Page 1

Welkom bij het

Metec Continental Cyclingteam Het marketingplatform voor uw organisatie?

sponsorbrochure 2013

Succes beleven, groei, innovatie, strijdlust, trots, hoger, sneller en beter!


Colofon Deze uitgave van de presentatiemap is ontwikkeld door het Metec Continental Cyclingteam. Dit document wordt verspreid naar potentiĂŤle sponsors van het Metec Continental Cyclingteam. Auteur: Bestuur Metec Continental Cyclingteam

Inhoudsopgave 00 ....................................... Metec Continental Cyclingteam 00 .........................................................................Doelstelling 00 .................................................................... Terugblik 2012 00 ..................Sponsoring Metec Continental Cyclingteam 00 ................. Metec Continental Cyclingteam is op zoek‌

www.meteccyclingteam.nl

00 ........................................................................... Uw kansen

Ontwerp en vormgeving:

00 ............................................................................. Uw bonus

Gaertner grafisch werk, Tiel www.gaertner-grafischwerk.nl Drukwerkbegeleiding:

00 .......................................................................... Sponsoring 00 ................................................................................. Tot slot

Gaertner grafisch werk, Tiel

00 ...............................................................Overzicht renners

Fotografie:

00 .............................................Overzicht begeleidingsteam

Wouter van den Hengel, Achterveld Project: Metec Continental Cyclingteam Contactpersoon: Michel Megens (teammanager) +31 (0)654 904 424 m.megens@metec.nl Copyright: Niets uit dit document mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd zonder toestemming van de contactpersoon van het Metec Continental Cyclingteam.

00 ..........................................................Overzicht Sponsoren


Metec Continental Cyclingteam Het Metec Continental Cyclingteam heeft inmiddels jarenlange ervaring opgebouwd binnen de wielersport. In 2012 heeft het Cyclingteam de continentale status verworven, dit houdt in dat we als semi-profploeg opereren. Dit betekend grotere koersen, professionelere renners en een professionelere uitstraling. De resultaten van het Metec Continental Cyclingteam in 2012 liegen er niet om, het team heeft zich in een sneltreinvaart gevestigd binnen de wereld van de continentale ploegen. Er zijn veel overwinningen geboekt en in veel koersen is er door het team een stempel gedrukt op de wedstrijd. Het Metec Continental Cyclingteam wil de groei van het afgelopen seizoen doortrekken. Deze groei is onder andere te danken aan een stabiel bestuur met professionele kennis, een professioneel begeleidingsteam met passie voor het wielrennen en groeiende mediabelangstelling. Daarnaast zijn de huidige sponsoren onmisbaar om dit te realiseren.

1

sponsorbrochure 2013


Succes beleven, groei, innovatie, strijdlust, trots, hoger, sneller en beter!

sponsorbrochure 2013


Doelstelling De doelstelling van het Metec Continental Cyclingteam is om jonge ambitieuze renners dermate te ontwikkelen dat ze door kunnen stromen naar een Procontinentale (bijvoorbeeld Argus Shimano) of Pro-tour (bijvoorbeeld Rabobank of Vacansoleil) ploeg om vervolgens een professioneel wielrenner te worden, dit wordt gerealiseerd door goed management, voldoende financiĂŤle middelen, uitstekende faciliteiten rondom de ploeg, specifieke begeleiding en een uitgebalanceerd wedstrijdprogramma.

Terugblik 2012 Een nieuw team, nieuwe begeleiding, nieuwe status en een nieuw seizoen. Het Metec Continental Cyclingteam stond aan het begin van een nieuw seizoen en had duidelijke doelen. Het team stond voor een moeilijke maar uitdagende opgave. Tijdens de spetterende ploegenpresentatie die in samenwerking met het openhuis van de hoofdsponsor Metec werd gerealiseerd zijn de doelstellingen van het seizoen 2012 uitgesproken door de teammanager Michel Megens. De doelstelling van het seizoen was om goed mee te draaien met de bestaande continentale ploegen en waar mogelijk een overwinning te boeken. Daarnaast was de doelstelling om in grotere koersen deel te nemen zowel nationaal als internationaal. Na een onwennige start van het seizoen werden de resultaten van de ploeg snel zichtbaar. Overtuigende overwinningen tijdens verschillende koersen en een opvallend groeiend teamproces onder leiding van de professionele begeleiding. Jonge ambitieuze renners die doorgroeien tot stabiele factoren binnen de ploeg en geroutineerde renners die als coach fungeren voor deze jonge ambitieuze renners. Kortom, een mix om uitstekende sportieve resultaten mee te behalen. Al met al kan er met trots worden teruggekeken op het seizoen 2012, het is een leerzaam en groeiend proces geweest voor alle betrokkenen om de ploeg heen. Er kan geconcludeerd worden dat de doelstellingen voor het seizoen 2012 zijn behaald. Het Metec Continental Cyclingteam kijkt met een positieve blik terug naar het seizoen van 2012 en is tot op het bot gemotiveerd om deze stijgende lijn door te zetten in het volgende seizoen.

sponsorbrochure 2013

3


Sponsoring bij het Metec Continental Cyclingteam De renners, begeleiding en het bestuur van het Metec Continental Cyclingteam streven naar uitdagingen en resultaten. We willen uitblinken in het wielrennen. De ploeg wil beter presteren dan de vooropgestelde standaarden: winnen van de concurrent of de eigen tijd of prestatie van vorig jaar verbeteren. Via wielrennen wordt een aantal sociale en persoonlijke vaardigheden versterkt, zoals zelfvertrouwen, zelfkennis, discipline en mentale weerbaarheid. Al deze motieven kunnen elkaar versterken. Het Metec Continental Cyclingteam oefent het hele jaar om beter te presteren dan de concurrenten of eerder behaalde prestaties, hierdoor wordt het team sterker in normale omstandigheden. Net als de renners, begeleiding en het bestuur van het Metec Continental Cyclingteam kunnen ook sponsoren hun ervaringen en emoties delen. Vanuit dit aspect vindt de sponsor wielrennen ontspannend en plezierig. Bovendien kan een sponsor zich sterk identificeren met de standaarden die het Metec Continental Cyclingteam weerlegt en de resultaten die geboekt zijn of worden. De belangstelling voor de wielersport is massaal. De continentale wielercompetitie kan demografische, sociaal-culturele en geografische muren laten verdwijnen. In heel Nederland en een aantal Europese landen is er veel

4

interesse voor wedstrijden op continentaal niveau. Jong en oud, rijk en arm, laag en hooggeschoold zijn kijkers en fans van deze koersen. We zijn ons bewust dat bedrijven uiteenlopende motieven kunnen hebben om te investeren in een professionele wielerploeg. Door middel van dit document willen we laten zien welke mogelijkheden er voor u en uw organisatie zijn.

Metec Continental Cyclingteam is op zoek‌ Om de groei en continuïteit van het Metec Continental Cyclingteam te waarborgen zijn we op zoek naar partners die samen met de huidige sponsoren kansen zien om door het sponsoren van een wielerploeg naamsbekendheid, xxxx, xxxx, te vergroten. We zijn niet op zoek naar geldschieters, we zoeken partners die over de rug van een wielerploeg beter willen worden.

sponsorbrochure 2013


Uw kansen met sponsoring Als sponsor kunt u het concept van het Metec Continental Cyclingteam gebruiken om de bestaande promotie instrumenten van uw organisatie optimaal te ondersteunen. Een creatieve inzet van uw promotieactiviteiten in combinatie met de sponsoring van het Metec Continental Cyclingteam kan bijdragen aan een sterk marketingplatform. Wederzijdse versterking van deze activiteiten kunnen zorgen voor een synergistisch effect. Uw sponsoring met het Metec Continental Cyclingteam kan gebruikt worden als hefboom voor andere promotionele activiteiten. De keuze van het sponsorpakket dat gekozen wordt hangt af van uw marketingdoelen, ondernemersdoelen, merkbekendheid en merkimago.

Het ontwikkelen van naamsbekendheid Sponsoring kan bijdragen aan de naamsbekendheid van uw organisatie. Uw organisatie zal veelvuldig in verband worden gebracht met het Metec Continental Cyclingteam. Omdat u door middel van sponsoring de wielersport een warm hart toedraagt kan dit bijdragen aan imagoverbetering van uw organisatie.

5 Mogelijkheid tot relatiebeheer De jaarlijkse ploegenpresentatie van het team en de ontspannen sfeer voor, tijdens en na een wielerwedstrijd bieden vele kansen tot relatiebeheer. U krijgt de mogelijkheid om uw klanten te betrekken bij alle in`s en out`s van de professionele wielersport.

Identificatie U kunt ook zorgen voor een duidelijke identificatie van uw organisatie. U straalt met de sponsoring uit, wie u bent en welke waarden u belangrijk vindt in het dagelijks leven. Associaties die met het Metec Continental Cyclingteam worden gemaakt zijn: succes beleven, groei, innovatief, strijdlust, trots, hoger, sneller en beter.

sponsorbrochure 2013


Uw bonus Als u ervoor kiest om het Metec Continental Cyclingteam te sponsoren bieden wij de unieke mogelijkheid om u en uw relaties de wereld van de professionele wielrennerij te laten beleven. Het team nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij vooraanstaande wielerwedstrijden. Daarnaast kunt u als sponsor ook eigen initiatieven ontplooien, een aantal voorbeelden uit 2012: 1. Een aantal sponsoren hebben gezamenlijk het trainingskamp van het Metec Continental Cyclingteam op Mallorca bezocht. 2.  Sponsoren hebben een gezamenlijke hospitality geregeld bij het NK wielrennen in Kerkrade waar vooraanstaande klanten een onvergetelijke dag hebben gehad. 3. Sponsoren hebben een gezamenlijke fietstocht onder leiding van de renners van het Metec Continental Cyclingteam georganiseerd waarbij ook minder vooraanstaande klanten uitgenodigd zijn. Daarnaast denkt het management van het Metec Continental Cyclingteam graag met u mee om een zo optimaal mogelijk rendement uit uw sponsoring te genereren.

6

sponsorbrochure 2013


Sponsoring Hoofdsponsor • Uw bedrijfsnaam wordt toegevoegd aan de naam van het Cyclingteam, momenteel is de naam van de ploeg Metec Continental Cyclingteam • We bieden een samenwerking aan om strategische marketinginstrumenten te ontwikkelen op het gebied van naamsbekendheid, relatiebeheer en/of imago verbetering. • Uw bedrijf wordt gepresenteerd als hoofdsponsor in plaatselijke en regionale dag- en weekbladen. • Uw bedrijfsnaam en logo krijgt in onderling overleg de beste plaats op de wielerkleding van het cyclingteam. • Uw bedrijfsnaam en logo krijgt in onderling overleg de beste plaats op de ploegleiderswagens en materiaalbussen. • Uw bedrijfsnaam en logo wordt op de website van de ploeg geplaatst met een link naar uw eigen website. • Uw logo wordt vermeld op het briefpapier, de presentatiegids en advertenties. • Uw bedrijf krijgt de mogelijkheid om zich uitgebreid te presenteren tijdens de jaarlijkse ploegenpresentatie. • Uw bedrijf en/of uw relaties worden uitgenodigd voor relatieactiviteiten die door het cyclingteam worden georganiseerd: – Ploegenpresentatie – Fietsdag voor relaties van sponsoren – Koersbeleving voor relaties van sponsoren • Gegarandeerd branche exclusiviteit

Huidige Hoofdsponsor: Metec B.V.

sponsorbrochure 2013

7


Sponsoring Co-hoofdsponsor • Uw bedrijfsnaam wordt als tweede naam toegevoegd aan de naam van het Cyclingteam, bijvoorbeeld Metec-Janssen Continental Cyclingteam. • We bieden een samenwerking aan om strategische marketinginstrumenten te ontwikkelen op het gebied van naamsbekendheid, relatiebeheer en/of imago verbetering. • Uw bedrijf wordt gepresenteerd als co-hoofdsponsor in plaatselijke en regionale dag- en weekbladen. • Uw bedrijfsnaam en logo krijgt in onderling overleg de beste plaats op de wielerkleding van het cyclingteam. • Uw bedrijfsnaam en logo krijgt in onderling overleg de beste plaats op de ploegleiderswagens en materiaalbussen. • Uw bedrijfsnaam en logo wordt op de website van de ploeg geplaatst met een link naar uw eigen website. • Uw logo wordt vermeld op het briefpapier, de presentatiegids en advertenties. • Uw bedrijf krijgt de mogelijkheid om zich uitgebreid te presenteren tijdens de jaarlijkse ploegenpresentatie.

8

• Uw bedrijf en/of uw relaties worden uitgenodigd voor relatieactiviteiten die door het cyclingteam worden georganiseerd: – Ploegenpresentatie – Fietsdag voor relaties van sponsoren – Koersbeleving voor relaties van sponsoren • Gegarandeerd branche exclusiviteit • Sponsorbijdrage € 75.000,00 excl. BTW op jaarbasis

Huidige Co-hoofdsponsor: Vacant

sponsorbrochure 2013


Sponsoring Co-sponsor • We bieden een samenwerking aan om strategische marketinginstrumenten te ontwikkelen op het gebied van naamsbekendheid, relatiebeheer en/of imago verbetering. • U bedrijf wordt gepresenteerd als co-sponsor in plaatselijke en regionale dagen weekbladen • Uw bedrijfsnaam en logo laten wij drukken op één van de onderstaande plaatsen van de wielerkleding van het cyclingteam. – Broek – Zijkant shirt – Mouw – Billen • Uw bedrijfsnaam en logo plaatsen wij op de ploegleiderswagens en materiaalbussen. • Uw bedrijfsnaam en logo wordt op de website van de ploeg geplaatst met een link naar uw eigen website. • Uw bedrijf krijgt de mogelijkheid om zich uitgebreid te presenteren tijdens de jaarlijkse ploegenpresentatie. • Uw bedrijf en/of uw relaties worden uitgenodigd voor relatieactiviteiten die door het cyclingteam worden georganiseerd: – Ploegenpresentatie – Fietsdag voor relaties van sponsoren – Koersbeleving voor relaties van sponsoren • Gegarandeerd branche exclusiviteit • Sponsorbijdrage € 10.000,00 excl. BTW op jaarbasis

Huidige co-sponsoren: Traffimex, Metaglas, Dozon, BRTC, BgP, Mantos, AGC, Rabobank west- Betuwe, Scanton en Flexposure

sponsorbrochure 2013

9

Metec Test  
Metec Test  

Test file for metec

Advertisement