Page 31

Improvisatoren (1836). Antonio befinder sig i det meget sanselige Napo­ li, Vesuv er i voldsomt udbrud, og vores hovedperson er på nippet til at give sig sine egne sanser i vold med den skønne Santa, men så falder et madonnabillede heldigvis ned i hovedet på ham og standser fore­ havendet. Og ”det var ei ved [det vil sige kun] Tilfældet”, som der står.28 Hos H.C. Andersen er der altid en højere styrelse. Om Frede tolkede sin oplevelse med Vor Frues billede som en advarsel fra det høje, vides ikke, han fortsætter under alle omstændig­ heder med sine båndoptagelser. Nogle få af vennerne kendte til projek­ tet, men slet ikke omfanget af det, så Frede tog stort set sin hemmelig­ hed med sig i graven. Om han endte samme sted som H.C. Andersen, er ikke godt at vide. Men mon ikke han kunne formilde alle slags magter med et papskilt magen til det, han havde i Kulturcentralen? Her stod: ”Skriftemaal modtages fra 14 til 16. Store Synder: 25 kr., smaa Synder: 20 kr.” Det er ikke godt at vide, hvad Fredes egne synder blev takseret til. Man må håbe, han fik dem forladt. Også selvom han kom uden en krone på lommen.

Grafitti. I Åbenrå, lige bag Hauser Plads, havde en gruppe kvinder slumstormet tre gamle huse og etableret hovedstadens første Kvinde­ hus i begyndelsen af 1970’erne. Naboskabet slog undertiden gnister, selvom Frede og hans venner foretrak at låse døren.

29

110288_asta nielsen_cc19_.indd 29

25/03/2019 15.00

Profile for Gads Forlag

Maske og menneske  

Maske og menneske  

Advertisement