Page 7

Forord

Det er 100 år siden, at den spanske syge ramte Danmark. Gennem to år, fra sommeren 1918 til foråret 1920, hærgede denne globale influenzaepidemi landet. Den dræbte på verdensplan ca. 50 millioner mennesker og havde med sine 15.000-18.000 døde også herhjemme voldsomme konsekvenser for enkeltpersoner, familier og samfundet. Historien om den spanske syge rummer nogle vigtige almenmenneskelige temaer. Epidemien satte såvel sundhedsvæsenet som de fleste danske familier under et ekstremt pres, og de syge, deres pårørende, professionelle og frivillige hjælpere blev stillet over for udfordringer, trusler og dilemmaer af universel karakter. De handler især om frygt for døden, om isolation og om at tage ansvar og handle medmenneskeligt på trods af egen risiko for smitte. Det havde enorm betydning for dem, der blev ramt hårdest, at nogen kom dem til hjælp. Det danske civilsamfund blev i betydeligt omfang mobiliseret til kampen mod influenzaen. Befolkningen leverede både økonomisk støtte og frivillig, ofte ulønnet arbejdskraft til indsatsen. Trods de omfattende konsekvenser fik den spanske syge længe en beskeden plads i historien, men de seneste årtier har den fået ny opmærksomhed. Baggrunden er især formodningen om, at der på et tidspunkt vil komme 7

107718_Angst og engle_.indd 7

24/01/18 10:51

Angst og engle  
Angst og engle