Page 12

svarer til, hvad der virkelig hændte, men som skaber liv i fortællingen, opbygger spændingskurver eller forløser dem. Hos Asta Nielsen ser vi det ved, at hun aktivt og ganske kreativt former og viderebringer nogle af de begivenheder, der udgjorde hendes karriere som die Asta, og det kan hun gøre, fordi der er masser at tage af på det tidspunkt, hvor hun beslutter sig for at blive erindringsforfatter. Er der en historie, som er rigtig god, så får den gerne en tand mere, eller den gentages flere gange. Et eksempel kunne være hendes beretning om mødet med Hitler til teselskab i propagandaministeriet i 1933, en historie, der blev skrevet ned samtidig med resten af anden del af Den tiende Muse, men af forskellige grunde først trykt i 2.-udgaven i 1966. I de mellemliggende år havde Asta Nielsen imidlertid fortalt den mange gange, så den optrådte i både avisinterview og radioudsendelser, og alle kendte den. Som man kan se i den trykte version af historien, er den fuld af detaljer, men de er langtfra sande, ligesom konklusionen heller ikke er det. Et andet eksempel kunne være hendes fortælling fra 1913 om den ungarske impresario Waldapfel, en historie vi kun kan verificere via et æresbånd, han gav hende efter forestillingen, men som i sin detaljerigdom – den blev første gang fortalt 27 år senere – netop peger på en hel del litterær bearbejdning. Noget lignende er tilfældet med historierne om Asta Nielsens samarbejde med Urban Gad, især hendes mange gange gentagne udsagn om, at hun som stumfilmskuespiller aldrig modtog instruktion, og slet ikke af Gad – hun fik bare ”et kanvas at skrive på”, en enkelt sætning, som hun så kunne fabulere videre over. Den historie, og flere andre, er også usande. Nogle af Asta Nielsens historier er altså tæt på ren fiktion; andre er, hvad man kunne kalde modificerede sandheder. Men de er alle sammen gode historier! De situationer eller de historier, Asta Nielsen udvikler og gentager, er nemlig alle spektakulære små dramaer, flere af dem har desuden visuelle potentialer, hvilket tilsammen gør dem nemme at huske for læseren. På den måde kan Nielsen som fortæller styre og forme sin egen myte.

10

110288_asta nielsen_cc19_.indd 10

M A S K E O G M E N N E S K E – A S TA N I E L S E N OG H E N D E S T I D

25/03/2019 15.00

Profile for Gads Forlag

Maske og menneske  

Maske og menneske  

Advertisement