Page 1

LA CLASSE DELS COLORS DE PAUL KLEE

1r CURS

QUÈ ENS AGRADA FER A PRIMER?


NS 1'

wua't

L'ffoNT PE.{ 0 6

a,s

"'IWlA Et EN s

i IFN 1c:: H

ACPIIJA

G-

?RItsrt e ff'\Po EM Cbt'To $


s

1r revista 2018  
1r revista 2018  
Advertisement