elastic bands Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

krytá náprsní kapsa idden chest zipper pocket

78 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 78

23.8.2017 19:22:07


olekce C

810

erno-šedá lack-grey

705

edo-červená rey-red

803

erno-oranžová lack-orange

109

ílo-šedá hite-grey

uxy | C

uxy collection

PRODLOUŽENÉ VELIKOSTI | PROLONGED SIZE

260

Velikost: | ize 50, 54, 58, 62 (modro-černá / blue-black 66)

194 cm

1010 007 XXX XX

erveno-černá ed-black

411

odro-černá lue-black

510

eleno-černá reen-black

79 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 79

23.8.2017 19:22:38


olekce C

uxy | C

uxy collection

CXS LUXY JOSEF

1020 006 XXX XX

ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 68 (bílo-šedé 46 - 64)

260

411

odro-černá lue-black

510

eleno-černá reen-black

erveno-černá ed-black

en’s working trousers ize 46 - 68 (white-grey 46 - 64)

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zdvo ená kolena • zadní kapsa s klopou Norma: 13688

• waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • double knees • back flap pocket Norm: 13688

Karton: 20 párů Jednotka: 1 pár

Box: 20 pairs Unit: 1 pair

ultifunkční kapsa ultifunctional pocket

80 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 80

23.8.2017 19:22:53


olekce C

810

erno-šedá lack-grey

705

edo-červená rey-red

803

erno-oranžová lack-orange

109

ílo-šedá hite-grey

uxy | C

uxy collection

PRODLOUŽENÉ VELIKOSTI | PROLONGED SIZE Velikost: | ize 50, 54, 58, 62 (modro-černá / blue-black 66)

194 cm

1020 007 XXX XX

260

erveno-černá ed-black

411

odro-černá lue-black

510

eleno-černá reen-black

81 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 81

23.8.2017 19:23:17


olekce C

uxy | C

uxy collection

CXS LUXY ROBIN

1030 006 XXX XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 46 - 68 (bílo-šedé 46 - 64)

260

411

odro-černá lue-black

510

eleno-černá reen-black

erveno-černá ed-black

en’s working trousers ize 46 - 68 (white-grey 46 - 64)

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• s náprsenkou • náprsní kapsa na zip • pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zdvo ená kolena • zadní kapsa s klopou • šle s gumou vzadu Norma: 13688

• with bib • bib zipper pocket • waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • double knees • back flap pocket • elastic braces in the back Norm: 13688

karton: 15 párů Jednotka: 1 pár

Box: 15 pairs Unit: 1 pair

ultifunkční kapsa |

ultifunctional pocket

82 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 82

23.8.2017 19:23:29


olekce C

810

erno-šedá lack-grey

705

edo-červená rey-red

803

erno-oranžová lack-orange

109

ílo-šedá hite-grey

uxy | C

uxy collection

PRODLOUŽENÉ VELIKOSTI | PROLONGED SIZE Velikost: | ize 50, 54, 58, 62 (modro-černá / blue-black 66)

194 cm

1030 007 XXX XX

260

erveno-černá ed-black

411

odro-černá lue-black

510

eleno-černá reen-black

83 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 83

23.8.2017 19:23:54


olekce C

uxy | C

uxy collection

CXS LUXY PATRIK

1090 006 411 XX

ánské montérkové 3/4 kalhoty Velikost: 46 - 64

en’s working 3/4 trousers ize 46 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• 3/4 délka • pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zdvo ená kolena • zadní kapsa s klopou Norma: 13688

• 3/4 lenght • waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • double knees • back flap pocket Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS LUXY TOMÁŠ

1060 006 411 XX ánské montérkové kra asy Velikost: 46 - 64

en’s working shorts ize 46 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zadní kapsa s klopou Norma: 13688

• waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • back flap pocket Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

84 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 84

23.8.2017 19:24:03


olekce C

1040 006 XXX XX

ánská montérková kombinéza Velikost: 48 - 64

411

odro-černá lue-black

en’s working overall ize 48 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• kryté zapínání na zip a suché zipy • rukávy s pružnou manžetou • náprsní kapsy s klopami • skrytá náprsní kapsa na zip • pásek se sponou na stažení pasu • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zdvo ená kolena • pruženka v bederní části • zadní kapsa s klopou Norma: 13688

• covered zipper fastening with velcro • sleeves with elastic cuff • chest flap pockets • hidden chest zipper pocket • belt with buckle for waist ad ustment • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • double knees • elastic part in the back • back flap pocket Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

uxy collection

803

erno-oranžová lack-orange

805

erno-červená lack-red

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE 1040 007 805 XX Velikost: | ize 50, 54, 58, 62

194 cm

CXSS LUXY ROBERT

uxy | C

85 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 85

23.8.2017 19:24:18


olekce C

uxy | C

uxy collection

imní Winter

CXS LUXY HUGO

1010 009 XXX XX ánská montérková blůza Velikost: 46, 50, 54, 58, 62, 66

en’s working acket ize 46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2 Podšívka: fleece 100 polyester

Material: twill100 cotton Grammage: 260 g/m2 Lining: fleece 100 polyester

• zateplená fleecem • odepínací rukávy s pružnou manžetou • kryté zapínání na zip a suché zipy • náprsní kapsy s klopami • skrytá náprsní kapsa na zip • ednoduché boční kapsy • pas na bocích go gumy Norma: 13688

• fleece lining • detachable sleeves with elastic cuff • covered zipper fastening with velcro • chest flap pockets • hidden chest zipper pocket • simple side pockets • waist with side elastic bands Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

411

510

eleno-černá reen-black

510

eleno-černá reen-black

odro-černá lue-black

imní Winter

CXS LUXY JAKUB

1020 009 XXX XX

ánské montérkové kalhoty Velikost: 46, 50, 54, 58, 62, 66

en’s working acket ize 46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2 Podšívka: flanel 100 bavlna

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2 Lining: flannel 100 cotton

• zateplené flanelem • pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zdvo ená kolena • zadní kapsa s klopou Norma: 13688

• flannel lining • waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • double knees • back flap pocket Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

411

odro-černá lue-black

86 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 86

23.8.2017 19:24:32


olekce C

imní Winter

uxy | C

uxy collection

CXS LUXY MARTIN

1030 009 XXX XX

ánské montérkové kalhoty Velikost: 46, 50, 54, 58, 62, 66

en’s working trousers ize 46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2 Podšívka: flanel 100 polyester

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2 Lining: flannel 100 polyester

• zateplené flanelem • s náprsenkou • náprsní kapsa na zip • pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zdvo ená kolena • zadní kapsa s klopou • šle s gumou vzadu Norma: 13688

• flannel lining • with bib • bib zipper pocket • waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • double knees • back flap pocket • elastic braces in the back Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

510

411 imní Winter

eleno-černá reen-black

odro-černá lue-black

CXS LUXY ALASKA

1040 009 XXX XX

ánská montérková kombinéza Velikost: 50, 54, 58, 62, 66

en’s working overall ize 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2 Výplň: 100 polyester Podšívka: plátno 100 bavlna

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2 Padding: 100 polyester Lining: canvas 100% cotton

• zateplená výplní z dutého vlákna • rukávy s pružnou manžetou • kryté zapínání na zip a suché zipy • náprsní kapsy s klopami • skrytá náprsní kapsa na zip • pásek se sponou na stažení pasu, pas vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zdvo ená kolena • zadní kapsa s klopou Norma: 13688

• hollow bre padding • sleeves with elastic cuff • covered zipper fastening with velcro • chest flap pockets • hidden chest zipper pocket • belt with buckle for waist ad ustment, waist with elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • double knees • back flap pocket Norm: 13688

Karton: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 5 pieces Unit: 1 piece

510

411

Monterkove_odevy_bez_cen.indd 87

odro-černá lue-black

eleno-černá reen-black

87 23.8.2017 19:24:48


olekce C

uxy | C

uxy collection

260

411

odro-černá lue-black

510

eleno-černá reen-black

erveno-černá ed-black ámská adies’

CXS LUXY DIANA

1010 008 XXX XX ámská montérková blůza Velikost: 38 - 58

adies’ working acket ize 38 - 58

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• odepínací rukávy s pružnou manžetou • kryté zapínání na zip a suché zipy • náprsní kapsy s klopami • skrytá náprsní kapsa na zip • ednoduché boční kapsy • pas na bocích go gumy Norma: 13688

• detachable sleeves with elastic cuff • covered zipper fastening with velcro • chest flap pockets • hidden chest zipper pocket • simple side pockets • waist with side elastic bands Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

ružná manžeta | lastic cuff

88 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 88

23.8.2017 19:25:02


olekce C

uxy | C

uxy collection

ámská adies’

CXS LUXY ELENA

1020 008 XXX XX ámské montérkové kalhoty Velikost: 38 - 58

adies’ working trousers ize 38 - 58

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zadní kapsa s klopou Norma: 13688

• waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • back flap pocket Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

411

260

erveno-černá ed-black

510

odro-černá lue-black

eleno-černá reen-black

ámská adies’

CXS LUXY SABINA

1030 008 XXX XX ámské montérkové kalhoty Velikost: 38 - 58

adies’ working trousers ize 38 - 58

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 260 g/m2

• s náprsenkou • náprsní kapsa na zip • pas s poutky na opasek, vzadu do gumy • přední kapsy • boční kapsa na svinovací / skládací metr • boční kapsa na mobil / peněženku • zadní kapsa s klopou • šle s gumou vzadu Norma: 13688

• with bib • bib zipper pocket • waist with belt loops and elastic band in the back • front pockets • side pocket for tape / folding measure • side pocket for mobile phone / wallet • back flap pocket • elastic braces in the back Norm: 13688

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

411

260

erveno-černá ed-black

510

odro-černá lue-black

eleno-černá reen-black

89 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 89

23.8.2017 19:25:20


MONTÉRKOVÁ KOLEKCE CXS KLASIK WORKING COLLECTION CXS KLASIK S naší řadou CXS KLASIK získáte kombinaci maximálního pohodlí, dobré savosti materiálu, snadné údržby a kvalitní odolnosti proti tahu a oděru za nejlepší možnou cenu. V nabídce této řády CXS KLASIK naleznete různé možnosti provedení oděvu od montérkových kalhot, blůzy, soupravy až po zástěru nebo plášť. Žádné speciální doplňky u této řady nehledejte, ale kvalitu rozhodně ano. Our series of CXS KLASIK you will get a maximum comfort, good material absorption, easy maintenance and good resistance to wear and tear for the best possible price. Inside our offer of CXS KLASIK you can find the different options of workwear as from trousers, jackets, overalls to apron or coat. Do not look for any special accessories in this series, but have to check for good quality definitely.

90 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 90

23.8.2017 19:25:27


Zdvojené lokty Blůzy řady CXS KLASIK nabízí zesílené lokty pro větší odolnost vůči tření a oděru.

Reinforced elbows The jackets of CXS KLASIK series offers reinforced elbows for greater friction and abrasion resistance.

Volný pas s tkanicí Kalhoty řady CXS KLASIK umožňují stáhnutí v pase podle potřeb nositele.

Free waist with weave The trousers of the CXS KLASIK series provide a waist with possibility to tighten according to the wearer’s needs.

Zdvojená kolena Kalhoty řady CXS KLASIK jsou vybaveny zdvojenými koleny pro větší odolnost tření a oděru.

Reinforced knees The trousers of CXS KLASIK series are equipped with reinforced knees for greater friction and abrasion resistance.

91 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 91

23.8.2017 19:25:36


Kolekce CXS Klasik | CXS Klasik collection

CXS KLASIK MIREK

1010 010 400 XX ánská montérková blůza Velikost: 44 - 64

en’s working acket ize 44 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 240 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 240 g/m2

• zdvo ené lokty • knoflík na přitáhnutí rukávové manžety • kryté zapínání na knoflíky • 2 náprsní kapsy na suchý zip Norma: 13688

• reinforced elbows • button for pulling sleeve cuffs • covered buttom fastening • 2 chest pockets with velcro Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

CXS KLASIK MIREK

1020 010 400 XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 44 - 64

en’s working acket ize 44 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 240 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 240 g/m2

• volný pas s tkanicí na stáhnutí • zdvo ená kolena • pravá boční kapsa Norma: 13688

• waist with lace for fastening • double knees • side pocket on the right Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

92 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 92

23.8.2017 19:25:43


Kolekce CXS Klasik | CXS Klasik collection

CXS KLASIK FRANTA

1030 010 400 XX ánské montérkové kalhoty Velikost: 44 - 64

en’s working trousers ize 44 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 240 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 240 g/m2

• s náprsenkou • náprsní kapsa na zip • pas v zadní části do gumy • zdvo ená kolena • pravá boční kapsa • boční zapínání na knoflíky Norma: 13688

• with bib • chest zip pocket • back waist elastic band • double knees • side pocket on the right • button side fastening Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS KLASIK JARDA

1050 010 400 XX

ánská montérková souprava Velikost: 44 - 68

en’s working set ize 44 - 68

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 240 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 240 g/m2

• knoflík na přitáhnutí rukávové manžety • náprsní kapsa s menší kapsou na tužku • kalhoty do pasu • pas s tkanicí na stáhnutí • zdvo ená kolena • pravá boční kapsa Norma: 13688

• button for fastening sleeve cuffs • chest pocket with smaller one for the pencil • trousers • waist with lace for fastening • double knees • side pocket on the right Norm: 13688

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

1050 011 400 XX Velikost: | ize 48 - 66

194 cm

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE

93 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 93

23.8.2017 19:25:50


Kolekce CXS Klasik | CXS Klasik collection

CXS KLASIK VENCA

1090 001 400 XX ánský pláš Velikost: 44 - 64

Men’s coat ize 44 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 240 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 240 g/m2

• náprsní kapsa s menší kapsou na tužku • vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí Norma: 13688

• chest pocket with smaller one for the pencil • back belt with button for fastening Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

ixace v pase | ixation at the waist

CXS KLASIK STELA

1090 002 400 XX ástěra s náprsenkou Velikost: 80 x 100 cm

pron with front bib ize 80 x 100 cm

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 240 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 240 g/m2

• vzadu tkanice na stáhnutí

• back lace for fastening

Karton: 60 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

94 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 94

23.8.2017 19:26:06


Monterkove_odevy_bez_cen.indd 95

23.8.2017 19:26:09


Kolekce CXS Klasik | CXS Klasik collection

ámská adies’

CXS KLASIK LADA

1010 011 400 XX ámská montérková blůza Velikost: 38 - 60

adies’ working acket ize 44 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 240 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 240 g/m2

• knoflík na přitáhnutí rukávové manžety • náprsní kapsa s menší kapsou na tužku Norma: 13688

• button for pulling sleeve cuffs • chest pocket with smaller one for the pencil Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

ámská adies’

CXS KLASIK HELA

1020 011 400 XX

ámské montérkové kalhoty Velikost: 38 - 64

adies’ working trousers ize 38 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 240 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 240 g/m2

• pevný pas • boční zapínání na knoflíky Norma: 13688

• xed waist • button side fastening Norm: 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

96 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 96

23.8.2017 19:26:16


Kolekce CXS Klasik | CXS Klasik collection

apínání na knoflíky | uttons fastening

ámská adies’

CXS KLASIK YVONA

1030 011 400 XX

ámské montérkové kalhoty Velikost: 38 - 60

adies’ working trousers ize 38 - 60

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 240 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 240 g/m2

• s náprsenkou • náprsní kapsa na zip • pas do gumy • zdvo ená kolena • boční zapínání na knoflíky Norma: 13688

• with bib • chest zip pocket • back rubber band in the waist • reinforced knees • button side fastening Norm: 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

97 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 97

23.8.2017 19:26:29


statní pracovní oděvy |

thers workwear

CXS VENATOR

1820 054 524 61 epice Velikost: UNI

Cap ize UNI

Materiál: kepr 65 polyester 35 bavlna

Material: twill 65 polyester 35 cotton

• s kšiltem • hydrof bní prava

• with a peak • water-repellent nish

Karton: 200 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 200 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS VENATOR

1290 073 524 XX ánská blůza Velikost: 46 - 64

en’s acket ize 44 - 64

Materiál: kepr 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 230 g/m2

Material: twill 65 polyester 35 cotton Grammage: 230 g/m2

• rukáv do gumy s nastavitelnou manžetou • odepínací rukávy • propínání na zip • vnitřní levá náprsní kapsa • boky manžety blůzy do gumy • hydrof bní prava • 4 multifunkční kapsy

• elastic sleeve with ad ustable cuff • deatacheble sleeves • zipper fastening • inside left chest pocket • elastic waist on the bottom sides of the acket • hydrophobic treatment • 4 multifunctional pockets

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

CXS VENATOR

1390 018 524 XX ánská vesta Velikost: 46 - 64

Men’s vest ize 46 - 64

Materiál: kepr 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 230 g/m2

Material: twill 65 polyester 35 cotton Grammage: 230 g/m2

• propínání na zip • hydrof bní prava • 5 multifunkčních kapes

• zipper fastening • hydrophobic treatment • 5 multifunctional pockets

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

98 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 98

23.8.2017 19:26:42


statní pracovní oděvy |

thers workwear

CXS VENATOR

1490 040 524 XX ánské kalhoty Velikost: 42 - 64

en’s trousers ize 42 - 64

Materiál: kepr 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 230 g/m2

Material: twill 65 polyester 35 cotton Grammage: 230 g/m2

• pas v zadní části do gumy • regulovatelný pas • pas s poutky na opasek • 6 kapes • odepínací nohavice • hydrof bní prava

• back waist elastic bands • ad ustable waist • waist with belt loops • 6 pockets • deatacheble legs • hydrophobic treatment

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

99 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 99

23.8.2017 19:26:51


statní pracovní oděvy |

thers workwear

CXS VENATOR

1490 001 XXX XX ánské kalhoty Velikost: 42 - 64

en’s trousers ize 42 - 64

Materiál: 98% bavlna 2% elastan Gramáž: 230 g/m2

Material: 98% cotton 2% elastane Grammage: 230 g/m2

• pas vzadu do gumy • regulovatelný pas • poutka na opasek • 6 kapes • odepínací nohavice

• back waist elastic bands • ad ustable waist • waist with belt loops • 6 pockets • deatacheble legs

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

518

800

erná Black

nědá rown

imní Winter

CXS JUNA

1410 001 518 XX ánské pracovní kalhoty Velikost: 50, 54, 58, 62, 66

en’s working trousers ize 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kanvas 100% bavlna Gramáž: 195 g/m2 Výplň: 100 polyester Podšívka: plátno 100 bavlna

Material: canvas100% cotton Grammage: 195 g/m2 Padding: 100 polyester Lining: canvas 100% cotton

• zateplené výplní z dutého vlákna • impregnované proti vodě • waist with belt loops • side pockets • stažení na spodní části nohavic Norma: 13688

• hollow bre padding • impregnated • waist with belt loops • side pockets • ad ustement on bottom of legs Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

100 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 100

23.8.2017 19:27:01


statní pracovní oděvy |

thers workwear

imní Winter

CXS JUTOS

1210 011 518 XX ánský pracovní kabát Velikost: 50, 54, 58, 62, 66

en’s working acket ize 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kanvas 100% bavlna Gramáž: 195 g/m2 Výplň: 100 polyester Podšívka: plátno 100 bavlna

Material: canvas100% cotton Grammage: 195 g/m2 Padding: 100 polyester Lining: canvas 100% cotton

• zateplený výplní z dutého vlákna • impregnovaný proti vodě • 3/4 délka • odnímatelná zateplená kapuce • zapínání na knoflíky • boční kapsy Norma: 13688

• hollow bre padding • impregnated • 3/4 length • detachable padded hood • button fastening • side pockets Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

101 Monterkove_odevy_bez_cen.indd 101

23.8.2017 19:27:11


Výstražné oděvy | High visibility clothing

EN ISO 20471

CXS NORWICH

2

1112 001 XXX XX ánská výstražná blůza elikost 46 - 64

en’s high visible acket ize 46 - 64

205

Materiál: 65% polyester 35% bavlna Gramáž: 280 g/m2

Material: 65% polyester 35% cotton Grammage: 280 g/m2

• knoflík na přitáhnutí rukávové manžety • levá náprsní kapsa na suchý zip se skrytou kapsou na zip • pravá náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku • kryté zapínání na knoflíky • 3 reflexní pásky (šíře 7 cm) Norma: EN ISO 20471

• button for pulling sleeve cuffs • left chest pocket with velcro with covered zip pocket • right chest pocket with velcro with smaller one for the pencil • covered buttom fastening • 3 reflective tapes (width 7 cm) Norm: EN ISO 20471

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

ranžovo-modrá range-blue

eflexní pásky Reflective tape

luto-modrá ellow-blue

155

NEW COLOR !!! EN ISO 20471

PRESTON

3

1115 023 XXX XX ánská výstražná bunda elikost S - 3XL

en’s high visible acket ize S - 3XL

Materiál: 100% polyester fleece Gramáž: 290 g/m2 Podšívka: 100% polyester síťovina

Material: 100% polyester fleece Grammage: 290 g/m2 Lining: 100% polyester mesh

• fleecová bunda s podšívkou • rukávy do gumy • stahování v dolním okra i Norma: EN ISO 20471

• fleece acket with the lining • sleeves to the rubber • tightenning at the bottom Norm: EN ISO 20471

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

150

200

ranžová Orange

lutá ellow

102 Jednorazove2_bez_cen.indd 102

23.8.2017 17:08:07


Výstražné oděvy | High visibility clothing

EN ISO 20471

FROME

1115 027 XXX XX ánská výstražná mikina elikost S - 3XL

NEW !!!

2

en’s high visible sweatshirt ize S - 3XL

Materiál: 65% polyester, 35% bavlna Gramáž: 290 g/m2

Material: 65% polyester, 35% cotton Grammage: 290 g/m2

• kapuce napevno • pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou • 2 kapsy Norma: EN ISO 20471

• xed hood • waist and sleeves with elastic cuff • 2 pockets Norm: EN ISO 20471

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

ranžová Orange

lutá ellow

150

EN ISO 20471

CXS DERBY

3

TPU

1110 002 XXX XX ánská výstražná softshellová bunda elikost - 4 (oranžová - 3 )

200

en’s high visible softshell acket ize - 4 (orange - 3 )

Materiál: 100% polyester Podšívka: 100% polyester fleece

Material: 100% polyester Lining: 100% polyester fleece

• odepínací kapuce • regulovatelné manžety na rukávech • hlavní voděodolný zip • náprsní kapsa • kapsička na kartu • stahování v dolním okra i • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h Norma: EN ISO 20471

• detachable hood • sleeves with regulated wristband • main waterproof zipper • chest pocket • card holder • tightenning on the bottom • membrane • water resistant material up to 8 000 mm except of seams • breathability 3000 g/m2/24h Norm: EN ISO 20471

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

155

205

ranžovo-modrá range-blue

luto-modrá ellow-blue

103 Jednorazove2_bez_cen.indd 103

23.8.2017 17:08:31


Výstražné oděvy | High visibility clothing

NEW !!! depínací rukávy Removable sleeves

155

luto-modrá ellow-blue

255

erveno-modrá ed-blue

205

ranžovo-modrá range-blue

Zimní Winter

CXS LUTON

1110 051 XXX XX ánská výstražná bunda 2 v 1 elikost - 3 (žlutá -5 )

en’s high visible acket 2 in 1 ize - 3 (yellow -5 )

Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100 polyester Inner: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • kapuce v límci • odepínací rukávy • regulovatelné manžety na rukávech • vnitřní manžety v rukávech • kapsička na kartu • smyčka na radiostanici • vnitřní kapsa • lepené švy • vnitřní otvor pro aplikaci výšivky Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1, EN 14058

• padded • hood in the collar • detachable sleeves • sleeves with regulated wristband • inner cuffs • card holder • radio loop • inner pocket • taped seams • embroidery hole Norms: EN ISO 20471, EN 343+A1, EN 14058

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

xford

EN ISO 20471 Bunda - XS, S Jacket - XS, S

2

Bunda Jacket -

3

a větší and bigger

Vesta - , , Vest - , ,

1

Vesta - a větší Jacket - L and bigger

2

EN 343+A1

EN 14058 3 1

3 X X X X

3 X X X X

104 Jednorazove2_bez_cen.indd 104

23.8.2017 17:08:58


Výstražné oděvy | High visibility clothing

s rukávy with sleeves EN ISO 20471

EN 343 + A1

LEEDS

3 1

bez rukávů without sleeves EN ISO 20471

3

Zimní Winter

2

1110 007 XXX XX en’s high visible acket 2 in 1 ize S - 3XL

ánská výstražná bunda 2 v 1 elikost S - 3XL Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100 polyester Inner: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • kapuce v límci • odepínací rukávy • kapsa na zip na levém rukávu • regulovatelné manžety na rukávech • vnitřní manžety v rukávech • kapsička na kartu • vnitřní kapsa • lepené švy • vnitřní otvor pro aplikaci výšivky Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1

• padded • hood in the collar • detachable sleeves • zipped pocket on the left sleeve • sleeves with regulated wristband • inner cuffs • card holder • inner pocket • taped seams • embroidery hole Norms: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

xford

150

EN 343 + A1

CXS LONDON

EN ISO 20471 3 1

3

ouze vně ší bunda nly outer acket

200

ranžová Orange

lutá ellow

Zimní Winter

EN ISO 20471 2

1110 001 155 XX ánská výstražná bunda 5 v 1 elikost S - 3XL

en’s high visible acket 5 in 1 ize S - 3XL

Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100 polyester Inner: 100% polyester Lining: 100% polyester

• kapuce v límci • regulovatelné rukávy, pas, spodní část bundy • 2 náprsní kapsy • 3 reflexní pásky • 2 vnitřní kapsy • lepené švy • vnitřní bunda s odepínacími fleecovými rukávy • vnitřní kapsa Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1

• hood in the collar • regulated sleeves, waist and wristband • 2 chest pockets • 3 reflective tapes • 2 inner pockets • taped seams • inner acket with detachable fleece sleeves • inner pocket Norms: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

xford

nitřní bunda nner acket

eflexní pásky Reflective tape

105 Jednorazove2_bez_cen.indd 105

23.8.2017 17:09:16


Výstražné oděvy | High visibility clothing EN ISO 20471 2

EN 343 + A1

CXS OXFORD

Zimní Winter

EN ISO 20471 3 1

3

1110 006 200 XX ánská výstražná bunda 5 v 1 elikost S - 3XL

en’s high visible acket 5 in 1 ize S - 3XL

Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester Vnitřní rukávy: 65% polyester 35% bavlna

Material: 100 polyester xford Inner: 100% polyester Lining: 100% polyester Inner sleeves: 65% polyester 35% cotton

• kapuce v límci • regulovatelný pas • 2 vnitřní kapsy • lepené švy • vnitřní bunda s odepínacími rukávy • vnitřní kapsa Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1

• hood in the collar • regulated waist • 2 inner pockets • taped seams • inner acket with detachable sleeves • inner pocket Norms: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

EN 343 + A1

CXS OXFORD

Zimní Winter

EN ISO 20471 3 1

nitřní bunda nner acket

3

1110 005 155 XX ánská výstražná bunda elikost S - 3XL

en’s high visible acket ize S - 3XL

Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100 polyester Inner: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • kapuce v límci • stahování v dolním okra i • vnitřní kapsa • lepené švy Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1

• padded • hood in the collar • tightenning on the bottom • inner pocket • taped seams Norms: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

xford

106 Jednorazove2_bez_cen.indd 106

23.8.2017 17:09:29


Výstražné oděvy | High visibility clothing

EN 343 + A1

CXS CAMBRIDGE

Zimní Winter

EN ISO 20471 3 1

3

1110 004 200 XX ánská výstražná bunda elikost -3

en’s high visible acket ize -3

Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100 polyester Inner: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • kapuce v límci • stahování v dolním okra i • vnitřní kapsa • lepené švy Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1

• padded • hood in the collar • tightenning on the bottom • inner pocket • taped seams Norms: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS CARDIFF

xford

Zimní Winter

EN ISO 20471 1

1111 001 XXX XX ánské výstražné kalhoty elikost S - 3XL

en’s high visible trousers ize S - 3XL

Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100 polyester Inner: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplené • pas s gumou v bocích • poutka na opasek • 6 kapes • 3 reflexní pásky • regulovatelna šířka nohavic Norma: EN ISO 20471

• padded • side waist elastic bands • belt loops • 6 pockets • 3 reflective tapes • ad ustable leg width Norm: EN ISO 20471

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

eflexní pásky Reflective tape

155

xford

205

ranžovo-modrá range-blue

luto-modrá ellow-blue

107 Jednorazove2_bez_cen.indd 107

23.8.2017 17:09:44


Výstražné oděvy | High visibility clothing

EN ISO 20471

CXS NORWICH

2

1112 002 XXX XX ánské výstražné kalhoty elikost 46 - 64

en’s high visible trousers ize 46 - 64

Materiál: 65% polyester 35% bavlna Gramáž: 280 g/m2

Material: 65% polyester 35% cotton Grammage: 280 g/m2

• pas s gumou v bocích • 2 zadní kapsy • levá boční kapsa s menší kapsou na tužku • 3 reflexní pásky (šíře 7 cm) Norm: EN ISO 20471

• waist with side elastic bands • 2 back pockets • left side pocket with smaller one for the pencil • 3 reflective tapes (width 7 cm) Norm: EN ISO 20471

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

eflexní pásky Reflective tape

155

205

ranžovo-modrá range-blue

luto-modrá ellow-blue

EN ISO 20471

CXS NORWICH

2

1112 003 XXX XX ánské výstražné kalhoty elikost 46 - 64

en’s high visible trousers ize 46 - 64

Materiál: 65% polyester 35% bavlna Gramáž: 280 g/m2

Material: 65% polyester 35% cotton Grammage: 280 g/m2

• s náprsenkou • šle s gumou vzadu • náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku • 2 zadní kapsy • kryté přední zapínání na knoflíky • boční zapínání na knoflíky • levá boční kapsa s menší kapsou na tužku • 3 reflexní pásky (šíře 7 cm) Norma: EN ISO 20471

• with bib • elastic braces in the back • chest pocket with velcro with smaller one for the pencil • 2 back pockets • covered buttom front fastening • covered front button fastening • left side pocket with smaller one for the pencil • 3 reflective tapes (width 7 cm) Norm: EN ISO 20471

Karton: 15 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 15 pieces Unit: 1 piece

eflexní pásky Reflective tape

155

205

ranžovo-modrá range-blue

luto-modrá ellow-blue

108 Jednorazove2_bez_cen.indd 108

23.8.2017 17:09:53


Výstražné oděvy | High visibility clothing

200 ukávy do gumy leeves to the rubber

ranžová Orange

raktické balení | ractical packing

YORK

3

1116 001 XXX XX ánský výstražný oděv elikost -3 Materiál: 100 polyester

lůza | acket EN ISO 20471

EN 343+A1

Kalhoty | rousers EN ISO 20471

3

1

1

en’s high visible suit ize -3 xford

Material: 100 polyester

xford

• nepromokavý • kapuce v límci • rukávy do gumy • větrání na zádech a v podpaží • kalhoty v pase do gumy • 2 postranní kapsy • regulovatelna šířka nohavic • lepené švy • praktické balení na zip Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1

• waterproof • hood in the collar • sleeves to the rubber • back and underarm ventilation • waist to the rubber • 2 side pockets • ad ustable leg width • taped seams • practical packing Norms: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

150

lutá ellow

109 Jednorazove2_bez_cen.indd 109

23.8.2017 17:10:14


Výstražné oděvy | High visibility clothing

200

ranžová Orange

depínací kapuce v límci etachable hoodin the colar

raktické balení | ractical packing

NEW !!! EN 343+A1

BATH

ánský výstražný pláš elikost S - 3XL

3

1

1116 009 XXX XX

Materiál: 100 polyester

EN ISO 20471 3

en’s high visible coat ize S - 3XL xford

Material: 100 polyester

xford

• nepromokavý • odepínací kapuce v límci • rukávy do gumy • lepené švy • větrání na zádech a v podpaží • praktické balení na zip Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1

• waterproof • detachable hood in the collar • sleeves to the rubber • taped seams • back and underarm ventilation • practical packing Norms: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

150

lutá ellow

110 Jednorazove2_bez_cen.indd 110

23.8.2017 17:10:41


Jednorazove2_bez_cen.indd 111

23.8.2017 17:10:49


Výstražné oděvy | High visibility clothing

EN ISO 20471

DOVER

2

1113 001 XXX XX ánská výstražná polokošile elikost S - 3XL

en’s high visible poloshirt ize S - 3XL

Materiál: 100 polyester ptačí oko Gramáž: 140 g/m2

Material: 100 polyester bird eye fabric Grammage: 140 g/m2

• polokošile s krátkým rukávem • zapínání na 3 knoflíky • náprsní kapsička • icking inisch prava pro rychlé a rovnoměrné schnutí Norma: EN ISO 20471

• polo shirt with short sleeves • 3 button fastening • chest pocket • icking inish Norm: EN ISO 20471

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

150

BOLTON

1114 037 155 XX ýstražná vesta elikost S - 3XL

200

ranžová Orange

lutá ellow

EN ISO 20471

NEW !!!

1

High visible vest ize S - 3XL

Materiál: 100% polyester Gramáž: 120 g/m2

Material: 100% polyester Grammage: 120 g/m2

• dvoubarevná • multifunkční • zapínání na zip • kapsička na kartu • plastové poutko Norma: EN ISO 20471

• two-color • multifunctional • zipper fastening • card holder • plastic loop Norm: EN ISO 20471

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

112 Jednorazove2_bez_cen.indd 112

23.8.2017 17:11:02


Výstražné oděvy | High visibility clothing

EN ISO 20471

CXS DORSET

1114 038 XXX XX ýstražná vesta elikost - , -

,2

-3

NEW !!!

1

High visible vest ize - , - , 2

Materiál: 100% polyester Gramáž: 120 g/m2

Material: 100% polyester Grammage: 120 g/m2

• horní sí ovaná část • zapínání na suchý zip • kapsička na kartu Norma: EN ISO 20471

• aterial mesh part • velcro fastening • card holder Norm: EN ISO 20471

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

-3 ranžová Orange

200

ranžová Orange

lutá ellow

150

CXS GUSTAV

200

latí pro velikosti / alid for size /

latí pro velikosti /3 alid for size /3

EN ISO 20471

EN ISO 20471 2

1

1114 001 XXX XX ýstražná vesta elikost - , -

,2

-3

High visible vest ize - , - , 2

Materiál: 100% polyester Gramáž: 120 g/m2

Material: 100% polyester Grammage: 120 g/m2

• zapínání na suchý zip Norma: EN ISO 20471

• velcro fastening Norm: EN ISO 20471

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

-3

150

lutá ellow

113 Jednorazove2_bez_cen.indd 113

23.8.2017 17:11:16


opl ky k výstražným oděvům |

ccessories for high visibility clothes

CROSS

1115 005 XXX 00 ýstražný kříž elikost

High visible cross belt ize

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• elastický • šíře 4cm • 1,3 cm reflexní pásky • nastavitelná šířka i délka pásů • plastová spona Norma: EN 13356

• elastic • 4cm width • 1,3 cm reflective band heat transferred • ad ustable width and length • plastic buckle Norm: EN 13356

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

150

200

ranžová Orange

lutá ellow

chycení na ruce | Gripping hand

CXS CLIP

1115 006 150 00 ýstražný pásek elikost 42,5 x 4,5 cm

High visible belt ize 42,5 x 4,5 cm

• zaklapovací Norma: EN 13356

• snapping Norm: EN 13356

Karton: 500 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 500 pieces Unit: 1 piece

114 Jednorazove2_bez_cen.indd 114

23.8.2017 17:11:26


opl ky k výstražným oděvům |

ccessories for high visibility clothes

CXS ELY

1115 002 XXX 00 Čepice elikost

Cap ize

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• čepice s kšiltem • reflexní dopl ky • šestipanelová • zapínání na suchý zip • zadní díl ze sí oviny

• cap with a peak • reflective accessories • 6 panels • velcro strap • mesh back part

Karton: 100 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Unit: 1 piece

150

200

ranžová Orange

200

ranžová Orange

lutá ellow

Zimní Winter

KEADY

1115 003 XXX 00 Čepice elikost

Hat ize

Materiál: 100 akryl

Material: 100% acrylic

• pletená • reflexní dopl ky

• knitted • reflective accessories

Karton: 100 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Unit: 1 piece

150

lutá ellow

115 Jednorazove2_bez_cen.indd 115

23.8.2017 17:11:45


rofesní oděvy |

rofessional clothing

ISO 11611

CXS MOFOS

1180 001 703 XX ánská svářečská blůza elikost 46 - 64

en’s welding acket ize 46 - 64

Materiál: kepr s trvale nehořlavou pravou 100% bavlna Gramáž: 390 g/m2

Material: twill with permanent re-resistant nishing 100 cotton Grammage: 390 g/m2

• knoflík na přitáhnutí rukávové manžety • zdvo ené lokty • kryté zapínání na knoflíky • levá náprsní kapsa na suchý zip Norma: 11611 třída 1/ 1, 2

• button for pulling sleeve cuffs • reinforced elbows • covered buttom fastening • chest pockets with velcro Norm: 11611 třída 1/ 1, 2

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

ISO 11611

CXS MOFOS

1180 002 700 XX ánské svářečské kalhoty elikost 46 - 64

en’s welding trousers ize 46 - 64

Materiál: kepr s trvale nehořlavou pravou 100% bavlna Gramáž: 390 g/m2

Material: twill with permanent re-resistant nishing 100 cotton Grammage: 390 g/m2

• šle s gunou vzadu • pevný pas se zapínáním na knoflíky • pravá zadní kapsa na suchý zip • zdvo ená kolena • kryty přes obuv Norma: 11611 třída 1/ 1, 2

• elastic braces in the back • waist with button fastening • right back pocket with velcro • reinforced knees • cover over shoes Norm: 11611 třída 1/ 1, 2

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

116 Jednorazove2_bez_cen.indd 116

23.8.2017 17:11:53


rofesní oděvy |

PRODLOUŽENÁ VELIKOST | PROLONGED SIZE

rofessional clothing

ISO 11611

CXS MOFOS

1180 003 703 XX en’s welding set ize 48 - 64

Materiál: kepr s trvale nehořlavou pravou 100% bavlna Gramáž: 390 g/m2

Material: twill with permanent re-resistant nishing 100 cotton Grammage: 390 g/m2

• knoflík na přitáhnutí rukávové manžety • zdvo ené lokty • kryté zapínání na knoflíky • levá náprsní kapsa na suchý zip • šle s gumou vzadu • pevný pas se zapínáním na knoflíky • pravá zadní kapsa na suchý zip • zdvo ená kolena • kryty přes obuv Norma: 11611 třída 1/ 1, 2

• button for pulling sleeve cuffs • reinforced elbows • covered buttom fastening • chest pockets with velcro • elastic braces in the back • waist with button fastening • right back pocket with velcro • reinforced knees • cover over shoes Norm: 11611 třída 1/ 1, 2

Karton: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 5 pieces Unit: 1 piece

EN 381-5

LESNÍK

194 cm

ánská svářečská souprava elikost 48 - 64

Vyrobeno v ČR ade in C

1120 005 503 XX ánský protipořezová souprava elikost 48 - 64

en’s cut resistant set ize 48 - 64

Materiál: 50% polyester 50% bavlna / 80% polyester 20% bavlna Protipořezová ochrana: 66% polyester, 34% polypropylen Vložka: 100% bavlna / 100% polyester

Material: 50% polyester, 50% cotton / 80% polyester, 20% cotton Counter-shielding: 66% polyester, 34% polypropylene Insert: 100% cotton / 100% polyester

• druk na přitáhnutí rukávové manžety • kryté zapínání na zip a druky • prodloužený zadní díl blůzy • odvětrávání rukávů v podpaží a zadního dílu blůzy • elastické šle • 6 kapes na kalhotech s laclem • pas v zadní části do gumy • boční zapínání na knoflíky • protipořezová vložka v celé přední části kalhot • protiklíš ová prava ve spodní části nohavic Normy: 381-5, rove ochrany 1, ochranná plocha - platí pouze pro kalhoty

• snap for pulling sleeve cuffs • covered zipper and snap fastening • prolonged back part of the acket • ventilation of the underarm and back part of the acket • elastic braces • 6 pockets on the trousers with bib • back waist elastic bands • side button opening • cut-resistant lining across entire front part of the trousers • nti-tick treatment at the bottom of the legs Norms: 381-5, level of protection 1, area of protection - only for trousers

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

117 Jednorazove2_bez_cen.indd 117

23.8.2017 17:12:05


rofesní oděvy |

rofessional clothing

FR7 JAKUB

EN 11612

EN ISO 11611 EN 1149-5

EN 13034

yrobeno v ade in

1120 006 410 XX ánska ochranná souprava elikost 48 - 64 na ob .

en’s protective set ize 48 - 64 on order

Materiál: 79% bavlna, 20% polyester, 1 antistatická vodivá vlákna Gramáž: 260 g/m2

Material: 79% cotton, 20% polyester, 1 antistatic conductive bres Grammage: 260 g/m2

• antistatická souprava • knoflík na přitáhnutí rukávové manžety • kryté zapínání na knoflíky • elastická guma v bocích manžety blůzy • elastická guma v pasu kalhot • pravá zadní a boční kapsa na kalhotech • trvale nehořlavá ochrana • ochrana proti kapalným chemikáliím • knoflík na přitáhnutí nohavicové manžety Normy: “EN ISO 11612 - A1, A2, B1, C1, 1, 11611 - třída 1, 1149-5, EN 13034+A1 - typ 6

• antistatic set • button for pulling sleeve cuffs • covered buttom fastening • elastic band on the bottom sides of the acket • electic band in the waist of the trousers • right back and side pocket on the trousers • pernament re resistant treatment PROBAN • acid-resistant treatment • button for pulling leg cuffs Norms: EN ISO 11612 - A1, A2, B1, C1, 1, 11611 - class 1, 1149-5, EN 13034+A1 - type 6

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

EN 11612

EN 1149-5

CXS ENERGETIK

Vyrobeno v ČR ade in C

1130 002 XXX XX ánska ochranná souprava elikost 48 - 64

en’s welding trousers ize 48 - 64

Materiál: kepr 75 bavlna, 24 polyester, 1 antistatický materiál Gramáž: 250 g/m2

Material: twill 75 cotton, 24 polyester, 1% antistatic material Grammage: 250 g/m2

• antistatická souprava • rukáv do gumy s nastavitelnou manžetou • kryté zapínání na zip a suchý zip • boky manžety blůzy do gumy • pas kalhot do gumy s poutky na opasek • 4 přední kapsy na suchý zip na kalhotech • trvale nehořlavá ochrana Normy: EN 1149-5, EN 11612 | A1, A2, 1, C1, 1, 1

• antistatic set • elastic sleeve with ad ustable cuff • covered zipper fastening with a velcro • elastic waist on the sides of the acket • waist band in the back of the trousers with belt loops • 4 front opckets with a velcro on the trousers • pernament re resistant treatment PROBAN Norms: EN 1149-5, EN 11612 | A1, A2, 1, C1, 1, 1

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

403

400

odrá lue

odro-oranžová lue-orange

118 Jednorazove2_bez_cen.indd 118

23.8.2017 17:12:23


rofesní oděvy |

EN 1149-5

CXS ELEKTROTECHNIK

rofessional clothing

Vyrobeno v ČR ade in C

1130 003 400 XX ánska ochranná souprava elikost 48 - 64

en’s protective set ize 48 - 64

Materiál: kepr 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 249 g/m2

Material: twill 65 polyester 35 cotton Grammage: 249 g/m2

• manžeta do gumy • kryté zapínání na knoflíky • zadní část manžety blůzy do gumy • pevný pas s tkanicí na stáhnutí • 2 přední kapsy na kalhotech • 2 pravé zadní kapsy na kalhotech • zdvo ené kolena • zatkaná vodivá mřížka Norma: EN 1149-5

• elastic cuff • covered button fastening • elastic waist in the back of the acket • xed waist with a lace for fastening • 2 front pockets on the trousers • 2 right back pocket on the trousers • reinforced knees • weaved with conductive threads Norm: EN 1149-5

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

EN 13034

CHEMIK

Vyrobeno v ČR ade in C

1140 001 400 XX ánská kyselinovzdorná souprava elikost 48 - 64

en’s acid-resistant set ize 48 - 64

Materiál: 100% polypropylen Gramáž: 230 g/m2

Material: 100% polypropylene Grammage: 230 g/m2

• manžeta do gumy • kryté zapínání na knoflíky • boky manžety blůzy do gumy • pevný pas s tkanicí na stáhnutí • 2 přední kapsy na kalhotech • pravá zadní kapsa na kalhotech Norma: EN 13034 - typ 6

• elastic cuff • covered fastening • elastic waist on the bottom sides of the acket • xed waist with a lace for fastening • 2 front pocket on the trousers • right back pocket on the trousers Norm: EN 13034 - typ 6

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

119 Jednorazove2_bez_cen.indd 119

23.8.2017 17:12:35


rofesní oděvy |

rofessional clothing

NEW !!!

PVC-45W ZÁSTĚRA / APRON

1140 023 XXX 00 yselinovzdorná zástěra elikost 84 x 112 cm

en’s protective set ize 84 x 112 cm

Materiál: polyvinylchlorid Podšívka: nylon/plastová vazba

Material: polyvinylchloride Lining: nylon/plastic ties

• tlouš ka 0,508mm • odolnost proti chemikáliím, vodě, tukům a ole i Normy: 14605 2005, 4

• thickness 0,508mm • resistant to chemicals, water, grease and oil Norms: 14605 2005, 4

Karton: 12 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 12 pieces Unit: 1 piece

100

500

EN 1149-5

ESD

ílá White

odrá-zelena lue-green

Vyrobeno v ČR ade in C

1130 004 413 XX ntistatické tričko elikost S - 3XL

Antistatic t-shirt ize S - 3XL

Materiál: plet 96 bavlna 4 uhlíkové vlákno Gramáž: 160 g/m2

Material: ersey 96 cotton 4 carbon bre Grammage: 160 g/m2

• zdvo ené švy • postraní švy Normy: EN 1149-5, EN 61340-5-1

• double stitches • side seams Norms: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

120 Jednorazove2_bez_cen.indd 120

23.8.2017 17:12:42


Gastro a bílé oděvy |

astronomic and white clothing

Vyrobeno v ČR ade in C

CXS VESTA / VEST

1150 006 800 XX ánská vesta pro číšníky elikost 44 - 64

en’s waiters vest ize 44 - 64

Materiál: rongo 100% polyester

Material: rongo 100% polyester

• výstřih do • 2 přední kapsy • vzadu pásek s přeskou na stáhnutí • vypasovaný střih

• neckline • 2 front pockts • back belt with a buckle for fastening • tted cut

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

Vyrobeno v ČR ade in C

CXS VESTA / VEST

ámská adies’

1150 003 800 XX ámská vesta pro servírky elikost 36 - 56

adies’ waiters vest ize 36 - 56

Materiál: rongo 100% polyester

Material: rongo 100% polyester

• výstřih do • 2 přední kapsy • vzadu pásek s přeskou na stáhnutí • vypasovaný střih

• neckline • 2 front pockts • back belt with a buckle for fastening • tted cut

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

Vyrobeno v ČR ade in C

CXS ALBERT

1150 005 800 XX ánské kalhoty pro číšníky elikost 44 - 64

en’s waiters trousers ize 44 - 64

Materiál: rongo 100% polyester

Material: rongo 100% polyester

• fashion střih • pas s poutky na opasek • 2 přední kapsy • pravá zadní kapsa na knoflík

• fashion style • waist with belt loops • 2 front pockets • right back button pocket

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

121 Jednorazove2_bez_cen.indd 121

23.8.2017 17:12:56


Gastro a bílé oděvy |

astronomic and white clothing Vyrobeno v ČR ade in C

CXS TEREZA

ámská adies’

1150 002 800 XX ámská sukně pro servírky elikost 36 - 58

adies’ waitress skirt ize 36 - 58

Materiál: rongo 100% polyester

Material: rongo 100% polyester

• pevný pas • v zadní části zapínání na knoflík a zip • v zadní části rozparek

• xed waist • button and zipper fastening in the back part • back slit in the back part

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

CXS ZÁSTĚRA / APRON

Vyrobeno v ČR ade in C

ámská adies’

1150 004 XXX 00 ástěra pro servírky elikost na ob ednávku

pron for waitress ize to order

Materiál: dedron 100% polyamid

Material: dedron 100% polyamide

• krátká do pasu • 2 přední kapsy • kra kový lem

• short to the waist • 2 front pockets • lace trim

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

100

ílá White

800

CXS ZÁSTĚRA / APRON

erná lack

Vyrobeno v ČR ade in C

1150 007 800 00

ástěra pro číšníky elikost na ob ednávku

pron for waiters ize to order

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 190 g/m2

• dlouhá do pasu • 2 přední kapsy • odepínací kapsa

• long to the waist • 2 front pockets • deatachable pocket

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

122 Jednorazove2_bez_cen.indd 122

23.8.2017 17:13:27


Gastro a bílé oděvy |

astronomic and white clothing

CXS PŘÍRUČNÍK / CLOTH

1150 008 100 00 říručník bílý elikost 50 x 50 cm

aiters’ cloth ize 50 x 50 cm

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 190 g/m2

Karton: 100 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

ámská adies’

CXS LENA

1150 011 100 00 ástěra do pasu elikost 70 x 65 cm

pron to the waist ize 70 x 65 cm

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 190 g/m2

• tkanice na upevnění

• back lace for fastening

Karton: 60 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

CXS STELA

1150 012 100 00 ástěra s náprsenkou elikost 80 x 100 cm

pron with a bib ize 80 x 100 cm

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 190 g/m2

• tkanice na upevnění

• back lace for fastening

Karton: 60 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

123 Jednorazove2_bez_cen.indd 123

23.8.2017 17:13:36


Gastro a bílé oděvy |

astronomic and white clothing

CXS KAREL

1150 009 812 XX ánské řeznické kalhoty elikost 46 - 64

en’s butcher’s trousers ize 46 - 64

Materiál: kepr pepito 100 bavlna Gramáž: 210 g/m2

Material: twill check 100 cotton Grammage: 210 g/m2

• 2 přední kapsy • vzadu poutka s knoflíky na stáhnutí • pravá zadní kapsa na knoflík Norma: EN ISO 13688

• 2 front pockets • back loops with buttons for fastening • right back button pocket Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS RADIM

1150 001 XXX XX uchařský rondon elikost 42 - 64

Chef’s acket ize 42 - 64

Materiál: ílá - 100 bavlna erno-bílá - 65 polyester 35 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: White - 100% cotton lack-white - 65 polyester 35 cotton Grammage: 190 g/m2

• rozparek na rukávové manžetě • kulaté knoflíky Norma: EN ISO 13688

• slit on the sleeve cuff • rounded buttons Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

100

ílá White

801

erno-bílá lack-white

124 Jednorazove2_bez_cen.indd 124

23.8.2017 17:13:52


Gastro a bílé oděvy |

astronomic and white clothing

CXS ADAM

1150 018 100 XX ánský pláš elikost 44 - 64

en’s lab coat ize 44 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 190 g/m2

• 3 přední kapsy • vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí Norma: EN ISO 13688

• 3 front pockets • back belt with button for fastening Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

ámská adies’

CXS EVA

1150 017 100 XX ámský pláš elikost 38 - 60

adies’ lab coat ize 38 - 60

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 190 g/m2

• 3 přední kapsy • vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí Norma: EN ISO 13688

• 3 front pockets • back belt with button for fastening Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS RENÉ

1150 013 100 XX ánská košile elikost 38 - 48

en’s shirt ize 38 - 48

Materiál: plátno 100 bavlna Gramáž: 145 g/m2

Material: canvas 100% bavla Grammage: 145 g/m2

• náprsní kapsa s menší kapsou na tužku Norma: EN ISO 13688

• chest pocket with smaller one for the pencil Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

125 Jednorazove2_bez_cen.indd 125

23.8.2017 17:14:05


Gastro a bílé oděvy |

astronomic and white clothing

ámská adies’

CXS GABRIELA

1150 023 100 XX ámská halena elikost 38 - 62

adies’ smock ize 38 - 62

Materiál: plátno 100 bavlna Gramáž: 145 g/m2

Material: canvas 100% cotton Grammage: 145 g/m2

• 3 přední kapsy • v zadní části pásek s knoflíkem na stáhnutí Norma: EN ISO 13688

• 3 front pockets • belt in the back with buttons for fastening Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

ámská adies’

CXS ANETA

1150 019 105 XX ámská halena elikost 38 - 64

adies’ smock ize 38 - 64

Materiál: plátno 100 bavlna Gramáž: 145 g/m2

Material: canvas 100% cotton Grammage: 145 g/m2

• 3 přední kapsy Norma: EN ISO 13688

• 3 front pockets Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

ámská adies’

CXS ANDREA

1150 020 107 XX ámská halena elikost 38 - 64

adies’ smock ize 38 - 64

Materiál: plátno 100 bavlna Gramáž: 145 g/m2

Material: canvas 100% cotton Grammage: 145 g/m2

• 2 přední kapsy Norma: EN ISO 13688

• 2 front pockets Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

126 Jednorazove2_bez_cen.indd 126

23.8.2017 17:14:24


Gastro a bílé oděvy |

astronomic and white clothing

CXS ARTUR

1150 014 100 XX ánské kalhoty elikost 44 - 64

en’s trousers ize 44 - 64

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 190 g/m2

• pas s poutky na opasek • v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí • 2 přední kapsy • pravá zadní kapsa Norma: EN ISO 13688

• waist with belt loops • loops in the back part with buttons for fastening • 2 front pockets • right back pocket Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

ámská adies’

CXS DARJA

1150 015 100 XX ámské kalhoty elikost 36 - 60

adies’ trousers ize 36 - 60

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 190 g/m2

• pevný pas • zapínání na boku • 2 přední kapsy Norma: EN ISO 13688

• xed waist • side button fastening • 2 front pockets Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

ámská adies’

CXS DARJA

1150 016 100 XX ámské kalhoty elikost 36 - 64

adies’ trousers ize 36 - 64

Materiál: plátno 100 bavlna Gramáž: 145 g/m2

Material: canvas 100% cotton Grammage: 145 g/m2

• zadní část pasu do gumy • boční zapínání na knoflíky • 2 přední kapsy Norma: EN ISO 13688

• back waist elastic band • side button opening • 2 front pockets Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

127 Jednorazove2_bez_cen.indd 127

23.8.2017 17:14:39


Gastro a bílé oděvy |

astronomic and white clothing

Vyrobeno v ČR ade in C

CXS DITA

ámská adies’

1150 021 999 XX ámská zástěra elikost 38 - 64 na ob ednávku

adies’ apron ize 38 - 64 on order

Materiál: plátno 100 bavlna Gramáž: 115 g/m2

Material: canvas 100% cotton Grammage: 115 g/m2

• 2 přední kapsy

• 2 front pockets

Karton: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 5 pieces Unit: 1 piece Varianty Variants

Vyrobeno v ČR ade in C

CXS BÁRA

ámská adies’

1150 022 XXX 00 ámská zástěra elikost na ob ednávku

adies’ apron ize to order

Materiál: dederon 100% polyamid

Material: dederon 100% polyamid

• velká přední kapsy • boční tkanice na zavazování

• big front pocket • side laces for fastening

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

414 412

větle modrá ight blue

100

ílá White

250

odrá lue

ervená Red

128 Jednorazove2_bez_cen.indd 128

23.8.2017 17:15:01


Gastro a bílé oděvy |

astronomic and white clothing

Vyrobeno v ČR ade in C

CXS LUDVA

1150 024 100 00 uchařský baret elikost

Chef’s beret ize

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: twill 100 cotton Grammage: 190 g/m2

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

CXS NELA

1150 026 100 00 uchařská čepice elikost

Chef’s beret ize

Materiál: 100% polyester Kšilt: kepr 100 bavlna

Material: 100% polyester Visor: twill 100 cotton

• upevnění na gumu

• elastic band for xing

Karton: 100 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS KUBA

1150 025 100 00 uchařská lodička elikost 56, 60

Chef’s beret ize 56, 60

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 190 g/m2

Material: canvas 100% cotton Grammage: 190 g/m2

Karton: 100 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

129 Jednorazove2_bez_cen.indd 129

23.8.2017 17:15:15


ednorázové oděvy |

isposable clothing

3M OVERAL 4520

EN 13034+A-1

EN 1149-5

EN 13034

EN 1073-2

EN 13982-1

1160 006 100 XX Ochranný overal elikost L - 2XL

Protective coveral ize L - 2XL

Materiál: textílie

Material: woven textile

polypropylen, netkaná

polypropylene, non

• kategorie , typ 5, 6 • antistatický • ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám, postřiku rozpouštědly a vodou. Normy: EN 13034+A-1, EN 1073-2 EN 1149-5, EN 13982-1

• category , type 5,6. • antistatic • protection against solid and li uid aerosols, acids, alkalines, spraying solvents and water Norms: EN 13034+A-1, EN 1073-2 EN 1149-5, EN 13982-1

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS OVERAL

1160 001 100 XX ednorázový oblek elikost L - 3XL

isposable clothing ize L - 3XL

Materiál: 100% polypropylén Gramáž: 40 g/m2

Material: 100% polypropylene Grammage: 40 g/m2

• netkaná textilie • kapuce • ochrana proti prachu a ušpinění Normy: EN ISO 13688

• non woven textile • hood • dust and dirt protection Norms: EN ISO 13688

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

130 Jednorazove2_bez_cen.indd 130

23.8.2017 17:15:30


Jednorázové oděvy | Disposable clothing

131 Jednorazove2_bez_cen.indd 131

23.8.2017 17:15:39


Jednorázové oděvy | Disposable clothing

TYVEK CLASSIC XPERT ®

EN 13034

EN 13034

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 13982-1

EN 14126

1160 005 100 XX

Ochranný overal elikost - 3 ( na ob .) Materiál: 100 polyetylén netkaná textílie

Protective coveral ize - 3 ( to order) ,

®

Material: 100 polyethylene woven textile

, non

®

• antistatický • bez silikonu • kategorie , typ 5 , 6 • chrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu Normy: EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

• antistatic • silicon free • category , type 5 , 6 • protection against water, chemical solutions, asbestor and dust. Norms: EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Unit: 1 piece

EN 13034

TYVEK CLASSIC PLUS ®

EN 13034

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 13982-1

EN 14605

EN 14126

1160 002 105 XX Ochranný overal elikost - 3 ( , Materiál: 100 polyetylén netkaná textílie

na ob .) ,

®

Protective coveral ize - 3 ( , to order) Material: 100 polyethylene woven textile

, non

®

• antistatický • bez silikonu • přelepené švy • kategorie , typ 4 , 5 , 6 • chrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu Normy: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

• antistatic • silicon free • sealed seams • category , type 4 , 5 , 6 • protection against water, chemical solutions, asbestor and dust. Norms: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Unit: 1 piece

132 Jednorazove2_bez_cen.indd 132

23.8.2017 17:15:44


Jednorázové oděvy | Disposable clothing

TYCHEM C

EN 13034

EN 13034

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 13982-1

EN 14605

EN 14605

EN 14126

®

1160 003 150 XX Ochranný overal elikost L - 3XL

Protective coveral ize L - 3XL

® Materiál: 100 polyetylén , polymerová vrstva, netkaná textílie

® Material: 100 polyethylene , polymeric coating, non woven textile

• antistatický • přelepené švy • kategorie , typ 3 , 4 , 5 , 6 • chrana proti vodě, anorganickým chemikáliím, azbestu a prachu Normy: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

• antistatic • sealed seams • category , type 3 , 4 , 5 , 6 • protection against water, inorganical chemicals, asbestor and dust Norms: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

RUKÁVNÍK TYVEK®

1160 011 100 00 chranný rukávník elikost na ob . Materiál: 100 polyetylén netkaná textílie

afety sleeve ize to order ,

®

Material: 100 polyethylene woven textile

• nastavitelný horní šev • délka 50 cm

• ad ustable top seam • length 50 cm

Karton: 200 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 200 pieces Unit: 1 piece

, non

®

133 Jednorazove2_bez_cen.indd 133

23.8.2017 17:15:51


ednorázové oděvy |

isposable clothing

CXS MAGDA

1160 008 100 00 ednorázová čepice elikost

Protective coveral ize

Materiál: 100% polypropylén Gramáž: 10 g/m2

Material: 100% polypropylene Grammage: 10 g/m2

• netkaná textilie • střih baret

• non woven textile • cut beret

Karton: 1 000 kusů Jednotka: 100 kus

Box: 1 000 pieces Unit: 100 piece

CXS TONK

1160 010 400 00 ednorázový návlek na obuv elikost 15 x 41 cm

isposable shoe cover ize 15 x 41 cm

Materiál: 100% polyetylen Gramáž: 5 g/m2 Tloušťka: 0,10 mm

Material: 100% polyethylene Grammage: 5 g/m2 Thickness: 0,10 mm

• gumička po obvodu

• rubber band

Karton: 100 balení / 1000 kusů Jednotka: 1 balení / 10 kusů

Box: 100 pack / 1000 pieces Unit: 1 pack / 10 piece

CXS ERIKA

1160 007 113 00 ednorázová zástěra elikost 80 x 135 cm

isposable apron ize 80 x 135 cm

Materiál: 100% polyetylen Tloušťka: 0,018 mm

Material: 100% polyethylene Thickness: 0,018 mm

• vazek vzadu v pase

• xation at the waist

Karton: 10 balení / 1000 kusů Jednotka: 1 balení / 100 kusů

Box: 10 pack / 1000 pieces Unit: 1 pack / 100 piece

134 Jednorazove2_bez_cen.indd 134

23.8.2017 17:16:00


Voděodolné oděvy |

atterproof clothing

CXS ONETIME

1170 008 113 00 láštěnka elikost

Raincoat ize

Materiál: 100% polyethylen

Material: 100% polyethylene

• ednorázová • lehká • dobře skladná

• disposable • light • well storable

Karton: 250 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 250 pieces Unit: 1 piece

raktické balení | ractical packing

asazení přes oděv | Applying over clothing

CXS GUSTAV

1170 005 XXX 00 oděodolná zástěra elikost 90 x 120 cm

aterproof apron ize 90 x 120 cm

Materiál: 64% PVC 36% polyester

Material: 64% PVC 36% polyester

• nepromokavá • s náprsenkou

• waterproof • with shirtfront

Karton: 40 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 40 pieces Unit: 1 piece

500

elená Green

100

ílá White

800

erná lack

135 Jednorazove2_bez_cen.indd 135

23.8.2017 17:16:06


Voděodolné oděvy |

atterproof clothing

KLOBOUK | HAT

1190 002 800 00 ybářský klobouk elikost

ishing hat ize

Materiál: pogumované molino

Material: rubberized molino

• voděodolný klobouk

• waterproof hat

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

raktické balení | ractical packing

YORK

3

1116 001 XXX XX ánský výstražný oděv elikost -3 Materiál: 100 polyester

lůza | acket EN ISO 20471

EN 343+A1

Kalhoty | rousers EN ISO 20471

3

1

1

en’s high visible suit ize -3 xford

Material: 100 polyester

xford

• nepromokavý • kapuce v límci • rukávy do gumy • větrání na zádech a v podpaží • kalhoty v pase do gumy • 2 postranní kapsy • regulovatelna šířka nohavic • lepené švy • praktické balení na zip Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1

• waterproof • hood in the collar • sleeves to the rubber • back and underarm ventilation • waist to the rubber • 2 side pockets • ad ustable leg width • taped seams • practical packing Norms: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

150

lutá ellow

200

ranžová Orange

136 Jednorazove2_bez_cen.indd 136

23.8.2017 17:16:27


Voděodolné oděvy |

atterproof clothing

CXS PU

1170 002 500 XX blek do deště elikost -3

ain suit ize -3

Materiál: 100 polyuretan

Material: 100 polyurethane

• nepromokavý • kapuce v límci • vnitřní manžety v rukávech do gumy • stahování v dolním okra i • zapínání na zip i druky • větrání na zádech a v podpaží • kalhoty v pase do gumy • zatavené švy

• waterproof • hood in the collar • inner sleeve cuffs to rubber • tightenning on the bottom • zipper and snap fastening • back and underarm ventilation • waist to the rubber • thermo-sealed seams

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS PROFI

1170 003 XXX XX blek do deště elikost -4

ain suit ize -4

Materiál: 60% polyester 40% PVC

Material: 60% polyester 40% PVC

• nepromokavý • kapuce v límci • stahování v dolním okra i • zapínání na zip • větrání na zádech a v podpaží • kalhoty v pase do gumy • lepené švy • nižší hmotnost • praktické balení na zip Norma: EN ISO 13688

• waterproof • hood in the collar • tightenning on the bottom • zipper fastening • back and underarm ventilation • waist to the rubber • taped seams • lower rammage • practical packing Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

524

500

elená Green

400

odrá lue

askáčová Camouflage

raktické balení | ractical packing

137 Jednorazove2_bez_cen.indd 137

23.8.2017 17:16:44


Voděodolné oděvy |

atterproof clothing

200

ranžová Orange

ukávy do gumy leeves to the rubber

raktické balení | ractical packing

NEW !!! EN 343+A1

BATH

láš do deště elikost S - 3XL

3

1

1116 009 XXX XX

Materiál: 100 polyester

EN ISO 20471 3

Rain coat ize S - 3XL xford

Material: 100 polyester

xford

• výstražný • nepromokavý • odepínací kapuce v límci • rukávy do gumy • lepené švy • větrání na zádech a v podpaží • praktické balení na zip Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1

• highvisible • waterproof • detachable hood in the collar • sleeves to the rubber • taped seams • back and underarm ventilation • practical packing Norms: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

150

lutá ellow

138 Jednorazove2_bez_cen.indd 138

23.8.2017 17:17:14


Voděodolné oděvy |

atterproof clothing

CXS VENTO

1170 004 XXX XX láš do deště elikost -4

Rain coat ize -4

Materiál: 60% polyester 40% PVC

Material: 60% polyester 40% PVC

• nepromokavý • kapuce v límci • vnitřní manžety v rukávech do gumy • zapínání na zip i druky • větrání na zádech a v podpaží • lepené švy • nižší hmotnost • praktické balení na zip Norma: EN ISO 13688

• waterproof • hood in the collar • inner sleeve cuffs to rubber • zipper and snap fastening • back and underarm ventilation • taped seams • lower rammage • practical packing Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

500

elená Green

500

elená Green

odrá lue

400

CXS DEREK

1170 001 XXX XX láš do deště elikost -4

Rain coat ize -4

Materiál: 64% PVC 36% polyester

Material: 64% PVC 36% polyester

• nepromokavý • lem rukávů na druky • zapínání na zip i druky • větrání na zádech a v podpaží • lepené švy Norma: EN ISO 13688

• waterproof • sleeves on press snap • zipper and snap fastening • back and underarm ventilation • taped seams Norm: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

150

lutá ellow

139 Jednorazove2_bez_cen.indd 139

23.8.2017 17:17:22


vářečské dopl ky | Welding accesories

ISO 11611

CXS ZÁSTĚRA KOVÁŘ | APRON KOVAR

1180 005 000 00 ovářská zástěra elikost

lacksmith apron ize

Materiál: hovězinová štípenka

Material: cow split leather

• délka 110cm • šířka 75 cm • tlouš ka 1,0 - 1,2 mm Norma: 11611 třída 2/ 1, 2

• length 110 cm • width 75 cm • thickness 1,0 - 1,2 mm Norm: EN ISO 11611 class 2/A1,A2

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

ISO 11611

CXS ZÁSTĚRA SVÁŘEČ | APRON SVAREC

1180 004 000 00 vřečská zástěra elikost

Welding apron ize

Materiál: hovězinová štípenka

Material: cow split leather

• krytá ramena • délka 110cm • šířka 75 cm • tlouš ka 1,0 - 1,2 mm Norma: 11611 třída 2/ 1, 2

• covered shoulders • length 110 cm • width 75 cm • thickness 1,0 - 1,2 mm Norm: EN ISO 11611 class 2/A1,A2

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

140 Jednorazove2_bez_cen.indd 140

23.8.2017 17:17:30


vářečské dopl ky | Welding accesories

CXS RUKÁVNÍK | SLEEVE

ISO 11611

1180 007 000 00 vářečský rukávník elikost

Welding sleeve ize

Materiál: hovězinová štípenka

Material: cow split leather

• upevnění pomocí koženého řemínku s plastovou přezkou • délka 68 cm • tlouš ka 1,0 - 1,2 mm Norma: 11611 třída 2/ 1, 2

• fastening with leather strap with plastic buckle • length 68 cm • thickness 1,0 - 1,2 mm Norm: EN ISO 11611 class 2/A1,A2

Karton: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 25 pieces Unit: 1 piece

CXS KAMAŠE | GAITERS

ISO 11611

1180 006 000 00 vářečské kamaše elikost

Welding gaiters ize

Materiál: hovězinová štípenka

Material: cow split leather

• kožené kamaše pro svářeče • upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami • délka 48 cm • tlouš ka 1,0 - 1,2 mm Norma: 11611 třída 2/ 1, 2

• leather welding gaiters • fastening with leather straps with plastic buckles • length 48 cm • thickness 1,0 - 1,2 mm Norm: EN ISO 11611 class 2/A1,A2

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

ISO 11611

KLOBOUK | HAT

1190 000 000 00 utnický klobouk elikost 54 - 61 Materiál: 70

králičí srst, 30

Iron-mill hat ize 54 - 61 vlna

Material: 70 rabbit fur felt, 30 wool

• klobouk s koženým potním páskem a vzdušníky • naimpregnovaný • chrání proti činku plamene a rozstříknutým částicím roztaveného kovu Norma: 11611 třída 2/ 1

• hat with the leather sweatband and air receivers • impregnated • protects against effects of flame and spattered particles of molten metal Norm: EN ISO 11611 class 2/A1

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

141 Jednorazove2_bez_cen.indd 141

23.8.2017 17:17:42


Pánské bundy | Men’s jackets

NEW !!!

800

411

CXS DURHAM

odro-černá Blue-black

TPU

1230 072 XXX XX ánská softshellová bunda elikost - 4 (černá -5

)

Černá Black

en’s softshell acket ize - 4 (black

-5

802

Černo-žlutá lack-yellow

806

erno-modrá Black-blue

)

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• odepínací kapuce • kapsa na zip na levém rukávu • rukávy do gumičky • náprsní kapsa • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm (mimo oblast švů a mimo materiálu kolem kapes) • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• detachable hood • pocket on the left sleeve • sleeves to the elastic band • chest pocket • tightening at the bottom • reflective supplements • membrane • water resistant material up to 10 000 mm (except seams and material around pockets) • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

142 Panske_bundy_bez_cen.indd 142

23.8.2017 17:21:21


Pánské bundy | Men’s jackets

710

160

lutá-černá ellow-black

260

edo-černá Grey-black

erveno-černá Red-black

CXS TULSA

1230 009 XXX XX ánska softshellová bunda elikost S - 4XL

en’s softshell acket ize S - 4XL

Materiál: 96% polyester, 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester, 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• odepínací kapuce • regulovatelné manžety na rukávech • náprsní kapsy • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • bez membrány

• detachable hood • sleeves with regulated wristband • chest pockets • tightening at the bottom • reflective supplements • without membrane

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

411

odro-černá Blue-black

143 Panske_bundy_bez_cen.indd 143

23.8.2017 17:21:40


Pánské bundy | Men’s jackets

CXS FRANCISCO

TPU

1230 066 710 XX ánská softshellová bunda elikost S - 4XL

en’s softshell acket ize S - 4XL

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• odepínací kapuce • větrání v podpaží • regulovatelné manžety na rukávech • náprsní kapsa • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• detachable hood • underarm ventilation • sleeves with regulated wristband • chest pocket • tightening at the bottom • reflective supplements • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS SACRAMENTO

TPU

1230 008 706 XX ánská softshellová bunda elikost S - 4XL

en’s softshell acket ize S - 4XL

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• odepínací kapuce • větrání v podpaží • regulovatelné manžety na rukávech • náprsní kapsa • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• detachable hood • underarm ventilation • sleeves with regulated wristband • chest pocket • tightening at the bottom • reflective supplements • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

144 Panske_bundy_bez_cen.indd 144

23.8.2017 17:21:48


Pánské bundy | Men’s jackets

CXS LAVAL

TPU

1230 026 805 XX ánská softshellová bunda elikost S - 4XL

en’s softshell acket ize S - 4XL

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester

• odepínací kapuce • větrání v podpaží • regulovatelné manžety na rukávech • stahování v dolním okra i • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000g/m2/24h

• detachable hood • underarm ventilation • sleeves with regulated wristband • tightening at the bottom • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS DELAWARE

SALE !!! TPU

1230 001 800 XX ánská softshellová bunda elikost S - 4XL

en’s softshell acket ize S - 4XL

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester- fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• odepínací kapuce • větrání v podpaží • regulovatelné manžety na rukávech • náprsní kapsa • stahování v dolním okra i • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• detachable hood • underarm ventilation • sleeves with regulated wristband • chest pocket • tightening at the bottom • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

145 Panske_bundy_bez_cen.indd 145

23.8.2017 17:22:01


Pánské bundy | Men’s jackets

CXS EDMONTON

1290 083 800 XX

NEW !!!

Pánská bunda elikost S - 4XL

Men’s jacket ize S - 4XL

Materiál: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100% polyester Lining: 100% polyester

• lehká, vycházková bunda s podšívkou • regulovatelné manžety na rukávech • 3 náprsní kapsy • vnitřní kapsa

• light acket with lining • sleeves with regulated wristband • 3 chest pocket • inner pocket

Karton: 30 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 30 pieces Unit: 1 piece

CXS DIEGO

1290 077 800 XX Pánská bunda elikost S - 4XL

Men’s jacket ize S - 4XL

Materiál: 100% polyester a 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester

Material: 100% polyester and 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester

• kombinace materiálů • rukávy do gumičky • spodní lem do gumičky • reflexní dopl ky

• combination of materials • sleeves to the elastic band • bottom to the elastic band • reflective supplements

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

146 Panske_bundy_bez_cen.indd 146

23.8.2017 17:22:13


Pánské bundy | Men’s jackets

rukávy do gumičky sleeves to the elastic band

NEW !!!

411

510

odro-černá Blue-black

větle zelená-černá ight green-black

CXS GARLAND

1290 088 XXX XX ánská softshellová bunda elikost - 4 (šedá -5

)

en’s softshell acket ize - 4 (grey -

-5

Materiál: 100% polyester a 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 100% polyester and 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• pletenina • kombinace materiálů • zesílené panely s membránou na ramenou, loktech a bocích • rukávy do gumičky • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky

• knitted fabric • combination of materials • reinforced panels with on shoulders, elbows, hips • sleeves to the elastic band • tightening at the bottom • reflective supplements

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

)

710

edo-černá Grey-black

147 Panske_bundy_bez_cen.indd 147

23.8.2017 17:22:34


Pánské bundy | Men’s jackets

náprsní kapsa chest pocket

250

ervená Red

414

mavě modrá námořní ark blue navy

CXS OTAWA

1240 001 XXX XX Pánská bunda elikost - 3

Men’s jacket ize - 3

Materiál: 100% polyester - fleece Gramáž: 450g/m2

Material: 100% polyester - fleece Gramage: 450g/m2

• fleecová • rukávy do gumy • náprsní kapsa • stahování v dolním okra i

• fleece • sleeves to the rubber • chest pocket • tightening at the bottom

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

800

Černá Black

148 Panske_bundy_bez_cen.indd 148

23.8.2017 17:23:04


Panske_bundy_bez_cen.indd 149

23.8.2017 17:23:12


Pánské bundy | Men’s jackets

260

NEW !!!

odro-černá Blue-black

411

CXS VEGAS

ánská softshellová bunda elikost - 4 (černá -5

imní inter

TPU

1220 013 XXX XX )

en’s softshell acket ize - 4 (black

erveno-černá Red-black

-5

510

eleno-černá Green-black

800

Černá Black

)

Materiál: 96% polyester 4% elastane Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester - fleece

• zateplená • odepínací kapuce • větrání v podpaží • kapsa na zip na levém rukávu • vnitřní manžety v rukávech • regulovatelné manžety na rukávech • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • vnitřní kapsa • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• padded • detachable hood • underarm ventilation • pocket on the left sleeve • inner cuffs • sleeves with regulated wristband • tightening at the bottom • reflective supplements • inner pocket • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

150 Panske_bundy_bez_cen.indd 150

23.8.2017 17:23:38


Pánské bundy | Men’s jackets imní inter

CXS VANCOUVER

1220 010 802 XX ánská softshellová bunda elikost S - 4XL

TPU en’s softshell acket ize S - 4XL

Materiál: 96% polyester 4% elastan Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester - fleece

• zateplená • odepínací kapuce • větrání v podpaží • kapsa na zip na levém rukávu • vnitřní manžety v rukávech • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • vnitřní kapsa na zip • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• padded • detachable hood • underarm ventilation • pocket on the left sleeve • inner cuffs • tightening at the bottom • reflective supplements • inner zippered pocket • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS ALABAMA

1220 001 800 XX ánská softshellová bunda elikost S - 4XL

TPU en’s softshell acket ize S - 4XL

Materiál: 96% polyester 4% elastan Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester - fleece

• zateplená • odepínací kapuce • větrání v podpaží • kapsa na zip na levém rukávu • vnitřní manžety v rukávech • regulovatelné manžety na rukávech • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • 3 vnitřní kapsy • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• padded • detachable hood • underarm ventilation • pocket on the left sleeve • inner cuffs • sleeves with regulated wristband • tightening at the bottom • reflective supplements • 3 inner pockets • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

151 Panske_bundy_bez_cen.indd 151

23.8.2017 17:23:48


Pánské bundy | Men’s jackets

imní inter

CXS MODESTO

1210 085 405 XX

NEW !!!

Pánská bunda elikost XS - 4XL

Men’s jacket ize XS - 4XL

Materiál: 100% polyester Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100% polyester Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • kapuce napevno • rukávy do gumy • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky

• padded • xed hood • sleeves to the rubber • tightening at the bottom • reflective supplements

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS LOUSIANA

1210 081 403 XX Pánská bunda elikost -3

Men’s jacket ize -3

Materiál: 100% nylon Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% nylon

Material: 100% nylon Padding: 100% polyester Lining: 100% nylon

• zateplená • kapuce napevno • rukávy do gumičky • spodní lem do gumičky • reflexní dopl ky

• padded • xed hood • sleeves to the elastic band • bottom to the elastic band • reflective supplements

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

152 Panske_bundy_bez_cen.indd 152

23.8.2017 17:24:09


Pánské bundy | Men’s jackets

SALE !!!

imní inter

CXS MEMPHIS

1210 057 205 XX Pánská bunda elikost S - XL

Men’s jacket ize S - XL

Materiál: 100% nylon Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100% nylon Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • kapuce napevno • rukávy do gumičky • spodní lem do gumičky • reflexní dopl ky

• zateplená • kapuce napevno • rukávy do gumičky • spodní lem do gumičky • reflexní dopl ky

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS PILOT

1210 003 800 XX ánská bunda 5 v 1 elikost - 3

en’s acket 5 in 1 ize - 3

Materiál: 100% polyester Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester Vložka: 70 polyakryl 30 polyester

Material: 100% polyester Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester Fur lining: 70 polyacryl 30 polyester

• zateplená • kapuce v límci • odepínací rukávy • odepínací límec a vnitřní vložka z umělé kožešiny • kapsa na zip na levém rukávu • pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou • vnitřní kapsa • lepené švy

• padded • hood in the collar • detachable sleeves • detachable collar and an inner fur liner • pocket on the left sleeve • waist and sleeves with elastic cuff • inner pocket • taped seams

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

153 Panske_bundy_bez_cen.indd 153

23.8.2017 17:24:19


Pánské bundy | Men’s jackets

nitřní manžety v rukávech nner cuffs

806

CXS BRIGHTON

erno-modrá Black-blue EN 14058

imní inter

803

erno-oranžová lack-orange

1210 078 XXX XX Pánská bunda elikost S - 4XL

Men’s jacket ize S - 4XL

Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100 polyester xford Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • odepínací kapuce • větrání v podpaží • vnitřní manžety v rukávech • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • vnitřní kapsa na zip • lepené švy • odolnost materiálu proti průniku vody 3 000 mm • paropropustnost 3 000 g/m2/24h Normy: 13688, 14058

• padded • detachable hood • underarm ventilation • inner cuffs • tightening at the bottom • reflective supplements • inner zippered pocket • taped seams • water resistant material up to 3 000 mm • breathability 3 000 g/m2/24h Norms: 13688, 14058

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

802

Černo-žlutá lack-yellow

154 Panske_bundy_bez_cen.indd 154

23.8.2017 17:24:47


Pánské bundy | Men’s jackets

260

510

CXS IRVINE

eleno-černá Green-black

erveno-černá Red-black

411

odro-černá Blue-black

610

nědo-černá rown-black

imní inter

EN 14058

1210 001 XXX XX ánská bunda 2 v 1 elikost S - 4XL

en’s acket 2 in 1 ize S - 4XL

Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100 polyester xford Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • odepínací kapuce • odepínací rukávy • regulovatelné manžety na rukávech • plastové poutko • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • vnitřní kapsa • lepené švy • odolnost materiálu proti průniku vody 3 000 mm • paropropustnost 3 000 g/m2/24h Normy: 13688, 14058

• padded • detachable hood • detachable sleeves • sleeves with regulated wristband • plastic loop • tightening at the bottom • reflective supplements • inner pocket • taped seams • water resistant material up to 3 000 mm • breathability 3 000 g/m2/24h Norms: 13688, 14058

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

710

edo-černá Grey-black

155 Panske_bundy_bez_cen.indd 155

23.8.2017 17:25:16


Pánské bundy | Men’s jackets

810

erno-šedá lack-grey

imní inter

CXS FREMONT

1210 005 XXX XX Pánská bunda elikost S - 4XL

Men’s jacket ize S - 4XL

Materiál: 100% polyester Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100% polyester Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • kapuce v límci • regulovatelné manžety na rukávech • stahování v pase • vnitřní kapsa • lepené švy

• padded • hood in the collar • sleeves with regulated wristband • tightening at the waist • inner pocket • taped seams

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

260

erveno-černá Red-black

imní inter

CXS VERMONT

1210 007 414 XX Pánská bunda elikost -3

Men’s jacket ize -3

Materiál: 100% polyester Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100% polyester Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • odepínací kapuce • vnitřní manžety v rukávech • kapsička na kartu • vnitřní kapsa • lepené švy

• padded • detachable hood • inner cuffs • card holder • inner pocket • taped seams

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

156 Panske_bundy_bez_cen.indd 156

23.8.2017 17:25:34


Pánské bundy | Men’s jackets

imní inter

CXS GEORGIA

1210 010 800 XX ánská bunda 2 v 1 elikost - 3

en’s acket 2 in 1 ize - 3

Materiál: 65 polyester 35 bavlna Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 65 polyester 35 cotton Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • odepínací rukávy • kapuce v límci • vnitřní manžety v rukávech • stahování v dolním okra i • 2 vnitřní kapsy

• padded • detachable sleeves • hood in the collar • inner cuffs • tightening at the bottom • 2 inner pocket

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS TOM WINTER

1290 010 400 XX Pánská bunda elikost -3

Men’s jacket ize -3

Materiál: 100 bavlna Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100% cotton Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • flanelová • fleecová kapuce napevno • zesílená ramena a lokty

• padded • flannel • fleece xed hood • reinforced shoulders and elbows

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

157 Panske_bundy_bez_cen.indd 157

23.8.2017 17:25:48


ámské bundy |

adies’ ackets

detail potisku detail print

NEW !!!

ervená Red

250

Modrá Blue

800

Černá Black

ámská adies’

CXS PAGE

TPU

1230 074 XXX XX ámská softshellová bunda elikost - 3 (černá -4

400

)

adies’ softshell acket ize - 3 (black -4

)

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• odepínací kapuce • větrání v podpaží • rukávy do gumičky • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• detachable hood • underarm ventilation • sleeves to the elastic band • tightening at the bottom • reflective accessories • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

158 Panske_bundy_bez_cen.indd 158

23.8.2017 17:26:10


ámské bundy |

adies’ ackets

SALE !!!

403

484

CXS LEDUC

1230 057 XXX XX ámská softshellová bunda elikost -3

odro-oranžová lue-orange

ůžovo-oranžová ink-orange ámská adies’

TPU adies’ softshell acket ize -3

Materiál: 96% polyester 4% elastane Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• kapuce napevno • rukávy do gumičky • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• xed hood • sleeves to the elastic band • tightening at the bottom • reflective accessories • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

náprsní kapsa breast pocket

159 Panske_bundy_bez_cen.indd 159

23.8.2017 17:26:29


ámské bundy |

adies’ ackets

ámská adies’

CXS DIGBY

TPU

1230 025 805 XX ámská softshellová bunda elikost -3

adies’ softshell acket ize -3

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester

• odepínací kapuce • větrání v podpaží • regulovatelné manžety na rukávech • náprsní kapsa • stahování v dolním okra i • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• detachable hood • underarm ventilation • sleeves with regulated wristband • chest pocket • tightening at the bottom • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

SALE !!!

CXS MIAMI

ámská adies’

1290 012 400 XX ámská bunda elikost XS - 2XL

adies’ acket ize XS - 2XL

Materiál: 100% nylon Podšívka: 100% polyester

Material: 100% nylon Lining: 100% polyester

• odepínací kapuce • regulovatelné manžety na rukávech • stahování v pase a v dolním okra i • lepené švy • odolnost materiálu proti průniku vody 3 000 mm • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• detachable hood • sleeves with regulated wristband • tightening at the waist and at the bottom • taped seams • water resistant material up to 3 000 mm • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

160 Panske_bundy_bez_cen.indd 160

23.8.2017 17:26:46


ámské bundy |

adies’ ackets

SALE !!! ámská adies’

CXS ANTALOPE

1210 080 414 XX ámská bunda elikost XS - 2XL

adies’ acket ize XS - 2XL

Materiál: 100% nylon Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% nylon

Material: 100% nylon Padding: 100% polyester Lining: 100% nylon

• lehce zateplená • rukávy do gumičky • spodní lem do gumičky

• lightly padded • sleeves to the elastic band • bottom to the elastic band

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

NEW !!!

imní inter ámská adies’

CXS OCEANSIDE

1210 016 511 XX ámská bunda elikost XS - 4XL

adies’ acket ize XS - 4XL

Materiál: 100% nylon Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% nylon

Material: 100% nylon Padding: 100% polyester Lining: 100% nylon

• zateplená • kapuce napevno • rukávy do gumičky • spodní lem do gumičky

• padded • xed hood • sleeves to the elastic band • bottom to the elastic band

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

161 Panske_bundy_bez_cen.indd 161

23.8.2017 17:26:58


ámské bundy |

adies’ ackets

manžety do gumy cuff to the rubber

NEW !!!

ámská adies’

CXS CLARITA

(šedá

-4

imní inter

TPU

1210 084 XXX XX ámská bunda elikost -3

Modrá Blue

400

)

adies’ acket ize - 3 (grey

-4

Materiál: 100% polyester Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100% polyester Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • kapuce napevno • manžety do gumy • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 3 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 500 g/m2/24h

• padded • xed hood • cuffs to the rubber • tightening at the bottom • reflective accessories • membrane • water resistant material up to 3 000 mm except seams • breathability 500 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

)

700

Šedá Grey

162 Panske_bundy_bez_cen.indd 162

23.8.2017 17:27:16


ámské bundy |

CXS TACOMA

NEW !!!

adies’ ackets

imní inter ámská adies’

1210 088 260 XX ámská bunda elikost -3

adies’ acket ize -3

Materiál: 100% polyester Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 100% polyester Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester - fleece

• zateplená • odepínací kapuce • větrání v podpaží • kapsička na zip na levém rukávu • regulovatelné manžety na rukávech • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • vnitřní protisněžný pás • lepené švy • odolnost materiálu proti průniku vody 3 000 mm • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• padded • detachable hood • underarm ventilation • pocket on the left sleeve • sleeves with regulated wristband • tightening at the bottom • reflective accessories • inner snowbelt • taped seams • water resistant material up to 3 000 mm • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter ámská adies’

CXS KENOVA

1210 017 808 XX ámská bunda elikost -3

adies’ acket ize -3

Materiál: 100% polyester Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100% polyester Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • odepínací kapuce • regulovatelné manžety na rukávech • stahování v dolním okra i • vnitřní kapsa • lepené švy • odolnost materiálu proti průniku vody 2 000 mm • paropropustnost 2 000 g/m2/24h

• padded • detachable hood • sleeves with regulated wristband • tightening at the bottom • inner pocket • taped seams • water resistant material up to 2 000 mm • breathability 2 000 g/m2/24h

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

163 Panske_bundy_bez_cen.indd 163

23.8.2017 17:27:29


Vesty | Vests

CXS UTAH

1330 001 414 XX ánská vesta elikost - 3

en’s vest ize - 3

Materiál: 100% polyester - fleece Gramáž: 450 g/m2

Material: 100% polyester - fleece Grammage: 450 g/m2

• fleecová • stahování v dolním okra i

• fleece • tightening at the bottom

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS UTAH

1330 002 250 XX ánská vesta elikost - 3

en’s vest ize - 3

Materiál: 100% polyester - fleece Gramáž: 350 g/m2

Material: 100% polyester - fleece Grammage: 350 g/m2

• fleecová • stahování v dolním okra i

• fleece • tightening at the bottom

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

164 Panske_bundy_bez_cen.indd 164

23.8.2017 17:27:37


Vesty | Vests

CXS PASO

1320 010 802 XX ánská softshellová vesta elikost XS - 4XL

NEW !!! en’s softshell vest ize XS - 4XL

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• ultralehká • náprsní kapsa • spodní lem do gumičky • reflexní dopl ky

• ultra light • chest pocket • bottom to the elastic band • reflective accessories

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS TOPEKA

TPU

1320 001 800 XX ánská softshellová vesta elikost - 3

en’s softshell vest ize - 3

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• náprsní kapsa • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 3 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 800 g/m2/24h

• chest pocket • membrane • water resistant material up to 3 000 mm except seams • breathability 800 g/m2/24h

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

165 Panske_bundy_bez_cen.indd 165

23.8.2017 17:27:46


Vesty | Vests

ámská adies’

CXS LAREDO

1320 002 800 XX ámská vesta elikost XS - 2XL

adies’ vest ize XS - 2XL

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• stahování v dolním okra i

• tightening at the bottom

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS OVERLAND

1310 027 805 XX ánská vesta elikost XS - 4XL

NEW !!! en’s vest ize XS - 4XL

Materiál: 100% polyester Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100% polyester Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • kapuce napevno • pas do pružné manžety • reflexní dopl ky

• padded • xed hood • waist into elastic cuff • reflective accessories

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

166 Panske_bundy_bez_cen.indd 166

23.8.2017 17:27:58


Panske_bundy_bez_cen.indd 167

23.8.2017 17:28:02


Vesty | Vests

imní inter

CXS PIERRE

1310 005 800 XX ánská vesta elikost -3

en’s vest ize -3

Materiál: 100% nylon Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 100% nylon Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester - fleece

• zateplená • odepínací kapuce • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky

• padded • detachable hood • tightening at the bottom • reflective accessories

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter ámská adies’

CXS OMAK

1310 018 804 XX ámská vesta elikost -3

adies’ vest ize -3

Materiál: 100% nylon Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% nylon

Material: 100% nylon Padding: 100% polyester Lining: 100% nylon

• zateplená • kapuce napevno • spodní lem do gumičky

• padded • xed hood • bottom to the elastic band

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

168 Panske_bundy_bez_cen.indd 168

23.8.2017 17:28:10


Vesty | Vests

imní inter

CXS OHIO

1310 003 XXX XX ánská vesta elikost -3

en’s vest ize -3

Materiál: 65 polyester 35 bavlna Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 65 polyester 35 cotton Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • ramena a límec pošitý manšestrem • pružné stažení průramku • zapínání na zip krytý legou • stahování v dolním okra i • vnitřní kapsa na zip

• padded • corduroy collar and shoulders • flexible armpit • zipper fastening with flap • tightening at the bottom • inner zipper pocket

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

500

400

Modrá Blue

800

Černá Black

haki haki

imní inter

CXS DENVER

1310 004 XXX XX ánská vesta elikost -3

en’s vest ize -3

Materiál: 65 polyester 35 bavlna Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 65 polyester 35 cotton Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • prodloužený zadní díl • zapínání na druky

• padded • prolonged back part • snap fastening

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

800

400

Černá Black

Modrá Blue

169 Panske_bundy_bez_cen.indd 169

23.8.2017 17:28:24


Vesty | Vests

260

erveno-černá Red-black

411

odro-černá Blue-black

510

eleno-černá Green-black

imní inter

CXS SEATTLE

1310 001 XXX XX ánská vesta elikost - 3 ( eleno-černá -3 )

en’s vest ize - 3

( reen-black

-3

)

Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100 polyester xford Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • fleecový límec • plastové poutko • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • vnitřní kapsa • odolnost materiálu proti průniku vody 2 000 mm Norma: 13688

• padded • fleece collar • plastic loop • tightening at the bottom • reflective accessories • inner pocket • water resistant material up to 2 000 mm Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

náprsní kapsa breast pocket

170 Panske_bundy_bez_cen.indd 170

23.8.2017 17:28:41


Vesty | Vests

803

802

Černo-žlutá lack-yellow

erno-oranžová lack-orange

imní inter

CXS SEATTLE

806

erno-modrá Black-blue

810

erno-šedá lack-grey

1310 002 XXX XX ánská vesta elikost -3

en’s vest ize -3

Materiál: 100 polyester xford Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 100 polyester xford Padding: 100% polyester Lining: 100% polyester - fleece

• zateplená • fleecová podšívka • plastové poutko • stahování v dolním okra i • reflexní dopl ky • vnitřní kapsa • odolnost materiálu proti průniku vody 2 000 mm Norma: 13688

• padded • fleece lining • plastic loop • tightening at the bottom • reflective accessories • inner pocket • water resistant material up to 2 000 mm Norm: 13688

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

171 Panske_bundy_bez_cen.indd 171

23.8.2017 17:28:58


ikiny |

weatshirts

CXS CAMROSE

1510 039 408 XX ánská mikina elikost XS - 4XL

en’s sweatshirt ize XS - 4XL

Materiál: 100 polyester - mikrofleece Gramáž: 150 g/m2

Material: 100 polyester - microfleece Grammage: 150 g/m2

• fleecová • stahování v dolním okra i

• fleece • tightening at the bottom

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS GRANBY

1510 031 800 XX ánská mikina elikost XS - 4XL

en’s sweatshirt ize XS - 4XL

Materiál: 100 polyester - mikrofleece Gramáž: 190 g/m2

Material: 100 polyester - microfleece Grammage: 190 g/m2

• fleecová • stahování v dolním okra i

• fleece • tightening at the bottom

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

172 Panske_bundy_bez_cen.indd 172

23.8.2017 17:29:07


ikiny |

weatshirts

SALE !!!

CXS HARRISON

1520 010 XXX XX ánská mikina elikost - 3

en’s sweatshirt ize - 3

Vnější materiál: 100 bavlna Vnitřní materiál: 100% polyester - fleece Gramáž: 360 g/m2

Outer material: 100% cotton Inner material: 100% polyester - fleece Grammage: 360 g/m2

• kapuce napevno • pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou • postranní kapsy na zip • plastové zipy • dopl ky v kontrastních barvách • nální silikonová prava

• xed hood • waist and sleeves with elastic cuff • side pockets with zipper • plastic zippers • contrast accesorries • nal silicon wash

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

805

618

nědo-béžová rown-beige

erno-červená Black-red

ámská adies’

CXS HARRIET

SALE !!!

1520 011 XXX XX ámská mikina elikost XS - 2XL

adies’ sweatshirt ize XS - 2XL

Vnější materiál: 100 bavlna Vnitřní materiál: 100% polyester - fleece Gramáž: 360 g/m2

Outer material: 100% cotton Inner material: 100% polyester - fleece Grammage: 360 g/m2

• kapuce napevno • pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou • postranní kapsy na zip • plastové zipy • dopl ky v kontrastních barvách • nální silikonová prava

• xed hood • waist and sleeves with elastic cuff • side pockets with zipper • plastic zippers • contrast accesorries • nal silicon wash

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

421

265

ínovo-černá urgundy-black

yrkysovo-šedá ur uoise-grey

173 Panske_bundy_bez_cen.indd 173

23.8.2017 17:29:23


ikiny |

weatshirts ámská adies’

CXS CORAL

1510 001 501 XX ámská mikina elikost -3

adies’ sweatshirt ize -3

Materiál: 100% polyester - Coral fleece a 96% polyester 4% elastan Gramáž: 260 g/m2

Material: 100% polyester - Coral fleece a 96% polyester 4% elastane Grammage: 260 g/m2

• fleecová • kombinace materiálů • náprsní kapsa • stahování v dolním okra i

• fleece • combinations of materials • chest pocket • tightening at the bottom

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS ODEON

1520 001 XXX XX ikina elikost

weatshirt ize - 3

-3

Materiál: 65 bavlna, single ersey, 35 polyester Gramáž: 300 g/m2

Material: 65 cotton, single ersey, 35 polyester Grammage: 300 g/m2

• pas, krk a rukávy ukončeny pružnou manžetou • žebrovaný plet 2x2 • hlavicový rukáv • vnitřní strana počesaná fleece • nální silikonová prava

• waist, neck and sleeves with elastic cuff • rib 2x2 • spherical-head sleeve • inner side brushed with fleece • nal silicon wash

Karton: 30 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 30 pieces Unit: 1 piece

250

NEW COLOR !!!

413

tředně modrá Royal blue

414

mavě modrá avy blue

800

ervená Red

Černá Black

174 Panske_bundy_bez_cen.indd 174

23.8.2017 17:29:37


ikiny |

CXS TORONTO

NEW COLOR !!!

1520 004 XXX XX ánská mikina elikost -3

en’s sweatshirt ize -3

Materiál: 100% polyester Gramáž: 230 g/m2

Material: 100% polyester Grammage: 230 g/m2

• otvor na palec na rukávu • fleecový límec • propínání na zip • 2 přední kapsy na zip

• thumb hole on the sleeve cuff • fleece collar • zipper fastening • 2 front zipper pockets

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

805

808

erno-červená Black-red

erno-zelená lack-green ámská adies’

CXS TORONTO

NEW COLOR !!!

1520 005 XXX XX ámská mikina elikost XS - 2XL

weatshirts

adies’ sweatshirt ize XS - 2XL

Materiál: 100% polyester Gramáž: 230 g/m2

Material: 100% polyester Grammage: 230 g/m2

• otvor na palec na rukávu • fleecový límec • propínání na zip • 2 přední kapsy na zip

• thumb hole on the sleeve cuff • fleece collar • zipper fastening • 2 front zipper pockets

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

805

808

erno-červená Black-red

erno-zelená lack-green

175 Panske_bundy_bez_cen.indd 175

23.8.2017 17:29:51


rička |

-shirts

250

CXS ELLA

1610 178 XXX XX ámské tričko elikost XS - 2XL

100

ílá hite

415

yrkysová ur uoise

ervená Red

NEW !!!

ámské adies’

adies’t-shirt ize XS - 2XL

Materiál: 95 bavlna, 5 elastan Gramáž: 180 g/m2

Material: 95 cotton, 5 elastane Lining: 180 g/m2

• průkrčník do • raglánový rukáv • nalní silikonová prava

• -neck • raglan sleeve • nal silicon wash

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

800

Černá Black

176 Panske_bundy_bez_cen.indd 176

23.8.2017 17:30:11


rička |

250

ervená Red

-shirts

100

ílá hite

714

větle šedý melír ight grey melange

150

Žlutá ellow

200

412

ebesky modrá Sky blue

413

tředně modrá Royal blue

414

mavě modrá avy blue

511

ahvově zelená ottle green

ranžová range

CXS DANIEL

1610 001 XXX XX ričko elikost

-3

(středně modrá -5 )

-shirt ize - 3

(royal blue -5

Materiál: 100 bavlna, single ersey Gramáž: 155 g/m2

Material: 100 cotton, single ersey Lining: 155 g/m2

• zpev u ící krční páska • zdvo ené švy • bez postranních švů • nalní silikonová prava

• stabilizing neck tape • double stitches • tubular body • nal silicon wash

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

)

711

inková inc

800

Černá Black

177 Panske_bundy_bez_cen.indd 177

23.8.2017 17:30:39


rička |

-shirts

209

260

erveno-černá Red-black

ranžovo-šedá range-grey

510

erno-zelená lack-green

806

erno-modrá Black-blue

809

erno-hnědá lack-brown

810

erno-šedá lack-grey

CXS OLIVER

1610 002 XXX XX ričko elikost

-3

-shirt ize - 3

Materiál: 100 bavlna, single ersey Gramáž: 180 g/m2

Material: 100 cotton, single ersey Grammage: 180 g/m2

• zpev u ící krční páska • zdvo ené švy • postranní švy • nalní silikonová prava

• stabilizing neck tape • double stitches • side seams • nal silicon wash

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

178 Panske_bundy_bez_cen.indd 178

23.8.2017 17:30:55


rička |

-shirts

NEW COLOR !!! 100

ílá hite

NEW COLOR !!!

250

ervená Red

413

tředně modrá Royal blue

414

mavě modrá avy blue

CXS PETR

1620 001 XXX XX ričko elikost

-3

-shirt ize - 3

Materiál: 100 bavlna, single ersey Gramáž: 140 g/m2

Material: 100 cotton, single ersey Grammage: 140 g/m2

• zpev u ící krční páska • zdvo ené švy • elastická manžeta na konci rukávu • bez postranních švů • nalní silikonová prava

• stabilizing neck tape • double stitches • elastic sleeve cuffs • tubular body • nal silicon wash

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

711

800

inková inc

Černá Black

179 Panske_bundy_bez_cen.indd 179

23.8.2017 17:31:15


rička |

-shirts

CXS THERON

1610 003 509 XX ričko elikost

-shirt ize - 3

-3

Materiál: 95 bavlna, single ersey 5 elastan Gramáž: 180 g/m2

Material: 95 cotton, single ersey 5 elastan Grammage: 180 g/m2

• zpev u ící krční páska • zdvo ené švy • postranní švy • nalní silikonová prava

• stabilizing neck tape • double stitches • side seams • nal silicon wash

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

CXS THEA

1610 004 509 XX ámské tričko elikost XS - 2XL

ámské adies’

SALE !!! adies’ -shirt ize XS - 2XL

Materiál: 95 bavlna, single ersey 5 elastan Gramáž: 180 g/m2

Material: 95 cotton, single ersey 5 elastan Grammage: 180 g/m2

• zpev u ící krční páska • zdvo ené švy • postranní švy • nalní silikonová prava

• stabilizing neck tape • double stitches • side seams • nal silicon wash

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

1149-5

ESD

yrobeno v ade in C

1130 004 413 XX ntistatické tričko elikost - 3

ntistatic t-shirt ize - 3

Materiál: plet 96 bavlna 4 uhlíkové vlákno Gramáž: 160 g/m2

Material: jersey 96% cotton 4% carbon bre Grammage: 160 g/m2

• zdvo ené švy • postraní švy Normy: 1149-5,

• double stitches • side seams Norms: 1149-5,

Jednotka: 1 kus

61340-5-1

61340-5-1

Unit: 1 piece

180 Panske_bundy_bez_cen.indd 180

23.8.2017 17:31:31


rička |

CXS LIAM

-shirts

NEW !!!

1630 114 XXX XX olokošile elikost - 3

oloshirt ize - 3

Materiál: 100% polyester Gramáž: 175 g/m2

Material: 100% polyester Grammage: 175 g/m2

• zpev u ící krční páska • pletový límec • postranní švy • náprsní kapsa • nální silikonová prava

• stabilizing neck tape • rib collar • side seams • chest pocket • nal silicon wash

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

210

ranžovo-černá range-black

259

160

luto-černá ellow-black

160

luto-černá ellow-black

erveno-šedá ed-grey

CXS LANDON

NEW !!!

1640 014 XXX XX olokošile elikost - 3

oloshirt ize - 3

Materiál: 100% polyester Gramáž: 175 g/m2

Material: 100% polyester Grammage: 175 g/m2

• zpev u ící krční páska • pletový límec a zakončení rukávů • dlouhý rukáv • postranní švy • náprsní kapsa • nální silikonová prava

• stabilizing neck tape • rib collar a cuffs • long sleeve • side seams • chest pocket • nal silicon wash

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

210

ranžovo-černá range-black

259

erveno-šedá ed-grey

181 Panske_bundy_bez_cen.indd 181

23.8.2017 17:31:57


rička |

-shirts

250

ervená Red

100

ílá hite

714

větle šedý melír ight grey melange

150

Žlutá ellow

200

412

ebesky modrá Sky blue

413

tředně modrá Royal blue

414

mavě modrá avy blue

511

ahvově zelená ottle green

ranžová range

CXS MICHAEL

1630 001 XXX XX olokošile elikost - 3

oloshirt ize - 3

Materiál: 100 bavlna pi ue double lacost Gramáž: 200 g/m2

Material: 100 cotton pi ue double lacost Grammage: 200 g/m2

• zpev u ící krční páska • žebrování na okra i límce • postranní švy • spodní okra s bočními prostřihy • nální silikonová prava

• stabilizing neck tape • rib around the cuff edges • side seams • straight buttom with side vents • nal silicon wash

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

711

inková inc

800

Černá Black

182 Panske_bundy_bez_cen.indd 182

23.8.2017 17:32:46


rička |

-shirts

EN ISO 20471

DOVER

2

1113 001 XXX XX ánská výstražná polokošile elikost - 3

en’s high visible poloshirt ize - 3

Materiál: 100 polyester ptačí oko Gramáž: 140 g/m2

Material: 100 polyester bird eye fabric Grammage: 140 g/m2

• polokošile s krátkým rukávem • zapínání na 3 knoflíky • náprsní kapsička • postranní švy • icking inisch prava pro rychlé a rovnoměrné schnutí Normy: EN ISO 20471

• polo shirt with short sleeves • 3 button fastening • chest pocket • side seams • icking inish Norms: EN ISO 20471

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

150 ranžová range

200

CXS TOM

Žlutá ellow

1660 001 XXX XX lanelová košile elikost 39 - 48 Materiál: flanel 100 Gramáž: 145 g/m2

lannel shirt ize 39 - 48 Material: flannel 100 % cotton Grammage: 145 g/m2

bavlna

• kra e límce, manžety a patky kapes na knoflík • dvě náprsní kapsy • bez zateplení

• cuff, wristbands and pocket flaps with button • two chest pockets • without padding

Karton: 30 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 30 pieces Unit: 1 piece

260 411

Modrá Blue

510

ervená Red

Zelená Green

183 Panske_bundy_bez_cen.indd 183

23.8.2017 17:33:17


alhoty |

rousers

CXS NIMES

NEW !!!

1490 071 400 XX ánské džíny elikost 44 - 60

Men’s jeans ize 44 - 60

Materiál: denim 100 bavlna Aplikace: 100% polyester Gramáž: 370 g/m2

Material: denim 100 cotton Application: 100% polyester Grammage: 370 g/m2

• pas s poutky na opasek • vnitřní strana pasu zamezu e vytažení oděvu • dvě zadní kapsy • vsazené přední kapsy • boční kapsy na metr a mobil • zesílena kolena s možností vložení kolenních výztuh

• waist with belt loops • inside of the waist prevents pulling of the wear • two back pockets • inside front pockets • side pockets for meter and mobile • reinforced knees with the opening for knee pads

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS DEMIS

SALE !!!

1490 002 400 XX ánské džíny elikost 44 - 60

Men’s jeans ize 44 - 60

Materiál: denim 98 bavlna 2 elastan Gramáž: 400 g/m2

Material: denim 98 cotton 2 elastan Grammage: 400 g/m2

• pas s poutky na opasek • vnitřní strana pasu zamezu e vytažení oděvu • klínové přední kapsy • boční kapsy na metr a mobil • zdvo ená kolena

• waist with belt loops • inside of the waist prevents pulling of the wear • inside front pockets • folding rule and mobile pockets • reinforced knees

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

184 Panske_bundy_bez_cen.indd 184

23.8.2017 17:33:38


Kalhoty | Trousers

185 Panske_bundy_bez_cen.indd 185

23.8.2017 17:33:50


alhoty |

rousers

CXS MISSISSIPPI

1490 006 700 XX ánské kalhoty elikost - 3

Men’s trousers ize - 3

Materiál: 95 nylon 5 elastan Gramáž: 135 g/m2

Material: 95 nylon 5 elastan Grammage: 135 g/m2

• letní • s páskem • pas s gumou v bocích • 1 zadní kapsa • kapsa na zip na stehně • lze vyhrnout na 3/4 kalhoty

• summer • with the belt • waist with side elastic bands • 1 back pocket • thigh zipper pocket • roll up to 3/4 pants

Karton: 30 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 30 pieces Unit: 1 piece

ámské adies’

CXS MISSISSIPPI

1490 007 700 XX ámské kalhoty elikost XS - 2XL

adies’ trousers ize XS - 2XL

Materiál: 95 nylon 5 elastan Gramáž: 135 g/m2

Material: 95 nylon 5 elastan Grammage: 135 g/m2

• letní • s páskem • pas s gumou v bocích • lze vyhrnout na 3/4 kalhoty

• summer • with the belt • waist with side elastic bands • roll up to 3/4 pants

Karton: 30 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 30 pieces Unit: 1 piece

186 Panske_bundy_bez_cen.indd 186

23.8.2017 17:33:56


alhoty |

rousers

CXS MONTREAL

1490 005 803 XX ánské kalhoty elikost - 3

Men’s trousers ize - 3

Materiál: 96% polyester 4% elastan Gramáž: 170 g/m2

Material: 96% polyester 4% elastane Grammage: 170 g/m2

• letní • pas s gumou v bocích • poutka na opasek • 2 zadní kapsy • kapsa na zip na stehně • zesílená kolena • reflexní dopl ky

• summer • waist with side elastic bands • belt loops • 2 back pockets • thigh zipper pocket • reinforced knees • reflective accessories

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS BOSTON

TPU

1430 001 800 XX oftshellové kalhoty elikost -3

oftshell trousers ize -3

Materiál: 96% polyester 4% elastan Gramáž: 275 g/m2 Podšívka: 100% polyester

Material: 96% polyester 4% elastan Grammage: 275 g/m2 Lining: 100% polyester

• • stahování v pase • 2 zadní kapsy • větrání na stehně • zip dole na nohavicích • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 5 000 g/m2/24h

• • tightening at the waist • 2 back pockets • ventilation on thight • zipper at the bottom • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 5 000 g/m2/24h

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

187 Panske_bundy_bez_cen.indd 187

23.8.2017 17:34:08


alhoty |

rousers imní inter

CXS MONTPELIER

1420 001 800 XX oftshellové kalhoty elikost -3

TPU oftshell trousers ize -3

Materiál: 96% polyester 4% elastan Gramáž: 320 g/m2 Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastan Grammage: 320 g/m2 Lining: 100% polyester - fleece

• • stahování v pase • odepínací šle • větrání na stehně • zip dole na nohavicích • vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic • membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• • tightening at the waist • detachable braces • ventilation on the thight • zipper at the bottom • inner snowbelt at the bottom of the legs • membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

NEW COLOR !!!

CXS REDMOND

1490 004 XXX XX ánské kalhoty elikost - 3

Men’s trousers ize - 3

Materiál: 100 bavlna Gramáž: 270 g/m2

Material: 100% cotton Grammage: 270 g/m2

• poutka na opasek • 2 přední kapsy • 2 zadní kapsy

• belt loops • 2 front pockets • 2 back pockets

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

250

700

ervená Red

Šedá Grey

188 Panske_bundy_bez_cen.indd 188

23.8.2017 17:34:20


alhoty |

rousers

ámské adies’

CXS ELEN

1490 003 800 XX ámské kalhoty elikost 34 - 56

adies’ trousers ize 34 - 56

Materiál: 73 visk za 22 nylon 5 elastan Gramáž: 240 g/m2

Material: 73 viscose 22 nylon 5 elastane Grammage: 240 g/m2

• poutka na opasek • 2 přední kapsy • 2 zadní kapsy

• belt loops • 2 front pockets • 2 back pockets

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

ámské adies’

CXS IVA

1490 009 800 XX ámské kalhoty elikost - 3

adies’trousers ize - 3

Materiál: 95 bavlna 5 elastan Gramáž: 230 g/m2

Material: 95 cotton 5 elastan Grammage: 230 g/m2

• legíny • pas do gumy • zdvo ené švy • postranní švy

• leggins • waist to the rubber • double stitches • side seams

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

189 Panske_bundy_bez_cen.indd 189

23.8.2017 17:34:30


unkční prádlo |

unctional underwear

material

CXS EVEREST

NEW !!!

1720 017 805 XX ánské funkční tričko elikost - 3

MERINO

en’s functional undershirt ize - 3

Vnější materiál: 80 polyester, 20 erino vlna Vnitřní materiál: 100% polyester Gramáž: 180 g/m2

Outer material: 80 polyester, 20 erino wool Inner material: 100% polyester Grammage: 180 g/m2

• nepravidelná struktura vlákna • optimalizace tělesné teploty • rychleschnoucí materiál • barevné prošití

• irregular ber structure • optimization of the body tepmerature • uick-drying material • colored sewing

Karton: 40 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 40 pieces Unit: 1 piece

material

MERINO CXS EVEREST

NEW !!!

1740 017 805 XX ánské funkční spodky elikost - 3

en’s functional underpants ize - 3

Vnější materiál: 80 polyester, 20 erino vlna Vnitřní materiál: 100% polyester Gramáž: 180 g/m2

Outer material: 80 polyester, 20 erino wool Inner material: 100% polyester Grammage: 180 g/m2

• pas do gumy • nepravidelná struktura vlákna • optimalizace tělesné teploty • rychleschnoucí materiál • barevné prošití

• waist band • irregular ber structure • optimization of the body tepmerature • uick-drying material • colored sewing

Karton: 40 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 40 pieces Unit: 1 piece

190 Panske_bundy_bez_cen.indd 190

23.8.2017 17:34:47


Panske_bundy_bez_cen.indd 191

23.8.2017 17:34:55


unkční prádlo |

unctional underwear

CXS COOLDRY

NEW !!!

1720 018 810 XX ánské funkční tričko elikost - 3

en’s functional undershirt ize - 3

Materiál: 50 polypropylen 50 polyester Cooldry Gramáž: 140 g/m2

Material: 50 polypropylen 50 polyester Cooldry Grammage: 140 g/m2

• otvor na palec na rukávu • odvod vlhkosti na vně ší povrch • eliminace pocitu pocení • paropropustnost

• thumb hole on the sleeve cuff • transmision of moisture to the outer surface • elimination the feeling of sweating • breathability

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

CXS COOLDRY

NEW !!!

1740 018 810 XX ánské funkční spodky elikost - 3

en’s functional underpants ize - 3

Materiál: 50 polypropylen 50 polyester Cooldry Gramáž: 140 g/m2

Material: 50 polypropylen 50 polyester Cooldry Grammage: 140 g/m2

• pas do gumy • odvod vlhkosti na vně ší povrch • eliminace pocitu pocení • paropropustnost

• waist band • transmision of moisture to the outer surface • elimination the feeling of sweating • breathability

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

192 Panske_bundy_bez_cen.indd 192

23.8.2017 17:35:06


unkční prádlo |

unctional underwear

imní inter

CXS REWARD

1720 002 808 XX ánské funkční tričko elikost -3

en’s functional undershirt ize -3

Materiál: 92 polyester 8 elastan Gramáž: 230 g/m2

Material: 92 polyester 8 elastane Grammage: 230 g/m2

• vnitřní strana emně počesaná • hře ivý materiál • barevné prošití

• inner part ne combed • warming material • colored sewing

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS REWARD

1740 002 808 XX ánské funkční spodky elikost -3

en’s functional underpants ize -3

Materiál: 92 polyester 8 elastan Gramáž: 230 g/m2

Material: 92 polyester 8 elastane Grammage: 230 g/m2

• pas do gumy • vnitřní strana emně počesaná • hře ivý materiál • barevné prošití

• waist band • inner part ne combed • warming material • colored sewing

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

193 Panske_bundy_bez_cen.indd 193

23.8.2017 17:35:11


unkční prádlo |

unctional underwear

imní inter ámské adies’

CXS REWARD

1720 003 808 XX ámské funkční tričko elikost S - 2XL

adies’ functional undershirt ize S - 2XL

Materiál: 92 polyester 8 elastan Gramáž: 230 g/m2

Material: 92 polyester 8 elastane Grammage: 230 g/m2

• vnitřní strana emně počesaná • hře ivý materiál • barevné prošití

• inner part ne combed • warming material • colored sewing

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

imní inter ámské adies’

CXS REWARD

1740 003 808 XX ámské funkční spodky elikost - 3

adies’ functional underpants ize - 3

Materiál: 92 polyester 8 elastan Gramáž: 230 g/m2

Material: 92 polyester 8 elastane Grammage: 230 g/m2

• pas do gumy • vnitřní strana emně počesaná • hře ivý materiál • barevné prošití

• waist band • inner part ne combed • warming material • colored sewing

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

194 Panske_bundy_bez_cen.indd 194

23.8.2017 17:35:15


unkční prádlo |

unctional underwear

CXS ACTIVE

1710 001 700 XX ánské funkční tričko elikost - 3

en’s functional undershirt ize - 3

Materiál: 65 bavlna 35 polyester Gramáž: 175 g/m2

Material: 65 cotton 35 polyester Grammage: 175 g/m2

icking nish prava

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

icking inish treatment

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

CXS ACTIVE

1720 001 700 XX ánské funkční tričko elikost - 3

en’s functional undershirt ize - 3

Materiál: 65 bavlna 35 polyester Gramáž: 175 g/m2

Material: 65 cotton 35 polyester Grammage: 175 g/m2

icking nish prava

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

icking inish treatment

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

CXS ACTIVE

1740 001 700 XX ánské funkční spodky elikost - 3

en’s functional underpants ize - 3

Materiál: 65 bavlna 35 polyester Gramáž: 175 g/m2

Material: 65 cotton 35 polyester Grammage: 175 g/m2

icking nish prava

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

icking inish treatment

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

195 Panske_bundy_bez_cen.indd 195

23.8.2017 17:35:26


unkční prádlo |

unctional underwear

CXS BOXER

1810 002 711 XX ánské trenýrky elikost -3

en’s knickers ize -3

Materiál: 100 bavlna, single ersey Gramáž: 140 g/m2

Material: 100 cotton, single ersey Grammage: 140 g/m2

• pas do gumy • široký střih • postranní švy

• waist to the rubber • sweeping cut • side seams

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

CXS ROCKY

1810 003 800 XX ánské trenýrky elikost -3

en’s boxer shorts ize -3

Materiál: 95 bavlna 5 elastan Gramáž: 170 g/m2

Material: 95 cotton 5 elastane Grammage: 170 g/m2

• pas do gumy

• waist band

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

196 Panske_bundy_bez_cen.indd 196

23.8.2017 17:35:33


unkční prádlo |

unctional underwear

CXS NICK

1810 033 414 XX ánské trenýrky elikost - 3

en’s boxer shorts ize - 3

Materiál: 95 modal 5 elastan Gramáž: 175 g/m2

Material: 95 modal 5 elastane Grammage: 175 g/m2

• pas do gumy

• waist band

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

CXS DIRK

1810 001 711 XX Pánské spodky elikost -3

Men’s underpants ize -3

Materiál: 100 bavlněný plet Gramáž: 200 - 210 g/m2

Material: 100 cotton, interlock Grammage: 200 - 210 g/m2

• pas do gumy • postranní švy

• waist to the rubber • side seams

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

197 Panske_bundy_bez_cen.indd 197

23.8.2017 17:35:45


Ponožky | Socks yrobeno v ade in C

CXS SOFT

1830 011 XXX XX Ponožky elikost 39, 42, 45, 48

Socks ize 39, 42, 45, 48

Materiál: 46 bavlna 30 polypropylen 21 polyamid 3 elastan

Material: 46 cotton 30 polypropylene 21 polyamide 3 elastane

• funkční • elastcické • snížené • froté chodidlo s polypropylenem

• functional • elastic • lower • terry foot with polypropylene

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

100 ílo-černá hite-black

250

400

500

800

ervená Red

Modrá Blue

Zelená Green

Černá Black yrobeno v ade in C

CXS RS

1830 008 XXX XX Ponožky elikost 39, 42, 46

Socks ize 39, 42, 46

Materiál: 70 bavlna 19 polypropylen 8 polyester 3 elastan

Material: 70% cotton 19% polypropylene 8 polyester 3 elastane

• letní • nízké • funkční • elastcické • sí ový nárt pro odvětrání

• summer • low • functional • elastic • mesh instep for the ventilation

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

800 100

Černá Black

ílá hite

yrobeno v ade in C

CXS COMFORT

1830 005 800 XX Ponožky elikost 39, 42, 45, 47

Socks ize 39, 42, 45, 47

Materiál: 75 bavlna 22 polypropylen 3 elastan

Material: 75 cotton 22 polypropylene 3 elastane

• hladké • elastické • emný lem • zesílená pata a špice

• smooth • elastic • ne hem • reinforced heel and spike

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

198 Panske_bundy_bez_cen.indd 198

23.8.2017 17:36:10


Ponožky | Socks

yrobeno v ade in C

CXS BRIGADE

1830 003 800 XX Ponožky elikost 39, 41, 42, 43, 46, 48

Socks ize 39, 41, 42, 43, 46, 48

Materiál: 100 bavlna

Material: 100% cotton

• hladké

• smooth

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

yrobeno v ade in C

CXS BRIGADE

1830 001 XXX XX Ponožky elikost 37, 39, 42, 45, 47

Socks ize 37, 39, 42, 45, 47

Materiál: 70 bavlna 30 polyamid

Material: 70 cotton 30 polyamide

• žebrované

• ribbed

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

100

CXS UNI

1830 044 800 00

ílá hite

800

Černá Black

yrobeno v ade in C

NEW !!!

Ponožky elikost

Socks ize

Materiál: 58 bavlna 29 polypropylen 5 polyester 4 elastodien 3 polyamid 1 elastan

Material: 58 cotton 29 polypropylene 5 polyester 4 elastodiene 3 polyamide 1 elastane

• zvýšená výška lemu • funkční • elastcické • froté chodidlo s polypropylenem • nártový elastický pásek proti posunu • univerzální velikost 37 - 48

• raised hem • functional • elastic • terry foot with polypropylene • instep elastic strap against sock shifting • universal size 37 - 48

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

199 Panske_bundy_bez_cen.indd 199

23.8.2017 17:36:25


Ponožky | Socks

yrobeno v ade in C

CXS THERMMAX

1830 002 800 XX Ponožky elikost 39, 42, 45, 47

Socks ize 39, 42, 45, 47

Materiál: 72 bavlna 18 polypropylen 6% polyester 4% elastan

Material: 72 cotton 18 polypropylene 6% polyeste 4% elastane

• funkční • elastcické • zmír u e pocit chladu • froté chodidlo s polypropylenem

• functional • elastic • relieving the feeling of cold • terry foot with polypropylene

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

imní inter yrobeno v ade in C

CXS THERMOMAX

1830 006 700 XX Ponožky elikost 37, 39, 42, 45, 47

Socks ize 37, 39, 42, 45, 47

Materiál: 65 bavlna 30 polypropylen 5 elastan

Material: 65 cotton 30 polypropylene 5 elastane

• funkční • elastické • celofroté • termoizolační vlastnosti • zmír u e pocit chladu

• functional • elastic • terry • thermo isolation uality • relieving the feeling of cold

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

imní inter yrobeno v ade in C

CXS SKI

1830 004 700 XX Ponožky elikost 37, 39, 42, 45, 47

Socks ize 37, 39, 42, 45, 47

Materiál: 80 bavlna 16 polypropylen 4% elastan

Material: 80 cotton 16 polypropylene 4% elastane

• funkční • elastické • termoizolační vlastnosti • zmír u e pocit chladu • froté chodidlo s polypropylenem

• functional • elastic • thermo isolation uality • relieving the feeling of cold • terry foot with polypropylene

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

200 Panske_bundy_bez_cen.indd 200

23.8.2017 17:36:37


Ponožky | Socks

imní inter yrobeno v ade in C

CXS FOREST

1830 013 500 XX Ponožky elikost 41, 43, 46

Socks ize 41, 43, 46

Materiál: 37 polypropylen 25 bavlna 21 vlno ( ) 14 polyamid 3 elastan

Material: 37 polypropylene 25 cotton 21 wool ( ) 14 polyamide 3 elastane

• funkční • elastické • vlněné • celofroté • zvýšené termoizolační vlastnosti

• functional • elastic • woollen • terry • higher thermo isolation uality

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

imní inter yrobeno v ade in C

CXS T/SKI

1830 009 400 XX Ponožky elikost 38, 41, 43, 46

Socks ize 38, 41, 43, 46

Materiál: 65 bavlna 30 polypropylen 5 elastan

Material: 65 cotton 30 polypropylene 5 elastane

• vysoké, podkolenky • funkční • elastické • termoizolační vlastnosti • zmír u e pocit chladu • froté chodidlo s polypropylenem

• high, knee-socks • functional • elastic • thermo isolation uality • relieving the feeling of cold • terry foot with polypropylene

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

201 Panske_bundy_bez_cen.indd 201

23.8.2017 17:37:02


epice | Caps

CXS ŠÁTEK / SCARF

1820 064 801 00 ultifunkční šátek elikost

ultifunctional scarf ize

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• 9 možných využití

• 9 different usage

Karton: 200 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 200 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS ELY

1115 002 XXX 00 epice elikost

Cap ize

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• čepice s kšiltem • reflexní dopl ky • šestipanelová • zapínání na suchý zip • zadní díl ze sí oviny

• cap with a peak • reflective accessories • 6 panels • velcro strap • mesh back part

Karton: 100 ks Jednotka: 1 ks

Box: 100 pcs Unit: 1 pc

200

ranžová range

150

Žlutá ellow

202 Panske_bundy_bez_cen.indd 202

23.8.2017 17:37:22


epice | Caps

CXS JACK

1820 001 XXX 00 epice elikost

Cap ize

Materiál: 100 česaná bavlna Gramáž: 260 g/m2

Material: 100 brushed cotton Grammage: 260 g/m2

• čepice s kšiltem • šestipanelová • černý proužek v kšiltu • zapínání mosazným klipem • obšívané větrací otvory

• sandwich cap with a peak • 6 panels • black stripe in the peak • metal clip • embroidered air-holes

Karton: 100 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Unit: 1 piece

ranžová range

200

413

Modrá Blue

414

mavě modrá Dark blue

500

800 Zelená Green

250

Černá Black

ervená Red

CXS PHIL

1820 002 XXX 00 epice elikost

Cap ize

Materiál: 100 bavlna Gramáž: 160 g/m2

Material: 100% cotton Grammage: 160 g/m2

• čepice s kšiltem • šestipanelová • plastové zapínání • obšívané větrací otvory

• cap with a peak • 6 panels • plastíc closure • embroidered air-holes

Karton: 100 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Unit: 1 piece

100

ílá hite

414

mavě modrá Dark blue

800

Černá Black

413

Modrá Blue

203 Panske_bundy_bez_cen.indd 203

23.8.2017 17:38:00


epice | Caps

CXS VENATOR

1820 054 524 61 epice elikost

Cap ize

Materiál: kepr 65 polyester 35 bavlna

Material: twill 65 polyester 35 cotton

• nastavitelná velikost • s kšiltem • hydrof bní prava

• ad ustable size • with a peak • water-repellent nish

Karton: 200 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 200 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

KEADY

1115 003 XXX 00 epice elikost

Hat ize

Materiál: 100% akryl

Material: 100 acrylic

• pletená • reflexní dopl ky

• knitted • reflective accessories

Karton: 100 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Unit: 1 piece

200

ranžová range

150

Žlutá ellow

204 Panske_bundy_bez_cen.indd 204

23.8.2017 17:43:51


epice | Caps imní inter

CXS SIRIUS

1820 059 XXX 00 epice elikost

Hat ize

Materiál: 100% akryl

Material: 100 acrylic

• pletená

• knitted

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

703

edo-černo-oranžová rey-black-orange

702

edo-černo-žlutá rey-black-yellow

802

edo-černo-žlutá rey-black-yellow

imní inter

CXS SIRIUS

1820 060 XXX 00 Šál elikost

carf ize

Materiál: 100% akryl

Material: 100 acrylic

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

803

edo-černo-oranžová rey-black-orange

205 Panske_bundy_bez_cen.indd 205

23.8.2017 17:44:07


epice | Caps

imní inter

CXS IVAN

1820 007 710 00 epice elikost

Hat ize

Materiál: 100% akryl Výplň: 100% polyester

Material: 100 acrylic Lining: 100% polyester

• pletená

• knitted

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS IVAN

1820 006 800 00 epice elikost

Hat ize

Materiál: 100% akryl

Material: 100 acrylic

• pletená

• knitted

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS KEVIN

1820 005 400 XX epice elikost 57 - 59, 60 - 62

Hat ize 57 - 59, 60 - 62

Materiál: 100% polyester

Material: 100 acrylic

• nastavitelná velikost • fleecová

• ad ustable size • fleece

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

206 Panske_bundy_bez_cen.indd 206

23.8.2017 17:44:23


epice | Caps imní inter

CXS OLEG

1820 010 800 00 epice elikost

Hat ize

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• fleecová

• fleece

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS KULICH

1820 011 800 00 epice elikost

Hat ize

Materiál: 100% akryl

Material: 100 acrylic

• dvo itá vrstva • pletená

• double layer • knitted

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS VASIL

1820 014 700 00 epice elikost

Hat ize

Materiál: 100% akryl

Material: 100 acrylic

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

207 Panske_bundy_bez_cen.indd 207

23.8.2017 17:44:37


epice | Caps imní inter

CXS FJODOR

1820 009 810 XX epice elikost 54 - 56, 57 - 59, 60 - 62

Hat ize 54 - 56, 57 - 59, 60 - 62

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• fleecový svrchní materiál • podšívka umělá kožešina • nastavitelné zapínání na sponu

• fleece outer material • lining synthetic furring • ad ustable buckle fastening

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS TED

1820 015 800 00 Kukla elikost

alaclava ize

Materiál: 70 bavlna 30 polyester

Material: 70 cotton 30 polyester

• pletená • elastický otvor na obliče a krk

• knitted • elastic face and neck opening

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS DAN

1820 016 800 00 Kukla elikost

alaclava ize

Materiál: 100% akryl

Material: 100 acrylic

• pletená

• knitted

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

208 Panske_bundy_bez_cen.indd 208

23.8.2017 17:44:46


opl ky |

ccessories

CXS ŠLE | BRACES

1900 001 999 00 Šle elikost

Braces ize

Materiál: elastický polyester

Material: elastic polyester

• šířka 5 cm

• width 5 cm

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

imní inter

CXS LEDVINOVÝ PÁS | KIDNEY BAND

1900 002 700 00 edvinový pás elikost

idney band ize

Materiál: kepr 100 bavlna Gramáž: 240 g/m2 Podšívka: 100% polyester

Material: twill 100 cotton Grammage: 240 g/m2 Lining: 100% polyester

• podšívka umělá kožešina

• lining synthetic fur

Karton: 50 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXSS BEDERNÍ PÁS | WAIST SUPPORT

6110 069 803 XX ederní pás elikost M - L, XL - 2XL

aist support ize M - L, XL - 2XL

Materiál: 60 neopren 20 nylon 15 polyester 5 polyethylen

Material: 60 neoprene 20 nylon 15 polyester 5 polyethylene

• zapínání na suchý zip • pevné pruhy na zádech • možnost přitažení pruhů

• fastening with velcro • strong stripes on the back • ad ustable orange stripes

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

209 Panske_bundy_bez_cen.indd 209

23.8.2017 17:45:03


PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÁ OBUV WORK & LEISURE FOOTWEAR CXS obuv je vyráběna z kvalitních materiálů s maximální odolností a výdrží i v náročných podmínkách. Je designována podle nejnovějších nebo nadčasových trendů, které světový trh nabízí. Našim zákazníkům poskytuje největší komfort při nošení a maximální ochranou při práci. Vybírejte z našich několika pracovních a volnočasových řad obuvi, které mají široké spektrum využití. U většiny typů naší pracovní obuvi je kvalitní podešev s ochranou proti propíchnutí a vysokou odolností proti uklouznutí.

CXS footwear is produced from the quality material, which have maximal resistance and durability even in demanding conditions. Shoes are designed according to the latest or timeless worldwide trends. We provide the greatest comfort of the shoes and the maximum protection at work. Choose from our several work and leisure footwear collections, which allow a wide range of applications. Most of our CXS footwear has a quality outsole with puncture protection and slip resistance.

210 Obuv_1_rejstrik.indd 210

23.8.2017 17:00:53


PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÁ OBUV | WORK & LEISURE FOOTWEAR Kolekce CXS SAFETY STEEL | CXS SAFETY STEEL Collection

222

Kolekce CXS ROCK | CXS ROCK Collection

228

Kolekce CXS ESD ROCK | CXS ESD ROCK Collection

236

Kolekce CXS DOG | CXS DOG Collection

238

Kolekce CXS STONE | CXS STONE Collection

244

Kolekce CXS ROAD | CXS ROAD Collection

252

Kolekce ATLAS | ATLAS Collection

258

Kolekce GIASCO | GIASCO Collection

262

Kolekce CXS PRESTIGE | CXS PRESTIGE Collection

264

Kolekce CXS WORK | CXS WORK Collection

265

Kolekce CXS GOTEX | CXS GOTEX Collection

268

Kolekce BESTARD | BESTARD Collection

270

Kolekce CXS SPORT | CXS SPORT Collection

273

Kolekce CXS ISLAND | CXS ISLAND Collection

275

Kolekce CXS WINTER | CXS WINTER Collection

282

Kolekce CXS SANDÁLY | CXS SANDALS Collection

283

Kolekce CXS NAZOUVÁKY | CXS FLIP-FLOPS Collection

285

HOLÍNKY | BOOTS

288

BÍLÁ A PRACOVNÍ OBUV | WHITE AND WORK FOOTWEAR

294

DOPLŇKY | ACCESSORIES

301

211 Obuv_1_rejstrik.indd 211

23.8.2017 17:01:03


BEZPEČNOSTNÍ OBUV DLE EN ISO 20345:2011 SAFETY FOOTWEAR ACCORDING TO EN ISO 20345:2011

Bezpečnostní obuv má stejně jako ochranná obuv ochrannou tužinku (špičku). Nohám však poskytuje vyšší ochranu a to před nárazem energie alespoň 200 J a stlačením min. 15 kN. Bezpečnostní obuv dále specifikuje označení písmenem „S“ ve spojení s písmenem “B” nebo číslovkou od 1 do 5. Safety footwear is the same like protective footwear with a protective toe cap. However, for our feet provides more higher a protection and an impact energy of at least 200 J and pressures up to 15 kN. Safety footwear is further marked with a letter “S” in conjunction with letter “B” or number from 1 to 5.

TABULKA NORMY EN ISO 20345:2011 | TABLE OF EN ISO 20345: 2011 NORM

ochranná tužinka uzavřená pata (200J/15kN)

třída class

protective toe cap (200J/15kN)

A antistatické vlastnosti

closed heel

antistatic

E

FO

WRU

absorpce energie odolnost proti průnik a absorpce v patní části palivovému oleji vody

podešev s dezénem

P podešev odolná proti propichu

sole withtread energy absorption fuel oil puncture resistant waterproof upper pattern in the heel resistant outsole sole

I., II.

SB

X

I.

S1

X

X

X

X

X

I.

S2

X

X

X

X

X

X

I.

S3

X

X

X

X

X

X

II.

S4

X

X

X

X

X

X

II.

S5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

complete footwear

kompletní obuv

Mezi základní vlastnosti pracovní, ochranné a bezpečnostní obuvi patří jeden ze tří požadavků na odolnost proti uklouznutí - viz tabulka. | The basic work properties of protective and safety footwear is one of the three requirements for slip resistance - see table.

požadavek

symbol

requirement

symbol

odolnost proti uklouznutí | non-slip properties

značení | marking

odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s SLS | slip-resistant on ceramic tile wetted with dilute soap solution

SRA

odolnost proti uklouznutí na ocelové podlaze s glycerinem | slip-resistant on smooth steel with glycerol

SRB

odolnost proti uklouznutí na keramiceké podlahové dlaždici s SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | slip-resistant on ceramic tile wetted with dilute soap solution and on smooth steel with glycerol

SRC

třída class I.

II.

X

X

212 Obuv_1_rejstrik.indd 212

23.8.2017 17:01:04


PRACOVNÍ OBUV DLE EN ISO 20347:2012 WORK FOOTWEAR ACCORDING TO EN ISO 20347:2012

Pracovní obuv na rozdíl od obuvi z kategorií “ochranná obuv” a “bezpečnostní obuv” nemá ochrannou tužinku (špičku), která má chránit nohu před tlakem a nárazy. Dále pracovní obuv specifikuje označení s písmenem “O” a číslovkou od 1 do 5. Working footwear unlike footwear from categories the “protective footwear” and “safety footwear”, do not have a protective toe cap to protect the foot before the pressure and impact. Working footwear also specifies a letter “O” and number from 1 to 5.

TABULKA NORMY EN ISO 20347:2012 | TABLE OF EN ISO 20347: 2012 NORM A třída

uzavřená pata

class

closed heel

E

WRU

antistatické vlastnosti

absorpce energie průnik a absorpce v patní části vody

podešev s dezénem

antistatic

energy absorption waterproof upper in the heel

sole withtread pattern

I., II.

OB

I.

O1

X

X

X

I.

O2

X

X

X

X

I.

O3

X

X

X

X

II.

O4

X

X

X

X

II.

O5

X

X

X

X

P podešev odolná proti propichu puncture resistant sole

X

X

X

X

PODEŠEV VŽDY VOLTE PODLE TOHO, KDE PRACUJETE. EXISTUJÍ 3 ZÁKLADNÍ KATEGORIE: | YOU CAN ALWAYS CHOOSE THE SOLE ACCORDING TO WHERE YOU WORK. THERE ARE 3 BASIC CATEGORIES: PU/PU - vhodná převážně do vnitřních prostor | PU/PU - suitable mainly for indoor use PU/TPU - kombinace vhodná pro vnitřní i venkovní použití | PU/TPU - combination suitable for indoor & outdoor use PU/GUMA - pro speciální použití (chemikálie, teplo) | PU/RUBBER - for special applications (chemicals, heat)

213 Obuv_1_rejstrik.indd 213

23.8.2017 17:01:04


CERTIFIKOVANÁ ESD OBUV CERTIFIED ESD FOOTWEAR

Zkratka ESD znamená elektrostatický výboj. Výrobky s tímto označením zajišťují ochranu před elektrostatickými výboji a splňují aktuální kritéria a normy této ochrany. The abbreviation ESD means electrostatic discharge. The products with this design provide protection against electrostatic discharge and meet the current criteria and standards of this protection.

Co je Elektrostatický výboj? Elektrostatický výboj je způsobován prudkým průchodem elektřiny mezi různě nabitými předměty nebo osobami buď při přímém fyzickém kontaktu nebo v těsné blízkosti. Výboj trvá pouze zlomek sekundy a často je patrný jako jiskra. Elektrostatický výboj často způsobuje „skryté poškození“, které se projeví po jisté době používání ve formě zhoršené funkčnosti nebo podobných problémů. Při výrobě elektronických zařízení (obvodových desek atd.) může i velmi malý výboj způsobit neviditelné poškození. Vadná či znečištěná obuv může narušovat funkčnost ochrany před elektrostatickým výbojem.

What is Electrostatic discharge? Electrostatic discharge is caused by the rapid passage of electricity between differently charged objects or persons, either in direct physical contact or in close proximity. The shock lasts only a fraction of a second and is often seen as a spark. Electrostatic discharge often causes “hidden damage” that occurs after a period of use in the form of impaired functionality or similar problems. When making electronic devices (circuit boards, etc.), even a very small discharge can cause invisible damage. Defective or contaminated shoes may interfere with electrostatic discharge protection.

Omezení Osvědčení o ochraně před elektrostatickým výbojem se nesmí zaměňovat s vlastnostmi elektrické bezpečnosti. Pokud je nutné pracovat v blízkosti zařízení pod napětím, musí se dodržovat požadavky státních předpisů.

Limitations The electrostatic discharge certificate must not be confused with the electrical safety properties. If it is necessary to work close to the live equipment, the requirements of state regulations must be observed.

Co ovlivňuje Elektrostatický výboj? Pokud má obuv na ochranu před elektrostatickým výbojem uspokojivě fungovat, musí být vodivé jak osobní vybavení, tak pracoviště. Mezi faktory ovlivňující elektrostatický výboj patří materiál používaného oděvu, typ kontaktu, používání antistatických náramků, rychlost pohybů, stupeň čistoty pracovního prostředí a vlhkost vzduchu. Ve všech pracovních situacích by se mělo provést důkladné posouzení rizik, aby byla zajištěna bezpečnost osob, zpracovávané nebo zušlechťované látky či materiálu a rovněž používaného vybavení.

What Affects Electrostatic discharge? If shoe shields are to function satisfactorily, both personal equipment and work stations must be conductive. Factors influencing electrostatic discharge include material of used clothing, type of contact, use of antistatic wristbands, speed of movement, degree of cleanliness of the working environment and humidity. A thorough risk assessment should be carried out in all work situations to ensure the safety of persons, processed or refined substances or materials And the equipment used.

214 Obuv_1_rejstrik.indd 214

23.8.2017 17:01:05


DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ S PŘÍSLUŠNÝMI SYMBOLY ZNAČENÍ | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR SPECIAL APPLICATIONS WITH THE APPROPRIATE SYMBOLS SYMBOL | SYMBOL

EN ISO 20347 EN ISO 20346 EN ISO 20345

POŽADAVKY | CHARAKTERISTIKA

P

podešev odolná proti propíchnutí | puncture resistant soles

E

absorpce energie v patní části | energy absorbent in the heel section

A

antistatická obuv | antistatic footwear

C

vodivá obuv | electrically conductive footwear

WRU

svršek odolný proti průniku a abrorbci vody | upper resistant to water penetration and absorbtion

CI

izolace spodku proti chladu | cold insulated soles

HI

izolace spodku proti teplu | heat insulated soles

HRO

podešev odolná proti kontaktnímu teplu | sole resistant to contact heat

WR

odolná proti vodě | resistant to water

M

ochrana nártu (platí pouze pro bezpečnostní obuv) | metatarsal protection (applies only to safety footwear)

AN

ochrana kotníku | ankle protection

CR

svršek odolný proti pořezu | upper resistant to cut

FO

podešev odolná proti olejům a uhlovodíkům | sole resistant to oils and carbohydrates

VÝZNAM ZNAČENÍ OBUVI | IMPORTANCE OF MARKING ON FOOTWEAR svršek | upper

podšívka a stélka | lining and insole

podešev | outsole

215 Obuv_1_rejstrik.indd 215

23.8.2017 17:01:06


str. 254

str. 254

str. 255

str. 256

str. 255

OB CXS ROAD MADISON

CXS ROAD LOVEL

2122 001 600 XX

str. 256

CXS ROAD CLARKE

str. 257

CXS ROAD GRAND WINTER

2112 001 800 XX

2310 004 600 XX

str. 264

PRESTIGE SPORT

str. 291

CXS THE QUEBEC

str. 291

str. 295

str. 295

CXS MEGI

CXS ZETA

2530 003 100 XX

2540 003 600 XX

CXS LISA

CXS ZETA

2540 002 600 XX

CXS LISA

CXS FILL

str. 294

CXS MEGI

2540 004 100 XX

2530 004 100 XX

str. 296

CXS FILL

2530 002 600 XX

str. 297

2122 004 803 XX

str. 294

str. 296

str. 295

str. 277

CXS ISLAND IBIZA

2210 016 718 XX

2540 005 100 XX

2461 005 800 XX

str. 269

str. 294

str. 292

PRESTIGE

2122 002 800 XX

CXS GOTEX SAJAMA

2220 034 718 XX

CXS BRUNO

2461 004 800 XX

PRESTIGE

CXS GOTEX ELBRUS

str. 264

str. 264

str. 269

str. 267

2112 001 600 XX

2122 002 100 XX

2142 001 600 XX

2112 004 800 XX

CXS TIMUR

2461 007 800 XX

CXS ROAD FOSTER

2310 005 800 XX

CXS ROAD GRAND

2112 001 612 XX

str. 257

CXS ROAD INDUSTRY

CXS WORK DRAGO

2112 003 800 XX

CXS ROAD AVERS

2122 001 612 XX

str. 257

str. 267

CXS WORK WIBRAM

2220 007 800 XX

CXS ROAD BELMONT

2122 001 800 XX

CXS WHITE MIKA

2530 001 600 XX

str. 224

str. 297

2530 006 100 XX

str. 234

str. 236

O1 CXS WHITE MISA 2530 005 100 XX

CXS SAFETY STEEL COPPER O1 CXS ROCK PHYLLITE O1 2133 001 800 XX

2133 030 700 XX

CXS ROCK GALLITE O1 2133 002 700 XX

216 Obuv_1_rejstrik.indd 216

23.8.2017 17:02:43


CXS DOG BOXER O1

CXS DOG COLLY O1

CXS DOG DOBRMAN O1 2123 001 700 XX

2133 004 700 XX

2113 001 806 XX

str. 266

CXS WORK KALE O1

str. 275

NEW !!!

CXS ISLAND KORNAT O1

2112 005 600 XX

str. 242

str. 242

str. 241

2123 032 806 XX

CXS STONE NEFRIT O1 2133 003 800 XX

str. 279

CXS ISLAND TINO O1

2123 013 808 XX

str. 226

CXS SAFETY STEEL VANAD O2 CXS SAFETY STEEL MANGAN O2 CXS ROCK DIORIT O2 2124 001 800 XX

2114 001 800 XX

CXS STONE BERYL O1

2114 018 800 XX

2113 002 800 XX

str. 298

str. 299

CXS WHITE PINE O1

CXS WHITE LINDEN O1

2133 034 100 XX

2123 020 100 XX

str. 246

str. 262

CXS STONE APATIT WINTER O2 2310 003 800 XX

str. 288

str. 262

CXS STONE APATIT O1

2123 002 800 XX

str. 231

NEW !!!

str. 249

str. 247

str. 279

CXS ISLAND GAVI O1

2123 014 165 XX

str. 224

O2

str. 247

GIASCO OXFORD O2 2114 015 800 XX

str. 288

str. 288

O4 GIASCO DERBY O2

CXS URAN

CXS ERIS

2461 001 800 XX

2124 006 800 XX

str. 289

str. 289

str. 289

2471 002 100 XX

CXS NEPTUN

2461 002 800 XX

str. 290

SB CXS MERKUR

CXS ATEN

CXS APOLLO

2471 003 500 XX

2471 003 500 XX

str. 301

str. 301

DUNLOP ACIFORT CLASSIC

2461 003 500 XX

2462 001 100 XX

str. 224

str. 301

S1 TIGER GRIP VISITOR SB 2900 008 800 92

TIGER GRIP VISITOR SB 2900 008 800 93

TIGER GRIP VISITOR SB 2900 008 800 94

CXS SAFETY STEEL IRON S1 2135 001 800 XX

217 Obuv_1_rejstrik.indd 217

23.8.2017 17:04:19


str. 227

NEW !!!

CXS SAFETY STEEL JOGGER S1 CXS ROCK SYENIT S1 2135 066 800 XX

2125 001 800 XX

str. 247

CXS STONE NEFRIT S1 2135 004 800 XX

NEW !!!

str. 276

CXS ISLAND VIS S1

CXS DOG TERRIER S1 2135 003 806 XX

str. 258

ATLAS SL 40 BLUE ESD S1 2125 038 806 XX

NEW !!!

str. 276

CXS ISLAND CRES S1 2125 076 803 XX

2125 076 806 XX

str. 240

str. 232

str. 241

str. 240

CXS DOG SETTER S1 2125 003 806 XX

str. 260

CXS DOG BOXER S1

CXS DOG DOBRMAN S1

2115 002 806 XX

2125 004 700 XX

str. 260

str. 261

ATLAS SL 20 GREEN ESD S1 ATLAS SL 26 GREEN ESD S1

ATLAS SL 46 BLUE ESD S1

2125 029 808 XX

2125 032 808 XX

str. 277

NEW !!!

2125 034 800 XX

CXS ISLAND EIVISSA S1

2125 076 808 XX

2125 046 806 XX

str. 300

NEW !!!

str. 265

NEW !!!

CXS WORK DRAGO S1 2115 027 800 XX

str. 278

str. 278

CXS ISLAND RAB S1

str. 243

CXS ISLAND CABRERA S1 2135 065 806 XX

str. 299

CXS WHITE PINE S1 2135 057 100 XX

str. 234

str. 232

str. 235

S1P CXS WHITE LINDEN S1

CXS ROCK MICA S1P 2136 018 800 XX

2125 048 100 XX

str. 235

CXS ROCK TRAVERTINE S1P 2116 029 700 XX

str. 236

CXS ROCK GALLITE S1P 2136 002 700 XX

str. 259

2125 002 700 XX

CXS ROCK GRAFTONITE S1P 2115 001 700 XX

CXS ROCK SLATE S1P 2126 032 700 XX

str. 242

CXS DOG FILA S1P 2136 001 700 XX

str. 243

CXS DOG BEAGLE S1P 2116 001 700 XX

str. 280

str. 280

str. 259

2136 013 700 XX

str. 237

str. 237

CXS ROCK GRAPHITE S1P

CXS ROCK PHYLLITE S1P

S2 ATLAS SL 205 GREEN ESD S1P ATLAS SL 405 BLUE ESD S1P 2126 028 500 XX

2126 035 806 XX

CXS ISLAND PONZA S1P 2126 025 165 XX

CXS ISLAND ISCHIA S1P 2126 025 808 XX

218 Obuv_1_rejstrik.indd 218

23.8.2017 17:05:48


str. 248

str. 300

str. 249

str. 225

S3 CXS STONE PYRIT S2

CXS STONE MARBLE S2

2127 001 800 XX

CXS WHITE OAK S2

str. 225

2128 001 800 XX

str. 227

str. 226

SALE !!!

CXS SAFETY STEEL VANAD S3

2117 016 100 XX

2117 001 800 XX

str. 230

NEW !!!

CXS SAFETY STEEL CHROME S3 CXS SAFETY STEEL MANGAN S3 CXS SAFETY STEEL NICKEL S3 CXS ROCK DIORIT S3 2118 002 800 XX

str. 233

CXS ROCK APLIT S3

2118 104 800 XX

2310 001 800 XX

2118 001 800 XX

str. 248

str. 250

str. 233

str. 231

NEW !!!

CXS ROCK GRANITE S3 2118 004 800 XX

2128 066 800 XX

str. 246

str. 261

str. 250

NEW !!!

CXS ROCK ORE S3

CXS STONE PYRIT S3

2128 002 800 XX

CXS STONE MARBLE S3 CXS STONE APATIT WINTER S3

2128 003 800 XX

str. 263

2118 096 800 XX

2118 005 800 XX

str. 263

CXS STONE TOPAZ S3

ATLAS 525 XP BLUE ESD S3 2118 097 806 XX

2340 002 800 XX

str. 290

str. 266

S4 GIASCO KENT S3

GIASCO CAMBRIDGE S3

2128 045 800 XX

CXS WORK BOND S3

2118 083 800 XX

CXS NEPTUN S4

2463 001 800 XX

2118 003 800 XX

str. 268

str. 268

str. 270

str. 269

str. 268

bez normy / without norm CXS GOTEX MOUNT COOK 2122 003 600 XX

BESTARD CAMÍ

2112 006 600 XX

str. 272

str. 270

2220 006 802 XX

CXS GOTEX MONT BLANC

BESTARD MONCAYO 2210 002 609 XX

str. 272

BESTARD TRAVESSA 2210 003 500 XX

CXS GOTEX BATIAN

CXS GOTEX NELION

str. 273

str. NEW xxx !!!

CXS SPORT

2220 003 260 XX

BESTARD GLOVE GTX 2220 005 800 XX

2210 020 800 XX

2210 020 612 XX

str. 273

NEW !!!

CXS SPORT

2220 003 808 XX

str. 273

NEW !!!

CXS SPORT

2220 003 806 XX

219 Obuv_1_rejstrik.indd 219

23.8.2017 17:07:21


str. 274

NEW !!!

CXS SPORT

str. 274

NEW !!!

CXS SPORT

CXS SPORT WT

str. 282

NEW !!!

str. 282

str. 281

CXS ISLAND JAVA

2230 003 800 XX

2210 026 810 XX

2220 003 810 XX

str. 274

SALE !!!

CXS ISLAND GILI

2220 001 600 XX

str. 283

CXS WINTER SNOW 2340 006 999 XX

2220 008 706 XX

str. 284

str. 284

str. 283

SALE !!!

str. 282

str. 281

NEW !!!

CXS WINTER LADY

CXS WINTER FROST

2340 004 800 XX

str. 285

NEW !!!

CXS TREND

str. 285

NEW !!!

CXS TREND

str. 286

CXS BEACH

str. 286

str. 293

CXS FISKERI

str. 303

VLOŽKY DO OBUVI ZATEPLENÉ

ACTIVE GEL

2900 058 700 41

DUNLOP PRICEMASTOR 2490 003 800 XX

ACTIVE GEL

str. 292

CXS PONTY

2480 003 500 XX

str. 302

str. 302

VLOŽKY DO BOT

2900 001 000 XX

2900 003 000 00

str. 303

2900 058 700 45

CXS CITY

2250 007 600 XX

CARBON

2900 042 000 XX

str. 286

str. 290

str. 302

MONTA

2530 007 100 XX

str. 303

CXS FROG

2480 001 500 XX

CXS WHITE LIME

str. 286

str. 293

str. 298

CXS SAHARA

2230 002 708 XX

2250 001 400 XX

CXS LAKE & FOREST

2461 006 500 XX

2540 001 100 XX

2900 081 000 00

CXS TREND

2250 015 806 XX

CXS MOON WINTER

CXS WHITE TERA

CXS SAHARA

2230 002 600 XX

str. 285

NEW !!!

str. 291

str. 296

str. 303

VLOŽKY DO BOT

CXS TREND

2250 005 801 XX

2480 004 500 XX

str. 285

NEW !!!

2250 015 703 XX

CXS GULF

2250 006 810 XX

CXS RAFA

2230 006 800 XX

2230 001 600 XX

2250 014 808 XX

2250 014 703 XX

2900 004 000 XX

CXS RAMON

2340 005 800 XX

str. 304

str. 304

TKANIČKY

2900 007 000 00

TKANIČKY

2900 006 600 00

220 Obuv_1_rejstrik.indd 220

23.8.2017 17:09:22


str. 305

str. 304

TKANIČKY

2900 006 612 00

TKANIČKY

2900 044 800 00

PIKTOGRAMY OBUV FOOTWEAR PICTOGRAMS

str. 305

TKANIČKY

2900 045 800 00

Ocelová špice a planžeta | Steel toe cap and insole Ocelová / hliníková špice | Steel / aluminium toe cap Kompozitní špice a kevlarová stélka | Composite toe cap and kevlar insole Plastová špice a planžeta| Composite toe cap and midsole

S3 Kategorie obuvi | Footwear category ESD Ochrana | ESD (ElectroStatic Discharge) protection Zboží na objednávku | Goods to order Dámská verze | Ladies´ version Zimní verze | Winter version Vyrobeno v EU | Made in EU Vyrobeno v ČR | Made in CZ

221 Obuv_1_rejstrik.indd 221

23.8.2017 17:09:36


OBUV CXS SAFETY STEEL CXS SAFETY STEEL FOOTWEAR Kolekce obuvi CXS SAFETY STEEL je vyráběna z vysoce kvalitní hladké lícové kůže, která svým uživatelům zaručuje skvělou schopnost individuálně se přizpůsobit tvaru nohy. Provedení podšívky umožňuje vynikající absorpci vlhkosti. U většiny modelů je pevná PU/PU podešev s antistatickými, olejivzdornými a protiskluzovými vlastnostmi. Obuv CXS SAFETY STEEL je k dispozici v široké škále provedení nejen pro použití v těžkém průmyslu.

CXS SAFETY STEEL collection is produced from high quality smooth grain leather that is able to adjust the shape of the foot. The design of the lining allows excellent absorption of moisture. Most models have a solid PU / PU outsole with antistatic, oil-resistant and antislip properties. CXS SAFETY STEEL footwear is available in a wide range of designs not only for use in heavy industry.

222 Obuv_2_safetysteel_bezcen.indd 222

23.8.2017 17:11:07


Podšívka Obuv řady CXS SAFETY STEEL je opatřena prodyšnou, textilní, oděruvzdornou podšívkou, která umožňuje práci v hale i přírodě.

Lining CXS SAFETY STEEL footwear series is features a breathable, textile, abrasion-resistant lining that allows work in the hall and in outside.

Reflexní pásek PVC reflexní pásek k zajištění bezpečnosti práce v prostředí se sníženou viditelností.

Reflective strap PVC reflective strap ensures safety work in areas with low visibility.

Ocelová planžeta Ocelová planžeta je součástí pevné podešve obuvi zaručující maximální pevnost a odolnost proti propíchnutí ostrých a nebezpečných předmětů.

Steel midsole The steel midsole is part of solid outsole of footwear which is guaranteeing s maximum strength and resistance to puncture of sharp and dangerous objects.

Ocelová špice Kvalitní a odolná ocelová špice pro práci v těžkých provozech. Chrání prsty před úrazy způsobené padajícími předměty.

Steel cap toe Quality and durable steel cap toe useful for tough areas working. It protect your fingers against the accidents caused by falling objects.

223 Obuv_2_safetysteel_bezcen.indd 223

23.8.2017 17:11:27


Obuv CXS Safety Steel | CXS Safety Steel footwear

CXS SAFETY STEEL COPPER O1

2133 001 800 XX racovní sandál elikost 36 - 48

O1

orking sandal ize 36 - 48

Svršek: hladká lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: smooth grain leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8-1,9 mm lícová, perforovaná kůže • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20347 2012 1 C

• upper 1,8 - 1,9 mm grain perforated leather • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil reistant Norm: 20347 2012 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS SAFETY STEEL IRON S1

2135 001 800 XX ezpečnostní sandál elikost 36 - 48

S1

afety sandal ize 36 - 48

Svršek: hladká lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: smooth grain leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8-1,9 mm lícová, perforovaná kůže • ocelová špice • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,8 - 1,9 mm grain perforated leather • steel toe cap • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil reistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS SAFETY STEEL VANAD O2

2124 001 800 XX Pracovní polobotka elikost 37 - 48

O2

orking low cut shoe ize 37 - 48

Svršek: hladká lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: smooth grain leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8-1,9 mm hydrofobní lícová kůže • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20347 2012 2 C

• upper 1,8 - 1,9 mm grain perforated leather • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil reistant Norm: 20347 2012 2 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

224 Obuv_2_safetysteel_bezcen.indd 224

23.8.2017 17:12:17


Obuv CXS Safety Steel | CXS Safety Steel footwear

CXS SAFETY STEEL VANAD S3

2128 001 800 XX ezpečnostní polobotka elikost 37 - 48

S3

afety low cut shoe ize 37 - 48

Svršek: hladká lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: smooth grain leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8-1,9 mm hydrofobní lícová kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,8 - 1,9 mm hydrophobic grain leather • steel toe cap, steel insole • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil reistant Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXSS SAFETY STEEL CHROME S3

2118 002 800 XX

otníková bezpečnostní obuv elikost 39 - 47

S3

igh cut safety shoe ize 39 - 47

Svršek: hovězí lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: bovine grain leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8 - 2 mm hydrofobní lícová kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,8 - 2 mm hydrophobic grain leather • steel toe cap, steel insole • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil reistant Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

225 Obuv_2_safetysteel_bezcen.indd 225

23.8.2017 17:12:49


Obuv CXS Safety Steel | CXS Safety Steel footwear

CXSS SAFETY STEEL MANGAN O2

2114 001 800 XX Kotníková pracovní obuv elikost 37 - 48

O2

igh cut working shoe ize 37 - 48

Svršek: hladká lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: smooth grain leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8-1,9 mm hydrofobní lícová kůže • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20347 2012 2 C

• upper 1,8 - 1,9 mm hydrophobic grain leather • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil reistant C Norm: 20347 2012 2

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXSS SAFETY STEEL MANGAN S3

2118 001 800 XX

otníková bezpečnostní obuv elikost 37 - 48

S3

SALE !!!

igh cut safety shoe ize 37 - 48

Svršek: hladká lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: smooth grain leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8-1,9 mm hydrofobní lícová kůže • C reflexní pásek • ocelová špice, ocelová planžeta • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,8 - 1,9 mm hydrophobic grain leather • C reflective strip • steel toe cap, steel insole • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil reistant Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

226 Obuv_2_safetysteel_bezcen.indd 226

23.8.2017 17:13:23


Obuv CXS Safety Steel | CXS Safety Steel footwear imní Winter

CXS SAFETY STEEL NICKEL S3

2310 001 800 XX

otníková bezpečnostní obuv zateplená elikost 38 - 48

S3

igh cut safety shoe insulated ize 38 - 48

Svršek: hladká lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: smooth grain leather Lining: breathable mesh Outsole: PU-PU

• svršek 1,8 - 2 mm hydrofobní lícová kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • C reflexní pásek • podšívka syntetický kožíšek • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,8 - 2 mm hydrophobic grain leather • steel toe cap, steel insole • C reflective strip • lining synthetic fur • outsole antislip, antistatic, oil reistant Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS SAFETY STEEL JOGGER S1

2125 001 800 XX ezpečnostní polobotka elikost 37 - 47

S1

ow cut safety shoe ize 37 - 47

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: -

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: -

• svršek 1,6 - 1,8 mm broušená kůže • ocelová špice • podšívka 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm suede leather • steel toe cap • lining 3 breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil reistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

227 Obuv_2_safetysteel_bezcen.indd 227

23.8.2017 17:14:06


OBUV CXS ROCK CXS ROCK FOOTWEAR OBUV CXS ROCK se mimo jiné vyznačuje tepelnou odolností díky podešvi z materiálu PU/guma s hlubokým dezénem, která splňuje odolnost vůči kontaktnímu teplu (HRO, teplu odolná do 300 °C). V řadě se nachází modely s ESD vlastností pro ochranu součástek před elektrostatickými výboji v ESD provozech. Modely této kolekce jsou tzv. METAL FREE, což znamená, že neobsahují kovové součásti a rovněž neobsahují silikon.

CXS ROCK shoes are heat resistant due to PU/rubber outsole with deep tread pattern that meets the resistant to contact heat (HRO, heat resistance up to 300°C). In this collection there are shoes with ESD property to protect components from electrostatic discharges in ESD environment. There are METAL FREE shoes in this collection, which means they do not contain metallic components and they do not contain silicone.

228 Obuv_3_rock_bezcen.indd 228

23.8.2017 17:15:22


Podešev PU/guma, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C.

Outsole PU/rubber, antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C.

Kožený svršek Kvalitní, pevná, odolná, oděruvzdorná broušen broušená kůže o tloušťce 1,8 mm.

Leather upper Quality, firm, durable, abrasion resistant sue suede leather with 1,8 mm thickness.

ESD ESD ochrana (EletroStaticDischarge (EletroStaticDischarge) poskytuje ochranu při práci v provozech s možností výskytu elektrostatických výbojů.

ESD ESD protection (ElectroStaticDischarge) - brings security while working in area with electrostatic discharges.

Kompozitová špice Chrání prsty a přední část nohy před úrazy způsobenými padajícími předměty.

Composite cap toe It protects your fingers and front part of your leg against the accidents caused by falling objects.

229 Obuv_3_rock_bezcen.indd 229

23.8.2017 17:15:45


Obuv CXS Rock | CXS Rock footwear

NEW !!!

Ocelová špice a planžeta S novinkou řady CXS ROCK, DIORIT S3 už Vás nic znovu nepřekvapí. Perfektně vyztužená ocelová špice a planžeta zabraňuje jakékoliv šanci proti propíchnutí.

Steel toe cap and insole New one from CXS ROCK, DIORIT S3 nothing to suprise you again. Perfectly stiffened steel toe cap and insole is preventing any chance of puncture.

CXS ROCK DIORIT S3

S3

2118 104 800 XX

otníková bezpečnostní obuv elikost 37 - 48

igh cut safety shoe ize 37 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: nubuck leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • zesílená přední část proti okopu • C reflexní pásek • dopl ky • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 3 C HRO

• upper 1,6 - 1,8 mm hydrophobic, smooth nubuck leather • steel toe cap, steel insole • reinforced C overcap • C reflective strip • accessories • lining breathable, abrasion resistant textile •outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20345 2011 3 C HRO

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

Podešev Všechny novinky z řady CXS ROCK jsou pro Vás opatřeny vysoce kvalitní podešví odolné vůči kontaktnímu teplu do 300 °C.

Outsole All new ones from the CXS ROCK series are fitted with a top high quality of lining resistant to contact heat up to 300 ° C.

230 Obuv_3_rock_bezcen.indd 230

23.8.2017 17:16:01


Obuv CXS Rock | CXS Rock footwear

CXS ROCK DIORIT O2

O2

2114 018 800 XX otníková pracovní obuv elikost 37 - 48

igh cut working shoe ize 37 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: nubuck leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže • zesílená přední část proti okopu • C reflexní pásek • dopl ky • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C 20347 2012 2 C Norma: HRO

• upper 1,6 - 1,8 mm hydrophobic, smooth nubuck leather • reinforced C overcap • C reflective strip • accessories • lining breathable, abrasion resistant textile •outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20347 2012 2 C HRO

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXSS ROCK APLIT S3

S3

2128 066 800 XX ezpečnostní polobotka elikost 37 - 48

NEW !!!

ow cut safety shoe ize 37 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: nubuck leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • zesílená přední část proti okopu • C reflexní pásek • dopl ky • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 3 C HRO

• upper 1,6 - 1,8 mm hydrophobic, smooth nubuck leather • steel toe cap, steel insole • reinforced C overcap • C reflective strip • accessories • lining breathable, abrasion resistant textile •outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20345 2011 3 C HRO

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

NEW !!!

231 Obuv_3_rock_bezcen.indd 231

23.8.2017 17:16:25


Obuv CXS Rock | CXS Rock footwear

CXS ROCK SYENIT S1

S1

2135 066 800 XX ezpečnostní sandál elikost 37 - 48

afety sandal ize 37 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: nubuck leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže • ocelová špice • zesílená přední část proti okopu • zapínání na suchý zip s C reflexními pásky • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 1 C HRO

• upper 1,6 - 1,8 mm hydrophobic, smooth nubuck leather • steel toe cap • reinforced C overcap • velcro fastening with C reflective strips • lining breathable, abrasion resistant textile •outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20345 2011 1 C HRO

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ROCK MICA S1P

S1P

2136 018 800 XX ezpečnostní sandál elikost 36 - 50

NEW !!!

afety sandal ize 36 - 50

Svršek: hovězí hladká kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: cow smooth leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, perforovaná kůže • bez kovových součástí • kompozitní špice, kevlarová stélka • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 1 SRC

• upper 1,6 - 1,8 mm cow, smooth, hydrophobic leather • completely metal free footwear • composite toe cap, kevlar insole • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistance up to 300°C Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

NEW !!! METAL FREE !!!

232 Obuv_3_rock_bezcen.indd 232

23.8.2017 17:16:48


Obuv CXS Rock | CXS Rock footwear

CXS ROCK GRANITE S3

2118 004 800 XX

otníková bezpečnostní obuv elikost 36 - 50

S3

igh cut safety shoe ize 36 - 50

Svršek: hovězí hladká kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: cow smooth leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, hydrofobní kůže • bez kovových součástí • kompozitní špice, kevlarová stélka • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 3 C HRO

• upper 1,6 - 1,8 mm cow, smooth, hydrophobic leather • completely metal free footwear • composite toe cap, kevlar insole • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300° C Norm: 20345 2011 3 C HRO

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ROCK ORE S3

S3

2128 002 800 XX ezpečnostní polobotka elikost 36 - 50

METAL FREE !!!

ow cut safety shoe ize 36 - 50

Svršek: hlavká lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: smooth grain leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, hydrofobní kůže • bez kovových součástí • kompozitní špice, kevlarová stélka • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow, smooth, hydrophobic leather • completely metal free footwear • komposite toe cap, kevlar insole • lining breathable, abrasion resistant textile •outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300° C Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

METAL FREE !!!

233 Obuv_3_rock_bezcen.indd 233

23.8.2017 17:17:15


Obuv CXS Rock | CXS Rock footwear

CXS ROCK PHYLLITE O1

2133 030 700 XX racovní sandál elikost 37 - 48

O1

orking sandal ize 37 - 48

METAL FREE !!!

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená, perforovaná kůže • bez kovovoých součástí • zapínání na suchý zip s C reflexními pásky • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20347 2012 1

• upper 1,6 - 1,8 mm hydrophobic, smooth nubuck leather • completely metal free footwear • velcro fastening with C reflective strips • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20347 2012 1

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXSS ROCK PHYLLITE S1P

2136 013 700 XX ezpečnostní sandál elikost 37 - 48

S1P

afety sandal ize 37 - 48

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená, perforovaná kůže • bez kovových součástí • zapínání na suchý zip s C reflexními pásky • kompozitní špice, kevlarová stélka • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 1 HRO

• upper 1,6 - 1,8 mm cow, smooth, hydrophobic leather • completely metal free footwear • velcro fastening with reflective C strips • composite toe cap, kevlar insole • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistance up to 300°C Norm: 20345 2011 1 HRO

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

METAL FREE !!!

234 Obuv_3_rock_bezcen.indd 234

23.8.2017 17:17:35


Obuv CXS Rock | CXS Rock footwear

CXS ROCK SLATE S1P

S1P

2126 032 700 XX ezpečnostní polobotka elikost 37 - 48

ow cut safety shoe ize 37 - 48

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená, perforovaná kůže • bez kovových součástí • kompozitní špice, kevlarová stélka • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 1 HRO

• upper 1,6 - 1,8 mm hydrophobic, smooth nubuck leather • completely metal free footwear • composite toe cap, kevlar insole • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20345 2011 1 HRO

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ROCK TRAVERTINE S1P

2116 029 700 XX

otníková bezpečnostní obuv elikost 37 - 48

METAL FREE !!!

S1P

igh cut safety shoe ize 37 - 48

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-guma

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená, perforovaná kůže • bez kovových součástí • kompozitní špice, kevlarová stélka • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 1 HRO

• upper 1,6 - 1,8 mm hydrophobic, smooth nubuck leather • completely metal free footwear • composite toe cap, kevlar insole • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20345 2011 1 HRO

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

METAL FREE !!!

235 Obuv_3_rock_bezcen.indd 235

23.8.2017 17:17:58


Obuv CXS Rock | CXS Rock footwear

CXS ROCK ESD GALLITE O1

2133 002 700 XX racovní sandál elikost 36 - 47

O1

orking sandal ize 36 - 47

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená, perforovaná kůže • bez kovovoých součástí a silikonu • zapínání na suchý zip s C reflexními pásky • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná s excelentními vlastnostmi Norma: 20347 2011 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow suede, perforated leather • completely metal silicon free footwear • velcro fastening with C reflective strips • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, oil resistant with excellent properties Norm: 20347 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ROCK ESD GALLITE S1P

2136 002 700 XX ezpečnostní sandál elikost 36 - 47

METAL FREE !!!

S1P

afety sandal ize 36 - 47

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená, perforovaná kůže • bez kovových součástí a silikonu • kompozitní špice, kevlarová stélka • zapínání na suchý zip s C reflexními pásky • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná s excelentními vlastnostmi Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow suede, perforated leather • completely metal silicon free footwear • composite toe cap, kevlar insole • velcro fastening with C reflective strips • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, oil resistant with excellent properties Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

METAL FREE !!!

236 Obuv_3_rock_bezcen.indd 236

23.8.2017 17:18:16


Obuv CXS Rock | CXS Rock footwear

CXS ROCK ESD GRAPHITE S1P

2125 002 700 XX ezpečnostní polobotka elikost 37 - 47

S1P

ow cut safety shoe ize 37 - 47

METAL FREE !!!

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená, perforovaná kůže • bez kovových součástí a silikonu • kompozitní špice, kevlarová stélka • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná s excelentními vlastnostmi Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow suede, perforated leather • completely metal silicon free footwear • composite toe cap, kevlar insole • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, oil resistant with excellent properties Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXSS ROCK ESD GRAFTONITE S1P

2115 001 700 XX

otníková bezpečnostní obuv elikost 37 - 47

S1P

igh cut safety shoe ize 37 - 47

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená, perforovaná kůže • bez kovových součástí a silikonu • kompozitní špice, kevlarová stélka • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná s excelentními vlastnostmi Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow suede, perforated leather • completely metal silicon free footwear • composite toe cap, kevlar insole • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, oil resistant with excellent properties Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

METAL FREE !!!

237 Obuv_3_rock_bezcen.indd 237

23.8.2017 17:18:33


OBUV CXS DOG CXS DOG FOOTWEAR Obuv řady CXS DOG je pečlivě vyráběna s podešví PU/TPU, která je oproti standardní PU/PU podešvi odolnější proti oděru, vysokým teplotním rozdílům a s trojnásobně delší užitnou dobou oproti ostatním podešvím. Obuv je vhodná pro vnitřní i venkovní nošení. CXS DOG nabízí prodyšnou textilní podšívku, která zaručuje pohodlné nošení během celé pracovní doby. Modely jsou doplněny o PVC reflexní pásek, který napomáhá dobré viditelnosti v provozech s tlumeným světlem.

CXS DOG footwear collection is carefully produced with PU/TPU outsole which is compared to standard PU/TPU outsole more abrasion resistant, has higher resistance against temperature swings and has three times longer durability compared to other outsoles. The footwear is suitable for indoor and outdoor wearing. CXS DOG collection has a breathable textile lining that ensures comfortable wearing during all working hours. Shoes are complemented with PVC reflective strap that helps to improve visibility in areas with dim light.

238 Obuv_4_dog_bezcen.indd 238

23.8.2017 17:21:02


Podešev Transparentní PU/TPU, nepíšící.

Outsole Transparent PU/TPU, non-writable.

Podešev Kvalitní PU/TPU, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, rezistentní vůči pohonným hmotám a uhlovodíkům.

Outsole Quality PU/TPU, antislip, antistatic, oil resistant, fuel and hydrocarbons.

Reflexní pásek PVC reflexní pásek k zajištění bezpečnosti práce v prostředí se sníženou viditelností.

Reflective strap PVC reflexive strap ensures safety work in areas with low visibility.

Kožený svršek Kvalitní, jemná broušená kůže, perforace a prodyšná podšívka zajišťující pohodlné nošení.

Leather upper Gentle cow suede leather, perforation and breathable lining ensure comfortable using.

239 Obuv_4_dog_bezcen.indd 239

23.8.2017 17:21:27


Obuv CXS Dog | CXS Dog footwear

CXS DOG TERRIER S1

S1

2135 003 806 XX ezpečnostní sandál elikost 37 - 48

afety sandal ize 37 - 48

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-TPU

Upper: buffalo split leather Lining: breathable textile Outsole: PU-TPU

• svršek 1,8 - 2 mm hovězí štípenková, perforovaná kůže • ocelová špice • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,8 - 2 mm buffalo split, perforated leather • steel toe cap • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS DOG SETTER S1

S1

2125 003 806 XX ezpečnostní polobotka elikost 37 - 48

ow cut safety shoe ize 37 - 48

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-TPU

Upper: buffalo split leather Lining: breathable textile Outsole: PU-TPU

• svršek 1,8 - 2 mm hovězí štípenková kůže • ocelová špice • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,8 - 2 mm buffalo split leather • steel toe cap • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

240 Obuv_4_dog_bezcen.indd 240

23.8.2017 17:21:54


Obuv CXS Dog | CXS Dog footwear

CXS DOG BOXER O1

O1

2113 001 806 XX otníková pracovní obuv elikost 37 - 48

igh cut working shoe ize 37 - 48

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-TPU

Upper: buffalo split leather Lining: breathable textile Outsole: PU-TPU

• svršek 1,8 - 2 mm hovězí štípenková kůže • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná Norma: 20347 2012 1 C

• upper 1,8 - 2 mm buffalo split leather • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS DOG BOXER S1

S1

2115 002 806 XX

otníková bezpečnostní obuv elikost 37 - 48

igh cut safety shoe ize 37 - 48

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-TPU

Upper: buffalo split leather Lining: breathable textile Outsole: PU-TPU

• svršek 1,8 - 2 mm hovězí štípenková kůže • ocelová špice • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,8 - 2 mm buffalo split leather • steel toe cap • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

241 Obuv_4_dog_bezcen.indd 241

23.8.2017 17:22:28


Obuv CXS Dog | CXS Dog footwear

CXS DOG COLLY O1

O1

2133 004 700 XX racovní sandál elikost 37 - 48

orking sandal ize 37 - 48

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-TPU

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: PU-TPU

• svršek 1,6 - 1,8 mm broušená hovězí, perforovaná prodyšná kůže • zapínání na suchý zip • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, oleivzdorná Norma: 20347 2012 1

• upper 1,6 - 1,8 mm cow suede perforated breathable leather • velcro fastening • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 1

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS DOG FILA S1P

S1P

2136 001 700 XX ezpečnostní sandál elikost 37 - 48

afety sandal ize 37 - 48

Svršek: broušená kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-TPU

Upper: suede leather Lining: breathable textile Outsole: PU-TPU

• svršek 1,6 - 1,8 mm broušená hovězí, perforovaná prodyšná kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • zapínání na suchý zip • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, oleivzdorná Norma: 20345 2011 1

• upper 1,6 - 1,8 mm cow suede perforated breathable leather • steel toe cap, steel insole • velcro fastening • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS DOG DOBRMAN O1

2123 001 700 XX racovní polobotka elikost 37 - 48

O1

ow cut working shoe ize 37 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-TPU

Upper: combined Lining: breathable textile Outsole: PU-TPU

• svršek 1,6 - 1,8 mm broušená hovězí, perforovaná kůže kombinovaná s prodyšnou textilií cordura • C reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, oleivzdorná Norma: 20347 2012 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow suede perforated leather combined with breathable cordura textile • C reflective strip • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

242 Obuv_4_dog_bezcen.indd 242

23.8.2017 17:23:06


Obuv CXS Dog | CXS Dog footwear

CXS DOG DOBRMAN S1

2125 004 700 XX ezpečnostní polobotka elikost 37 - 48

S1

ow cut safety shoe ize 37 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-TPU

Upper: combined Lining: breathable textile Outsole: PU-TPU

• svršek 1,6 - 1,8 mm broušená hovězí, perforovaná kůže kombinovaná s prodyšnou textilií cordura • ocelová špice • C reflexní pásek • prodyšný perforovaný svršek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow suede perforated leather combined with breathable cordura textile • steel toe cap • C reflective strip • breathable perforated upper • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS DOG BEAGLE S1P

S1P

2116 001 700 XX

otníková bezpečnostní obuv elikost 37 - 48

igh cut safety shoe ize 37 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-TPU

Upper: combined Lining: breathable textile Outsole: PU-TPU

• svršek 1,6 - 1,8 mm broušená hovězí, perforovaná kůže kombinovaná s prodyšnou textilií cordura • ocelová špice, ocelová planžeta • C reflexní pásek • prodyšný svršek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná Norma: 20345 2011 1

• upper 1,6 - 1,8 mm cow suede perforated leather combined with breathable cordura textile • steel toe cap, steel insole • C reflective strip • breathable upper • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

243 Obuv_4_dog_bezcen.indd 243

23.8.2017 17:23:35


OBUV CXS STONE CXS STONE FOOTWEAR V poměru cena/kvalita je řada CXS STONE správnou volbou. Nabízí široké spektrum využití v kategoriích O1, O2, S2, S3. Obuv s podšívkou Cambrelle se velmi dobře přizpůsobuje ohybům a napínání při chůzi. Řada CXS STONE má zároveň podešev z dvouhustotního polyuretanu, jehož vrchní část je měkčí kvůli došlapu a spodní část tvrdší kvůli oděru.

CXS STONE line is a great choice for the price/quality ratio. It offers many possibilities of use due to category O1, O2, S2, S3. Footwear with Cambrelle lining is adjustable to bending and stretching during walk. CXS STONE collection´s outsole is made of double-density polyurethane, upper layer is softer due to foot comfort and bottom layer is sole to resist abrasion.

244 Obuv_5_stone_bezcen.indd 244

23.8.2017 17:24:19


Podešev PU/PU, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná.

Outsole PU/PU, antislip, antistatic, oil and fuel resistant.

Cambrelle Vyrobena ze syntetické tkaniny, zajišťuje odvod vlhkosti a pohodlí po celý den.

Cambrelle Made of synthetic fabric, moisture drain, bring you comfort trought the whole day.

Zateplení Zimní varianty jsou zatepleny umělým kožíškem, což umožňuje nošení v chladném prostředí.

Padding Winter options of STONE models lined by warm artificial fur lining and it helps to use it in cold areas.

Ocelová špice Kvalitní ochranná ocelová špice pro práci v těžkých provozech. Chrání prsty před úrazy způsobenými padajícími předměty.

Steel cap toe Quality safety steel cap toe useful for tought areas working. It protect your fingers against the accidents caused by falling objects.

245 Obuv_5_stone_bezcen.indd 245

23.8.2017 17:24:37


Obuv CXS Stone | CXS Stone footwear

NEW !!!

imní Winter

CXS STONE APATIT WINTER S3

S3

2118 096 800 XX

otníková bezpečnostní obuv zateplená elikost 35 - 50

igh cut safety shoe insulated ize 35 - 50

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní štípenková tištěná kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • podšívka syntetická tkanina zateplená umělým kožíškem • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow hydrophobic split embossed leather • steel toe cap, steel insole • lining breathable synthetic fabric insulated by arti cial fur • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 3 C

JKarton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

imní Winter

CXS STONE APATIT WINTER O2

2310 003 800 XX

otníková pracovní obuv zateplená elikost 35 - 50

NEW SIZES!!! 49, 50

NEW SIZES!!! 49, 50

O2

igh cut working shoe insulated ize 35 - 50

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní štípenková tištěná kůže • podšívka syntetická tkanina zateplená umělým kožíškem • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20347 2012 2 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow hydrophobic split embossed leather • lining breathable synthetic fabric insulated by arti cial fur • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 2 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

246 Obuv_5_stone_bezcen.indd 246

23.8.2017 17:25:07


Obuv CXS Stone | CXS Stone footwear

CXS STONE NEFRIT O1

O1

2133 003 800 XX racovní sandál elikost 35 - 50

orking sandal ize 35 - 50

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí štípenková tištěná, perforovaná kůže • zapínání na suchý zip s reflexními prvky • podšívka prodyšná syntetická tkanina • podešev protiskluzová, antistatická, oleivzdorná Norma: 20347 2012 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow split embossed, perforated leather • velcro fastening with reflective strip • lining breathable synthetic fabric • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS STONE NEFRIT S1

S1

2135 004 800 XX ezpečnostní sandál elikost 35 - 50

afety sandal ize 35 - 50

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí štípenková tištěná, perforovaná kůže • ocelová špice • zapínání na suchý zip s reflexními prvky • podšívka prodyšná syntetická tkanina • podešev protiskluzová, antistatická, oleivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow split embossed, perforated leather • steel toe cap • velcro fastening with reflective strip • lining breathable synthetic fabric • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS STONE BERYL O1

O1

2123 002 800 XX racovní polobotka elikost 35 - 50

ow cut working shoe ize 35 - 50

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí štípenková tištěná kůže • podšívka prodyšná syntetická tkanina • podešev protiskluzová, antistatická, oleivzdorná Norma: 20347 2012 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow split embossed leather • lining breathable synthetic fabric • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

NEW SIZES!!! 49, 50

NEW SIZES!!! 49, 50

NEW SIZES!!! 49, 50

247 Obuv_5_stone_bezcen.indd 247

23.8.2017 17:25:46


Obuv CXS Stone | CXS Stone footwear

CXS STONE PYRIT S3

S3

2128 003 800 XX

NEW SIZES!!! 49, 50

ezpečnostní polobotka elikost 35 - 50

Low cut safety shoe ize 35 - 50

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní štípenková tištěná kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • podšívka prodyšná syntetická tkanina • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow hydrophobic split embossed leather • steel toe cap, steel insole • lining breathable synthetic fabric • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS STONE PYRIT S2

S2

2127 001 800 XX ezpečnostní polobotka elikost 35 - 48

Low cut safety shoe ize 35 - 48

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní štípenková tištěná kůže • ocelová špice • podšívka prodyšná syntetická tkanina • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 2 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow hydrophobic split embossed leather • steel toe cap • lining breathable synthetic fabric • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 2 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

248 Obuv_5_stone_bezcen.indd 248

23.8.2017 17:26:13


Obuv CXS Stone | CXS Stone footwear

CXS STONE APATIT O1

O1

2113 002 800 XX Kotníková pracovní obuv elikost 35 - 50

igh cut working shoe ize 35 - 50

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí štípenková tištěná kůže • podšívka prodyšná syntetická tkanina • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20347 2012 1 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow split embossed leather • lining breathable synthetic fabric • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS STONE MARBLE S2

2117 001 800 XX

Kotníková bezpečnostní obuv elikost 35 - 48

NEW SIZES!!! 49, 50

S2

igh cut safety shoe ize 35 - 48

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní štípenková tištěná kůže • ocelová špice • podšívka prodyšná syntetická tkanina • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 2 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow hydrophobic split embossed leather • steel toe cap • lining breathable synthetic fabric • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 2 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

249 Obuv_5_stone_bezcen.indd 249

23.8.2017 17:26:44


Obuv CXS Stone | CXS Stone footwear

CXS STONE MARBLE S3

2118 005 800 XX

Kotníková bezpečnostní obuv elikost 35 - 50

S3

igh cut safety shoe ize 35 - 50

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní štípenková tištěná kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • podšívka prodyšná syntetická tkanina • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow hydrophobic split embossed leather • steel toe cap, steel insole • lining breathable synthetic fabric • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXSS STONE TOPAZ S3 WINTER

2340 002 800 XX

olohole ová bezpečnostní obuv zateplená elikost 37 - 48

imní Winter

S3

afety boot insulated ize 37 - 48

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: syntetická tkanina Podešev: PU-PU

Upper: cow split leather Lining: synthetic fabric Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní štípenková tištěná kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • podšívka syntetická tkanina zateplená umělým kožíškem • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,6 - 1,8 mm cow hydrophobic split embossed leather • steel toe cap, steel insole • lining breathable synthetic fabric insulated by arti cial fur • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

250 Obuv_5_stone_bezcen.indd 250

23.8.2017 17:27:17


Obuv_5_stone_bezcen.indd 251

23.8.2017 17:27:22


OBUV CXS ROAD CXS ROAD FOOTWEAR Obuv CXS ROAD se vyznačuje vysokou kvalitou hovězinové usně Crazy Horse, lícové nebo nubukové kůže a různými barevnými provedeními modelů. Unikátní konstrukce GOODYEAR dokonale zpevňuje boční lem, takže nedochází k průniku vody v oblasti švů. CXS ROAD je certifikována jako pracovní obuv, může být využita jak pro práci, tak i volný čas. K dispozici jsou i zimní provedení se zatepleným umělým kožíškem.

Footwear of CXS ROAD collection is characterized by the high quality beef Crazy horse leather, full grain leather and nubuck leather upper and it has also various color designs. The unique GOODYEAR welted construction perfectly fix the side trim to protect the seams against water penetration. The CXS ROAD collection is certified as work footwear, but it can be used for leisure as well. There are winter versions available with artificial fur lining.

252 Obuv_6_road_bezcen.indd 252

23.8.2017 17:31:16


Podešev Kvalitní, gumová protiskluzová, olejivzdorná podešev s hlubokým profilem.

Outsole Excellent rubber, antislip, oil resistant outsole, with deep profile.

Kožený svršek Kvalitní, nubuková lícová kůže v elegantním designu, odolná vůči protržení.

Leather upper Superb grain nubuck leather in elegant design, abrasion and perforation, rupture resistant.

Zateplení Zimní varianty ROAD modelů jsou zatepleny umělým kožíškem, což umožňuje nošení v chladném prostředí.

Padding Winter options of ROAD models lined by warm artificial fur lining and it helps to use it in cold areas.

Prošitá podešev Vyráběna unikátním způsobem Goodyear, zajišťuje větší pevnost, odolnost a soudržnost svršku s podešví proti běřžně vyráběným modelům s lepenou podešví.

Goodyear welted outsole Made of unique Goodyear welted construction, ensures better strength, durability and upper cohesion in comparsion with usually offered models with cemented outsole.

253 Obuv_6_road_bezcen.indd 253

23.8.2017 17:31:47


Obuv CXS Road | CXS Road footwear

CXS ROAD MADISON

2122 001 600 XX racovní polobotka elikost 37 - 48

ow cut working shoe ize 37 - 48

Svršek: Crazy horse kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: guma

Upper: Crazy horse leather Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm činěná hovězí Crazy horse kůže • unikátní konstrukce oodyear welted (prošitá podešev) • podšívka prodyšná oděru odolná polyesterová textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná Norma: 20347 2012

• upper 1,6 - 1,8 mm oil tanned Crazy horse leather • uni ue oodyear welted construction (stitched outsole) • lining breathable and abrasion resistant polyester textile • outsole antislip, oil resistant Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ROAD LOVEL

2122 001 800 XX racovní polobotka elikost 38 - 48

ow cut working shoe ize 38 - 48

Svršek: lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: guma

Upper: full grain leather Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm činěná lícová kůže • unikátní konstrukce oodyear welted (prošitá podešev) • podšívka prodyšná oděru odolná polyesterová textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná Norma: 20347 2012

• upper 1,6 - 1,8 mm oil tanned full grain leather • uni ue oodyear welted construction (stitched outsole) • lining breathable and abrasion resistant polyester textile • outsole antislip, oil resistant Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

254 Obuv_6_road_bezcen.indd 254

23.8.2017 17:32:14


Obuv CXS Road | CXS Road footwear

CXS ROAD BELMONT

2122 001 612 XX racovní polobotka elikost 38 - 48

ow cut working shoe ize 38 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: guma

Upper: nubuck leather Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm činěná nubuková kůže • unikátní konstrukce oodyear welted (prošitá podešev) • podšívka prodyšná oděru odolná polyesterová textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná Norma: 20347 2012

• upper 1,6 - 1,8 mm oil tanned nubuck leather • uni ue oodyear welted construction (stitched outsole) • lining breathable and abrasion resistant polyester textile • outsole antislip, oil resistant Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ROAD AVERS

2112 001 612 XX otníková pracovní obuv elikost 38 - 48

igh cut working shoe ize 38 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: guma

Upper: nubuck leather Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm činěná nubuková kůže • unikátní konstrukce oodyear welted (prošitá podešev) • podšívka prodyšná oděru odolná polyesterová textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná Norma: 20347 2012

• upper 1,6 - 1,8 mm oil tanned nubuck leather • uni ue oodyear welted construction (stitched outsole) • lining breathable and abrasion resistant polyester textile • outsole antislip, oil resistant Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

255 Obuv_6_road_bezcen.indd 255

23.8.2017 17:32:38


Obuv CXS Road | CXS Road footwear

CXS ROAD GRAND

2112 001 600 XX otníková pracovní obuv elikost 37 - 48

igh cut working shoe ize 37 - 48

Svršek: Crazy horse kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: guma

Upper: Crazy horse leather Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm činěná hovězí Crazy horse kůže • unikátní konstrukce oodyear welted (prošitá podešev) • podšívka prodyšná oděru odolná polyesterová textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná Norma: 20347 2012

• upper 1,6 - 1,8 mm oil tanned Crazy horse leather • uni ue oodyear welted construction (stitched outsole) • lining breathable and abrasion resistant polyester textile • outsole antislip, oil resistant Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ROAD CLARKE

2112 001 800 XX otníková pracovní obuv elikost 38 - 48

igh cut working shoe ize 38 - 48

Svršek: lícová kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: guma

Upper: full grain leather Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm činěná lícová kůže • unikátní konstrukce oodyear welted (prošitá podešev) • podšívka rodyšná oděru odolná polyesterová textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná Norma: 20347 2012

• upper 1,6 - 1,8 mm oil tanned full grain leather • uni ue oodyear welted construction (stitched outsole) • lining reathable and abrasion resistant polyester textile • outsole antislip, oil resistant Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

256 Obuv_6_road_bezcen.indd 256

23.8.2017 17:33:09


imní Winter

Obuv CXS Road | CXS Road footwear

CXS ROAD GRAND WINTER

2310 004 600 XX

otníková pracovní obuv zateplená elikost 37 - 48

igh cut working shoe insulated ize 37 - 48

Svršek: Crazy horse kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: guma

Upper: Crazy horse leather Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm činěná hovězí Crazy horse kůže • podšívka prodyšná oděru odolná polyesterová textilie zateplená umělým kožíškem • podešev protiskluzová, ole ivzdorná Norma: 20347 2012 C

• upper 1,6 - 1,8 mm oil tanned Crazy horse leather • lining breathable and abrasion resistant polyester textile insulated by arti cial fur • outsole antislip, oil resistant Norm: 20347 2012 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS INDUSTRY

imní Winter

2310 005 800 XX otníková pracovní obuv zateplená elikost 37 - 48

igh cut working shoe insulated ize 37 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: guma

Upper: nubuck leather Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm činěná nubuková kůže • podšívka prodyšná oděru odolná polyesterová textilie zateplená umělým kožíškem • podešev protiskluzová, ole ivzdorná Norma: 20347 2012 C

• upper 1,6 - 1,8 mm oil tanned nubuck leather • lining breathable and abrasion resistant polyester textile insulated by arti cial fur • outsole antislip, oil resistant Norm: 20347 2012 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ROAD FOSTER

2142 001 600 XX olohole ová obuv pracovní elikost 38 - 48

Working boot ize 38 - 48

Svršek: Crazy horse kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: guma

Upper: Crazy horse leather Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm činěná Crazy horse kůže • unikátní konstrukce oodyear welted (prošitá podešev) • podšívka prodyšná oděru odolná polyesterová textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná Norma: 20347 2012

• upper 1,6 - 1,8 mm oil tanned Crazy horse leather • uni ue oodyear welted construction (stitched outsole) • lining breathable and abrasion resistant polyester textile • outsole antislip, oil resistant Norm: 20347 2012

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair

257 Obuv_6_road_bezcen.indd 257

23.8.2017 17:33:44


Obuv Atlas | Atlas footwear

SL 40 BLUE ESD S1

2125 038 806 XX

yrobeno v ade in

S1

ezpečnostní polobotka elikost 36 - 49

afety low cut shoe ize 36 - 49

Svršek: SPORTLINE® Podšívka: CLIMA-STREAM® Podešev: MPU® Light

Upper: SPORTLINE® Lining: CLIMA-STREAM® Outsole: MPU® Light

• hliníková tužinka alu-tec • ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem • antistatická • podešev systém tlumení 3 Norma: 20345 1 C

• aluminium toe cap alu-tec • carbon bre reinforced tip protection • antistatic • outsole 3 cushioning systém Norm: 20345 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

258 Obuv_7_atlas,giasco,prestige_bezcen.indd 258

23.8.2017 17:45:03


Obuv Atlas | Atlas footwear

SL 205 GREEN ESD S1P

2126 028 500 XX

yrobeno v ade in

S1P

ezpečnostní polobotka elikost 36 - 49

afety low cut shoe ize 36 - 49

Svršek: SPORTLINE® Podšívka: CLIMA-STREAM® Podešev: MPU® Light

Upper: SPORTLINE® Lining: CLIMA-STREAM® Outsole: MPU® Light

• hliníková tužinka alu-tec • ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem • antistatická • podešev systém tlumení 3 Norma: 20345 1 C

• aluminium toe cap alu-tec • carbon bre reinforced tip protection • antistatic • outsole 3 cushioning systém 20345 1 C Norm:

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

SL 405 BLUE ESD S1P

2126 035 806 XX

yrobeno v ade in

S1P

ezpečnostní polobotka elikost 36 - 49

afety low cut shoe ize 36 - 49

Svršek: SPORTLINE® Podšívka: CLIMA-STREAM® Podešev: MPU® Light

Upper: SPORTLINE® Lining: CLIMA-STREAM® Outsole: MPU® Light

• hliníková tužinka alu-tec • ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem • antistatická • podešev systém tlumení 3 Norma: 20345 1 C

• aluminium toe cap alu-tec • carbon bre reinforced tip protection • antistatic • outsole 3 cushioning systém Norm: 20345 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

259 Obuv_7_atlas,giasco,prestige_bezcen.indd 259

23.8.2017 17:45:08


Obuv Atlas | Atlas footwear

SL 20 GREEN ESD S1

2125 029 808 XX ezpečnostní polobotka elikost 36 - 49

yrobeno v ade in

S1 afety low cut shoe ize 36 - 49

Svršek: SPORTLINE® Podšívka: aktiv- ® Podešev: MPU® Light

Upper: SPORTLINE® Lining: aktiv- ® Outsole: MPU® Light

• hliníková tužinka alu-tec • ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem • antistatická • podešev systém tlumení 3 Norma: 20345 1 C

• aluminium toe cap alu-tec • carbon bre reinforced tip protection • antistatic • outsole 3 cushioning systém Norm: 20345 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

SL 26 GREEN ESD S1

2125 032 808 XX ezpečnostní sandál elikost 36 - 49

yrobeno v ade in

S1 afety sandal ize 36 - 49

Svršek: SPORTLINE® Podšívka: aktiv- ® Podešev: MPU® Light

Upper: SPORTLINE® Lining: aktiv- ® Outsole: MPU® Light

• hliníková tužinka alu-tec • ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem • antistatická • podešev systém tlumení 3 Norma: 20345 1 C

• aluminium toe cap alu-tec • carbon bre reinforced tip protection • antistatic • outsole 3 cushioning systém Norm: 20345 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

260 Obuv_7_atlas,giasco,prestige_bezcen.indd 260

23.8.2017 17:45:12


Obuv Atlas | Atlas footwear

SL 525 XP BLUE ESD S3

2118 097 806 XX

ezpečnostní kotníková obuv elikost 36 - 49

yrobeno v ade in

S3

igh cut safety shoe ize 36 - 49

Svršek: SPORTLINE® Podšívka: aktiv- ® Podešev: MPU® Light

Upper: SPORTLINE® Lining: aktiv- ® Outsole: MPU® Light

• hliníková tužinka alu-tec • ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem • antistatická • podešev systém tlumení 3 Norma: 20345 3 C

• aluminium toe cap alu-tec • carbon bre reinforced tip protection • antistatic • outsole 3 cushioning systém C Norm: 20345 3

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

SL 46 BLUE ESD S1

2125 034 800 XX ezpečnostní sandál elikost 36 - 49

yrobeno v ade in

S1 afety sandal ize 36 - 49

Svršek: SPORTLINE® Podšívka: aktiv- ® Podešev: MPU® Light

Upper: SPORTLINE® Lining: CLIMA-STREAM® Outsole: MPU® Light

• hliníková tužinka alu-tec • ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem • antistatická • podešev systém tlumení 3 Norma: 20345 1 C

• aluminium toe cap alu-tec • carbon bre reinforced tip protection • antistatic • outsole 3 cushioning systém Norm: 20345 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

261 Obuv_7_atlas,giasco,prestige_bezcen.indd 261

23.8.2017 17:45:16


buv iasco |

iasco footwear

yrobeno v ade in

DERBY O2

O2

2124 006 800 XX racovní polobotka elikost 38 - 48

ow cut working shoe ize 38 - 48

Svršek: hydrofobní kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: hydrophobic leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8 - 2 mm hydrofobní kůže • reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20347 2012 2

• upper 1,8 - 2 mm hydrophobic leather • reflective strip • lining breathable, abrasion resistance • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 2 C C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

yrobeno v ade in

OXFORD O2

O2

2114 015 800 XX racovní kotníková obuv elikost 38 - 48

igh cut working shoe ize 38 - 48

Svršek: hydrofobní kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: hydrophobic leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8 - 2 mm hydrofobní kůže • reflexní pásek • podšívka prodyšná, oděru odolná • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20347 2012 2

• upper 1,8 - 2 mm hydrophobic leather • reflective strip • lining breathable, abrasion resistance • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 2 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

C Box: 10 pairs Unit: 1 pair

262 Obuv_7_atlas,giasco,prestige_bezcen.indd 262

23.8.2017 17:45:26


buv iasco |

yrobeno v ade in

KENT S3

S3

2128 045 800 XX ezpečnostní polobotka elikost 38 - 47

ow cut safety shoe ize 38 - 47

Svršek: hydrofobní kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: hydrophobic leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8 - 2 mm hydrofobní kůže • reflexní pásek • plastová špice a planžeta • podšívka prodyšná, oděru odolná • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,8 - 2 mm hydrophobic leather • reflective strip • composite toe cap and midsole • lining breathable, abrasion resistance • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

yrobeno v ade in

CAMBRIDGE S3

S3

2118 083 800 XX ezpečnostní kotníková obuv elikost 38 - 47

iasco footwear

igh cut safety shoe ize 38 - 47

Svršek: hydrofobní kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: hydrophobic leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,8 - 2 mm hydrofobní kůže • reflexní pásek • plastová špice a planžeta • podšívka prodyšná, oděru odolná • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,8 - 2 mm hydrophobic leather • reflective strip • composite toe cap and midsole • lining breathable, abrasion resistance • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

263 Obuv_7_atlas,giasco,prestige_bezcen.indd 263

23.8.2017 17:45:35


Obuv Prestige | Prestige footwear yrobeno v ade in C

PRESTIGE

2122 002 100 XX racovní a sportovní polobotka elikost 35 - 48, 49 na ob ednávku

ow cut working and sport shoe ize 35 - 48, 49 to order

Svršek: kůže Podšívka: textil Podešev: pryž

Upper: leather Lining: textile Outsole: rubber

• svršek přírodní kůže • podšívka textilní materiál • podešev protiskluzová Norma: 20347 2012

• upper natural leather • lining textile • outsole antislip Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

yrobeno v ade in C

PRESTIGE

2122 002 800 XX racovní a sportovní polobotka elikost 35 - 48, 49 na ob ednávku

ow cut working and sport shoe ize 35 - 48, 49 to order

Svršek: kůže Podšívka: textil Podešev: pryž

Upper: leather Lining: textile Outsole: rubber

• svršek přírodní kůže • podšívka textilní materiál • podešev protiskluzová Norma: 20347 2012

• upper natural leather • lining textile • outsole antislip Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

yrobeno v ade in C

PRESTIGE SPORT

2220 007 800 XX

racovní a sportovní polobotka elikost 35 - 48

ow cut working and sport shoe ize 35 - 48

Svršek: kůže Podšívka: textil Podešev: pryž

Upper: leather Lining: textile Outsole: rubber

• svršek přírodní kůže • podšívka textilní materiál • podešev protiskluzová Norma: 20347 2012

• upper natural leather • lining textile • outsole antislip Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

264 Obuv_7_atlas,giasco,prestige_bezcen.indd 264

23.8.2017 17:46:01


Obuv CXS Work | CXS Work footwear

NEW !!!

Systém pro rychlé vyzutí Obuv CXS WORK DRAGO S1 je vybavena systémem kryté gumové pružiny, která urychloje vyzouvání této bezpečnostní obuvi.

Quick release system Footwear CXS WORK DRAGO S1 is equipped with a covered rubber spring system that accelerates the pushing of this safety shoe.

CXS WORK DRAGO S1

S1

2115 027 800 XX

otníková bezpečnostní obuv elikost 39 - 48

igh cut safety shoe ize 39 - 48

Svršek: hovězí štípenková kůže Podšívka: broušená kůže Podešev: PU-pryž

Upper: cow split leather Lining: suede leather Outsole: PU-rubber

• svršek 1,8 - 2 mm hovězí štípenková ražená kůže • systém kryté gumové pružinky pro rychlé vyzutí • podšívka 1,2 - 1,4 mm hovězí broušená kůže • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 1

• upper 1,8- 2 mm cow split embossed leather • covered rubber spring for uick release • C reflective strip • lining 1,2 - 1,4 mm cow suede leather • outsole antislip antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20345 2011 1

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

Podešev Tato kotníková bezpečnostní obuv řady CXS WORK je opatřena podešví, která je odolná vůči kontaktní teplotě do 300°C!

Outsole CXS WORK series hight cut safety shoe is provided with a outsole which is resistant to contact temperature up to 300°C!

265 Obuv_8_work,gotex,bestard_bezcen.indd 265

23.8.2017 17:47:56


Obuv CXS Work | CXS Work footwear

CXS WORK BOND S3

S3

2118 003 800 XX

otníková bezpečnostní obuv elikost 39 - 48

igh cut safety shoe ize 39 - 48

Svršek: hovězí tištěná hydrofobní kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: -guma

Upper: cow printed hydrophobic leather Lining: breathable textile Outsole: PU-rubber

• svršek 1,8 - 2 mm hovězí tištěná hydrofobní kůže • ocelová špice, ocelová planžeta • zapínání na suchý zip pro rychlé vyzutí • podšívka 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná,odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 3 C

• upper 1,8 - 2 mm cow printed hydrophobic leather • steel toe cap, steel insole • velcro fastening for uick release • lining 3 breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20345 2011 3 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS WORK KALE O1

O1

2112 005 600 XX otníková pracovní obuv elikost 39 - 48

igh cut working shoe ize 39 - 48

Svršek: broušená kůže Podšívka: broušená kůže Podešev: -guma

Upper: suede leather Lining: suede leather Outsole: PU-rubber

• svršek 2 - 2,2 mm hovězí broušená kůže • systém kryté gumové pružinky pro rychlé vyzutí • podšívka 1,2 - 1,4 mm hovězí broušená kůže • podešev protiskluzová, antistatická, oleivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20347 2012 1

• upper 2 - 2,2 mm cow suede leather • covered rubber spring for uick release • lining 1,2 - 1,4 mm cow suede leather • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20347 2012 1

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

266 Obuv_8_work,gotex,bestard_bezcen.indd 266

23.8.2017 17:48:21


Obuv CXS Work | CXS Work footwear

CXS WORK WIBRAM

2112 003 800 XX

otníková pracovní obuv elikost 37 - 49, na ob . 35, 40, 44

igh cut working shoe ize 37 - 49, to order 35, 40, 44

Svršek: přírodní kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: pryž

Upper: natural leather Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,6-1,8 mm přírodní hovězí kůže • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová Norma: 20347

• upper 1,6 - 1,8 mm cow natural leather • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip Norm: 20347

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair

CXS WORK DRAGO

2112 004 800 XX

otníková pracovní obuv el. 41 - 46, na ob , 39,40,44,47,48

igh cut working shoe ize 41 - 46, to order 39,40,44,47,48

Svršek: přírodní kůže Podšívka: kombinovaná Podešev: pryž

Upper: natural leather Lining: combined Outsole: rubber

• svršek 1,6-1,8 mm přírodní hovězí kůže • systém kryté gumové pružinky pro rychlé vyzutí • podšívka broušená kůže s prodyšnou textilií • podešev protiskluzová Norma: 20347

• upper 1,6 - 1,8 mm cow natural leather • covered rubber spring for uick release • lining suede leather with breathable textile • outsole antislip Norm: 20347

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair

267 Obuv_8_work,gotex,bestard_bezcen.indd 267

23.8.2017 17:48:55


buv C

otex | C

otex footwear

CXS GOTEX MOUNT COOK

2122 003 600 XX rekkingová polobotka elikost 37 - 48

ow cut trekking shoe ize 37 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: kombinovaná Podešev: PU-pryž

Upper: nubuck leather Lining: combined Outsole: PU-rubber

• svršek 2,2 mm nubuková kůže • voděodolná membrána • podšívka ovčí kůže, textilie

• upper 2,2 mm nubuck leather • waterproof membrane • lining sheepskin textile

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS GOTEX MONT BLANC

2112 006 600 XX rekkingová kotníková obuv elikost 37 - 48

igh cut trekking shoe ize 37 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: kombinovaná Podešev: PU-pryž

Upper: nubuck leather Lining: combined Outsole: PU-rubber

• svršek 2,2 mm nubuková kůže • voděodolná membrána • podšívka ovčí kůže, textilie

• upper 2,2 mm nubuck leather • waterproof membrane • lining sheepskin textile

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS GOTEX BATIAN

2210 020 612 XX rekkingová kotníková obuv elikost 37 - 46

igh cut trekking shoe ize 37 - 46

Svršek: lícová kůže Podšívka: prodyšná tkanina Podešev: hylon-pryž

Upper: full grain leather Lining: breathable mesh Outsole: hylon-rubber

• svršek lícová kůže, tlouš ka 1,6 - 1,8 mm • voděodolná membrána

• upper full grain leather, thickness 1,6 1,8 mm • waterproof membrane

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

268 Obuv_8_work,gotex,bestard_bezcen.indd 268

23.8.2017 17:49:39


buv C

otex | C

otex footwear

CXS GOTEX ELBRUS

2220 034 718 XX

racovní a trekkingová polobotka elikost 37 - 48

ow cut work and trekking shoe ize 37 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: kombinovaná Podešev: -pryž

Upper: nubuck leather Lining: combined Outsole: -rubber

• svršek 2 mm nubuková kůže • prodyšný textil • voděodolná membrána • podšívka textil Norma: 20347 2012

• upper 2 mm nubuck leather • breathable textile • waterproof membrane • lining textile Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS GOTEX SAJAMA

2210 016 718 XX

racovní a trekkingová kotníková obuv elikost 37 - 48

igh cut work and trekking shoe ize 37 - 48

Svršek: nubuková kůže Podšívka: kombinovaná Podešev: -pryž

Upper: nubuck leather Lining: combined Outsole: -rubber

• svršek 2 mm nubuková kůže • prodyšný textil • voděodolná membrána • podšívka textil Norma: 20347 2012

• upper 2 mm nubuck leather • breathable textile • waterproof membrane • lining textile Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS GOTEX NELION

2210 020 800 XX rekkingová kotníková obuv elikost 37 - 46

igh cut trekking shoe ize 37 - 46

Svršek: lícová kůže Podšívka: prodyšná tkanina Podešev: hylon-pryž

Upper: full grain leather Lining: breathable mesh Outsole: hylon-rubber

• svršek lícová kůže, tlouš ka 1,6 - 1,8 mm • voděodolná membrána

• upper full grain leather, thickness 1,6 1,8 mm • waterproof membrane

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

269 Obuv_8_work,gotex,bestard_bezcen.indd 269

23.8.2017 17:50:17


buv estard |

estard footwear

yrobeno v ade in

GLOVE GTX

2220 005 800 XX ycházková polobotka elikost 40 - 48 Svršek: textilní, membrána Podšívka: textilní Podešev: ibram®

ow cut leisure shoe ize 40 - 48 -

Upper: textile, membrane Lining: textile Outsole: ibram®

®

-

®

• svršek voděodolný s prodyšnou tkaninou ir- esh • podešev ibram® ubava • stélka estflex 2

• upper water resistant with ir-mesh • outsole ibram® ubava • insole estflex 2

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

yrobeno v ade in

CAMÍ

2220 006 802 XX ycházková polobotka elikost 6 - 12 Svršek: kombinovaný , membrána Podešev: ibram®

ow cut leisure shoe ize 6 - 12 -

®

Upper: combined, membrane Outsole: ibram®

-

• svršek voděodolná štípenka a tkanina esh se syntetickou pryží • podešev ibram® ky unning

• upper waterproof split leather and esh with synthetic rubber • outsole ibram® ky unning

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

®

270 Obuv_8_work,gotex,bestard_bezcen.indd 270

23.8.2017 17:50:36


Obuv_8_work,gotex,bestard_bezcen.indd 271

23.8.2017 17:50:47


Obuv Bestard | Bestard footwear

yrobeno v Made in EU

MONCAYO

2210 002 609 XX ycházková kotníková obuv elikost 5,5 - 11 UK

igh cut leisure shoe ize 5,5 - 11 UK

Svršek: kůže, membrána GORE-TEX® Podešev: Vibram®

Upper: leather, membrane GORE-TEX® Outsole: Vibram®

® • svršek 2,2mm kůže • podšívka prodyšná tkanina Cordura® • podešev ibram® ndermatt

• upper 2,2m leather • lining breathable fabric Cordura® • outsole ibram® ndermatt

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

®

yrobeno v Made in EU

TRAVESSA

2210 003 500 XX ycházková kotníková obuv elikost 39 - 47

igh cut leisure shoe ize 39 - 47

Svršek: kombinovaný , membrána GORE-TEX® Podešev: Vibram®

Upper: combined, membrane Outsole: Vibram®

• svršek voděodolná štípenka a tkanina esh se syntetickou pryží • podešev ibram® ubava

• upper waterproof split leather and esh with synthetic rubber • outsole ibram® ubava

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

-

®

272 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 272

23.8.2017 17:52:49


buv C

CXS SPORT

ow cut leisure shoe ize 36 - 48

Svršek: textil Podšívka: textil Podešev: guma-phylon

Upper: textile Lining: textile Outsole: rubber-phylon

• svršek 60 textil, 40 syntetický • dopl ky • podšívka 100 textil • podešev guma-phylon

• upper 60 textile,40 synthetic • accessories • lining 100 textile • outsole rubber-phylon

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS SPORT

NEW !!!

2220 003 808 XX ycházková polobotka elikost 36 - 48

ow cut leisure shoe ize 36 - 48

Svršek: textil Podšívka: textil Podešev: guma-phylon

Upper: textile Lining: textile Outsole: rubber-phylon

• svršek 60 textil, 40 syntetický • dopl ky • podšívka 100 textil • podešev guma-phylon

• upper 60 textile,40 synthetic • accesories • lining 100 textile • outsole rubber-phylon

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS SPORT

NEW !!!

2220 003 806 XX ycházková polobotka elikost 36 - 48

port footwear

NEW !!!

2220 003 260 XX ycházková polobotka elikost 36 - 48

port | C

ow cut leisure shoe ize 36 - 48

Svršek: textil Podšívka: textil Podešev: guma-phylon

Upper: textile Lining: textile Outsole: rubber-phylon

• svršek 60 textil, 40 syntetický • dopl ky • podšívka 100 textil • podešev guma-phylon

• upper 60 textile,40 synthetic • accesories • lining 100 textile • outsole rubber-phylon

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

273 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 273

23.8.2017 17:53:33


buv C

port | C

port footwear

CXS SPORT

NEW !!!

2220 003 810 XX ycházková polobotka elikost 36 - 48

ow cut leisure shoe ize 36 - 48

Svršek: textil Podšívka: textil Podešev: guma-phylon

Upper: textile Lining: textile Outsole: rubber-phylon

• svršek 60 textil, 40 syntetický • dopl ky • podšívka 100 textil • podešev guma-phylon

• upper 60 textile,40 synthetic • accesories • lining 100 textile • outsole rubber-phylon

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS SPORT

NEW !!!

2210 026 810 XX ycházková kotníková obuv elikost 36 - 48

nkle cut leisure shoe ize 36 - 48

Svršek: textil Podšívka: textil Podešev: guma-phylon

Upper: textile Lining: textile Outsole: rubber-phylon

• svršek 50 textil, 50 syntetický • dopl ky • podšívka 100 textil • podešev guma-phylon

• upper 50 textile,50 synthetic • accesories • lining 100 textile • outsole rubber-phylon

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS WT

2230 003 800 XX ycházkový sandál elikost 36 - 46

Sandal leisure shoe ize 36 - 46

Svršek: textil Podšívka: textil Podešev: -guma

Upper: textile Lining: textile Outsole: -rubber

• svršek prodyšný textil • dopl ky • podšívka textil • podešev -guma

• upper breathable textile, • accesories • lining textile • outsole -rubber

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

SALE !!!

274 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 274

23.8.2017 17:54:11


buv C

sland | C

sland footwear

NEW !!!

Prodyšná podšívka Polobotka KORNAT O1 řady CXS ISLAND je vybavena podšívkou z 3-vrstvé prodyšné a oděru odolné textilie.

Breathable lining CXS ISLAND series low cut shoe KORNAT O1 is equipped with a 3-ply breathable and abrasion resistant fabric lining.

CXS ISLAND KORNAT O1

2123 032 806 XX racovní polobotka elikost 35 - 48

O1

ow cut working shoe ize 35 - 48

Svršek: textil Podšívka: prodyšná textilie Podešev: -

Upper: textile Lining: breathable textile Outsole: -

• svršek 1,5 mm polyester • pevný, lehký, prodyšný vnitřek • podšívka 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20347 2012 1

• upper 1,5 mm polyester • rm, light, breathable inside • lining 3 breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 1 C

Podešev

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

Outsole

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

C

Pracovní polobotka řady CXS ISLAND je vybavena protiskluzovou, antistatickou a olejivzdornou podešví, která zaručuje bezpečí při práci.

CXS ISLAND series footwear is equipped with an anti-slip, antistatic and oil-resistant outsole that ensures safety at work.

275 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 275

23.8.2017 17:54:31


buv C

sland | C

sland footwear

CXS ISLAND VIS S1

S1

2125 076 806 XX ezpečnostní polobotka elikost 35 - 48

ow cut safety shoe ize 35 - 48

NEW !!!

Svršek: textil Podšívka: prodyšná textilie Podešev: -

Upper: textile Lining: breathable textile Outsole: -

• svršek 1,5 mm polyester • ocelová špice • pevný, lehký, prodyšný vnitřek • podšívka 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,5 mm polyester • steel toe cap • rm, light, breathable inside • lining 3 breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ISLAND CRES S1

S1

2125 076 803 XX ezpečnostní polobotka elikost 35 - 48

ow cut safety shoe ize 35 - 48

Svršek: textil Podšívka: prodyšná textilie Podešev: -

Upper: textile Lining: breathable textile Outsole: -

• svršek 1,5 mm polyester • ocelová špice • pevný, lehký, prodyšný vnitřek • podšívka 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,5 mm polyester • steel toe cap • rm, light, breathable inside • lining 3 breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

NEW !!!

276 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 276

23.8.2017 17:54:59


buv C

CXS ISLAND RAB S1

sland footwear

S1

2125 076 808 XX ezpečnostní polobotka elikost 35 - 48

sland | C

ow cut safety shoe ize 35 - 48

Svršek: textil Podšívka: prodyšná textilie Podešev: -

Upper: textile Lining: breathable textile Outsole: -

• svršek 1,5 mm polyester • ocelová špice • pevný, lehký, prodyšný vnitřek • podšívka 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,5 mm polyester • steel toe cap • rm, light, breathable inside • lining 3 breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

NEW !!!

CXS ISLAND IBIZA

2122 004 803 XX racovní polobotka elikost 38 - 48

ow cut working shoe ize 38 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: prodyšná textilie Podešev: -pryž

Upper: combined Lining: breathable textile Outsole: -rubber

• svršek 1,6 - 1,8 mm hovězí nubuková kůže s prodyšnou tkaninou • vnitřek kombinovaný s dopl ky • zesílená přední část z odolné pryže • podšívka prodyšná a oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20347 2012

• upper 1,6 - 1,8 mm cow split nubuck leaher with 3 breathable mesh • inside combined with accessories • reinforced front part made by durable rubber material • lining breathable and abrasion resistant textile • outsole antislip, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20347 2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

277 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 277

23.8.2017 17:55:36


buv C

sland | C

sland footwear

CXS ISLAND EIVISSA S1

2125 046 806 XX ezpečnostní polobotka elikost 36 - 48

S1

ow cut safety shoe ize 36 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: prodyšná textilie Podešev: pryž

Upper: combined Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,4 - 1,6 mm hovězí broušená kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou • ocelová špice • zesílená přední část z odolné pryže • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,4 - 1,6 mm cow suede leather combined with breathable fabric • steel toe cap • reinforced front part made by durable rubber material • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ISLAND CABRERA S1

2135 065 806 XX ezpečnostní sandál elikost 36 - 48

S1

afety sandal ize 36 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: prodyšná textilie Podešev: -

Upper: combined Lining: breathable textile Outsole: -

• svršek 1,4 - 1,6 mm perforovaná hovězí broušená kůže kombinovaná s dopl ky • ocelová špice • zesílená přední část z odolné pryže • podšívka prodyšná a oděruodolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: 20345 2011 1 C

• upper 1,4 - 1,6 mm cow suede leather combined with accessories • steel toe cap • reinforced front part made by durable rubber material • lining breathable and abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 1 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

278 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 278

23.8.2017 17:55:57


buv C

CXS ISLAND TINO O1 ow cut working shoe ize 36 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: prodyšná textilie Podešev: pryž

Upper: combined Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,4 - 1,6 mm hovězí broušená kůže s dopl ky • podšívka vícevrstvá prodyšná a oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20347 2012 1

• upper 1,4 - 1,6 mm cow suede leather with accessories • lining multilayers breathable and abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20347 2012 1

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ISLAND GAVI O1

O1

2123 013 808 XX racovní polobotka elikost 36 - 48

sland footwear

O1

2123 014 165 XX racovní polobotka elikost 36 - 48

sland | C

ow cut working shoe ize 36 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: prodyšná textilie Podešev: pryž

Upper: combined Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,4 - 1,6 mm hovězí broušená kůže s dopl ky • podšívka vícevrstvá prodyšná a oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20347 2012 1

• upper 1,4 - 1,6 mm cow suede leather with accessories • lining multilayers breathable and abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20347 2012 1

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

279 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 279

23.8.2017 17:56:25


buv C

sland | C

sland footwear

CXS ISLAND PONZA S1P

2126 025 165 XX ezpečnostní polobotka elikost 36 - 48

S1P

ow cut safety shoe ize 36 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: prodyšná textilie Podešev: pryž

Upper: combined Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,4 - 1,6 mm perforovaná hovězí broušená kůže kombinovaná s dopl ky • kompozitní špice, kevlarová stélka • podšívka vícevrstvá prodyšná a oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 1

• upper 1,4 - 1,6 mm cow suede leather combined with accessories • composite toe cap, kevlar insole • lining multilyayers breathable and abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20345 2011 1

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ISLAND ISCHIA S1P

2126 025 808 XX ezpečnostní polobotka elikost 36 - 48

S1P

ow cut safety shoe ize 36 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: prodyšná textilie Podešev: pryž

Upper: combined Lining: breathable textile Outsole: rubber

• svršek 1,4 - 1,6 mm hovězí broušená kůže s dopl ky • kompozitní špice, kevlarová stélka • podšívka vícevrstvá prodyšná a oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C Norma: 20345 2011 1

• upper 1,4 - 1,6 mm cow suede leather with accessories • composite toe cap, kevlar insole • lining multilyayers breathable and abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant, heat resistant up to 300°C Norm: 20345 2011 1

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

280 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 280

23.8.2017 17:56:54


buv C

sland | C

sland footwear

CXS ISLAND JAVA

2220 001 600 XX rekkingová polobotka elikost 38 - 46

ow cut trekking shoe ize 38 - 46

Svršek: kombinovaný Podšívka: textilie Podešev: -guma

Upper: combined Lining: textile Outsole: -rubber

• svršek prodyšná tkanina a semišové kůže • podšívka textilní a prodyšná • podešev gumová kombinovaná s materiálem

• upper permeable mesh and suede leather • lining textile and breathable • outsole rubber combined with material

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ISLAND GILI

2220 008 706 XX rekkingová polobotka elikost 38 - 46

ow cut trekking shoe ize 38 - 46

Svršek: kombinovaný Podšívka: textilie Podešev: phylon

Upper: combined Lining: textile Outsole: phylon

• svršek textilní sí ovina s hovězí semišovou kůží • podšívka prodyšný textil • podešev phylonová

• upper textile mesh withcow suede leather • lining breathable textile • outsole phylon

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

281 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 281

23.8.2017 17:57:17


buv C

inter | C

inter footwear imní inter

CXS WINTER SNOW

2340 006 999 XX

olohole ová vycházková obuv zateplená elikost 41 - 46

Casual boot insulated ize 41 - 46

Svršek: kombinovaný Podšívka: nylexová tkanina s vložkou Thinsulate Podešev:

Upper: combined Lining: nylex fabric with hinsulate insole Outsole:

• svršek voděodolný nylonová tkanina s dopl ky • podšívka hře ivá nylexová tkanina • vložka hinsulate • podešev

• upper water resistant nylon fabric with accessories • lining warmed nylex fabric • hinsulate insole • outsole

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair imní inter ámská Ladies´

CXS WINTER LADY

2340 004 800 XX

olohole ová vycházková obuv zateplená elikost 36 - 40

NEW !!!

Casual boot insulated ize 36 - 40

Svršek: kombinovaný Podšívka: textil Podešev: guma

Upper: combined Lining: textile Outsole: guma

• svršek textil s • podšívka textil • podešev syntetická guma

• upper textile with • lining textile • outosle synthetic rubber

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair

imní inter

CXS WINTER FROST

2340 005 800 XX

olohole ová vycházková obuv zateplená elikost 41 - 47

Casual boot insulated ize 41 - 47

Svršek: kombinovaný Podšívka: textil Podešev:

Upper: combined Lining: textile Outsole:

• svršek textil • podšívka textil • podešev

• upper textile • lining textile • outosle

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair

NEW !!!

282 Obuv_9_sport,island,snow_bezcen.indd 282

23.8.2017 17:57:55


Sandály CXS | CXS Sandals

CXS RAMON

2230 001 600 XX olnočasový sandál elikost 40 - 46

eisure sandal ize 40 - 46

Svršek: kůže Podšívka: textil Podešev: PU

Upper: leather Lining: textile Outsole: PU

• svršek nubuková kůže • podšívka textil • podešev

• upper nubuck leather • lining textile • outsole

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS RAFA

SALE !!!

2230 006 800 XX olnočasový sandál elikost 40 - 46

eisure sandal ize 40 - 46

Svršek: kůže Podšívka: textil Podešev: PU

Upper: leather Lining: textile Outsole: PU

• svršek nubuková kůže • podšívka textil • podešev

• upper nubuck leather • lining textile • outsole

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

283 Obuv_10_sandal,nazouvak_bezcen.indd 283

23.8.2017 17:34:40


Sandály CXS | CXS Sandals

CXS SAHARA

2230 002 600 XX olnočasový sandál elikost 36 - 46

eisure sandal ize 36 - 46

Svršek: kombinovaný Podšívka: textil Podešev: phylon-guma

Upper: combined Lining: textile Outsole: phylon-rubber

• svršek hovězinová kůže s textilními dopl ky • podšívka textil • podešev phylon-guma

• upper cow suede leather with textile accesories • lining textile • outsole phylon-rubber

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS SAHARA

2230 002 708 XX olnočasový sandál elikost 36 - 46

eisure sandal ize 36 - 46

Svršek: kombinovaný Podšívka: textil Podešev: phylon-guma

Upper: combined Lining: textile Outsole: phylon-rubber

• svršek hovězinová kůže s textilními dopl ky • podšívka textil • podešev phylon-guma

• upper cow suede leather with textile accesories • lining textile • outsole phylon-rubber

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

284 Obuv_10_sandal,nazouvak_bezcen.indd 284

23.8.2017 17:35:01


C

CXS TREND

azouváky | C

ámská Ladies´

NEW !!!

ámská Ladies´

NEW !!!

lip- lops

2250 014 703 XX ámský volnočasový nazouvák elikost 36 - 41

adies leisure flip-flop ize 36 - 41

Materiál: EVA

Material: EVA

Karton: 36 párů Jednotka: 1 pár

Box: 36 pairs Unit: 1 pair

CXS TREND

2250 014 808 XX ámský volnočasový nazouvák elikost 36 - 41

adies leisure flip-flop ize 36 - 41

Materiál: EVA

Material: EVA

Karton: 36 párů Jednotka: 1 pár

Box: 36 pairs Unit: 1 pair

NEW !!!

CXS TREND

2250 015 703 XX ánský volnočasový nazouvák elikost 41 - 45

en s leisure flip-flop ize 41 - 45

Materiál: EVA

Material: EVA

Karton: 36 párů Jednotka: 1 pár

Box: 36 pairs Unit: 1 pair

NEW !!!

CXS TREND

2250 015 806 XX ánský volnočasový nazouvák elikost 41 - 45

en s leisure flip-flop ize 41 - 45

Materiál: EVA

Material: EVA

Karton: 36 párů Jednotka: 1 pár

Box: 36 pairs Unit: 1 pair

285 Obuv_10_sandal,nazouvak_bezcen.indd 285

23.8.2017 17:35:45


C

azouváky | C

lip- lops

NEW SIZES!!! 48, 49, 50

CXS FROG

2250 001 400 XX olnočasový nazouvák elikost 35, 37 - 39, 41 - 43, 45 - 50

eisure flip-flop ize 35, 37 - 39, 41 - 43, 45 - 50

Svršek: PVC Podešev: PE

Upper: PVC Outsole: PE

Karton: 30 párů Jednotka: 1 pár

Box: 30 pairs Unit: 1 pair

CXS CITY

2250 007 600 XX olnočasový nazouvák elikost 36 - 47

eisure flip-flop ize 36 - 47

Svršek: textil Podešev: TPR

Upper: textile Outsole: TPR

• svršek látkový • vložka látková • podešev

• upper canvas • insole canvas • outsole

Karton: 30 párů Jednotka: 1 pár

Box: 30 pairs Unit: 1 pair

CXS BEACH

2250 006 810 XX olnočasový nazouvák elikost 36 - 45

eisure flip-flop ize 36 - 45

Podešev: PVC

Outsole: PVC

Karton: 30 párů Jednotka: 1 pár

Box: 30 pairs Unit: 1 pair

CXS GULF

2250 005 801 XX olnočasový nazouvák elikost 36 - 45

eisure flip-flop ize 36 - 45

Svršek: PVC Podešev: EVA

Upper: PVC Outsole: EVA

Karton: 24 párů Jednotka: 1 pár

Box: 24 pairs Unit: 1 pair

286 Obuv_10_sandal,nazouvak_bezcen.indd 286

23.8.2017 17:36:25


Obuv_10_sandal,nazouvak_bezcen.indd 287

23.8.2017 17:36:40


Holínky | Boots

yrobeno v ade in

CXS URAN

2461 001 800 XX racovní holínka elikost 37 - 48

orking boot ize 37 - 48

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

• absorbce energie v patní části • podešev protiskluzová, antistatická ole ivzdorná Norma: 20347 2012 4 C

• energy absorption of heel region • outsole antislippery, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 4 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

yrobeno v ade in

CXS ERIS

2471 002 100 XX racovní holínka elikost 37 - 46

orking boot ize 37 - 46

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

• absorbce energie v patní části • podešev protiskluzová, antistatická ole ivzdorná Norma: 20347 2012 4 C

• energy absorption of heel region • outsole antislippery, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 4 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

yrobeno v ade in

CXS NEPTUN

2461 002 800 XX racovní holínka elikost 39 - 48

orking boot ize 39 - 48

Svršek: C-nitril Podešev: C-nitril

Upper: C-nitril Outsole: C-nitril

• absorbce energie v patní části • podešev protiskluzová, antistatická ole ivzdorná Norma: 20347 2012 4

• energy absorption of heel region • outsole antislippery, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 4

Karton: 6 párů Jednotka: 1 pár

C

C

Box: 6 pairs Unit: 1 pair

288 Obuv_11_holinky_bezcen.indd 288

23.8.2017 17:37:27


Holínky | Boots ámská adies

CXS MERKUR

yrobeno v ade in

2471 001 800 XX racovní holínka elikost 37-42

orking boot ize 37-42

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

• absorbce energie v patní části • podešev protiskluzová, antistatická ole ivzdorná Norma: 20347 2012 4 C

• energy absorption of heel region • outsole antislippery, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 4 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

ámská adies

CXS ATEN

yrobeno v ade in

2471 003 500 XX racovní holínka elikost 37-41

orking boot ize 37-41

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

• absorbce energie v patní části • podešev protiskluzová, antistatická ole ivzdorná Norma: 20347 2012 4 C

• energy absorption of heel region • outsole antislippery, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 4 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

yrobeno v ade in

CXS APOLLO

2461 003 500 XX racovní holínka elikost 41 - 48

orking boot ize 41 - 48

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

• absorbce energie v patní části • podešev protiskluzová, antistatická ole ivzdorná Norma: 20347 2012 4 C

• energy absorption of heel region • outsole antislippery, antistatic, oil resistant Norm: 20347 2012 4 C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

289 Obuv_11_holinky_bezcen.indd 289

23.8.2017 17:37:59


Holínky | Boots

yrobeno v ade in

CXS NEPTUN S4

2463 001 800 XX ezpečnostní holínka elikost 39, 41 - 48

afety boot ize 39, 41 - 48

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

• ocelová špice • absorbce energie v patní části • podešev protiskluzová, antistatická ole ivzdorná Norma: 20345 2011 4 C

• steel toe cap • energy absorption of heel region • outsole antislippery, antistatic, oil resistant Norm: 20345 2011 4 C

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair

yrobeno v ade in

ACIFORT CLASSIC

2462 001 100 XX

racovní holínka elikost 42 - 46, na ob. 36 - 41, 47 - 49

orking boot ize 42 - 46, to order 36 - 41, 47 - 49

Svršek: C-nitril Podešev: C-nitril

Upper: C-nitril Outsole: C-nitril

• odolnost vůči kyselinám, dezinfekčtním prostředkům, rostlinným a živočišným ole ům a tukům, krvi Norma: 20347 2012 4 C

• resistant to acids, disinfectans, animal and plant oils and fats, blood Norm: 20347 2012 4 C

Karton: 6 párů Jednotka: 1 pár

Box: 6 pairs Unit: 1 pair

yrobeno v ade in

PRICEMASTOR

2490 003 800 XX olnočasová holínka elikost 36 - 47

eisure boot ize 36 - 47

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

Karton: 8 párů Jednotka: 1 pár

Box: 8 pairs Unit: 1 pair

290 Obuv_11_holinky_bezcen.indd 290

23.8.2017 17:38:22


Holínky | Boots imní inter

CXS MOON WINTER

yrobeno v ade in

2461 006 500 XX olnočasová holínka elikost 37 - 48

eisure boot ize 37 - 48

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

• zateplená • podešev absorbce enrgie v patní části

• warm lining • outsole energy absorption of heel region

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair imní inter

CXS THE QUEBEC

yrobeno v ade in

2461 007 800 XX racovní holínka elikost 37 - 48

orking boot ize 37 - 48

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

• zateplená • podešev protiskluzná Norma: 20347 2012

• warm lining • outsole antislippery Norm: 20347 2012

C

C

Karton: 6 párů Jednotka: 1 pár

C

C

Box: 6 pairs Unit: 1 pair

imní inter

CXS TIMUR

2461 004 800 XX racovní vysoká obuv zateplená elikost 39, 41 - 43, 45 - 48

orking high boot insulated ize 39, 41 - 43, 45 - 48

Svršek: kombinovaný Podšívka: hře ivý textil Podešev: pryž

Upper: combined Lining: warm textile Outsole: rubber

• svršek přírodní se kombinovaná s hře ivou textilní tkaninou ze syntetického materiálu • podšívka hře ivá syntetická tkanina • podešev pryž Norma: EN ISO 20347

• upper natural leather wombined with warm textil fabric from synthetic material • lining warm synthetic fabric • outsole rubber Norm: EN ISO 20347

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair

291 Obuv_11_holinky_bezcen.indd 291

23.8.2017 17:38:51


Holínky | Boots

yrobeno v ade in

CXS BRUNO

2461 005 800 XX racovní holínka elikost 39, 41 - 48

orking boot ize 39, 41 - 48

Svršek: guma Podšívka: textil Podešev: guma

Upper: rubber Lining: textile Outsole: rubber

• svršek kombinace gumy a syntetického materiálu • podšívka textil • podešev guma • tepelná lcová vložka v celé botě Norma: 20347 2012 C

• upper combined rubber and synthetic material • lining textile • outsole rubber • thermal felt inset in the whole boot Norm: 20347 2012 C

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair

CXS PONTY

2480 003 500 XX ybářské brodící holínky elikost 41 - 46

ishing wading boots ize 41 - 46

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

• svršek kanina ze 70 nylonu potažená PVC

• upper 70 nylon fabric with C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

C coated

292 Obuv_11_holinky_bezcen.indd 292

23.8.2017 17:39:12


Holínky | Boots

CXS LAKE&FOREST

2480 001 500 XX olnočasová holínka elikost 38 - 46

eisure boot ize 38 - 46

Svršek: kombinovaný Podšívka: neopren Podešev: pryž

Upper: combined Lining: neoprene Outsole: rubber

• svršek 4 mm voděodolný neopren kombinovaný se syntetickou pryží • podšívka neopren • podešev pryž

• upper 4 mm water resistant neoprene combined with synthetic rubber • lining neoprene • outsole rubber

Karton: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 5 pairs Unit: 1 pair

CXS FISKERI

2480 004 500 XX ybářské holínky s kalhotami elikost 41 - 46

ishing boots with trousers ize 41 - 46

Svršek: PVC Podešev: PVC

Upper: PVC Outsole: PVC

• svršek tkanina ze 70 nylonu potažená PVC

• upper 70 nylon fabric with C

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

C coated

293 Obuv_11_holinky_bezcen.indd 293

23.8.2017 17:39:33


Bílá a pracovní obuv | White and work footwear

CXS LISA

2540 005 100 XX racovní nazouvák elikost 41 - 46, na obj. 47 - 48

Working flip-flop ize 41 - 46, to order 47 - 48

Svršek: PU Podešev: EVA

Upper: PU Outsole: EVA

• perforovaná stélka z hovězí semišové kůže • dva nártní pásky Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

• cow suede leather perforated insole • two instep bands Norm: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

ámská adies

CXS LISA

2540 004 100 XX racovní nazouvák elikost 35 - 41

Working flip-flop ize 35 - 41

Svršek: PU Podešev: EVA

Upper: PU Outsole: EVA

• perforovaná stélka z hovězí semišové kůže • podešev na klínku Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

• cow suede leather perforated insole • outsole with gusset Norm: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS MEGI

2530 004 100 XX racovní sandál elikost 41 - 46, na obj. 47 - 48

orking sandal ize 41 - 46, to order 47 - 48

Svršek: PU Podešev: EVA

Upper: PU Outsole: EVA

• perforovaná stélka z hovězí semišové kůže • pásek kolem paty • dva nártní pásky Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

• cow suede leather perforated insole • heel band • two instep bands Norm: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

294 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 294

23.8.2017 17:41:03


Bílá a pracovní obuv | White and work footwear

ámská adies

CXS MEGI

2530 003 100 XX racovní sandál elikost 35 - 41

orking sandal ize 35 - 41

Svršek: PU Podešev: EVA

Upper: PU Outsole: EVA

• perforovaná stélka z hovězí semišové kůže • pásek kolem paty • podešev na klínku Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

• cow suede leather perforated insole • heel band • outsole with gusset Norm: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ZETA

2540 003 600 XX racovní nazouvák elikost 41 - 46, na obj, 47 - 48

Working flip-flop ize 41 - 46, to order 47 - 48

Svršek: kůže Podešev: EVA

Upper: leather Outsole: EVA

• perforovaná stélka z hovězí semišové kůže • dva nártní pásky Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

• cow suede leather perforated insole • two instep bands Norm: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

ámská adies

CXS ZETA

2540 002 600 XX racovní nazouvák elikost 35 - 41

Working flip-flop ize 35 - 41

Svršek: kůže Podešev: EVA

Upper: leather Outsole: EVA

• perforovaná stélka z hovězí semišové kůže • podešev na klínku Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

• cow suede leather perforated insole • outsole with gusset Norm: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

295 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 295

23.8.2017 17:41:33


Bílá a pracovní obuv | White and work footwear

CXS FILL

2530 002 600 XX racovní sandál elikost 41 - 46, na obj. 47 - 48

orking sandal ize 41 - 46, tow order 47 - 48

Svršek: kůže Podešev: EVA

Upper: leather Outsole: EVA

• perforovaná stélka z hovězí semišové kůže • pásek kolem paty • dva nártní pásky Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

• cow suede leather perforated insole • heel band • two instep bands Norm: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

ámská adies

CXS FILL

2530 001 600 XX racovní sandál elikost 35 - 41

orking sandal ize 35 - 41

Svršek: kůže Podešev: EVA

Upper: leather Outsole: EVA

• perforovaná stélka z hovězí semišové kůže • pásek kolem paty • dva nártní pásky • podešev na klínku Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

• cow suede leather perforated insole • heel band • two instep bands • outsole with gusset Norm: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

ámská adies

CXS WHITE TERA

yrobeno v Made in EU

2540 001 100 XX olnočasový nazouvák elikost 36 - 42

eisure flip-flop ize 36 - 42

Svršek: syntetická use Podešev: polyole n

Upper: synthetic leather Outsole: polyolephin

• stélka • tři nastavitelné pásky

• insole • three ad ustable bucklets

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

296 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 296

23.8.2017 17:41:58


Bílá a pracovní obuv | White and work footwear

ámská adies

CXS WHITE MIKA

2530 006 100 XX racovní sandál elikost 35 - 46

orking sandal ize 35 - 46

Svršek: hovězí kůže Podšívka: polyester Podešev: PU

Upper: bovine leather Lining: polyester Outsole: PU

• svršek perforovaná hovězí kůže • zapínání na suchý zip • nastavitelný zadní pásek • podšívka polyester • pohodlná stélka z hovězí kůže • podešev protiskluzová, antistatická Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

• upper bovine perforated leather • velcro fastening • ad ustable heel strap • lining polyester • comfortable insole made of bovine leather • outsole antislip, antistatic Norm: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

ámská adies

CXS WHITE MISA

2530 005 100 XX racovní sandál elikost 35 - 41

orking sandal ize 35 - 41

Svršek: hovězí kůže Podšívka: polyester Podešev: PU

Upper: bovine leather Lining: polyester Outsole: PU

• svršek perforovaná hovězí kůže • nastavitelný zadní pásek • podšívka polyester • pohodlná stélka z hovězí kůže • podešev protiskluzová, antistatická Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

• upper bovine perforated leather • ad ustable heel strap • lining polyester • comforbatle insole made of bovine leather • outsole antislip, antistatic Norm: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

297 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 297

23.8.2017 17:42:20


Bílá a pracovní obuv | White and work footwear

ámská adies

CXS WHITE LIME

2530 007 100 XX ycházkový sandál elikost 35 - 42

Casual sandal ize 35 - 42

Svršek: hovězí kůže Podšívka: polyester Podešev: PU

Upper: bovine leather Lining: polyester Outsole: PU

• svršek perforovaná hovězí kůže • nastavitelný zadní pásek • podšívka polyester • pohodlná stélka z vepřové kůže • podešev

• upper bovine perforated leather • ad ustable heel strap • lining polyester • comforbatle insole made of pig leather • outsole

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS WHITE PINE O1

O1

2133 034 100 XX racovní sandál elikost 36 - 48

orking sandal ize 36 - 48

Svršek: mikrovlákno Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: micro bre Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,4 mm perforované mikrovlákno • pratelný svršek • zapínání 2 pásky na suchý zip • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická Norma: EN ISO 20347:2012 O1 SRA

• upper 1,4mm perforated micro bre • washable upper • 2 bands velcro fastening • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic Norm: EN ISO 20347:2012 O1 SRA

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

298 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 298

23.8.2017 17:42:37


Bílá a pracovní obuv | White and work footwear

CXS WHITE PINE S1

S1

2135 057 100 XX ezpečnostní sandál elikost 36 - 48

afety sandal ize 36 - 48

Svršek: mikrovlákno Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: micro bre Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,4 mm perforované mikrovlákno • pratelný svršek • ocelová špice • zapínání 2 pásky na suchý zip • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRA

• upper 1,4mm perforated micro bre • washable upper • steel toe cap • 2 bands velcro fastening • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRA

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS WHITE LINDEN O1

O1

2123 020 100 XX Pracovní polobotka elikost 36 - 48

orking low cut shoe ize 36 - 48

Svršek: mikrovlákno Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: micro bre Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,4 mm perforované mikrovlákno • pratelný svršek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická Norma: EN ISO 20347:2012 O1 SRA

• upper 1,4mm perforated micro bre • washable upper • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic Norm: EN ISO 20347:2012 O1 SRA

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

299 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 299

23.8.2017 17:43:01


Bílá a pracovní obuv | White and work footwear

CXS WHITE LINDEN S1

S1

2125 048 100 XX ezpečnostní polobotka elikost 36 - 48

afety low cut shoe ize 36 - 48

Svršek: mikrovlákno Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: micro bre Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,4 mm perforované mikrovlákno • ocelová špice • pratelný svršek • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRA

• upper 1,4mm perforated micro bre • steel toe cap • washable upper • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRA

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS WHITE OAK S2

S2

2117 016 100 XX

ezpečnostní kotníková obuv elikost 37 - 47

igh cut safety shoe ize 37 - 47

Svršek: hovězí kůže Podšívka: prodyšná textilie Podešev: PU-PU

Upper: cow leather Lining: breathable textile Outsole: PU-PU

• svršek 1,6 mm hovězí, hydrofobní kůže • ocelová špice • podšívka prodyšná, oděru odolná textilie • podešev protiskluzová, antistatická, ole ivzdorná Norma: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

• upper 1,6 mm cow, hydrophobic leather • steel toe cap • lining breathable, abrasion resistant textile • outsole antislip, antistatic, oil resistant Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

300 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 300

23.8.2017 17:43:21


opl ky |

ccesories

VISITOR

2900 008 800 92 ezpečnostní návlek na obuv elikost S

afety overshoe ize S

Podešev: guma

Outsole: rubber

• špice ze slitiny hliníku a titanu Norma: EN ISO 20345:2012

• toe cap made from aluminium - titanium alloy Norm: EN ISO 20345:2012

Karton: 16 párů Jednotka: 1 pár

Box: 16 pairs Unit: 1 pair

VISITOR

2900 008 800 93 ezpečnostní návlek na obuv elikost M

afety overshoe ize M

Podešev: guma

Outsole: rubber

• špice ze slitiny hliníku a titanu Norma: EN ISO 20345:2012

• toe cap made from aluminium - titanium alloy Norm: EN ISO 20345:2012

Karton: 14 párů Jednotka: 1 pár

Box: 14 pairs Unit: 1 pair

VISITOR

2900 008 800 94 ezpečnostní návlek na obuv elikost XL

afety overshoe ize XL

Podešev: guma

Outsole: rubber

• špice ze slitiny hliníku a titanu Norma: EN ISO 20345:2012

• toe cap made from aluminium - titanium alloy Norm: EN ISO 20345:2012

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

301 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 301

23.8.2017 17:43:34


opl ky |

ccesories

MONTA

2900 042 000 XX ložka do obuvi elikost 41-46 na obj. 35-40, 44, 47

ootwear inserts ize 41 - 46 to order 35-40, 44, 47

• anatomicky tvarovaná, tkanina • spodní latexová pěna s obsahem aktivního uhlí eliminu ícím zápach • karbosanový výlisek podporu e podélnou a příčnou klenbu chodidla, pohlcu e nárazy a udržu e správný tvar chodidla

• anatomically shaped, textile • bottom latex foam with content of active coal eliminates unpleasant odour • carbosan pressing supports longitudal and vertical foot arch, it sofens bumps and keeps the correct shape of foot

Karton: 100 párů Jednotka: 1 pár

Box: 100 pairs Unit: 1 pair

CARBON

2900 003 000 00 ložka do obuvi elikost 36 - 46

ootwear inserts ize 36 - 46

• svrchní část bílá tkanina • vnitřní část latexová pěna • aktivní uhlí tlouštky 3,3mm • aktivní uhlí působí proti zápachu, dobrá prodyšnost a odvod potu •stříhací

• upper white fabric • insole latex foam • active carbon thickness 3,3 mm • excellent deodorizing, product function is to attract the perspiration and ensure good •trimmed

Karton: 200 párů Jednotka: 1 pár

Box: 200 pairs Unit: 1 pair

VLOŽKY DO BOT | FOOTWEAR INSERTS

2900 001 000 XX

ložka do obuvi elikost 35-47 bez velikosti 36,40,44

ootwear inserts ize 35 - 47 without 36, 40, 44

• aromatizované, masážní a zdravotně nezávadné • antibakteriální • omyvatelné, obsahu í stříbro • tlouš ka 1,5mm

• aromatic,massage, and sanitary harmless • washable and inhibit abnormal • antibacterial • washable, contains silver • thickness 1,5mm

Karton: 125 párů Jednotka: 1 pár

Box: 125 pairs Unit: 1 pair

302 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 302

23.8.2017 17:43:48


opl ky |

ccesories

VLOŽKY DO BOT | FOOTWEAR INSERTS 2900 004 000 XX

ložka do obuvi elikost 37-48 bez velikosti 40,44 Jednotka: 1 pár

ootwear inserts ize 37 - 48 without 40, 44 Unit: 1 pair

VLOŽKA DO OBUVI ZATEPLENÁ | WINTER FOOTWEAR INSERTS

imní Winter

2900 081 000 00 ložka do obuvi elikost 36 - 46

ootwear inserts ize 35 - 40

• zateplená vložka do obuvi s hlíníkovou fólií •stříhací

• winter insert with aluminium foil • trimmed

Karton: 200 párů Jednotka: 1 pár

Box: 200 pairs Unit: 1 pair

ámská adies

ACTIVE GEL

2900 058 700 41 ložka do obuvi elikost 35 - 40

ootwear inserts ize 35 - 40

• aktivní gel tlumící nárazy • potlaču e pálení nohou •stříhací

• active gel shock absorbing • prevents burning feets • trimmed

Karton: 48 párů Jednotka: 1 pár

Box: 48 pairs Unit: 1 pair

ACTIVE GEL

2900 058 700 45 ložka do obuvi elikost 41 - 45

ootwear inserts ize 41 - 45

• aktivní gel tlumící nárazy • potlaču e pálení nohou •stříhací

• active gel shock absorbing • prevents burning feets • trimmed

Karton: 48 párů Jednotka: 1 pár

Box: 48 pairs Unit: 1 pair

303 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 303

23.8.2017 17:44:11


opl ky |

ccesories

TKANIČKY | SHOE LACES

2900 007 000 00 kaničky do obuvi élka 110 cm

hoe laces Length: 110 cm

Materiál: 100 polyester Barva: černá

Material: 100 polyester Color: black

• ploché

• flat

Karton: 1000 párů Balení: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 1000 pairs Pack: 5 pairs Unit: 1 pair

TKANIČKY | SHOE LACES

2900 006 600 00 kaničky do obuvi élka 130 cm

hoe laces Length: 130 cm

Materiál: 100 polyester Barva: hnědá

Material: 100 polyester Color: brown

• kulaté

• rounded

Karton: 1000 párů Balení: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 1000 pairs Pack: 5 pairs Unit: 1 pair

TKANIČKY | SHOE LACES

2900 006 612 00 kaničky do obuvi élka 130 cm

hoe laces Length: 130 cm

Materiál: 100 polyester Barva: písková

Material: 100 polyester Color: sand

• kulaté

• rounded

Karton: 1000 párů Balení: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 1000 pairs Pack: 5 pairs Unit: 1 pair

304 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 304

23.8.2017 17:44:24


opl ky |

ccesories

TKANIČKY | SHOE LACES

2900 044 800 00 kaničky do obuvi élka 130 cm

hoe laces Length: 130 cm

Materiál: 100 polyester Barva: černá

Material: 100 polyester Color: black

• kulaté

• rounded

Karton: 1000 párů Balení: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 1000 pairs Pack: 5 pairs Unit: 1 pair

TKANIČKY | SHOE LACES

2900 045 800 00 kaničky do obuvi élka 90 cm

hoe laces Length: 90 cm

Materiál: 100 polyester Barva: černá

Material: 100 polyester Color: black

• kulaté

• rounded

Karton: 1000 párů Balení: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 1000 pairs Pack: 5 pairs Unit: 1 pair

305 Obuv_12_bilá,dopňky_bezcen.indd 305

23.8.2017 17:44:35


RUKAVICE GLOVES CXS rukavice by měly být nedílnou součástí výbavy pro každou manuální práci. V kolekci jsou rukavice vhodné pro lehké i namáhavé práce nebo specifické profese vyžadující vysokou ochranu před mechanickými, tepelnými a chemickými riziky nebo elektrostatickým výbojem. Vlastnosti CXS rukavic umožňují pohodlnou a bezpečnou práci ve všech podmínkách. Náš sortiment nabízí široký výběr rukavic z kvalitních materiálů splňujících normy a standardy pro příslušná odvětví.

CXS gloves should be an essential part of the equipment for every manual work. In this collection, there are gloves suitable for easy or demanding work and also specific professions requiring high protection against mechanical, heat and chemical hazards or electrostatic discharge. The features of the CXS gloves allow comfortable and safe work in all conditions. Our assortment offers a wide selection of gloves made of quality materials which comply with norms and standards to relevant branches.

306 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 306

23.8.2017 17:12:13


320

MECHANICKÉ RUKAVICE | MECHANICAL GLOVES

326

TEXTILNÍ RUKAVICE | TEXTILE GLOVES

330

POVRSTVENÉ RUKAVICE | COATED GLOVES

334

Máčené v PU | Coated in PU

334

Máčené v nitrilu | Coated in nitrile

337

Máčené v latexu | Coated in latex

341

Máčené v PVC | Coated in PVC

345

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE | DISPOSABLE GLOVES

346

SVÁŘECÍ RUKAVICE | WELDING GLOVES

348

TEPLUODOLNÉ RUKAVICE | HEAT RESISTANT GLOVES

350

PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE | CUT RESISTANT GLOVES

352

Odolnost proti řezu 3 | Cut resistance 3

354

Odolnost proti řezu 5 | Cut resistance 5

355

ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE | ANTIVIBRATION GLOVES

356

SPECIÁLNÍ RUKAVICE | SPECIAL GLOVES

357

ZIMNÍ RUKAVICE | WINTER GLOVES

358

RUKAVICE ANSELL | GLOVES ANSELL

364

RUKAVICE MAPA | GLOVES MAPA

370

307 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 307

Ceny jsou uvedeny bez DPH | Prices are excl. VAT

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE | LEATHER AND COMBINED GLOVES

23.8.2017 17:12:20


MĚŘENÍ VELIKOSTI RUKAVIC GLOVE SIZE MEASUREMENT

obvod ruky

Nosíte správnou velikost? Změřte si svou dlaň! Položte svou dlaň hranou ukazováčku na přerušovanou čáru dle nákresu. Vpravo od vaší ruky je znázorněna vaše velikost rukavice.

6 06 XS

Do you have the right size? Measure your palm! Put your palm by edge of index finger on the dashed line according to drawing. On the right side beside your hand is shown a size of your glove.

7 07 S

8 08 M

9 09 L

10 10 XL

11 11 2XL

12 12 3XL

308 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 308

23.8.2017 17:12:21


JAK DOSADIT SPRÁVNÝ KÓD? | HOW TO SET THE CORRECT CODE? Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné XX zvolte vámi požadovanou velikost viz. tabulka velikostí. Product code - by entering the product code at the two-digit XX select your size in size chart.

NÁZEV PRODUKTU | PRODUCT NAME

1234 567 890 XX Rukavice Velikost: 06 - 12

Gloves Size: 06 - 12 Tabulka velikostí | Size chart

XX

6

7

8

9

10

11

12

06

07

08

09

10

11

12

KÓD | CODE

VELIKOST | CODE

VELIKOST | CODE

OBVOD RUKY | HAND CIRCUMFERENCE

DÉLKA RUKY | HAND LENGTH

06

6

XS

152 mm

160 mm

07

7

S

178 mm

171 mm

08

8

M

203 mm

182 mm

09

9

L

229 mm

193 mm

10

10

XL

254 mm

204 mm

11

11

2XL

279 mm

215 mm

12

12

3XL

304 mm

226 mm

309 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 309

Ceny jsou uvedeny bez DPH | Prices are excl. VAT

TABULKA VELIKOSTÍ | SIZE CHART

23.8.2017 17:12:21


Revize normy EN 374 | Revision of the standard EN 374

DŘÍVE - NORMA EN 374-1:2003 | BEFORE - STANDARD EN 374-1:2003 Chemická ochrana | Chemical protection Základní ochrana | Basic protection • Rukavice odolné proti penetraci (EN 374-2:2003) | Gloves resistant to penetration (EN 374-2: 2003)

BKL

Specifická ochrana | Specific protection • Rukavice odolné proti penetraci (EN 374-2:2003) | Gloves resistant to penetration (EN 374-2: 2003) • Testy permeace (EN 374-3:2003) doba průniku ≥ 30 min. minimálně u tří ze seznamu dvanácti chemikálií | Permeation tests (EN 374-3: 2003): breakthrough time ≥ 30 min for at least three out of a list of twelve chemicals Ochrana proti mikroorganismům (bakterie a houby) | Protection against micro-organisms (bacteria and fungi) • Rukavice odolné proti penetraci (EN 374-2:2003) | Gloves resistant to penetration (EN 374-2: 2003) • AQL: minimálně úroveň 2 (AQL: akceptovatelná úroveň kvality) | AQL: level 2 minimum (AQL: acceptable quality level)

NYNÍ - NORMA EN ISO 374-1:2016 | NOW - STANDARD EN ISO 374-1:2016 Ochranné rukavice proti chemikáliím | Protective gloves against chemicals Založené na třech zkušebních metodách: | It is based on three test methods: • Test penetrace v souladu s normou EN 374-2:2014 | Penetration test in accordance with standard EN 374-2:2014 • Test permeace v souladu s normou EN 16523-1:2015, která nahrazuje normu EN 374-3 | Permeation test in accordance with standard EN 16523-1:2015 which replaces standard EN 374-3 • Test degradace v souladu s normou EN 374-4:2013 | Degradation test in accordance with standard EN 374-4:2013

JEDEN PIKTOGRAM A TŘI TYPY RUKAVIC | ONE PICTOGRAM AND THREE TYPES OF GLOVES TYP RUKAVIC | TYPE OF GLOVES

POŽADAVEK | REQUIREMENT

OZNAČENÍ | MARKING EN ISO 374-1 / TYP A

TYP A | TYPE A

Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 30 min. minimálně u 6 chemikálií v novém seznamu (EN 16523-1) | Penetration resistance (EN 374-2) Breakthrough time ≥ 30 min for at least 6 chemicals in the new list (EN 16523-1) Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 30 min. minimálně u 3 chemikálií v novém seznamu (EN 16523-1) | Penetration resistance (EN 374-2) Breakthrough time ≥ 30 min for at least 3 chemicals in the new list (EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / TYP B

Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 10 min. minimálně u 1 chemikálie v novém seznamu (EN 16523-1) | Penetration resistance (EN 374-2) Breakthrough time ≥ 10 min for at least 1 chemical in the new list (EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / TYP C

TYP B | TYPE B

TYP C | TYPE C

AJKLPR

JKL

310 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 310

23.8.2017 17:12:27


Revize normy EN 374 | Revision of the standard EN 374

NOVĚ PŘIDÁNO 6 CHEMIKÁLIÍ | NEWLY ADDED 6 CHEMICALS KÓD | CODE

CHEMIKÁLIE | CHEMICAL

ČÍSLO CASR | CAS NUMBER

TŘÍDA | CLASS

A

methanol | Methanol

67-56-1

primární alkohol | Primary alcohol

B

aceton | Acetone

67-64-1

keton | Ketone

C

acetonitril | Acetonitrile

75-05-8

nitrilová sloučenina | Nitrile compound

D

dichlormethan | Dichloromethane

75-09-2

chlorovaný uhlovodík | Chlorinated hydrocarbon

E

sirouhlík | Carbon disulphide

75-15-0

organická sloučenina obsahující síru | Sulphur containing organic compound

F

toluen | Toluene

108-88-3

aromatický uhlovodík | Aromatic hydrocarbon

G

diethylamin | Diethylamine

109-89-7

amin | Amine

H

tetrahydrofuran | Tetrahydrofuran

109-99-9

heterocyklická sloučenina a ether | Heterocyclic and ether compound

I

ethylacetát | Ethyl acetate

141-78-6

ester | Ester

J

n-heptan | n-Heptane

142-82-5

nasycený uhlovodík | Saturated hydrocarbon

K

1310-73-2

anorganická zásada | Inorganic base

S

hydroxid sodný 40% | Sodium hydroxide 40% kyselina sírová 96% | Sulphuric acid 96% kyselina dusičná 65% | Nitric acid 65% kyselina octová 99% | Acetic acid 99% hydroxid amonný 25% | Ammonium hydroxide 25% peroxid vodíku 30% | Hydrogen peroxide 30% kyselina fluorovodíková 40% | Hydrofluoric acid 40%

T

formaldehyd 37% | Formaldehyde 37%

L M N O P

7664-93-9 7697-37-2

anorganická minerální kyselina, oxidující | Inorganic mineral acid, oxidizing anorganická minerální kyselina, oxidující | Inorganic mineral acid, oxidizing

64-19-7

organická kyselina | Organic acid

1336-21-6

organická zásada | Organic base

7722-84-1

peroxid | Peroxide

7664-39-3

anorganická minerální kyselina | Inorganic mineral acid

50-00-0

aldehyd | Aldehyde

NORMA EN ISO 374-5:2016 | STANDARD EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti mikroorganismům | Protective gloves against micro-organisms Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015. Pokud rukavice vyhoví testu ISO 16604:2004 (metoda B) je možné deklarovat ji jako chránící proti virům. | Gloves must pass the penetration resistance test in accordance with standard EN 374-2: 2014. The possibility of claiming protection against viruses was added, if the glove passes ISO 16604: 2004 (method B) test. EN ISO 374-5

U rukavic nabízejících ochranu proti bakteriím a houbám.

For gloves offering protection against bacteria and fungi.

EN ISO 374-5

VIRUS

U rukavic nabízejících ochranu proti bakteriím, houbám a virům.

For gloves protecting against bacteria, fungi and viruses.

311 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 311

23.8.2017 17:12:31


Revize normy EN 388 | Revision of the standard EN 388

REVIZE NORMY EN 388 | REVISION OF THE STANDARD EN 388 PIKTOGRAM - DŘÍVE PIKTOGRAM - NYNÍ | PICTOGRAM - BEFORE | PICTOGRAM - NOW EN 388

EN 388

4

3

4

3

4

3

4

3

C

(P)

Ochrana proti nárazu Impact protection

Odolnost proti řezu podle ISO | ISO cut resistance Odolnost proti propíchnutí (0 - 4) | Puncture resistance Odolnost proti trhání (0 - 4) | Tear resistance

Odolnost proti propíchnutí (0 - 4) | Puncture resistance Odolnost proti trhání (0 - 4) | Tear resistance Odolnost proti řezu, Coup Test (0 - 5) | Couptest cut resistance Odolnost proti oděru (0 - 4) | Abrasion resistance

Odolnost proti řezu, Coup Test (0 - 5) | Couptest cut resistance Odolnost proti oděru (0 - 4) | Abrasion resistance

Poznámka: Písmeno X znamená, že test nebyl proveden nebo není relevantní. | Note: The letter X means that the test was not performed or is not applicable.

ÚROVNĚ VÝKONU* | PERFORMANCE LEVELS* ÚROVEŇ 1 | LEVEL 1

ÚROVEŇ 2 | LEVEL 2

ÚROVEŇ 3 | LEVEL 3

ÚROVEŇ 4 | LEVEL 4

ÚROVEŇ 5 | LEVEL 5

Odolnost proti oděru (cykly) | Abrasion resistance (cycles)

100

500

2000

8000

-

Odolnost proti řezu - Coup Test (index) | Cut resistance - Couptest (index)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

Odolnost proti trhání (Newtony) | Tear resistance (Newton)

10

25

50

75

-

Odolnost proti propíchnutí (Newtony) | Puncture resistance (Newton)

20

60

100

150

-

ÚROVEŇ A | LEVEL A

ÚROVEŇ B | LEVEL B

ÚROVEŇ C | LEVEL C

ÚROVEŇ D | LEVEL D

ÚROVEŇ E | LEVEL E

ÚROVEŇ F | LEVEL F

2

5

10

15

22

30

TEST | TEST

Odolnost proti řezu dle EN ISO 13997 (Newton) | Cut resistance according to EN ISO 13997 (Newton) Ochrana proti nárazům dle EN 13594 | Shock protection according to EN 13594

USPĚL (P) nebo NEUSPĚL (bez označení) | SUCCEEDED (P) or FAILED (no label)

312 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 312

23.8.2017 17:12:33


Revize normy EN 388 | Revision of the standard EN 388

OCHRANA PROTI NÁRAZŮM | PROTECTION AGAINST IMPACTS Nový test podle normy EN 13594: 2015, jež umožňuje deklarovat odolnost proti nárazům. Pokud rukavice projde tímto testem, je na konci řady pod piktogramem řidáno písmeno „P“. | New test according to EN 13594: 2015 standard which allows protection against impacts to be claimed. If the glove passes the test, the letter “P” is added to the end of the line under the pictogram.

ODOLNOST VŮČI PROŘEZÁNÍ | CUT RESISTANCE DŘÍVE | BEFORE

NYNÍ | NOW

Metoda hodnocení odolnosti proti prořezání rukavice je tzv Coup Test. Metoda, která měří počet cyklů (dopředu i dozadu), po kterých dojde k prořezání vzorku při nízkém tlaku (5 N / přibl. 500 g). The method for assessing cut resistance of glove is currrently the Couptest. Method which measures the number of cycles (forwards and backwards) to cut a sample with a low pressure (5N /approximately 500g).

Metoda Coup Test je nyní spolehlivější, s vylepšenou kontrolou břitu. Pokud materiál rukavice otupuje ostří, pak se referenčním testem stane EN ISO 13997. Pátý znak pod pikrogramem označuje úroveň řezání podle testu ISO 13997. Pokud není břit otupován, zůstává Coup Test referenčním testem; může být ovšem oznámena úroveň výkonu podle ISO 13997. The Couptest method has been made more reliable with improved control of the blade. If the glove material dulls he blade, then the reference test becomes EN ISO 13997. A fifth sign under the pictogram is created to indicate the cut level according to the ISO 13997 test. If there is no dulling on the blade, the Couptest test remains the reference test; however the level of performance according to the ISO 13997 test may be reported.

ODOLNOST PROTI ODĚRU | ABRASION RESISTANCE Test odolnosti proti oděru se provádí pomocí nového brusného papíru (Klingspor PL31B se zrnitostí 180), který je mnohem spolehlivější a kvalitnější než dříve používaný papír. | The abrasion test is done with a new abrasive paper (Klingspor PL31B 180 grit), which is a more reliable quality paper than the one used previously.

DŘÍVE | BEFORE

NYNÍ | NOW Oakey Grade F2 100 grit

Klingspor PL31B 180 grit

313 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 313

23.8.2017 17:12:35


str. 320 NEW !!!

EN 388 CXS HIVI

CXS BONO

3210 081 152 XX

CXS FALCO

CXS ZORO

str. 327

str. 323

str. 323

NEW !!!

CXS CARAZ

3220 017 510 09

3220 016 210 09

str. 328

str. 326

str. 326 NEW !!!

CXS PUNO

3100 001 000 XX

str. 325

CXS DINGO A

3210 002 000 XX

3210 001 000 XX

CXS KALA

3210 006 000 XX

str. 322

str. 322

CXS DINGO

3210 010 251 XX

CXS RON

3210 007 000 XX

str. 321

CXS TECHNIK

3100 006 000 XX

str. 323

str. 322

3210 004 000 XX

str. 320

str. 328

str. 328

str. 336

NEW !!!

CXS YEMA

CXS BUDY

3220 015 160 09

3210 008 000 11

str. 330

CXS GE-KON

str. 334

CXS SAWA

CXS BRITA DOTS

CXS BRITA BLACK 3440 001 800 XX

str. 337 NEW !!!

CXS ICA

str. 339

CXS NAPA

3410 003 710 XX

str. 337

CXS MISTI

CXS JOKI

CXS SOLO

str. 337

str. 338

CXS ARET

str. 341

str. 338

NEW !!!

CCXSS WAYNA

3520 036 160 XX

3410 001 109 XX

str. 373

str. 340

str. 340

3410 006 400 XX

CXS CERRO

3410 086 410 XX

CXS ABRAK

3410 004 999 XX

str. 340

3410 005 400 XX

str. 335

3440 002 100 XX

CXS FIDO

3410 002 260 XX

str. 339

3410 087 209 XX

CXS LEIVA

CXS ALVAROS

3410 099 810 XX

CXS BRITA

3440 001 100 XX

NEW !!!

3440 051 999 XX

3440 049 166 XX

CXS PICEA

3220 001 301 XX

str. 335

NEW !!!

CXS BRITA TOUCH

3440 050 400 XX

str. 336

3220 003 260 XX

str. 334

NEW !!!

3330 001 100 XX

CXS SHARK

3220 002 800 10

CXS PELA

3410 007 400 XX

TELSOL 361

3660 009 500 XX

314 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 314

23.8.2017 17:13:22


str. 341 NEW !!!

CXS OLAS

str. 342 NEW !!!

CXS ARBOL

3420 032 510 XX

CXS AMON

str. 348

str. 351

MEFISTO M5 DM

str. 354 NEW !!!

CXS TITA

3620 003 716 00

str. 356 NEW !!!

CXS AMET

str. 357

str. 360

CXS ROXY WINTER 3700 010 160 XX

str. 361

CXS ROXY BLUE WINTER 3700 023 400 10

str. 364

SENSILITE 48-101

CXS ROXY DOUBLE WINTER 3700 011 510 10

str. 365

SENSILITE 48-105 3440 005 100 XX

CXS ZARO WINTER 3700 012 250 11

HYFLEX 11-800

EASY FLEX 47-200 3410 010 105 XX

3700 008 000 11

str. 364 NEW !!!

EDGE 48-140

3440 003 100 XX

str. 366

HYFLEX 11-624

3630 003 801 XX

str. 364

SENSILITE 48-100

3670 021 700 XX

str. 365

str. 359

CXS NERO WINTER

3700 007 000 XX

str. 361

str. 365

3410 011 109 XX

str. 359

CXS URBI WINTER

3700 006 000 XX

str. 361

CXS CITA II

3630 002 700 XX

3630 001 700 XX

CXSS ZORO WINTER

str. 355

str. 354

str. 358

str. 358

3700 001 000 11

3620 001 716 00

CXS CITA

3630 020 000 XX

CXS DINGO WINTER

3660 001 150 10

str. 355

CXS RITA

3630 111 710 XX

CXS TEKPLAST

3640 021 800 10

str. 354 NEW !!!

CXS NITA

3630 112 710 XX

MEFISTO DM

VEGA 5 DM

3620 002 716 00

3610 005 000 11

str. 351

str. 350

str. 349

CXS SYRO

3610 003 000 10

3430 002 250 10

3420 003 102 XX

str. 348

CXS HURI

3610 002 600 11

CXS SELA

CXS BLANCHE

3420 026 706 XX

str. 345

str. 343

str. 343

CXS COLCA

3420 001 157 XX

CXS PATON BLUE

3610 007 200 11

3440 004 800 XX

CXS ROXY

3420 031 501 XX

str. 348

str. 342

str. 366

HYLITE 47-400

3410 012 105 XX

315 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 315

23.8.2017 17:14:09


str. 366

HYCRON 27-805

str. 367

NITRASAFE 28-329

3410 009 400 XX

SOL-VEX 37-695

3410 016 160 XX

3420 004 150 XX

VERSATOUCH 92-200 3660 005 400 XX

str. 370

ULTRANE 553

str. 373

VITAL ECO 115

HYD-TUF 52-547

str. 371

KRYTECH 586

str. 370

str. 370

ULTRANE 551

3440 006 710 XX

3410 018 101 XX

str. 372

str. 372

ULTRAFOOD 495

HARPON 321

3630 005 706 XX

str. 373

3660 004 502 XX

TITANLITE 397

3610 006 000 10

3630 004 109 XX

TELSOL 361

str. 369

str. 371

BI-COLOUR 87-900

3460 001 107 XX

WORKGUARD 43-216

3210 013 600 XX

KRYTECH 579

3450 001 800 XX

3660 008 300 XX

str. 369

str. 368

str. 368

GLADIATOR

3660 003 500 XX

str. 371

TECHNI-MIX 415

3410 017 710 XX

str. 367

SOL-VEX 37-676

3410 015 500 XX

str. 369

str. 368

ECONOHANDS 87-190

str. 367

3660 007 400 XX

3660 006 250 XX

str. 325

CXS ASTAR

3660 009 500 XX

3100 003 000 XX

str. 320

str. 321

str. 321

str. 324

str. 324

EN 420 CXS TALE

CXS TECHNIK PLUS

3210 012 000 XX

str. 325

CXS MEKA

3100 004 000 XX

3210 009 801 XX

str. 330

CXS FAWA

3310 005 100 XX

CXS TECHNIK ECO

CXS IPO

CXS FLASH

3340 003 100 XX

CXS BOJAR

3210 018 000 10

3210 019 000 10

str. 331

str. 331

str. 331

str. 330

3310 004 163 00

CXS DINO

3210 011 801 XX

CCXSS KASA

3340 004 100 XX

CCXSS NOE

3340 002 600 XX

316 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 316

23.8.2017 17:15:00


str. 332

CXS DOLI

str. 332

CXS MAWA

3310 007 100 11

CXS FALO

3310 002 100 00

CXS KADO

str. 358

CXS BOJAR WINTER

CXS TECHNIK WINTER

3700 003 000 11

str. 346

str. 359

3700 009 801 XX

CXS NINA

CXS TABLA

3310 001 163 10

3520 001 150 XX

3310 003 999 08

str. 360 NEW !!!

CXSS INDUSTRY ROXY WINTER 3700 077 210 10

str. 344

str. 344

str. 333

str. 333

CXS GABO

3340 001 105 XX

str. 345

3430 001 250 10

str. 332

str. 347

str. 346

CXS MOSE

CXS STERN

3530 001 113 XX

3510 001 400 XX

str. 357

str. 357

EN

60903 CXS BERT

3520 002 100 XX

ELEKTRA

CXS DETA

str. 358

EN 511 CXS XS DINGO WINTER

CXS URBI WINTER

str. 356

str. 361

CXSS ZARO WINTER

3700 007 000 XX

3700 006 000 XX

str. 356

3650 002 250 11

str. 359

str. 358

CXSS ZORO WINTER

3700 001 000 11

EN

ELEKTRA

3650 001 250 11

3420 005 101 10

3700 012 250 00

str. 361

CXS ROXY DOUBLE WINTER 3700 011 510 00

str. 356

10819 TEMA

TEMA

3640 002 000 10

CXS AMET

3640 001 000 10

str. 352

3640 021 800 10

str. 353

EN

1082-1 RETON

3630 021 000 XX

RETON

3630 022 000 XX

317 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 317

23.8.2017 17:15:27


str. 348

EN 12477

str. 348

CXS PATON BLUE

CXS AMON

CXS HURI

3610 002 600 11

3610 007 200 11

str. 350

str. 349

VEGA 5 DM

CXS SYRO

3610 003 000 10

str. 350

str. 349

3620 002 716 00

3610 005 000 11

str. 350

EN 407 MEFISTO DM

MEFISTO M5 DM

3620 001 716 00

3620 003 716 00

str. 369

str. 368

str. 371

str. 372

str. 372

EN 374 TECHNI-MIX

BI-COLOUR 87-900

3450 001 800 XX

str. 373

VITAL ECO 115

3660 008 300 XX

VERSATOUCH 92-200

3660 004 502 XX

str. 373

TELSOL 361

3660 005 400 XX

HARPON 321

3660 006 250 XX

ULTRAFOOD 495

3660 007 400 XX

str. 357

CXS TEKPLAST

3660 009 500 XX

3660 001 150 10

str. 368

EN 421 BI-COLOUR 87-900 3660 004 502 XX

318 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 318

23.8.2017 17:15:42


SEZNAM PIKTOGRAMŮ | LIST OF PICTOGRAMS

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

c9

c10

PIKTOGRAM | PICTOGRAM

DRUH | TYPE

c1

Mechanická rizika | Mechanical hazards

c2

Specifická chemická odolnost | Specific chemical hazards

c3

Všeobecná chemická odolnost | General chemical hazards

c4

Mikroorganismy | Microorganisms

c5

Tepelná rizika, svařování | Heat and fire, welding

c6

Radioaktivní kontaminace | Radioactive contamination

c7

Chlad | Cold

c8

Práce pod napětím | Work under voltage

c9

Odolnost proti říznutí a bodnutí ručními noži | Gloves protecting against cuts and stabs by hand knives

c10

Určeno pro krátkodobý styk s potravinami | Suitable for short-term contact with food

319 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 319

23.8.2017 17:15:47


Kožené a kombinované rukavice | Leather and combined gloves

EN 388

CXS HIVI

3210 081 152 XX

2222X

cat.

2

Kombinované rukavice Velikost: 10,5

Combined gloves Size: 10,5

Dlaň: kozinková lícovka Hřbet: bavlna a polyester Manžeta: pevná manžeta

Palm: goat grain leather Back: cotton and polyester Cuff: tough cuff

• tkanina na hřbetu a manžetě v reflexním provedení • s kovovým očkem pro karabinu • Norma: EN 420, EN 388

• high visible cloth on the back and cuff

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

NEW !!!

• with metal hole for carabine • Norm: EN 420, EN 388

CXS BONO

EN 388

3100 006 000 XX

2122

cat.

2

Kombinované rukavice Velikost: 08, 10

Combined gloves Size: 08, 10

Materiál: kozinková lícovka Manžeta: volná manžeta

Material: goat grain leather Cuff: loose cuff

• rukavice s gumičkou na zápěstí • Norma: EN 420, EN 388

• gloves with rubber band on the wrist • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS TALE

cat.

1

3210 012 000 XX Kombinované rukavice Velikost: 07 - 10

Combined gloves Size: 07 - 10

Dlaň: kozinková lícovka Hřbet: bavlněný úplet Manžeta: pružná manžeta

Palm: goat grain leather Back: cotton knit Cuff: elastic cuff

• rukavice s úpletovou manžetou • Norma: EN 420

• gloves with knitted cuff • Norm: EN 420

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

320 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 320

23.8.2017 17:15:53


Kožené a kombinované rukavice | Leather and combined gloves

CXS TECHNIK

EN 388

3210 010 251 XX

2112

cat.

2

Kombinované rukavice Velikost: 07 - 11

Combined gloves Size: 07 - 11

Dlaň: kozinková lícovka Hřbet: bavlněný úplet Manžeta: pružná manžeta

Palm: goat grain leather Back: cotton knit Cuff: elastic cuff

• rukavice se hřbetem z pružného úpletu • pružná manžeta se suchým zipem • fourchette pro komfortnější uchopení ve dlani • Norma: EN 420, EN 388

• gloves with elastic back • elastic cuff with velcro • fourchette style in the palm for more comfortable grip • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS TECHNIK PLUS

cat.

1

3210 009 801 XX Kombinované rukavice Velikost: 08, 10

Combined gloves Size: 08, 10

Dlaň: kozinková lícovka Hřbet: elastan Manžeta: volná manžeta

Palm: goat grain leather Back: elastane Cuff: loose cuff

• rukavice se hřbetem z pružného úpletu • Norma: EN 420

• gloves with elastic back • Norm: EN 420

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS TECHNIK ECO

cat.

1

3210 011 801 XX Kombinované rukavice Velikost: 08 - 10

Combined gloves Size: 08 - 10

Dlaň: kozinková lícovka Hřbet: bavlněný úplet Manžeta: volná manžeta

Palm: goat grain leather Back: cotton knit Cuff: loose cuff

• rukavice se hřbetem z černého pružného úpletu • Norma: EN 420

• gloves with back of a black elastic knit • Norm: EN 420

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

321 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 321

23.8.2017 17:15:59


Kožené a kombinované rukavice | Leather and combined gloves

EN 388

CXS DINGO

3210 001 000 XX

3243

Kombinované rukavice Velikost: 11, 12

Combined gloves Size: 11, 12

Dlaň: hovězí štípenka Hřbet: hrubá bavlněná tkanina Manžeta: pevná manžeta

Palm: cow split leather Back: tough cotton cloth Cuff: tough cuff

• podšívka v dlani a prstech • Norma: EN 420, EN 388

• palm and fingers lining • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS DINGO A

EN 388

3210 002 000 XX

3243

Kombinované rukavice Velikost: 11

Combined gloves Size: 11

Dlaň: hovězí štípenka vysoké kvality Hřbet: hrubá bavlněná tkanina Manžeta: pevná manžeta

Palm: cow split leather high quality Back: tough cotton cloth Cuff: tough cuff

• podšívka v dlani a prstech • Norma: EN 420, EN 388

• palm and fingers lining • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS FALCO

EN 388

3210 004 000 10

4542

Kombinované rukavice Velikost: 10

Combined gloves Size: 10

Dlaň: hovězí štípenka Hřbet: hrubá bavlněná tkanina Manžeta: pevná manžeta

Palm: cow split leather Back: tough cotton cloth Cuff: tough cuff

• podšívka v dlani a prstech • zdvojená prošitá dlaň • Norma: EN 420, EN 388

• palm and fingers lining • double stitched palm • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

cat.

2

cat.

2

322 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 322

23.8.2017 17:16:08


Kožené a kombinované rukavice | Leather and combined gloves

EN 388

CXS ZORO

3210 007 000 XX

2144

Kombinované rukavice Velikost: 09, 10, 12

Combined gloves Size: 09, 10, 12

Dlaň: hovězí štípenka Hřbet: bavlněná tkanina Manžeta: lepená manžeta

Palm: cow split leather Back: cotton cloth Cuff: pasted cuff

• podšívka v dlani • Norma: EN 420, EN 388

• palm lining • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS RON

EN 388

3210 006 000 10

2142

Kombinované rukavice Velikost: 10

Combined gloves Size: 10

Dlaň: hovězí štípenka Hřbet: bavlněná tkanina Manžeta: lepená manžeta

Palm: cow split leather Back: cotton cloth Cuff: pasted cuff

• podšívka v dlani • zdvojený pruh v dlani • Norma: EN 420, EN 388

• palm lining • double lane in the palm • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS KALA

EN 388

3100 001 000 10

2132

Kombinované rukavice Velikost: 10

Combined gloves Size: 10

Dlaň: hovězí štípenka Manžeta: přišitá manžeta

Palm: cow split leather Cuff: stitched cuff

• celokožená rukavice s délkou manžety 7 cm • Norma: EN 420, EN 388

• leather gloves with a 7 cm cuff • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

cat.

2

cat.

2

323 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 323

23.8.2017 17:16:14


Kožené a kombinované rukavice | Leather and combined gloves

CXS DINO

cat.

1

3210 018 000 10 Kombinované rukavice Velikost: 10,5

Combined gloves Size: 10,5

Dlaň: lícová nábytková hovězí kůže Hřbet: bavlněná tkanina Manžeta: lepená manžeta

Palm: cowhide furniture leather Back: cotton cloth Cuff: pasted cuff

• zdvojený pruh v dlani • Norma: EN 420

• double lane in the palm • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS BOJAR

cat.

1

3210 019 000 XX Kombinované rukavice Velikost: 10,5

Combined gloves Size: 10,5

Dlaň: lícová nábytková hovězí kůže Hřbet: bavlněná tkanina Manžeta: lepená manžeta

Palm: cowhide furniture leather Back: cotton cloth Cuff: pasted cuff

• zdvojený pruh v dlani • vícebarevné části kůže • Norma: EN 420

• double lane in the palm • multicolored parts of leather • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

324 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 324

23.8.2017 17:16:17


Kožené a kombinované rukavice | Leather and combined gloves

EN 388

CXS BUDY

3210 008 000 11

3122

Kombinované rukavice Velikost: 11

Combined gloves Size: 11

Dlaň: vepřovicová lícová kůže Hřbet: bavlněná tkanina Manžeta: pevná manžeta

Palm: pig grain leather Back: cotton cloth Cuff: tough cuff

• podšívka v dlani • vysoký komfort a životnost • Norma: EN 420, EN 388

• palm lining • high comfort and life service • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS MEKA

cat.

2

cat.

1

3100 004 000 XX Kombinované rukavice Velikost: 10

Combined gloves Size: 10

Dlaň: vepřovicová štípenka Manžeta: volná manžeta

Palm: pig split leather Cuff: loose cuff

• gumička v zápěstí • Norma: EN 420

• rubber in the wrist • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS ASTAR

EN 388

3100 003 000 XX

2111

Kombinované rukavice Velikost: 09, 10

Combined gloves Size: 09, 10

Dlaň: vepřovicová lícová kůže Hřbet: vepřovicová štípenka Manžeta: volná manžeta

Palm: pig grain leather Back: pig split leather Cuff: loose cuff

• gumička v zápěstí • Norma: EN 420, EN 388

• rubber in the wrist • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

325 1_Kožené_a_kombinované_rukavice – BEZ CEN.indd 325

23.8.2017 17:16:23


Mechanické rukavice | Mechanical gloves

NEW !!! EN 388

CXS PUNO

3220 016 210 XX

cat.

2

3121X

Kombinované rukavice Velikost: 09

Combined gloves Size: 09

Dlaň: viskoza s PVC materiálem Hřbet: prodyšný Spandex, neopren Manžeta: neoprenová manžeta

Palm: viscose with PVC material Back: breathable Spandex, neoprene Cuff: neoprene cuff

• zapínání na suchý zip • reflexní výpustek • pěnová výstelka v dlani • blistr • Norma: EN 420, EN 388

• velcro closure • reflective strip • foam padding in the palm • blister • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

NEW !!!

CXS CARAZ

EN 388

3220 017 510 XX

3131X

Kombinované rukavice Velikost: 09

Combined gloves Size: 09

Dlaň: viskoza s PVC materiálem Hřbet: prodyšný Spandex Manžeta: neoprenová manžeta

Palm: viscose with PVC material Back: breathable Spandex Cuff: neoprene cuff

• zapínání na suchý zip • blistr • Norma: EN 420, EN 388

• velcro closure • blister • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

326 2_Mechanické_rukavice – BEZ CEN.indd 326

23.8.2017 17:12:17


Mechanické rukavice | Mechanical gloves

NEW !!! EN 388

CXS YEMA

3220 015 160 XX

cat.

3111X

Kombinované rukavice Velikost: 09

Combined gloves Size: 09

Dlaň: viskoza Hřbet: prodyšný Spandex, neopren Manžeta: volná manžeta

Palm: viscose with PVC material Back: breathable Spandex, neoprene Cuff: loose cuff

• gumička v zápěstí • TPR aplikace na prstech • pěnová výstelka v dlani • blistr • Norma: EN 420, EN 388

• rubber wrist • TPR aplications on fingers • foam padding in the palm • blister • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

2

CXS DANIO

3220 008 806 XX Kombinované rukavice Velikost: 09

Combined gloves Size: 09

Materiál: 40% polyester, 23% polyuretan, 13% nylon, 8% elastan, 6% EVA, 5% neopren, 5% PVC

Material: 40% polyester, 23% polyuretan, 13% nylon, 8% elastan, 6% EVA, 5% neopren, 5% PVC

• zapínání na suchý zip • pěnová výstelka v dlani • reflexní pásek • blistr

• velcro closure • foam padding in the palm • reflective strip • blister

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

327 2_Mechanické_rukavice – BEZ CEN.indd 327

23.8.2017 17:12:24


Mechanické rukavice | Mechanical gloves

CXS GE-KON

EN 388

3220 002 800 XX

2122

Kombinované rukavice Velikost: 10

Combined gloves Size: 10

Dlaň: viskoza Hřbet: prodyšný elastan, neopren Manžeta: elastická manžeta

Palm: viscose Back: breathable elastan, neoprene Cuff: elastic cuff

• zapínání na suchý zip • pěnová výstelka v dlani • blistr • Norma: EN 420, EN 388

• velcro closure • foam padding in the palm • blister • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS SHARK

EN 388

3220 003 260 XX

2132

Kombinované rukavice Velikost: 09, 11

Combined gloves Size: 09, 11

Dlaň: viskoza, silikonový potisk Hřbet: strečový elastan, neopren Manžeta: elastická manžeta

Palm: viskose, silicone printing Back: stretch elastane, neoprene Cuff: elastic cuff

• zapínání na suchý zip • pěnová výstelka v dlani • blistr • Norma: EN 420, EN 388

• velcro closure • foam padding in the palm • blister • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS PICEA

EN 388

3220 001 301 XX

2131

Dámské kombinované rukavice Velikost: 07, 08

Ladies combined gloves Size: 07, 08

Dlaň: viskoza Hřbet: strečový elastan Manžeta: volná manžeta

Palm: viscose Back: stretch elastane Cuff: loose cuff

• PVC potisk • gumička v zápěstí • blistr • Norma: EN 420, EN 388

• PVC printing • rubber in the wrist • blister • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

cat.

2

cat.

2

328 2_Mechanické_rukavice – BEZ CEN.indd 328

23.8.2017 17:12:33


2_Mechanické_rukavice – BEZ CEN.indd 329

23.8.2017 17:12:38


Textilní rukavice | Textile gloves

CXS FAWA

cat.

1

3310 005 100 XX Textilní rukavice Velikost: 06 - 11

Textile gloves Size: 06 - 11

Dlaň, hřbet: 100% bavlna Manžeta: volná manžeta

Palm, back: 100% cotton Cuff: loose cuff

• bělený úplet • střih fourchette • Norma: EN 420

• bleached knit • fourchette style • Norm: EN 420

Karton: 600 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 600 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS IPO

cat.

1

3310 004 163 00 Textilní rukavice Velikost: UNI (00)

Textile gloves Size: UNI (00)

Dlaň, hřbet: 65% bavlna 35% polyester Manžeta: pružná manžeta

Palm, back: 65% cotton 35% polyester Cuff: elastic cuff

• přírodní úplet • Norma: EN 420

• raw knit • Norm: EN 420

Karton: 600 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 600 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS SAWA

EN 388

3330 001 100 XX

112X

Textilní rukavice Velikost: 07 - 10

Textile gloves Size: 07 - 10

Dlaň, hřbet: 100% nylon Manžeta: pružná manžeta

Palm, back: 100% nylon Cuff: elastic cuff

• bezešvý úplet • Norma: EN 420, 388

• seamless knit • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

1

330 3_Textilní_rukavice – BEZ CEN.indd 330

23.8.2017 17:21:51


Textilní rukavice | Textile gloves

CXS FLASH

cat.

1

3340 003 100 XX Textilní rukavice Velikost: 08, 10

Textile gloves Size: 08, 10

Dlaň, hřbet: 55% bavlna 45% polyester Manžeta: pružná manžeta

Palm, back: 55% cotton 45% polyester Cuff: elastic cuff

• přírodní pletenina • Norma: EN 420

• raw knitewear • Norm: EN 420

Karton: 300 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 300 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS KASA

cat.

1

3340 004 100 XX Textilní rukavice Velikost: 08, 10

Textile gloves Size: 08, 10

Dlaň, hřbet: 50% bavlna 50% polyester Manžeta: pružná manžeta

Palm, back: 50% cotton 50% polyester Cuff: elastic cuff

• bělená pletenina • Norma: EN 420

• bleached knitewear • Norm: EN 420

Karton: 300 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 300 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS NOE

cat.

1

3340 002 600 XX Textilní rukavice Velikost: 09, 10

Textile gloves Size: 09, 10

Dlaň, hřbet: 55% bavlna 45% polyester Manžeta: pružná manžeta

Palm, back: 55% cotton 45% polyester Cuff: elastic cuff

• tmavě hnědá teplákovina • Norma: EN 420

• dark brown jersey • Norm: EN 420

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

331 3_Textilní_rukavice – BEZ CEN.indd 331

23.8.2017 17:21:56


Textilní rukavice | Textile gloves

CXS DOLI

cat.

1

3310 007 100 11 Textilní rukavice Velikost: 11

Textile gloves Size: 11

Dlaň, hřbet: 100% bavlna Manžeta: volná, šitá manžeta

Palm, back: 100% cotton Cuff: loose, sewn cuff

• bavlněná vložka • plátěná přírodní vazba • Norma: EN 420

• cotton liner • raw canvas • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS MAWA

cat.

1

3310 002 100 XX Textilní rukavice Velikost: 06 - 10

Textile gloves Size: 06 - 10

Dlaň, hřbet: 100% bavlna Manžeta: volná manžeta

Palm, back: 100% cotton Cuff: loose cuff

• PVC terčíky v dlani a na prstech • bělený úplet • gumička v zápěstí • Norma: EN 420

• PVC dots in palm and fingers • bleached knit • rubber wrist • Norm: EN 420

Karton: 600 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 600 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS FALO

cat.

1

3340 001 105 XX Textilní rukavice Velikost: 08, 10

Textile gloves Size: 08, 10

Dlaň, hřbet: 60% bavlna 40% polyester Manžeta: pružná manžeta

Palm, back: 60% cotton 40% polyester Cuff: elastic cuff

• PVC terčíky v dlani a na prstech • bělená pletenina • Norma: EN 420

• PVC dots in palm and fingers • bleached knitewear • Norm: EN 420

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

332 3_Textilní_rukavice – BEZ CEN.indd 332

23.8.2017 17:22:01


Textilní rukavice | Textile gloves

CXS GABO

cat.

1

3310 001 163 10 Textilní rukavice Velikost: 10

Textile gloves Size: 10

Dlaň, hřbet: 100% bavlna Manžeta: pružná manžeta

Palm, back: 100% cotton Cuff: elastic cuff

• PVC terčíky v dlani a na prstech • plátěná přírodní vazba • Norma: EN 420

• PVC dots in palm and fingers • raw canvas • Norm: EN 420

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS TABLA

cat.

Dámská Ladies’

1

3310 003 999 08 Dámské textilní rukavice Velikost: 08

Ladies’ textile gloves Size: 08

Dlaň, hřbet: 100% bavlna Manžeta: volná manžeta

Palm, back: 100% cotton Cuff: loose cuff

• PVC terčíky v dlani a na prstech • gumička v zápěstí • Norma: EN 420

• PVC dots in palm and fingers • rubber in the wrist • Norm: EN 420

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

333 3_Textilní_rukavice – BEZ CEN.indd 333

23.8.2017 17:22:05


Povrstvené rukavice máčené v PU | Coated gloves dipped in PU

NEW !!!

CXS BRITA DOTS

cat.

1

3440 050 400 XX Polomáčené rukavice Velikost: 06 - 11

Semi coated gloves Size: 06 - 11

Materiál: 100% polyester Máčení: polyuretan

Material: 100% polyester Coating: polyurethan

• PVC terčíky v dlani a na prstech • bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • Norma: EN 420

• PVC dots in palm and fingers • seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS BRITA TOUCH

3440 049 166 XX

EN 388

Ovládání displeje Touch finger

2131X

Polomáčené rukavice Velikost: 07 - 10

Semi coated gloves Size: 07 - 10

Materiál: 100% polyester Máčení: polyuretan

Material: 100% polyester Coating: polyurethan

• bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • v koncích palce, ukazováčku a prostředníku měděné vlákno • pro práci s dotykovými displeji • blistr • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • palm and fingers coated • copper fibre for touch screens • on fingertip - thumb, forefinger and middle • blister • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

NEW !!! cat.

1

334 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 334

23.8.2017 17:32:09


Povrstvené rukavice máčené v PU | Coated gloves dipped in PU

NEW !!!

CXS LEIVA

cat.

Dámská Ladies’

1

3440 051 999 XX Dámské polomáčené rukavice Velikost: 07, 08

Ladies’ semi coated gloves Size: 07, 08

Materiál: 100% polyester Máčení: polyuretan

Material: 100% polyester Coating: polyurethan

• bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • blistr • Norma: EN 420

• seamless knit • palm and fingers coated • blistr • Norm: EN 420

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

EN 388

CXS SOLO

3440 001 100 XX

013X

Polomáčené rukavice Velikost: 06 - 10

Semi coated gloves Size: 06 - 10

Materiál: 100% polyester Máčení: polyuretan

Material: 100% polyester Coating: polyurethan

• bezešvý úplet • máčené konce prstů • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • coated fingertips • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

1

335 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 335

23.8.2017 17:32:14


Povrstvené rukavice máčené v PU | Coated gloves dipped in PU

70,14 €

CXS BRITA

EN 388

3440 001 100 XX

4131

Polomáčené rukavice Velikost: 06 - 11

Semi coated gloves Size: 06 - 11

Materiál: 100% polyester Máčení: polyuretan

Palm: 100% polyester Coating: polyurethan

• bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

EN 388

CXS BRITA BLACK

3440 001 800 XX

4131

Polomáčené rukavice Velikost: 06 - 11

Semi coated gloves Size: 06 - 11

Materiál: 100% polyester Máčení: polyuretan

Palm: 100% polyester Coating: polyurethan

• bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

cat.

2

336 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 336

23.8.2017 17:32:22


Povrstvené rukavice máčené v nitrilu | Coated gloves dipped in nitrile

CXS ICA

cat.

1

3410 099 810 XX Polomáčené rukavice Velikost: 07 - 11

Semi coated gloves Size: 07 - 11

Materiál: 100% polyester Máčení: nitril s pískovou úpravou

Palm: 100% polyester Coating: nitril with sandy finish

• bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • Norma: EN 420

• seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS ALVAROS

EN 388

3410 002 260 XX

3121

Polomáčené rukavice Velikost: 07 - 10

Semi coated gloves Size: 07 - 10

Materiál: 100% polyester Máčení: nitril s pískovou úpravou

Palm: 100% polyester Coating: nitril with sandy finish

• bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS FIDO

cat.

NEW !!!

cat.

2

Dámská Ladies’

1

3410 004 999 XX Dámské polomáčené rukavice Velikost: 07 - 08

Ladies’ semi coated gloves Size: 07 - 08

Materiál: 100% nylon Máčení: hladký nitril

Palm: 100% nylon Coating: smooth nitrile

• bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • Norma: EN 420

• seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

337 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 337

23.8.2017 17:32:32


Povrstvené rukavice máčené v nitrilu | Coated gloves dipped in nitrile

CXS ABRAK

EN 388

3410 001 109 XX

4121

Polomáčené rukavice Velikost: 06 - 10

Semi coated gloves Size: 06 - 10

Materiál: 100% polyester Máčení: nitrilová pěna

Palm: 100% polyester Coating: nitrile foam

• bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

EN 388

CXS CERRO

3410 086 410 XX

3122

Polomáčené rukavice Velikost: 08 - 10

Semi coated gloves Size: 08 - 10

Materiál: 100% polyester Máčení: hladký nitril

Palm: 100% polyester Coating: smooth nitrile

• bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

cat.

2

338 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 338

23.8.2017 17:32:39


Povrstvené rukavice máčené v nitrilu | Coated gloves dipped in nitrile

CXS NAPA

EN 388

3410 003 710 XX

4121

Polomáčené rukavice Velikost: 07 - 10

Semi coated gloves Size: 07 - 10

Materiál: 100% nylon Máčení: nitril

Palm: 100% nylon Coating: nitril

• PVC terčíky • bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • microfoam prodyšná úprava • Norma: EN 420, EN 388

• PVC dots • seamless knit • palm and fingers coated • microfoam breathable finish • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

EN 388

CXS MISTI

3410 087 209 XX

4121

Polomáčené rukavice Velikost: 08 - 10

Semi coated gloves Size: 08 - 10

Materiál: 100% polyester Máčení: nitril s prodyšnou úpravou

Palm: 100% polyester Coating: nitril with breathable finish

• PVC terčíky • bezešvý úplet • máčené 3/4 • Norma: EN 420, EN 388

• PVC dots • seamless knit • 3/4 coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

cat.

2

339 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 339

23.8.2017 17:32:48


Povrstvené rukavice máčené v nitrilu | Coated gloves dipped in nitrile

CXS JOKI

EN 388

3410 005 400 XX

4112

Polomáčené rukavice Velikost: 07 - 10

Semi coated gloves Size: 07 - 10

Materiál: 100% bavlna Máčení: nitril

Material: 100% cotton Coating: nitrile

• 3/4 máčené • úpletová manžeta • Norma: EN 420, EN 388

• 3/4 coated • knitted cuff • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS ARET

EN 388

3410 006 400 10

4122

Polomáčené rukavice Velikost: 10

Semi coated gloves Size: 10

Materiál: 100% bavlna Máčení: nitril

Material: 100% cotton Coating: nitrile

• 3/4 máčená • úpletová manžeta • Norma: EN 420, EN 388

• 3/4 coated • knitted cuff • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS PELA

EN 388

3410 007 400 10

4122

Polomáčené rukavice Velikost: 10

Semi coated gloves Size: 10

Materiál: 100% bavlna Máčení: nitril

Material: 100% cotton Coating: nitrile

• 3/4 máčené • s bavlněnou vložkou • pevná manžeta • Norma: EN 420, EN 388

• coated 3/4 • cotton interlock • tough cuff • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

cat.

2

cat.

2

340 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 340

23.8.2017 17:33:03


Povrstvené rukavice máčené v latexu | Coated gloves dipped in latex

CXS WAYNA

EN 388

3520 036 160 XX

2121X

Máčené rukavice Velikost: 07 - 10

Coated gloves Size: 07 - 10

Materiál: 100% měkčený polyester Máčení: latex s pískovou úpravou

Material: 100% soft polyester Coating: latex with sandy finish

• bezešvý úplet • máčené prsty a dlaň • blistr • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • palm and fingers coated • blister • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS OLAS

cat.

2

NEW !!!

cat.

1

3420 032 510 XX Máčené rukavice Velikost: 06 - 11

Coated gloves Size: 06 - 11

Materiál: 100% polyester Máčení: latexová pěna

Material: 100% polyester Coating: latex foam

• bezešvý úplet • máčené 3/4 • Norma: EN 420

• seamless knit • 3/4 coated • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

NEW !!!

341 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 341

23.8.2017 17:33:13


Povrstvené rukavice máčené v latexu | Coated gloves dipped in latex

CXS ARBOL

cat.

1

3420 031 501 XX Máčené rukavice Velikost: 08, 10

Coated gloves Size: 08, 10

Materiál: 100% bavlna Máčení: zvlněný latex

Material: 100% cotton Coating: waved latex

• bezešvá smyčková bavlna • máčené 3/4 • protiskluzový úchop • Norma: EN 420

• seamless interlock • 3/4 coated • anti-slip grip • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS ROXY

NEW !!!

9,50 Kč 0,35 €

EN 388

3420 001 157 XX

cat.

2

2242

Polomáčené rukavice Velikost: 07 - 11

Semi coated gloves Size: 07 - 11

Materiál: 65% polyester 35% bavlna Máčení: zvrásněný latex

Material: 65% polyester 35% cotton Coating: crincle latex

• bezešvá pletenina • máčené prsty a dlaň • protiskluzový úchop • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knitwear • palm and fingers coated • anti-slip grip • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

Kč 0, € 75

342 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 342

23.8.2017 17:33:26


Povrstvené rukavice máčené v latexu | Coated gloves dipped in latex

CXS COLCA

EN 388

3420 026 706 XX

cat.

2

2121

Polomáčené rukavice Velikost: 08, 10

Semi coated gloves Size: 08, 10

Materiál: 65% bavlna 35% polyester Máčení: hladký latex

Material: 65% cotton 35% polyester Coating: smooth latex

• bezešvá pletenina • protiskluzový úchop • máčené prsty a dlaň • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knitwear • anti-slip grip • palm and fingers coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

Kč 0, € 64

CXS BLANCHE

EN 388

3420 003 102 XX

cat.

2

3132

Polomáčené rukavice Velikost: 09, 10

Semi coated gloves Size: 09, 10

Materiál: 65% bavlna 35% polyester Máčení: latex s texturovaným povrchem

Material: 65% cotton 35% polyester Coating: latex with textured surface

• bezešvá pletenina • máčené prsty a dlaň • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knitwear • palm and fingers coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

Kč 0, € 81

343 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 343

23.8.2017 17:33:34


Povrstvené rukavice máčené v latexu | Coated gloves dipped in latex

CXS DETA

cat.

1

3420 005 101 10 Polomáčené rukavice Velikost: 10

Semi coated gloves Size: 10

Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester Máčení: zdrsněný latex

Material: 50% cotton, 50% polyester Coating: crinkle latex

• máčené 3/4 • úpletová manžeta • protiskluzový úchop • Norma: EN 420

• 3/4 coated • knitted cuff • anti-slip grip • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS NINA

cat.

1

3520 001 150 XX Celomáčené rukavice Velikost: 07 - 10

Coated gloves Size: 07 - 10

Materiál: latex

Material: latex

• vnitřní povrch velurová úprava • vnější povrch reliefní vzorek na prstech a dlani • tlouštka 0,23 mm • délka 31 cm • Norma: EN 420

• gloves with cotton flock lining • embossed on the fingers and palm • thickness 0,23 mm • length 31 cm • Norm: EN 420

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

344 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 344

23.8.2017 17:33:41


Povrstvené rukavice máčené v PVC | Coated gloves dipped in PVC

CXS KADO

cat.

1

3430 001 250 10 Celomáčené rukavice Velikost: 10

Coated gloves Size: 10

Materiál: 100% bavlna Máčení: PVC

Material: 100% cotton Coating: PVC

• délka 27cm • Norma: EN 420

• length 27cm • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS SELA

EN 388

3430 002 250 10

2121

Celomáčené rukavice Velikost: 10

Coated gloves Size: 10

Materiál: 100% bavlna Máčení: PVC

Material: 100% cotton Coating: PVC

• délka 35 cm • Norma: EN 420, EN 388

• length 35 cm • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

345 4_Povrstvené_rukavice – BEZ CEN.indd 345

23.8.2017 17:33:53


Jednorázové rukavice | Disposable gloves

CXS STERN

cat.

1

3510 001 400 XX Jednorázové rukavice Velikost: 07 - 10

Disposable gloves Size: 07 - 10

Materiál: nitril

Material: nitrile

• nepudřené rukavice • vysoká citlivost pro přesnou práci • vhodné pro krátkodobý styk s potravinami • zdrsněné konečky prstů • bez latexových proteinů • Norma: EN 420

• powder free gloves • high sensitivity for precise work • suitable for short-term contact with food • textured fingertips • latex protein free • Norm: EN 420

Karton: 10 bal Balení: 100 ks Jednotka: 1 bal

Box: 10 packs Pack: 100 pcs Unit: 1 pack

CXS BERT

cat.

1

3520 002 100 XX Jednorázové rukavice Velikost: 07 - 09

Disposable gloves Size: 07 - 09

Materiál: latex

Material: latex

• lehce pudřené rukavice • vysoká citlivost pro přesnout práci • dobrá mechanická odolnost • Norma: EN 420

• slightly powdered gloves • high sensitivity for precise work • good mechanical resistance • Norm: EN 420

Karton: 10 bal Balení: 100 ks Jednotka: 1 bal

Box: 10 packs Pack: 100 pcs Unit: 1 pack

346 5_Jednorázové_rukavice – BEZ CEN.indd 346

23.8.2017 17:32:11


Jednorázové rukavice | Disposable gloves

CXS MOSE

cat.

1

3530 001 113 XX Jednorázové rukavice Velikost: 08 - 10

Disposable gloves Size: 08 - 10

Materiál: vinyl

Material: vinyl

• lehce pudřené rukavice • neobsahují silikon • Norma: EN 420

• slightly powdered gloves • silicone free • Norm: EN 420

Karton: 10 bal Balení: 100 ks Jednotka: 1 bal

Box: 10 packs Pack: 100 pcs Unit: 1 pack

CXS UNA

cat.

1

3540 001 113 00 Jednorázové rukavice Velikost: UNI (00)

Disposable gloves Size: UNI (00)

Materiál: polyethylenová fólie

Material: polyethylene foil

Karton: 10 bal Balení: 100 ks Jednotka: 1 bal

Box: 10 packs Pack: 100 pcs Unit: 1 pack

347 5_Jednorázové_rukavice – BEZ CEN.indd 347

23.8.2017 17:32:18


Svářecí rukavice | Welding gloves

CXS AMON

3610 007 200 11

EN 12477/A EN 388

413X4X

4543

cat.

2

Svářecí rukavice Velikost: 11

Welding gloves Size: 11

Dlaň: hovězinová štípenka Hřbet: hovězinová štípenka

Palm: cow split leather Back: cow split leather

• celokožené svářečské rukavice • bavlněná podšívka v dlani a hřbetu • šité kevlarovou nití • zesílená dlaň • délka rukavice 41 cm • délka manžety 18 cm • Norma: EN 420, EN 388, EN 12477 A

• leather welding gloves • cotton lining in the palm and back • sewn with kevlar threads • reinforced palm • length of the glove 41 cm • length of the cuff 18 cm • Norm: EN 420, EN 388, EN 12477 A

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS PATON BLUE

3610 002 600 11

EN 12477/A,B EN 388

413X4X

2143

cat.

2

Svářecí rukavice Velikost: 11

Welding gloves Size: 11

Dlaň: hovězinová štípenka Hřbet: hovězinová štípenka

Palm: cow split leather Back: cow split leather

• celokožené svářečské rukavice • švy kryté žlutou kůží • bavlněná vložka ve dlani • zesílená dlaň • délka rukavice 35 cm • délka manžety 15 cm • Norma: EN 420, EN 388, EN 12477/A,B

• leather welding gloves • seams covered with yellow leather • with cotton lining • reinforced palm • length of the glove 35 cm • length of the cuff 15 cm • Norm: EN 420, EN 388, EN 12477/A,B

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

348 6_Speciální_rukavice – BEZ CEN.indd 348

23.8.2017 17:32:25


Svářecí rukavice | Welding gloves

NEW !!!

CXS HURI

3610 003 000 10

EN 12477/A,B EN 388

412X4X

2122

cat.

2

Svářecí rukavice Velikost: 10

Welding gloves Size: 10

Dlaň: kozinková lícovka Hřbet: hovězinová štípenka

Palm: goat grain leather Back: cow split leather

• celokožené svářečské rukavice • pevná manžeta • délka rukavice 36 cm • délka manžety 20 cm • Norma: EN 420, EN 388, EN 12477/A,B

• leather welding gloves • tough cuff • length of the glove 36 cm • length of the cuff 20 cm • Norm: EN 420, EN 388, EN 12477/A,B

Karton: 72 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 72 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS SYRO

3610 005 000 11

EN 12477B

EN 388

41XX4X

2142

cat.

2

Svářecí rukavice Velikost: 11

Welding gloves Size: 11

Dlaň: hovězinová štípenka Hřbet: hovězinová štípenka

Palm: cow split leather Back: cow split leather

• celokožené svářečské rukavice • délka rukavice 35 cm • délka manžety 15 cm • Norma: EN 420, EN 388, EN 12477B

• leather welding gloves • length of the glove 35 cm • length of the cuff 15 cm • Norm: EN 420, EN 388, EN 12477B

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

349 6_Speciální_rukavice – BEZ CEN.indd 349

23.8.2017 17:32:35


Tepluodolné rukavice | Heat resistant gloves

Aramidová tkanina Aramid cloth

VEGA 5 DM

EN 12477/A EN 388

cat.

Vyrobeno v ČR Made in CZ

3

3620 002 716 11

413X4X

Tepluodolné rukavice Velikost: 11

Heat resistant gloves Size: 11

Dlaň: aramidová tkanina Hřbet: pohliníkovaná aramidová tkanina Manžeta: bavlněná vložka

Palm: aramid cloth Back: aluminized aramid cloth Cuff: cotton insert

• délka rukavice: 37 cm • šité kevlarovou nití • krátkodobá odolnost proti teplu • odolnost do 450°C • Norma: EN 420, EN 388, EN 12477A

• length: 37 cm • sewn with Kevlar thread • short time heat resistance • up to 450°C • Norm: EN 420, EN 388, EN 12477A

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

2242

Hliniková folie Aluminium foil

350 6_Speciální_rukavice – BEZ CEN.indd 350

23.8.2017 17:32:44


Tepluodolné rukavice | Heat resistant gloves

MEFISTO DM

Vyrobeno v ČR Made in CZ

EN 407

EN 388

3620 001 716 10

4244X4

2X4X

Tepluodolné rukavice Velikost: 10

Heat resistant gloves Size: 10

Dlaň: aramidová tkanina Hřbet: pohliníkovaná aramidová tkanina Manžeta: bavlněná vložka

Palm: aramid cloth Back: aluminized aramid cloth Cuff: cotton insert

• délka rukavice: 42 cm • šité kevlarovou nití • odolnost do 500°C • Norma: EN 420, EN 388, EN 407

• length: 42 cm • sewn with Kevlar thread • resistance up to 500°C • Norm: EN 420, EN 388, EN 407

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

MEFISTO M5 DM

EN 407

EN 388

3620 003 716 10

4244X4

2X4X

Tepluodolné rukavice Velikost: 10

Heat resistant gloves Size: 10

Dlaň: aramidová tkanina Hřbet: pohliníkovaná aramidová tkanina Manžeta: bavlněná vložka

Palm: aramid cloth Back: aluminized aramid cloth Cuff: cotton insert

• délka rukavice: 35 cm • šité kevlarovou nití • délka rukavice 37cm • odolnost do 500°C • Norma: EN 420, EN 388, EN 407

• length: 35 cm • sewn with Kevlar thread • length 37cm • resistance up to 500°C • Norm: EN 420, EN 388, EN 407

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

cat.

3

Vyrobeno v ČR Made in CZ

cat.

3

351 6_Speciální_rukavice – BEZ CEN.indd 351

23.8.2017 17:32:55


Protipořezové rukavice | Cut resistant gloves

Nerezové kroužky Stainless rings

EN 1082-1

RETON

cat.

2

3630 021 000 XX Protipořezové rukavice Velikost: 09, 10 (na objednávku)

Cut resistant gloves Size: 09, 10 (to order)

Materiál: nerezové kroužky

Material: stainless rings

• textilní stahovací řemínek • doplněno plastovým stahovacím návlekem • maximální odolnost proti řezu • Norma: EN 420, EN 1082-1

• fixating textile hand strap • equipped witrh plastic tightening girdle • maximum cut resistance • Norm: EN 420, EN 1082-1

Balení: 1 box Jednotka: 1 ks

Pack: 1 box Unit: 1 ks

Napínák Tensioner

352 6_Speciální_rukavice – BEZ CEN.indd 352

23.8.2017 17:33:11


Protipořezové rukavice | Cut resistant gloves

Nerezové kroužky Stainless rings

RETON

EN 1082-1

cat.

2

3630 022 000 XX Protipořezové rukavice Velikost: 09, 10 (na objednávku)

Cut resistant gloves Size: 09, 10 (to order)

Materiál: nerezové kroužky

Material: stainless rings

• PVC stahovací řemínek • doplněno plastovým stahovacím návlekem • délka manžety 20 cm • maximální odolnost proti řezu • Norma: EN 420, EN 1082-1

• PVC hand strap • equipped plastic tightening girdle • cuff length 20 cm • maximum cut resistance • Norm: EN 420, EN 1082-1

Balení: 1 box Jednotka: 1 ks

Pack: 1 box Unit: 1 ks

Napínák Tensioner

353 6_Speciální_rukavice – BEZ CEN.indd 353

23.8.2017 17:33:22


Protipořezové rukavice | Cut resistant gloves

EN 388

CXS CITA

3630 001 700 XX

4343

cat.

2

Protipořezové rukavice Velikost: 06 - 11

Cut resistant gloves Size: 06 - 11

Materiál: 400D UHMWPE 140D nylon, elastan Máčení: polyuretan

Material: 400D UHMWPE 140D nylon, elastane Coating: polyurethane

• odolnost proti řezu 3 • Norma: EN 420, EN 388

• anticut level 3 • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

EN 388

CXS TITA

cat.

3630 112 710 XX

444XD

2

Protipořezové rukavice Velikost: 08, 10

Cut resistant gloves Size: 08, 10

Materiál: nylon s elastanem (Spandex), vlákno HPPE, skleněné vlákno

Material: nylon with elastane (Spandex), HPPE fibre, glass fibre

• pletené rukavice • PVC terčíky • odolnost proti řezu 4 • Norma: EN 420, EN 388

• knitted gloves • PVC dots • anticut level 4 • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS NITA

EN 388

cat.

2

3630 111 710 XX

NEW !!!

Protipořezové rukavice Velikost: 07 - 10

Cut resistant gloves Size: 07 - 10

Materiál: nylon s elastanem (Spandex), vlákno HPPE, skleněné vlákno

Material: nylon with elastane (Spandex), HPPE fibre, glass fibre

• pletené rukavice • Norma: EN 420, EN 388

• knitted gloves • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

NEW !!!

354 6_Speciální_rukavice – BEZ CEN.indd 354

23.8.2017 17:33:31


Protipořezové rukavice | Cut resistant gloves

CXS RITA

EN 388

3630 020 000 XX

4544

cat.

2

Protipořezové rukavice Velikost: 08 - 10

Cut resistant gloves Size: 08 - 10

Materiál: vlákno UHMWPE Máčení: dvojí - hladký nitril, nitril s pískovou úpravou

Material: UHMWPE fibre Coating: double: smooth nitrile, sandy finish nitrile

• vysoká odolnost a životnost • odolnost proti řezu 5 • Norma: EN 420, EN 388

• high durability and lifetime service • anticut level 5 • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

EN 388

CXS CITA II

3630 002 700 XX

4543

cat.

2

Protipořezové rukavice Velikost: 07 - 11

Cut resistant gloves Size: 07 - 11

Materiál: 400D UHMWPE 140D nylon, elastan Máčení: polyuretan

Material: 400D UHMWPE 140D nylon, elastane Coating: polyurethane

• odolnost proti řezu 5 • Norma: EN 420, EN 388

• anticut level 5 • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

355 6_Speciální_rukavice – BEZ CEN.indd 355

23.8.2017 17:33:38


Antivibrační rukavice | Antivibration gloves

EN 388

CXS AMET

cat.

3640 021 800 10

4242

2

Antivibrační rukavice Velikost: 10

Antivibration gloves Size: 10

Materiál: akryl Manžeta: pružná manžeta Máčení: pěnový latex

Material: fibre UHMWPE Cuff: elastic cuff Coating: smooth nitrile, nitrile sandy finish

• antivibrační polštářky • blistr • Norma: EN 420, EN 388, EN ISO 10819

• anti-vibration pads • blister • Norm: EN 420, EN 388, EN ISO 10819

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

TEMA

EN 388

3640 002 000 10

2X22

cat.

Vyrobeno v ČR Made in CZ

2

Antivibrační rukavice Velikost: 10

Antivibration gloves Size: 10

Dlaň: lícová vepřovice Hřbet: syntetická tkanina Manžeta: úpletová manžeta

Palm: pig grain leather Back: syntetic fabric Cuff: knitted cuff

• antivibrační polštářky Poreten • Norma: EN 420, EN 388, EN ISO 10819

• anti-vibration pads Poreten • Norm: EN 420, EN 388, EN ISO 10819

Karton: 50 párů Balení: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 50 pairs Pack: 10 pairs Unit: 1 pair

TEMA

3640 001 000 10

Vepřovice EN 388

Hovězina EN 388

2X22

4X23

NEW !!!

cat.

Vyrobeno v ČR Made in CZ

2

Antivibrační rukavice Velikost: 10

Antivibration gloves Size: 10

Materiál: hovězí štípenka nebo lícová vepřovice

Palm: cow split leather or pig grain leather

• celokožené • Norma: EN 420, EN 388, EN ISO 10819

• fully leather • Norm: EN 420, EN 388, EN ISO 10819

Karton: 50 párů Balení: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 50 pairs Pack: 10 pairs Unit: 1 pair

356 6_Speciální_rukavice – BEZ CEN.indd 356

23.8.2017 17:33:47


Speciální rukavice | Special gloves

CXS TEKPLAST

3660 001 150 10

EN 374-1

EN 388

AKL

3111

cat.

3

Kyselinovzdorné rukavice Velikost: 10

Acid resistant gloves Size: 10

Materiál: 100% bavlna Máčení: PVC

Material: 100% cotton Coating: PVC

• celomáčená • odolnost vůči: methanolu, kyselině sírové a hydroxidu sodnému • Norma: EN 420, EN 388, EN 374-1

• fully coated • resistant to: methanol, sulfuric acid, sodium hydroxide • Norm: EN 420, EN 388, EN 374-1

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

ELEKTRA

EN 60903

cat.

Vyrobeno v EU Made in EU

3

3650 001 250 11 Dielektrické rukavice Velikost: 11

Dielectric gloves Size: 11

Materiál: 100% bavlna Máčení: latex

Material: 100% cotton Coating: latex

• ochrana před dotykovým napětím do 500 V • délka 36 cm • doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby • Norma: EN 420, EN 60903

• protection against contact voltage up to 500 V • length 36 cm • recommended duration of use is 24 months from date of production • Norm: EN 420, EN 60903

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

ELEKTRA

EN 60903

cat.

Vyrobeno v EU Made in EU

3

3650 002 250 11 Dielektrické rukavice Velikost: 11

Dielectric gloves Size: 11

Materiál: 100% bavlna Máčení: latex

Material: 100% cotton Coating: latex

• ochrana před dotykovým napětím do 1000 V • délka 36 cm • doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby • Norma: EN 420, EN 60903

• protection against contact voltage up to 1000 V • length 36 cm • recommended duration of use is 24 months from date of production • Norm: EN 420, EN 60903

Jednotka: 1 pár

Unit: 1 pair

357 6_Speciální_rukavice – BEZ CEN.indd 357

23.8.2017 17:34:04


Zimní rukavice | Winter gloves

CXS DINGO WINTER

3700 001 000 11

Kombinované zimní rukavice Velikost: 11

EN 511

EN 388

X3X

3244

cat.

2

Combined winter gloves Size: 11

Dlaň: hovězí štípenka Hřbet: hrubá bavlněná tkanina Manžeta: tuhá manžeta (pevná)

Palm: cow split leather Back: tough cotton cloth Cuff: tough cuff

• plyšová podšívka • Norma: EN 420, EN 388, EN 511

• plush lining • Norm: EN 420, EN 388, EN 511

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS BOJAR WINTER

cat.

3700 003 000 11

1

Kombinované zimní rukavice Velikost: 11

Combined winter gloves Size: 11

Dlaň: lícová nábytková hovězí kůže Hřbet: bavlněná tkanina Manžeta: lepená manžeta

Palm: cow split leather Back: tough cotton cloth Cuff: pasted cuff

• plyšová podšívka • zdvojený pruh v dlani • vícebarevná kůže • Norma: EN 420

• plush lining • double lane in the palm • multi-color leather • Norm: EN 420

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS ZORO WINTER

3700 006 000 XX

Zimní Winter

EN 511

EN 388

X2X

3222

cat.

Zimní Winter

Zimní Winter

2

Kombinované zimní rukavice Velikost: 09, 11

Combined winter gloves Size: 09, 11

Dlaň: vepřovicová štípenka Hřbet: bavlněná tkanina Manžeta: lepená manžeta

Palm: pig split leather Back: cotton cloth Cuff: pasted cuff

• plyšová podšívka • Norma: EN 420, EN 388, EN 511

• plush lining • Norm: EN 420, EN 388, EN 511

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

358 7_Zimní_rukavice – BEZ CEN.indd 358

23.8.2017 17:39:52


Zimní rukavice | Winter gloves

CXS URBI WINTER

3700 007 000 XX

EN 511

EN 388

X2X

2222

cat.

2

Celokožené zimní rukavice Velikost: 09, 11

Fully leather winter gloves Size: 09, 11

Dlaň: vepřovicová lícová kůže Hřbet: vepřovicová štípenka Manžeta: volná manžeta

Palm: grain pig leather Back: pig split leather Cuff: loose cuff

• plyšová podšívka • gumička v zápěstí • Norma: EN 420, EN 388, EN 511

• plush lining • rubber wrist • Norm: EN 420, EN 388, EN 511

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS TECHNIK WINTER

cat.

Kombinované zimní rukavice Velikost: 08, 10

Combined winter gloves Size: 08, 10

Dlaň: kozinková lícová kůže Hřbet: elastan Manžeta: volná manžeta

Palm: goat grain leather Back: elastane Cuff: loose cuff

• rukavice se hřbetem z pružného úpletu • gumička v zápěstí • fleecová podšívka • Norma: EN 420

• gloves with elastic back • rubber wrist • fleece lining • Norm: EN 420

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

3700 008 000 11

Zimní Winter

1

3700 009 801 XX

CXS NERO WINTER

Zimní Winter

EN 388

cat.

2211

Zimní Winter

2

Kombinované zimní rukavice Velikost: 11

Combined winter gloves Size: 11

Dlaň: vinyl Hřbet: bavlněná tkanina Manžeta: lepená manžeta

Palm: vinyl Back: cotton cloth Cuff: pasted cuff

• plyšová podšívka • Norma: EN 420, EN 388

• plush lining • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

359 7_Zimní_rukavice – BEZ CEN.indd 359

23.8.2017 17:40:07


Zimní rukavice | Winter gloves

NEW !!! Zimní Winter

CXS INDUSTRY ROXY WINTER

3700 077 210 10 Polomáčené zimní rukavice Velikost: 10

Semi coated winter gloves Size: 10

Materiál: 100% polyester Manžeta: pružná manžeta Máčení: latex

Material: 100% polyester Cuff: elastic cuff Coating: latex

• bezešvý akryl • protiskluzový povrch • Norma: EN 420

• seamless acrylic • crincle finish • Norm: EN 420

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS ROXY WINTER

3700 010 160 XX

EN 511

EN 388

X2X

2221

cat.

Zimní Winter

2

Polomáčené zimní rukavice Velikost: 07, 08, 10

Semi coated winter gloves Size: 07, 08, 10

Materiál: česaný bezešvý akrylový úplet Manžeta: pružná manžeta Máčení: latexová pěna

Material: brushed seamless acryl knit Cuff: elastic cuff Coating: latex foam

• protiskluzový povrch • fluorescenční podklad • Norma: EN 420, EN 388, EN 511

• fluorescent substrate • crincle finish • Norm: EN 420, EN 388, EN 511

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

360 7_Zimní_rukavice – BEZ CEN.indd 360

23.8.2017 17:40:22


Zimní rukavice | Winter gloves

CXS ROXY BLUE WINTER

3700 023 400 10

EN 388

cat.

2

2232

Polomáčené zimní rukavice Velikost: 10

Semi coated winter gloves Size: 10

Materiál: česaný akrylový úplet Manžeta: pružná manžeta Máčení: latexová pěna

Material: brush acryl knit Cuff: elastic cuff Coating: latex foam

• bezešvý akryl • protiskluzový povrch • máčené do 3/4 • Norma: EN 420, EN 388

• seamless acryl • crincle finish • coated to 3/4 • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS ROXY DOUBLE WINTER

Zimní Winter

EN 511

EN 388

3700 011 510 10

X2X

3231

Polomáčené zimní rukavice Velikost: 10

Semi coated winter gloves Size: 10

Materiál: česaný bezešvý akrylový úplet Manžeta: pružná manžeta Máčení: pěnový nitril

Material: brushed seamless acryl knit Cuff: elastic cuff Coating: nitrile foam

• protiskluzový povrch • máčené do 3/4 • Norma: EN 420, EN 388, EN 511

• crincle finish • coated to 3/4 • Norm: EN 420, EN 388, EN 511

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS ZARO WINTER

3700 012 250 11

EN 511

EN 388

X1X

4221

cat.

cat.

Zimní Winter

2

Zimní Winter

2

Celomáčené zimní rukavice Velikost: 11

Coated winter gloves Size: 11

Materiál: 55% pěnový polyuretan 45% bavlna Máčení: PVC

Material: 55% foam polyurethane 45% cotton Coating: PVC

• protiskluzový povrch • délka 35cm • Norma: EN 420, EN 388, EN 511

• sandy finish • fully coated • Norm: EN 420, EN 388, EN 511

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

361 7_Zimní_rukavice – BEZ CEN.indd 361

23.8.2017 17:40:40


Zimní rukavice | Winter gloves

NEW !!! Ovládání displeje Touch finger

CXS FULLA

Zimní Winter

3700 075 705 XX Zimní volnočasové rukavice Velikost: 08, 10

Winter leisure gloves Size: 08, 10

Materiál: 100% polyester Podšívka: fleece

Material: 100% polyester Lining: fleece

• voděodolná úprava • na prstech materiál pro ovládání displejů • dlaň vyztužena polyuretanem • blistr

• water repellent finish • touch fingers • polyurethane reinforced palm • blister

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

Ovládání displeje Touch finger

CXS FREY

NEW !!! Zimní Winter

3700 074 800 XX Zimní volnočasové rukavice Velikost: 08, 10

Winter leisure gloves Size: 08, 10

Materiál: 95% polyester 5% elastan

Material: 95% polyester 5% elastan

• rukavice ze strečového fleecu • reflexní potisk • protiskluzové terčíky • na prstech materiál pro ovládání displejů • blistr

• stretch fleece gloves • reflective printing • anti-slip dots • touch fingers • blister

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

362 7_Zimní_rukavice – BEZ CEN.indd 362

23.8.2017 17:40:48


Zimní rukavice | Winter gloves

NEW !!! Ovládání displeje Touch finger

CXS MANI

Zimní Winter

3700 076 700 XX Zimní volnočasové rukavice Velikost: 08, 10

Winter leisure gloves Size: 08, 10

Materiál: 100% polyester polar fleece Podšívka: fleece

Palm: 100% polyester polar fleece Lining: fleece

• modní vzor s reflexním pruhem • na prstech materiál pro ovládání displejů • dlaň vyztužena polyuretanem • blistr

• fashion pattern with reflective stripe • touch fingers • polyurethane reinforced palm • blister

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

Ovládání displeje Touch finger

CXS SIGYN

NEW !!! Zimní Winter

3700 073 800 10 Zimní volnočasové rukavice Velikost: 10

Winter leisure gloves Size: 10

Dlaň: viskoza s polyuretanem Hřbet: softshell s membránou Podšívka: fleece

Palm: viscose with polyurethane Back: softshell with membrane Lining: fleece

• možnost ovládání dotykových displejů • blistr

• touch control of displays • blister

Karton: 60 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 60 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

363 7_Zimní_rukavice – BEZ CEN.indd 363

23.8.2017 17:40:56


Rukavice Ansell | Gloves Ansell

EDGE 48-140

EN 388

3670 021 700 XX

3121

cat.

2

Polomáčené rukavice Velikost: 07 - 10

Semi coated gloves Size: 07 - 10

Materiál: 100% polyester Máčení: polyuretan

Material: 100% polyester Coating: polyurethan

• bezešvý úplet • máčená dlaň a prsty • antistatické • Norma: EN 420, EN 388, EN 1149-3

• seamless knit • palm and fingers coated • antistatic • Norm: EN 420, EN 388, EN 1149-3

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

SENSILITE 48-100

3440 003 100 XX

EN 388

cat.

2

4131

Polomáčené rukavice Velikost: 07 - 10, (obj. 06)

Semi coated gloves Size: 07 - 10, (to order 06)

Materiál: 100% polyester Máčení: polyuretan

Material: 100% polyester Coating: polyurethan

• bezešvý úplet • máčená dlaň a prsty • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

SENSILITE 48-101

3440 004 800 XX

EN 388

NEW !!!

cat.

4131

2

Polomáčené rukavice Velikost: 06 - 10 (obj. 11)

Semi coated gloves Size: 06 - 10 (to order 11)

Materiál: 100% polyester Máčení: polyuretan

Material: 100% polyester Coating: polyurethan

• bezešvý úplet • máčená dlaň a prsty • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

364 8_Ansell – BEZ CEN.indd 364

23.8.2017 17:39:31


Rukavice Ansell | Gloves Ansell

SENSILITE 48-105

EN 388:2016

EN 388:2013

003XA

0030

3440 005 100 XX

cat.

2

Polomáčené rukavice Velikost: 06 - 11

Semi coated gloves Size: 06 - 11

Materiál: 100% nylon Máčení: polyuretan

Material: 100% nylon Coating: polyurethan

• bezešvý úplet • máčeny konečky prstů • Norma: EN 420, EN 388, EN 1149-3

• seamless knit • coated fingertips • Norm: EN 420, EN 388, EN 1149-3

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

HYFLEX 11-800

3410 011 109 XX

EN 388:2016

EN 388:2003

3131A

3131

cat.

2

Polomáčené rukavice Velikost: 08 - 10 (obj. 06, 07, 11)

Semi coated gloves Size: 08 - 10 (to order 06, 07, 11)

Materiál: 100% nylon Máčení: pěnový nitril

Material: 100% nylon Coating: nitrile foam

• bezešvý úplet • máčená dlaň a prsty • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • palm and fingers coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

EASY FLEX 47-200

3410 010 105 XX

EN 388:2016

EN 388:2003

2111A

2111

Polomáčené rukavice Velikost: 07 - 10

Semi coated gloves Size: 06 - 10

Materiál: 100% bavlna Máčení: hladký nitril

Material: 100% cotton Coating: smooth nitrile

• bezešvý úplet - interlock • máčené do 3/4 • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit - interlock • coated to 3/4 • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

cat.

2

365 8_Ansell – BEZ CEN.indd 365

23.8.2017 17:39:58


Rukavice Ansell | Gloves Ansell

HYFLEX 11-624

3630 003 801 XX Protipořezové rukavice Velikost: 08 - 10 (obj. 06)

EN 388:2016

EN 388:2003

4342B

4342

cat.

2

Cut resistant gloves Size: 08 - 10 (to order 06)

Materiál: nylon, lycra, vlákno Dyneema® Máčení: polyuretan

Material: nylon, lycra, Dyneema® fibre Coating: polyurethan

• bezešvý úplet • máčená dlaň a prsty • odolnost proti řezu 3 • Norma: EN 420, EN 388

• seamless knit • dipped palm and fingers • anticut level 3 • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

HYLITE 47-400

3410 012 105 XX

EN 388:2016

EN 388:2003

3111A

3111

cat.

2

Polomáčené rukavice Velikost: 08 - 10 (obj. 07)

Semi coated gloves Size: 08 - 10 (to order 07)

Materiál: 100% bavlna Máčení: hladký nitril

Material: 100% cotton Coating: smooth nitrile

• úplet - interlock • máčené do 3/4 • Norma: EN 420, EN 388

• knit - interlock • coated to 3/4 • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

HYCRON 27-805

3410 009 400 XX

EN 388

cat.

4221

Celomáčené rukavice Velikost: 10 (obj. 09)

Coated gloves Size: 10 (to order 09)

Materiál: 100% bavlna Máčení: hladký nitril

Material: 100% cotton Coating: smooth nitrile

• žerzejová podšívka • pevná bezpečnostní manžeta • celomáčené • Norma: EN 420, EN 388

• jersey lining • tough safety cuff • fully coated • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

2

366 8_Ansell – BEZ CEN.indd 366

23.8.2017 17:40:13


Rukavice Ansell | Gloves Ansell

NITRASAFE 28-329

EN 407

EN 388

3410 016 160 10

X1XXXX

4331

Máčené rukavice Velikost: (obj. 10)

Coated gloves Size: (to order 10)

Materiál: bavlna a Kevlar ® Manžeta: pevná manžeta NITRAGOLD Máčení: hladký nitril

Material: 100% cotton and Kevlar Cuff: tough NITRAGOLD cuff Coating: smooth nitrile

• žerzejová podšívka • máčené do 3/4 • tepluodolné vlastnosti • protipořezové • Norma: EN 420, EN 388, EN 407

• jersey lining • coated to 3/4 • heat resistant • cut resistant • Norm: EN 420, EN 388, EN 407

Karton: 72 párů Balení: 6 párů Jednotka: 1 pár

Box: 72 pairs Pack: 6 pairs Unit: 1 pair

SOL-VEX 37-695

3410 015 500 XX

EN 374

EN 374

EN 388

cat.

3

cat.

3

4101

AJL

Kyselinovzdorné rukavice Velikost: obj. 07 - 11

Acid resistant gloves Size: to order 07 - 11

Materiál: česaná bavlna Máčení: nitril

Material: brushed cotton Coating: nitril

• obrácený kosočtverečný povrch • schváleny pro kontakt s potravinami • délka 38cm • Norma: EN 420, EN 388, EN 374

• reversed lozenge • approved for food contact applications • length 38cm • Norm: EN 420, EN 388, EN 374

Karton: 72 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 72 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

SOL-VEX 37-676

3660 003 500 XX

EN 374

EN 374

EN 388

4101

JKL

cat.

3

Kyselinovzdorné rukavice Velikost: 07 - 10 (obj. 11)

Acid resistant gloves Size: 07 - 10 (to order 11)

Materiál: česaná bavlna Máčení: nitril

Material: brush cotton Coating: nitril

• obrácený kosočtverečný povrch • schváleny pro kontakt s potravinami • délka 33cm • Norma: EN 420, EN 388, EN 374

• reversed lozenge • approved for food contact applications • length 33cm • Norm: EN 420, EN 388, EN 374

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

367 8_Ansell – BEZ CEN.indd 367

23.8.2017 17:40:34


Rukavice Ansell | Gloves Ansell

EN 407

EN 388

3460 001 107 XX

X2XXXX

X241

Máčené rukavice Velikost: 10 (obj. 07 - 09)

Coated gloves Size: 10 (to order 07 - 09)

Materiál: 100% bavlna Máčení: zvlněný latex

Material: 100% cotton Coating: waved latex

• střížené a šité • smyčková bavlna • odolné proti kontaktnímu teplu do 250°C • Norma: EN 420, EN 388, EN 407

• cut & sewn • interlock • heat resistant to 250°C • Norm: EN 420, EN 388, EN 407

Karton: 72 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 72 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

GLADIATOR 16-500

BI-COLOUR 87-900

3660 004 502 XX

EN 374

EN 374

cat.

3

EN 421 EN 388

AKL

X120

cat.

3

Kyselinovzdorné rukavice Velikost: 07 - 11

Acid resistant gloves Size: 07 - 11

Materiál: česaná bavlna Máčení: latex a neoprén

Material: brush cotton Coating: latex and neoprene

• obrácený kosočtverečný povrch • délka 33 cm • Norma: EN 420, EN 388, EN 374, EN 421

• reversed lozenge • length 33 cm • Norm: EN 420, EN 388, EN 374, EN 421

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

ECONOHANDS 87-190

cat.

1

3420 004 150 XX Latexové rukavice Velikost: 07 - 10

Latex gloves Size: 07 - 10

Materiál: česaná bavlna Máčení: latex

Material: brush cotton Coating: latex

• provedení úchopu - rybí šupiny • délka 30,5 cm • tloušťka 0,35 mm • Norma: EN 420

• grip designe - fishscale • length 30,5 cm • thickness 0,35 mm • Norm: EN 420

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

368 8_Ansell – BEZ CEN.indd 368

23.8.2017 17:40:45


Rukavice Ansell | Gloves Ansell

VERSATOUCH 92-200

EN 374

EN 374

cat.

3

3660 005 400 XX Jednorázové rukavice Velikost: 07 - 10

Disposable gloves Size: 07 - 10

Materiál: 100% nitril

Material: 100% nitril

• nepudřené • zdrsněné konečky prstů • schváleny pro kontakt s potravinami • Norma: EN 420, EN 374

• powder free • textured fingertips • approved for food contact applications • Norm: EN 420, EN 374

Karton: 1000 ks Balení: 100 ks Jednotka: 1 bal

Box: 1000 pcs Pack: 100 pcs Unit: 1 pack

HYD-TUF 52-547

EN 388:2016

EN 388:2003

3111B

3111

3210 013 600 XX

cat.

2

Kombinovaná rukavice Velikost: 09 - 10 (obj. 08)

Combined gloves Size: 09 - 10 (to order 08)

Materiál: 100% žerzejová bavlněná podšívka Máčení: hladký nitril, impregnace

Material: 100% cotton Coating: smooth nitrile, impregnated

• žerzejová podšívka • pevná manžeta • dlaně povrstvené impregnovaným nitrilem • Norma: EN 420, EN 388

• jersey lining • tough cuff • palms coated with impregnated nitrile • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 144 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

WORKGUARD 43-216

3610 006 000 10

EN 407

EN 388

413X4X

3243

cat.

3

Celokožená rukavice Velikost: 10

Leather gloves Size: 10

Materiál: hovězí štípenka

Material: cow split leather

• jersey podšívka v dlaňové části • bavlněný denim v manžetě • švy jsou provedeny z materiálu Kevlar ® • pevná manžeta • určeno ke svařování • délka 41 cm • Norma: EN 420, EN 388, EN 12477/A

• jersey palm lining • cotton denim cuff • seams are made in Kevlar ® • tough cuff • designed for welding • length 41 cm • Norm: EN 420, EN 388, EN 12477/A

Karton: 36 párů Balení: 6 párů Jednotka: 1 pár

Box: 36 pairs Pack: 6 pairs Unit: 1 pair

369 8_Ansell – BEZ CEN.indd 369

23.8.2017 17:40:53


Rukavice Mapa | Gloves Mapa

TITANLITE 397

3410 018 101 XX Polomáčené rukavice Velikost: 06 - 10 (obj. 06, 07)

cat.

2

4121

Semi-coated gloves Size: 06 - 10 (to order 06, 07)

Úplet: 100% bavlna Máčení: nitril

Knit: 100% cotton Coating: nitrile

• 3/4 máčená • úpletová manžeta • délka 27-31 cm • tloušťka 1,00 mm • Norma: EN 420, EN 388

• 3/4 coated • knitted cuff • length 27-31 cm • thickness 1,00 mm • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 100 párů Balení: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 100 pairs Pack: 10 pairs Unit: 1 pair

ULTRANE 551

3440 006 710 XX

EN 388

4131

cat.

2

Polomáčené rukavice Velikost: 06 - 10 (obj. 06)

Semi-coated gloves Size: 06 - 10 (to order 06)

Úplet: nylonový bezešvý úplet Máčení: polyuretanová pěna

Knit: seamless nylon jersey Coating: polyurethane foam

• dlaně a prsty povrstvené nitrilem • 3/4 máčená • délka 21-27 cm • Norma: EN 420, EN 388

• palm and fingers coated with nitrile • 3/4 coated • length 21-27 cm • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 100 párů Balení: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 100 pairs Pack: 10 pairs Unit: 1 pair

ULTRANE 553

3410 017 710 XX Ceny jsou uvedeny bez DPH | Prices are excl. VAT

EN 388

EN 388

4121

cat.

2

Polomáčené rukavice Velikost: 06 - 10 (obj. 06)

Semi-coated gloves Size: 06 - 10 (to order 06)

Úplet: nylonový bezešvý úplet Máčení: nitril

Knit: seamless nylon jersey Coating: nitrile

• dlaně a prsty povrstvené nitrilem • 3/4 máčená • délka 21-26 cm • Norma: EN 420, EN 388

• palm and fingers coated with nitrile • 3/4 coated • length 21-26 cm • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 100 párů Balení: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 100 pairs Pack: 10 pairs Unit: 1 pair

370

9_Mapa – BEZ CEN.indd 370

23.8.2017 17:39:24


Rukavice Mapa | Gloves Mapa

EN 374

3450 001 800 XX

EN 374

EN 421

EN 388

2011

AKL

cat.

3

Celomáčené rukavice Velikost: 06 - 11 (obj. 06, 07, 11)

Coated gloves Size: 06 - 11 (to order 06, 07, 11)

Máčení: směs latex a neopren

Coating: blended latex – neoprene

• rukavice s velurovou úpravou uvnitř • reliefní vzorek na prstech a dlani • délka 32 cm • tloušťka 0,60 mm • Norma: EN 420, EN 388, EN 374, EN 421

• gloves with cotton flock lining • embossed on the fingers and palm • length 32 cm • thickness 0,60 mm • Norm: EN 420, EN 388, EN 374, EN 421

Karton: 100 párů Balení: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 100 pairs Pack: 10 pairs Unit: 1 pair

KRYTECH 579

3630 004 109 XX

EN 388

4342B

cat.

2

Protipořezové rukavice Velikost: 06 - 11 (obj. 06)

Anticut gloves Size: 06 - 11 (to order 06)

Máčení: polyuretan Úplet: bezešvý úplet z HDPE vlákna

Coating: polyurethane Knit: seamless HDPE fibres knit

• odolnost proti pořezu 3 • dlaně a prsty povrstvené polyuretanem • délka 22-27cm • Norma: EN 420, EN 388

• anticut level 3 • palm and fingers coated with polyurethane • length 21-27 cm • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 96 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 96 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

KRYTECH 586

3630 005 706 XX

EN 388

4X43D

cat.

2

Protipořezové rukavice Velikost: 06 - 11 (obj. 06)

Anticut gloves Size: 06 - 11 (to order 06)

Máčení: polyuretan Úplet: bezešvý úplet z HDPE vlákna

Coating: polyurethane Knit: seamless HDPE fibres knit

• vysoká odolnost proti pořezu D • dlaně a prsty povrstvené polyuretanem • délka 24-30cm • Norma: EN 420, EN 388

• high anticut level D • palm and fingers coated with polyurethane • length 24-30 cm • Norm: EN 420, EN 388

Karton: 48 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 48 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

371 9_Mapa – BEZ CEN.indd 371

Ceny jsou uvedeny bez DPH | Prices are excl. VAT

TECHNI – MIX 415

23.8.2017 17:39:46


Rukavice Mapa | Gloves Mapa

HARPON 321

EN 374

3660 006 250 XX

EN 388

X2XXXX

4131

cat.

2

Kyselinovzdorné rukavice Velikost: 06 - 10 (obj. 06, 07, 08)

Acid resistant gloves Size: 06 - 10 (to order 06, 07, 08)

Materiál: 100% bavlna Máčení: latex

Material: 100% cotton Coating: latex

• zesílený úchop • extra zdrsněný latexový povrch • délka 32 cm • tloušťka 1,35 mm • Norma: EN 420, EN 388, EN 374, EN 407

• reinforced grip • extra waved latex surface • length 32 cm • thickness 1,35 mm • Norm: EN 420, EN 388, EN 374, EN 407

Karton: 50 párů Balení: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 50 pairs Pack: 5 pairs Unit: 1 pair

ULTRAFOOD 495

3660 007 400 XX Ceny jsou uvedeny bez DPH | Prices are excl. VAT

EN 407

EN 374

AJKL

EN 374

EN 388

4101

cat.

3

Kyselinovzdorné rukavice Velikost: 06 - 10 (obj. 06, 10)

Acid resistant gloves Size: 06 - 10 (to order 06, 10)

Máčení: nitril

Coating: nitrile

• rukavice s velurovou úpravou uvnitř • reliefní vzorek na prstech a dlani • délka 32 cm • tloušťka 0,38 mm • Norma: EN 420, EN 388, EN 374, EN 374

• gloves with cotton flock lining • embossed texture on the fingers • length 32 cm • thickness 0,38 mm • Norm: EN 420, EN 388, EN 374, EN 374

Karton: 100 párů Balení: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 100 pairs Pack: 10 pairs Unit: 1 pair

372

9_Mapa – BEZ CEN.indd 372

23.8.2017 17:40:01


Rukavice Mapa | Gloves Mapa

EN 374

EN 374

EN 421

3660 008 300 XX

EN 388

1010

cat.

3

Kyselinovzdorné rukavice Velikost: 06 - 09

Acid resistant gloves Size: 06 - 09

Máčení: latex

Coating: latex

• rukavice s velurovou úpravou uvnitř • reliefní vzorek na prstech a dlani • délka 30,5 cm • tloušťka 0,35 mm • Norma: EN 420, EN 388, EN 421, EN 374

• gloves with cotton flock lining • embossed texture on the fingers • length 30,5cm • thickness 0,35 mm • Norm: EN 420, EN 388, EN 421, EN 374

Karton: 100 párů Balení: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 100 pairs Pack: 10 pairs Unit: 1 pair

TELSOL 361

EN 374

EN 388

AKL

4121

3660 009 500 XX

cat.

3

Kyselinovzdorné rukavice Velikost: 09 - 10

Acid resistant gloves Size: 09 - 10

Materiál: 100% bavlna Máčení: PVC

Material: 100% cotton Coating: PVC

• reliéfní povrch • vysoká životnost • zdrsněný protiskluzový povrch • délka 35 cm • tloušťka 1,30 mm • Norma: EN 420, EN 388, EN 374

• relief surface • long service life • embossed texture on the fingers and palm • length 35 cm • thickness 1,30 mm • Norm: EN 420, EN 388, EN 374

Karton: 50 párů Balení: 5 párů Jednotka: 1 pár

Box: 50 pairs Pack: 5 pairs Unit: 1 pair

373 9_Mapa – BEZ CEN.indd 373

Ceny jsou uvedeny bez DPH | Prices are excl. VAT

VITAL ECO 115

23.8.2017 17:40:18


DĚTSKÝ SORTIMENT CHILDREN’S ASSORTMENT Jako přední český dovozce, výrobce a distributor osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek, zároveň myslíme i na naše nejmenší a to jsou děti. U dětského oblečení, bot a rukavic je především důležitá jejich praktičnost, kvalita a zdravotní nezávadnost, kterou si u nás můžete být jisti. Dbáme na to, aby se děti v našich oděvech cítily pohodlně, vzdušně a hlavně bezpečně, díky chytře rozvrženým výstražným prvkům. Jestliže pro své děti chcete jen to nejlepší, pak se nechte inspirovat rozmanitou nabídkou CXS, které neodoláte ani vy, ani vaše ratolesti! As a leading Czech importer, producer and distributor of the personal protective equipment we are also thinking about the youngest. Thus, we are producing children’s clothing, shoes and gloves, which are practical, high-quality and medically harmless. We make sure that children feel comfortable, free to move and especially safe in our garments due to smart arrangement of high-visible elements. If you want just the best for your kids, then get inspired by varied range of CXS products that you and your children won’t resist!

374 Dětské – BEZ CEN.indd 374

23.8.2017 16:33:48


BUNDY | JACKETS

378

TRIČKA | T-SHIRTS

383

FUNKČNÍ PRÁDLO | GLOVES

384

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE | WORKING COLLECTIONS

386

KALHOTY | TROUSERS

387

PLÁŠTĚNKA | RAINCOAT

388

VÝSTRAŽNÉ VESTY | HIGH VISIBLE VESTS

389

OBUV | FOOTWEAR

390

RUKAVICE | GLOVES

391

375 Dětské – BEZ CEN.indd 375

23.8.2017 16:34:21


str. 378

str. 378

NEW !!!

CXS DURHAM

NEW !!!

CXS PAGE

1230 076 802 XX

str. 381

CXS MODESTO

1210 089 511 XX

str. 383

CXS DENNY

str. 383

CXS DENNY

1610 006 412 XX

str. 384

CCXSS REWARD

str. 383

CXS DENNY

1610 006 100 XX

1220 014 510 XX

str. 383

CXS DENNY

1610 006 311 XX

NEW !!!

CXS VEGAS

1220 014 411 XX

1220 014 260 XX

str. 382

NEW !!!

CXS VEGAS

CXS VEGAS

CXS OCEANSIDE

1230 019 800 XX

1230 020 400 XX

str. 382

NEW !!!

SALE !!!

CXS AGAMA

CXS DERBY

1230 056 484 XX

str. 382

NEW !!!

str. 380

str. 380

SALE !!!

CXS LEDUC

1230 075 250 XX

str. 381

NEW !!!

str. 379

NEW !!!

CXS PAGE

1230 075 400 XX

1210 087 405 XX

str. 379

str. 385

CXS TORONTO

1610 006 513 XX

1520 006 808 XX

str. 384

CXS REWARD

1720 004 808 XX

1740 004 808 XX

str. 386

str. 386

NEW COLOR !!!

CXS PINOCCHIO

SALE !!!

CXS PINOCCHIO

1030 012 430 XX

str. 387

str. 386

1030 012 524 XX

CXS PINOCCHIO 1030 012 503 XX

str. 387

NEW !!!

CXS WOODY

1020 012 524 XX

CXS DRAGONFLY 1420 002 800 XX

str. 388

CXS FROGY

1170 006 500 XX

376 Dětské – BEZ CEN.indd 376

23.8.2017 16:36:11


str. 389

CXS TEDDY

str. 389

CXS TEDDY

1114 002 150 XX

1114 002 150 91

str. 390

CXS ISLAND MADAGASCAR 2210 021 706 XX

str. 390

CXS MADEIRA

2220 040 706 XX

str. 391

CXS MIKE

3210 014 250 05

str. 391

str. 391

CXS DRAGO

CXS DRAGO

3410 008 150 XX

3410 008 400 XX

JAK DOSADIT SPRÁVNÝ KÓD? | HOW TO SET THE CORRECT CODE? Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné XX zvolte vámi požadovanou výšku/velikost/věk viz. tabulka velikostí. Product code - by entering the product code at the two-digit XX select your height/size/age in size chart.

TABULKA VELIKOSTÍ | SIZE CHART DĚTSKÉ ODĚVY | CHILDREN’S CLOTHES VÝŠKA | HEIGHT KÓD | CODE

VÝSTRAŽNÉ VESTY | HIGH VISIBLE VEST VELIKOST | SIZE KÓD | CODE

90

09

XS

91

100

10

S

92

110

11 12 13 14 15 16 17

M

93

120 130 140 150 160 170

DĚTSKÁ TRIČKA | CHILDREN’S T-SHIRTS VĚK | AGE KÓD | CODE 4

11

6

12 13 14

8 10

377 Dětské – BEZ CEN.indd 377

23.8.2017 16:36:42


Dětský sortiment | Children’s assortment

NEW !!!

CXS DURHAM

TPU

1230 076 802 XX Dětská softshellová bunda Velikost: 120 - 170

Children’s softshell jacket Size: 120 - 170

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• odepínací kapuce • rukávy do gumičky • náprsní kapsa • stahování v dolním okraji • reflexní doplňky • TPU membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů a mimo materiálu kolem kapes • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• detachable hood • sleeves to the elastic band • chest pocket • tightening at the bottom • reflective supplements • TPU membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams and material around pockets • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

NEW !!!

CXS PAGE

TPU

1230 075 400 XX Dětská softshellová bunda Velikost: 120 - 170

Children’s softshell jacket Size: 120 - 170

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester- fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• odepínací kapuce • rukávy do gumičky • stahování v dolním okraji • reflexní doplňky • TPU membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 1 000 g/m2/24h

• detachable hood • sleeves to the elastic band • tightening at the bottom • reflective accessories • TPU membrane • water resistant material up to 5 000mm except seams • breathability 1 000 g/m2/24h

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

378 Dětské – BEZ CEN.indd 378

23.8.2017 16:37:13


Dětský sortiment | Children’s assortment

NEW !!!

CXS PAGE

TPU

1230 075 250 XX Dětská softshellová bunda Velikost: 120 - 160

Children’s softshell jacket Size: 120 - 160

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester- fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• odepínací kapuce • rukávy do gumičky • stahování v dolním okraji • reflexní doplňky • TPU membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 1 000 g/m2/24h

• detachable hood • sleeves to the elastic band • tightening at the bottom • reflective accessories • TPU membrane • water resistant material up to 5 000mm except seams • breathability 1 000 g/m2/24h

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS LEDUC

TPU

1230 056 484 XX Dětská softshellová bunda Velikost: 100 - 160

Children’s softshell jacket Size: 100 - 160

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• kapuce napevno • regulovatelné manžety na rukávech • reflexní doplňky • TPU membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 1 000 g/m2/24h

• fixed hood • sleeves with regulated wristband • reflective accessories • TPU membrane • water resistant material up to 5 000mm except seams • breathability 1 000 g/m2/24h

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

379 Dětské – BEZ CEN.indd 379

23.8.2017 16:37:42


Dětský sortiment | Children’s assortment

SALE !!!

CXS DERBY

TPU

1230 020 400 XX Dětská softshellová bunda Velikost: 100 - 150

Children’s softshell jacket Size: 100 - 150

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester - fleece

• odepínací kapuce • regulovatelné manžety na rukávech • stahování v dolním okraji • reflexní doplňky • TPU membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 1 000 g/m2/24h

• detachable hood • sleeves with regulated wristband • tightening at the bottom • reflective accessories • TPU membrane • water resistant material up to 5 000 mm except seams • breathability 1 000 g/m2/24

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

SALE !!!

CXS AGAMA

TPU

1230 019 800 XX Dětská softshellová bunda Velikost: 120 - 150

Children’s softshell jacket Size: 120 - 150

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester

Material: 96% polyester 4% elastane Lining: 100% polyester

• odepínací kapuce • regulovatelné manžety na rukávech • stahování v dolním okraji • reflexní doplňky • TPU membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 1 000 g/m2/24h

• detachable hood • sleeves with regulated wristband • tightening at the bottom • reflective accessories • TPU membrane • water resistant material up to 5 000 mm except seams • breathability 1 000 g/m2/24

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

380 Dětské – BEZ CEN.indd 380

23.8.2017 16:38:20


Dětský sortiment | Children’s assortment

Zimní Winter

CXS MODESTO

NEW !!!

1210 087 405 XX Dětská bunda Velikost: 120 - 170

Children’s jacket Size: 120 - 170

Materiál: 100% polyester Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester

Material: 100% polyester Výplň: 100% polyester Lining: 100% polyester

• zateplená • kapuce napevno • manžety do gumy • stahování v dolním okraji • reflexní doplňky

• padded • fixed hood • cuffs to the rubber • tightening at the bottom • reflective accessories

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

Zimní Winter

CXS OCEANSIDE

NEW !!!

1210 089 511 XX Dětská bunda Velikost: 120 - 170

Children’s jacket Size: 120 - 170

Materiál: 100% nylon Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% nylon

Material: 100% polyester Výplň: 100% polyester Lining: 100% nilon

• zateplená • kapuce napevno • rukávy do gumičky • spodní lem do gumičky • reflexní doplňky

• padded • fixed hood • sleeves to the elastic band • bottom to the elastic band • reflective accessories

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

381 Dětské – BEZ CEN.indd 381

23.8.2017 16:38:55


Dětský sortiment | Children’s assortment

NEW !!!

zapínání kapuce hood fastening

CXS VEGAS

260

1220 014 XXX XX

Červeno - černá Red - black

Zimní Winter

TPU

Dětská softshellová bunda Velikost: 120 - 170

Children’s softshell jacket Size: 120 - 170

Materiál: 96% polyester 4% elastan Výplň: 100% polyester Podšívka: 100% polyester - fleece

Material: 96% polyester 4% elastane Výplň: 100% polyester Lining: 100% polyester - fleece

• zateplená • odepínací kapuce • kapsa na zip na levém rukávu • vnitřní manžety v rukávech • regulovatelné manžety na rukávech • stahování v dolním okraji • reflexní doplňky • TPU membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000 g/m2/24h

• padded • detachable hood • pocket on the left sleeve • inner cuffs • sleeves with regulated wristband • tightening at the bottom • reflective accessories • TPU membrane • water resistant material up to 10 000 mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

411

Modro - černá Blue - black

510

Zeleno - černá Green - black

382 Dětské – BEZ CEN.indd 382

23.8.2017 16:39:43


Dětský sortiment | Children’s assortment

311

CXS DENNY

1610 006 XXX XX

412

Modrá Blue

100

Bílá White

513

Zelená Green

Růžové Pink

SALE !!!

Dětské tričko Věk: 4 - 10 let

Children’s t-shirt Age: 4 - 10 year

Materiál: 100% bavlna, single jersey Výplň: 150 g/m2

Material: 100% cotton, single jersey Padding: 150 g/m2

• zpevňující krční páska • zdvojené švy • postranní švy • finální silikonová úprava

• stabilizing neck tape • double stitches • side seams • final silicon wash

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

383 Dětské – BEZ CEN.indd 383

23.8.2017 16:40:08


Dětský sortiment | Children’s assortment

Zimní Winter

CXS REWARD

1720 004 808 XX Dětské funkční tričko Velikost: 120 - 160

Children’s functional undershirt Size: 120 - 160

Materiál: 92% polyester 8% elastan Gramáž: 230 g/m2

Material: 92% polyester 8% elastane Grammage: 230 g/m2

• vnitřní strana jemně počesaná • hřejivý materiál • barevné prošití

• inner part fine combed • warming material • colored sewing

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

Zimní Winter

CXS REWARD

1740 004 808 XX Dětské funkční spodky Velikost: 120 - 160

Children’s functional underpants Size: 120 - 160

Materiál: 92% polyester 8% elastan Gramáž: 230 g/m2

Material: 92% polyester 8% elastane Grammage: 230 g/m2

• pas do gumy • vnitřní strana jemně počesaná • hřejivý materiál • barevné prošití

• waist band • inner part fine combed • warming material • colored sewing

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

384 Dětské – BEZ CEN.indd 384

23.8.2017 16:40:39


Dětský sortiment | Children’s assortment

CXS TORONTO

Dětská mikina Velikost: 120 - 160

Children’s sweatshirt Size: 120 - 160

Materiál: 100% polyester Gramáž: 230 g/m2

Material: 100% polyester Grammage: 230 g/m2

• otvor na palec na rukávu • fleecový límec • propínání na zip • 2 přední kapsy na zip

• thumb hole on the sleeve cuff • fleece collar • zipper fastening • 2 front zipper pockets

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

385 Dětské – BEZ CEN.indd 385

Ceny jsou uvedeny bez DPH | Prices are excl. VAT

1520 006 808 XX

23.8.2017 16:40:56


Dětský sortiment | Children’s assortment

NEW COLOR !!!

přední náprsní kapsa front chest pocket

524

Maskačové Camouflage

zesílená kolena reinforced knees

CXS PINOCCHIO

430

Tyrkysovo - červená Turquoise - red

1030 012 XXX XX Dětské kalhoty Velikost: 90 - 150

Children’s trousers Size: 90 - 150

Materiál: kepr 65% polyester 35% bavlna Gramáž: 230 g/m2

Material: twill 65% polyester 35% cotton Grammage: 230 g/m2

• 2 náprsní kapsy • šle s gumou vzadu • zapínání na knoflíky na obou stranách • 2 přední kapsy • 2 zadní kapsy • zesílená kolena • zesílený sed • reflexní výpustky

• 2 chest pocket on the bib • elastic braces in the back • button fastening at both sides • 2 front pockets • 2 back pockets • reinforced knees • reinforced seat • reflective stripes

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

SALE !!!

503

Zeleno - oranžová Green - orange

386 Dětské – BEZ CEN.indd 386

23.8.2017 16:41:37


Dětský sortiment | Children’s assortment

CXS WOODY

NEW !!!

1020 012 524 XX Dětské kalhoty Velikost: 140 - 170

Children’s trousers Size: 140 - 170

Materiál: kepr 65% polyester 35% bavlna Gramáž: 230 g/m2

Material: twill 65% polyester 35% cotton Grammage: 230 g/m2

• pas v zadní části do gumy • poutka na opasek • 2 přední kapsy • 2 zadní kapsy • zesílená kolena • zesílený sed • reflexní výpustky

• back waist elastic bands • belt loops • 2 front pockets • 2 back pockets • reinforced knees • reinforced seat • reflective stripes

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

Zimní Winter

CXS DRAGONFLY

1420 002 800 00 Dětské softshellové kalhoty Velikost: 100 - 160

Children’s softshell trousers Size: 100 - 160

Materiál: 96% polyester 4% elastan Podšívka: 100% polyester - fleece Gramáž: 320 g/m2

Material: 96% polyester 4% elastane Linning: 100% polyester - fleece Grammage: 320 g/m2

• stahování v pase • odepínací šle • zip dole na nohavicích • vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic • reflexní doplňky • TPU membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů • paropropustnost 3 000g/m2/24h

• tightening at the waist • detachable braces • zipper at the bottom • inner snowbelt at the bottom of the legs • reflective accessories • TPU membrane • water resistant material up to 10 000mm except seams • breathability 3 000 g/m2/24h

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

387 Dětské – BEZ CEN.indd 387

23.8.2017 16:41:49


Dětský sortiment | Children’s assortment

klasické zapínání classic fastening

Pouze velikosti: 90 - 120 Only sizes: 90 - 120

CXS FROGY

1170 006 500 XX

kapsy pockets

500

Dětská pláštěnka Velikost: 90 - 150

Children’s rain coat Size: 90 - 150

Materiál: 100% PVC

Material: 100% PVC

• nepromokavá • kapuce napevno • zapínání na druky • zatavené švy

• waterproof • fixed hood • push- button fastening • thermo-sealed seams

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

Zelená Green

Pouze velikosti: 130 - 150 Only sizes: 130 - 150

388 Dětské – BEZ CEN.indd 388

23.8.2017 16:42:14


Dětský sortiment | Children’s assortment

CXS TEDDY

1114 002 150 91 Dětská výstražná vesta Velikost: XS

Children’s high visible vest Size: XS

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• reflexní pruhy • potisk • zapínání na suchý zip • Norma: EN 1150

• reflective tapes • printing • velcro closing • Norm: EN 1150

Karton: 100 kusů Jednotka: 1 kusů

Box: 100 pieces Unit: 1 piece

CXS TEDDY

1114 002 150 XX Dětská výstražná vesta Velikost: S, M

Children’s high visible vest Size: S, M

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• reflexní pruhy • bez potisku • zapínání na suchý zip • Norma: EN 1150

• reflective tapes • without printing • velcro closing • Norm: EN 1150

Karton: 100 kusů Jednotka: 1 kusů

Box: 100 pieces Unit: 1 piece

389 Dětské – BEZ CEN.indd 389

23.8.2017 16:42:21


Dětský sortiment | Children’s assortment

CXS ISLAND MADAGASCAR

2210 021 706 XX Dětská kotníková obuv Velikost: 28 - 35

Children’s ankle cut shoes Size: 28 - 35

Svršek: semišová kůže Podšívka: textilní materiál Podešev: TPR

Upper: suede leather Lining: textile Outsole: TPR

• semišová kůže s prodyšnou tkaninou

•suede leather with permeable mesh

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

CXS ISLAND MADEIRA

2220 040 706 XX Dětská polobotka Velikost: 28 - 35

Children’s low cut shoes Size: 28 - 35

Svršek: semišová kůže Podšívka: textilní materiál Podešev: TPR

Upper: suede leather Lining: textile Outsole: TPR

• semišová kůže s prodyšnou tkaninou

•suede leather with permeable mesh

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Box: 10 pairs Unit: 1 pair

390 Dětské – BEZ CEN.indd 390

23.8.2017 16:42:33


Dětský sortiment | Children’s assortment

CXS MIKE

3210 014 250 05 Dětské kombinované rukavice Velikost: 05

Children’s combined gloves Size: 05

Dlaň: kozinková lícovka Hřbet: bavlněný úplet

Palm: goat grain leather Back: cotton knit

• rukavice se suchým zipem na zápěstí • pružná manžeta

• gloves with velcro wrist • elastic cuff

Karton: 240 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 240 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS DRAGO

3410 008 400 XX Dětské polomáčené rukavice Velikost: 05, 07

Children’s semi coated gloves Size: 05, 07

Materiál: 100% polyester Máčení: nitril

Material: 100% polyester Coating: nitrile

• pružná manžeta • potisk

• elastic cuff • printing

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

CXS DRAGO

3410 008 150 XX Dětské polomáčené rukavice Velikost: 05, 07

Children’s semi coated gloves Size: 05, 07

Materiál: 100% polyester Máčení: nitril

Material: 100% polyester Coating: nitrile

• pružná manžeta • potisk

• elastic cuff • printing

Karton: 120 párů Balení: 12 párů Jednotka: 1 pár

Box: 120 pairs Pack: 12 pairs Unit: 1 pair

391 Dětské – BEZ CEN.indd 391

23.8.2017 16:42:39


OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTECTIVE EQUIPMENT Naší prioritou je umět Vás perfektně ochránit a poskytnout vhodné ochranné pracovní prostředky, které mohou zamezit poškození zdraví vlivem práce s chemickými látkami, pádem předmětu na hlavu, nepřiměřeně vysoký hluk od pracovních strojů a mnohem více. V tom co děláme, jsme dlouhodobě špička na trhu a pro tyto nebezpečné situace Vás vybavíme od ochranných přileb, brýlí, štítů, zátkových chráničů, mušlových chráničů, respirátorů, filtračních polomasek. Buďte příkladem a neignorujte OOPP. Zdraví je jedna z nejdůležitějších věcí, co máme.

It´s our priority to be able to protect you perfectly and provide appropriate protective equipment which can avoid a health damage due to chemical work, dropping the object on the head, unnecessarily high noise from work machines and much more. We are a long-term leader on the market and we will equip you with protective helmets, safety glasses, shields, ear plugs, respirators, filter masks for those dangerous situations. Be an example and do not ignore the OOPP. The health is one of the most important things what we have it.

392 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 392

23.8.2017 16:39:26


OCHRANA ZRAKU | EYE PROTECTION Brýle | Spectacles

401

Brýle svářečské | Welding spectacles

413

SVÁŘEČSKÉ KUKLY | WELDING HOODS

416

OCHRANA HLAVY | HEAD PROTECTION Kombinovaná ochrana hlavy | Combined head protection

420

Přilby a příslušenství | Helmets and accessories

426

OCHRANA SLUCHU | HEARING PROTECTION

432

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST | RESPIRATORY PROTECTION Značení filtrů | Filter marking

444

Filtrační polomasky | Practiculate respirators

446

Masky a filtry | Masks and filters

453

393 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 393

23.8.2017 16:39:29


str. 401

str. 401

str. 401

str. 402

str. 402

Brýle Spectacles CXS PANTHERA

CXS FOSSA

4190 040 720 00

str. 402

CXS LYNX

str. 402

CXS IRBIS

4110 003 150 00

CXS ŠŇŮRKA NA BRÝLE 4190 002 800 00

CXS JAGUAR

CXS SPARK

str. 406

CXS VISITOR

str. 408

3M SECURE FIT 200 4120 032 113 00

3M 2820

3M 2890 A

4120 033 720 00

3M 2821

3M SECURE FIT 200 4120 034 150 00

3M 2822

str. 407

NEW !!!

3M SECURE FIT 400 4110 145 113 00

4110 173 113 00

str. 405

CXS KID

str. 407

4120 041 720 00

str. 407

NEW !!!

3M SECURE FIT 600 4120 041 150 00

str. 408

3M SECURE FIT 400 4110 146 720 00

str. 410

3M SOLUS 1000

4190 001 800 00

4110 014 150 00

3M SECURE FIT 600

str. 408

str. 410

4110 021 150 00

CXS ROY

4120 041 113 00

str. 408

str. 410

4110 020 720 00

NEW !!!

CXS SÁČEK NA BRÝLE

str. 405

4110 013 113 00

3M SECURE FIT 600

4110 018 113 00

3M SECURE FIT 200

str. 405

CXS VITO

str. 403

str. 403

4190 044 700 00

4110 011 113 00

str. 406

str. 408

str. 410

4110 019 113 00

CXS VENTI

4110 002 720 00

CXSS HADŘÍK NA BRÝLE

4110 006 720 00

4110 012 113 00

4110 010 113 00

str. 403

str. 404

CXS LYNX

4110 001 113 00

CXS CHEETAH

4110 007 721 00

4110 008 113 00

str. 406

4110 015 720 00

str. 402

str. 404

CXS LYNX

4110 155 113 00

CXS CHEETAH

4110 005 113 00

str. 404

CXS MARGAY

4110 156 113 00

str. 408

3M SECURE FIT 400 4110 147 150 00

str. 410

str. 410

3M SOLUS 1000 4110 173 720 00

3M SOLUS 1000 4110 173 150 00

394 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 394

23.8.2017 16:40:39


str. 412

OKULA B-B 19

str. 412

OKULA B-E 7

4110 023 113 00

str. 412

OKULA B-B 40

4110 024 113 00

4110 025 113 00

str. 413

str. 413

NEW !!!

str. 414

str. 414

str. 414

Brýle svářečské Welding spectacles OKULA B-B 40 SVAR

3M SECUREFIT 600 SVÁŘEČSKÉ

4120 001 000 05

4120 042 000 00

str. 416

OKULA B-V 24

SKLO DO BRÝLÍ

4120 002 000 05

str. 416

SKLO DO BRÝLÍ

4190 003 000 05

4190 004 113 00

str. 417

str. 418

str. 417

Svářečské kukly Welding hoods 3M SPEEDGLAS 100

PROTECO P800E-C

4200 007 000 00

str. 418

SKLO DO KUKLY

str. 418

SKLO DO KUKLY

4200 005 113 00

SVÁŘEČSKÁ KUKLA

4200 009 000 00

SVÁŘEČSKÝ ŠTÍT

4200 001 000 00

KŘÍŽ DO KUKLY

4200 003 000 00

4200 002 000 00

str. 418

FÓLIE DO KUKLY

4200 004 000 XX

4200 006 000 00

str. 420

str. 420

str. 420

str. 421

CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870

CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85

str. 421

Kombinovaná ochrana hlavy Combined head protection CXS ŠTÍT VM85

CXS ŠTÍT VC85

4320 004 000 00

str. 422

3M G500-GU

4320 008 000 00

4320 005 000 00

str. 423

3M 5F-11

4320 009 000 00

4320 003 000 00

str. 424

str. 423

3M V5

4320 010 000 00

4320 007 000 00

OKULA Š-P 29

4320 002 000 00

str. 424

OKULA Š-P 28

4320 001 000 00

CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867 4320 006 000 00

str. 425

NEW !!!

3M LESNICKÝ SET 4320 097 200 00

395 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 395

23.8.2017 16:41:17


str. 423

3M ADAPTÉR P3EV/2 4320 015 000 00

str. 425

3M V6E

3M V6C

4320 012 113 00

CXSS PŘILBA STAVBAŘ

PROHELM PODBRADNÍ PÁSEK 4310 007 000 00

str. 426

CXSS PODBRADNÍ PÁSEK

4310 001 XXX 00

str. 428

3M V6B

4320 014 720 00

4320 013 150 00

str. 426

Přilby a příslušenství Helmets and accessories

4310 005 000 00

str. 429

CXS ČEPICE SM923

str. 425

str. 425

str. 427

str. 427

3M PŘILBA G3000

3M PODBRADNÍ PÁSEK GH4 4310 006 000 00

4310 003 XXX 00

str. 428

PROHELM PŘILBA LASS 4310 002 XXX 00

str. 429

CXS HYNEK VLOŽKA 4310 008 800 00

4310 004 XXX 00

str. 432

str. 432

str. 432

str. 433

str. 433

Ochrana sluchu Hearing protection 3M EAR SOFT

3M EAR CLASSIC

4410 001 000 00

str. 433

3M 1271

str. 434

3M E-A-R ULTRAFIT

4410 006 000 00

CXS EP109

4420 047 250 00

str. 434

CXS EP101

4420 081 250 00

CXS EP106

4420 001 150 00

str. 434

NEW COLOR !!!

CXS EP106

4420 001 250 00

str. 435

3M E-A-R ZÁSOBNÍK

4410 008 000 00

str. 437

3M 1130

4410 005 000 00

4410 004 000 00

3M E-A-R SOFT

4410 007 000 00

str. 436

3M 1110

4410 003 000 00

3M E-A-R CAPS

4410 012 000 00

str. 436

3M 1120

4410 002 000 00

4410 010 000 00

str. 437

str. 435

3M DÁVKOVAČ ONE TOUCH 4410 043 000 00

str. 437

str. 438

3M PELTOR H510A-401-GU

3M PELTOR H520A-407-GQ

4420 002 000 00

4420 003 000 00

396 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 396

23.8.2017 16:41:55


str. 438

3M PELTOR H540A-411-SV 4420 004 000 00

str. 439

str. 439

CXS EP167

str. 439

3M PELTOR H510P3E-405-GU 3M PELTOR H520P3E-410-GQ 4420 007 000 00

4420 006 000 00

4420 008 000 00

str. 446

str. 446

str. 446

str. 447

str. 447

Filtrační polomasky Particulate respirators CXS SPIRO

CXS SPIRO

4510 001 000 00

str. 448

str. 447

CXS SPIRO

CXS SPIRO

str. 449

3M 9312+ AURA

str. 450

3M 8835

4510 017 000 00

str. 450

3M 9914

4510 016 000 00

4510 015 000 00

CXS SPIRO

4510 005 000 00

str. 449

CXS SPIRO

str. 449

3M 9310+ AURA

4510 010 000 00

str. 450

3M 9332+ AURA

4510 014 000 00

str. 452

str. 451

str. 448

4510 009 000 00

3M 9322+ AURA

4510 013 000 00

CXS SPIRO

4510 004 000 00

CXS SPIRO

4510 008 000 00

3M 9320+ AURA

4510 012 000 00

str. 448

CXS SPIRO

4510 007 000 00

4510 006 000 00

CXS SPIRO

4510 003 000 00

4510 002 000 00

4510 011 000 00

str. 451

str. 451

3M 8322

4510 020 000 00

3M 8833

4510 021 000 00

str. 452

CXS DUST

4590 005 000 00

397 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 397

23.8.2017 16:42:11


str. 453

str. 454

str. 453

str. 454

str. 455

Masky a filtry Masks and filters 3M 6200/3M 6300

4520 001/002 000 00

str. 455

3M 6885

str. 455

3M 603

4590 007 000 00

3M 5925

3M 2125

3M 6055

3M 6059

4520 013 000 00

str. 456

3M 6035

3M 6057

3M 6051

i 4520 087 000 00

4520 011 000 00

str. 456

3M 5911

4520 008 000 00

str. 458

str. 458

str. 458

3M 6055

4520 012 000 00

str. 459

str. 459

4520 014 000 00

str. 456

4590 006 000 00

3M 6051

4520 015 000 00

3M 6800/3M 6900

4520 006/007 000 00

3M 105

4590 004 000 00

str. 457

str. 458

3M 400

4590 001 000 00

3M 502

4590 002 000 00

4520 010 000 00

str. 458

i 4520 086 000 00

str. 456

str. 457

str. 457

3M 4251

4520 005 000 00

3M 501

4590 003 000 00

4520 009 000 00

3M 7502/3M7503

4520 003/004 000 00

3M 6099

4520 016 000 00

398 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 398

23.8.2017 16:42:26


PIKTOGRAMY OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTECTIVE EQUIPMENT PICTOGRAMS a1 - Odolnost proti poškrábání | Anti-Scratch a2 - Ochrana proti zamlžování | Anti-Fog a3 - Ochrana proti UV paprskům | UV Protection a4 - Nastavitelná délka postranic | Adjustable ear-stem a5 - Nastavitelný úhel zorníku | Adjustable visor angle a6 - Měkké konce postranic | Softflex ear-stem ends Zboží na objednávku | Goods to order Vyrobeno v EU | Made in EU Vyrobeno v ČR | Made in CZ

399 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 399

23.8.2017 16:42:29


OCHRANA ZRAKU EYE PROTECTION

Ochranné pomůcky zraku poskytují ochranu před částicemi, kapalinami nebo výpary z chemických látek. Pokud chcete mít Vaše oči v naprostém pořádku, vždy zvolte vhodný stupeň požadované ochrany. Naším cílem je poskytnout Vám ochranu zraku, která dokonale chrání a současně umožňuje perfektní vidění. Doporučujeme navíc zvolit i vhodnou mechanickou pevnost brýlí dle naší tabulky:

Eye protection aids provide the protection against particles, liquids or fumes from chemicals. If you want your eyes to be safe, always choose the appropriate degree of protection provided. Our purpose is to provide an eye protection which is perfectly protects and allows the perfect vision. In addition, we recommend a select the appropriate mechanical strength of the glasses according to our table:

MECHANICKÁ PEVNOST | MECHANICAL STRENGTH F

odolné nárazu s nízkou energií (45 m/s) | resistant to low energy impact (45 m/s)

A

odolné nárazu s vysokou energií (190 m/s) | resistant to high energy impact (190 m/s)

B

odolné nárazu se střední energií (120 m/s) | resistant to middle energy impact (120 m/s)

T

brýle určené pro práci v extrémních teplotách (-5 až +55°C) | glasses for work at extreme temperatures (-5 to +55°C)

Test mechanické pevnosti se provádí s ocelovou kuličkou o průměru 6 mm (váze 0,83 g) a odpovídající rychlosti (m/s). The mechanical strength test is performed with a 6 mm diameter steel ball (0.83g) and a corresponding speed (m/s).

400 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 400

23.8.2017 16:42:32


Brýle | Spectacles

CXS PANTHERA

4190 040 720 00 olarizační brýle

olarized spectacles

Rám: nylon / polykarbonát / TPE Zorník: polykarbonát Barva rámu: černo-červená Barva zorníku: kouřová

Frame: nylon / polycarbonate / TPE Lens: polycarbonate Frame color: black-red Lens color: smoke

• ochrana 400 • minimalizace nežádoucích odlesků • vloženy do sáčku C Norma: 12312-1 2013

• 400 protection • minimizing uwanted reflections • packed into C spectacle bag Norm: 12312-1 2013

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS FOSSA

4110 156 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: polykarbonát / TPR Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: F Barva rámu: černo-červená Barva zorníku: čirá

Frame: polycarbonate / TPR Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: F Frame color: black-red Lens color: clear

• ochrana 385 • štíhlé pruhžné postranice • variabilní inklinace postranic Normy: 166, 170

• 385 protection • slim elastic temples • variabil inclination of temples Norms: 166, 170

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS MARGAY

4110 155 113 00 chranné brýle Rám: polykarbonát / / Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: černo-červená Barva zorníku: čirá

afety spectacles pěna

Frame: polycarbonate / Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: black-red Lens color: clear

/

foam

• ochrana 385 • měkký materiál postranic kolem uší • elastická, nastavitelná textilní páska • neoprenová vložka Normy: 166, 170

• 385 protection • softer material of temples over the ears • elastic ad ustable textile band • neoperene foam pad Norms: 166, 170

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

401 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 401

23.8.2017 16:42:40


Brýle | Spectacles

CXS LYNX

4110 001 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: polykarbonát Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: F Barva rámu: čirá, žlutá, kouřová Barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová

Frame: polycarbonate Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: F Frame color: clear, amber, smoke Lens color: clear, amber, smoke

• ochrana 385 pro čirý zorník • ochrana 400 pro žlutý a kouřový zorník • vážící 22 g, bez kovových částic • integrovaný chránič obočí Normy: 166, 170 - čirý, žlutý zorník 166, 172 - kouřový zorník

• •

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

385 protection for clear lens 400 protection for amber and smoke lens •22 g weighing, no metal particles • integrated brow guard Norms: 166, 170 - clear, amber, lens 166, 172 - smoke lens

4110 002 720 00

4110 003 150 00

CXS IRBIS

4110 005 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: polykarbonát / TPE Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: F Barva rámu: černá Barva zorníku: čirá

Frame: polycarbonate / TPE Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: F Frame color: black Lens color: clear

• ochrana 400 • vážící 29 g • měkký neklouzavý zorník • nepřímé větrání mezi zorníky a rámem • variabilní inklinace postranic Normy: 166, 170

• 400 protection • 29 g weighing • soft and nonslipping nose pad • indirect ventilation between the lens and frame • variabil inclination of temples Norms: 166, 170

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

402 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 402

23.8.2017 16:42:48


Brýle | Spectacles

CXS CHEETAH

4110 007 721 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: nylon / C Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: F Barva rámu: šedý / černý Barva zorníku: zrcadlový /kouřový

Frame: nylon / C Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: F Frame color: grey / black Lens color: mirror / smoke

• ochrana 400 • drátěné konce postranic pro individuální vytvarování • měkký nosník Normy: EN 166, EN 172

• 400 protection • wire-core temple tips can be bent and ad usted for perfect t • soft nose pad Norms: EN 166, EN 172

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

4110 006 720 00

CXS HADŘÍK NA BRÝLE

4190 044 700 00 adřík na brýle Materiál: 100

polyester, mikrovlákno

pectacle cloth Material: 100

polyester, micro ber

• pro čištění brýlí • rozměr 10 x 15 cm

• for cleaning spectacles • measurement 10 x 15 cm

Karton: 2000 kusů Balení: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 2000 pieces Pack: 50 pieces Unit: 1 piece

CXS SÁČEK NA BRÝLE

4190 001 800 00 Sáček na brýle Materiál: 100

polyester

pectacle bag Material: 100

polyester

• š ůrka na stáhnutí • rozměr 20 x 11 cm

• draw-string • measurement 20 x 11 cm

Karton: 1200 kusů Balení: 100 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 1200 pieces Pack: 100 pieces Unit: 1 piece

403 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 403

23.8.2017 16:42:59


Brýle | Spectacles

CXS ŠŇŮRKA NA BRÝLE

4190 002 800 00 ůrka na brýle

pectacle string

Materiál: 66 nylon, 34 polyester

Material: 66 nylon, 34 polyester

• kulatá. textilní

• round, textile

Karton: 1200 kusů Balení: 100 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 1200 pieces Pack: 100 pieces Unit: 1 piece

CXS JAGUAR

4110 008 113 00 zavřené brýle

afety goggles

Rám: C Zorník: polykarbonát Optická třída: 2 Mechanická pevnost: B Barva rámu: čirá Barva zorníku: čirá

Frame: C Lens: polycarbonate Optical class: 2 Mechanical strenght: B Frame color: clear Lens color: clear

• ochrana 385 • nepřímé větrání v horní a spodní části • vhodné i přes dioptrické brýle • elastická, nastavitelná textilní páska Normy: 166, 170

• 385 protection • indirect ventilation on the top and the buttom • suitable over prescription glasses • elastic ad ustable textile band Norms: 166, 170

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

CXS VENTI

4110 012 113 00 zavřené brýle

afety goggles

Rám: C Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: B Barva rámu: transparentní šedá Barva zorníku: čirá

Frame: C Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: B Frame color: transparent grey Lens color: clear

• ochrana 385 • nepřímé větrání v horní části • elastická, nastavitelná textilní páska Normy: 166, 170

• 385 protection • indirect ventilation on the top • elastic ad ustable textile band Norms: 166, 170

Karton: 120 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Unit: 1 piece

404 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 404

23.8.2017 16:43:06


Brýle | Spectacles

CXS VITO

4110 011 113 00 zavřené brýle

afety goggles

Rám: C Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: BT Barva rámu: transparentní šedá Barva zorníku: čirá

Frame: C Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: BT Frame color: transparent grey Lens color: clear

• ochrana 385 • přímé větrání v horní části • elastická, nastavitelná textilní páska Normy: 166, 170

• 385 protection • direct ventilation on the top • elastic ad ustable textile band Norms: 166, 170

Karton: 120 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Unit: 1 piece

CXS ROY

4110 013 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: nylon Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: černá Barva zorníku: čirá

Frame: nylon Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: black Lens color: clear

• ochrana 385 • integrovaný boční kryt • nastavení délky a inklinace postranic Normy: 166, 170

• 385 protection • integrated side cover • ad ustable lenght and inclination of temples Norms: 166, 170

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS KID

4110 014 150 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: nylon Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: černá Barva zorníku: žlutá

Frame: nylon Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: black Lens color: amber

• ochrana 385 • integrovaný boční kryt • nastavení délky a inklinace postranic Normy: 166, 170

• 385 protection • integrated side cover • ad ustable lenght and inclination of temples Norms: 166, 170

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

405 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 405

23.8.2017 16:43:14


Brýle | Spectacles

CXS SPARK

4110 015 720 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: nylon Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: černá Barva zorníku: kouřová

Frame: nylon Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: black Lens color: smoke

• ochrana 385 • integrovaný boční kryt • nastavení délky a inklinace postranic Normy: EN 166, EN 172

• 385 protection • integrated side cover • ad ustable lenght and inclination of temples Norms: EN 166, EN 172

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS VISITOR

4110 010 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: polykarbonát Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: čirá Barva zorníku: čirá

Frame: polycarbonate Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: clear Lens color: clear

• ochrana 385, přímé větrání • vhodné i přes dioptrické brýle Normy: 166, 170

• 385 protection, direct ventilation • suitable over prescription glasses Norms: 166, 170

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

3M 2890 A

4110 018 113 00 zavřené brýle

afety goggles

Rám: C Zorník: acetát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: transparentní šedá Barva zorníku: čirá

Frame: C Lens: acetate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: transparent grey Lens color: clear

•nepřímé větrání •elastická, nastavitelná textilní páska Normy: 166, 170

• indirect ventilation • elastic ad ustable textile band Norms: 166, 170

Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

406 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 406

23.8.2017 16:43:18


Brýle | Spectacles

NEW !!!

3M SECURE FIT 600 4120 041 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: polykarbonát Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: šedá Barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová

Frame: polycarbonate Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: grey Lens color: clear, amber, smoke

• poloobroučkové brýle • pružné postranice • rozdělení tlaku na spánku • cotchguard vrstva proti zamlžení Normy: 166, 170 - čirý, žlutý zorník Normy: 166, 172 - kouřový zorník

• semi-rimless frame • flexible temples • pressure diffusion temple technology • cotchguard antifog coating Norms: 166, 170 - clear, amber lens Norms: 166, 172 - smoke lens

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

4120 041 150 00

4120 041 720 00

407 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 407

23.8.2017 16:43:25


Brýle | Spectacles

3M SECURE FIT 200 4120 032 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: polykarbonát Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: čirá, žlutá, kouřová Barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová

Frame: polycarbonate Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: clear, amber, smoke Lens color: clear, amber, smoke

• bezobroučkové • pružné postranice • rozdělení tlaku na spánku Normy: 166, 170 - čirý, žlutý zorník Normy: 166, 172 - kouřový zorník

• rimless frame • flexible temples • pressure diffusion temple technology Norms: 166, 170 - clear, amber lens Norms: 166, 172 - smoke lens

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

4120 033 720 00

4120 034 150 00

3M SECURE FIT 400 4110 145 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: polykarbonát Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: černo-zelená Barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová

Frame: polycarbonate Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: black-green Lens color: clear, amber, smoke

•bezobroučkové • pružné postranice • rozdělení tlaku na spánku • nastavitelný nosní můstek Normy: 166, 170 - čirý, žlutý zorník Normy: 166, 172 - kouřový zorník

• rimless frame • flexible temples • pressure diffusion temple technology • ad ustable nosepiece Norms: 166, 170 - clear, amber lens Norms: 166, 172 - smoke lens

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

4110 146 720 00

4110 147 150 00

408 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 408

23.8.2017 16:43:38


Váš styl. Vaše volba. chranné br le p esně podle vašich p edstav

NOVINKA

3M™ Secure Fit 600 3M™ technologie PDT pro rozložení tlaku brýlí zajišťuje jejich pohodlné a bezpečné nošení iroký výběr barev a typů zorníků,včetně polarizovaných Dobře drží i při prudkých pohybech Dlouhotrvající čirost díky technologii Scotchgard™ nti- og dolná úprava proti poškrábání (R S) Dvojité zorníky s možnostmi výběru různých zabarvení

chranné brýle 3M™ Secure it™ řady 00 se dodávají v mnoha variantách. Tyto brýle mají mnoho různých funkcí. Pracovníci si mohou vybrat z několika možností povrchové úpravy zorníků, včetně 3M™ Scotchgard™ nti-fog, různých zabarvení zorníků a možností, jako je snímatelné pěnové těsnění. Zjistěte více na 3M cz Secure it 00

Ochranne_1_obsah_zrak.indd 409

23.8.2017 16:43:40


Brýle | Spectacles

3M 2820

4110 019 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: nylon Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: modrá Barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová

Frame: nylon Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: blue Lens color: clear, amber, smoke

• variabilní inklinace postranic • měkké konce postranic Normy: 166, 170 - čirý, žlutý zorník Normy: 166, 172 - kouřový zorník

• variabil inclination of temples •softflex ear-stem ends Norms: 166, 170 - clear, amber lens Norms: 166, 172 - smoke lens

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

3M 2821

3M 2822

4110 020 720 00

4110 021 150 00

3M SOLUS 1000 4110 173 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Rám: polykarbonát / TPE Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: FT Barva rámu: modro-černá Barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová

Frame: polycarbonate / TPE Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: FT Frame color: blue-black Lens color: clear, amber, smoke

• pružné, přizpůsobivé, odnímatelné postranice • nastavitelný nostní můstek • cotchguard vrstva proti zamlžení Normy: 166, 170 - čirý, žlutý zorník Normy: 166, 172 - kouřový zorník

•flexible, self-ad ust, removable temples •ad ustable nosepiece • cotchguard antifog coating Norms: 166, 170 - clear, amber lens Norms: 166, 172 - smoke lens

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

4110 173 720 00

4110 173 150 00

410 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 410

23.8.2017 16:43:51


Novinka!

Unikátní technologie proti zamlžení Kvalitní výhled po delší dobu

Bez prav dyž mikroskopické kapičky vody přistanou na zorníku, vytvoří se kondenzace a zamlžení, které brání ve výhledu.

S pravou Scotch ard™ Scotchgard™ nti- og zmenšuje úhel kontaktu s kapkami vody narovnáním vodních kapek do tenkého transparentního filmu, který dovolí světlu projít.

PR V S

T H

RD

Věda za technolo ií Scotch ard™ nti- o akta mluví jasně Povrchová úprava Scotchgard™ odolává mlžení déle než tradiční protimlžicí úpravy a přispívá tak ke zvýšení výkonu brýlí v mokrém a vlhkém prostředí. Povrchová úprava zachovává svoji účinnost díky pevnému spojení se zorníkem i po několikanásobném mytí, což umožňuje pracovníkům používat brýle déle. orník lze dezinfikovat např. ubrousky s alkoholem bez ztráty jeho unikátních vlastností. Pracovníci mohou pracovat bez starostí, protože s povrchem Scotchgard™ mají jistotu, že

Ochranne_1_obsah_zrak.indd 411

používají kvalitní brýle s výjimečnou ochranou proti mlžení a ochranou proti poškrábání (brýle splňují požadavky EN 1 a N značení). Více na

Další barevné možnosti zorníků

3M cz Scotch ard

Na základě interního testování 3M dle EN1 8 testovací metody při porovnání s tradičními povrchy proti mlžení.

Solus 1000

Náhradní díly a příslušenství pro Solus 1000

500

Vložka pro dioptrická skla

23.8.2017 16:43:53


Brýle | Spectacles yrobeno v ade in C

OKULA B-B 19

4110 023 113 00 zavřené brýle

afety goggles

Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: S Barva rámu: modrá Barva zorníku: čirá

Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: S Frame color: blue Lens color: clear

• ochrana • přímá ventilace • elastická nastavitelná páska Norma: EN 166

• protection • direct ventilation • elastic ad ustable band Norm: EN 166

Karton: 40 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 40 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

yrobeno v ade in C

OKULA B-E 7

4110 024 113 00 zavřené brýle

afety goggles

Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: S Barva rámu: modrá Barva zorníku: čirá

Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: S Frame color: blue Lens color: clear

• ochrana • nepřímá a přímá ventilace • elastická nastavitelná páska Norma: EN 166

• protection • direct and indirect ventilation • elastic ad ustable band Norm: EN 166

Karton: 40 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 40 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

yrobeno v ade in C

OKULA B-B 40

4110 025 113 00 chranné brýle

afety spectacles

Zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: S Barva rámu: modrá Barva zorníku: čirá

Lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: S Frame color: blue Lens color: clear

• boční kryty • nastavení délky a inklinace postranic Norma: EN 166

• side covers • ad ustable temple inclination and length Norm: EN 166

Karton: 40 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 40 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

412 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 412

23.8.2017 16:44:00


rýle svářečské |

elding spectacles

yrobeno v ade in C

OKULA B-B 40 SVAR

4120 001 000 05 vářecí brýle

elding goggles

Zorník: svařecí ltr Optická třída: 1 Mechanická pevnost: S Barva rámu: modrá Tmavost zorníku: 5

Lens: welding lter Optical class: 1 Mechanical strenght: S Frame color: blue Lens darkness: 5

• boční kryty • nastavení délky a inklinace postranic Normy: 166, 167, 168, 169

• side covers • ad ustable lenght and inclination of temples Norms: 166, 167, 168, 169

Karton: 40 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 40 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

3M SECURE FIT 600 4120 042 000 00 vářecí brýle

elding goggles

Rám a zorník: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: F Barva rámu: šedá Tmavost zorníku: 5

Frame and lens: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: F Frame color: grey Lens darkness: 5

• zorníky proti infračervenému záření • poloobroučkové brýle, pružné postranice • rozdělení tlaku na spánku Normy: 166, 169

• lens againts infra-red light • semi-rimless frame, flexible temples • pressure diffusion temple technology Norms: 166, 169

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

NEW !!!

413 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 413

23.8.2017 16:44:05


rýle svářečské |

elding spectacles

yrobeno v ade in C

OKULA B-V 24

4120 002 000 05 vářecí brýle Čirý zorník: polykarbonát Svářecí zorník: svařecí Optická třída: 1 Mechanická pevnost: S Barva rámu: modrá Tmavost zorníku: 5

elding goggles Clear lens: polycarbonate Welding lens: welding lter Optical class: 1 Mechanical strenght: S Frame color: blue Lens darkness: 5

ltr

• nepřímá ventilace • očnice s čirými zorníky • sklopný rám se svářečskými ltry Normy: 166, 167, 168,

169

• indirect ventilation • transparent visors • swing section tted with welding lters Norms: 166, 167, 168, 169 Box: 32 pieces Pack: 4 pieces Unit: 1 piece

Karton: 32 kusů Balení: 4 kusů Jednotka: 1 kus

yrobeno v ade in

SKLO DO BRÝLÍ | GLASS FOR GOGGLES

4190 004 113 00 vářecí dopl ky

elding accessories

Materiál: sklo Optická třída: 1 Mechanická pevnost: S Barva zorníku: čirá

Material: glass Optical class: 1 Mechanical strenght: S Lens color: clear

• ploché s hladkým povrchem • bez optických deformací • odolnost vůči běžným kapalinám • průměr 50 mm, tlouš ka 2 mm Norma: EN 166

• flat with soft surface • undistored vision • resistant to common li uids • diameter 50 mm, thickness 2 mm Norm: EN 166

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece yrobeno v ade in C

SKLO DO BRÝLÍ | GLASS FOR GOGGLES

4190 003 000 05 vářecí dopl ky

elding accessories

Materiál: sklo Optická třída: 1 Mechanická pevnost: S Tmavost zorníku: 5

Material: glass Optical class: 1 Mechanical strenght: S Lens darkness: 5

• ploché sklo zelené barvy • odolnost vůči běžným kapalinám • průměr 50 mm Normy: 166, 167, 168,

• flat green coloured glass • resistant to common li uids • diameter 50 mm Norms: 166, 167, 168,

Jednotka: 1 kus

169

169

Unit: 1 piece

414 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 414

23.8.2017 16:44:09


Integrovaná ochrana pro obličej oči i d chací or án p i sva ování Svářečská kukla 3M™ Speedglas™ 9100 ir

Splňuje požadavky na mechanickou odolnost proti částicím s vysokou rychlostí podle EN 1 5:B a EN 1 :B.

Vysoce pohodlný náhlavní kříž Speedglas 9100.

lepšená ochrana dýchacích orgánů – TH3

Nepřetržitá ochrana dýchacích orgánů na stupni TH3 a vynikající výhled ve sklopném modelu – to vše nabízí svářečská kukla Speedglas 9100 ir. Snadno se připojuje k jednotkám s pohonem i přívodem vzduchu. .3MSafetyportal.cz

Boční průzory: azety se stupněm zatemnění 5, které rozšiřují vaše zorné pole.

Vylepšená ochrana dýchacích orgánů – TH3. mezení průniku dovnitř znamená lepší kvalitu vzduchu pro dýchání.

9100 ir – s brusičským štítem

Ochranne_1_obsah_zrak.indd 415

9100 ir – bez brusičského štítu

Novátorská rychlospojka 3M™ RS umožňuje připojení a odpojení dýchací hadice jednou rukou.

Bezpečné a stabilní připojení dýchací hadice (na obr. ukázka připojení s 3M™ dflo™.

23.8.2017 16:44:10


vářečské kukly |

elding hoods

3M SPEEDGLAS 100 4200 007 000 00 Svářečská kukla

elding hood

Nastavení velikosti kříže: 53 - 63 cm Zorná plocha: 44 x 93 mm

Size cross setting: 53 - 63 cm Viewing area: 44 x 93 mm

• volitelné stupně zatemnění 8-12 • tři volitelné rovně citlivosti • stmívací čas 0,1 ms • doba zesvětlení 0,1 s až 0,25 s • kazeta se dvěma senzory • životnost baterií 1500 h • svářecí metody , / , , řezání obloukové, plasmovou tryskou a mikroplasmatické obloukové řezání Normy: 379, 166, 175

• selectable dark shades 8-12 • three selectable levels of sensitivity • switching time 0,1 ms • lightening time 0,1 s to 0,25 s • cassette with two sensors • batery life 1500h • welding methods , / , cutting arc, plasma nozzle and microplazmatic arc Norms: 379, 166, 175

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

,

PROTECO P800E-C

4200 009 000 00 Svářečská kukla

elding hood

Zorná plocha: 43 x 98 mm

Viewing area: 43 x 98 mm

• volitelné stupně zatemnění 9-13 • stmívací čas 0,25 ms • doba zesvětlení 0,1 s až 1 s • kazeta se čtyřmi senzory • napá ení solární článek 2x 3 baterie C 2450 • svářecí metody , / , , , C, • přepínač svařování/broušení • automatické zapnutí/vypnutí • pracovní teplota -5°C až 50°C Normy: 379, 166, 175

• selectable dark shades 9-13 • switching time 0,25 ms • lightening time 0,1 s to 1 s • cassette with four sensors • power source solar cell 2x 3 ithium battery C 2450 • welding methods , / , , , C, • switch position for welding/grinding • switching on/off • working temperature -5°C to 50°C Norms: 379, 166, 175

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

416 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 416

23.8.2017 16:44:15


vářečské kukly |

SVÁŘEČSKÁ KUKLA | WELDING HOOD

elding hoods

yrobeno v ade in

4200 001 000 00 Svářečská kukla

elding hood

Materiál: speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou matnou barvou Zorná plocha: 90 x 110 mm

Material: special cardboard sprayed on both sides with special flat nish Viewing area: 90 x 110 mm

• kožený chránič krku • nastavení přesné polohy kukly • opatřena dorazem zabra u ícím nárazu na tělo svářeče • svářecí metody - elektrickým obloukem Norma: 175

• leather neck protector • ad ustable into the exact position • stop protecting from crash into the welder s body • welding methods - electric arc Norm: 175

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

SVÁŘEČSKÝ ŠTÍT | WELDING HAND SHIELD

yrobeno v ade in

4200 002 000 00 vářečská štít

elding hand shield

Materiál: speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou matnou barvou Zorná plocha: 90 x 110 mm

Material: special cardboard sprayed on both sides with special flat nish Viewing area: 90 x 110 mm

• vnitřní držadlo tvarováno pro práci v rukavicích • vhodné pro elektrosvářečské práce menšího rozsahu Norma: 175

• inner handle made to be held with gloves • suitable for electric welding work of small extend Norm: 175

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

417 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 417

23.8.2017 16:44:20


vářečské dopl ky |

elding accessories

KŘÍŽ DO KUKLY | CROSS FOR HOOD

yrobeno v ade in

4200 003 000 00 vářečské dopl ky

elding accessories

Materiál: polyetylen

Material: polyethylene

• určen pro svářečskou kuklu 4200 001 000 00

• designed for welding hood 4200 001 000 00

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

SKLO DO KUKLY | GLASS FOR HOOD

yrobeno v ade in

4200 005 113 00 vářečské dopl ky

elding accessories

Materiál: sklo Zorná plocha: 90 x 110 mm Barva zorníku: čirá

Material: glass Viewing area: 90 x 110 mm Lens color: clear

• ploché s hladkým povrchem • bez optických deformací • odolnost vůči běžným kapalinám • tlouš ka 2 mm Norma: EN 166

• flat with soft surface • undistored vision • resistant to common li uids • thickness 2 mm Norm: EN 166

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

SKLO DO KUKLY | GLASS FOR HOOD

yrobeno v ade in C

4200 004 000 XX vářečské dopl ky

elding accessories

Materiál: sklo Zorná plocha: 90 x 110 mm Tmavost zorníku: 9 - 12

Material: glass Viewing area: 90 x 110 mm Lens darkness: 9 - 12

• ploché sklo zelené barvy, tlouš ka 2 mm • odolnost vůči běžným kapalinám • vhodné pro svařování elektrickým obloukem, plazmatické svařování Normy: 166, 167, 168, 169

• flat green coloured glass, thickness 2 mm • resistant to common li uids • suitable for electric arc welding, plasmatic welding Norms: 166, 167, 168, 169

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

FÓLIE DO KUKLY | SAFETY FOIL FOR HOOD

yrobeno v ade in

4200 006 000 00 vářečské dopl ky

elding accessories

Zorná plocha: 90 x 110 mm Barva zorníku: čirá

Viewing area: 90 110 mm Lens color: clear

• ochranná f lie pro svářečské kukly

• safety foil for welding hood

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

418 Ochranne_1_obsah_zrak.indd 418

23.8.2017 16:44:25


OCHRANA HLAVY HEAD PROTECTION

Na všechny ochranné pomůcky pro ochranu hlavy se vztahují evropské normy, které Vám v níže uvedené tabulce vysvětlíme.

All European head protection products are covered by European Standards, which we will explain to you in table below.

NORMY | NORMS EN 812

lehké průmyslové přilby určeny k ochraně hlavy při úderu do tvrdých a pevně umístěných předmětů (nelze použít namísto ochranné přilby podle EN 397) light industrial helmets designed to protect the head when struck into hard and fixed objects (can not be used instead of the helmet according to EN 397)

EN 397

průmyslové ochranné přilby chránící pracovníka před pádem předmětu na hlavu industrial helmets designed to protect the worker from the fall of the object on the head

EN 14052+A1

průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany jsou testovány na 2x větší sílu nárazu a rovněž na boční náraz

EN 50365

elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

industrial helmets with a high degree of protection are tested for a larger impact and also for lateral impact

eletrically insulating helmets for use on low voltage installations

419 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 419

23.8.2017 18:32:08


Kombinovaná ochrana hlavy | Combined head protection

CXS ŠTÍT VM85 | VISOR VM85

4320 004 000 00 chranný štít elikost 210 x 390 mm

rotective visor ize 210 x 390 mm

Materiál: ocelové pletivo

Material: steel mesh

• poskytu e ochranu při zahradních pracech • kombinovatelný s náhlavními kříži nebo držákem štítu C Norma: EN 1731

• provides protection for garden work • combinable with head gears or visor holder C Norm: EN 1731

Karton: 200 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 200 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS ŠTÍT VC85 | VISOR VC85

4320 005 000 00 chranný štít elikost 210 x 390 mm

rotective visor ize 210 x 390 mm

Materiál: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: B Barva zorníku: čirá

Material: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strength: B Lens color: clear

• poskytu e ochranu při zahradních pracech a ochranu při práci s kapalinami • kombinovatelný s náhlavními kříži nebo držákem štítu C Norma: EN 166

• provides protection for garden work and protection for work with li uids • combinable with head gears or visor holder C Norm: EN 166

Karton: 200 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 200 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870 | HEAD GEAR H870

4320 003 000 00 áhlavní kříž

ead gear

Materiál: polypropylen Barva: černá

Material: polypropylene Color: black

• kombinovatelný se zorníky C • bez možnosti připnutí mušlových chráničů • upínací kolečko

• combinable with C visors • not available for ear muffs • wheel ratchet

Karton: 40 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 40 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

420 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 420

23.8.2017 18:32:11


Kombinovaná ochrana hlavy | Combined head protection

CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85 | HEAD GEAR DP85

4320 007 000 00 áhlavní kříž

ead gear

Materiál: polypropylen Barva: žlutá

Material: polypropylene Color: yellow

• kombinovatelný se štíty C • určen pro lesnické komplety • možnost uchycení mušlových chráničů sluchu C 106 • upínací kolečko

• combinable with C visors • designed for forestry sets • available for ear muffs C • wheel ratchet

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

106

CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867 | VISOR HOLDER H867

4320 006 000 00 ržák štítu

isor holder

Materiál: polypropylen Barva: černá

Material: polypropylene Color: black

• kombinovatelný se štíty C • včetně odnímatelného adaptéru pro připevnění na přilbu • bez adaptéru lze použít s mušlovými chrániči na přilbu

• combinable with C visors • with removable adapter for using with helmet • without adapter can be used in a combination with ear muffs for helmet

Karton: 100 kusů Balení: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 50 pieces Unit: 1 piece

Možné kombinace Possible combination

4420 006 000 00

4320 006 000 00

4320 006 000 00

4310 001 150 00

4310 001 150 00

4320 007 000 00

4320 004 000 00

4320 004 000 00

4320 005 000 00

421 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 421

23.8.2017 18:32:21


Kombinovaná ochrana hlavy | Combined head protection

3M G500-GU

4320 008 000 00 áhlavní kříž

ead gear

Materiál: Barva: žlutá

Material: Color: yellow

• kompatibilní se štíty, mušlovými chrániči a integrovanými brýlemi 3 • upínací kolečko • 3 polohy pro výškové seřízení • 8 pozic pro seřízení náhlavníku • odvětrání předního krytu

• compatible with visors, ear muffs and integrated spectacles 3 • wheel ratchet • 3 positions for height ad ustment • 8 positions for gear ad ustment • front cover ventilation

Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

Možné kombinace Possible combination

4320 010 000 00 4320 009 000 00

4420 007 000 00

4320 015 000 00

4320 009 000 00

4320 012 113 00

4320 013 150 00

4320 008 000 00

4310 003 150 00

422 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 422

23.8.2017 18:32:39


Kombinovaná ochrana hlavy | Combined head protection

3M 5F-11

4320 009 000 00 chranný štít elikost 172 x 348 mm

rotective visor ize 172 x 348 mm

Materiál: polykarbonát Optická třída: 1 Mechanická pevnost: B Barva: čirá

Material: polycarbonate Optical class: 1 Mechanical strenght: B Color: clear

• kompatibilní s držákem štítu, přilbou 3000 a mušlovými chrániči sluchu 3 • tlouš ka 1,5 mm • ochrana obliče e před postřikem kapalinou, mechanickými částicemi a elektrickým obloukem Norma: EN 166

• compatible with visors holder, helmet 3000 and ear muffs 3 • thickness 1,5 mm • protect face against li uid splash and mechanical particles and electric arc Norm: EN 166

Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

3M V5

4320 010 000 00 ržák štítu

isor holder

Materiál: polykarbonát

Material: polycarbonate

• kompatibilní se štíty, přilbou 3000 a mušlovými chrániči sluchu 3 • snap-in upevnění

• compatible with visors, helmet and ear muffs 3 • snap in xing

Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

3000

3M ADAPTÉR P3EV/2 | ADAPTER P3EV/2 4320 015 000 00 daptér na přilbu

dapter for helmet

• umož u e připnutí štítů k přilbám v kombinaci bez mušlových chráničů

• enables to attach visors to helmets in case of combination without ear muffs

Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

423 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 423

23.8.2017 18:32:48


Kombinovaná ochrana hlavy | Combined head protection

Vyrobeno v ČR ade in C

OKULA Š-P 29

4320 002 000 00 chranný štít elikost 330 x 290 mm

rotective visor ize 330 x 290 mm

Materiál: (plexisklo) Optická třída: 2 Mechanická pevnost: Barva: čirá

Material: (plexiglass) Optical class: 2 Mechanical strenght: Color: clear

• včetně náhavního kříže • vhodné i přes dioptrické brýle • ochrana obliče e před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi Norma: EN 166

• including head gear • suitable over prescription glasses • protect face against li uid splash and mechanical particles Norm: EN 166

Karton: 40 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 40 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

Vyrobeno v ČR ade in C

OKULA Š-P 28

4320 001 000 00 chranný štít elikost 220 x 290 mm

rotective visor ize 220 x 290 mm

Materiál: (plexisklo) Optická třída: 2 Mechanická pevnost: Barva: čirá

Material: (plexiglass) Optical class: 2 Mechanical strenght: Color: clear

• včetně náhavního kříže • vhodné i přes dioptrické brýle • ochrana obliče e před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi Norma: EN 166

• including head gear • suitable over prescription glasses • protect face against li uid splash and mechanical particles Norm: EN 166

Karton: 40 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 40 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

424 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 424

23.8.2017 18:32:52


Kombinovaná ochrana hlavy | Combined head protection

3M LESNICKÝ SET | FORESTER SET 4320 097 200 00 esnický set elikost 54 - 62 cm

NEW !!!

orestry set ize 54 - 62 cm

Přilba: Štít: nerezová ocel Útlum v dB: 28 d Barva: oranžová

Helmet: Shield: stainless steel Attenuation in dB: Color: orange

• obsahu e přilba 3000 s ventilací, 4 bodové textilní uchycení s upínáním na kolečko, drátěný štít 4C s kšiltem a integrovaným uchycením k přilbě, rozměr štítu 280 x 160 mm • mušlové chrániče sluchu 31 3. •ochrana krku proti dešti a pilinám 3C • teplotní odolnost -30°C až 50°C Normy: 397, 352, 1731

• contains 3000 helmet with ventilation, 4-point textile harness with wheel ratchet, mesh visor 3 4C with peak and integrated helmet attachment, visor measurement 280 x 160 mm • earmuffs 31 3 • rain and sawdust neck protection 3C • temperature resistance -30°C up to 50°C Norms: 397, 352, 1731

Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

28 d

3M V6E

4320 012 113 00 daptér na přilbu

dapter for helmet

Optická třída: 1 Mechanická pevnost: F Barva rámu: černá

Optical class: 1 Mechanical strenght: F Frame color: black

• integoravné brýle pro přilby 3 • snadné zasunutí brýlí mezi přilbu a upínací systém • pružné spo e pro individuální nastavení Normy: 166, 170 - čirý, žlutý zorník Normy: 166, 172 - kouřový zorník

• integrated eyewear for 3 helmets • easy sliding spectacles between helmet and lining • flexible ooints allow individual ad ustment Norms: 166, 170 - clear, amber lens Norms: 166, 172 - smoke lens

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

3M V6B

4320 014 720 00

3M V6C

4320 013 150 00

425 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 425

23.8.2017 18:32:57


řilby a příslušenství |

elmets and accessories

CXS PŘILBA STAVBAŘ | STAVBAŘ HELMET

4310 001 XXX 00 100 150 200 ezpečnostní helma elikost 55 - 62

250

400

500

afety helmet ize 55 - 62

Materiál: HDPE

Material: HDPE

• teplotní odolnost -20°C až 50°C • hmotnost 340 g • životnost 5 let od data výroby • elektroizolace do 440 ac • 4-ti bodové textilní uchycení Norma: EN 397

• temperature resistance -20°C to 50°C • weight 340 g • service life 5 years from the production date • electrical insulating ability to 440 ac • 4-point textile harness Norm: EN 397

Karton: 24 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 24 pieces Unit: 1 piece

Vnitřní strana Inner side

Vyrobeno v EU ade in

Kombinace s páskem Combination with chin strap

CXS PODBRADNÍ PÁSEK | CHIN STRAP

Vyrobeno v EU ade in

4310 005 000 00 říslušenství přileb

elmet accessories

Materiál: polyester a polyethylen

Material: polyester a polyethylene

• pro přilby C • 2-bodový

• for C • 2-point

Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

helmets

426 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 426

23.8.2017 18:33:03


řilby a příslušenství |

elmets and accessories

3M PŘILBA G3000 | HELMET G3000 4310 003 XXX 00 100 150 200 ezpečnostní helma elikost 54 - 62 cm

250

400

500

523

afety helmet ize 54 - 62 cm

Materiál:

Material:

• teplotní odolnost -30°C až 50°C • hmotnost 310 g • uvicator pro určení životnosti přilby • 4-bodové textilní uchycení s upínacím kolečkem • možnost otočení upínacího systému o 180° což umož u e nosit přilbu přední částí dozadu Norma: EN 397

• temperature resistance -30°C to 50°C • weight 310 g • uvicator tell by fading when to change the helmet • 4-point textile harness with wheel ratchet • lining can be rotated 180°which allow the helmet to be worn back-to-front Norm: EN 397

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

Vnitřní strana Inner side

Snímač Uvicator Sensor Uvicator

3M PODBRADNÍ PÁSEK GH4 | CHIN STRAP GH4 4310 006 000 00 říslušenství přileb

elmet accessories

Materiál: nylon

Material: nylon

• pro přilby 3 • 3-bodový

• for 3 helmets • 3-point

Karton: 100 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

427 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 427

23.8.2017 18:33:13


řilby a příslušenství |

elmets and accessories

PŘILBA LASS | LASS HELMET

4310 002 XXX 00 100 150 200 ezpečnostní helma elikost 53 - 62 cm

250

Vyrobeno v EU ade in

400

500

afety helmet ize 53 - 62 cm

Materiál: HDPE

Material: HDPE

• teplotní odolnost -10°C až 50°C • hmotnost 370 g • životnost 5 let od date výroby • elektroizolace do 1000 a 440 ac • 6-ti bodové textilní uchycení Norma: EN 397

• temperature resistance -10°C to 50°C • weight 370 g • service life 5 years from the production date • electrical insulating ability to 1000 and 440Vac • 6-point textile harness Norm: EN 397

Karton: 30 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 30 pieces Unit: 1 piece

Vnitřní strana Inner side

Kombinace s páskem Combination with chin strap

PODBRADNÍ PÁSEK | CHIN STRAP

Vyrobeno v EU ade in

4310 007 000 00 říslušenství přileb

elmet accessories

Materiál: kůže

Material: leather

• pro přilby • 2-bodový

• for • 2-point

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

helmets

428 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 428

23.8.2017 18:33:18


řilby a příslušenství |

elmets and accessories

CXS ČEPICE SM923 | CAP SM923

4310 004 XXX 00 413 800 epice s výztuhou

Cap with lining

Materiál: 100% bavlna Výztuha: , pěna

Material: 100% cotton Lining: , foam

• vnitřní plastová výztuha • sí ka na obou stranách • páska se suchým zipem pro nastavení velikosti • ochrana hlavy při činnostech nevyžadu ících přilbu • nelze použít ako náhradu přilby Norma: 812

• plastic inner lining • mesh on both sides • strap with velcro for size ad ustment • suitable for activities which do not re uire helmet wearing • can not be used as a helmet replacement Norm: 812

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS HYNEK VLOŽKA | INSOLE HYNEK

4310 008 800 00 říslušenství přileb

elmet accessories

Materiál: 100 fleece polyester

Material: fleece 100 polyester

Karton: 100 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

429 Ochranne_2_Ochrana hlavy, přilby_bezcen.indd 429

23.8.2017 18:33:25


Novinka

3M™ 3501 Prům slová p ilba s v sok m stupněm ochran proti sálavému teplu Teplotní extrémy, jiskry a odstřikující rozžhavený kov – to je práce de o náročné pracovní prostředí, ve kterém je třeba nabídnout pracovníkům spolehlivou a pohodlnou ochranu. Vlastnosti a v hod rátký kšilt umožňuje výborné zorné pole. pínací kolečko pro snadnější a rychlejší nastavení ompatibilní s širokou řadou příslušenství dolná a lehká přilba vyhovující náročným pracovním prostředím Schválena pro použití při teplotách v rozmezí -30 až +150 Elektricky izolující v souladu s EN 503 5 pro práce v prostředí s nízkým napětím (1000Vac/1200Vdc) Vynikající ochrana a plně v souladu s EN 39 . Sálavé teplo Přední ochranný kryt a ochrana krku jsou vyrobeny z vysoce kvalitního aluminizovaného textilního materiálu a jsou schopny odrážet sálavé teplo, chránit proti jiskrám a roztavenému

Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 430

kovu stejně jako zlatý štít určený přímo pro pracovníky v hutním průmyslu. Svá ení Přední ochranný kryt a ochrana krku jsou vyrobeny z vysoce kvalitního textilního materiálu (para-aramid s bavlnou) a jsou schopny odrážet sálavé teplo, chránit proti jiskrám a roztavenému kovu. tít s odstínem IR 5 je určen pro sváření a řezání plamenem.

Sálavé teplo

Broušení ombinace s čirým štítem je určena pro broušení. Přilbu lze doplnit i o integrované brýle pro ještě větší ochranu. S přilbou lze kombinovat všechny pasivní či aktivní chrániče sluchu 3M™ Peltor™ obsahující adaptér P3E. 3MSa et portal cz Sváření

Broušení

23.8.2017 16:48:55


OCHRANA SLUCHU HEARING PROTECTION

Pro výběr správného OOPP je potřeba :

You need to select a suitable PPE:

- stanovit povahu hluku - stálý, proměnlivý, občasný, pulzující - změřit hlučnost na pracovišti - intenzitu hlučnosti (dB) frekvenci (Hz) - určit délku expozice

- determine the nature of the noise constant, variable, intermittent, pulsating - measure the noise on the workplace noise level (dB) the frequency (Hz) - determine the length of exposure

Pro větší názornost si můžete některé příklady porovnat přímo grafice, kde jsou k určitým situacím a činnostem přiřazeny hodnoty hluku v dB.

For more clarity, you can compare some of the examples directly in the sub-graph, where dB values are assigned to certain situations and activities.

hladiny hluku v dB | noise levels in dB 160 dB - výstřel z brokovnice | shotgun blast

124 dB - nýtovačka | riveting machine 97 dB - vrtačka | drilling-machine 90 dB - sekačka na trávu | lawn mower 80 dB - dlouhodobá expozice poškozuje sluch, pro zaměstnance je povinná ochrana sluchu | long-term exposure is detrimental to hearing, employee protection is mandatory 78 dB - městská doprava | traffic noise 65 dB - rozhovor | conversation 50 dB - větrák | ventilator 40 dB - lednice | fridge

15 dB - padající špendlík | falling pin

431 Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 431

23.8.2017 16:48:56


Ochrana sluchu | Hearing protection

3M EAR SOFT

4410 001 000 00 Zátkové chrániče sluchu

Ear plugs

Materiál: polyuretanová pěna Útlum v dB: SNR 36 dB

Material: polyurethane foam Attenuation in dB: SNR 36 dB

• ednorázové • rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí Norma: EN 352-2

• single-use • evenly distributed pressure allowing optimum komfort Norm: EN 352-2

Balení: 1000 párů Jednotka: 1 pár

Pack: 1000 pairs Unit: 1 pair

3M EAR CLASSIC 4410 002 000 00 Zátkové chrániče sluchu

Ear plugs

Materiál: PVC pěna Útlum v dB: SNR 28 dB

Material: PVC foam Attenuation in dB: SNR 28 dB

• ednorázové, omyvatelné • postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu Norma: EN 352-2

• single-use, washable • gradually expand and adhere to ear canal Norm: EN 352-2

Balení: 1000 párů Jednotka: 1 pár

Pack: 1000 pairs Unit: 1 pair

3M 1120

4410 003 000 00 Zátkové chrániče sluchu

Ear plugs

Materiál: polyuretanová pěna Útlum v dB: SNR 34 dB

Material: polyurethane foam Attenuation in dB: SNR 34 dB

• ednorázové • tvar za iš u e lepší přizpůsobivost a nižší tlak na zvukovod • hladký povrch odolný proti znečištění Norma: EN 352-2

• single-use • shape ensure flexibility and lower pressure in ear canal • smooth dirt-resistant surface Norm: EN 352-2

Balení: 1000 párů Jednotka: 1 pár

Pack: 1000 pairs Unit: 1 pair

432 Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 432

23.8.2017 16:48:58


Ochrana sluchu | Hearing protection

3M 1110

4410 004 000 00 Zátkové chrániče sluchu

Ear plugs

Materiál: polyuretanová pěna Útlum v dB: SNR 37 dB

Material: polyurethane foam Attenuation in dB: SNR 37 dB

• ednorázové • tvar navržen tak, aby vyhovoal většině ušních kanálků • oranžová barva pro vysokou viditelnost • měkká opletená š ůrka Norma: EN 352-2

• single-use • shape designed to t most ear canals • orange colour gives brighter visibility • soft braided cord Norm: EN 352-2

Balení: 500 párů Jednotka: 1 pár

Pack: 500 pairs Unit: 1 pair

3M 1130

4410 005 000 00 Zátkové chrániče sluchu

Ear plugs

Materiál: polyuretanová pěna Útlum v dB: SNR 34 dB

Material: polyurethane foam Attenuation in dB: SNR 34 dB

• ednorázové, omyvatelné • tvar za iš u e lepší přizpůsobivost a nižší tlak na zvukovod • hladký povrch odolný proti znečištění • měkká opletená š ůrka Norma: EN 352-2

• single-use, washable • shape ensure flexibility and lower pressure in ear canal • smooth dirt-resistant surface • soft braided cord Norm: EN 352-2

Balení: 500 párů Jednotka: 1 pár

Pack: 500 pairs Unit: 1 pair

3M 1271

4410 006 000 00 Zátkové chrániče sluchu

Ear plugs

Materiál: monopren Útlum v dB: SNR 25 dB

Material: monoprene Attenuation in dB: SNR 25 dB

• k opakovanému použití • vně ší obruba pomáhá udržovat zátkový chránič na místě • držadlo usnad u e zavádění • šnůrka a pouzdro s chytem na opasek Norma: EN 352-2

• re-usable • outer flange design helps to keep the ear plug in a place • nger grip improves ease of insertion • cord and storage case with helt clip Norm: EN 352-2

Balení: 250 párů Jednotka: 1 pár

Pack: 250 pairs Unit: 1 pair

433 Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 433

23.8.2017 16:49:03


Ochrana sluchu | Hearing protection

3M E-A-R ULTRAFIT 4410 012 000 00 Zátkové chrániče sluchu

Ear plugs

Materiál: termoplastický elastomer Šňůrka: PVC Útlum v dB: SNR 32 dB

Material: thermoplastic elastomer Cord: PVC Attenuation in dB: SNR 32 dB

• k opakovanému použití • design se třemi lamelami • snazší zavádění díky delší ruko eti • edna velikost vhodná pro většinu uživatelů • uzavíratelný sáček Norma: EN 352-2

• re-usable • tri-flange design • longer stem makes insertion easier • one size ts the ma ority of wearers • re-sealable pillow-pack Norm: EN 352-2

Balení: 200 párů Jednotka: 1 pár

Pack: 200 pairs Unit: 1 pair

3M E-A-R CAPS

4410 007 000 00 Zátkové chrániče sluchu

Ear plugs

Materiál: polyuretanová pěna Pásek: polykarbonát Útlum v dB: SNR 23 dB

Material: polyurethane foam Strap: polycarbonate Attenuation in dB: SNR 23 dB

• k opakovanému použití • celodenní ochrana pro uživatele • k dispozici i náhradní zátkové chrániče • náhradní zátky 4410 056 000 00 Norma: EN 352-2

• re-usable • provide day long protection for users • replacement pods available • replacement caps 4410 056 000 00 Norm: EN 352-2

Balení: 50 párů Jednotka: 1 pár

Pack: 50 pairs Unit: 1 pair

3M E-A-R SOFT

4410 008 000 00 Zátkové chrániče sluchu

Ear plugs

Materiál: polyuretanová pěna Útlum v dB: SNR 36 dB

Material: polyurethane foam Attenuation in dB: SNR 36 dB

• balení 500 párů pro dávkovač a zásobník E-A-R • ednorázové • rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí Norma: EN 352-2

• box 500 pairs for - - dispenser and re ll bottle • single-use • evenly distributed pressure allowing optimum komfort Norm: EN 352-2

Balení: 4 balení Jednotka: 1 balení

Pack: 4 packs Unit: 1 pack

434 Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 434

23.8.2017 16:49:07


Ochrana sluchu | Hearing protection

3M E-A-R ZÁSOBNÍK | E-A-R REFILL BOTTLE 4410 010 000 00 Zátkové chrániče sluchu

Ear plugs

Materiál: polyuretanová pěna Útlum v dB: SNR 36 dB

Material: polyurethane foam Attenuation in dB: SNR 36 dB

• zásobník obsahu ící 500 párů zátek E-A-R Soft • ednorázové • rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí Norma: EN 352-2

• re ll bottle contains 500 pairs - Soft ear plugs • single-use • evenly distributed pressure allowing optimum komfort Norm: EN 352-2

Balení: 4 balení Jednotka: 1 balení

Pack: 4 packs Unit: 1 pack

3M DÁVKOVAČ ONE TOUCH | DISPENSER 4410 043 000 00 Dávkovač

Dispenser

• pro zásobníky zátkových chráničů • otočný systém • volně sto ící nebo montovaný na stěnu • použití v interiéru nebo exteriéru

• for ear plugs ref l bottles • twist motion system • freestanding or wall mounting • using in interior or exterior

Balení: 1 kus Jednotka: 1 kus

Pack: 1 piece Unit: 1 piece

435 Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 435

23.8.2017 16:49:12


Ochrana sluchu | Hearing protection

CXS EP109

4420 047 250 00 Mušlové chrániče sluchu

Ear muffs

Útlum v dB:

Attenuation in dB:

29,8 d

29,8 d

• polstrovaný a nastavitelný hlavový oblouk • možnost složení Norma: EN 352-1

• cushioned and ad ustable headband • foldable Norm: EN 352-1

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

CXS EP101

4420 081 250 00 Mušlové chrániče sluchu

Ear muffs

Útlum v dB:

Attenuation in dB:

27,6 d

27,6 d

• ednoduchý ekonomický design • nastavitelná pozice sluchátek Norma: EN 352-1

• simple economic design • ad ustable position of muffs Norm: EN 352-1

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Unit: 1 piece

436 Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 436

23.8.2017 16:49:20


Ochrana sluchu | Hearing protection

CXS EP106

4420 001 XXX 00 Mušlové chrániče sluchu

Ear muffs

Útlum v dB:

Attenuation in dB:

27,5 d

27,5 d

• polstrovaný hlavový oblouk • nastavitelná pozice sluchátek • možnost použití s náhlavním křížem C 85 ako lesnický komplet s ochranou sluchu Norma: EN 352-1

• cushioned headband • ad ustable position of muffs • available for head gear C 85 as forestry set with ear protection Norm: EN 352-1

Balení: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 60 pieces Unit: 1 piece

250

150

NEW COLOR !!!

3M PELTOR H510A-401-GU 4420 002 000 00 Mušlové chrániče sluchu

Ear muffs

Útlum v dB: SNR 27 dB

Attenuation in dB: SNR 27 dB

• polstrovaný hlavový oblouk • dosedací línie vyplněná kombinací pěny a kapaliny • série Norma: EN 352-1

• cushioned headband • rings are lled with a li uid and foam • series Norm: EN 352-1

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

437 Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 437

23.8.2017 16:49:24


Ochrana sluchu | Hearing protection

3M PELTOR H520A-407-GQ 4420 003 000 00 Mušlové chrániče sluchu

Ear muffs

Útlum v dB: SNR 31 dB

Attenuation in dB: SNR 31 dB

• polstrovaný hlavový oblouk • dosedací línie vyplněná kombinací pěny a kapaliny • tlum i extrémně nízkých frekvencí na maximum • série Norma: EN 352-1

• cushioned headband • rings are lled with a li uid and foam • sound attenuation extremely low fre uencies to a maximum degree • series Norm: EN 352-1

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

3M PELTOR H540A-411-SV 4420 004 000 00 Mušlové chrániče sluchu

Ear muffs

Útlum v dB: SNR 35 dB

Attenuation in dB: SNR 35 dB

• polstrovaný hlavový oblouk • dosedací línie vyplněná měkkou plastickou pěnou • dvo ité pouzdro minimalizu e rezonanci v pouzdře držáku a umož u e maximální vysokofrekvenční tlum • zvukové propo ení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umož u e maximální nízkofrekvenční tlum • série Norma: EN 352-1

• cushioned headband • rings are lled with soft plastic foam • double casing minimizes resonance in the holder casing and allow maximum high-fre uency attenuation • audio connection between the inner volume and the wolume between the the casings allows maximum low fre uency attenuation • series Norm: EN 352-1

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

438 Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 438

23.8.2017 16:49:26


Ochrana sluchu | Hearing protection

CXS EP167

4420 006 000 00 Mušlové chrániče sluchu

Ear muffs

Útlum v dB:

Attenuation in dB:

25,9 d

25,9 d

• univerzální chyty na přilbu • možnost použití s přilbou C Norma: EN 352-3

• universal helmet attachments • using with C available Norm: EN 352-3

Balení: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 60 pieces Unit: 1 piece

3M PELTOR H510P3E-405-GU 4420 007 000 00 Mušlové chrániče sluchu

Ear muffs

Útlum v dB: SNR 27 dB

Attenuation in dB: SNR 27 dB

• chyty na přilbu • dosedací línie vyplněná kombinací pěny a kapaliny • série Norma: EN 352-3

• helmet attachments • rings are lled with a li uid and foam • series Norm: EN 352-3

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

3M PELTOR H520P3E-410-GQ 4420 008 000 00 Mušlové chrániče sluchu

Ear muffs

Útlum v dB: SNR 31 dB

Attenuation in dB: SNR 31 dB

• chyty na přilbu • dosedací línie vyplněná kombinací pěny a kapaliny • série Norma: EN 352-3

• helmet attachments • rings are lled with a li uid and foam • series Norm: EN 352-3

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

439 Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 439

23.8.2017 16:49:30


Nový standard designu, pohodlí a ochran ada Premium

Mušlové chrániče 3M™ Peltor™ řady vytvořily nové vyšší standardy, pokud jde o design, pohodlí a ochranu. X1 (SNR 27 dB)

Pro ochranu před lehkým průmyslovým hlukem. Používají se při sekání trávy, řezání, vrtání atp.

X2 (SNR 31 dB)

Pro ochranu před střední až vysokou hladinou hluku, včetně mnohých průmyslových aplikací, jako jsou práce na silnici, výstavba atp.

X5 (SNR 37 dB)

Pro použití v prostředích s extrémně vysokou úrovní hluku, kde je obvykle nutná dvojitá ochrana, tj. při těžbě, dobývání, v papírnách, u plynových turbín atp.

Nově je kompletní ada včetně variant na p ilbu i-elektrická NOVINKA

X3 (SNR 33 dB)

Pro ochranu před hlukem při těžbě dřeva, na letištích, v těžkém strojírenství atp.

X4 (SNR 33 dB se štíhlou mušlí)

Pro použití při vysoké úrovni hluku v různých odvětvích průmyslu.

.3MSafetyportal.cz

Sekání trávy

80

Ochranne_3_Ochrana sluchu.indd 440

Demolice

Nýtování

90

100

110

120

Start stíhačky

130

dB(A) 140

23.8.2017 16:49:31


OCHRANA DÝCHÁNÍ BREATHING PROTECTION VHODNÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST SUITABLE RESPIRATORY PROTECTION před vstupem na kontaminované pracoviště je nutné provést komplexní analýzu | before entering on contaminated workplace is necessarily to caryy out a complex analysis 1. Zjistit škodlivé faktory, které mohou ovlivnit zdraví pracovníka (druh škodliviny, koncentrace škodliviny v ovzduší, koncentrace kyslíku v ovzduší) | Identify harmful factors that may affect worker health (type of pollutant, concentration of pollutant in air, oxygen concentration in the air) 2. Zjistíme faktory, které ovlivňují používání ochranné pracovní pomůcky (namáhavost prováděné práce, doba používání pracovního prostředku, pohyb vzduchu, teplota na pracovišti apod.) | We will identify the factors that affect the use of the protective equipment (labor stress, duration of use workplace, air movement, temperature in the workplace, etc.) 3. Vybereme vhodný typ pracovní pomůcky na ochranu dýchacích cest. | We select the suitable type of respiratory protective device.

441 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 441

23.8.2017 18:17:50


Průvodce výběrem filtračních polomasek

Který faktor ochrany je vhodný pro vaše potřeby? Polomasky třídy FFP1****

Polomasky třídy FFP2

Polomasky třídy FFP3

Faktor ochrany

APF4*

APF 10

APF 20

PEL**

4

12

50

NPK-P***

4

12

50

Typické aplikace

Nízké úrovně jemného prachu/aerosolů na bázi oleje nebo vody (ruční pískování, vrtání a řezání)

Střední úrovně jemného prachu/aerosolů na bázi oleje nebo vody (sádra, cement, pískování, dřevěný prach)

Vyšší úrovně jemného prachu/aerosolů na bázi oleje nebo vody (nebezpečný práček z oblasti léčiv, biologická činidla a vlákna)

Snadná identifikace

Pozná se podle ŽLUTÝCH pásků

Pozná se podle MODRÝCH pásků

Pozná se podle ČERVENÝCH pásků Vysvětlení zkratek: *APF: **PEL: ***NPK-P: ****FFP:

Faktor ochrany | Assigned Protection Factor Přípustný expoziční limit | Protection ExposureLimit Nejvyšší Přípustná Koncentrace v Prostředí | Highest Permissible Concentration in Enviroment Třída Ochrany | Filter Fce Particle

Identifikace rizik Činnost Faktor ochrany

Třída ochrany

Důležité informace

Rez, kovové částice, Plnivo Beton, Kámen

Při vysoké koncentraci křemíku

Cement, Dřevo, Ocel Laky/Fermeže/Antikorozní nátěry

Při přítomnosti chromanů

Výstraha: Tyto instrukce jsou pouze vodítkem. Neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě filtrační polomasky. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení filtrační polomasky a pokynech uživatele. Před použitím každé z těchto filtračních polomasek si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim. Musí být dodržena příslušná státní legislativa.

Ocel, Nerezová ocel Nátěr při usazování

Může být nutná speciální filtrační polomaska

Měkká ocel, Zinek (autogen MIG/MIK)

3MTM 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu

Nerezová ocel (Elektrody)

3MTM 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu

Nástřik oleje při nízké teplotě Svařování

Pájení Práce s azbestem

Velmi malá množství

Práce se sklem a minerálními vlákny Může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary

Třídění odpadu Stříkání

Nástřik barev

Může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary

Pesticidy (rozpustné ve vodě) Technická údržba (např. výměna filtrů) Alergie

Zvířecí srst, Pyl Obilný prach

Kontakt s:

Plísně/Houby

Faktor ochrany

Bakterie

Faktor ochrany

Výfukové plyny/Kouře z dieselového motoru

S tuberkulózou

442 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 442

23.8.2017 18:18:01


Ochranne_4_FiltraÄ?nĂ­ polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 443

23.8.2017 18:18:11


Značení filtrů | Filters marking

Značení filtrů Klasifikace filtrů pro masky proti jemným částicím

Klasifikace filtrů pro masky proti plynům a výparům organické plyny a páry, např. organická rozpouštědla jako terpentýn, benzín, toluen,xylen s bodem varu < 65°C anorganické plyny a páry, např. clór, brom, sirovodík

NPK-P*:4; nízké úrovně jemného prachu/aerosolů na bázi oleje nebo vody, např. ruční pískování, vrtání a řezání NPK-P*:12; střední úrovně jemného prachu /aerosolů na bázi oleje a vody, např. sádra, cement, pískování, dřevěný prach

kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý, chlorovodík amoniak a organické sloučeniny amoniaku, např. dimethylamin

NPK-P*:50; vyšší úrovně jemného prachu /aerosolů na bázi oleje a vody, např. nebezpečný prášek z oblasti léčiv, biologická činidla a vlákna

organické sloučeniny s nízkým bodem varu ≤ 65 °C rtuť

NPK-P*: Nejvyšší Přípustná Koncentrace v Prostředí

Identifikace rizik Použití

Rizika

Lakování, stříkání, natírání, povrchová úprava

Barvy na bázi rozpouštědel**

Doporučená ochrana Varování: Tento průvodce je pouze orientační. Neměl by být jediným vodítkem pro výběr masky. Podrobnosti o výkonu a omezeních zátěže jsou uvedeny na obalu masky a v návodu k použití. Před použitím kterékoli z těchto masek si uživatel musí pročíst a osvojit si návod k použití pro každý z použitých produktů. Je nutné dodržovat místní zákonné předpisy. Limity pro použití s filtry proti plynům a výparům: Polomasky lze použít až do hladiny 10x PEL (NPK-P). Celoobličejové masky lze použít až do hladiny 200x PEL (NKP-P) v závislosti na použitém filtru. Filtr třídy 1 až do 10x PEL (NKP-P) nebo 1000mg/m3 (o,1obj.%); Filtr třídy 2 až do 10x PEL (NKP-P) nebo 5000 mg/m3 (0,5 obj.%), platí první dosažený limit. Filtr AX proti látkám s nízkým bodem varu (organické sloučeniny s bodem varu nižším než 65°C). Filtr AX by měl být použit pouze s celoobličejovými maskami 3MTM. Filtry AX lze použít pouze po dobu jedné směny. Filtry A1 a A2 proti organickým výparům s bodem varu nižším než 65°C.

Nástřik odolný vůči znečištění / broušení Ředidla, pryskyřice, syntetická pryskyřice** Latexové barvy, zbytky rozpouštědel Konzervanty dřeva Údržba

Dezinfekce, čištění*

Dekorace

Lepidlo, nástřikové lepidlo, pěna, lak

Odstraňování odpadu

Bakterie, zárodečné buňky, pachy

Zemědělství

Pesticidy, insekticidy

Prostředky na ošetření dřeva

Pojivo, nástřikové lepidlo

Stavebnictví, broušení, řezání, vrtání

Dehtování

* s vyjímkou formaldehydu Spojování, utěsnění **v případě výskytu isokyanátů se prosím obraťte na zástupce společnosti 3M

Stříkaná izolační pěna Lakování

Organická rozpouštědla/s bodem varu nižším než 65°C Odstraňovač barvy obsahující čpavek Polyuretanové laky** Ředidlové laky Laky na bázi vody

Pojiva

Ředidla obsahující lepidlo

Manipulace

Oxid siřičitý Kyselina chlorovodíková Tekutá hnojiva Čpavek Formaldehyd

+ formaldehyd

Uskladnění/přeprava nebezpečných výrobků

444 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 444

23.8.2017 18:18:12


Značení filtrů | Filters marking

1. Filtry proti plynům a parám Filtr

Stupeň ochrany

Ochrana proti

6051

organickým plynům a výparům (bod varu >65°C)

6054

čpavku a jeho derivátům

6055

organickým plynům a výparům (bod varu >65°C)

6057

organickým plynům a výparům (bod varu >65°C), anorganickým výarům a kyselým plynům

6059

organickým plynům a výparům (bod varu >65°C), anorganickým výparům, kyselým plynům, čpavku a jeho derivátům

6075

+ formaldehyd

organickým plynům a výparům (bod varu >65°C) a formaldehydu

Filtry proti plynům / parám a částicím Filtr

Stupeň ochrany

Ochrana proti

6096

organickým výparům, rtuťovým výparům a částicím

6098*

jednosložkovým organickým výparům (bod varu <65°C)

6099*

organickým výparům, anorganickým výparům, kyselým plynům, čpavku jeho derivátům a částicím

* Pouze pro celoobličejové masky

2. Filtry proti jemným částicím s bajonetovým zámkem Filtr

Stupeň ochrany

2125 2128

Ochrana proti pevným částicím a aerosolům

+ aktivní uhlí

2135

pevným částicím a aerosolům; dále ochrana proti pzónu do 10x PEL a organickým výparům / kyselým plynům pod úrovní PEL pevným částicím a aerosolům

2138

+ aktivní uhlí

pevným částicím a aerosolům; dále ochrana proti pzónu do 10x PEL a orcganickým výparům / kyselým plynům pod úrovní PEL

6035

(v plastovém krytu)

pevným částicím a aerosolům - pevný plastový obal pro použití v drsných podmínkách

(v plastovém krytu)

pevným částicím a aerosolům; ochrana proti plynnému fluorovodíku až do 30 ppm a úlevu od ozónu, kyselých plynů a organických výparů pod úrovní PEL -pevný plastový obal pro použití v drsných podmínkách

6038

3. Částicové filtry proti jemným částicím pro kombinaci s filtry proti plynům a výparům Filtr

Stupeň ochrany

Ochrana proti

5911

pevným částicím a aerosolům

5925

pevným částicím a aer osolům pevným částicím a aerosolům

5935

2125 2128 2135 2138

6051 6054 6055 6057 6059 6075 5911 5925 5935 501

603

6096 6098* 6099*

5911 5925 5935 501

445 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 445

23.8.2017 18:18:20


Filtrační polomasky | Practiculate respirators

CXS SPIRO

4510 001 000 00 Filtrační polomaska P1

Particulate respirator P1

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• skládací • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL • tvarovatelná nosní výztuha • vnitřní pěnová výztuha Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• foldabe • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 4 x TLV • ad ustable nosepiece • inner foam Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 kusů Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 240 pieces Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS SPIRO

4510 002 000 00 Filtrační polomaska P1

Particulate respirator P1

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• skládací s výdechovým ventilkem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL • tvarovatelná nosní výztuha • vnitřní pěnová výztuha Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• foldabe with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 4 x TLV • ad ustable nosepiece • inner foam Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS SPIRO

4510 003 000 00 Filtrační polomaska P2

Particulate respirator P2

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• skládací • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL • tvarovatelná nosní výztuha • vnitřní pěnová výztuha Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• foldabe • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 12 x TLV • ad ustable nosepiece • inner foam Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 kusů Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 240 pieces Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

446 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 446

23.8.2017 18:18:25


Filtrační polomasky |

Practiculate respirators

CXS SPIRO

4510 004 000 00 Filtrační polomaska P2

Particulate respirator P2

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• skládací s výdochovým ventilkem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL • tvarovatelná nosní výztuha • vnitřní pěnová výztuha Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• foldabe with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 12 x TLV • ad ustable nosepiece • inner foam Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS SPIRO

4510 005 000 00 Filtrační polomaska P1

Particulate respirator P1

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• tvarovaná • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL • tvarovatelná nosní výztuha • vnitřní pěnová výztuha Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• moulded • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 4 x TLV • ad ustable nosepiece • inner foam Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 kusů Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 240 pieces Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS SPIRO

4510 006 000 00 Filtrační polomaska P1

Particulate respirator P1

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• tvarovaná s výdechovým ventilkem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL • tvarovatelná nosní výztuha • vnitřní pěnová výztuha Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• moulded with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 4 x TLV • ad ustable nosepiece • inner foam Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

447 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 447

23.8.2017 18:18:29


Filtrační polomasky | Practiculate respirators

CXS SPIRO

4510 007 000 00 Filtrační polomaska P2

Particulate respirator P2

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• tvarovaná • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL • tvarovatelná nosní výztuha • vnitřní pěnová výztuha Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• moulded • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 12 x TLV • ad ustable nosepiece • inner foam Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 kusů Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 240 pieces Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS SPIRO

4510 008 000 00 Filtrační polomaska P2

Particulate respirator P2

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• tvarovaná s výdechovým ventilkem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL • tvarovatelná nosní výztuha • vnitřní pěnová výztuha Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• foldabe with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 12 x TLV • ad ustable nosepiece • inner foam Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS SPIRO

4510 009 000 00 Filtrační polomaska P2

Particulate respirator P2

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• tvarovaná s výdechovým ventilkem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL • tvarovatelná nosní výztuha • vnitřní pěnová výztuha Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• moulded with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 12 x TLV • ad ustable nosepiece • inner foam Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

448 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 448

23.8.2017 18:18:32


Filtrační polomasky |

Practiculate respirators

CXS SPIRO

4510 010 000 00 Filtrační polomaska P3

Particulate respirator P3

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• tvarovaná s výdechovým ventilkem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL • tvarovatelná nosní výztuha • vnitřní pěnová výztuha • nastavitelné upínací pásky Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• moulded with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 50 x TLV • ad ustable nosepiece • inner foam • ad ustable head straps Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 60 kusů Balení: 5 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 5 pieces Unit: 1 piece

3M 9310+ AURA 4510 011 000 00 Filtrační polomaska P1

Particulate respirator P1

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• skládací • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL • tvar za iš u e snazší dýchání • upínací pásky s konstatním napětím Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• foldabe • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 4 x TLV • design for easier breathe • headbands keep a near constant tension Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 kusů Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 240 pieces Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

3M 9312+ AURA

4510 012 000 00 Filtrační polomaska P1

Particulate respirator P1

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• skládací s výdechovým ventilem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL • tvar za iš u e snazší dýchání • upínací pásky s konstatním napětím Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• foldabe with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 4 x TLV • design for easier breathe • headbands keep a near constant tension Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

449 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 449

23.8.2017 18:18:36


Filtrační polomasky | Practiculate respirators

3M 9320+ AURA

4510 013 000 00 Filtrační polomaska P2

Particulate respirator P2

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• skládací • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL • tvar za iš u e snazší dýchání • upínací pásky s konstatním napětím Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• foldable • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 12 x TLV • design for easier breathe • headbands keep a near constant tension Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 kusů Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 240 pieces Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

3M 9322+ AURA

4510 014 000 00 Filtrační polomaska P2

Particulate respirator P2

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• skládací s výdechovým ventilem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL • tvar za iš u e snazší dýchání • upínací pásky s konstatním napětím Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• foldabe with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 12 x TLV • design for easier breathe • headbands keep a near constant tension Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

3M 9332+ AURA

4510 015 000 00 Filtrační polomaska P3

Particulate respirator P3

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• skládací s výdechovým ventilem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL • tvar za iš u e snazší dýchání • upínací pásky s konstatním napětím Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• foldable with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 50 x TLV • design for easier breathe • headbands keep a near constant tension Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

450 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 450

23.8.2017 18:18:37


Filtrační polomasky |

Practiculate respirators

3M 8322

4510 020 000 00 Filtrační polomaska P2

Particulate respirator P2

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• tvarovaná s výdechovým ventilem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL • polstrovaný vnitřní pláš • pevná skořepinová konstrukce Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• moulded with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 12 x TLV • soft padded inner part • stable outer shell Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 80 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 80 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

3M 8833

4510 021 000 00 Filtrační polomaska P3R

Particulate respirator P3R

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• tvarovaná s výdechovým ventilem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL • polstrovaný vnitřní pláš • pevná skořepinová konstrukce • k opakovanému použití Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• moulded with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 50 x TLV • soft padded inner part • stable outer shell • re-usable Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 80 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 80 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

3M 8835

4510 017 000 00 Filtrační polomaska P3R

Particulate respirator P3R

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• tvarovaná s výdechovým ventilem • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL • měkká dosedací línie • nastavitelné upínací pásky • k opakovanému použití Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• moulded with exhalation valve • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 50 x TLV • soft padded inner part • ad ustable head straps • re-usable Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 100 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

451 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 451

23.8.2017 18:18:46


Filtrační polomasky | Practiculate respirators

3M 9914

4510 016 000 00 Filtrační polomaska P1

Particulate respirator P1

Materiál: polypropylen

Material: polypropylene

• tvarovaná s výdechovým ventilem • před ltr s aktivním uhlím • ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL a pod PEL proti organickým parám Norma: EN 149:2001 + A1:2009

• moulded with exhalation valve • active carbon pre- lter • protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 4 x TLV and against organic vapours below Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 100 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS DUST

4590 005 000 00 Rouška

Veil

Materiál: 100% polypropylen

Material: 100% polypropylene

• tvarovaná • pro zabránění kontaminace produktů

• moulded • to prevent contamination of product

Karton: 1000 kusů Balení: 50 kusů Jednostka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

452 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 452

23.8.2017 18:18:48


Masky a filtry |

Masks and filters

3M 6200

4520 001 000 00

3M 6300

4520 002 000 00 Ochranná polomaska Velikost: M, L

Safety half-mask Size: M, L

• lícnice z protialergického materiálu • přizpůsobivé náhlavní pásky • ba onetový připev ovací systém pro 2 filtry • použití se všemi ltry 3 řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000 • maska bez ltru neplní ochrannou funkci Norma: EN 140

• antialergic cheek piece of material • adaptable head straps • bayonet mounting system for 2 lters • can be used with all lters 3 2000 series, 5000 series and most filters of series 6000 • mask without lter does not perform a protective function Norm: EN 140

Balení: 8 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 8 pieces Unit: 1 piece

3M 7502

4520 003 000 00

3M 7503

4520 004 000 00 Ochranná polomaska Velikost: M, L

Safety half-mask Size: M, L

• lícnice z protialergického materiálu a euderického silikonu • náhlavní pásky umož u í se mout masku aniž by musela být odložena • ba onetový připev ovací systém pro 2 filtry • použití se všemi ltry 3 řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000 • maska bez ltru neplní ochrannou funkci Norma: EN 140

• antialergic cheek piece of material and euderical silicon • head straps enable to drop the mask down when not in use without putting down • bayonet mounting system for 2 lters • can be used with all lters 3 2000 series, 5000 series and most filters of series 6000 • mask without lter does not perform a protective function Norm: EN 140

Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

453 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 453

23.8.2017 18:18:58


Masky a filtry | Masks and filters

3M 4251

4520 005 000 00 Ochranná polomaska A1P2D

Safety half-mask A1P2D

• ochrana proti organickým plynům a výparům do 10 x PEL a do 12 x PEL pro částice • 2 uhlíkové ltry • nastavitelné pásky • doporučené použití s ochrannou plenou 3M 400 Norma: EN 405

• protection against gases and vapors up to 10 x TLV and particles up to 12 x TLV • 2 carbon ltres • ad ustable tapes • recommended to be used with overspray guard 3M 400

Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

Norm: EN 405

3M 400

4590 001 000 00 Ochranná plena

Overspray guard

• ochrana ltrů před zanesením barvou při stříkání s polomaskami 3M řady 4000

• lter protection against paint during spraying for half-mask 4000 series

Balení: 500 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 500 pieces Unit: 1 piece

454 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 454

23.8.2017 18:19:01


Masky a filtry |

Masks and filters

3M 6800

4520 006 000 00

3M 6900

4520 007 000 00 Celoobličejová maska Velikost: M, L

Full-face mask Size: M, L

• přizpůsobivé náhlavní pásky • ba onetový připev ovací systém pro 2 ltry • polykarbonátový zorník odolný proti poškrábání a chemikáliím • použití se všemi ltry 3 řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000 • maska bez ltru neplní ochrannou funkci Normy: EN 136, EN 166

• adaptable headband • bayonet fastening system for 2 lters • polycarbonate anti-scratch visor resistant to chemicals • can be used with all lters 3 2000 series, 5000 series and most filters of series 6000 • mask without lter does not perform a protective function Norms: EN 136, EN 166

Balení: 4 kusy Jednotka: 1 kus

Pack: 4 pieces Unit: 1 piece

3M 6885

4590 007 000 00 Příslušenství pro masky a filtry

Masks and filtres accessories

• ochrana zorníku celoobliče ových masek 3M řady 6000

• protection for visors of full-face masks 3M series 6000

Balení: 100 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 100 pieces Unit: 1 piece

3M 603

4590 003 000 00 Příslušenství pro masky a filtry

Masks and filtres accessories

• plošina pro použití v kombinaci s ltry proti částicím 3M řady 5900

• lter adapter it is used in combination with particulate lters of 3 series 5900

Balení: 16 kusů Jednotka: 1 kus

Unit: 16 pieces Unit: 1 piece

455 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 455

23.8.2017 18:19:06


Masky a filtry | Masks and filters

3M 501

4590 002 000 00 Příslušenství pro masky a filtry

Masks and filtres accessories

• držák ltru pro použití v kombinaci s ltry proti částicím 3M řady 5000

• lter retainer it is used in combination with particulate lters of 3 series 5000

Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

3M 502

4590 004 000 00 Příslušenství pro masky a filtry

Masks and filtres accessories

• adaptér pro použití v kombinaci s ltry proti částicím 3M řady 2100

• lter adapter it is used in combination with particulate lters of 3 series 2100

Balení: 64 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 64 pieces Unit: 1 piece

3M 105

4590 006 000 00 Příslušenství pro masky a filtry

Masks and filtres accessories

• navlhčený čistící ubrousek • určený pro čištění a dezinfekci dosedací línie a oblčejové části masky

•pre-moistened towellete •cleaning and freshening the face piece of mask

Balení: 400 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 400 pieces Unit: 1 piece

3M 5911

4520 008 000 00 Filtr proti částicím P1R

Particulate filter P1R

• ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL a pod PEL proti organickým parám • možno použít samostatně nebo ako před ltr • ltr použít v kombinaci s držákem ltru 3M 501 Norma: EN 143

• protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 4 x TLV and against organic vapours below • can be used individually or as a pre lter • use the lter in combination with lter holder 3M 501 Norm: EN 143

Balení: 120 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 120 pieces Unit: 1 piece

456 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 456

23.8.2017 18:19:10


Masky a filtry |

Masks and filters

3M 5925

4520 009 000 00 Filtr proti částicím P2R

Particulate filter P2R

• ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL a pod PEL proti organickým parám • možno použít samostatně nebo ako před ltr • ltr použít v kombinaci s držákem ltru 3M 501 Norma: EN 143

• protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 12 x TLV and against organic vapours below • can be used individually or as a pre lter • use the lter with in combination with filter holder 3M 501 Norm: EN 143

Balení: 80 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 80 pieces Unit: 1 piece

3M 2125

4520 010 000 00 Filtr proti částicím P2R

Particulate filter P2R

• ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL a pod PEL proti organickým parám • možno použít samostatně nebo ako před ltr Norma: EN 143

• protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 12 x TLV and against organic vapours below • can be used individually or as a pre lter Norm: EN 143

Balení: 80 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 80 pieces Unit: 1 piece

3M 6035

4520 015 000 00 Filtr proti částicím P3R

Particulate filter P3R

• ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL a pod PEL proti organickým parám • plastový obal pro použití v drsných podmínkách Norma: EN 143

• protection against solid and li uid aerosols in concentrations up to 50 x TLV and against organic vapours below • plastic cover for use in harsh environments Norm: EN 143

Balení: 80 kusů Jednotka: 2 kusy

Pack: 80 pieces Unit: 2 pieces

457 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 457

23.8.2017 18:19:14


Masky a filtry | Masks and filters

3M 6051

4520 011 000 00

3M 6051i

4520 087 000 00

Filtr proti plynům a výparům A1

Gas and vapour filter A1

• ochrana proti plynům a organickým výparům • možnost ob ednání s identi kátorem Norma: EN 14387+A1

• protection against gases and organic vapours • possibility to buy version with identi cator Norm: EN 14387+A1

Karton: 64 kusů Balení: 2 kusy

Box: 64 pieces Pack: 2 pieces

3M 6055

4520 012 000 00

3M 6055i

4520 086 000 00 Filtr proti plynům a výparům A2

Gas and vapour filter A2

• ochrana proti plynům a organickým výparům • možnost ob ednání s identi kátorem Norma: EN 14387+A1

• protection against gases and organic vapours • possibility to buy version with identi cator Norm: EN 14387+A1

Karton 64 kusů Balení: 2 kusy

Box: 64 pieces Pack: 2 pieces

3M 6059

4520 013 000 00 Filtr proti plynům a výparům ABEK1

Gas and vapour filter ABEK1

• ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům, čpavku a derivátům Norma: EN 14387+A1

• protection against organic, inorganic and acid gases, ammonia and its derivates Norm: EN 14387+A1

Karton: 64 kusů Balení: 2 kusy

Box: 64 pieces Pack: 2 pieces

458 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 458

23.8.2017 18:19:18


Masky a filtry |

Masks and filters

3M 6057

4520 014 000 00 Filtr proti plynům a výparům ABE1

Gas and vapour filter ABE1

• ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům Norma: EN 14387+A1

• protection against organic, inorganic and acid gases Norm: EN 14387+A1

Karton: 64 kusů Balení: 2 kusy

Box: 64 pieces Pack: 2 pieces

3M 6099

4520 016 000 00 Filtr proti plynům a výparům A2B2E2K2HgP3 R + formaldehyd

Gas and vapour filter A2B2E2K2HgP3 R + formaldehyd

• ochrana proti organickým výparům (bod varu > 65°C), anorganickým a kyselým plynům, amoniaku a jeho částicím, rtuti, formaldehydu a částicím • pouze pro celoobliče ové masky Norma: EN 14387+A1

• protection against organic vapors (boiling point > 65°C), inorganic and acid gases, ammonia and its derivates, mercury, formaldehyde and particles. • only for full-face masks Norm: EN 14387+A1

Karton: 32 kusů Balení: 2 kusy

Box: 32 pieces Pack: 2 pieces

459 Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 459

23.8.2017 18:19:21


Ochranne_4_FiltraÄ?nĂ­ polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 460

23.8.2017 18:19:25


Ochranne_4_FiltraÄ?nĂ­ polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 461

23.8.2017 18:19:28


Ochranne_4_FiltraÄ?nĂ­ polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 462

23.8.2017 18:19:32


Jednotka 3M™ Versaflo™ TR-300+ s pohonem vzduchu Dýchací systém 3M™ Versaflo™ TR-300+ s pohonem vzduchu spojuje účinnost, ochranu a funkčnost s moderním stylovým provedením a pohodlím. To je klíčem k systémům na ochranu dýchacích orgánů se snadným a všestranným použitím v prostředích s emisemi částic. Pohodlné proudění vzduchu

Nejrůznější oblasti použití

Snadné použití

Bezpečnost

Dvě uživatelsky nastavitelné rychlosti proudění pro maximální pohodlí: 185 l/min a 205 l/min Regulace proudění vzduchu zajišťuje stabilní průtok i při poklesu kapacity baterie a zanesení filtru částicemi

Elektronická akustická i optická výstraha v případě slabé baterie a/nebo pokles průtoku vzduchu Displej jednotky TR-300+ zobrazuje stav nabití baterie, míru zanesení částicového filtru za provozu a navolenou rychlost proudění vzduchu Stav nabití se zobrazuje na praktickém LED displeji Bez nutnosti uživatelské kalibrace pohonu

Pohodlí

Lehká a kompaktní jednotka – extrémně štíhlá konstrukce, nízká hmotnost (1 135 g), vyvážené provedení pro maximální pohodlí

Ochranne_4_Filtrační polomasky, masky a filtry_bez cen.indd 463

Vysoce účinný filtr zachycuje nebezpečné částice prachu, mlhy a kouře; umožňuje též eliminovat obtěžující zápachy nebo výpary Stupeň krytí IP53. Vhodné k použití v dekontaminačních sprchách

Schváleno v souladu s EN 12941, TH2 nebo TH3 v závislosti na náhlavním dílu

Základní souprava 3M™ Versaflo™ TR-315E+

Tato základní souprava Versaflo obsahuje jednotku pohonu TR-302E+, částicový filtr, předfiltr, lapače jisker (×2), standardní opasek, velkokapacitní baterie, nabíječku, samonastavovací dýchací hadici a indikátor proudění vzduchu.

23.8.2017 18:19:34


PRÁCE VE VÝŠKÁCH WORK AT HEIGHT

Jedním z hlavních cílů je umět našim zákazníkům nabídnout maximální možnou ochranu a bezpečí při práci ve výškách, horolezectví nebo pro záchranu osob v kritických situacích, které mohou ve vertikálním světě často nastat. One of the main goals is to offer our customers the maximum possible protection and safety at work at height, mountaineering or rescue in critical situations that may occur in the vertical word.

464 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 464

23.8.2017 16:50:33


468

ZACHYCOVAČE A TLUMIČE PÁDU | FALL ARRESTERS AND ENERGY ABSORBERS

470

LANA | LANYARDS

472

DOPLŇKY | ACCESSORIES

474

465 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 465

Ceny jsou uvedeny bez DPH | Prices are excl. VAT

POSTROJE | HARNESSES

23.8.2017 16:50:36


str. 468

str. 468

P-30

P-50

4610 001 000 XX

ROLEX

CR 200

str. 472

LP 100

str. 472

EVO 3

ABM

str. 473

str. 471

ABM

4620 006 000 00

str. 473

PROT 3

4630 008 000 00

str. 474

4310 009 150 00

str. 471

4620 005 000 00

LB 100

4630 000 000 00

str. 474

AZ 900

str. 471

4620 004 000 00

AC 100

4630 000 000 00

4610 004 000 95

AC 010

4620 002 000 00

str. 469

PB-10

4610 003 000 95

str. 470

str. 470

4630 010 000 00

P-51E

4610 002 000 XX

4620 001 000 00

str. 469

4630 009 000 00

str. 475

str. 475

AZ 014T

4640 002 000 00

AZ 011

4640 001 000 00

JAK DOSADIT SPRÁVNÝ KÓD? | HOW TO SET THE CORRECT CODE? Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné XX zvolte vámi požadovanou velikost viz. tabulka velikostí. Product code - by entering the product code at the two-digit XX select your size according to size chart.

TABULKA VELIKOSTÍ | SIZE CHART POSTROJE | HARNESSES VELIKOST | SIZE KÓD | CODE

VELIKOST | SIZE

LANA | ROPES KÓD | CODE VELIKOST | SIZE

KÓD | CODE

M - XL

95

2,5m

001

30m

005

XXL

96

5m

002 003 004

40m

006 007

10m 20m

50m

466 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 466

23.8.2017 16:51:00


NORMY | NORMS

POPIS NOREM | DESCRIPTION OF THE NORMS

EN 341

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Slaňovací zařízení. | Personal fall protection equipment Descender devices for rescue.

EN 353-1

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení. | Personal fall protection equipment. Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line.

EN 353-2

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení. | Personal protective equipment against falls from a height. Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line.

EN 354 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky. | Personal fall protection equipment - Lanyards. Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky. | Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height. Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu. | Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje. | Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky. | Personal protective equipment against falls from a height - Connectors. Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu. | Personal fall protection equipment Personal fall protection systems.

EN 795

Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení. | Personal fall protection equipment - Anchor devices.

EN 813

Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje. | Personal fall protection equipment - Sit harnesses.

EN 364

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody. | Personal protective equipment against falls from a height - Test methods.

EN 365

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení. | Personal protective equipment against falls from a height. General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging.

EN 1496

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení. | Personal fall protection equipment Rescue lifting devices.

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE | SAFETY HARNESSES • jištění proti pádu | fall arrest system • výstup a sestup | ascend and descend • zadní připojovací prvek | back connecting ring • zachycovací postroj | full body marness • zachycovač pádu | fall arrester • zajišťovací lano | safety rope

• jištění proti pádu | fall arrest system • výstup a sestup | ascend and descend • zadní připojovací prvek | back connecting ring • zachycovač pádu | fall arrester • zajišťovací lano | safety rope • pracovní polohovací prostředek | work positioning equipment

• jištění proti pádu z úrovně pracoviště | fall arrest system from workplace level • zadní připojovací prvek | back connecting ring • tlumič pádu nebo zatahovací zachycovač pádu | energy absorber or retractable fall arrester • zachycovací postroj | full body marness

• jištění proti pádu nad úrovní pracoviště | fall arrest system above workplace level • přední připojovací prvek | front connecting ring • zadní připojovací prvek | back connecting ring • zachycovací postroj | fall arrest body harness • zatahovací zachycovač pádu | self-retracting lifelines

• jištění proti pádu | fall arrest system • výstup a sestup | ascend and descend • přední připojovací prvek | front connecting ring • zachycovač pádu | fall arrester • zajišťovací lano | safety rope • zachycovací postroj | full body marness

• jištění proti pádu nad úrovní pracoviště | fall arrest system above workplace level • přední připojovací prvek | front connecting ring • zadní připojovací prvek | back connecting ring • zachycovací postroj | fall arrest body harness • zatahovací zachycovač pádu | self-retracting lifelines

467 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 467

23.8.2017 16:51:01


Postroje | Harnesses

P-30

4610 001 000 XX Bezpečnostní postroj Velikost: 95 - 96

Safety harness Size: 95 - 96

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony Výška: 164-185 cm, 185-200 cm Obvod hrudníku: 85-100 cm, 100-130 cm

Material: polyamide webbings, metal buckles Height: 164-185 cm, 185-200 cm Chest circuit: 85-100 cm, 100-130 cm

• zadní přípojovací spona • kombinace se systémem proti zachycení pádu • přední připojovací smyčky • zapínací a nastavovací spony • nastavitelné stehenní popruhy • Norma: EN 361

• back attaching buckle • combination with fall arrest system • front attaching loops • connecting and adjusting buckles • adjustable thigh straps • Norm: EN 361

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

P-50

4610 002 000 XX Bezpečnostní postroj Velikost: 95 - 96

Safety harness Size: 95 - 96

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony Výška: 164-185 cm, 185-200 cm Obvod hrudníku: 85-100 cm, 100-130 cm

Material: polyamide webbings, metal buckles Height: 164-185 cm, 185-200 cm Chest circuit: 85-100 cm, 100-130 cm

• zadní přípojovací spona • kombinace se systémem proti zachycení pádu • přední připojovací smyčky • zapínací a nastavovací spony • bederní výztuha se sponou • Normy: EN 361, EN 358

• back attaching buckle • combination with fall arrest system • front attaching loops • connecting and adjusting buckles • stiffened lumbar support with buckle • Norms: EN 361, EN 358

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

468 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 468

23.8.2017 16:51:05


Postroje | Harnesses

P-51E

4610 003 000 95 Bezpečnostní postroj Velikost: 95

Safety harness Size: 95

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony Výška: 164-185 cm Obvod hrudníku: 85-100 cm

Material: polyamide webbings, metal buckles Height: 164-185 cm Chest circuit: 85-100 cm

• zadní připojovací spona • kombinace se systémem proti zachycení pádu • přední připojovací smyčky • zapínací a nastavovací spony • polohovací pás • Normy: EN 361, EN 358

• back attaching buckle • combination with fall arrest system • front attaching loops • connecting and adjusting buckles • positioning belt • Norms: EN 361, EN 358

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

Zadní spojovací spona Back attaching buckle

Přední připojovací smyčky Front attaching loops

PB-10

4610 004 000 95 Polohovací pás Velikost: 95

Work positioning belt Size: 95

Materiál: polyamid, polyester

Material: polyamide, polyester

• bederní výztuha s odvětrávacími kanálky • boční přezka • nastavovací spona pásu • textilní popruh • Norma: EN 358

• breathable stiffened lumbar support • side buckle • adjustable belt clip • textile belt strap • Norm: EN 358

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

Boční přezka Side buckle

Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 469

469 23.8.2017 16:51:10


Zachycovače a tlumiče pádu | Fall arresters and energy absorbers

ROLEX

4620 001 000 00 Samonavíjecí zachycovač pádu

Retractable fall arrester

Délka: 2,25 m

Length: 2,25 m

• kombinace s tlumičem pádu • součástí horní karabina AZ 011 s otevřením 18 mm • součastí karabina popruhu AZ 002 AS • navíjecí zařízení uvnitř pouzdra • Norma: EN 360

• combined with an energy absorber • upper snap hook AZ 011 with opening 18 mm included • webbing snap hook AZ 002 AS included • webbing retractor inside the cover • Norm: EN 360

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

CR 200

4620 002 000 00 Samonavíjecí zachycovač pádu

Retractable fall arrester

Délka: 10 m

Length: 10 m

• kabelové samonavíjecí zařízení s brzdou a tlumícím mechanismem • uvnitř plastového těla ocelové lano o průměru 4 mm • součastí otočná karabina AZ 002 AS s otevřením 24 mm • Norma: EN 360

• cable retractor with brake and energy dissipating mechanism • inside a plastic casing steel rope of diameter 4 mm • rotating snap hook AZ 002 AS with opening 24 mm included • Norm: EN 360

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

470 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 470

23.8.2017 16:51:14


Zachycovače a tlumiče pádu | Fall arresters and energy absorbers

AC 010

4620 004 000 00 Řízený zachycovač pádu

Guided type fall arrester

Délka: 44 cm

Length: 44 cm

• kombinace s tlumičem pádu • je určen pro polyamidové lano AC 100 o průměru 14 mm • součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm • Norma: EN 353-2

• combined with energy absorber • determined for polyamide rope AC 100 of diameter 14 mm • steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm included • Norm: EN 353-2

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

ABM

4620 005 000 00 Tlumič pádu s lanem

Energy absorber with lanyard

Délka: 5 m

Length: 5 m

• tlumič pádu z 32 mm širokého polyamidového popruhu • nastavitelná délka lana LB 100 o průměru 12 mm • součástí 2 ocelové karabiny AZ 002 s otevřením 18 mm • Norma: EN 355

• energy absorber made of 32 mm wide polyamide webbing • adjustable lanyard length LB 100 of diameter 12 mm • 2 steel snap hooks AZ 002 with opening 18 mm included • Norm: EN 355

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

ABM

4620 006 000 00 Tlumič pádu s dvěmi lany

Energy absorber with two lanyards

Délka: 2,25 m

Length: 2,25 m

• tlumič pádu z 32 mm širokého polyamidového popruhu • nastavitelné délky lan LB 100 o průměru 12 mm • součástí 1 ocelová karabina AZ 002 • součástí 2 ocelové karabiny AZ 022 • Norma: EN 355

• energy absorber made of 32 mm wide polyamide webbing • adjustable lanyards length LB 100 of diameter 12 mm • 1 steel snap hook AZ 002 included • 2 steel snap hooks AZ 022 included • Norm: EN 355

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

471 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 471

23.8.2017 16:51:16


Lana | Lanyards

LP 100

4630 000 000 00 Pomocné lano s karabinou Kód: 001, 002

Horizontal lanyard with snap hook Code: 001, 002

Materiál: polyamid Délka: 2,5 m, 5 m Průměr: 10,5 mm

Material: polyamide Length: 2,5 m, 5 m Diameter: 10,5 mm

• lano se smyčkami na koncích • součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm • slouží jako dočasné kotevní zařízení • Norma: EN 795 třída B

• rope with loops on both ends • steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm included • serves as a temporary anchor device • Norm: EN 795 class B

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

AC 100

4630 000 000 00 Pracovní lano s karabinou Kód: 003, 004, (005, 006, 007 obj.)

Working lanyard with snap hook Code: 003, 004, (005, 006, 007 call.)

Materiál: polyamid Délka: 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m Průměr: 14 mm

Material: polyamide Length: 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m Diameter: 14 mm

• lano ukončeno smyčkami opatřenými obrubami • součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm • lano je určeno pro tlumič pádu AC 010 • Norma: EN 353-2

• thimbles on both ends of the rope • steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm included • rope is determined for energy absorber AC 010 • Norm: EN 353-2

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

472 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 472

23.8.2017 16:51:21


Lana | Lanyards

LB 100

4630 008 000 00 Pracovní lano s karabinou

Working lanyard with snap hook

Materiál: polyamid, polyester Délka: 1,5 m Průměr: 12 mm

Material: polyamide, polyester Length: 1,5 m Diameter: 12 mm

• lano s plastovým pouzdrem a nastavitelnou délkou • součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm • použítí ve spojení s tlumičem nebo jako lano pro polohování • Normy: EN 354, EN 358

• rope with plastic thimble and adjustable length • steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm included • use with energy absorber or rope for work positioning • Norms: EN 354, EN 358

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

PROT 3

4630 009 000 00 Polohovací prostředek s karabinou

Positioning device with snap hook

Materiál: polyamid Délka: 2 m Průměr: 14 mm

Material: polyamide Length: 2 m Diameter: 14 mm

• ochranný obal lana • součástí ocelová karabina AZ 011 s otevřením 18 mm • součástí šroubovací ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm • nastavovací zařízení délky lana • Norma: EN 358

• protective cover rope • steel snap hook AZ 011 with opening 18 mm included • steel snap hook AZ 002 with screw lock with opening 18 mm included • adjustment device of rope length • Norm: EN 358

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

473 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 473

23.8.2017 16:51:23


Doplňky | Accessories

AZ 900

4630 010 000 00 Vázací popruh

Webbing sling

Materiál: polyamid Délka: 120 cm

Material: polyamide Length: 120 cm

• sešité konce popruhu vytvářející uzavřenou smyčku • nosnost popruhu: 22 KN • lze použít jako kotevní prvek nebo v kombinaci s tlumiči pádu • Normy: EN 354, EN 795 třída B

• stitched ends of the strap creating a closed loop • load capacity of webbing: 22 KN • it can be used as anchor device or with energy absorber • Norms: EN 354, EN 795 class B

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

EVO 3

4310 009 150 00 Ochranná přilba

Protective helmet

Materiál: HDPE Hmotnost: 375g

Material: HDPE Weight: 375g

• šestibodové textilní uchycení • tříbodový textilní pásek • potní pásek z egyptské bavlny • nastavení velikosti One Touch™ • odolnost vůči teplotám -30°C/+50°C • chrání proti průniku proudu 1000 V a 440 Vac • životnost: 5 let • Normy: EN 397, EN 50365

• 6-point textile fasteners • 3-point chin strap • sweatband from egyptian cotton • size setting One Touch™ • temperature resistance -30°C/+50°C • protection against 1000 V and 440 Vac • service life: 5 years • Norms: EN 397, EN 50365

Karton: 1 kus Jednotka: 1 kus

Box: 1 piece Unit: 1 piece

474 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 474

23.8.2017 16:51:24


Doplňky | Accessories

AZ 011

4640 001 000 00 Bezpečnostní karabina

Safety snap hook

Materiál: ocel Velikost: 108x60 mm

Material: steel Size: 108x60 mm

• karabina se šroubovacím zámkem • rozsah otevření 18 mm • životnost: 5 let • statická pevnost: 25 KN • Norma: EN 362

• snap hook with screw locking • opening 18 mm • service life: 5 years • static strength: 25 KN • Norm: EN 362

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

AZ 014T

4640 002 000 00 Bezpečnostní karabina

Safety snap hook

Materiál: hliník Velikost: 117x73 mm

Material: aluminum Size: 117x73 mm

• lehká karabina s automatickým zámkem • rozsah otevření 24 mm • životnost: 5 let • statická pevnost: 20 KN • Norma: EN 362

• light snap hook with automatic locking • opening 24 mm • service life: 5 years • static strength: 20 KN • Norm: EN 362

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

475 Práce ve výškách – BEZ CEN.indd 475

23.8.2017 16:51:28


PRACOVNÍ DOPLŇKY WORKING ACCESSORIES Potřebujete si posvítit na cestu, přeměřit a zkontrolovat odvedenou práci nebo jen pevně utáhnout kalhoty? Vybírejte z naší nabídky CXS pracovních doplňků, které nabízí široké spektrum druhů zboží od brašen, nákoleníků, opasků, čelových svítilen až po lékarničky a mnohem více. Pracovní doplňky vybíráme podle potřeb našich zákazníků, se kterými jsme v neustálém kontaktu. Do you need a light on the road, measure and check your work or just more tighten your pants? You can choose from our offer of CXS working accessories which offers a wide range of goods from bags, knee pads, belts, headlamps to first-aid kits. We select the working accessories according to the needs of our customers with whom we are in constant contact.

476 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 476

23.8.2017 18:27:09


TAŠKY, BRAŠNY, OPASKY | BAGS, BELTS

480

HŘEBÍČENKY, NÁKOLENÍKY | TOOL POUCHES, KNEE PADS

483

NOŽE, METRY | KNIVES, METERS

485

BATERIE, TESTERY | BATTERIES, TESTERS

487

SVÍTILNY | HEADLAMPS

489

LÉKÁRNIČKY | FIRST-AID KITS

491

BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY | SAFETY TOOLS

492

477 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 477

23.8.2017 18:27:11


str. 480

str. 480

CXS SPORTOVNÍ TAŠKA 8110 035 800 00

CXS SPORTOVNÍ TAŠKA 8110 036 800 00

str. 481

CXS OPASEK

CXS PAT

CXS KAPESNÍ NŮŽ

str. 487

BATERIE

str. 487

CXS 3W LED SVÍTILNA 6121 010 000 00

ALKOHOLTEST

CXSS 3W CREE LED ČELOVKA

6121 009 518 00

CXS METR

6121 007 000 00

NÁUSTEK

6123 048 800 00

CXSS 3W CREE LED ČELOVKA 6121 019 000 00

str. 488

str. 488

str. 490

str. 489

CXS 3W LED ČELOVKA

CXS METR

6121 008 000 00

CXS MĚŘIČ ALKOHOLU

6123 049 000 00

6121 029 000 00

str. 486

str. 486

str. 488

str. 487

str. 489

6121 005 500 00

6126 008 000 00

BATERIE

6121 028 000 00

str. 489

CXS ULAMOVACÍ NŮŽ

6126 015 000 00

CXS TUŽKA

6126 006 000 00

6110 011 800 00

str. 486

str. 485

str. 484

str. 484

CXS VÝZTUHA KOLEN

6110 010 150 00

CXS KAPESNÍ NŮŽ

BATERIE

6121 027 000 00

str. 484

CXS NÁKOLENÍK

str. 485

6126 005 000 00

6110 001 800 00

str. 482

str. 483

6110 009 800 00

CXS LOVECKÝ NŮŽ

6126 004 000 00

CXS KURT

6110 002 800 00

CXS OPASEK

CXSS NÁKOLENÍK

str. 485

CXS BULIT

str. 481

6110 003 800 00

str. 483

6110 008 800 00

str. 481

str. 482

6110 006 800 00

str. 483

CXS MAT

8100 027 700 00

CXS OPASEK

6110 005 800 00

6110 007 800 00

CXSS NÁKUPNÍ TAŠKA

str. 482

CXS OPASEK

6110 004 800 00

str. 480

6123 003 000 00

str. 490

CXSS 3W CREE XPE LED ČELOVKA 6121 024 000 00

478 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 478

23.8.2017 18:28:04


str. 491

str. 491

LÉKÁRNIČKA

LÉKÁRNIČKA

6122 001 000 00

TABULKA

TABULKA

str. 494

CXSS PLASTOVÝ ŘETĚZ

str. 492

CXSS DOPRAVNÍ KUŽEL

str. 494

6126 014 251 00

CXS PÁSKA

6126 010 251 00

CXS DOPRAVNÍ KUŽEL

str. 493

str. 493

CXS PÁSKA

6124 003 000 00

str. 494

6126 013 251 00

6130 006 000 00

TABULKA

6124 002 000 00

str. 491

AUTO LÉKÁRNIČKA

6130 007 000 00

str. 492

str. 492

6126 009 251 00

AUTO LÉKÁRNIČKA

6122 002 000 00

6124 001 000 00

str. 491

AUTOŠKRABKA

6130 005 000 00

CXS PÁSKA

6126 011 160 00

str. 495

str. 493

6126 012 160 00

str. 495

LEPIDLO

6126 007 000 00

479 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 479

23.8.2017 18:28:16


Tašky, brašny, opasky | Bags, belts

CXS SPORTOVNÍ TAŠKA | CXS SPORT BAG

8110 035 800 00

Sportovní taška, malá Rozměr (š.v.h.): 60 x 30 x 30 cm

Sport bag, small Size: 60 x 30 x 30 cm

Materiál: 600 D polyester, PVC podklad, 210 D podšívka

Material: 600 D polyester, PVC base, 210 D lining

• objem 54 l • nosnost 15 kg

• volume 54 l • load capacity 15 kg

Karton: 24 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 24 pieces Unit: 1 piece

CXS SPORTOVNÍ TAŠKA | CXSS SPORT BAG

8110 036 800 00

Sportovní taška, velká Rozměr (š.v.h.): 75 x 37,5 x 37,5 cm

Sport bag, large Size: 75 x 37,5 x 37,5 cm

Materiál: 600 D polyester, PVC podklad, 210 D podšívka

Material: 600 D polyester, PVC base, 210 D lining

• objem 105 l • nosnost 30 kg

• volume 105 l • load capacity 30 kg

Karton: 18 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 18 pieces Unit: 1 piece

CXS NÁKUPNÍ TAŠKA | CXS SHOPPING BAG

8100 027 700 00

Skládací taška s vnitřní kapsičkou Rozměr (š.v.h.): 44 x 43 cm

Folding bag with inside pocket Size: 44 x 43 cm

Materiál: 190T polyester

Material: 190T polyester

• možnost složení do vnitřní kapsičky

• possibility of folding into the inner pocket

Karton: 360 kusů Balení: 20 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 360 pieces Pack: 20 pieces Unit: 1 piece

Praktické balení Practical packing

480 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 480

23.8.2017 18:28:40


Tašky, brašny, opasky | Bags, belts

CXS BULIT

6110 002 800 00 Brašna BULIT Rozměr (š.v.h.): 38 x 26 x 15 cm

BULIT bag Size: 38 x 26 x 15 cm

Materiál: syntetická kůže Opomat

Material: synthetic leather Opomat

• elektrobrašna vícekapsová • popruh přes ramena

• electrical tool bag multi pockets • shoulder strap

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

CXS KURT

6110 001 800 00 Brašna KURT Rozměr (š.v.h.): 45 x 26 x 10 cm

KURT bag Size: 45 x 26 x 10 cm

Materiál: syntetická kůže Opomat

Material: synthetic leather Opomat

• montážní brašna dvoukapsová • popruh přes ramena

• tool bag two pockets • shoulder strap

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

CXS OPASEK | CXS BELT

6110 004 800 00 Kožený opasek Rozměr (š.d.): 4 x 130 cm

Leather belt Size: 4 x 130 cm

Materiál: lícová přírodní kůže

Material: natural grain leather

• tloušťka 2,5 - 2,7 mm

• thickness 2,5 - 2,7 mm

Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

481 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 481

23.8.2017 18:28:43


Tašky, brašny, opasky | Bags, belts

CXS OPASEK | CXS BELT

6110 005 800 00 Kožený opasek Rozměr (š.d.): 2,5 x 125 cm

Leather belt Size: 2,5 x 125 cm

Materiál: lícová přírodní kůže

Material: natural grain leather

• tloušťka 2,5 - 2,7 mm

• thickness 2,5 - 2,7 mm

Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS OPASEK | CXS BELT

6110 006 800 00 Textilní opasek Rozměr (š.d.): 4 x 125 cm

Textile belt Size: 4 x 125 cm

• kovová spona

• metal buckle

Karton: 100 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS OPASEK | CXS BELT

6110 003 800 00 Textilní opasek Rozměr (š.d.): 4 x 125 cm

Textile belt Size: 4 x 125 cm

• textilní • kvalitní kovová spona s logem CXS • jednoduché patentní zapínání • spona pro individuální nastavení délky

• textile • high-quality metal buckle with CXS logo • simple patent closing • the buckle allows individual adjustement of the length

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

482 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 482

23.8.2017 18:28:50


Hřebíčenky, nákoleníky | Tool pouches, knee pads

CXS MAT

6110 007 800 00 Hřebíčenka MAT

Nail Holder MAT

Materiál: 600 D, 100% polyester

Material: 600 D, 100% polyester

• nosnost 5 kg • textilní hřebíčenka, jednokapsová s opaskem

• load capacity 5 kg • textile one pocket tool pouch with belt

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kusů

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS PAT

6110 008 800 00 Hřebíčenka PAT

Nail Holder PAT

Materiál: 600 D, 100% polyester

Material: 600 D, 100% polyester

• nosnost 5 kg • textilní hřebíčenka, dvoukapsová s opaskem

• load capacity 5 kg • textile two pocket tool pouch with belt

Karton: 20 kusů Jednotka: 1 kusů

Box: 20 pieces Unit: 1 piece

CXS NÁKOLENÍK | CXS KNEE PAD

6110 009 800 00 Textilní nákoleník

Textile knee pad

Materiál: 100% polyester

Material: 100% polyester

• elastické pásky se suchým zipem pro upevnění • odolný proti nárazům • plastový kryt • Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

• elastic bands with welcro for fastening • resistant to impact • textile cover • Norm: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Karton: 48 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 48 pieces Unit: 1 piece

483 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 483

23.8.2017 18:28:53


Hřebíčenky, nákoleníky | Tool pouches, knee pads

CXS NÁKOLENÍK | CXS KNEE PAD

6110 010 150 00 Polyuretanový nákoleník Rozměr: 15 x 15 x 5,5 cm

Polyurethane knee pad Size: 15 x 15 x 5,5 cm

Materiál: 100% polyuretan

Material: 100% polyurethane

• elastické pásky pro upevnění • ochrana kolen před poraněním a otlačením při práci v kleče • Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

• elastic bands for fastening • protect against knee injury and kneeding at in kneeling position • Norm: EN 14404+A1:2010, TYPE 1

Karton: 60 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 48 pieces Unit: 1 piece

CXS VÝZTUHA KOLEN | CXS FLEXI-INSERT

6110 011 800 00

Flexi vložka do kolenních kapes

Flexi insert to the knees pockets

Materiál: EVA materiál - etylenvinylacetát

Material: EVA material - ethylene vinyl acetate

• ochrana kolen před otlačením při práci v kleče • Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 2

• protect of knees against kneeding position • Norm: EN 14404+A1:2010, TYP 2

Karton: 100 kus Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Unit: 1 piece

CXS TUŽKA | CXS PENCIL

6126 006 000 00 Tesařská tužka

Carpenter’s pencil

Karton: 1440 kusů Balení: 72 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 1440 pieces Pack: 72 pieces Unit: 1 piece

484 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 484

23.8.2017 18:28:59


Nože, metry | Knives, meters

CXS KAPESNÍ NŮŽ | CXS POCKET KNIFE

6126 004 000 00 Kapesní nůž 7 v 1

Pocket knife 7 in 1

Materiál: ocel 420

Material: stainless steel 420

• nůžky, otevírák na konzervy a nápoje, šroubovák, pilník, vývrtka

• scissors, can and bottle opener, screwdiver, file, cork-screw

Karton: 72 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 72 pieces Unit: 1 piece

CXS LOVECKÝ NŮŽ | CXS HUNTING KNIFE

6126 005 000 00 Lovecký nůž

Hunting knife

Materiál: čepel - ocel 440, střenka - dřevo Délka: 22,5 cm

Material: blade - stainless steel 440, handle - wood Length: 22,5 cm

• zavírací lovecký nůž s bezpečnostní pojistkou

• folding hunting knife with safety lock

Karton: 72 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 72 pieces Unit: 1 piece

CXS KAPESNÍ NŮŽ | CXS POCKET KNIFE

6126 015 000 00 Kapesní nůž

Pocket knife

Materiál: čepel - nerezová ocel , střenka eloxovaný hliník Délka: 20,2 cm

Material: blade - stainless steel, handle anodized aluminum Length: 20,2 cm

• zavírací nůž s bezpečnostní pojistkou

• folding knife with safety lock

Karton: 60 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 60 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

485 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 485

23.8.2017 18:29:05


Nože, metry | Knives, meters

CXS ULAMOVACÍ NŮŽ | CXS BREAK KNIFE

6126 008 000 00 Ulamovací nůž

Break off knife

• plastový, vysunovací, se zarážkou • s ulamovací čepelí šíře 18 mm • 5 kusů náhradních čepelí

• plastic, pull-out, with stopper • blade of width 18 mm • replacement blades 5 pieces

Karton: 144 kusů Balení: 12 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 144 pieces Pack: 12 pieces Unit: 1 piece

CXS METR | CXS MEASURE

6121 008 000 00 Svinovací metr

Tape measure

Materiál: kovový metr v plastovém pouzdře Délka: 3 m

Material: metallic meter in a plastic case Length: 3 m

• zarážka • poutko na zavěšení

• brake • hanging strap

Karton: 120 kusů Balení: 12 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 12 pieces Unit: 1 piece

CXS METR | CXS MEASURE

6121 007 000 00 Svinovací metr

Tape measure

Materiál: kovový metr v plastovém pouzdře Délka: 5 m

Material: metallic meter in a plastic case Length: 5 m

• zarážka • poutko na zavěšení

• brake • hanging strap

Karton: 120 kusů Balení: 12 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 120 pieces Pack: 12 pieces Unit: 1 piece

486 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 486

23.8.2017 18:29:10


Baterie, testery | Batteries, testers

BATERIE | BATTERIES

6121 027 000 00 Baterie Tesla AA silver+

Batteries Tesla AA silver+

• alkalická AA baterie 4 ks na blistru • pro přístroje s vysokým odběrem energie

• alkaline AA batteries, 4 pcs in blister • for devices with high power consumption

Karton: 120 balení Balení: 12 balení Jednotka: 1 balení

Box: 120 packs Pack: 12 packs Unit: 1 pack

BATERIE | BATTERIES

6121 028 000 00 Baterie Tesla AAA silver+

Batteries Tesla AAA silver+

• alkalická AAA baterie 4 ks na blistru • pro přístroje s vysokým odběrem energie

• alkaline AAA batteries, 4 pcs in blister • for devices with high power consumption

Karton: 120 balení Balení: 12 balení Jednotka: 1 balení

Box: 120 packs Pack: 12 packs Unit: 1 pack

BATERIE | BATTERIES

6121 029 000 00 Baterie Tesla 9V Gold +

Batteries Tesla 9V Gold+

• alkalická 9V baterie 1 ks na blistru • pro extrémně energeticky náročné přístroje

• alkaline 9V batteries, 1 pc in blister • for extremely energy-intensive devices

Karton: 240 balení Balení: 12 balení Jednotka: 1 balení

Box: 240 packs Pack: 12 packs Unit: 1 pack

487 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 487

23.8.2017 18:29:14


Baterie, testery | Batteries, testers

ALKOHOLTEST

6123 049 000 00 Alkohol testr

Alcohol tester

• jednorázové detekční trubičky ke zjištění alkoholu v dechu • neobsahují toxický CHROM • balení obsahuje 10x set (trubička,měrný balónek, náustek)

• one-off alcohol detection breathing tubes • do not contain toxic CHROM • the pack contains 10x set (detection tube, specific balloon and mouthpiece

Karton: 100 balení Jednotka: 1 balení

Box: 100 packs Unit: 1 pack

CXS MĚŘIČ ALKOHOLU | CXSS ALCOHOL TESTER

6123 048 800 00 Digitální alkohol tester Typ: CA05FL

Digital alcohol tester Type: CA05FL

• technologie palivových článků • LCD displej • detekuje v rozsahu 0,0-4,0 ‰ • zvukový indikátor měření

• fuel cell sensor technology • LCD display • detects in range 0,00-4,00 ‰ • sound indicator

Karton: 40 kusů Balení: 12 kusů Jednotka: 1 kusů

Box: 40 pieces Pack: 12 pieces Unit: 1 piece

NEW !!!

NÁUSTEK | MOUTHPIECE

6123 003 000 00 Náustek k alkohol testru

Mouthpiece for alcohol tester

• náustek k CXS Měřič alkoholu CA05FL • plastový náustek

• Moutpiece for CXS Alcohol tester CA05FL • plastic mouthpiece

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 ks

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

488 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 488

23.8.2017 18:29:18


Svítilny | Headlamps

CXS 3W LED SVÍTILNA

6121 010 000 00

LED svítilna Rozměr (š.v.h.): 34 x 134 mm

LED flashlight Size: 34 x 134 mm

Výkon: 150 lm Váha: 150 g

Luminosity: 150 lm Weight: 150 g

• materiál: hliník • 3W LED • nastavitelný fokus • voděodolná • možnosti přepínání: 100 % - 50 % - blikání • doba svícení: 24 hodin • napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

• material: aluminum • 3W LED • adjustable beam focus • water resistant • switching light modes: 100 % - 50 % flashing • run time: 24 hours • power supply: 3 x AAA battery (excluded)

Karton: 100 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

CXS 3W CREE LED ČELOVKA

6121 005 500 00

Čelová svítilna, zelená Rozměr (š.v.h.): 60 x 45 x 65 mm

Headlamp, green Size: 60 x 45 x 65 mm

Výkon: 160 - 180 lm Váha: 124 g

Luminosity: 160 - 180 lm Weight: 124 g

• materiál: ABS plast • LED dioda+4 postranní diody • nastavitelný světelný kužel (FOCUS) • možnosti přepínání: 100 % - 50 % - blikání • doba svícení: 6 hodin • napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

• material: ABS plastic • LED with 4 additional LED • focus function • switching light modes: 100 % - 50 % flashing • run time: 6 hours • power supply: 3 x AAA battery (excluded)

Karton: 100 kusů Balení: 25 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 25 pieces Unit: 1 piece

CXS 3W LED ČELOVKA

6121 009 518 00

Čelová svítilna s fokusem Rozměr (š.v.h.): 60 x 45 x 70 mm

Headlamp with focus Size: 60 x 45 x 70 mm

Výkon: 120 lm Váha: 96 g

Luminosity: 120 lm Weight: 96 g

• materiál: ABS plast, aluminiový zoom • 3W LED • nastavitelný fokus • možnosti přepínání: 100 % - 50 % - blikání • doba svícení: 42 hodin • napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

• material: ABS plastic, aluminum zoom • 3W LED • adjustable beam focus • switching light modes: 100 % - 50 % flashing • run time: 42 hours • power supply: 3 x AAA battery (excluded)

Karton: 100 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

489 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 489

23.8.2017 18:29:26


Svítilny | Headlamps

CXS 3W CREE LED ČELOVKA

Autonabíječka Car charger

6121 019 000 00

Nabíjecí čelová svítilna Rozměr (š.v.h.): 81 x 44 x 40 mm

Headlamp, rechargeable Size: 81 x 44 x 40 mm

Výkon: 150 lm Váha: 278 g

Luminosity: 150 lm Weight: 278 g

• materiál: ABS plast • 3W LED • nastavitelný fokus • nastavitelný úhel sklonu (90°) • možnosti přepínání: 100 % - 50 % - blikání • doba svícení: 8 hodin • 2 druhy napájení • 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení) • nabíjecí baterie & nabíječka & nabíječka do auta (součástí balení)

• material: ABS plastic • 3W LED • adjustable beam focus • adjustable inclination angle (90°) • switching light modes: 100 % - 50 % flashing • run time: 8 hours • 2 kinds of power • 3 x AAA battery (excluded) • rechargeable battery & charger & car charger (included)

Karton: 20 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

Nabíječka Charger

Pohybový senzor Motion sensor

CXS 3W CREE XPE LED ČELOVKA

6121 024 000 00

Čelovka se senzorem Rozměr (š.v.h.): 50 x 58 x 43 mm

Headlamp with sensor Size: 50 x 58 x 43 mm

Výkon: 120 lm Váha: 94 g

Luminosity: 120 lm Weight: 94 g

• materiál: ABS plast • pohybový senzor • nastavitelný úhel paprsku • 2 režimy svícení • doba svícení: 17 hodin • napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

• material: ABS plastic • motion sensor • adjustable beam angle • 2 light modes • run time: 17 hours • power supply: 3 x AAA battery (excluded)

Karton: 100 kusů Balení: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 100 pieces Pack: 10 pieces Unit: 1 piece

490 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 490

23.8.2017 18:29:43


Lékárničky | First-aid kits

LÉKÁRNIČKA | FIRST-AID KIT

6122 001 000 00

Lékárnička plastová Rozměr (š.v.h.): 17 x 26 x 8 cm

Plastic first-aid kit Size: 17 x 26 x 8 cm

• plastová s náplní bez léčiv • nástěnná, odnímatelná • pro 15 osob

• plastic with filling without medicaments • for placement on the wall, removable • for 15 people

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

LÉKÁRNIČKA | FIRST-AID KIT

6122 002 000 00

Lékárnička dřevěná Rozměr (š.v.h.): 43 x 30 x 14 cm

Wooden first-aid kit Size: 43 x 30 x 14 cm

• dřevěná s náplní bez léčiv • nástěnná, odnímatelná • pro 15 osob

• wooden with filling without medicaments • for placement on the wall, removable • for 15 people

Karton: 1 kus Jednotka: 1 kus

Box: 1 piece Unit: 1 piece

AUTO LÉKÁRNIČKA | CAR FIRST-AID KIT

6130 007 000 00 Auto lékárnička

Car first-aid kit

• kortexová • pro osobní automobily • náplň dle vyhlášky č. 341/2014 Sb.

• cortex • for cars • with the content according to the directive no. 341/2014 Sb.

Karton: 50 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 50 pieces Unit: 1 piece

AUTO LÉKÁRNIČKA | CAR FIRST-AID KIT

6130 006 000 00 Auto lékarnička

Car first-aid kit

• plastová • pro osobní automobily • náplň dle vyhlášky č. 341/2014 Sb.

• plastová • for cars • with the content according to the directive no. 341/2014 Sb.

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

491 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 491

23.8.2017 18:29:49


Bezpečnostní pomůcky | Safety tools

TABULKA | SIGN

6124 001 000 00 Nepovolaným vstup zakázán Rozměr: 210 x 297 mm

No entry for unauthorized Size: 210 x 297 mm

Materiál: plast

Material: plastic

• bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm • znak + text v českém jazyce

• plastic safety sign, thickness 0,5 mm • symbol + text in Czech language only

Karton: 1 kus Jednotka: 1 kus

Box: 1 piece Unit: 1 piece

TABULKA | SIGN

6124 002 000 00 Vstup zakázán Rozměr: 210 x 297 mm

No entry Size: 210 x 297 mm

Materiál: plast

Material: plastic

• bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm • znak + text v českém jazyce

• plastic safety sign, thickness 0,5 mm • symbol + text in Czech language only

Karton: 1 kus Jednotka: 1 kus

Box: 1 piece Unit: 1 piece

TABULKA | SIGN

6124 003 000 00 Vstup na staveniště zakázán Rozměr: 210 x 297 mm

No entry to construction site Size: 210 x 297 mm

Materiál: plast

Material: plastic

• bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm • znak + text v českém jazyce

• plastic safety sign, thickness 0,5 mm • symbol + text in Czech language only

Karton: 1 kus Jednotka: 1 kus

Box: 1 piece Unit: 1 piece

492 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 492

23.8.2017 18:29:56


Bezpečnostní pomůcky | Safety tools

CXS PÁSKA | CXS TAPE

6126 010 251 00 Bezpečnostní páska Délka: 500 m

Safety tape Length: 500 m

Materiál: polyetylen Šířka: 70 mm Tloušťka: 30 mikronů

Material: polyethylene Width: 70 mm Thickness: 30 microns

Karton: 12 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 12 pieces Unit: 1 piece

CXS PÁSKA | CXS TAPE

6126 011 160 00 Bezpečnostní páska Délka: 66 m

Safety tape Length: 66 m

Materiál: polyetylen Šířka: 60 mm Tloušťka: 150 mikronů

Material: polyethylene Width: 60 mm Thickness: 150 microns

• páska samolepící - levá • pro označení nebezpečných míst • určeno pro vnitřní prostřední

• self-adhesive tape - left • for dangerous places marking • for indoor environments only

Karton: 20 kusů Balení: 4 kusy Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Pack: 4 pieces Unit: 1 piece

CXS PÁSKA | CXS TAPE

6126 012 160 00 Bezpečnostní páska Délka: 66 m

Safety tape Length: 66 m

Materiál: polyetylen Šířka: 60 mm Tloušťka: 150 mikronů

Material: polyethylene Width: 60 mm Thickness: 150 microns

• páska samolepící - pravá • pro označení nebezpečných míst • určeno pro vnitřní prostřední

• self-adhesive tape - right • for dangerous places marking • for indoor environments only

Karton: 20 kusů Balení: 4 kusy Jednotka: 1 kus

Box: 20 pieces Pack: 4 pieces Unit: 1 piece

493 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 493

23.8.2017 18:29:59


Bezpečnostní pomůcky | Safety tools

CXS PLASTOVÝ ŘETĚZ | CXS PLASTIC CHAIN

6126 009 251 00 Vymezovací řetěz Rozměr: 29 x 49 mm, 8mm

Barrier chain Size: 29 x 49 mm, 8mm

Materiál: PVC Délka: 25 m

Material: PVC Length: 25 m

• antimagnetický • nevodivý • odolný teplotám: -10°C až + 75°C

• antimagnetic • conductive • temperature resistant: -10°C to + 75°C

Karton: 4 balení Balení: 25 m

Box: 4 packs Pack: 25 m

CXS DOPRAVNÍ KUŽEL | CXS TRAFFIC CONE

6126 013 251 00 Silniční kužel Podstavec: 22,5 x 22,5 cm

Road cone Base: 22,5 x 22,5 cm

Materiál: PE Výška: 30 cm

Material: PE Height: 30 cm

• červený s bílým pruhem • průměr horní části 4 cm.

• red with white band • diameter at the extremity of the cone: 4 cm

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

CXS DOPRAVNÍ KUŽEL | CXS TRAFFIC CONE

6126 014 251 00 Silniční kužel Podstavec: 29 x 29 cm

Road cone Base: 29 x 29 cm

Materiál: PE Výška: 54 cm

Material: PE Height: 54 cm

• červený s 2 bílými pruhy • průměr horní části 3,5 cm.

• red with white 2 bands • diameter at the extremity of the cone: 3,5 cm

Jednotka: 1 kus

Unit: 1 piece

494 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 494

23.8.2017 18:30:01


Bezpečnostní pomůcky | Safety tools

AUTOŠKRABKA | CAR SCRAPER

Zimní Winter

6130 005 000 00 Autoškrabka se smetáčkem

Car scraper with snow brush

• na sníh s dlouhou rukojetí

• for snow with a long handle

Karton: 10 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 10 pieces Unit: 1 piece

LEPIDLO | GLUE

6126 007 000 00 Vteřinové lepidlo

Instant glue

• kyanoakrylátové vteřinové lepidlo

• cyanoacrylate instant glue

Karton: 80 kusů Jednotka: 1 kus

Box: 80 pieces Unit: 1 piece

495 Pracovní doplňky – BEZ CEN.indd 495

23.8.2017 18:30:04


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.