__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Bøger


SYGEPLEJERSKER skal i stigende grad løfte komplekse opgaver og intervenere med afsæt i en forskningsbaseret viden i alle dele af sundhedsvæsenet i tæt samspil med andre sundhedsprofessionelle samt patienter, borgere og pårørende. Uddannelse er grundstenen til at blive forberedt på et arbejdsliv som sygeplejerske. Gads Forlag er glade for her at præsentere en bred vifte af fagbøger, herunder vores nye sundheds- og naturvidenskabelige serie, MENNESKEKROPPEN, som kan støtte såvel sygeplejestuderende som færdiguddannede sygeplejersker i at udvikle faglig viden, kritisk refleksion og praksisnære færdigheder. Rigtig god læselyst! AT STUDERE SYGEPLEJE – FIND DIN VEJ GENNEM UDDANNELSEN Eva Hoffmann & Kitt Vestergaard (red.) 2. udgave 2017 208 sider Pris: 199,00 kr.

METTE JOKUMSEN, ADM. DIREKTØR

Bogen retter sig specifikt mod sygeplejestuderende især i det første studieår med fokus på overgangen fra elev til studerende. Der gives et indblik i uddannelsens opbygning, herunder studietekniske elementer som fx ECTS-point, studieplaner og semesterbeskrivelser.

Gad Ekstra Gads Forlag har udviklet en app, Gad Ekstra, som giver adgang til videoer, animationer og andet supplerende materiale til flere af vores lærebøger. App’en kan downloades gratis fra App Store og Google Play.

2


SYGEPLEJEBOGEN 1-3 5. udgave Charlotte Malling & Marianne Hjortsø (red.) 5. udgave 2017 Ca. 1000 sider i alt Pris: 475,00 kr. pr. stk. Sygeplejebogen er en grundbog til sygeplejefaget. Den giver et solidt fagligt fundament til observation, vurdering og intervention i forhold til patientens sygeplejefaglige problemstillinger og sundhedsudfordringer. Værket består af: Sygeplejebogen 1 – Profession og patient Sygeplejebogen 2 – Grundlæggende behov Sygeplejebogen 3 – Kompleks sygepleje Adgang til ekstramateriale i form af fx videoer, cases og illustrationer via app’en Gad Ekstra.

REFLEKSION I VEJLEDNINGSSAMTALER Linda Schumann Scheel 1. udgave 2017 203 sider Pris: 199,00 kr. Der er kommet større fokus på refleksionsbegrebet i uddannelsen og på de studerendes evne til at reflektere i såvel teori som i den kliniske undervisning. I bogen gives forslag til, hvordan aktørerne i vejledning finder frem til den i situationen bedst egnede fremgangsmåde

3


Gads sundheds- og naturvidenskabelige serie MENNESKEKROPPEN Kommende titler i serien: Farmakologi og lægemiddelregning og Ernæringslære

ANATOMI OG FYSIOLOGI – MENNESKEKROPPEN

SYGEPLEJEPROCEDURER OG - TEKNIKKER – MENNESKEKROPPEN

Egil Haug, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad & Jan G. Bjålie 4. udgave 2019 666 sider Pris: 849,00 kr.

Karen Margrethe Maglekær & Pia Lysdal Veje (red.) 3. udgave 2019 278 sider Pris: 379,00 kr.

Anatomi og fysiologi formidler viden om de processer og strukturer, der danner grundlag for den uhyre komplicerede enhed, den menneskelige organisme udgør.

I bogen beskrives udvalgte procedurer og teknikker med vægt på den kliniske sygepleje. Suppleret med videoklip, illustrationer og studiespørgsmål.

SYGDOMSLÆRE – MENNESKEKROPPEN Ahmed Aziz (red.) 2. udgave 2019 574 sider Pris: 799,00 kr. Bogen beskriver de mest almindelige sygdomme i kroppens forskellige organsystemer samt viden, som sundhedsprofessionelle skal være særlig opmærksom på.

4


SYGEPLEJE TIL DEN AKUT SYGE PATIENT – ET CUROLOGISK PERSPEKTIV Mona Larsen & Lene Wichmann (red.) 1. udgave 2013 280 sider Pris: 299,00 kr. Sygepleje til akut syge mennesker er et stort og komplekst område, og situationen er ofte præget af tidspres, handletvang og tværfagligt samarbejde. Beskrivelserne af observation og andre sygeplejefaglige interventioner i Sygepleje til den akut syge patient tager udgangspunkt i ABCDE-princippet.

PSYKOSOCIALE BEHOV VED AKUT OG KRITISK SYGDOM Dag-Gunnar Stubberud (red.) 1. udgave 2020 264 sider Pris: 299,00 kr. Denne bog beskriver patientens psykosociale behov ved behandling af akut og/eller kritisk sygdom, og hvordan den sundhedsprofessionelle kan varetage behovene – hos børn, unge og voksne.

5


PATIENTOLOGI – AT VÆRE PATIENT

PALLIATION OG REHABILITERING – EN LÆREBOG

Anne-Mette Graubæk (red.) 2. udgave 2013 253 sider Pris: 269,00 kr.

Ingeborg Ilkjær og Charlotte Fabricius Kagh (red.) 1. udgave 2020 Ca. 236 sider Pris: 269,00 kr.

Patientologi er læren om, hvordan det er at være patient. Bogen indeholder autentiske patientfortællinger, og belyser, de forskellige aspekter af at være syg såvel som rollen som kronisk syg, handikappet og alvorligt syg.

Bogen giver studerende, undervisere og sundhedsprofessionelle indblik i livet for mennesker, der lever med en livstruende sygdom og livet for de mennesker, der dør af deres. Bogen har fokus på sundhedsprofessionelles strategier knyttet til palliation og rehabilitering.

PATIENTINDDRAGELSE I PRAKSIS – ERFARINGER, METODER OG PERSPEKTIVER

FORFLYTNINGSKUNDSKAB – AKTIVERING, HJÆLP OG TRÆNING VED FORFLYTNING

Kathrine Hoffmann Pii & Trine Ungermann Fredskild (red.) 1. udgave 2017 279 sider Pris: 299,00 kr.

Per Halvor Lunde 2. udgave 2010 288 sider Pris: 299,00 kr.

Bogen beskriver forskellige metoder, patientgrupper og perspektiver på patientinddragelse. Kan anvendes gennem hele grunduddannelsen og som færdiguddannet sundhedsprofessionel.

Forklarer forflytningskundskabens grundprincipper og forskellen mellem forflytnings- og løfteteknik. Indeholder mange eksempler med illustrerende fotos. Inklusive kapitel om forflytning af stærkt overvægtige personer.

6


DET SYGE MENNESKE, BIND I + II Vegard Bruun Wyller 2. udgave 2011 707 sider + 835 sider Pris: 700,00 kr. pr. stk. Det syge menneske, bind I og II, gennemgår sygdomme i de forskellige organsystemer, herunder det særlige ved syge børn og ældre. DET SUNDE MENNESKE, BIND I + II Vegard Bruun Wyller 2. udgave 2011 430 sider + 454 sider Pris: 500,00 kr. pr. stk. Det sunde menneske, bind I og bind II, beskæftiger sig med normale forhold med henblik på at opretholde organismens indre ligevægt.

MIKROBIOLOGI FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Vegard Bruun Wyller 1. udgave 2014 116 sider Pris: 149,00 kr. Bogens primære mål er at give en forståelse for mikroorganismers adfærd uden for kroppen. Desuden beskrives mikroorganismers indtrængen i kroppen samt kroppens forsvarsmekanismer. Ydermere bliver der beskrevet tiltag, der kan modvirke disse angreb.

7


FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB OG EPIDEMIOLOGI

FOLKESUNDHED – BAG OM INTENTIONER OG STRATEGIER

Johanne Lind Rasmussen (red.) 1. udgave 2013 180 sider Pris: 199,00 kr.

Stinne Glasdam & Hanne Bess Boelsbjerg (red.) 1. udgave 2019 360 sider Pris: 399,00 kr.

Bogen er en indføring i epidemiologiske forskningsdesign samt kritisk læsning og analyse af forskningsartikler om folkesundhed.

Bogens hovedsigte er at danne grundlag for og inspiration til nuancerede og kritiske refleksioner over de aktuelle folkesundhedspraksisser og strategier.

REHABILITERING – EN GRUNDBOG

NEUROREHABILITERING I PRAKSIS

Claus Vinther Nielsen & Thomas Maribo (red.) 2. udgave 2016 326 sider Pris: 329,00 kr.

Tanja Thor Møller & Lotte Petersen (red.) 1. udgave 2012 240 sider Pris: 299,00 kr. En lærebog, der medvirker til udvikling af praksis og til, at de studerende erhverver forudsætninger for at indgå i daglig praksis omkring patienter og borgere med neurologiske lidelser.

Bogen definerer begrebet rehabilitering og beskriver den historiske baggrund for samt betydningen af ICF-systemet. Bogen understreger den betydning, det interprofessionelle samarbejde har for resultatet af rehabilitering.

8


SUNDHEDSINFORMATIK I SUNDHEDSVÆSNET

VELFÆRDSTEKNOLOGI I SUNDHEDSVÆSNET

Trine Ungermann Fredskild, Raymond Kolbæk, Anne Dichmann Sorknæs & Ulla Gars (red.) 1. udgave 2018 352 sider Pris: 299,00 kr.

Dorte Dalkjær & Trine Ungermann Fredskild (red.) 2. udgave 2017 312 sider Pris: 299,00 kr.

INNOVATION I SUNDHEDSVÆSNET Dorte Dalkjær, Henning Langberg & Trine Ungermann Fredskild (red.) 1. udgave 2017 255 sider Pris: 299,00 kr.

Disse tre bøger rummer såvel udviklings- som implementeringsaspektet i forhold til anvendelse af teknologiske løsninger i sundhedsvæsnet.

SYGEPLEJE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Ulla Skjødt & Inge Jekes (red.) 1. udgave 2019 335 sider Pris: 299,00 kr. Bogen sætter fokus på et kommunalt sygeplejefagligt professionsfelt, der i disse år er under særlig forandring og forankring – og understreger det stigende behov for samarbejde og opgaveløsning på tværs af professioner og sektorer i en ny, mere borgernær sundhedssektor.

9


ETISKE PROBLEMSTILLINGER, DILEMMAER OG PARADOKSER FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Marianne Eilsø Munksgaard & Solveig Fjordside (red.) 1. udgave 2020 Ca. 248 sider Pris: 299,00 kr. Bogen giver sundhedsprofessionelle kompetencer i at forholde sig refleksivt og nuanceret til etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser i sundhedsfaglig praksis og forskning.

KOMMUNIKATION FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Kim Jørgensen (red.) 4. udgave 2017 309 sider Pris: 349,00 kr. Bogen bygger på et forskningsbaseret vidensgrundlag for at imødegå de udfordringer, som sunhedsprofessionelle oplever med patienter og pårørende. Pædagogisk forholder forfatterne sig til forskellige problemstillinger i en klinisk praksis med udgangspunkt i teorier og cases.

10


PSYKOLOGI – FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Åse Renolen 1. udgave 2011 261 sider Pris: 299,00 kr. Bogen indeholder både almen psykologi og sundhedspsykologi af relevans for sundhedsuddannelserne. Det teoretiske stof belyses med praktiske eksempler fra studerendes og sundhedsprofessionelles hverdag.

PÆDAGOGIK – FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Julie Wielandt Tejmers & Jette Lind (red.) 3. udgave 2020 Ca. 184 sider Pris: 259,00 kr. Formålet med denne bog er at inspirere den sundhedsprofessionelle til at opnå pædagogiske færdigheder til at udvikle kompetencer inden for klinisk beslutnings tagen og lederskab samt til at kunne informere, vejlede og undervise patienten bedst muligt. Gennemgribende revideret udgave med helt nye kapitler.

11


AT LEDE SYGEPLEJE – SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSOMRÅDE Dorte Samson Eldrup & Tine Glasscock (red.) 2. udgave 2019 360 sider Pris: 349,00 kr. Ny gennemrevideret og opdateret udgave, hvor der er et særligt fokus på klinisk lederskab som en væsentlig organisatorisk kompetence inden for sygeplejerskens virksomhedsområde, særligt i forhold til at lede og udvikle sygepleje. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende på alle semestre af uddannelsen samt til nyuddannede sygeplejersker.

PROJEKTLEDELSE I SUNDHEDSVÆSNET – FRA IDÉ TIL RESULTAT Hanne Dahlerup & Thomas Hanberg Sørensen 2. udgave 2018 160 sider Pris: 249,00 kr. Bogen er en praktisk håndbog for sundhedspersoner, som står over for at skulle i gang med et projekt, og som søger praktisk anvendelige værktøjer til at sikre, at målet nås.

12


SOCIOLOGI FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Annemarie Dalsgaard & Lone Meldgaard (red.) 1. udgave 2018 280 sider Pris: 299,00 kr. Denne bog reflekterer over, hvorfor der er ulighed i sundhed, og hvorfor mange borgere og patienter ikke altid formår at foretage valg i deres liv, som er hensigtsmæssige for deres trivsel og helbred. De studerende får desuden god indsigt i at forholde sig til mange forskellige typer patienter.

SUNDHEDSJURA – PATIENTERS RETSSTILING – SUNDHEDSPERSONERS ANSVAR – MYNDIGHEDERS TILSYN Kent Kristensen 5. udgave 2014 312 sider Pris: 299,00 kr.

I bogen sættes den juridiske fremstilling af reglerne i sammenhæng med den kliniske hverdag for det udøvende sundhedspersonale.

13


MIN HISTORIE – EN SANSE- OG ERINDRINGSBOG Nina Henriksen 1. udgave 2019 96 sider Pris: 249,95 kr. Bogens overordnede formål er at tilbyde en strukturet ramme for, at mennesker, der lider af demenssygdomme, kan fortælle, genskabe og genopleve sin livshistorie og dermed styrke identitet og selvfølelse. Samtidig kan bogen styrke samtale, samvær og sociale relationer med omsorgpersoner, pårørende og netværk, herunder kan bogen konkret anvendes i sanse- og reminiscensterapi.

14


GERONTOLOGI – PERSPEKTIVER PÅ ÆLDRE MENNESKER Stinne Glasdam & Frode F. Jacobsen (red.) 1. udgave 2018 464 sider Pris: 399,00 kr. Viden om gerontrologi er vigtig for forståelsen af de ældre mennesker, som sundhedsprofessionelle møder i deres arbejdsliv. Udgangspunktet for denne bog er, at det er normalt at ældes, og at der findes mange forskellige måder at ældes på, ligesom der er store variationer i ældre menneskers livsforløb og levemåde.

GERONTOLOGI – NÅR DET ALDRENDE MENNESKE BLIVER SYGT ELLER SVÆKKET Stinne Glasdam & Frode F. Jacobsen (red.) 1. udgave 2020 132 sider Pris: 149,00 kr. Bogen er en selvstændig udgivelse af tredje del af Gerontologi – Perspektiver på ældre mennesker. Formålet er at give et indblik i og en forståelse af, hvad det vil sige at være ældre, når behovet for pleje, omsorg og rehabilitering opstår. Fokus er bl.a. på sårbarhed, hverdagsrehabilitering i hjemmet samt tab af livsledsager.

15


LYSGLIMT – OM FORÆLDRETAB I BARNDOMMEN Elisabeth Arendt 168 sider Pris: 249,95 kr. En livsnær bog om forældretab i bardommen, og hvordan mødet med døden og sorgen påvirker et barn livet igennem. Med afsæt i teoretiske overvejelser over sorg og sorgreaktioner reflekterer forfatteren og hendes tre søskende over tabet af deres far for over 30 år siden, da de var mellem 3 og 11 år gamle.

SØVNLØS – TUSIND VÅGNE NÆTTER OG JAGTEN PÅ EN LØSNING Anders Bortne 1. udgave 2020 256 sider Pris: 249,95 kr. I seksten år har norske Anders Bortne været søvnløs. Flere gange har han forsøgt at få hjælp, uden resultat. Men nu er han nødt til at gøre noget. Han har to små børn, en kone og fuldtidsjob, så det går ikke længere at befinde sig i en zombietilstand. Søvnløs er en spændende, morsom og klog bog for alle, som ligger vågne om natten og tænker på hvorfor – og så er bogen til dem, der ligger ved siden af.

16


NÆR DØD – EN OPDAGELSESREJSE I VIDENSKAB OG LIV Siri Agnes Karlsen Ca. 304 sider Pris: 299,95 kr. Nær død er en usminket og gribende bog om at være tæt på at dø og få en oplevelse i en anden virkelighed. Siri Agnes Karlsen bruger hjerneforskningen, kvantefysikken, psykologien og teologien til at søge viden om, hvad døden egentlig er, og hvordan en nærdødsoplevelse kan forekomme. Desuden får vi både forfatterens og andres fortællinger om, hvad de har oplevet tæt på døden; og ikke mindst, hvilken betydning en nærdødsoplevelse får, når man vender tilbage til livet. SELVFORSVAR MOD KRÆFT – TI TING DU SELV KAN GØRE Øyvind Torp 1. udgave 2020 176 sider Pris: 249,95 kr. I sommeren 2016 får lægen Øyvind Torp selv konstateret kræft. Med udgangspunkt i videnskabelige undersøgelser og forskning finder han en række små og store tiltag, som kan være effektive mod kræft, udover den medicinske behandling, han modtager. I denne bog samler han disse tiltag i 10 praktiske tips og råd til at forebygge eller bremse en kræftsygdom eller at opnå bedre livskvalitet.

17


LEV STÆRKT DØ SMUKT – EN FORTÆLLING OM AT TURDE SIGE FARVEL Mette Bording Nybo 1. udgave 2020 204 sider Pris: 249,95 kr. Lev stærkt – dø smukt er skrevet af Mette Bording Nybo i månederne op til og i ugerne efter sin mands død. Bogen handler om troen på det gode og på kærlighedens frisættende kraft. Og om hvordan man sammen kan tage styring over et liv i kaos, så man både før, under og efter døden kan finde mening og livslykke.

AT LEVE MED AD(H)D SOM KVINDE Charlotte Jokumsen & Christina Wex 1. udgave 2020 Ca. 150 sider Pris: 249,95 kr. Antallet af mennesker, der får stillet diagnosen ADHD/ADD er kraftigt stigende, men kvinder og piger med især ADD bliver ofte overset og får derfor ofte ikke den hjælp, de har behov for. Bogen beskriver de typiske symptomer ved ADHD/ADD med fokus på de kønsspecifikke forskelle mellem mænd og kvinder. En række kvinder fortæller om deres udfordringer i hverdagen og kan læses som en inspirationsguide med konkrete fif og anbefalinger til at gøre hverdagen nemmere for kvinder med ADHD/ADD.

18


LAD MIG VÆRE, FORSKRUET My Laub & Christina Wex 1. udgave 2019 176 sider Pris: 249,95 kr.

En fortælling om usunde relationer, om at mangle selvværd, have præstationsangst, svært ved at leve op til egne forventninger og gøre fysisk skade på sig selv for at dæmpe den mentale smerte. Men også en bog om håb og identitet. Om at gå fra at være en ung, sårbar pige, som ingen kan forstå eller diagnosticere, til at blive et menneske med en indsigt og viljestyrke, som kan inspirere andre i en lignende situation.

19


Hold dig opdateret om nye titler via vores Facebook side samt LinkedIn under navnet Gad Sundhed og Sygepleje. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gad.dk. Rabat til medlemmer af DSR og SLS Husk, at du som medlem af DSR og SLS opnår 20% rabat på alle Gads bøger ved køb via dsr.dk/medlemskab/medlemsfordele-og-tilbud. Gad Ekstra Gads Forlag har udviklet en app, Gad Ekstra, som giver adgang til videoer, animationer og andet supplerende materiale til flere af vores lærebøger. App'en kan downloades fra App Store og Google Play.

Gads Forlag Fiolstræde 31-33 1171 København K Telefon: 77 66 60 00 E-mail: reception@gad.dk

Profile for Gads Forlag

Gads sundhed og sygepleje-bøger 2020  

Gads sundhed og sygepleje-bøger 2020  

Advertisement