Page 1

Columba Press Foirm Ordaithe

ISBN: 9781782180166 pp 176 €9.99/£8.50

Columba Press Order Form

AN CHOMAOINEACH NAOFA

AN CHOMAOINEACH NAOFA

(AR A dTUGTAR FOSTA AN EOCHAIRIST NÓ SUIPÉAR AN TIARNA) AGUS SEIRBHÍSÍ EILE DE CHUID EAGLAIS NA hÉIREANN

(AR A dTUGTAR FOSTA AN EOCHAIRIST NÓ SUIPÉAR AN TIARNA) AGUS SEIRBHÍSÍ EILE DE CHUID EAGLAIS NA hÉIREANN

HOLY COMMUNION

HOLY COMMUNION

(ALSO CALLED THE EUCHARIST OR THE LORD’S SUPPER) AND OTHER FREQUENTLYUSED SERVICES

(ALSO CALLED THE EUCHARIST OR THE LORD’S SUPPER) AND OTHER FREQUENTLYUSED SERVICES

BAILE ÁTHA CLIATH ARNA CHUR AMACH AG CUMANN GAELACH NA hEAGLAISE LE CEAD ÚDARÁS NA hEAGLAISE 2012 PRODUCED BY THE IRISH GUILD OF THE CHURCH BY AUTHORITY OF THE GENERAL SYNOD OF THE CHURCH OF IRELAND 2012

BAILE ÁTHA CLIATH ARNA CHUR AMACH AG CUMANN GAELACH NA hEAGLAISE LE CEAD ÚDARÁS NA hEAGLAISE 2012 PRODUCED BY THE IRISH GUILD OF THE CHURCH BY AUTHORITY OF THE GENERAL SYNOD OF THE CHURCH OF IRELAND 2012

Beidh 15% breise le híoc i gcomhair postais, suas go uasluach €10

ISBN: 9781782180166 pp 176 €9.99/£8.50

Please add 15% for postage & packing to a Maximum of €10

Ainm_______________________________________________________________

Name_______________________________________________________________

Seoladh_____________________________________________________________

Address_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________

Teil.: _____ _________________________________________________________

Tel. No:______________________________________________________________

Ríomhphost ________ ____________________________________________________

Email_______________________________________________________________

Visa/Cárta creidmheasa Uimhir ___________________________________________

Visa/Credit Card No.___________________________________________________

Dáta éaga___________________ Síniú ______________________________

Expiry Date___________________ Signature_______________________________

CVV(3 dhigit ar chúl)____________

CVV(3 digits on back)____________

ISBN: _______________________ Méid: ________________

ISBN: _______________________ Quantity: ________________

Is féidir seic/Ordú Poist a chuir chuig Columba Press freisin: Chuig: Columba Press, 55A Stillorgan Industrial Park, Blackrock, Co. Dublin.
 Tel +353 1 2942556. Fax +353 1 2942564. Email sales@columba.ie

Can also be paid for by Cheque/Postal Order payable to: Columba Press Return to: Columba Press, 55A Stillorgan Industrial Park, Blackrock, Co. Dublin.
 Tel +353 1 2942556. Fax +353 1 2942564. Email sales@columba.ie

Order Form  

Foirm Ordaithe - An Chomaoineach Naofa agus Seirbhísí eile de chuid Eaglais na hÉireann

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you