Page 1

Winternoodhulp Oost-Europa Pagina 1

Hongersnood

Freek de Vries

Hoorn van Afrika Pagina 2

Projectleider Water for Life Pagina 3

Hulp aan

Holocaust overlevenden Pagina 4

Jaargang 3, nr. 5 – mei 2012

Bereik

de Wereld

Voorwoord Tobben met mijn gecrashte laptop: Wat staat er op de back-up en wat kan ik nog redden van mijn haperende harde schijf? Terwijl ik enigszins nerveus en geïrriteerd daarmee bezig was kwam er op de desktop computer (die het dus nog gewoon deed!) een e-mail bericht binnen over de nood in Ethiopië. ‘Ja, daar had ik nu even geen boodschap aan….’ Ik werd stilgezet bij een wereld van verschil en er klonk een echo van de woorden van Jezus: “Geven jullie hen te eten”. Iemand gaf vijf broodjes en twee visjes, zodat ze uitgedeeld konden worden... en Jezus zegende het! In deze ‘Bereik de Wereld’ vermelden we wat GAiN dankzij uw hulp in de afgelopen periode kon doen, en vooral hoe God het zegende! RuudSpeksnijder - directeur GAiN Nederland

Winternoodhulp

Oost-Europa

Begin februari deden we, in verband met de kou in Oost-Europa, per e-mail een oproep aan de achterban. De giften waren hartverwarmend en er kwam maar liefst € 10.379 binnen. In de Oekraïne zijn lokaal tweehonderd voedselpakketten ter waarde van tien euro gekocht en uitgedeeld. De pakketten bevatten onder andere suiker, olie, meel en blikgroente en werden uitgedeeld in de stad Zitomir. In Roemenië is aan vijf verschillende projecten gegeven. Voornamelijk werd er van het geld brandhout gekocht en verdeeld. Ook werden er diverse ‘soep & brood dagen’ gehouden.


Bereik

de Wereld

2.

Hongersnood Hoorn van Afrika In augustus / september werd er alarm geslagen, omdat er in de Hoorn van Afrika hongersnood was. Duizenden mensen stierven. GAiN kwam in actie en sprong op de bres voor 2500 Borena mensen in Ethiopië. Inmiddels is er nog steeds weinig regen gevallen en zijn de mensen nog steeds afhankelijk van hulp. Via een grote gift van € 100.000 van EO Metterdaad kon GAiN de voedselhulp met drie maanden verlengen en werden er 48 ossen gekocht om de veestapel weer aan te sterken.

“Z onder jullie hulp, had ik niet langer geleefd…” Giften in

Natura

Door heel het land halen we goederen in natura op. Een greep uit de gedoneerde artikelen die GAiN ontving in de eerste maanden van 2012: 9000 kilo linzen in blik; 8000 dames spijkerbroeken; 5800 paar nieuwe schoenen;

2000 paar laarzen; 300 setjes tafels en stoelen van een middelbare school;

110 m3 gebruikte kleding uit Katwijk; 100 incontinentie- ziekenhuismatrassen; 6 bedjes van een kinderopvang en duizenden kilo’s gebruikte kleding.

GAiN is erg dankbaar voor de donaties van particulieren, bedrijven en organisaties en voor de hulp van de vele mensen die meehelpen in het logistieke proces!


Bereik

de Wereld

Wederopbouw

3.

kinderdorp Haïti

De wederopbouw in Haïti van het kinderdorp gaat voorspoedig. In december 2011 appelleerde GAiN via een ansichtkaart op om te geven voor de bouw van een basisschool met 16 klaslokalen. GAiN Nederland heeft daarvoor € 3263 ontvangen. Inmiddels is het plan verder uitgewerkt en zal projectleider Ronald Philippo gaan fondsenwerven voor de totale school die zo’n € 300.000 kost.

projectleider Water for Life Freek de Vries vertelt over zijn functie Wie is Freek in tien woorden? Analytisch, Bijbelgericht, dienend, doorzetter, koukleum, leraar, praktisch, stabiel, studiebol en waarheidszoeker.

Wat houdt je functie bij GAiN in? Ik ben voornamelijk bezig met het bekend maken van GAiN Water for Life. Daarvoor zoek ik partners die hierin willen investeren, zodat de plattelandsbevolking in Benin en Togo toegang tot schoon drinkwater krijgt.

Qua werkzaamheden ben je terug waar je begon. Vertel! Toen ik in 1977 afstudeerde van de HTS werd ik uitgedaagd om een paar jaar ontwikkelingshulpwerk te gaan doen via een afdeling van Agapè. Als gevolg daarvan heb ik toen tien jaar in de Filippijnen gewoond en gaf daar onder andere leiding aan filmteams die de Jezus-film vertoonden.

Freek de Vries

Waarom doe je dit werk? Ik wil graag mensen helpen. Ik ben altijd op zoek naar hoe dingen werken, naar de oorsprong van dingen. Maar tegelijkertijd ben ik praktijkgericht, ik wil mijn kennis en ervaring doorgeven en anderen op weg helpen.

51

nu/?p=10 iew op www.gainhelpt. Lees het complete interv

1955 Geboren in Harlinge n 1977 Afgestudeerd HTS Leeuwarden 1978 Naar de Filippijnen voor Ontwikkelingshulp 1982 Hu welijk met Jing Avellaneda (Filippijns e) 1981, 1984-1986 Leiding geven aan Jezus-filmteams 1985, 1986, 1988, 1993 Geboorte va n onze vier kinderen 1988 Terug naar Nederland , diverse functies bij Ag 2000-2006 apè Media-afdeling Agap è, Jezusfilm DVD prod uctie 2010-heden Detachering bij GAiN als projectleider Water for Life


Bereik

de Wereld

4.

Hulp aan Holocaust overlevenden Berdychiv is een stadje in de Oekraïne waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een Joodse genocide plaatsvond. Voordat de oorlog uitbrak was 95 procent van de inwoners Joods. Tijdens de oorlog zijn er 30.000 mensen doodgeschoten door 25 Duitse soldaten. Daarnaast werden 30.000 Joden gedeporteerd, waarvan slechts een handvol de concentratiekampen overleefde. Vandaag de dag is er een gemeenschap van zo’n 800 Joden. Irina is een zestig jaar oude Joodse vrouw en woont in Berdychiv. Ze heeft spierdystrofie en is totaal afhankelijk van anderen. In 2012 is er € 4340,- gegeven aan ‘hulp aan Joden in Oost Europa’ waaronder een grote gift van € 2000! GAiN kan daardoor Irina en 600 andere ouderen en gehandicapten ondersteunen met maaltijden, kleding en incontinentiemateriaal. Veel dank, mede namens Irina.

Mensen

Giften

GAiN heeft dringend behoefte aan: • Assistent manager logistiek • Communicatie medewerker • Administratief medewerker (afdeling reizen)

t codes: De projecten op een rijtje me

900 | GAiN algemeen 901 | Water for Life 902 | Logistiek 906 | Hulp aan Roemenië 907 | Hulp aan Israël 913 | Sokken voor Russische gevangenen 920 | Noodhulp fonds

921 | Hulp aan Haïti 977 | Hulp aan holocaust overlevenden 978 | Hulp aan Joden in Oost-Europa 7002 | Hulp aan Domari

in Israël

En ook vrijwilligers: • • • •

Beheerder kleding inzamelpunt Kleding sorteerders Stand medewerkers Reisleiding

Bekijk de volledige vacature-omschrijvingen op: www.gainhelpt.nu/vacatures

orn Giften: 451636015 - GAiN te Do ar

al aftrekba ANBI goedgekeurd, giften zijn fisca

Postbus 271 - 3940 AG Doorn Bergweg 1 - 3941 RA Doorn Telefoon: 0343-415 741 info@gainhelpt.nu www.gainhelpt.nu

Over GAiN GAiN (Global Aid Network) is een wereldwijde hulporganisatie die evangelie en (nood)hulp combineert. GAiN heeft in meer dan dertig landen operationele projecten, met meer dan 130 medewerkers. GAiN verleent hulp via de medewerkers van Agapè / Campus Crusade for Christ die zijn vertegenwoordigd in 190 landen.

Bank: 45 16 36 015 ISSN: 2212-0270

Bereik de Wereld 5  

De halfjaarlijkse uitgave van GAiN met persoonlijke en fondswervende rapportages. Onder andere over de hongersnood in de Hoorn van Afrika en...

Advertisement