Issuu on Google+

352&(62

7UDVFRPSUDUUROORVGHSDSHOPHOLPLWpDYDFLDUOD KDELWDFLyQGHMDQGRQDGDPiVTXHHOHVSHMR\ORVPXH EOHVEODQFRV&RORTXpXQDPHVDHQPHGLRGHOGRUPLWR ULR\XQDVLOODHQFLPDGHHVWD\DTXHODHVFDOHUDTXH WHQtDQRHUDVXILFLHQWHPHQWHDOWDDOVHUXQWHFKRPX\HO HYDGR 8QRSRUXQRFRVtXQWUR]RGHQ\ORQDORVUROORVGHSDSHO FRORFiQGRORVFRQFHORGHIRUPDTXHTXHGDVHQVXVSHQ GLGRVGHOFHQWURGHOWHFKREDMDQGRHQHVSLUDOKDVWD OOHJDUDODFLPDGHXQDHVSHFLHGHHGLILFLRREORTXHHQ GHVFHQVRTXHVLJXHQFRQODPLVPDIRUPDHQHVSLUDO KDVWDGHVYDQHFHUVHSRUFRPSOHWR
5