Page 1

Belastingvoordeel op uw sta-op stoel Bron: website Fitform

Sinds 1 januari 2009 worden eenvoudige sta-opstoelen niet meer door de zorgverzekeraar vergoed. Wel kunt u de aanschaf van een sta-opstoel aftrekken van de belasting omdat het een hulpmiddel is met een ondersteunend karakter. Om de uitgaven van hulpmiddelen aftrekbaar te maken, dienen ze u te helpen bij bepaalde lichaamsfuncties. Naast de aanschaf van deze hulpmiddelen is ook het onderhoud, reparatie of verzekering als aftrekbare uitgave op te geven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/particulier/aftrekziektekosten2009 Toelichting: Geld terug Als u loon, uitkering of pensioen krijgt, dan heeft uw werkgever of uitkeringsinstantie daarover al belasting berekend. Hij of zij houdt deze belasting in op uw loon of uitkering en draagt deze af aan de Belastingdienst. U betaalt dus eigenlijk al belasting. Maar bij het berekenen van die belasting is nog geen rekening gehouden met aftrekposten die u misschien hebt. Die kan uw werkgever of uitkeringsinstantie namelijk niet weten. Als u bijvoorbeeld ziektekosten hebt, kunt u deze aftrekken van uw inkomen. Daardoor wordt het inkomen waarover wij belasting berekenen, lager. En hoe lager uw inkomen, hoe minder belasting u hoeft te betalen. Specifieke zorgkosten kunt u van uw belasting aftrekken. Het kan zijn dat u dan geld terugkrijgt. Om geld terug te krijgen voor uw specifieke zorgkosten, moet u aangifte doen. Wij rekenen uit hoeveel belasting u moet betalen, en houden daarbij wĂŠl rekening met de aftrekposten. Als dat nieuwe bedrag van de berekende belasting lager is dan het betaalde bedrag, krijgt u het verschil terug.

Vergoeding via zorgverzekeraar Bron: website Fitform

Wanneer komt u in aanmerking voor een ‘aan functiebeperking aangepaste fauteuil' (in bruikleen) via de zorgverzekeraar? De regels voor het toekennen van de aangepaste fauteuils zijn vastgelegd in de Regeling Hulpmiddelen. Volgens deze wet wordt een aan functiebeperking aangepast fauteuil alleen verstrekt als iemand een zitprobleem heeft. Daarnaast kan er sprake zijn van het niet zelfstandig (zonder hulp) kunnen opstaan uit, of gaan zitten op bank of stoel. Alleen moeite met opstaan en gaan zitten is sinds 1.1.2009 dus geen indicatie meer voor een vergoeding. Voorbeelden van zitproblemen waarvoor wel een vergoeding geldt zijn: Balansproblemen, ernstige scoliose, spasticiteit en bewegingsbeperking in heup en knie.


Qua aangepaste fauteuil valt te denken aan: - stoelen met speciale aanpassingen waarbij door de dealer of een derde bedrijf een individuele maatoplossing wordt vervaardigd in schuim (en stoffering) t.b.v. specifieke vergroeiingen, structurele pijnklachten, decubitus; - stoelen met pelotten of speciale armleuningen (hemiplegie) voor extra ondersteuning of ter stabilisatie van het lichaam; - stoelen met arthrodese zitting voor mensen met heup- en of knieproblemen. - Sommige zorgverzekeraars vergoeden daarnaast een stoel uitgevoerd met kuip- en/of kyphoserugleuning of een wegzwenkbaar zijpand. Of uw zorgverzekeraar dit vergoed kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar navragen. Een aan functiebeperking aangepaste stoel wordt niet verstrekt wanneer kan worden volstaan met een zitmeubel dat voldoet aan normale ergonomische eisen. (Dit zijn neksteun, hoofdsteun, beensteun, lendensteun, verstelbare rugleuning, voetsteun, verstelbare zitting, verstelbare armleuning, aanpassingen m.b.t. zithoogte, zitdiepte of zitbreedte.) Aanvraag Voor de aanvraag van een aan functiebeperking aangepaste stoel bij een zorgverzekeraar is een medische verklaring nodig van de huisarts, ergotherapeut of behandelend revalidatiearts. Deze verklaring moet samen met het aanvraagformulier naar de zorgverzekeraar worden verzonden. De aanvraag wordt vervolgens behandeld op de afdeling (hulp)middelen waar aan de hand van de medische verklaring wordt bekeken of de verzekerde voor de fauteuil in aanmerking komt. Indien nodig leggen zij de aanvraag voor aan de Technisch of Medisch Adviseur. Bij twijfel kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen een huisbezoek af te leggen. Deze huisbezoeken worden eventueel uitbesteed aan een adviesbureau of ergotherapeut(e). Hoe gaat het verder? Na het indienen van de aanvraag krijgt u meestal binnen een aantal weken een schriftelijke reactie: 'in behandeling' 贸f een afwijzing. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan er een passing van de aangepaste stoel worden uitgevoerd. De diverse zorgverzekeraars werken samen met leveranciers die zich hebben gespecialiseerd in revalidatie bij u in de buurt. Zij voeren dan ook de passing uit. Dit kan zijn bij een revalidatiebedrijf bij u in de buurt (of in de showroom van de leverancier) en in sommige gevallen is het ook mogelijk om de passing bij u thuis te laten plaatsvinden. Na de passing wordt bekeken in hoeverre er een bestaand hulpmiddel in het depot aanwezig is, dat aan de benodigde criteria voldoet. Als dit niet het geval is, wordt er een nieuw hulpmiddel besteld. Deze bestelling wordt dan door de leverancier naar Wellco verzonden, waar een Fitform Vario volgens bestelling wordt gemaakt. De stoel wordt vervolgens bij de leverancier afgeleverd waar deze nogmaals wordt gecontroleerd alvorens deze bij u wordt afgeleverd.


De aan functiebeperking aangepaste fauteuil is een bruikleenverstrekking en blijft eigendom van de verzekeraar. De verzekerde moet akkoord gaan met de voorwaarden van levering en ondertekent hiervoor een zogenoemde bruikleenverklaring. Het hulpmiddel wordt opgehaald wanneer de verzekerde het niet meer nodig heeft. De verzekerde is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hulpmiddel. In geval van service of reparatie moet hij of zij dus rechtstreeks contact opnemen met de leverancier. Uit de collecties van Fitform komen alleen de Fitform Vario fauteuils in aanmerking voor eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Belastingvoordeel en vergoeding  

Belasting en vergoeding