Page 1

lipiec 2008 open

monitor

guide to hightech pharma marketing

W numerze: * Closed Loop Marketing * Efektywny eDetailing * Innowacja w słuşbie produktu i procesu marketingowego * Innowacje Activeweb * Dlaczego ponad 80% lekarzy szuka wyspecjalizowanej informacji w Internecie?

go: www.activeweb.pl for more


open

METODOLOGIE

monitor

Closed Loop Marketing Igor Gnot, Prezes Zarzadu Activeweb Medical

CLM jest nową metodologią pracy firmy z klientem (lekarzem). Wykorzystuje dostępny model sprzedaży (Sales force) wzbogacając go o nowoczesne narzędzia prezentacji, interakcji i monitoringu wizyty przedstawiciela. Wszystko po to, aby uzyskać pełen obraz skuteczności komunikacji oraz oczekiwań lekarzy. Do momentu, w którym reprezentant zamyka drzwi gabinetu lekarskiego firma farmaceutyczna dość dobrze radzi sobie z zarządzaniem procesem komunikacji i strategii sprzedaży wykorzystując systemy ERP a następnie CRM. Otrzymuje wszelkie informacje o segmentacji rynku, pozwala lepiej dobrać reprezentanta do grupy oraz zbudować dla grupy przekaz. Jednak, kiedy drzwi gabinetu lekarskiego zamykają się, firma traci kontrolę nad procesem sprzedaży i pozostaje w rękach wyłącznie umiejętności przedstawiciela. CLM (Closed Loop Marketing) powstał jako najbardziej wysunięta w ofensywie do Klienta forma zarządzania komunikacją. CLM składa się z narzędzi (komputera „tablet PC” z dotykowym ekranem oraz oprogramowania) które : •

Przekazują przedstawicielowi szeroki zestaw efektywnych wizualizacji do pracy z lekarzem

Przekazują agendę spotkania

Umożliwiają interakcję z prezentacją lekarzowi, równocześnie zapisując je w bazie danych

Umożliwiają przechowanie informacji o zachowaniu lekarza i stworzenie dla wybranych cech wyzwalaczy dalszych zachowań

czasu/slajd do interakcji w kolejnych slajdach. •

Odpowiedzi na pytania, których udzielił a przez to jego potrzeby (np. przesłanie reprintu)

System CLM można integrować z systemem CRM. W większości przypadków, prezenter CLM może po zakończeniu pracy automatycznie przekazać wszystkie kluczowe informacje do bazy CRM. CLM bywa mylony przez product managerów z interaktywnymi prezentacjami. Interaktywne prezentacje znane są nam od ponad 10 lat, budowane najczęściej w technologii Adobe Flash. Prezentacja taka może zostać otworzona na pełen ekran i składać się z szeregu animowanych slajdów. Każdy reprezentant może mieć zestaw prezentacji w swoim komputerze z których korzysta podczas wizyt. W tym momencie uzyskujemy z pewnością lepszą formę przekazu informacji do lekarza. System prezentacji jednak nie zwraca nam żadnych danych co do tego procesu i musimy bazować wyłącznie na raporcie reprezentanta. CLM zmienia tą sytuację. W założeniu wizyta toczy się zawsze przed ekranem komputera i dotyczy tematyki wybranej wspólnie przez lekarza i reprezentanta (wybór prezentacji). Każde zdarzenie jest rejestrowane i może posłużyć do dalszej analizy. Np. który temat rozmowy lekarze wybierają najczęściej, dlaczego lekarze (lub reprezentanci) omijają 3 slajd, dlaczego wskazują, że nasz lek jest mnie efektywny od konkurencyjnego. CLM nie tylko skutecznie sprzedaje, ale pozyskuje dane. Odbywa to się bezwiednie, odwrotnie jak w systemach opartych na ankietach. Tutaj wnioski wyciągamy w zaszytych w prezentacjach interakcjach i pytaniach skierowanych do lekarza. CLM a eDetailing – czy to jest to samo?

W praktyce, krótka 10 minutowa prezentacja składa się z 10 animowanych slajdów. W większości z nich przedstawiciel w swoim tempie uruchamia animacje, podkreśla główne elementy na prezentacji, prosi lekarza o zaznaczenie jego opinii lub podjęcie decyzji w przedstawianym animowanym zadaniu. Animacje to materiały video (krótkie wypowiedzi profesorów), scenki aktorskie, animacje graficzne – wykresy 3d i 2d, animacje 3d z osobami, interaktywne kalkulatory.

E-detailing is the technological equivalent of the pharmaceutical representative’s traditional sales aid, used as part of their sales visits to healthcare providers.

Closed-loop Marketing (CLM) is interactive marketing where customer responses and behaviour are employed to direct and refine marketing strategy and tactics.

Każda interakcja z prezentacją CLM jest rejestrowana w systemie bazodanowym. Od jej startu po jej zakończenie. Dlatego możemy dostarczyć firmie informacji, które są kluczowe dla podejmowania dalszych decyzji zarówno na poziomie konkretnego lekarza jak i całej grupy.

Zgodnie z tymi definicjami, CLM wykorzystuje technologie eDetailingu aby uzyskać efekt wsparcia procesu sprzedażowego reprezentanta podczas wizyty.

Do tych informacji należy zaliczyć m.in. •

Skuteczność dotarcie reprezentanta z informacją. W ilu procentach lekarze kończą z nim prezentację w 100 lub 80%.

Długość czasu spędzonego przez lekarza przy informacji

Skuteczność reprezentanta w przekonywaniu na podstawie pomiaru stosunku

Strona 

OpenMedica Monitor. Wydanie 8 (luty 2007)

Igor Gnot email:/ igor.gnot@activeweb.pl tel:/ 022 894 06 30 blackberry:/ +48 501 760 490

Kontakt: T:/22 894 06 30 E:/redakcja@openmedica.pl


open

monitor

Efektywny eDetailing Marcin Gajek, e-strategy & project manager

Na wstępie chcielibyśmy wyjaśnić wszystkim tym, którzy spotykają się po raz pierwszy z tytułowym zagadnieniem, co to jest eDetailing? eDetailing jest to technologiczny odpowiednik reprezentanta medycznego i tradycyjnego przekazu promocyjnego jaki dociera do lekarza przez Internet (interaktywna prezentacja multimedialna, angażująca lekarza w scenariusz detailingu). Głównym celem eDetailingu jest podkreślenie: • • •

cech, zalet, korzyści

produktu oraz dostarczenie ich: •

we właściwej formie (wiarygodność, przystępność),

we właściwe miejsce (segment),

we właściwym czasie (cykl promocyjny).

eDetailing w Europie Zachodniej oraz Środkowej nabiera większego znaczenia (Czechy, Niemcy, Szwecja, Węgry). Główny wpływ na ten trend ma sytuacja ekonomiczna, w której zatrudnienie każdego nowego przedstawiciela nie wpływa na wzrost ROI oraz z potrzeby zaistnienia w ogólnym chaosie klasycznego detailingu (10 przedstawicieli dziennie). Innym istotnym czynnikiem jest skrócenie czasu lekarza na kontakt z przedstawicielem wynikający z coraz częstszego zatrudnienia lekarzy w prywatnych przychodniach.

Można powiedzieć, że targetowanie kampanii elektronicznych jest w dużym stopniu elastyczne i zależy od bieżącej sytuacji marketingowej marki.

Wiele nowych europejskich kampanii repozycjonujących produkty lecznicze wykorzystuje eDetailing w dotarciu do tych grup docelowych, które stanowią 2 i 3 priorytet promocyjny. Motywem zastosowania takiej taktyki jest wykorzystanie tzw. utraconych możliwości w detailingu klasycznym. Jednak nie jest to żelazna zasada, gdyż spotykane były przypadki, w których celem eDetailingu było dotarcie do segmentu wykazującego np: częste stosowanie zamienników. Wówczas stosowny komunikat docierał zarówno do lekarzy 1, 2 oraz 3 priorytetu.

1.

Wspomniana wyżej segmentacja grupy docelowej

2.

Rozpoznanie potrzeb oraz insightów wyselekcjonowanych lekarzy

3.

Zbudowanie właściwego przekazu i zawartości

4.

Szacowanie ROI w danym segmencie w celu oceny skuteczności kampanii i rozwoju inwestycji.

Strona 

Trudno jest przewidzieć, jaki będzie efekt eDetailingu jednak można zrobić wszystko przed wdrożeniem, aby efekt był jak najlepszy. Dlatego warto zwrócić uwagę na standardowe KPI (kluczowe czynniki sukcesu). Do podstawowych czynników sukcesu należy:

Openmedica Monitor. Kontakt: T:/22 894 06 30 E:/redakcja@openmedica.pl

Skuteczny eDetailing musi spełnaić także zasadę Closed Loop Marketing, czyli zamkniętej pętli informacyjnej: Marketing - CRM - Przedstawiciel - Lekarz - Marketing. Zaangażowanie lekarzy w eDetailing, to zazwyczaj respons jest na poziomie 15-20%.

Marcin Gajek e-strategy & project manager mob. +48 510 044 967 marcin.gajek@activeweb.pl

Openmedica jest marką firmy Activeweb Medical Solutions


open

IDEA

monitor

Innowacja w służbie produktu i procesu marketingowego Marcin Gajek, e-strategy & project manager

Ogólna charakterystyka innowacji Zjawisko innowacji dotyczy każdej sfery naszej gospodarki, gdzie rynek konsumentów może określić czy dany produkt i usługa jest innowacyjny lub nie. Dlatego też, samo pojecie nowości lub subiektywnej oceny producenta wobec produktu lub usługi nic nie znaczy. Musi być ona połączona z chęcią konsumentów do poniesienia kosztów. Innowacja jest ogólnie określana jako proces dotyczący: „poszukiwania, odkrywania, eksperymentowania, rozwoju naśladowania i zastosowania produktów oraz nowych procesów i sposobów organizacji” 1 i przebiega poprzez „eksplorację, i wykorzystanie możliwości dla nowego lub ulepszonego produktu, procesu lub usługi” 2. Częstym błędem jest przypisywanie innowacji jedynie zaawansowaniu technologicznemu (wynika to z nadmiernej eksploatacji terminu), gdyż w rzeczywistości innowacja niesie za sobą następstwa społeczne i ekonomiczne.

Innowacyjność cech produktu

Innowacyjność procesów i sposobów organizacji produktu (marketing, sprzedaż)

Innowacyjność produktów leczniczych Innowacyjność w branży farmaceutycznej stanowi wyjątkowy czynnik określający pewien rynek produktów leczniczych, które dotyczą wyjątkowych

Strona 

Zmniejszenie liczby działań niepożądanych i/lub zwiększenia tolerancji (prowadzącej do większych zysków zdrowotnych dla pacjenta zarówno w mechanizmie bezpośrednim, jak i przez bardziej rygorystyczne stosowanie się do zaleceń).

5.

Zmniejszenie niekorzystnych interakcji z innymi lekami.

6.

Możliwość zastosowania bardziej efektywnego leczenia wobec jednej lub kilku różnych subpopulacji pacjentów. Dodatkową korzyścią jest to, że pacjenci są mniej narażeni na przyjmowanie leków o niezróżnicowanych dostępnych dawkach 3.

Przykłady innowacyjności produktów w RZS

udoskonaleń tych produktów. Udoskonalenia te mogą świadczyć o innowacyjności w zakresie: 1.

Stawiania czoła każdej nowej chorobie i/lub wskazaniom.

2.

Wyników zdrowotnych (zysków) w porównaniu z istniejącymi sposobami leczenia, które mogą obejmować jakość albo długość życia lub obie te korzyści naraz.

3.

Szybszej poprawy stanu zdrowia, (np. skrócenie czasu powrotu do zdrowia może być zjawiskiem cennym dla pacjenta, nawet jeśli ta wartość jest zbyt mała, aby wykryć ją tradycyjnymi pomiarami wyniku — QUALYs, itp.).

W rozumieniu ogólnym innowacyjność możemy podzielić na: •

4.

Openmedica Monitor. Kontakt: T:/22 894 06 30 E:/redakcja@openmedica.pl

Obecne metody leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RA) korzystają z szeregu leków antyreumatycznych modyfikujących przebieg choroby (DMARDs), których podawanie powinno być rozpoczęte niezwłocznie po postawieniu diagnozy. Rycina 6. pokazuje natomiast ulepszenia wynikające

Openmedica jest marką firmy Activeweb Medical Solutions


open

monitor

ze stosowania połączenia infliximabu i etanerceptu (podgrupa pacjentów, którzy nie odpowiadają na leczenie lub nie tolerują tradycyjnych leków dla DMARD) wobec leków antyreumatycznych, modyfikujących przebieg choroby w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. W wyniku poszerzenia zakresu innowacji w terapii biologicznej, jest możliwe leczenie subpopulacji pacjentów, dotychczas niereagujących na leczenie podstawowe 4.

Innowacyjność procesów i sposobów organizacji w branży farmaceutycznej W aspekcie procesów marketingowych, innowacyjność może polegać na wykorzystaniu nietypowego kanału komunikacji, zbudowaniu zaskakującego na tle konkurencji przekazu, dotarcie do danego segmentu w sposób odmienny, ale akceptowany przez odbiorcę. Innowacyjność w marketingu to ciągłe poszukiwanie nowego paradygmatu, którego celem jest ulepszenie dotychczasowych działań mierzonych poprawą skuteczności i efektywności działań (np. ROI). Droga do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w marketingu to przede wszystkim głęboka analiza dotychczasowych działań wykorzystywanych w komunikacji, określenie celów w stosunku do których poszukujemy działań innowacyjnych, metodologia określania grupy docelowej i oceny jej zachowania – analiza demograficzna i psychograficzna. Kluczowym elementem jest także głęboka penetracja istniejących rozwiązań i możliwości, które pod względem ww. czynników mogą ulec stosownej adaptacji do naszej specyfiki. Aby dokładnie wyjaśnić innowacyjne podejście do marketingu, podam kilka przykładów jego zastosowania na naszym rynku.

Przykład 1. Sytuacja wyjściowa: Naszym celem jest zwiększenie preskrypcji leku antykoncepcyjnego. Wzrost liczby odwiedzin przedstawiciela w prywatnych gabinetach nie powoduje wzrostu sprzedaży. Wydaje się, że osiągnęliśmy krytyczny poziom sprzedaży wśród naszych klientów. Jak zwiększyć sprzedaż? Propozycja: Wykorzystując znaną nam już zasadę Pareto powinniśmy skupić się na 20% najlepszych gabinetów i spowodować, aby do nich trafiała większa liczba pacjentów. Wzrost liczby pacjentów w danym gabinecie w długim okresie czasu spowoduje wzrost liczby preskrypcji. Można tego dokonać poprzez kampanię społeczną i marketing wyszukiwarek. Jeśli potencjalni pacjenci to internauci to mamy 50% problemu z głowy. Pozostałe 50% problemu to umiejętnie dobrane narzędzia, a w tym przypadku serwisy tematyczne, w których zamieszczamy lepiej pozycjonowane wyniki wyszukiwania gabinetów. Do takich portali możemy zaliczyć: zumi. pl, linemed.pl; poradnik medyczny.pl; pf.pl, etc.

Strona 

Innowacje Activeweb

Przykład 2. Sytuacja wyjściowa: Dysponujemy niewielką liczbą przedstawicieli, którzy docierają do kluczowych klientów. Pozostała grupa lekarzy jest rzadziej odwiedzana. Jak zwiększyć częstotliwość przekazu do pozostałej grupy lekarzy? Propozycja: Dokonujemy retargetingu pozostałej grupy pod względem osób - a) korzystających z Internetu; b) preferujących korespondencję pocztową. Osoby korzystające z Internetu są rejestrowane w bazie e-mailingowej, z której 1 raz na miesiąc wysyłany jest pakiet prezentacji eDetailingowych. Osoby preferujące pocztę otrzymają tę samą wersję prezentacji na płytach CD. W ramach programu zdalnej promocji funkcjonuje dodatkowy program motywujący użytkowników.

Podsumowanie Każdy innowator spotyka się z dwoma podstawowymi barierami działania. Pierwszą z nich jest bariera myśli. Dotyczy ona sedna badanego problemu i zamyka się w pytaniu: „co zrobić, aby w efekcie doprowadzić do powstania nowatorskiego rozwiązania?” - oczywiście z miarodajnymi wynikami ekonomicznymi. Drugą barierą jest wdrożenie już opracowanej innowacji, a w następnej kolejności rozpropagowanie jej i uzyskanie wymiernych korzyści. Niestety, wdrożenie i propagacja każdej nowej idei muszą się wiązać ze znacznymi kosztami początkowymi, które po zaadoptowaniu się w sferze rynkowej zaczną na nas zarabiać w przyszłości.

Activeweb Medical Solutions jest jedną z nielicznych firm zarządzania projektami medycznymi która ustawicznie inwestuje w innowacyjne metody komunikacji. Dzięki naszym projektom badawczym mieliśmy przyjemność jako pierwsi w Polsce wdrożyć m.in. •

2001 Openmedica i Integrator Tworzymy pierwszą sieć portali z systemem obiegu dokumentów Integrator

2002 Medpass System indetyfikacji lekarzy

2005 Videocasts Pierwsze videocasty medyczne w polskicm internecie

2006 Medpass 2.0 System wieloplatfromowej identyfikacji lekarzy oparty na OpenID

2006 Pierwsze projekty CME w oparciu o autorskie rozwiązania streamingu video

2007 Science Mobile Pierwszy system wsparcia decyzji terapeutycznej oparty na dynamincznych interaktywnych drzewach ankiet dostępnych na urządzeniach moblilnych z monitoringiem 24/7

2007 Medberry Łączymy jako pierwsi w polsce urządzenia blackberry i kanały informacyjne z hostowaną pocztą Microsoft Exchange

2007 Ruby on Rails Programujemy wyłącznie w Ruby on Rails

2008 VMWARE Infrastructure Activeweb wdraża nową platformę hostowania portali medycznych opartą o korporacyjne rozwiązania virtualizacji VMWARE

2008 Science Community Pierwsza otwarta spiołeczność badaczy umożliwiająca tworzenie grup badawczych w internecie i na urządzeniach mobilnych

Przypisy 1 Dosi, 1988 2 Pavitt, 2003 3 Różne oblicza innowacji, OHE Consulting 2005 4. Różne oblicza innowacji, OHE Consulting 2005

Marcin Gajek e-strategy & project manager mob. +48 510 044 967 marcin.gajek@activeweb.pl

Openmedica Monitor. Kontakt: T:/22 894 06 30 E:/redakcja@openmedica.pl

Wiele więcej znajdziesz na www.activeweb.pl

Openmedica jest marką firmy Activeweb Medical Solutions


open

monitor

Bezpośrednie dotarcie do lekarzy Realizacja TV

CME

FACTSHEET

Wsparcie merytoryczne

CME Online

Kształcenie podyplomowe w Internecie

Jeśli szukasz nowatorskiego sposobu, aby zaangażować liderów opinii w działania edukacyjne oraz chcesz bezpośrednio

Dotarcie 24/7

dotrzeć do lekarzy, CME Online stanowi do tego doskonałe narzędzie. CME key messeges

Sukces CME

CME

Opis

Szkolenie lekarzy

Szkolenie reprezentantów

Openmedica CME to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające efektywne zaangażowanie liderów opinii w działania edukacyjne oraz bezpośrednie dotarcie do lekarzy poprzez własne portale lub istniejącą i docenianą sieć portali specjalistycznych Openmedica.

Dotarcie

Bezpośrednie dotarcie do wskazanych osób

•••

•••

Dostępność

Dostęp z każdego miejsca z komputerem i Internetem o każdej porze dnia i nocy

•••

•••

Kluczem do sukcesu efektywnego kursu online jest posiadanie wszystkich elementów potrzebnych do stworzenia efektywnego szkolenia. Openmedica posiada unikalny know-how oraz wszystkie narzędzia potrzebne do stworzenia kompletnego kursu CME o najwyższym standardzie:

Technologia

Szybkie przeniesienie szkolenia z sali konferencyjnej na ekran komputera

•••

•••

MedPass

Możliwość śledzenia swoich postępów edukacyjnych oraz pobieranie certyfikatów online

•••

Outsourcing

Specjaliści przygotowują tematykę i zakres szkoleń

••• •

••

Zespół Openmedica TV – profesjonalny zespół realizacji i montażu zapewnia wysokiej jakości nagrania materiałów multimedialnych.

•••

super się nadaje

••

warto wykorzystać

atrakcyjna opcja

Zespół outsourcingu medycznego Openmedica – nasi redaktorzy przygotowują materiały merytoryczne do wykładów, szkoleń oraz testów w ścisłej współpracy z liderami środowiska medycznego. Technologia CME – Activeweb Medical Solutions dysponuje unikalną technologią streamingu i LMS umożliwiającego szybki dostęp do kształcenia nawet na najsłabszych łączach internetowych i dowolnych systemach operacyjnych

openmedica jest marką activeweb sp. z o.o. ul. Bronikowskiego /2, 02-96 Warszawa

Zalety Openmedica CME

tel.: +48  894 06 0, fax: +48 22 894 66 22, email: biuro@activeweb.pl NIP: 954-3-95-301 www.openmedica.pl

System szkoleń online jest dedykowany do tworzenia kursów dla lekarzy rodzinnych i specjalistów, zarówno w prostej formie jak i skomplikowanej – wszystko zależy od Państwa oczekiwań.

CME zwiększa skalę dotarcia do lekarzy w czasie, który do tej pory był nieosiągalny. Dodatkowo posiada on atrakcyjną formę i cenę.

Fakt stałego dostępu specjalistów i lekarzy rodzinnych do Internetu pozwala efektywnie wdrażać cele kształcenia.

Stosując techniki videocast możemy szybko przenieść szkolenie z sali konferencyjnej na

ekran komputera. •

Dzięki systemowi dostępu do treści online MedPass możemy wdrożyć wygodne metody udostępniania treści lekarzom poprzez kody Premium, które oferują szeroki wachlarz opcji warunków dostępu (m.in. wg odsłon, miesięcznie, rocznie, etc).

MedPass umożliwia użytkownikom śledzenie swoich postępów edukacyjnych oraz pobieranie certyfikatów online.

Strona 

Kształcenie podyplomowe online to przyszłość edukacji w medycynie.

Openmedica Monitor. Kontakt: T:/22 894 06 30 E:/redakcja@openmedica.pl

Kinga Mocarska account manager mobile: +48 507 027 015 tel.: +48 22 894 06 30 email: kinga.mocarska@activeweb.pl

Openmedica jest marką firmy Activeweb Medical Solutions


MARKETING

monitor

open

Dlaczego ponad 80% lekarzy szuka wyspecjalizowanej informacji w Internecie? Rafał Kowalczyk, Project Manager

Nie jest tajemnicą, ze Internet staje się coraz powszechniejszym źródłem wiedzy dla osób poszukujących profesjonalnej informacji. Wyspecjalizowany serwis posiada informacje, które często od czytelnika wymagałyby zgromadzenia kilku lub nawet kilkunastu pozycji w literaturze fachowej. Z drugiej strony, Internet jako źródło rzetelnej wiedzy, cały czas ciągnie za sobą opinie „śmietnika informacji”. Lekarze często podkreślają, że pacjenci znajdują na stronach www nieprecyzyjne, a nawet nieprawdziwe informacje o zdrowiu. Tendencja ta jednak zmienia się - pacjenci oraz środowisko medyczne nabiera coraz większego zaufania do wartości merytorycznej treści zamieszczanych na witrynach internetowych nie tylko na tych zagranicznych (PubMed, Elsvier, Bio Med Central, Cochrane, Medline, Black Well Synergy , Science Direct,ProQuest, DynaMed, GIDEON,NCBI), ale także polskich (m.in. openmedica.pl). Dla coraz większej grupy lekarzy Internet staje się coraz większym polem do promowania wiedzy oraz edukacji. „Elektroniczne formy przekazu są coraz bardziej powszechne, i są doskonałym narzędziem do upowszechniania wiedzy w środowisk medycznym „ Prof. dr hab. Jarosław Drożdż, Przewodniczący

Dostępność

Multimedia

Internet jest narzędziem, do którego ma dostęp większość lekarzy, w domu a także miejscu pracy. Współczesny lekarz ze względu na ciągłe dokształcanie nie może pracować bez komputera podłączonego do sieci.

Informacje testowe przekazywane czytelnikom poprzez portal medyczny często wzbogacane są plikami multimedialnymi, co sprawia, że są bardziej atrakcyjne, a przez to są również lepiej zapamiętywane. W Internecie możemy znieść informacje uzupełniane plikami: PDF, RTF, MS WORD, XLS, PPT, JPG. Video, Audio, Flash. Przełomem na tej płaszczyźnie był system videorelacji wprowadzony przez wydawnictwo Openmedica, obecnie przekształcony w pierwszą telewizje internetową dla lekarzy Openmedica.tv ( monitor openmedica wyd. 6,10/6).

Aktualność Obecnie większość najważniejszych medycznych tytułów prasowych ma swoje strony internetowe British Journal of Medicine, New England Journal of Medicine, Journal of American Medical Association, The Lancet, The Hart. Są one tworzone głownie z powodów szybkiej aktualizacji informacji, która nie jest możliwa przy okazji wersji drukowanej wydania.

Bezpieczeństwo Zgodnie z prawem farmaceutycznym (ustawa z dnia 6 września 2001r. “Prawo farmaceutyczne” oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) do wybranych treści medycznych dostęp mają tylko osoby posiadające wykształcenie medyczne. Coraz więcej polskich porali wdrożyło system logowania MedPass (monitor Openmedica wyd. 4, 08/06), obecnie MedPass jest wdrożony na 55 portalach o medycynie i zdrowiu.

Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznem

Nie tyko treść, ale także forma Nowoczesne środki przekazu informacji dzięki poniżej opisanym cechą zostawiają w tyle tradycyjną książkę czy prasę drukowaną.

Strona 

Personalizacja Nowoczesne trendy w światowym Internecie pozwalają na tworzenie przez czytelnika własnych kanałów informacyjnych RSS. Pozwala to na dobieranie tylko tych informacji, które na interesują, dodatkowymi zaletami jest omijanie reklam i spamu. Kolejnym elementem personalizacji zasobów Internetu jest blog, który coraz częściej staje się opiniotwórczym narzędziem dostępnym dla wszystkich lekarzy (więcej na temat RSS i blogów: monitor Openmedica wyd. 7 11/06). Openmedica jak pierwsze wydawnictwo dla lekarzy wprowadziła elementy społeczności Web 2.0, Wierząc, że dzięki personalizacji w odbiorze i wysłaniu treści zasoby w Internecie dla lekarzy będą jeszcze atrakcyjniejsze.

Wygoda i intuicyjność Portale internetowe posiadają zestaw narzędzi umożliwiających inteligentne przeszukiwanie zasobów, znajdowanie informacji po słowach kluczowych, daje to możliwości szybkiego wyszukania informacji a także poznania szerszego kontekstu poszukiwanego tematu.

Openmedica Monitor. Kontakt: T:/22 894 06 30 E:/redakcja@openmedica.pl

Rafal Kowalczyk Project Manager mobile: +00 48 509 524 595 email: rafal.kowalczyk@activeweb.pl

Openmedica jest marką firmy Activeweb Medical Solutions


Openmedica Monitor jest branżowym pismem medycznym. Powstaje przy redakcji portali specjalistycznych Openmedica. Kontakt z redakcją: 0 22 894 06 30, email: dziennikarze@openmedica.pl Wydawany jest w nakładzie 500 egzemplarzy.

Osoby zainteresowane poprzednimi numerami Openmedica Monitor prosimy o kontakt z redakcją Openmedica jest marką firmy Activeweb Medical Solutions. 2007-2008 © Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone przez Activeweb Sp z o.o.

Activeweb Medical Solution  
Activeweb Medical Solution  

eMarketing strategy for pharmaceutical industry.

Advertisement