Page 1

ÍNDEX

Presentació

2

Infantil: Celebrem la mona tots junts

3

1r: Què ens agrada fer a primer?

9

2n:

11

3r: Els Artistes Moderns poetes

12

4t: Els grups interactius

15

5è: Un curs surrealista

17

6è:

19

Garbí:

21

Tramuntana:

23

Educació física: Activitats

25

Anglès:

27

Religió:

29

Menjador:

31

L’escola: El joc Simbòlic i l’escola es posa guapa

33

AMPA:

35

Índex  
Índex  
Advertisement