Page 1


14. Arbeidslust daar draait het om  

Emotionele pullstrategie wordt steeds belangrijker voor contactcenters.