Page 1

2009


Domnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf


http://www.mekm.de
 
 
 
 
 
 


Ersatzteilliste
 MEKM
Mobile
Easykey
 
 Domnick + Müller GmbH + Co.KG Max-Planck-Straße 11 61381 Friedrichsdorf Abt.Mobile Easykey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 volkerquirin@mekm.de

 


1


Domnick+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Abt.
Mobile
Easykey
 21.11.2008
 
 
 www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 
 


Produkt


Seite


Basic
smart
II


3‐4


Basic
smart
III


5‐6


Basic
V


7‐10


Crash
+
V


11‐15


Basic
smart
Kühlhaus


16‐17


Basic
Kühlhaus


18‐20


Crash
+
Kühlhaus


21‐23


Crash
+
Ex‐Schutz


24‐25


Fleetcontrol
II


26‐28


Zubehör


29‐39


Basisstationen


40‐41


Werkzeuge


42‐44 


Software


45‐46 volkerquirin@mekm.de

 


2


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
smart
II
(
zur
Ausstattung
von
Türen,
Toren
und
Maschinen
)
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
basic
smart
II


E005‐020


Gehäuse,
gebohrt


E005‐021


Programmieranschluss


E005‐022


Leiterplatte,
ohne
Hybrid


E005‐024


Antenne,
extern,
komplett


E005‐023 volkerquirin@mekm.de

 


3


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
smart
II
(
zur
Ausstattung
von
Türen,
Toren
und
Maschinen
)
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Hybrid
Standard


E006‐100


Y
–
Kabel


E006‐028


Stromanschluss
2m


E005‐027


Stromanschluss
230
Volt
AC


E006‐034 
 
 volkerquirin@mekm.de

 


4


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
smart
III
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
basic
smart
III


E005‐100


Gehäuse,
gebohrt


E005‐101


Programmieranschluss


E005‐102


Stromanschluss
ca.
3
Meter


E005‐103


Antenne,
extern,
komplett


E005‐104 volkerquirin@mekm.de5


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
smart
III
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Leiterplatte,
ohne
Hybrid


E005‐105


Hybrid
Standard


E006‐100


Y
–
Kabel


E006‐028  
 volkerquirin@mekm.de

 


6


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
V
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
basic
V


E050‐100


Gehäuse,
gebohrt


E050‐102


Programmieranschluss


E050‐103


Deckelplatine


E050‐104


Grundplatine,
ohne
Hybrid


E050‐105 volkerquirin@mekm.de

 


7


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
V
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Verbindungsleitung
7
polig


E050‐106


Verbindungsleitung
5
polig


E050‐107


Stromanschluss

4
m.


E050‐108


Hybrid
Standard


E006‐100


Hybrid
Universal


E006‐101 
 volkerquirin@mekm.de

 


8


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
V
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
basic
V
Mifare


E050‐300


Deckelplatine
Mifare


E050‐301


Modul
basic
V
Legic


E050‐400


Deckelplatine
Legic


E050‐401


Modul
basic
V
Hitac


E050‐500


volkerquirin@mekm.de

 


9


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
V
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Deckelplatine
Hitac


E050‐501


Passives
Bluetooth


E006‐200


Aktives

Bluetooth


E006‐300


Passives
WLan


E006‐400


Aktives

WLan


E006‐500


volkerquirin@mekm.de

  10


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Crash
+
V
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
crash
+V


E030‐001


Gehäuse,
gebohrt


E030‐002


Programmieranschluss


E030‐003


Deckelplatine
 


E030‐004


Grundplatine,
ohne
Hybrid


E030‐005 volkerquirin@mekm.de

  11


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Crash
+
V
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Verbindungsleitung
7
polig


E030‐006


Verbindungsleitung
5
polig


E030‐007


Stromanschluss

4m.


E030‐009


Duo
Sensor


E006‐110


Mikro‐Kabel,
incl.
Kabel


E006‐111


volkerquirin@mekm.de

  12


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Crash
+
V
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Hybrid
Standard


E006‐100


Hybrid
Universal


E006‐101


Modul
crash
+
V
Mifare


E030‐300


Deckelplatine
Mifare


E030‐301


Modul
crash
+
V
Legic


E030‐400 volkerquirin@mekm.de

  13


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Crash
+
V
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Deckelplatine
Legic


E030‐401


Modul
crash
+
V
Hitac


E030‐500


Deckelplatine
Hitac


E030‐501


Passives
Bluetooth


E006‐200


Aktives

Bluetooth


E006‐300 volkerquirin@mekm.de

  14


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Crash
+
V
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Passives
WLan


E006‐400


Aktives

WLan


E006‐500 
 volkerquirin@mekm.de

  15


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic_smart
Kühlhaus
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
basic
smart
III
Kühlhaus


E005‐080


Gehäuse
gebohrt


E005‐081


Programmieranschluss


E005‐082


Stromanschluss
2m


E005‐087


Antenne,
extern,
komplett


E005‐083 
 
 volkerquirin@mekm.de

  16


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic_smart
Kühlhaus
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Leiterplatte,
ohne
Hybrid


E005‐084


Hybrid
Standard


E006‐100


Y
–
Kabel


E006‐028 
 
 volkerquirin@mekm.de

  17


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
Kühlhaus
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
basic
Kühlhaus


E050‐200


Gehäuse,
gebohrt


E050‐201


Programmieranschluss


E050‐202


Deckelplatine


E050‐203


Grundplatine,
ohne
Hybrid


E050‐204  volkerquirin@mekm.de

  18


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
Kühlhaus
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Verbindungsleitung
7
polig


E050‐205


Verbindungsleitung
5
polig


E050‐206


Stromanschluss
4m


E050‐207


Heizung


E050‐209


Hybrid
Standard


E006‐100 volkerquirin@mekm.de
 19


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basic
Kühlhaus
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Hybrid
Universal


E006‐101 
 
 volkerquirin@mekm.de

  20


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 
 Crash
+
Kühlhaus
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
crash
+
Kühlhaus


E020‐200


Gehäuse,
gebohrt


E020‐201


Programmieranschluss


E020‐202


Deckelplatine


E020‐203


Grundplatine,
ohne
Hybrid


E020‐204 
 
 volkerquirin@mekm.de

  21


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 
 Crash
+
Kühlhaus
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Verbindungsleitung
7
polig


E020‐205


Verbindungsleitung
5
polig


E020‐206


Stromanschluss

4m.


E020‐207


Duo
Sensor


E020‐208


Mikro‐Kabel,
incl.
Kabel


E006‐111 volkerquirin@mekm.de
 22


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 
 Crash
+
Kühlhaus
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Heizung


E020‐209


Hybrid
Standard


E006‐100


Hybrid
Universal


E006‐101 
 
 volkerquirin@mekm.de

  23


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Crash
+
Ex
Schutz
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
crash
+
Ex‐Schutz


E020‐100


Deckelplatine


E020‐101


Elektronik


E020‐102 
 volkerquirin@mekm.de

  24


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Crash
+
Ex
Schutz
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
crash
+
Ex‐Schutz
Miag


E020‐110


Deckelplatine


E020‐111


Elektronik


E020‐112  volkerquirin@mekm.de

  25


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Fleetcontrol
II
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Modul
Fleetcontrol
II


E004‐020


Gehäuse,
gebohrt


E004‐021


Programmieranschluss


E004‐022


LED
Gelb


E004‐023


LED
Grün


E004‐024


volkerquirin@mekm.de

  26


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Fleetcontrol
II
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


LED
Blau


E004‐025


Transponderantenne,
komplett


E004‐026


Mainboard
„fleetcontrol
II“
mit
crash
sensor


E004‐027


LED
Rot


E004‐028


Kabelanschluss


E004‐029 
 
 volkerquirin@mekm.de

  27


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Fleetcontrol
II
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Mikro‐Kabel,
incl.
Mikrofon


E004‐030


Blitzer,
incl.
Kabel


E004‐031


Funkantenne


E004‐032


Funkmodul,
komplett


E004‐033


Prozessorplatine


E004‐034 volkerquirin@mekm.de

  28


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Transponder
Key


E006‐001


Transponder
Card


E006‐002


Klebetransponder
mit
Klebeteil


E006‐040


Transponder
Armband


E006‐017


Funktionsspule‐
mit
Auszug


E006‐020 
 volkerquirin@mekm.de

  29


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Transponder
Anhänger
zum
Beschreiben


E006‐052


Programmierkabel

USB


E006‐003


Programmierkabel
basic
smart
II


E006‐004


Programmierkabel
RS
232


E006‐005


Y‐Kabel


E006‐028 
 
 
 volkerquirin@mekm.de

  30


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Kundenkabel

Bluetooth
+
WLan


E006‐050


Multireader
MEKM


E006‐006


Multireader
HID


E006‐007


Multireader
Mifare


E006‐008


Multireader
Legic


E006‐009 volkerquirin@mekm.de

  31


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Multireader
Hitac


E006‐021


DC‐DC
Wandler
12‐120
V/DC


E006‐010


Doppelrelaishalter


E006‐014


Relais
12
Volt


E006‐024


Relais
24
Volt


E006‐025


volkerquirin@mekm.de

  32


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Sitzschalter


E006‐026


Sicherung
10
A
träge
kompl.


E006‐012


Sicherung
0,8
A
träge
kompl.


E006‐013


Grundplatte


crash+
IV
und
V


E006‐037


Grundplatte
ext.
BE
Sensor
IV


E006‐011 
 volkerquirin@mekm.de

  33


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Grundplatte
Duo
Sensor


E006‐016


Externer
BE
Sensor


E006‐090


Duo
Sensor


E006‐110


EBZ
Modul


E006‐018


SMS
Modul


E006‐019 volkerquirin@mekm.de
 34


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Ereignistool


E006‐070


Batterietool


E006‐080


Elektrolyt
Sensor


E006‐060


EBZ‐
Stromsensor


E006‐056


Anwesendheitserkennung


E006‐091 volkerquirin@mekm.de

  35


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Hybrid
Standard


E006‐100


Hybrid
UniversalE006‐101


Schutzkappe
für
Programmieranschluss


E006‐051


Stromanschluss
230
Volt
AC


E006‐034


Zündschalter
Diesel


E006‐054 volkerquirin@mekm.de

  36


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Brückstecker


E006‐054


Spiralkabel


E006‐049


Sitzschalterunterlage


E006‐055


USB
Verlängerungskabel
3m


E006‐058


USB
Verlängerungskabel
5m


E006‐059 volkerquirin@mekm.de

  37


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Starttaster


E006‐030


Kabel
RS
232
auf
USB


E006‐033


230
Volt
Netzteil


E006‐034


ebz
Kabelsatz


E006‐038


sms
Kabelsatz


E006‐039 
 volkerquirin@mekm.de

  38


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Zubehör
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Batt.
Tool
Kabelsatz


E006‐081


Ereignistool
Kabelsatz


E006‐071


Spiralkabel


E006‐049


Schutzkappe
für
Prog.
Anschluss


E006‐051


Montagegrundplatte
Fleet


E006‐015 volkerquirin@mekm.de

  39


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basisstationen
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Basisstation
GSM


E007‐001


Basisstation
Bluetooth


E007‐002


Basisstation
W‐Lan


E007‐003


Com‐Server


E008‐002


Router


E008‐003 
 volkerquirin@mekm.de

  40


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Basisstationen
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Schaltschrank
Universal


E008‐001 
 volkerquirin@mekm.de

  41


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Werkzeug
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


USB
Bluetooth
Stick


E006‐047


Demontage‐Werkzeug
für
Hybrid


E006‐044


Kabelanschluss
230
Volt
Netzteil


E006‐034


Lochsäge
20
mm


E006‐072


Lochsäge
22
mm


E006‐073 volkerquirin@mekm.de

  42


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Werkzeug
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Lochsäge
25
mm


E006‐045


Lochsäge
30
mm


E006‐043


Montage
Schablone
crash+II


E006‐014


Montage
Schablone
crash+IV
und
V


E006‐041


Montage
Schablone
basic
smart
II


E006‐042 volkerquirin@mekm.de

  43


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Werkzeug
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Umbausatz
LSG


E999‐555


Umbausatz
Lufthansa
Cargo


E999‐666


Umbausatz
Akustik


E999‐668 
 volkerquirin@mekm.de

  44


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Software
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Software
MEKM
Light


E009‐001


Software
MEKM
Fleet


E009‐002


Software
Statistik


E009‐003


Software
Panel


E009‐004


Schnittstellen
‐
Software


E009‐005 
 volkerquirin@mekm.de

  45


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 


Software
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr.


Mobile
Communicater


E009‐006


Fernwartung
Software


E009‐007


Software
Polling
Bluetooth


E009‐008


Software
Polling
W‐Lan


E009‐009 
 volkerquirin@mekm.de

  46


www.mekm.deDomnick
+
Müller
GmbH
+
Co.KG
 Max
–
Planck
–
Straße
11
 61381
Friedrichsdorf
 http://www.mekm.de
 
 
 B
 


Bezeichnung


Bestell‐Nr. 
 volkerquirin@mekm.de

  47


www.mekm.de


MEKM  

test mekm test mekm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you