Page 1

Los je karma op door middel van de violette vlam


Karma (vanuit het Sanskriet) is een begrip uit het hindoeïsme en het boeddhisme, dat letterlijk  vertaald wordt als 'handeling', 'actie' of 'daad'. In zowel het hindoeïsme als het boeddhisme omvat  karma de fysieke en mentale acties van een individu die gevolgen hebben voor het leven en volgende  levens door middel van reïncarnatie. In het dagelijkse gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat  we doen, denken of zeggen weer bij ons zelf terugkomt. Karma gaat dan over zowel de daad als over  het gevolg dat uit die daad voortkomt. Karma wordt gezien als een natuurlijk principe, een wet van "actie en reactie". Er is dus geen God aan  het werk die straft of beloont. Een goede daad heeft van nature goede gevolgen, slechte daden  hebben van nature slechte gevolgen. Eigenlijk staat de wet van Karman (die het Karma regelt) boven  het onderscheid van goed en slecht: dus zonder oordeel daarover. Een betere duiding is daarom dat  daden met een bepaalde karakteristiek gevolgen van dezelfde karakteristiek veroorzaken. In de religies die van reïncarnatie uit gaan strekt het begrip karma zich uit over het huidige en alle  vroegere en latere levens. Het resultaat van de daden die men nu doet, kan in dít leven of in een  volgend leven terugkomen. Het geen ons overkomt, is het resultaat van een actie die we in het huidige  of een vorig leven uitgevoerd hebben, en we zijn in staat om nieuwe daden te verrichten die het  resultaat van oude daden beïnvloedt. Ieder individu is door zijn daden zelf verantwoordelijk voor zijn  eigen leven, vreugde en pijn. De gehechtheid aan goede zowel als slechte daden houden de cyclus  van geboorte, dood en wedergeboorte in stand. Wanneer men daden uitvoert zonder de gehechtheid  aan het gevolg van die daden, dan zijn die daden daardoor gevolgloos. Het bestaande karma werkt  dan uit en er komt geen nieuw karma bij. Door onthechtheid aan het leven in al zijn aspecten zal er  daarom geen reïncarnatie meer plaatsvinden.  Bron: Wikipedia

De Violette Vlam is een kosmische energie met een krachtige, zuiverende werking. Iedereen kan  ermee leren werken en zichzelf, zijn gezin en zijn omgeving optrekken naar een toestand van liefde,  voorspoed en geluk. De Violette Vlam dringt door tot de kern van onze cellen en lost er oude pijnen,  emotionele blokkades, mentale en fysieke problemen op. De elektronen in elk atoom krijgen weer  ruimte om vrij te vibreren, waardoor je lichaam op een hoger trillingsniveau komt en je een hogere  staat van bewustzijn bereikt. Dat betekent dat je meer gaat waarnemen. Je krijgt niet alleen meer oog  voor je ware drijfveren maar ook voor je omgeving en de mensen om je heen.

Door de volgende oefening zo’n 4 weken dagelijks te doen verbrand je jouw karma die je leven na leven tot nu  hebt ‘opgebouwd’. Na deze 4 weken kun je dat ook voor je familielijn doen (7 generaties). Ook het karma wat je  dagelijks opbouwt kun je door deze oefening volledig los laten.


Maak op je eigen manier verbinding met het midden van de aarde, dit kun je doen door wortels te visualiseren  vanuit je voeten die door groeien naar het midden van de aarde. Ga nu met je aandacht naar je bekkenbodem­gebied en maak contact met je basischakra. Vanaf dit punt maak je  een kleine reis langs je 7 hoofdchakra’s. Zie de chakra’s maar voor je als energie draaiende cirkels met de  bijpassende kleuren.

1e chakra ­ Wortelchakra ­ Basischakra – Stuitchakra

2e chakra – Heiligbeenchakra

3e chakra – Zonnevlechtchakra ­ Solar plexus

4e chakra – Hartchakra

5e chakra – Keelchakra

6e chakra – Voorhoofdchakra – 3e oog chakra

7e chakra ­ Kruinchakra ­ Kroonchakra Laat dan vanaf boven je hoofd, vanuit de kosmos, een straal van Licht je systeem instromen en vul  jezelf hiermee op, laat dit Licht doordringen in elke cel van je lichaam. Stap nu in de violette vlam en zet de volgende intentie neer (spreek dit uit voor jezelf):  Hierbij geef ik opdracht dat al mijn karma dat nu opgelost mag worden, verbrand wordt in de  violette vlam. Mocht het nodig zijn, laat dan beelden en herinneringen vrij komen. Ga niet in de beelden en/of herinneringen mee, aanschouw het op afstand en zie hoe het oplost in het  violette vuur. Tot slot plaats je de volgende intentie:

 Hierbij vergeef ik mijzelf dat wat ik door tijd en ruimte anderen heb aangedaan en dit transmuteer  ik in Licht & Liefde.  Hierbij vergeef ik anderen dat wat zij mij door tijd en ruimte hebben aangedaan, ook dit  transmuteer in Licht & Liefde.

 Hierbij vergeef ik mijzelf dat ik dit alles heb toegestaan in mijn leven(s) en kies ik vanaf nu voor  Licht & Liefde.  Transmuteren = veranderen van vorm

Way to Freedom  

Los je karma op door middel van de violette vlam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you