Page 1


FURSTER van TELLINGEN • • • •

Binnen- en buitenschilderwerk Behang en alle soorten wandafwerking Meerjaren-onderhoudsplan Isolatie- en veiligheidsglas voor: Kroostweg 43a, 3704 EB Zeist • 030 - 695 45 04 Kamerlingh Onnesweg 96, Hilversum • 035 - 685 50 07

www.fvtschilders.nl

● ● ● ●

GLAS - SPIEGELS ISOLATIEGLAS GLAS-IN-LOOD GLASREPARATIES

Tel. (035) 623 18 91 - Ind.terrein Nwe Havenweg - Hilversum naast Gamma Larenseweg 137, Hilversum Tel. (035) 685 55 56

T E G E L Z E T B E D R I J F

Peter Philipsen & Zn. v.o.f COMPLETE BADKAMER INSTALLATIE EN AL UW TEGELWERK. OOK VOOR AANLEG VAN VLOERVERWARMING

HAAL ER MEER UIT MET PERRY

10% KORTING

Lambikstraat 24 | 1336 MB Almere email: peterphilipsen@planet.nl

PERRY HILVERSUM KERKSTRAAT 106-110 TELEFOON 035 - 623 40 44

BOUWVERGUNNING NODIG ? voor uw bouwplannen zoals verbouw, uitbreiding of nieuwbouw Wij verzorgen alles perfect voor u Bel vrijblijvend (035) 582 55 02

OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM!

(OP VERTOON VAN JE GAC ATLETIEKUNIE-PAS)

TELEFOON Peter: 06 - 533 949 46 Dennis: 06 - 543 154 51

Bouwtechnisch Adviesburo Ing. T. Hennipman www.perrysport.nl

Nw Loosdrechtsedijk 69 1231 KN LOOSDRECHT


COLOFON Jaargang 75 Nummer 795 -juli/augustus 2009 Redactie Frans v.d. Kroon - Saskia Bons Siebe Turksma - Frank Aalten Lineke Braspenning - Remko Groot Eindredactie Carla van Lingen Lay-out Ron Meijer / Jan Dirk Vos / Henk Ockeloen Huisdrukkerij Henk Ockeloen Binden/hechten/Adresseren Diverse medewerkers Aanleveren Copy Copy-busje in de hal of per e-mail

clubblad@gach.nl Ledenadministratie: Chris van de Kamp Chrysantenstraat 13 1214 BK Hilversum tel. 035-6215516 email ledenadministratie@gach.nl Aanmelden: Formulieren in hal clubhuis Vraag info aan trainer of: www.gach.nl (algemeen->ledenadministratie) Lidmaatschapsduur: Minimaal 1 jaar Opzeggen: Ieder kwartaal, mits 1 maand tevoren schriftelijk of via email bij ledenadministratie gemeld. Clubhuis GAC Arenapark1, Arena 103 1213 NZ Hilversum Telefoon 035-6856380 GAC Homepage: www.gach.nl GAC E-mail: info@gach.nl

Normaal gesproken op deze plaats een voorwoord van de voorzitter. Voor deze ene keer mag ik zijn plaats innemen en wel om de aandacht te vestigen op het volgende:

voorZiTTer

de

ArenA GAmes Hilversum 2009 DE 13E EDITIE VAN DE ARENA GAMES DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 13 SEPTEMBER. Deze wedstrijd met nationale (sub)toppers aangevuld met sterke buitenlandse atleten is dĂŠ mogelijkheid om topatletiek van dichtbij te zien. Nadat de wedstrijd vorig jaar niet is doorgegaan vanwege de bouwwerkzaamheden gaan we in 2009 weer feestelijk verder. Inmiddels zijn alle werkzaamheden aan de baan zijn volledig volgens planning gelopen, helaas bleek dat ook het veld grondig onder handen moest worden genomen. De Arena Games zullen het eerste moment zijn dat we de baan volledig in gebruik kunnen nemen. De Arena Games zullen dit jaar daarom in het teken staan van de ingebruikname van de baan. In overleg met de jeugdafdeling werken we nog aan een programma waarin we dit heugelijke feit met zoveel mogelijk leden kunnen vieren. We willen direct van start gaan met een wereldrecordpoging op het incourante nummer de 200 meter horden. De Canadees Charles Allen kwam in 2006 al behoorlijk dicht in de buurt en we werken er aan om een deelnemersveld te kunnen realiseren wat opnieuw een poging kan wagen. Hiervoor hebben we op twee manieren uw steun nodig: 1. Kom kijken op 13 september en moedig de atleten aan! 2. Voor twee euro kunt u een bijdrage leveren aan dit record, en ontvangt u na afloop van de wedstrijd een mooi certificaat als dank voor uw hulp. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.arenagames.nl Net als de afgelopen edities is de Arena Games ook dit jaar weer de finalewedstrijd van het SPAR Baancircuit van de Atletiekunie. Dit betekent dat in Hilversum de prijs voor de atleet en atlete van het SPAR Baancircuit 2009 zal worden uitgereikt. Vorig jaar gingen deze prijzen naar kogelstoter en discuswerper Rutger Smith en sprinttalent Jamile Samuel. We zullen zien wie dit jaar in Hilversum de prijzen komen ophalen, bij de mannen lijkt Gregory Sedoc, onlangs winnaar van de Gouden Spike in Leiden, de grootste favoriet om deze prijs in ontvangst te nemen, bij de vrouwen zijn er nog vele kanshebbers. Kortom: Kom kijken op 13 september! Voor meer informatie kun je terecht op http://www.arenagames.nl Maarten Broek Bestuurslid & Voorzitter organisatiecommissie AGH Met dank aan onze sponsoren, w.o.: Baancircuit: SPAR - TimeTronics - Mondo - Asics - AA Drink Arena Games: Nike - Gemeente Hilversum - Hulsman & Roestenburg Administraties & Adviezen - Gooiland Makelaardij

1


plAnninG club nieuws 2009 reAnimeren, Maand sept okt nov dec

Nr 795 796 797 798

Red.Vergadering din 25.08 Inleveren of din 29.09 aanmelden din 27.10 copij din 24.11

Binden don 10.09 don 15.10 don 12.11 don 10.12

In de bus zat 12.09 zat 17.10 zat 14.11 zat 12.12

uiterlijk tot 17.00 uur op de dag van de vergadering

nieuwe leden PER 1 JULI 2009 Rosa Akkerman Victoria van den Berg Lucelle van de Berkt Gerda de Boer-Smit Klazien Braak-Flapper Nicolette Cleerdin Simone Gillisse-Eggenkamp Karin Gruijs-Vodde Cindy Henket Jolanda van Kaam-Winter Mirthe Kramer Jose Krikke-Maas Zoë Lambooy Nelly Lijnsvelt Eva van Overbeek-Heeroma Rachel Plantinga Liset Ratelband-Freutel Caroline Rijksen Everdien van der SchaafVan Den Sigtenhorst Sara Steenkamp Yvette Taal Marjolein Verbeeten Mirjam Visser Hans Blommestijn Casper van den Broek Gijs Brouwer Huub van Heeswijk Paul van 't Hek Gert Nieland Asami Bakker Cathelijne Gort Aaron Neighbour

Nederhorst den Berg D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Bilthoven D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Bussum D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Baarn D. Recreanten Eemnes D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Weesp D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Bussum D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Baarn D. Recreanten Bussum D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Hilversum D. Recreanten Nederhorst den Berg H.Recreanten Baarn H.Recreanten Hilversum H.Recreanten Laren H.Recreanten Bussum H.Recreanten Hilversum H.Recreanten Hilversum M.Jun.C Hilversum M.Pup.C Hilversum Tijdelijk lid

Van harte welkom en een fijne tijd bij de GAC!

EEN ZAAK VAN LEVEN OF DOOD

Als trainer heb ik het voordeel dat ik ieder jaar mee mag doen aan de (herhalings) cursus reanimatie. Behalve dat het op zo’n avond gezellig is en ik mijn mede-trainers eens van een andere kant kan bekijken, ben ik mij ook bewust van het belang van deze cursus. Het zal je namelijk maar gebeuren dat één van je loopmaatjes ineens problemen krijgt en je niet weet hoe je moet handelen. Recent heb ik het geleerde buiten de club in praktijk moeten brengen. Het belang van de cursus is mij toen weer eens goed duidelijk geworden. Daarom wil ik iedereen van de GAC, ook als men geen trainer is, oproepen om deel te nemen aan een cursus reanimeren. Het loont echt de moeite! Fred Verkerk

een wArm Gevoel Normaal gesproken kun je discussiëren over het feit of je een warm gevoel krijgt van je medelopers. En zeker als ze bezweet en al naast je staan of zitten na een training. Toch heb ik een enorm warm gevoel gekregen van alle belangstelling die ik kreeg, toen ik plotseling in het ziekenhuis terecht kwam. Kaarten, sms-jes, bezoek (zelfs na bezoektijd) gaven mij dat warme gevoel. Ook nadat ik weer het ziekenhuis had verlaten. Iedereen heel erg bedankt. Het is zeker een steun in mijn rug geweest. Fred Verkerk

2


ook diT jAAr is er weer een mAple leAf cross! Op 1 november 2009 wordt al weer de 62e editie gelopen. Vanaf nu is alle informatie beschikbaar op de site www.mapleleafcross.nl .

mijn fieTs & ik Mijn Gazelle heeft vanochtend kennis gemaakt met het fietshok. In eerste instantie konden ze het goed met elkaar vinden. Keurig hekwerk in de natuurkleur groen, rekken waar de band precies in past, aangenaam gezelschap van andere fietsen, en wij kwamen op tijd: er stonden pas drie fietsen geparkeerd. Hoe anders is het gesteld met laatkomers. Om drie minuten voor negen op zaterdagochtend ontstaat er een gespannen opstopping van uitslapers die het hok al uit willen en andere uitslapers die hun fiets nog moeten wegzetten. Dat past niet door ĂŠĂŠn deur van een meter breed. Irritatie en gemor bij de start van wat een ontspannen loopochtend zou moeten worden. Had het misschien een metertje breder mogen zijn, beste ontwerper van het fietshok?

Ons bereikte het droevige bericht dat op 10 juli is overleden

Jan Klarenbeek Jan Klarenbeek is 77 jaar geworden Hij is ruim 40 jaar een zeer gewaardeerd lid van de Gooise Atletiek Club geweest Naast zijn sportieve activiteiten is hij penningmeester van de club geweest en de laatste jaren heeft hij zich actief bezig gehouden met de verzending van het clubblad

mededelinGen

62

Ons medeleven gaat naar de familie en vrienden Namens bestuur en leden GAC Hilversum Ruud van Bokhorst, voorzitter Joke Kooiker, secretaris

Jan Klarenbeek heeft vele jaren geholpen bij de verzending van het GAC clubblad

Mijn fiets en ik hadden nog wat vragen. Wie weet kan iemand ons opheldering verschaffen: waarom is de fietsenstalling gesitueerd achter de korte oefenbanen die nu tegen het clubhuis liggen? Was het niet beter geweest om oefenbanen en fietsenstalling om te wisselen? De sporters die van de banen gebruik maken zitten nu gekneld tussen het steen van het clubhuis en het hekwerk van de fietsenstalling. Ze horen er niet echt bij. Bovendien denken mijn fiets en ik dat hekwerk van stalling en steen van clubhuis beter bij elkaar passen. Wij, fiets en ik, weten zeker dat er over is nagedacht en dat er een voor de hand liggende reden is die wij niet begrijpen. Wij wachten op een verlossend woord. Carla van Lingen. 3


kAnTine prAAT Weer wat geleerd. En dat dankzij het clubblad van de GAC. Namelijk dat het niet altijd slim is om van een stuk alleen het begin en het eind te lezen. Dat is meestal mijn truc om snel door een document heen te gaan. Het lezen van alleen de eerste en laatste alinea geeft mij vaak voldoende informatie, zodat ik het tussenstuk kan overslaan. Vorige maand echter ervaren dat dit niet altijd op gaat en dan ronduit verwarrend kan zijn. Probeer het artikel “vrouwen kunnen niet adoreren” maar eens op die manier te lezen. Het duurde even voordat ik zag dat het bedankwoord van Ab Hermsen een separaat stukje was… Ook daarna snapte ik overigens nog steeds niet waar het andere verhaal over ging. Wel heeft het ervoor gezorgd dat ik mijn stukje nu begin met iets dat werkelijk verband houdt met de naam van mijn stukje, namelijk Kantinepraat. Gepraat over de kantine dus. Allereerst een goed bericht voor de portemonnee. De prijzen van de artikelen uit de automaat zijn gelijk getrokken met de prijzen achter de bar. Verder is de bewegwijzering naar en de verlichting in de kantine verbeterd. Wij willen met de kantine zo ook aan ouders de ruimte bieden om op (bijvoorbeeld) woensdag comfortabel naar de trainingsverrichtingen van de kinderen op de baan te kijken. Ook voor de vrijwilligers achter de bar is het een en ander vergemakkelijkt. De populairste frisdranken zullen voortaan ook achter de bar in blikjes worden verkocht. Voor

het bijvullen van de koelkasten betekent dit dat voortaan een hele tray in de koelkast kan worden geschoven. Er komt ook nog een “pers” voor de blikjes zodat het afvalvolume beperkt blijft. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen en een frisse start na de zomer, zal de keuken een grondige schoonmaakbeurt krijgen. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die op woensdag 19 augustus tussen 19.00 en 21.00

uur komen helpen met poetsen. Voor een verfrissing tussendoor en na gedane arbeid wordt uiteraard gezorgd. Tot zover en tot ziens voor of achter de bar. Cindy van der Blom (035) 685 71 74 / 06-54315901 of E-mail cindy@robencindy.com

bArdiensT Onderstaand het rooster van de bardienst voor de komende maand. Op de betreffende datum worden jullie om 10.00 uur verwacht en rond 12.30 ben je weer klaar met het ondersteunen van de vaste vrijwilligers. Jullie aanwezigheid en inzet is erg belangrijk. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn op de dag dat je staat ingeroosterd laat het mij dan tijdig weten, zodat er nog iets geregeld of met iemand geruild kan worden. Dat is ook wel zo netjes naar de vaste vrijwilligers die op je rekenen en de extra hulp goed kunnen gebruiken. Uiteraard is het ook mogelijk om iets anders dan de bardienst te doen. Bij de GAC zijn veel activiteiten en ook daar zou jullie inzet zeer gewaardeerd worden. Kortom: genoeg alternatieven als je niet kunt op de dag die hieronder vermeld staat. 1-8-2009 Hajo Harts Mathieu Ekelschot

8-8-2009 15-8-2009 Martina van Amerongen Judith Assen Bettie Greidanus Ronald Heemskerk

22-8-2009 Dorien Hopma Zijlema Hans Verkerk

29-8-2009 Monique Akkerman Corine van Steenveldt

5-9-2009 Els Schipper Inge van Kampen

12-9-2009 Anne-Lou Langendijk Ineke de Rijke

19-9-2009 Frank Rob Kim de Roo

26-9-2009 Lucy Kuipers Karin Cornelissen

Namens de kantinecommissie: Cindy van der Blom (035) 685 71 74 / 06-54315901 of E-mail cindy@robencindy.com

Ook een doorloper wil wel eens op vakantie, eens rustig het jaar “doorlopen” op de camping in Frankrijk. Volgende maand is zij er weer! 4


op: word vrijwilliger bij de GAC! Reageer op één van onderstaande vacatures óf spreek zelf iemand aan van een commissie die je leuk lijkt (zie clubblad & site). En bedenk: Commissies: wil je een vacature aanmelden, wijzigen of verwijderen, geef dat dan door aan de vacaturecoördinator: Saskia Bons, e-mail: saskia007@gmail.com

vele handen maken licht werk, dus sleep ook je loopmaatjes mee!

vAcATure mAple leAf cross commissie Als de blaadjes van de bomen vallen, is het weer tijd voor de Maple Leaf cross. Begin november wordt deze cross gelopen bij Anna´s Hoeve en dit jaar alweer voor de 62e keer. de commissie Maple Leaf cross zoekt een

MEDEWERKER PARCOURS

- taak: routebepaling parcours,en op de wedstrijddag het uitzetten van het parcours. - wat moet je kunnen: een beetje meten ! - tijd: dat valt mee, met een piek in oktober en uiteraard de wedstrijddag begin november. - meer informatie - Michael Kromhout (info@mapleleafcross.nl of 035 - 6720902).

mededelinGen

Werk aan je netwerk & sier je c.v.

nieuwe bAsisGroep GAAT weer sTArTen UITSLUITEND INSCHRIJVEN VIA WWW.GACH.NL Op zaterdag 5 september 2009 gaat er weer een nieuwe basisgroep van start. Deze groep is bedoeld voor de beginnende loper. Na een periode van drie weken waarin er alleen sportief gewandeld wordt, gaan we gefaseerd over naar het hardlopen. Aan het einde van de basisgroep kun je ongeveer vier tot vijf kilometer achter elkaar hardlopen. De basisgroep duurt tot eind december 2009.

Ken je mensen in je omgeving die erover denken om te gaan hardlopen, maak ze attent op deze mogelijkheid bij de GAC. Het is gebleken dat de mond-totmondreclame nog altijd de meeste belangstellenden oplevert. Dus: Vooraf inschrijven via de website van de GAC. Er is een maximum aan het aantal plaatsen in de basisgroep, dus meld je tijdig aan !!

De trainingen worden tweemaal in de week gegeven: zaterdagmorgen om 8.50 uur en dinsdagavond om 18.40 uur. Je moet jezelf aanmelden via de website van de GAC www.gach.nl > recreatiesport > basisgroep> hier vooraf aanmelden. Kom in sportkleding en op sportschoenen naar de eerste training.

Vragen : Astrid van Haaften (coördinator basisgroep, 035-5821053) e-mail astridvanhaaften@tele2.nl of MJoop de Vink (trainer basisgroep 035-6851666) e-mail j.de.vink@hccnet.nl

De basisgroep wordt aangeboden als aparte loopcursus. De prijs voor niet-GAC-leden is € 50,00. Leden van de GAC die na ziekte of een blessure een poosje in de basisgroep willen lopen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Zij kunnen zich ook inschrijven bij Astrid van Haaften via de website o.v.v. herintreder.

Zaterdag 5 september: aanvang 08.50 uur, verzamelen in de kantine van het clubhuis waar een lid van de Recreatie Sport Commissie ter introductie een korte toespraak zal houden. Daarna aanvang van de eerste training.

5


Op de Zomerbank met Frank: Hallo sport “vakantie”vrienden. Wanneer dit GAC nummer in de brievenbus ploft zijn de meeste van jullie waarschijnlijk nog op de jaarlijkse welverdiende vakantie of wellicht weer veilig teruggekeerd in Hilverdorp. Het is weer tijd voor het dubbel-dikke vakantienummer en ik maak dit keer maar eens gebruik om een beetje terug te kijken op de afgelopen periode en ook een beetje vooruit te blikken. Allereerst vind ik het best leuk om deel uit te maken van de redactie. Mijn rol hierin is niet zo heel groot maar je hebt wel veel meer inzicht wat er allemaal in de club gebeurd en ik kan jullie zeggen dat er heel veel afspeelt waar u en ik vaak geen weet van hebben. Alles wordt ingezet om iedereen binnen de club het naar de zin te maken. De baan is nu al een aantal weken een bouwput maar laatst kwam ik weer eens trainen en wat ik zag was echt top. Er is hard gewerkt om alles er tiptop uit te laten zien. Ik denk dat we trots mogen zijn op ons cluppie en onze stek in Hilversum. Toch merk ik weleens wat onvrede onder de douche. Geen onvrede over de meest uiteenlopende lichamen maar over vaak de meest onbenullige dingen. Douchestralen die alles raken behalve de lopers, commentaar over de bouwwerkzaamheden, de trainer die wel erg lang over de training deed, consumptieprijzen die weer verhoogd zijn en wat al niet meer. Wat is dat toch in Nederland? Zeiken, zaniken, zemelen en zuigen dat is waar Nederlanders goed in zijn. Ik denk dan wel eens, kop houden nu en steek die handen zelf eens uit de mouwen en doe wat voor de club!!! Schrijf eens een leuk stukje of meldt je aan als vrijwilliger bij een loop of zo. We zijn de een na grootste club maar vallen steeds terug op dezelfde mensen, dat kan toch niet waar zijn? Ik heb de afgelopen tijd stukjes geschreven over de meest uiteenlopende zaken. De ene keer serieus en de andere keer weer wat luchtiger. De reacties zijn leuk en ik vind het heerlijk om me af en toe uit te leven op papier. Ik kan bijna niet geloven dat het al bijna een jaar geleden is dat ik met stukjes schrijven ben begonnen. Vorig jaar was ik geheel in trance voor de hele triathlon in Almere. Dit jaar gaat Dave Crinnion een gooi doen en ik wens hem alle sterkte en hoop op een goede afloop, Dave, Kick some ass!!! Dit jaar doe ik zelf de kwart Triathlon van Weesp op 23 augustus en van trainen is er de afgelopen tijd niet veel van gekomen. Mede door drukke werkzaamheden, verbouwing van mijn keuken, het plotseling overlijden van mijn schoonvader en soms ook gewoon geen zin hebben zijn de ingrediënten 6

geweest dat ik wat minder “actief” ben geweest dit jaar. Ik heb mezelf voorgenomen om na de vakantie de loopagenda maar eens wat meer te gaan vullen, Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging . Ik sta voor alles open dus mocht er iemand in de club zijn die zegt; Nou Aalten, ik weet nog wel iets leuks of uitdagends wat je kan gaan doen dan sta ik hier geheel voor open. Ik weet het goed gemaakt met jullie. Degene met het meest leuke, gekke, moeilijke of bizarre idee zal ik belonen met het uitvoeren van deze uitdaging!!!! Ik weet nog maar al te goed hoeveel mensen gezegd hebben (of achteraf) dat het gekkenwerk is om binnen ruim een jaar mee te doen aan een hele triathlon. Ik heb de laatste weken veel teruggekeken op het eerste half jaar van 2009 en ik kom tot de conclusie dat er meer tegenslagen waren dan hoogtepunten en daar wil ik heel snel verandering in brengen. De uitdaging wil ik ook graag met meerdere uitvoeren als men dit leuk vindt. Ik heb zelf heel stiekem een ultieme uitdaging in mijn hoofd en wanneer ik dit jaar in goede gezondheid blijf dan wil ik hier voor gaan trainen en deze uitdaging uitvoeren voordat ik 50 jaar wordt (nog 5 jaar te gaan dus) Ik denk dat de fanatieke lopers onder ons deze ultieme loop wel kennen en er is al meerdere malen over geschreven in het blad Runnersworld. Ik ga nog geen tipje van de sluier oplichten maar uitdagend is het zeker. Er is ooit een documantaire geweest op Discovery Channel over deze gebeurtenis dus tja….. Dit dubbele nummer ligt weer met smart op jullie te wachten. Wellicht als jullie dit lezen staan de koffers nog onuitgepakt in de gang of de caravan nog voor de deur. Ik hoop dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad in Nederland of elders in Europa of een andere exotische bestemming. Voor degene die nog gaan wens ik een heerlijke tijd toe en kom weer heelhuids terug om in september weer volop aan de bak te gaan binnen de GAC. Dit jaar bezoek ik een Grieks eiland om eens lekker te genieten van de zon, zee en een huis met privé zwembad aan het strand. Ja, dit jaar lekker decadent en dit is geheel te danken aan mijn dochter die dit jaar mocht kiezen als zij zou slagen voor de middelbare school. U ziet, ze is geslaagd. Voor alle geslaagden en de ouders van geslaagden; PROFICIAT ! Geniet van jullie vakantie en graag tot gauw. Veel (vakantie)loopplezier, Frank Aalten


mededelinGen

Dit is de laatste Frons. Niet van Bons maar voor Bons omdat Saskia onze redactie verlaat. We hebben geen verschil van mening gehad, er zijn geen koffiekopjes of wijnglazen gesneuveld, nee er is nu voor haar even ander werk aan de winkel. Dat vinden we erg jammer, wel begrijpelijk, maar vooral saai. Saskia is vrolijk, vol ideeÍn en heeft zelden een redactievergadering overgeslagen. Door wind en regen kwam ze wandelend met in plastic verpakte kinderwagen met piepjonge baby’s naar de club waar beide spruiten menige vergadering hebben bijgewoond en van voedsel werden voorzien. Ze was het meest punctuele redactielid.

Zij zorgde dat de redactievergaderingen werden samengevat in notulen, ze zorgde voor de agenda, onderhield het contact met internet, en wist altijd het laatste nieuwtje te melden. De laatste jaren zijn er vele Fronsen de revue gepasseerd en voorlopig is dit de laatste en de kortste. Ik weet zeker dat ze op een goede dag, als werk en kinderen minder aandacht vragen, terugkomt in onze redactie. Om haar te overtuigen van haar internationale bekendheid nog enkele foto’s die bevestigen dat haar naam tot ver over de grenzen genoemd werd. Namens de voltallige redactie Carla van Lingen

7


ATleTiekmAnAGemenT Binnen de afdelingen Wedstrijdatletiek en Jeugdatletiek van de GAC zetten 60 trainers zich in voor het verzorgen van de trainingen in de verschillende groepen van pupillen tot masters. De Atletiekmanager geeft leiding aan deze groep trainers en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het door het atletiekteam opgestelde beleid. De atletiekmanager is verantwoordelijk voor de afspraken met trainers over afwezigheid en de vervanging in deze periodes van afwezigheid. Opleidingsbeleid en werving bij vacatures horen ook tot zijn taken. De atletiekmanager is voorzitter van het atletiekteam en rapporteert aan het bestuur.

Het Atletiekteam is als "dagelijks bestuur" van de Wedstrijdatletiek verantwoordelijk voor het beleid van de baan-, cross- en wegwedstrijdatletiek. Dit doen zij uiteraard aan de hand van het trainingstechnisch beleidsplan, dat weer is afgeleid van het beleidsplan voor de gehele vereniging. Bij het ten uitvoering brengen van het beleid zullen ten alle tijden de volgende spelregels worden gehanteerd: • Alle beleidskeuzes worden gemaakt binnen het atletiekteam • Eventuele beleidsstukken worden naar het bestuur of de verdere vereniging gecommuniceerd door het atletiekteam. • De dagelijkse uitvoering van het beleid wordt uitgevoerd door de atletiekmanager

Centraal e-mailadres: atletiekteam@gach.nl. Peter Koperdraad Atletiek manager en voorzitter peterkoperdraad@gach.nl Coen Hulsman Voorzitter TC coen@hulsman.nl John Dankers Jeugdcoördinator john.dankers@ahold.nl Wouter Stiekema Coördinator allroundgroepen wouter@wstiekema.nl Maarten Broek Afgevaardigde bestuur maarten-bestuur@gach.nl

GAC atletiekmanager is Peter Koperdraad, peterkoperdraad@gach.nl, telefoon 06-12059906

Ron Meijer Prof. de Jongstraat 17 1221 HX

Hilversum

035 - 68 507 19 email

vormgeving van idee tot drukwerk 8

|

huisstijlen

|

advertenties

|

folders

|

|

info@starttofinish.nl

magazines

|

websites


mededelinGen

AfsluiTinG bAsisGroep Hartelijk welkom nieuwe GAC-leden van de Basisgroep Voorjaar 2009. Onder enorme belangstelling is op dinsdagavond 2 juni de basisgroep voorjaar 2009 afgesloten met het traditionele pannenkoeken-eten bij Restaurant De Paddestoel in Hollandsche Rading. Vanuit deze basisgroep hebben zich weer vele nieuwe enthousiaste leden aangemeld bij de GAC, nadat zij met veel plezier de basistrainingen hadden gevolgd. Wij wensen al deze nieuwe leden en de herintreders heel veel loopplezier bij de GAC. Voorlopig (tot waarschijnlijk augustus) trainen Astrid, Elbert, Sandra, Chris en Joop nog even door op de dinsdagavond en de zaterdagochtend, zodat alle recreanten straks makkelijk kunnen instromen in de bestaande groepen. Allen succes gewenst in de verdere loopcarrière, namens de trainers van deze basisgroep: Chris/Joop/Elbert/Karin/Sandra/Astrid. P.S. De nieuwe Basisgroep Najaar 2009 start op zaterdag 5 september a.s. om 08.50 uur. Men moet zich via de website aanmelden www.gach.nl > recreatiesport > basisgroep > hier vooraf aanmelden > Recreanten die al GAC-lid zijn, en die weer opnieuw willen herstarten na een blessure of pauze kunnen zich ook op de website inschrijven o.v.v. “herintreder” 9


loopboek!

Hoek 13 Gouden Boek der K.N.A.U. Mooie quotes over atletiek staan in mijn boek van deze maand: 1. “Als je er eenmaal aan begint, kun je er niet meer mee ophouden.” Die is van Jesse Owens, volgens velen de atleet van de eeuw (al werd Carl Lewis het). 2. “Toen ik in 1901 het initiatief nam tot oprichting van een nieuwe bond, de N.A.U., was de toestand op atletiekgebied al zeer treurig gesteld.” Van Ere-voorzitter W.C. Hartman (met zulke initialen had ík liever mijn voornaam vermeld gezien). 3. In het huis der Nederlandsche Sporten voelt de atletiek zich als een arme neef in de woning van een rijken oom.” J.C. Schröder – een onbekende grootheid. 4. “Tienduizend middelmatige, maar alzijdig ontwikkelde 10

atletiekbeoefenaren hebben voor onze volkskracht oneindig veel meer betekenis dan één ster die in één nummer der Olympische Spelen uitblinkt.” Die is van voorzitter P.W. Scharroo, bondsbaas in 1951. “Ik heb een boek voor je”, had Gerard van den Bosch gezegd tijdens onze zaterdagse duurloop. Gerard is een echte boekenman regelt voor zijn kerk in Weesp de verkoop van tweedehandsjes en als daar iets tussen zit wat voor een van zijn loopmaatjes interessant is, dan neemt hij het mee. In de kleedkamer krijg ik het ‘Gouden Boek der K.N.A.U.’ een jubileumuitgave ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Atletiek Unie. Een boek dat ouder is dan ik ben – en ik vind mezelf al behoorlijk belegen. Direct na het douchen begin ik te lezen. Dan blijkt een 58-jarig boek net zo aardig als een splinternieuw exemplaar. Tweederde van de inhoud is gevuld met lijstjes vol kampioenen en uitslagen. Je kan veel van onze voorouders zeggen, maar van cijfers hielden ze. Er waren nog geen WK’s, maar

wel atletiekkampioenschappen voor militairen, en ook voor landen zeemacht, voor studenten, voor B-atleten, voor de jeugd. Plus de intergeallieerde militaire atletiek-kampioenschappen. Bij het halve eeuwfeest van de Atletiek Unie worden veel van de kampioenen en uitslagen vermeld. Lijsten lijsten lijsten Meer dan 150 pagina’s met tijden en namen. Je komt veel bekenden tegen: tientallen keren F.E.BlankersKoen (atletiek was nog een sport van dames en heren, voornamen daar deden ze niet aan). En ook Chr. Berger, M. B. Osendarp, A. Paulen, W.F. Slijkhuis – beroemde namen in de eerste helft van de vorige eeuw. Uiteraard ga je in zo’n boek op zoek naar clubgenoten. Dus blader ik al die lijsten door op zoek naar G.A.C. Dat valt tegen. Blijkbaar is onze club door de jaren heen meer van de recreatie dan van de topsport geweest. Je komt maar enkele kampioenen tegen. In 1948 en 1949 werd A. Kist Nederlands Kampioen op de 800 meter mannen. G.B. v.d. Graaf won in 1936 het nationaal B-kampioenschap op dezelfde 800 meter en J. Veuger de 1500 meter in de B-categorie. Wat dat precies inhield, B-kampioenschappen, dat wordt niet helemaal duidelijk. Nog een B-kampioen: L. Krijnen in 1944 en 1948 op de 110 meter horden. Bij de jongens werd in 1941 J.A. de Gruyl kampioen hoogspringen. Van de broer van die J.A. (Piet de Gruyl) hoorde ik ooit over de oprichting van de G.A.C. en de man die daarin een hoofdrol speelde komt ook in dit jubileumboek voor: A.J.G. Strengholt staat in het rijtje ‘Leden van verdienste’ en in de lijst ‘Dragers van het K.N.A.U.-erekruis’. Hij was bestuurder van de Atletiekunie en spoorde vier jonge Gooiers aan om een atletiekclub te beginnen. Eigenlijk is het een mirakel dat er zo weinig G.A.C.-ers in de lijsten staan, want wat waren er veel onderdelen waarop je kon scoren! Een selectie van de nummers die nu niet echt populair meer zijn: touwtrekken, polsstokverspringen, driesprong, verspringen zonder aanloop, hoogspringen zonder


en longen stelt, is niet gezond meer, wanneer onze verschillende organen daarop niet zijn voorbereid. En wanneer men ons tegenwerpt, dat er voorbeelden zijn van ‘hervorragende’ sportbeoefenaars, die spotten met alle regels van training en hygiëne, dan antwoorden wij: “dubbel jammer, want hoever zou iemand met een dusdanige natuurlijke aanleg en met zulk een weerstandsvermogen het niet gebracht hebben, wanneer hij zijn lichaam wél had verzorgd.

Onbekend maakt onbemind en dit is de reden, dat nog zeer velen leeken gelukkig- huiverig zijn voor training. Men denkt aan op bijzondere wijze toebereid voedsel, geheimzinnige middelen desnoods om de verrichtingen op te voeren; gelooft, dat elk ons vleesch aan een looper als contrabande wordt beschouwd. Niets is minder waar! Training beoogt niets anders, dan door eene hygiënische levenswijze, het gebruiken van doelmatig voedsel en het toepassen van geschikte oefeningen, het lichaam zoo krachtig en vaardig mogelijk te maken.”

recreATie

aanloop, 60 m. Hardlopen, 80 yards hardlopen, 100 yards hardlopen, 300 meter hardlopen, ¼ Engelse mijl hardlopen, 500 meter hardlopen, ½ Engelse mijl hardlopen, 1 Engelse mijl hardlopen, 2000 meter hardlopen, 3000 meter hardlopen, 2 Engelse mijl hardlopen, 4000 meter hardlopen, 3 Engelse mijl hardlopen, 6000 meter hardlopen, 4 Engelse mijl hardlopen, 7000 meter hardlopen, 8000 meter hardlopen, 5 Engelse mijl hardlopen, 9000 meter hardlopen, 6 Engelse mijl hardlopen, 7 Engelse mijl hardlopen, 8 Engelse mijl hardlopen, 9 Engelse mijl hardlopen, 15.000 meter hardlopen, half uur hardlopen, uur hardlopen.... Ik bespaar u alle estafette-afstanden.

Joost Huijsing

Altijd heb ik gedacht dat de wandelgroepen van nu iets heel moderns waren. Mis. Er werd ook in de eerste halve eeuw van de Nederlandse atletiek al wat afgewandeld – zij het nog niet Nordic. Maar ¼ Engelse mijl, 1000 meter, 1500 meter, 1 Engelse mijl, 2000 meter, 3000 meter, 2 Engelse mijl, 3500 meter, 4000 meter, 3 Engelse mijl, 5000 meter, 4 Engelse mijl, 8000 meter, 5 Engelse mijl, 10 kilometer, 15 kilometer, 10 Engelse mijl, 20 kilometer, 25 kilometer, 35 kilometer, 50 kilometer, 85 kilometer, 100 kilometer, een half uur, een uur, 24 uur.... Voor wie niet van trainen houdt... Het is meer dan amusant om te lezen hoe pakweg een eeuw geleden over wedstrijdsport werd gedacht. Met veel genoegen citeer ik een groot deel van een verhaal van G.A. Burger: “Het spijt ons te moeten erkennen, dat er nog altijd lieden zijn -overigens voorstanders van sport - die training in strijd achten met Amateursbegrippen. Een steekhoudend motief voor deze opvatting hoorden wij intusschen nog nooit en bestaat ons inziens ook niet. Waarom ons wél voorbereid voor een examen of iets, hetwelk daarmee gelijk staat (geestelijke prestatie) en niet voor een wedstrijd (lichamelijke prestatie)? Eerder het tegendeel is waar! Een lichaamsoefening, welke hooge eischen aan spieren, hart 11


Wandelen in Amsterdam In September wil ik weer Rondwandelingen gaan doen in Amsterdam, Ik heb diverse wandelingen bv. de Oude Stad, de Jordaan, ook de oude jodenbuurt. Elke wandeling duurt ongeveer drie uur. Beginnend bij het CentraalStation, en we eindigen weer bij het Station. Graag groepen van acht tot twaalf personen, mag ook minder. Bijna alle dagen in de week is mogelijk, dat is te bespreken. Je kunt mij bellen 035-6561059 of E-mailen l_baatsen@hetnet.nl of tijdens de koffie op dinsdagmorgen en zaterdag in het clubhuis aanspreken. Het hoeven niet speciaal Gac leden te zijn, je mag ook familie of kennissen mee brengen. Leo Baatsen.

EVENEMENTEN GAC 2009 Georganiseerd door de R.S.C. voor de recreatieleden 5 september Start Basisgroep 24 oktober Herfstloop 31 oktober Halowex (feest) 5 december Sinterklaasloop 26 december Kersttraining Al deze evenementen worden georganiseerd door de leden van de Recreatrie Sport Commissie, maar wij kunnen overal vrijwilligers bij gebruiken, dus voel je je geroepen om ons met een of ander evenement te helpen, neem dan contact op met een van onderstaande leden van de commissie. Lineke Braspenning 6216291 Krijn Griffioen 691015 Silvya Gerlach 60078 Madelon de Groot 6237137 Hannie v.d. Kroon 6832999 Bert Noom 6850697 Alja Meijer 6850719 Gertjan Reichman 6216291 Harm Oerlemans 6218235

nordic wAlkinG bij HeT Zoo'Tje Ook ik neem op vakantie graag mijn loopschoenen en tegenwoordig mijn loopstokken mee. Met die stokken in een speciale zak kan je goed vliegen. In Zweden leidt die zak soms tot de vraag of ik ga vissen en een Nederlands jongetje vroeg eens of ik een geweer bij me had. Eind juni was ik een paar dagen in Zürich. Zo'n dertig jaar geleden begon daar mijn hardloopcarrière, als zomertraining voor het langlaufen. In mijn eerste winter in Zwitserland langlaufte ik de Engadiner skimarathon, hoewel ik in mijn hele leven niet meer dan een week op de lange latten had gestaan en ook nog niet aan duursporten deed. /’ Ik was eigenlijk van plan om halverwege op de trein terug te stappen, maar het liep dus enigszins uit de hand. Nadat de spierpijn weggetrokken was, besloot ik dat ik de volgende winter weer mee wilde doen, maar dan beter getraind. Zürich is een ideale plaats voor hardlooptrainingen. Op verschillende plekken aan de rand van de stad vind je openbare kleedkamers, met daar vandaan uitgezette hardlooproutes, trimbanen en Finnenbahnen: houtsnipperbanen van ca. 1 km lang, waarop je op een zachte ondergrond rondjes kan lopen. In Zürich nam ik de tram naar de dierentuin - de Zoo - die we natuurlijk het Zoo'tje noemden. Het trammetje kruipt nog steeds door te nauwe bochten piepend de berg op. Hier moest ik even zoeken, maar mijn geheugen liet me niet in de steek: bij de ingang naar de schuilkelders onder de kantine van de tennisbaan bevinden zich nog steeds de openbare kleedkamers - brandschoon natuurlijk. Onder elk gebouw in Zwitserland zit in principe een atoomschuilkelder. Toen ik in Zwitserland woonde telde het land zes miljoen inwoners, waarvan één miljoen buitenlanders. In de schuilkelders was plek voor vijf miljoen mensen. Wie er buiten zou moeten blijven, is dus wel duidelijk. Die schuilkelders worden ook voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld als kleedkamer of jeugdherberg. Op het plattegrondje bij de ingang staan de verschillende hardlooproutes: blauwe, rode en zwarte in oplopende moeilijkheidsgraad, zoals bij skiën en langlaufen. De eerste dag liep ik een rode route. Rood bleek onderweg ook wel oranje of bruin te kunnen zijn. De zwarte route de volgende dag bleek ook wel groen te kunnen zijn, maar afgezien daarvan, waren de routes uitstekend aangegeven. Meestal liepen de rondes door het bos, met soms een mooi uitzicht over Zürich. De derde dag kwam ik langs zo'n typisch Zwitsers weitje met beige-bruine koeien met wollige oren, een pluimstaart en een koeienbel. In de wei liepen ook vijf ooievaars naar kikkers te zoeken. In mijn herinnering waren de meeste paden zachte bospaden, maar dat viel tegen: alle paden bleken grindwegen te zijn. Die zijn voor hardlopers overigens wel ideaal, want je hoeft niet op boomstronken en plassen te letten. Nordic walkers houden veel meer van zachte bospaden. Ik moest dus harder prikken, maar ik heb er toch wel lekker gelopen. Vooral ook omdat het zo nu en dan flink omhoog of naar beneden ging. Conclusie: de faciliteiten bij het Zoo'tje in Zürich zijn ideaal voor hardlopers, maar de Nordic walkers kunnen net zo goed thuis blijven. Er gaat weinig boven de bospaden rond de Vuursche! Liene Malsch

12


Op zaterdag 31 oktober om ca. 18.00 uur

mededelinGen

Als alternatief voor het kerstdiner hebben we hebben het sportieve samen met lekker eten en een feestje in een grote heksenketel gestopt, gekruid met een snufje Halloween en zie daar….

schuif je aan bij een gruwelijk stampotten buffet. ‘t Is wel ff doorbijten: vleermuispootjes en gestoomde trollenpukkels kauwen niet altijd lekker weg. Daarna laten we je los in het donkere bos voor een ijzingwekkende ervaring. …het bos zal na deze horror expeditie nooit meer hetzelfde zijn… Langer dan een uur houd je het daar niet uit en word je per bezem weer teruggevlogen naar het clubhuis. Daar veilig aangekomen kan je bijkomen met bloederige pompoensoep, gefrituurde oogballlen en ander lekkere hapjes. De rest van de avond muziek en dansen rond de heksenketel! Belangrijk om te weten: • Voor álle GAC-leden + 1 introducee pp • Entree is gratis! Ook het eten en een paar consumpties. • Opgeven van te voren is wel noodzakelijk. Dat doe je in het clubblad, op de website of gebruik de intekenlijst op het prikbord in de gang. • Dat inschrijven kan individueel, maar ook per groepje van max. vijf personen. (Verzin dan wel een naam. bv de “trollensnotjes”…maar dan origineler) • Wacht niet te lang…vol is vol!

Madelon, Sylvia en Lineke staan klaar om uitleg te geven. Spreek ze gerust aan. 13


Het leuke van de GAC is dat elk idee meteen steun krijgt. Geen bezwaren opwerpen en moeilijk doen maar meedenken en ideeen aandragen. Zelf loop ik al een tijdje rond met de gedachte voor een halve marathon bij zonsopgang vanaf de natuurbrug; het ultieme evenement. Over de prachtige heide en nog vochtige bossen rondom Hilversum, genietend van de ontluikende dageraad en het ontwakende wild. Maar zo’n idee vraagt meer tijd en organisatie. Dus dacht ik, begin gewoon met een loopje van 10 km over de hei bij zonsopgang en start bij de natuurbrug. De verpersoonlijking van ’t Gooi als veelzijdig natuurgebied. Een evenement dat vooral rust en ontspanning uit moet stralen. Daarom aan het begin de zonnegroet, als eerbetoon aan de opkomende zon en om stil te staan bij de prachtige natuur die ’t Gooi rijk is. Als het loopje ook nog wat geld op brengt voor een mooi natuurproject in Hilversum, zou het de cirkel rond maken. Eigenlijk was het niet meer dan een voornemen, een schets, een raamwerk dat binnen de kortste keren ingevuld is door velen binnen de GAC Steun van alle kanten Het plan lag koud op tafel of de ideeën stroomden binnen. Jaap Hamersveld zette - via google maps - een prachtige route uit en kwam met de naam voor het 14

loopje; Zomergroet loop. Elly, Linneke, Bea en Dick melden zich spontaan aan als begeleiders van de loopgroepen. André Verweij mailde dat hij met een wandelgroep op stap zou gaan. Iedereen was bereid om vroeg uit de veren te komen om het idee te realiseren. Robert Elfrink was meteen enthousiast en zorgde voor een stukje sponsoring. Ook daarvoor was niet veel nodig want Marion Sjollema vond het zo’n leuk idee dat zij spontaan aanbood de zonnegroet midden op de hei met de groep uit te voeren. Tevens was zij bereid € 250,- bij te dragen aan het natuurproject. De gemeente Hilversum zou € 500,- bijdragen aan het natuurproject dat steun zou krijgen van de Zomergroet loop. Opkomst boven verwachting Alles leek op wieltjes te gaan maar nu de deelnemers nog. Wie krijg je om vier uur z’n bed uit om bij zonsopgang een wandeling of loopje van 10 km af te leggen en ook nog 5 euro te laten betalen. Zou ik daar alleen staan met de begeleiders die zich spontaan opgegeven hadden? Op weg naar de vertrekplaats doemde in de nevel spontaan een fotograaf op. Het was Siebe die, misschien wel voor het eerst in zijn leven het vroege uur tartte om het evenement te vereeuwigen. En ter plaatse waren er ruim vijftig deelnemers, die net als Siebe, niet

door de wekker heen waren geslapen. Iedereen had z’n eigen ontbijtje meegenomen om deze, na afloop, gezamenlijk op het terras van theehuis Crailo te nuttigen. Met dank aan de uitbater van het restaurant die zijn terras ter beschikking had gesteld. Nog voor er ook maar één stap was gezet kon de ochtend voor André al niet meer stuk. Al fietsend over de hei had hij genoten van de prachtige nevel die zich als een lint boven de hei bewoog. En eigenlijk gold dat voor iedereen. Voor groot wild hoef je echt niet naar Afrika; vroeg opstaan en over de hei struinen en je komt reen, vossen, konijntjes en koeien (ja die zijn ook vroeg op) tegen. Zeker voor herhaling vatbaar. Wanneer de volgende editie is hoor u vanzelf. Maar het zal wel zondag voor of net na de langste dag worden. En oh ja, er is € 1000,- opgehaald voor het project Natuur-Wijs. Agnes Meijs gaat met schoolklassen drie dagen de natuur in. Voorlopig wordt het de dr. Lelyschool en de Nassauschool. Kunnen die kinderen ook eens een reetje in het echt zien en niet via de computer. Jacques van Rooijen


business runner Nog nooit heb ik als business loper aan een evenement meegedaan. Wel heb ik me flink geërgerd aan in-de-weg-lopende business runners. Mijn eerste ervaring met het fenomeen business loper was bij de van Dam tot Dam loop – lang geleden. Toen ik hem liep, startten de echt snelle wedstrijdlopers voorop, gevolgd door de business lopers, die op hun beurt weer gevolgd werden door de niet zo snelle wedstrijdlopers. Tot die laatste categorie behoorde ik. Toch wilde ik wel in ruim een uur in Zaandam zijn. Het eerste stuk ging prima. Maar na een paar kilometer stuitte ik op de eerste business lopers. Niet gewoon eentje, maar direct een volledig wegvullende blokkade van mensen met een AH T-shirt. Daar was geen voorbijkomen aan. Weg scherpe tijd. Ik heb van pure nijd een jaar lang de AH gemeden. Een meer recente ervaring had ik begin dit jaar bij de halve van Egmond. Ook zo’n massaal loopfestijn. Gelukkig had ik van Ivar een startnummer voor het eerste recreatievak gekregen. Tot vlak na het startschot gaf mij dat een tevreden en zeker gevoel. Lekker beuken over het strand en door de duinen. Laat de elementen maar komen. Die kwamen ook, maar niet alleen. Er was ook nog een vak met een paar duizend business lopers voor me. Ik heb 21 kilometer moeten wenden en keren, inhouden en weer doorgaan, heb door het mulste zand, het natste strand en de ongelukkigste duinpadranden moeten crossen. Ik haat business lopers. Of moet ik zeggen: ‘ik benijd business lopers’? Die business lopers hebben het toch maar goed. Speciale voorzieningen bij start en finish. Eigen kleedkamers, hapjes en drankjes, extra veel supporters en een eigen luxe, lekker vooraangelegen startvak met business class toiletten. Ik werk in Amersfoort. En toevallig viert Amersfoort dat het 750 jaar stadsrechten heeft. Een mooie gelegenheid voor een unieke marathon door de Keistad. Alle highlights van Amersfoort kunnen zo geëtaleerd worden. Ook een prachtige gelegenheid voor Amersfoortse bedrijven om te sponsoren en met business teams voor de dag te komen. Zo ook het bedrijf waar ik voor werk. We konden een stuk of tien lopers op de been brengen, waaronder twee marathonlopers. Ik was helemaal verguld toen ik de envelop met mijn startnummer kreeg. Ik

lAnGeAfsTAnd

82.

15


had nummer B2. Het kon bijna niet mooier. Mijn marathonlopende collega had B1. Het kwam even in mijn hoofd op om te proberen de nummers te ruilen. Maar ik leer gelukkig steeds beter om dit soort impulsen te onderdrukken. Bij mijn marathonpakket hoorde ook een papieren armbandje dat toegang gaf tot het business meeting point. Net als grote marathonbroer Rotterdam heeft ook Amersfoort een koopgoot, of beter: een koopgootje. Het business meeting point was in het koopgootje. De ingangen werden beveiligd door echte professionals van een heuse beveiligingsfirma. Ik was het papieren armbandje dat toegang gaf tot de businessgoot natuurlijk kwijtgeraakt. Met wat moeite kon ik me langs de beveiliging praten. Er stonden hapjes en drankjes. Daar waren echter munten voor nodig. Ik herinnerde me een plastic schijfje in mijn loperspakket. Ik had dit ding als een niet erg indrukwekkende reclame-uiting weggegooid. Er was ook een donkere opslagruimte die als kleedkamer moest dienen. Toch beter dan je te moeten omkleden in een parkeergarage. Ook had ik me veel voorgesteld van de business class toiletten. Welnu, die waren niet beschikbaar in het koopgootje. Dat was een flinke klap. Een eindje verderop (wel weer langs de beveiliging) waren er toiletten waar – 16

vreemd genoeg – voor betaald moest worden. Het meest had ik me echter verheugd op het business startvak. Tien minuten voor de start wurmde ik me met mijn B2 startnummer naar de ingang van de startvakken. De startvakken werden ook bewaakt door imposante professionele beveiligers. Ik wees naar mijn startnummer: ‘B2, business’. ‘ Nee meneer, u heeft geen sticker. U moet gewoon achteraan gaan staan’. ‘Maar…, eh… ik ben ook best snel..’. De beveiliger was onvermurwbaar. Daar stond ik – business loper – geen toilet, geen startvak, naast de man die uren later onder applaus als laatste loper zou worden binnengehaald. De marathon zelf was bijzonder. Door een hal met treinen en door de stationshal. Midden tussen enthousiast aanmoedigende treinreizigers. Wel even een trap op en over glibberige ondergrond. Twee keer door een brandweerkazerne. Door de dierentuin. Over militair oefenterrein. Over het terrein van Zon en Schild. Het publiek overal even enthousiast. Qua belevenis een prima marathon. De marathon was eenmalig, dus ik zal niet zeuren over de technische missertjes in de organisatie. Maar, de status als business runner is me flink tegengevallen. Siebe Turksma


bruto netto 30 Mei IJselsteinloop, 1/2 M Siebe Turksma, M55 1.37.05 1.37.01 1 Juni Woerden, 1/8 Triathlon Mary Langerak V50+1ste 1.20.21 Gea vd Weert V50+3de 1.22.51 Jaap Langerak H50+ 1.28.56 7Juni Drie Dorpen loop Kortenhoef Nick van Tol 1e, Msen 5 km 16:56 Rendolf van Hoof 34.48 Mirjam Koersen, 1e Vsen, 5 km 18:19 Lydia Slob 22:15 Marloes Steenhuizen 22:38 Max Putman M 10 km 37:38 Mark Hilberts 38:44 Halve Marathon M Maurits de Ruiter, 1e 1.17.10 Andre Peer 1:27.33 Jeroen van Geelen 1:28.10 Martin de Vor 1:30.03 Herman Verra 1:30.52 Ivar Wierenga 1:31.55 Siebe Turksma 1:32.21 Alec Dijkshoorn 1:39.03 Frans Oomen 1:41.04 13 Juni Oostermeent Triathlon, Huizen, NK Masters Esther Brakenhoff, OD Dames 2:17.40 Elles Spaans, D 40 2:36.15 Loes Terwel, D50 2:36.52 Gea van der Weert-Doef 2:45.02 Mary Langerak, D55 2:50.41 Jaap Langerak H55 2.57.39 14 Juni Triathlon Amsterdam Eva Janssen, 1e 2:09:23 Amersfoort Marathon Ivar Wierenga 3.21.59 Siebe Turksma 3.35.10 20 Juni NK Triathlon Stein Eva Janssen, 3e 2:12:35 28 Juni Vechtloop, Weesp Rendolf van Hoof, 5 Km M 37.48 37.38 Martin de Vor, 10 km M 41:57 41:54 Peter Koens, 15 km M 1:03.33 1:03.23 Andre Peer, 1/2 M 1:33.17 1:33.07

zondag 28 juni 2009 Vechtloop Weesp 10 km Corien van Andel 52:27 zondag 28 juni 2009 Vechtloop Weesp 5 km Rendolf van Hoof 37:48 zaterdag 20 juni 2009 Wasmeerloop Hilversum 4 km Clemens van Wilgenburg 23:59 Rendolf van Hoof 32:15 zaterdag 20 juni 2009 Wasmeerloop Hilversum 8 km Rene Udo 41:40 vrijdag 19 juni 2009 De Haarlemse Grachtenloop Haarlem 5 km Leo de Vries 21:49 Patty Verheul 26:03 vrijdag 19 juni 2009 Midzomernachtcross Amsterdam 10 km Ruurd van Elburg 46:15 Chris van de Kamp pd 56:02 Peter Sterkenburg 57:51 Elly Majoor 58:52 zondag 14 juni 2009 10 km 750 jaar Amersfoort Amersfoort 10 km Saskia Duursma 47:21 Astrid Kooij 48:36 Rene Udo 51:21 Corien van Andel 52:02 zondag 14 juni 2009 5 km 750 jaar Amersfoort Amersfoort 5 km Rendolf van Hoof 37:35 zondag 14 juni 2009 5E DSB-bankloop Hoorn 10 km 8 William Osinga 42:33 3 Anja van Velsen 42:34 6 Niko Bel 44:08 25 Hans Apeldoorn 57:41 zondag 14 juni 2009 Halve van Amersfoort Amersfoort 21,1 km 873 Cornelie Peschar 1:51:48 Ilonka Lauf 1:55:37 1361 Clemens van Wilgenburg 1:59:22 2017 Marlies Bakker 2:09:48 zondag 14 juni 2009 Hele van Amersfoort Amersfoort 42,2 km 190 Siebe Turksma 3:35:10 Paul de Wit 3:39:45 826 Lies Muntslag 4:30:33 zondag 7 juni 2009 Drie dorpenloop Kortenhoef 1,5 km 1 Tess van den Berg 05:25 6 Jort Boxelaar 05:33 2 Suzanne van den Broek 05:34 12 Mathijs van de Fliert 05:53 15 Tobias van Ee 06:01 24 Sam Faas 06:31 28 Derk van den Hoven 06:50

11 Rosanne van Ee 07:25 12 Anouk Mijnhout 07:26 17 Linde Buruma 08:02 18 Xanthe Buruma 08:03 zondag 7 juni 2009 Drie dorpenloop Kortenhoef 10 km 4 Max Putman 37:38 7 Mark Hilberts 38:44 3 Marielle van Laar 46:29 65 Walter Mijnhout 46:58 76 Joost Beerthuizen 47:57 Jan Keurs 48:14 88 Arthur Westgeest 49:08 108 Frank Rob 49:49 128 Aad Koppes 51:37 17 Corien van Andel 51:56 142 Eric Poelmann 52:30 145 Richard Egberink 52:31 144 Tjeerd Buruma 52:40 154 Peter Beukers 53:14 156 Marcello Driesenaar 53:17 159 Rokus van Opstal 53:51 168 Kees Verkuil 54:04 31 Ada Pauwels 54:49 173 Adriaan Muts 55:08 37 Denise Kastermans 55:35 185Evert van Kooij 56:04 189Sander Visser 56:54 57 Mirjam de la Motte 57:30 195 Jan van Doorn 57:49 55 Monique van Dijk 57:56 59 Tineke Verburg 58:31 65 Eva Hueting 59:04 84 Marleen Theebe 1:03:09 91 Nynke Bron 1:05:50 zondag 7 juni 2009 Drie dorpenloop Kortenhoef 21,1 km 8 Martin de Vor 1:30:03 12 Herman Verra 1:30:51 14 Ivar Wierenga 1:31:55 13 Siebe Turksma 1:32:21 36 Michel van den Hoven 1:38:40 48 Frans Oomen 1:41:04 5 Elles Spaans 1:55:09 zondag 7 juni 2009 Drie dorpenloop Kortenhoef 5 km 1 Nick van Tol 16:56 1 Mirjam Koersen 18:19 4 Lydia Slob 22:15 6 Marloes Steenhuisen 22:38 7 Rieteke Hรถlscher 23:11 28 Sytze de Vries 23:52 15 Nicole Koning 25:31 48 Armand Zwiers 27:27 34 Mariska van Wengen 28:15 38 Natasha Kok 28:47 43 Bea de Boer 30:02 62 Rendolf van Hoof 34:48 zaterdag 30 mei 2009 IJsselsteinloop IJsselstein 10 km Frank Aalten 45:36

lAnGeAfsTAnd

lAnGe recreATie AfsTAnd wedsTrijd

Sta je hier niet bij of klopt je tijd niet, stuur een briefje naar Clemens of een mailtje naar uitslagen.recreatie@gach.nl 17


83. FRACTALS EN ANDERE HINDERNISSEN

in de berGen

Er zijn verschillende typen bergmarathons. Het populairste type is het - finish op de top - type. Voorbeelden hiervan zijn de Zermatt, Graubünden en Jungfrau marathon. Het parcours begint zo laag mogelijk en eindigt zo hoog mogelijk. De lopers kunnen nadat ze gefinished zijn, met een kabelbaan of treintje terug naar beneden. De aantrekkingskracht van dit type marathon zijn de ‘hoogtemeters’. Hoe meer klimmen hoe beter. Dat is lekker zwaar en vereist weinig technische vaardigheden van de lopers. Deze marathons zijn dan ook zeer populair bij ‘vlaklanders’. Vlaklanders kunnen vaak wel klimmen, wat gewoon een kwestie is van dom doorbeuken, maar kunnen niet dalen. Het tweede type bergmarathon is van de - hoog beginnen, laag eindigen - soort. De organisatie stelt een snelle marathon in het vooruitzicht. In de praktijk valt dit enorm tegen. Als het parcours redelijk gladjes verloopt, gaat het nog wel. Vaak zitten hier echter steile afdalingen in, veel bochten en toch nog klimmetjes. Als je nooit spierpijn hebt, maar dit wel eens wilt meemaken, is dit jouw type marathon. Het derde belangrijke bergmarathontype is het - erop, erover en eraf - type. Dit kan een berg op en er weer af zijn, maar het kan ook het passeren van een pas zijn. Bij voorkeur op een plek waar je normaal (met de auto of de fiets) niet kunt passeren. De Montafon18

Arlberg-Marathon is van dit type. De marathon start in Silbertal (Vorarlberg, Oostenrijk) en eindigt in St Anton am Arlberg (Tirol, Oostenrijk). Met de auto is dit een kilometer of 50, waarbij je over de Arlbergpas gaat (of tegen betaling door een lange tunnel). De marathon gaat lekker binnendoor over het Silbertaler Winterjöchle. De route is qua afstand zo efficiënt dat er zowel bij de start als bij de finish een flinke extra lus in het parcours moet worden opgenomen om op ruim 42 kilometer te komen. De lus bij de finish werd door een medeloper beschreven als een ‘verdammte Scheissschleife’ (verdomde shitlus). Toen ik deze marathon in mijn vakantieprogramma


zijn niet voor mensen die de trainer vreemd aankijken als ze een klein stukje paardenpad kiest. Ook als je de steilste afdaling van de heuvel bij Anna’s Hoeve eng vindt, moet je twee keer nadenken. Als je het erg vindt dat je natte voeten gaat krijgen om over een Gooise sloot te komen, heb je ook een probleem hoog in de Alpen. Je kunt beter ook niet bang zijn voor runderen. Het merkwaardige is dat ik in het Gooi ook niet over een sloot spring en de steile afdaling van de Anna’s Hoeve heuvel gekkenwerk vind. In het Gooi kan ik het niet eens. Op de hei kies ik een andere route wanneer ik een koe op mijn pad vind. In de Alpen zijn deze hindernissen echter onvermijdbaar. Dan wordt het ineens leuk.

lAnGeAfsTAnd

opnam, had ik alleen het hoogteprofiel op de marathon website gezien. Mijn conclusie op basis van dit profiel was dat het weliswaar een flink eind klimmen was, maar dat het redelijk geleidelijk was. De afdaling zag er ook gladjes uit. De strategie voor het verdelen van mijn krachten was dus simpel. Niet te hard weg. Gestadig klimmen. En dan stevig, maar niet overdreven afdalen, zodat ik nog wat over zou hebben voor de ‘Scheissschleife’ bij de finish. We gaan voor een intermezzo even terug in de tijd. Herinner je je de fractals nog? (niet de Freggels! hoewel Gobo - een van de freggels - wel erg hard kon lopen) In de jaren 80 bleek de natuur vol met fractals te zitten. Een fractal is een ‘ding’ dat er op elke schaal hetzelfde uitziet. Als je erop inzoomt, ziet het er net zo uit als het totaal. Een voorbeeld van een fractal is een kust. Op een overzichtskaart zie je in- en uitstulpingen. Zoom je hier op in, dan blijken er in die in- en uitstulpingen weer in- en uitstulpingen te zitten. Dit blijft bij verder inzoomen zo doorgaan. De echte lengte van de kust is dan ook flink groter dan het er op een overzichtskaart uitziet. Het hoogteprofiel van de Montafon-ArlbergMarathon bleek ook een fractale structuur te hebben. Op het hoogteprofiel zie je een geleidelijke afdaling. In werkelijkheid bestaat zo’n afdaling uit een stuk gematigd klimmen, gevolgd door een steile afdaling. Zo steil dat je er als hardloper (zeker als vlaklander) niets aan hebt. Deze steile afdalingen zijn zwaar en langzaam. In het stukje geleidelijke klim zit weer een stukje steile klim en een vlakker stuk. In dit vlakkere stuk zit weer een stukje stijgen en dalen. En zo gaat het maar door. Het fractale karakter van het parcours maakte het zwaar. Er waren echter ook nog andere obstakels voor een Gooise loper. Het hoogste deel van het parcours bestond uit het Silbertaler Winterjöchle en het gebied van de Fresch Alpe. Hoewel dit stuk van het parcours een korte verbinding tussen Vorarlberg en Tirol vormt, heeft niemand ooit de moeite genomen hier een fatsoenlijk pad aan te leggen. Waarschijnlijk omdat het feitelijk een stuk moeras is. De standaard ‘alpenoplossing’ voor zo’n nat stuk alpenland is het gooien van wat stukken rots in de minst drassige stukken en daar iedere 30 meter een rood-wit-rood vlaggetje op te schilderen om aan te geven dat we hier te maken hebben met een officieel pad. Dit type pad is helemaal niets voor een vlaklander zoals ik. Ik ga hier voetje voor voetje, moeizaam balancerend, bang om te vallen, overheen. Links en rechts schieten de echte berglopers voorbij. Optimisten zoals ik blijven echter denken dat zo’n ‘pad’ nooit lang kan zijn. Mis! In het geval van de Montafon-ArlbergMarathon duurde het een kilometer of zes. Weg was mijn ambitie om een redelijke tijd te lopen. Bergmarathons van het type – erop, erover en eraf –

De Montafon-Arlberg-Marathon De bergdorpen in de Alpen leven van het toerisme. Het late voorjaar en de vroege zomer vormen het laagseizoen. Toeristische attracties, waaronder de kabelbanen, zijn meestal gesloten voor onderhoud.

Ieder zichzelf respecterend bergdorp heeft echter een ‘Toerismusverband’ dat moeite doet om ook in het laagseizoen wat toeristen te vangen. Sport is een goeie mogelijkheid. De laatste jaren worden er dan ook steeds vaker hardloopwedstrijden, wandeltochten, fietstochten en triathlons georganiseerd. De Montafon-Arlberg-Marathon werd dit jaar voor de zevende keer georganiseerd. Behalve hardlopend is er ook de mogelijkheid om de route Nordikkend (of Nordiccend, of toch maar Nordic Walkend) af te leggen. Ook wandelend (zonder tijdwaarneming) kan het belangrijkste deel van de route (30 km zonder de lussen bij de start en de finish) worden afgelegd. Dit jaar waren er voor het eerst ook kinderlopen bij start en finish. De marathon wordt flink gesponsord. Er is zelfs een goed gevulde prijzenpot. Dit jaar stonden er volgens de speaker 230 deelnemers aan de start. De organisatie verliep gladjes, maar je moet niet verwachten dat je een dik pak met instructies krijgt. Wel even vragen waar de bus naar de start vertrekt en waar je je tas met kleren weer terug kunt vinden. De verzorging onderweg is prima. Veel keus in vast en vloeibaar voedsel. Wildplassen vindt niemand erg. En, landschappelijk is de marathon prachtig. Waar het lopen het rotst is, zijn de uitzichten het mooist. Siebe Turksma 19


20


Donderdag 30 juli 21e Decathlon Polderloop De Kwakel Website: www.polderfeest.nl Afstanden: 10 km 20.00 uur. Tijdens de zomerfeesten in de Kwakel vindt deze loop plaats in en rond de Kwakel

Woensdag 26 augustus 15e Emiclaerloop Amersfoort Website: www.avtriathlon.nl Afstanden: 2,5 km, 5 km en 7,5 km 19.35 uur en 10 km 19.30 uur. Het parcours bestaat uit rondes van 2,5 km en gaan door Kattenbroek en langs park Schothorst. Woensdag 26 augustus Gildeloop Soest Website: www.avpijnenburg.nl Afstanden: Tijd 18:40 uur. Nog geen informatie over afstanden en starttijden. Zondag 30 augustus 23e Hemmeromloop Hem Website: www.hemmeromloop.nl Afstanden: 5 km 11:00 uur, 10 km 11.30 uur en 16,1 km 12.30 uur. Leuke loop in en rond Hem met voor- en achteraf genoeg vertier voor jong en oud.

Zondag 6 september Tempo-Run Bussum Bussum Website: www.tempo-run.nl Afstanden: ````4 km 11.30 uur en 10 km 12.15 uur Het parcours voert de lopers zowel over de Huizerweg als door "t Mouwtje en de wijk daarachter: een prachtig stukje Bussums groen. Langs de route zorgen gezellige bandjes en ander entertainment ervoor dat iedereen de moed erin houdt.

lAnGeAfsTAnd

remko’s reuZe leuke loopjes

Afstanden: 15 km en 30 km 11:00 uur Het parcours bestaat ut 1 of 2 rondes van 15 kilometer en loopt door het Landelijk Noord net boven Amsterdam. De ideale voorbereiding voor de marathon van Amsterdam.

Zaterdag 12 september Fishpotatorun Emmeloord Website: www.fishpotatorun.nl Afstanden: 12,8 km 14.00 uur De loop gaat van het vissersdorp Urk naar de 'aardappelstad' Emmeloord over een afstand van 12,8 km. U wordt per bus vervoerd van Emmeloord naar Urk. De naam verklapt ook al een gedeelte van de herinnering. Zondag 20 september Halve van Hoogland Amersfoort Website: www.halvevanhoogland.nl Afstanden: 21,1 km 12.55 uur 10 km 12.50 uur en 5 km 12.45 uur Het parcours bestond uit 3 rondes van 7 kilometer,dit wordt echter dit jaar aangepast. Het loopt in ieder geval door het park Hoogland-West. Ook nog deze maand en volgende maand: 13 September finale mastercompetitie 27 September Posbankloop in Velp 4 oktober Marathon van Brussel 18 oktober Marathon van Amsterdam 19 september Damloop bij de goede doelen.

Zondag 30 augustus Gooische Run Laren Website: www.gooischerun.nl Afstanden: 5 km, 10 km en 15 km 14.00 uur Het parcours voert door Laren en Blaricum en gaat langs de huizen van een aantal BN-ers. Dit jaar is het doel geld in te zamelen voor Orange Babies Zondag 6 september Haarlemmermeer Marathon Hoofddorp Website: www.haarlemmermeermarathon.nl Afstanden: 5 km 10.30 uur 10 km 11.15 uur, 21,1 km en 42,2 km 11:45 uur Het parcours voert door diverse dorpskernen en langs Schiphol. Zondag 6 september 30 van Amsterdam Noord Amsterdam Website: www.30vanamsterdamnoord.nl 21


BESTUUR bestuur@gach.nl Voorzitter Ruud van Bokhorst voorzitter@gach.nl Birkenheuvelweg 58 035-6243073 / 06-43896131 1215 EV Hilversum Secretaris Marcel Schelfhout secretaris@gach.nl Liebergerweg 27 06-16238400 1221 JN Hilversum Penningmeester Bert List penningmeester@gach.nl Meikevermeent 27 035-6982099 1218 HB Hilversum Leden Maarten Broek maarten-bestuur@gach.nl Remko Groot 035-7728914 remko-bestuur@gach.nl Joke Kooiker 035-5312302 joke-bestuur@gach.nl Wilma Terwel 035-5318264 wilma-bestuur@gach.nl ATLETIEK MANAGER Peter Koperdraad 06-12059906 peterkoperdraad@gach.nl FACILITAIR MANAGER DICKINDENBERKEN@GACH.NL Dick in den Berken 06-51557784 VERTROUWENSPERSOON vertrouwenspersoon@gach.nl Helene Heckman 035-6247979 LEDENADMINISTRATIE ledenadministratie@gach.nl Chris van de Kamp Chrysantenstraat 13 035-6215516 1214 BK Hilversum Betalingen Postbank 284190 t.n.v. GAC Hilversum REDACTIE CLUBBLAD clubblad@gach.nl Eindredactie Carla van Lingen 035-6243909 Opmaak Ron Meijer 035-6850719 info@starttofinish.nl leden Frank Aalten 035-6280992 Lineke Braspenning 035-6216291 Frans van der Kroon 035-6832999 Henk Ockeloen 035-5252654 Siebe Turksma 035-7721909 Jan Dirk Vos 035-6246106 Reuzeleuke loopjes Remko Groot 035-7728914 remko2110@hotmail.com WEBSITE: internetredactie@gach.nll Web content manager Job van Barneveld BEHEERGROEP CLUBHUIS beheergroep@gach.nl Voorzitter Ernst Kasanmoentalib 035-6247135 Secretaris Felix Debets 035-5318264 Penningmeester Henk Bakker 035-7724591 RESERVERINGEN CLUBHUIS EN BAAN reserveren@gach.nl Hans Veldmeijer 035-6247095 ONDERHOUDSGROEP CLUBHUIS EN BAAN Voorzitter Cor van Asselt 035-6854765 Leden Dries Bijaard 035-6561102 Dick van Gessel 035-6852970 Dick in den Berken 06-51557784 dickindenberken@gach.nl Henk van der Kolk 035-6858828 Wim Lam 035-6851926 Niek Vogel 035-6243662 Berry van der Wolk 035-6249029 Geluidstechnicus Cor van Asselt 035-6854765 COMMISSIE SPONSORING Sponsoring@gach.nl Gerard van den Bosch 0294-410657 g.bosch6@chello.nl Minke van Thiel 035-6248472 gijsenminke@wxs.nl Dick in den Berken 035-6945316 berken9@kpnplanet.nl COMMISSIE WEDSTRIJDATLETIEK cwa@gach.nl Voorzitter Jan-Willem van Henten 06-16134720 22

Secretaris Marleen Ram 06-47036776 Penningmeester Nic van Tol 06-55946667 Leden Alle Koperdraad 06-12059790 Michiel van Voorthuijsen 06-45328039 Berend Reichman 06-52182984 Melanie Versteeg 06-13592878 Anne Baar 06-49793450 Harry Bontje 06-21942724 Wendy Vet 06-17192981 EVENEMENT: ARENA GAMES Voorzitter Maarten Broek 06-45328085 Secretaris Arjan van Harn 06-13233897 Penningmeester Arjan van Harn 06-13233897 Lid Ewald Koekoek 06-13903462 Coordinator baan/materiaal Aswin Jagers 06-19776413

maarten-bestuur@gach.nl

EVENEMENT: MAPLE LEAF CROSS info@mapleleafcross.nl Voorzitter leden Michael Kromhout 035-6720902 EVENEMENT: NIKE HILVERSUM CITY RUN Dick Slootbeek 06-51845835 bestuur@nikehilversumcityrun.nl TECHNISCHE COMMISSIE tc@gach.nl Voorzitter Coen Hulsman 035-6220133 coen@hulsman.nl Secretaris Maarten Broek maarten-bestuur@gach.nl penningmeester Marc van Veen 035-6838847 materiaalbeheer Aswin Jagers 035-6470642 ajagers@gmail.com clubrecords Marcel Kremer 06 23806264 JEUGD TECHNISCHE COMMISSIE jtc@gach.nl Coรถrdinator jeugd John Dankers jtc@gach.nl Jeugdtrainersbegeleiding Hans Gort hans@aim4music.nl WEDSTRIJDORGANISATIE COMMISSIE woc@gach.nl Voorzitter wedstrijdsecr. pupillen en jury Wilma Poort 035-6236200 w.j.poort@hetnet.nl Jury Coordinatie Vacature Secr. Uitwedstrijden pupillen en CD jun. Clemens v.Wilgenburg 035-6858072 Secr. Uitwedstrijden AB jun., sen., vet. Ingrid van Dijk Jaap ter Haarstraat 31 1321 LA ALmere ivandijk@tiscali.nl KANTINECOMMISSIE kantine@gach.nl voorzitter Gerard van Rooij 035-6852316 secretaris Gert Wingelaar 06-12386333 penningmeester Jan Keurs 0294-410210 inkoop Gert Wingelaar 06-12386333 planning bardienst Cindy van der Blom 035-6857174 cindy@robencindy.com evenementen Nora Swankhuizen 035-6550709 technische zaken Nico v/d Lee 035-6211998 algemeen lid Ed Bisel 035-6932382 Gerard Bakker 06-21553910


Jongens pup. A 2e jaars Berend Reichman breichman.gac@gmail.com Meisjes junioren D 1e jaars Bert Grob ib.grob@tiscali.nl Jongens junioren D 1e jaars Michiel van Voorthuijsen michvoort@hotmail.com Meisjes junioren D 2e jaars Marianne Bruijninks jantje_40@hotmail.com Jongens junioren D 2e jaars Bob van Manen manen48@zonnet.nl

wie - wAT - wAAr

SPORT MEDISCHE COMMISSIE Coördinator Jaques van Garderen 035-6241370 Fysiotherapeut Hans Hofman 06-21818107 Sportmasseur Dik Zeldenrijk 035-5823212 RECREATIESPORT COMMISSIE RSC@GACH.NL Voorzitter Krijn Griffioen 035-6931015 k.griffioen@wanadoo.nl Gertjan Reichman 035-6216291 g.reichman@wxs.nl penningmeester Bert Noom 035-6850697 bertnoom@planet.nl Secretaris Alja Meijer 035-6850719 alja@starttofinish.nl leden Lineke Braspenning 035-6216291 Silvya Gerlach 035-6400782 Madelon de Groot 035-6237137 Hannie van der Kroon 035-6832999 Harm Oerlemans 035-6218235 LOOPTEAM loopteam@gach.nl Voorzitter hardlopen Geraldine van Bers 035-5824095 Voorzitter wandelen Patrick Weening 035-6856060 Lid RSC Krijn Griffioen 035-6931015 Leden Joost Fontaine 035-6853906 Yvonne van de Voort 035-6218437 Astrid van Haaften 035-5821053 TRAINERS WEDSTRIJDATLETIEK Selectie meerkamp meisjes/vrouwen Janet Hulshof 06-49137719 aniracus@hotmail.com. Selectie 800m t/m marathon Siebe Turksma 035-7721909 siebe.turksma@chello.nl selectie meerkamp jongens/mannen Niels Alofsen 06-42437272 niels@alofsport.nl assistentie Niels Alofsen Jan Willem van Henten jw_henten@hotmail.com selectie sprint en horden Eric Buuts assistentie Janet Hulshof Jan Versteeg 035-6836687 famj.versteeg@tiscali.nl allround A/B-junioren: Peter Koperdraad 06-12059906 peter@koperdraad.nl allround C-junioren: Wouter Stiekema 06-26550126 wouter@wstiekema.nl midden en lange afstand jeugd Dik Zeldenrijk 035-5823212 dzeldenrijk@freeler.nl assistentie Dik Zeldenrijk: Bob van Manen lange afstand Frans Looijer 035-6830124 anitaphilipsen@hetnet.nl masters vrouwen en mannen Kees Jagers 035-6850932 selectie werpen Ronald Henriquez 035-6914012 rhenriquez@orange.nl specialisatie kogelslingeren Ingrid van Dijk ivandijk@tiscali.nl HOOFDTRAINERS JEUGD * volledig overzicht: zie website! A-atletiek Martin de Vorm.devor@hi.nl Mini's + Smurfen Nelleke Dankers joh.dankers@planet.nl Meisjes pupillen C Christine Toonstra toonstra-hilberts@zonnet.nl Jongens pupillen C Ronald Feijen defeijens@hotmail.com Meisjes pupillen B Nelleke Dankers joh.dankers@planet.nl Jongens pupillen B Willem van Willigenburg w.van.willigenburg@gmail.com Meisjes pup. A 1e jaars José Hilhorst josehilhorst@kpn-officedsl.nl Jongens pup. A 1e jaars Stephane Wieneke nbrovsky@wanadoo.nl Meisjes pup. A 2e jaars Stef de Beer sdebeer@hetnet.nl

TRAINERS RECREATIESPORT Hardlopen Anneke Bakker 035-6219332 Geraldine van Bers 035-5824095 Hans Bikker 035-6859164 Ed Bisel 035-6932382 Sandra Bos 035-6838601 Marion Boshuis 030-6621000 Laus Bosman 035-5821691 Lineke Braspenning 035-6216291 Gerie Broek 035-6912887 Karin de Bruijn 035-6851153 Erik Dalmeijer 034-6213340 Felix Debets 035-5318264 Piet Doorn 035-6910271 Chris Doornekamp 035-6853419 Paul de Wijs 035-6851800 Chris Driessen 035-6234173 Clemens van Wilgenburg Els Elenbaas 035-6854026 035-6858072 Joost Fontaine 035-6853906 Gert Wingelaar 035-6856122 Bert Gasenbeek 035-5771390 Karin Wolvenne 035-7727000 Krijn Griffioen 035-6931015 Paul van der Zande 035-6235325 Astrid van Haaften 035-5821053 Sportief wandelen Jaap van Hamersveld 035-6918043 Lidy Bakker 035-7724591 Marc Hek 035-6851788 Diny de Beer 035-6246050 Ab Hermsen 035-6859687 Andries Furster 035-6857964 Herman Hofland 035-6951707 Fonnie Haverkort 035-6917406 Marie-Louise Hofstee 035-6854460 Wim Heinis 035-6245394 Gré Imbos 035-6834428 Wil van Klooster 035-5311548 Marijke van der Klein 035-6930160 Wim van der Linden 035-6854722 Jacqueline Klop 035-6833175 Liene Malsch 035-6238328 Ans van der Knaap 035-6830080 Rie van Nigtevecht 035-5826509 Hanneke van Kralingen035-6214282 Stien Reumer 035-6916445 Evelien Kuijt 033-4321029 Lia Schipper 035-6245051 Mary Langerak 06-22068395 Ina Schouten 035-6832564 Ilonka Lauf 035-6850063 Leo Stolk 06-14146612 Dick van der Lee 035-6247667 Trijntje Timmer 035-5821215 Elly Majoor 035-5310748 Ad Verheul 035-6240781 Wim Markhorst 033-4321029 Patrick Weening 035-6856060 Ron Meijer 035-6850719 Frans Oomen 035-7722571 UITSLAGEN VOOR CLUBBLAD Andre Peer 035-6248972 EN INTERNET Christine Rietdijk 035-6212237 jeugdatletiek Erwin de Rijk 035-7724616 Clemens v. Wilgenburg 035-6858072 Gerard van Rooij 035-6852316 uitslagen.jeugd@gach.nl Josine Rusche 035-5382870 recreatiesport Cor van der Schaaf 035-6833062 Clemens v.Wilgenburg 035-6858072 Anja Schimmel 035-6835525 uitslagen.recreatie@gach.nl Dick Slootbeek 035-6218063 wedstrijdatletiek - website Bea Splinter 035-6915632 Marc van Veen Joop Splinter 035-6915632 uitslagen.wedstrijd@gach.nl Henry Swankhuizen 035-6550709 wedstrijd lange afstand Nora Swankhuizen 035-6550709 Paul van der Zande Loes Terwel 035-6241315 p.a.m.vanderzande@uu.nl Wilma Terwel 035-5318264 juniorenA/B, senioren en Siebe Turksma 035-7721909 veteranen - clubblad Elbert Vastenburg 035-6852277 Ilona Mulder Fred Verkerk 035-7726150 a.anten@versatel.nl Roelien Vermeulen 035-6832662 uitslagen voor pers/media Joop de Vink 035-6851666 VACATURE Shanta-Joy Vogel 035-6720944 uitslagen.wedstrijd@gach.nl Jan Vonk 035-5821546 Clubhuis GAC Truus van de Vooren 035-6282240 Arenapark1, Arena 103 Yvonne van der Voort 035-6218437 1213 NZ Hilversum Sylvia Vos 035-6836889 Telefoon Clubhuis: Wil van de Water 035-6213804 035-6856380


24

za za zo wo wo za zo wo vr za wo za vr za za za za

12-sep 12-sep 13-sep 16-sep 23-sep 26-sep 27-sep 30-sep 2-okt 3-okt 7-okt 17-okt 30-okt 7-nov 28-nov 5-dec 19-dec

12 3 vr 28-aug za 5-sep

5 geen training: pupillen en jonger geen training: jeugd

4 pupillenkamp vr-za-zo RABOBANK KIND-OUDER wedstrijd: smurfen t/m C junioren verplaatst van 27 juni naar 05 september KNAU CD junioren competitie: FINALE pupillencompetitie: FINALE GAC Arena Games ouderinformatieavond: smurfen t/m C junioren Clubkampioenschap baanatletiek NK estafette, Amstelveen NK estafette, Amstelveen Clubkampioenschap baanatletiek Clubkampioenschap baanatletiek Clubkampioenschap baanatletiek groepswissel: ALLEN za 17-10 t/m zo 25-10 herfstvakantie CD juniorenkamp vr-za-zo feestavond: Rode Draad Competitie GAC Sinterklaasfeest: pupillen A 1e jaars en jonger cross: GAC Sinterklaasloop: vanaf pupillen A 2e jaars za 19-12 t/m zo 03-01 kerstvakantie geen training: pupillen A1 en jonger tijdens training geen training: ALLEN

geen training: pupillen en jonger geen training: CD junioren

tijdens training tijdens training Geen training: JEUGD

tijdens training tijdens training

geen training CD junioren indien geplaatst geen training jeugd indien geplaatst

gevolg voor trainingen

omschrijving

avondprogramma middagprogramma

centrale inschrijving individueel inschrijven individueel inschrijven centrale inschrijving centrale inschrijving centrale inschrijving

x

x x x x x x x

x x x x x x x

x

x

x

x x x x

x x x

x

x (x) x

x x

x

x

x x x

x

x x x x x x x x

x x

x

x

1 = smurfen 2 = mini's 3 = pupillen 4 = D junioren 5 = C junioren

SELECTIE deelname, centrale inschrijving SELECTIE deelname, centrale inschrijving jeugdloop A pupillen

opmerkingen

GAc jeuGd wedsTrijd - en AcTiviTeiTen kAlender 2009

verjaardagen

augustus

26 28 29 29 30 Lauren Besselaar Floortje Geelen Aimee Lovers Sofie van der Schoor Oscar Prins

juli

1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 8 10 10 12 13 14 15 16 16 17 17 19 20 20 21 21 21 21 22 22 23 24 24 24 26 26 29 30 30 31

Jasmijn Verboom Bob Voorneveld Niels van der Voort Luz Nebbeling ZoĂŤ Veldhuizen Antonio van den Heuvel Paul Gorris Julia Anten Guido van den Biggelaar Robert Eggenkamp Madelief Bakker Nick van Brummelen Marinne van Willigenburg Alessandro Tubito Amy Rombout Christiaan de Paauw Florian Groeneveld Marieke Leentjens Jessy Boekraad Justus Boesschen Hospers Mats Moolhuizen Martijn de Beijer Arne Janse Francien Coppens Myrthe Mol Yohannes den Hertog Evi van Vulpen Emma Groen Lars Besselaar Mike Wildschut Merlijn van de Wal Tess van den Berg Finn Mouris Julius Brokkelkamp Felipe van Eck Cas Streefkerk Simon Wierink Lotte van Catz Jelte ter Braake Xander Andriessen Koen Hendriksen Susan Visser

2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 9 10 12

Rinto de Vries Djordi van der Jagt Daphne Bakker Lika Brinkman Boyke Baeten Dille Wienese Alec Haddouchi Jeb Stam Lynn de Kroon Lotte van Kampen W. Lodder Lori Wingelaar Isabelle Kamer

september


‘T

dribbelTje

ZA 13 juni 2009

mini-meerkamp soest meisjes en jonGens mini

Wat een prachtig weer hadden we toch bij de wedstrijd in Soest, speciaal georganiseerd voor de mini's (geboren in 2002 en 2003). In totaal waren 50 kinderen ingeschreven, 25 jongens en 25 meisjes mini. Vanuit de GAC deden uiteindelijk 11 jongens mee en 9 meisjes. Na het gezamenlijk inlopen mochten de jongens beginnen met de 40m sprint. Kort daarvoor nog even geoefend en ze stonden daar als ervaren atleten. Bij een aantal kinderen zat de avond4daagse nog aardig in de benen, maar toch stonden deze kanjers hier maar weer. Alleen Remme werd het allemaal even teveel. Toen de wedstrijd begon, wilde hij niet meer meedoen. Volgende keer beter! "Op uw plaatsen", klaar (billen omhoog) en Pang. Maar liefst vijf jongens zagen kans hun PR te verbeteren: Jeroen, Arvid, Luc, Rob en Laurens. Bij de meisjes waren dat Margriet, Lyssa, Evi, Xanthe en Sophie. Dan direkt daarna balwerpen. Het zonnetje begon inmiddels aardig te branden. Idas gooide het verst met 19.42m. Dit keer PR's voor Arvid, Rob, Bram, Laurens, Bob en Koen. Ook de meisjes konden er wat van, bij hen maar liefst zeven PR's en wel voor Margriet, Lyssa, Evi, Lena, Mella en Ilse.

Als laatste onderdeel het verspringen. Namens de GAC kwam Tobias het verst met een sprong van 2.76m, direkt gevolgd door Idas met 2.75m. Pr's voor Bram (2.17m) en Laurens (2.09m). Bij de meisjes kwam Margriet het verst met 2.80m. PR's voor Mella (2.58m) en Sophie (2.21m). Jullie hebben echt goed jullie best gedaan allemaal. De 1e training na de wedstrijd konden 26 muntjes uitgedeeld worden. De 1e medaille voor het behalen van 10 pr's kon uitgereikt worden aan Margriet. Na het laatste onderdeel waren er pannenkoeken voor alle deelnemers. Die gingen er wel in. Ook diploma's waren inmiddels geschreven, dus iedereen kon thuis meteen kijken hoeveel pr's hij/zij had gehaald. Al met al een zeer geslaagde middag in Soest. Hulpouders bedankt voor het jureren. Marianne Boelee en Nelleke Dankers

25


uiTslAGen 16-5-2009 AV-ATOS 2e Junioren Amsterdam J.C. 100 m.h. 3 Melle Albada 18,88 427 3 Max Bartman 19,81 373 4 Koen Monnickendam 19,00 420 5 Rick Dörr 21,70 277 7 Tom van den Hoven 21,42 290 J.C. 100 meter 1 Danny Moons 12,47 748 5 Max Bartman 14,04 529 5 Anthony Hesselman 13,99 535 7 Wouter Dogger 14,98 420 8 Nils van der Weiden 15,98 318 J.C. 800 meter 2 Curtis Burks 2,12.35 752 3 David Veen 2,24.43 615 5 Boy van den Berg 2,35.43 509 6 Mats Pijl 2,39.01 477 6 Stan Lutz 2,35.17 511 9 Nils van der Weiden 2,45.26 426 J.C. Discus 1 Joris Ketelaars 39,59 610 4 Danny Moons 25,45 402 5 Jan Eggenkamp 15,33 214 7 Koen Monnickendam 19,20 292 J.C. Hoogspringen 3 Wouter Dogger 1,35 499 J.C. Kogelstoten 1 Joris Ketelaars 11,51 592 3 David Veen 9,97 521 5 Christian Oberdorfer 9,63 505 5 Mats Pijl 6,85 357 J.C. Speer 1 Thom Jenster 44,48 698 2 Christian Oberdorfer34,34 560 4 Boy van den Berg 22,08 363 6 Rick Dörr 10,75 121 J.C. Verspringen 2 Pieter Mijnhout 4,84 4 Anthony Hesselman 4,56 5 Melle Albada 4,37 6 Jan Eggenkamp 3,48 J.D. 1 1000 meter 1 Lars Besselaar 3,22.95 2 Bart van Manen 3,23.34 3 Marius Messemaker 3,30.24 J.D. 1 80 m.h. 1 Mick Hoeben 13,72 3 Jasper Hewitt 15,14 5 Luke van Rossenberg 16,47 26

589 531 492 314 525 523 478 514 391 294

9 Bart van Manen 16,98 J.D. 1 80 meter 1 Martijn Lauppe 11,60 2 Aldo Vree 11,62 7 Tyler Cools 12,87 J.D. 1 Discus 1 Sander Blom 25,92 2 Joeri Strik 21,90 6 Aldo Veltman 14,71 J.D. 1 Hoogspringen 3 Floris van Willigenburg 1,35 4 Steijn Bakker 1,30 J.D. 1 Kogelstoten 1 Sander Blom 10,75 2 Joeri Strik 9,32 10 Tyler Cools 5,69 J.D. 1 Speer 2 Steijn Bakker 23,55 5 Aldo Veltman 22,01 7 Luke van Rossenberg 21,60 J.D. 1 Verspringen 1 Mick Hoeben 4,31 3 Jasper Hewitt 3,94 6 Martijn Lauppe 3,83

261 525 522 355 410 342 201

499 462 558 489 287 389 361 354 480 406 384

J.D. 2 1000 meter 5 Steven Mijnhout 3,31.40 471 7 Jan Berbee 3,45.53 389 11 Niels van der Voort 4,01.09 310 13 Jorik Slob 4,11.70 261 J.D. 2 80 m.h. 8 Boris Schram 16,78 274 11 Matthias van Scherpenzeel 17,50 229 13 Thijs Mijnhout 17,86 208 15 Niels van der Voort 18,34 182 J.D. 2 80 meter 5 Bram Verheyen 12,52 399 8 Thijs Mijnhout 13,06 333 9 Wichert Bakker 13,07 332 13 Bram Duurland 15,23 115 J.D. 2 Discus 5 Quentin van der Molen 15,57 219 7 Derk van den Hoven 11,99 139 11 Jelte ter Braake 7,68 23 J.D. 2 Hoogspringen 8 Jan Berbee 1,15 352 J.D. 2 Kogelstoten 5 Quentin van der Molen 6,62 343 7 Bram Verheyen 5,87 298 8 Mathijs van de Fliert 5,84 296 J.D. 2 Speer 8 Wichert Bakker 16,83 261 9 Matthias van Scherpenzeel 12,80 172 10 Bram Duurland 9,78 95

J.D. 2 Verspringen 7 Mathijs van de Fliert 3,63 10 Jelte ter Braake 3,35 M.C. 1000 meter 1 Jessie Homminga 3,21.28 2 Ilse Venema 3,24.94 2 Tessel van de Loo 3,23.24 4 Charlie van Dongen 3,39.84 8 Julia Anten 3,48.82 9 Lily Anzion 3,56.26 M.C. 80 m.h. 1 Esmé Calis 13,45 2 Elena Monte 13,70 3 Ruth Verhoeff 13,72 3 Jip Zinsmeister 14,86 5 Kim Jap Tjoen San 17,20 6 Anne Witteveen 17,90 9 Jasmijn Verboom 16,12 M.C. 80 meter 1 Myrte Gorris 11,02 2 Ruth Verhoeff 11,36 3 Jasmijn Verboom 11,46 8 Fleur Krommendijk 12,30 M.C. 80 m.h. 5 Sonja Pieters 11,7 6 Jip Zinsmeister 11,9 7 Karien Reichman 12,5 M.C. Discus 1 Noortje van den Burg 25,29 4 Sacha Slob 14,28 5 Lori Wingelaar 18,89 6 Selma Hommels 13,41 7 Lily Anzion 11,40 M.C. Hoogspringen 1 Elena Monte 1,55 4 Tessel van de Loo 1,30 5 Fleur Krommendijk 1,30 7 Lori Wingelaar 1,30 M.C. Kogelstoten 1 Noortje van den Burg 9,35 3 Emmelien Schouten9,24 4 Floor van Rijn 8,01 6 Sacha Slob 4,90 M.C. Speer 2 Emmelien Schouten 21,84 5 Selma Hommels 18,59 6 Karien Reichman 14,38 6 Floor van Rijn 16,26 7 Kim Jap Tjoen San 12,38 M.C. Verspringen 1 Myrte Gorris 4,76 4 Esmé Calis 4,54 5 Sonja Pieters 3,88 7 Anne Witteveen 3,66 M.D. 1 1000 meter 1 Tess van den Berg 3,35.52

344 288 537 512 523 421 371 333 541 516 514 413 247 206 318 615 561 546 427 712 685 615

400 191 286 172 124 663 462 462 462

491 485 422 234

358 297 208 249 162 572 527 394 350

446


445 442

329 279 636 466 421 313 197 180 462 462 499 367 347 256 255

4 Veere Wienese 13,86 196 M.D. 1 Verspringen 1 Chinouk van de Kuil 4,29 476 3 Aline Bloom 3,91 400 5 Dana Visser 3,83 384 M.D. 2 1000 meter 7 Sofie van der Schoor 3,53.80 345 M.D. 2 60 m.h. 10 Simone van Wijk 13,69 230 12 Jeltje Heuperman 14,08 202 M.D. 2 60 meter 5 Iris Oosting 9,84 403 8 Sofie van der Schoor 9,95 386 12 Linda Janmaat 10,21 346 M.D. 2 Discus 7 Emma van Leest 12,65 154 9 Dashell Versteeg 10,42 99 M.D. 2 Hoogspringen Iris Oosting 1,15 352 Emma van Leest 1,10 316 M.D. 2 Kogelstoten 5 Leonie Grob 7,00 366 9 Dashell Versteeg 5,67 285 M.D. 2 Speer 5 Aysha Kraaijeveld 13,48 188 7 Leonie Grob 11,68 144 M.D. 2 Verspringen 8 Simone van Wijk 3,56 330 10 Linda Janmaat 3,46 310 12 Jeltje Heuperman 3,17 252 M.D. 3 60 m.h. 13 Joanna Schouten 14,16 196 M.D. 3 60 meter 10 Marieke Leentjens10,11 361

19-6-2009Midzomernachtcross Amstelveen M.pup.A.1eJ. 2000 meter 4 Anja Bekema 7,49.0 20-6-2009Districtsfinale HERA Heerhugowaard M.C. 1000 meter 1 Jip Vastenburg 3,05.29 655 7 Jessie Homminga 3,23.20 524 8 Ilse Venema 3,25.16 511 M.C. 80 m.h. 5 Esmé Calis 13,42 544 7 Elena Monte 13,54 532 10 Ruth Verhoeff 13,73 513 M.C. 80 meter 4 Myrte Gorris 10,80 652 10 Jasmijn Verboom 11,19 588 15 Ruth Verhoeff 11,64 519 M.C. Discus 3 Noortje van den Burg 26,79 424 6 Lori Wingelaar 20,58 318 M.C. Hoogspringen 3 Elena Monte 1,55 663 13 Lori Wingelaar 1,35 499 M.C. Kogelstoten 6 Emmelien Schouten 9,44 495

7 Noortje van den Burg 9,38 M.C. Speer 9 Emmelien Schouten 21,61 14 Selma Hommels 19,13 M.C. Verspringen 5 Myrte Gorris 4,60 9 Esmé Calis 4,39 M.D. 1000 meter 10 Tess van den Berg 3,36.58 12 Marleen Sievers 3,37.71 18 Amy Wortel 3,43.16 M.D. 60 m.h. 7 Aimee Lovers 11,01 16 Aline Bloom 11,86 19 Tess van den Berg 12,40 M.D. 60 meter 3 Aimee Lovers 8,41 16 Chinouk van de Kuil 9,06 21 Sharon Bruininks 9,59 M.D. Discus 9 Veere Wienese 17,31 16 Pascale Brinkman 14,77 M.D. Hoogspringen 8 Kylie de Beer 1,35 10 Tessel Bruns 1,35 M.D. Kogelstoten 3 Kylie de Beer 10,03 10 Jessy Boekraad 8,36 M.D. Speer 15 Tara Celine de Wit 16,71 16 Pascale Brinkman 16,07 M.D. Verspringen 9 Chinouk van de Kuil 4,29 12 Aline Bloom 4,19 20-6-2009Districtsfinale NEO Purmerend J.C. 100 m.h. 8 Christian Oberdorfer 17,50 12 Melle Albada 18,23 13 Koen Monnickendam 18,33 J.C. 100 meter 3 Danny Moons 12,43 9 Nijs Wienese 12,75 19 Anthony Hesselman 13,89 J.C. 800 meter Curtis Burks 0,00 9 David Veen 2,24.87 16 Stan Lutz 2,32.18 J.C. Discus 4 Joris Ketelaars 33,39 12 Danny Moons 27,94 J.C. Hoogspringen 2 Thom Jenster 1,65

492

354 307 540 496

440 433 402 480 389

dribbelTje

416 360

M.D. 3 Discus 6 Lois Ludolph 12,65 154 M.D. 3 Hoogspringen Marieke Leentjens 1,10 316 Joanna Schouten 1,20 389 M.D. 3 Kogelstoten 11 Anne Harmsen 4,52 208 M.D. 3 Speer 10 Lotte van Catz 8,96 72 12 Anne Harmsen 8,02 45 7-6-2009Driedorpenloop Kortenhoef J.D. 1500 meter 12 Mathijs van de Fliert 5,53.0 28 Derk van den Hoven 6,50.0 J.mini pup. 1500 meter 15 Tobias van Ee 6,01.0 J.pup.A.2eJ. 1500 meter 6 Jort Boxelaar 5,33.0 J.pup.C. 1500 meter 24 Sam Faas 6,31.0 M.D. 1500 meter 1 Tess van den Berg 5,25.0 2 Suzanne van den Broek 5,34.0 M.mini pup. 1500 meter 18 Xanthe Buruma 8,03.0 M.pup.A.1eJ. 1500 meter 11 Rosanne van Ee 7,25.0 12 Anouk Mijnhout 7,26.0 M.pup.B. 1500 meter 17 Linde Buruma 8,02.0 13-6-2009 U-Track, Phoenix Utrecht M.C. 1500 meter 2 Jip Vastenburg 4,46.46 697

‘T

2 Amy Wortel 3,35.61 3 Marleen Sievers 3,36.15 M.D. 1 60 m.h. 1 Aimee Lovers 11,59 3 Kylie de Beer 12,15 6 Tess van den Berg 12,49 7 Marleen Sievers 13,07 M.D. 1 60 meter 1 Aimee Lovers 8,56 3 Dana Visser 9,46 4 Sharon Bruininks 9,73 14 Amy Wortel 10,44 M.D. 1 Discus 1 Veere Wienese 14,52 3 Pascale Brinkman 13,77 M.D. 1 Hoogspringen Tessel Bruns 1,30 Chinouk van de Kuil 1,30 2 Kylie de Beer 1,35 M.D. 1 Kogelstoten 4 Sharon Bruininks 7,02 7 Aline Bloom 6,68 M.D. 1 Speer 2 Pascale Brinkman 16,60 3 Tessel Bruns 16,55

337 668

537 444 255 202 499 499 524 440

259 245

476 456

518 468 462 755 705 548

610 538 525 443 741 27


2 Thom Jenster 1,65 13 Pieter Mijnhout 1,50 J.C. Kogelstoten 3 Joris Ketelaars 10,97 7 David Veen 10,12 J.C. Speer 3 Christian Oberdorfer 37,20 7 Thom Jenster 33,74 J.C. Verspringen 4 Pieter Mijnhout 5,20 13 Anthony Hesselman 4,58 J.D. 1000 meter 6 Lars Besselaar 3,12.99 7 Bart van Manen 3,13.00 13 Marius Messemaker 3,22.90 J.D. 80 m.h. 3 Mick Hoeben 13,11 5 Roman Monte 14,48 17 Aldo Vree 16,93 J.D. 80 meter 3 Jasper Hewitt 11,24 10 Martijn Lauppe 11,66 21 Steven Mijnhout 12,42 J.D. Discus 1 Sander Blom 29,41 5 Joeri Strik 23,41 J.D. Hoogspringen 4 Roman Monte 1,45 14 Steijn Bakker 1,30 J.D. Kogelstoten 3 Sander Blom 10,58 5 Joeri Strik 9,48 J.D. Speer Steijn Bakker 10 Wik van der Weijden 460 15 Luke van Rossenberg 384

741 623 568 528

601 552 660 535 596 596

informATie GAc jeuGdATleTiek Voor actuele gegevens met betrekking tot: • jeugdactiviteiten - kalender • trainingstijden • jeugdtrainer gegevens • wedstrijdverslagen • inschrijfbriefjes • chronologen surf naar: WWW.GACH.NL/JEUGD

526 576 445 264 580 516 411

J.D. Verspringen 3 Mick Hoeben 4,44 506 12 Steven Mijnhout 4,10 438 28-6-2009 28e Vechtloop Weesp M.pup.A.1eJ. 2500 meter 1 Anja Bekema 10,42.0

466 368 582 462 550 497 0,00 27,78 23,28

Jeugdcoördinator Jeugdtrainersbegeleider trainingsgroep A-atletiek Mini's + Smurfen Meisjes pupillen C Jongens pupillen C Meisjes pupillen B Jongens pupillen B Meisjes pup. A 1e jaars Jongens pup. A 1e jaars Meisjes pup. A 2e jaars Jongens pup. A 2e jaars Meisjes junioren D 1e jaars Jongens junioren D 1e jaars Meisjes junioren D 2e jaars Jongens junioren D 2e jaars 28

geb.jr. 1998-1994 2002-2003 2001 2001 2000 2000 1999 1999 1998 1998 1997 1997 1996 1996

John Dankers Hans Gort

jtc@gach.nl hans@aim4music.nl

hoofdtrainer Martin de Vor Nelleke Dankers Christine Toonstra Ronald Feijen Nelleke Dankers Willem van Willigenburg José Hilhorst Stephane Wieneke Stef de Beer Berend Reichman Bert Grob Michiel van Voorthuijsen Marianne Bruijninks Bob van Manen

m.devor@hi.nl joh.dankers@planet.nl toonstra-hilberts@zonnet.nl defeijens@hotmail.com joh.dankers@planet.nl w.van.willigenburg@gmail.com josehilhorst@kpn-officedsl.nl nbrovsky@wanadoo.nl sdebeer@hetnet.nl breichman.gac@gmail.com ib.grob@tiscali.nl michvoort@hotmail.com jantje_40@hotmail.com manen48@zonnet.nl


Verspringen 3,77 472 3,33 384 3,50 418 3,24 366 3,13 344 3,19 356 3,38 394 3,06 330 3,04 326 3,19 356 2,55 228 0,00 0 2,74 266 2,69 256 2,86 290 2,78 274 2,58 234 1,89 96 0,00 0 1,87 92 Verspringen 3,59 436 4,04 526 3,60 438 3,72 462 3,26 370 3,43 404 3,46 410 3,43 404 3,48 414 3,03 324 3,29 376 3,14 346 2,94 306 3,01 320 2,83 284

Kogelstoten 6,03 408 7,18 476 7,80 510 5,88 399 6,25 421 6,92 461 4,56 311 6,20 418 6,18 417 3,48 229 4,85 331 6,20 418 3,20 205 4,70 320 4,24 287 3,78 253 3,71 247 5,03 343 3,80 254 3,19 204 Kogelstoten 6,99 465 6,10 412 7,97 519 7,09 471 8,12 527 5,16 352 4,67 318 5,68 386 4,55 310 7,41 489 4,46 303 6,11 413 6,31 425 4,74 323 4,81 328

dribbelTje

6-6-2009 Pupillencompetitie AV-FIT J.pup.A.1eJ 60 meter 3 Anton Hilhorst 9,44 569 5 Berend-jan Koster 9,54 552 6 Cirrus Nebbeling 10,02 475 12 Joep Borninkhof 9,73 521 16 Felipe van Eck 10,24 442 17 Danny van Luyk 10,66 383 20 Bram Streefkerk 10,32 430 22 Maurits Gefken 10,91 350 27 León Jiskoot 11,28 304 32 Hielke Hilberts 10,48 408 36 Stef Tapking 11,07 329 37 Siebe Heuperman 10,11 461 39 Nick van Brummelen 10,68 380 40 Djordi van der Jagt 11,70 255 42 Laurens van Loenen 11,72 253 44 Tiemen Smit 11,82 241 45 Zenno de Boer 11,57 270 48 Jasper Gort 12,84 138 49 Jeb Stam 11,58 268 50 Xander Andriessen 12,43 178 J.pup.A.2eJ 60 meter 3 Antonio van den Heuvel 8,99 651 5 Thomas de Groot 9,36 583 6 Yaran Wienneke 9,57 547 7 Ries Lutz 9,68 529 13 Rick Hulsebos 10,32 430 16 Olivier van Dam 9,81 508 17 Thomas Romagnoli 9,64 535 18 Sander Swinnen 10,06 469 21 Eben Rogers 10,09 464 24 Casper Feldbrugge 10,76 369 25 Jort Boxelaar 9,87 498 28 Lucas Veen 10,84 359 29 Florian de Boer 10,64 386 32 Thijs Hoekman 10,62 388 34 Bastiaan Mudde 10,68 380

‘T

31-5-2009 Pinkstermeerkamp J.C. 100 meter Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100 m.h. Discus Speer 4 Christian Oberdorfer 12,93 678 4,56 531 10,55 549 1,40 541 15,67 664 29,46 46636,87 597 10 Thom Jenster 13,32 623 5,03 627 9,88 517 1,70 779 16,41 601 32,51 51243,85 690 11 Joris Ketelaars 12,94 677 4,97 615 11,95 612 1,55 663 16,17 621 39,19 60532,92 540 13 Max Bartman 13,93 543 4,30 478 7,65 402 1,35 499 19,71 379 16,87 24621,45 351 15 Pieter Mijnhout 14,07 525 4,66 552 8,03 423 1,45 582 17,01 554 20,79 32132,58 535 18 Tom van den Hoven 14,53 470 3,95 408 6,82 355 0,00 0 21,87 269 17,67 26219,71 318 J.D. 2eJ. 80 meter Verspringen Speer 80 m.h. Hoogspringen Kogelstoten 1000 m 5 Mick Hoeben 10,70 669 4,55 529 27,94 463 13,56 530 1,40 541 10,10 527 3,33.2 459 7 Steijn Bakker 12,09 455 3,85 388 25,89 429 15,50 363 1,35 499 6,64 345 3,57.2 328 10 Aldo Vree 11,83 491 3,90 398 14,41 209 15,37 373 1,25 426 5,87 298 4,10.3 267 11 Martijn Lauppe 11,95 475 3,77 372 0,00 0 16,54 289 1,35 499 7,06 369 3,49.3 369 11 Roman Monte 12,33 423 3,99 416 23,37 386 15,43 368 1,35 499 8,05 424 3,45.5 389 14 Jelte ter Braake 12,46 406 3,56 330 17,04 265 19,38 129 1,20 389 4,87 232 3,49.7 366 16 Luke van Rossenberg 12,88 354 3,90 398 19,81 320 16,88 267 1,25 426 7,15 374 3,32.2 466 M.C. 80 m.h. Hoogspringen Kogelstoten 150 meter Verspringen Speer 600 m 4 Myrte Gorris 13,46 540 1,40 541 7,46 392 20,16 604 4,52 523 15,49 233 1,50.2 544 12 Floor van Rijn 15,01 401 1,30 462 7,88 415 22,10 446 3,98 414 19,10 307 1,57.3 456 14 Elena Monte 14,06 482 1,60 702 10,61 551 21,32 506 4,50 519 9,72 93 0,00 0 16 Emmelien Schouten 16,86 269 1,35 499 8,86 466 22,32 429 3,97 412 19,54 315 2,02.2 401 19 Lori Wingelaar 17,06 256 1,35 499 7,87 414 23,86 324 3,71 360 19,37 312 2,08.8 334 M.D. 2eJ. 60 m.h. Hoogspringen Speer Verspringen Kogelstoten 600 m 4 Kylie de Beer 12,82 300 1,40 541 18,75 300 4,37 492 10,11 528 2,00.2 423 6 Aimee Lovers 11,37 440 1,25 426 8,54 60 4,67 554 7,32 384 1,53.1 507 12 Jessy Boekraad 14,92 146 1,20 389 12,79 171 3,19 256 7,77 409 2,18.4 247

Totaal 1449 1412 1403 1286 1207 1200 1135 1098 1047 993 888 879 851 831 830 768 751 577 522 474 Totaal 1552 1521 1504 1462 1327 1264 1263 1259 1188 1182 1177 1118 1117 1031 992 29


35 Max Bakker 11,23 310 37 David Wolfrat 11,01 337 38 Max Welling 11,43 286 41 Frank Weekamp 12,64 157 42 Daan van Kampen 12,22 199 J.pup.B. 40 meter 1 Coen Koster 7,09 532 2 Siem ter Braake 7,20 508 5 Stephan Kok 7,09 532 7 Pierre Richard van 7,23 502 8 Arne Janse 7,34 480 9 Mark den Blanken 7,58 433 14 Simon Wierink 7,69 412 16 Finn Mouris 7,93 370 20 Matthijs Jansma 7,83 387 21 Pepijn Sterk 7,80 392 23 Florian Groeneveld 7,65 420 24 Pim Borninkhof 7,75 401 25 Rinto de Vries 8,02 354 26 Floris van Leeuwen 7,82 389 27 Freek Hoekman 8,32 306 31 Martijn de Boer 8,77 239 J.pup.C. 40 meter 1 Bram van der Laan 7,58 433 7 Rico van der Jagt 7,69 412 9 GabriĂŤl Cornelissen 7,69 412 11 Boyke Baeten 7,50 448 12 Rien Looijenga 7,65 420 13 Sam Faas 8,11 339 14 Martijn de Beijer 8,29 310 15 Mutale Hille Ris Lambers 8,27 314 16 Matthijs de Visser 8,39 295 17 Christiaan de Paauw 7,96 365 22 Cas Streefkerk 8,63 259 23 Guido van den Biggelaar 8,51 277 24 Michael Snip 8,42 290 25 Eric Wolfrat 8,13 336 26 Mats Moolhuizen 9,04 202 27 Jeroen Bus 8,47 283 28 Lars Mol 8,81 233 M.pup.A.1e 60 meter 2 Robin Loos 9,55 550 5 Dille Wienese 9,82 506 6 Sterre Weber 9,91 492 9 Mauve Bos 10,34 427 10 Rosanne van der Nooij 10,04 472 11 Carlijn Smallenburg 10,22 445 12 Luna van der Pas 10,11 461 13 Anja Bekema 9,95 486 14 Irene Bol 10,15 455 15 Susan Visser 10,12 460 18 Vera Verboom 10,73 373 22 Marieke van der Laan 11,02 336 24 Kiki van der Schuyt 11,14 321 25 Esther Valkonet 10,77 368 29 Lotte Harms 11,04 333 30 Sally Harbiye 10,86 356 31 Channa van Gameren 11,82 241 32 Hanna Haemers 11,05 332 33 Chilemu Hille Ris Lambers11,47 281 34 Anouk Mijnhout 11,22 311 35 Francien Coppens 12,02 220 40 Melissa Griffioen 12,17 204 41 Emma Stassen 11,56 271 42 Marloes Voorneveld 11,46 282 30

2,75 268 5,57 379 957 2,79 276 4,71 321 934 2,90 298 4,76 325 909 3,00 318 5,71 388 863 2,43 204 5,42 369 772 Hoogspringen Kogelstoten Totaal 1,10 416 5,98 405 1353 1,15 452 5,41 368 1328 1,00 342 5,07 346 1220 0,90 269 5,43 370 1141 0,95 306 5,20 355 1141 1,05 379 4,70 320 1132 0,95 306 4,47 304 1022 0,95 306 4,86 332 1008 0,95 306 4,19 284 977 0,95 306 3,97 267 965 0,80 196 4,76 325 941 0,95 306 3,49 229 936 0,90 269 4,33 294 917 0,80 196 3,83 256 841 0,85 232 4,11 278 816 0,70 122 3,21 206 567 Verspringen Balwerpen Totaal 2,92 302 29,89 443 1178 2,84 286 17,96 288 986 2,98 314 14,49 234 960 2,61 240 15,08 243 931 2,93 304 12,95 207 931 2,78 274 20,01 318 931 2,73 264 21,70 341 915 2,76 270 16,95 273 857 2,52 222 21,64 340 857 2,58 234 15,77 254 853 2,36 190 16,03 258 707 2,65 248 11,03 172 697 2,42 202 12,69 203 695 2,71 260 7,36 96 692 2,41 200 9,60 144 546 2,32 182 6,11 65 530 2,37 192 7,65 102 527 Verspringen Kogelstoten Totaal 3,28 374 6,23 420 1344 3,55 428 4,48 305 1239 3,32 382 4,99 340 1214 3,34 386 5,08 347 1160 3,41 400 4,12 279 1151 3,33 384 4,51 307 1136 3,40 398 4,01 270 1129 3,23 364 3,99 269 1119 3,03 324 4,71 321 1100 2,97 312 4,45 303 1075 3,13 344 3,99 269 986 2,77 272 5,06 345 953 2,96 310 4,47 304 935 2,97 312 3,54 233 913 2,57 232 3,97 267 832 2,33 184 4,04 272 812 2,58 234 4,88 333 808 2,73 264 3,21 206 802 2,64 246 4,01 270 797 2,87 292 2,98 186 789 2,70 258 4,43 301 779 2,36 190 3,54 233 627 2,37 192 2,71 162 625 0,00 0 4,43 301 583


Verspringen 4,10 538 3,83 484 3,56 430 3,61 440 3,84 486 3,64 446 3,64 446 3,51 420 3,27 372 3,41 400 3,51 420 3,47 412 3,30 378 3,12 342 2,90 298 2,84 286 2,83 284 2,95 308 2,66 250 Hoogspringen 0,95 306 0,95 306 1,05 379 1,00 342 0,95 306 0,95 306 0,95 306 0,85 232 0,95 306 0,80 196 0,90 269 0,90 269 0,95 306 0,85 232 0,70 122 0,75 159 0,80 196 0,75 159 0,70 122 0,80 196 Verspringen 3,18 354 3,07 332 2,92 302 3,06 330 2,50 218 2,45 208 2,57 232 2,27 172 2,50 218 2,43 204 2,48 214 2,10 138 2,23 164 2,10 138 2,35 188 2,18 154 2,17 152

Kogelstoten Totaal 8,55 550 1662 6,52 438 1483 7,23 479 1438 5,53 376 1397 6,21 419 1380 6,09 412 1375 7,00 466 1360 5,41 368 1301 6,94 462 1220 5,82 395 1211 4,93 336 1205 4,24 287 1175 5,27 359 1068 4,44 302 995 4,80 327 906 3,82 256 900 4,48 305 882 3,15 201 833 4,23 287 771 Balwerpen Totaal 17,80 286 1143 17,43 280 1133 15,80 255 1076 13,21 212 987 12,34 197 981 17,28 278 945 19,54 311 888 15,25 246 865 11,39 179 865 17,66 283 859 11,57 183 843 10,41 161 822 10,62 165 742 14,83 239 739 14,18 228 720 14,49 234 716 16,98 273 716 6,18 67 519 10,06 154 482 6,31 71 409 Balwerpen Totaal 21,70 341 1147 14,96 241 1006 15,43 249 993 8,61 124 795 13,86 223 719 13,94 224 692 8,27 116 637 10,51 162 620 9,39 140 610 13,31 214 595 5,59 52 564 10,41 161 558 8,80 128 527 11,49 181 473 8,39 119 472 6,54 76 409 4,70 27 351

40 meter 7,9 334 7,6 385 7,9 334 8,0 318

Verspringen 2,75 268 2,76 270 2,37 192 2,52 222

Balwerpen 19,42 309 13,69 220 13,82 222 11,78 186

dribbelTje

60 meter 9,41 574 9,49 561 9,68 529 9,37 581 10,02 475 9,75 517 10,20 448 9,78 513 10,64 386 10,42 416 10,19 449 10,01 476 11,06 331 10,90 351 11,47 281 10,85 358 11,37 293 11,11 324 11,89 234 40 meter 7,00 551 7,02 547 7,53 442 7,58 433 7,35 478 7,98 361 8,55 271 7,83 387 7,87 380 7,87 380 7,81 391 7,80 392 8,55 271 8,57 268 7,93 370 8,21 323 8,71 247 8,40 293 9,01 206 9,52 142 40 meter 7,48 452 7,58 433 7,53 442 8,10 341 8,50 278 8,62 260 8,43 289 8,45 286 8,68 252 9,23 177 8,37 298 8,63 259 8,80 235 9,42 154 9,33 165 9,22 179 9,27 172

‘T

M.pup.A.2e 2 Dieuwertje Kok 3 Veerle Walch 5 Jana Sevenhuijsen 6 Jolijn van Dijk 8 Luca Bos 9 Coco Walch 10 Aafke Roelofs 12 Isa van Delft 17 Veerle Clous 20 Alena Wisse 21 Franka Smet 23 Bo de Beer 28 Julia Straatman 33 Lauren Besselaar 34 Lika Brinkman 35 Isabelle Kamer 37 Sydney van de Wal 41 Lisanne van Velthuijsen 43 Eleni Sideris M.pup.B. 2 Julia van Delft 3 Wieke van Kaam 4 Senna van der Geest 6 Floortje Geelen 7 Luna Scheffer 8 Bonne Keijer 10 Ilse Dekkers 11 Semmie de Birk 12 Flore Glimmerveen 13 Anika van Delden 16 Linde Buruma 18 Eden GĂśbbels 21 Maaike Zwiers 22 Sophie Veen 23 Yara Mijnhout 24 Juno Nebbeling 25 Nora Overhuijs 32 Fay Blank 34 Bibi Bussemaker 35 Marit van Dijk M.pup.C. 1 Otte Wienese 4 Fleur Keijzer 6 Kato Leusink 10 Noor de Bruin 13 Sophie Brands 14 Floor Visser 17 Luz Nebbeling 20 Rosan de Bie 21 Juul van der Wal 22 Ella van den Hurk 23 Sanne Hilberts 24 Barbara Bakker 25 Tess van der Wal 27 Jennifer Snip 28 Maud Rogers 32 Lotte van Kampen 34 Madelief Bakker 13-6-2009 Mini Meerkamp J.mini pup. 1 Idas Nebbeling 3 Tobias van Ee 9 Luc Blank 10 Jeroen Schmidt

Totaal 911 875 748 726 31


14 Arvid Smit 16 Rob Dankers 20 Bram de Bruin 21 Laurens Dusink 22 Bob Voorneveld 24 Koen 't Hart M.mini pup. 2 Margriet Hilhorst 4 Lyssa Akkerman 6 Fleur van Olderen 10 Evi van Vulpen 11 Lena Balkenende 12 Mella Scheffer 17 Xanthe Buruma 19 Ilse Hengeveld 21 Sophie Besselaar

8,6 229 8,3 272 8,5 243 9,1 163 9,0 176 9,3 139 40 meter 8,0 318 7,9 334 8,1 303 8,3 272 8,4 257 8,5 243 8,2 287 8,8 202 8,5 243

2,14 146 2,09 136 2,17 152 2,09 136 1,99 116 1,44 6 Verspringen 2,80 278 2,52 222 2,55 228 2,41 200 2,34 186 2,58 234 2,48 214 2,26 170 2,21 160

15,42 249 9,91 151 7,29 94 6,93 86 6,23 68 12,18 194 Balwerpen 13,48 217 11,09 174 10,61 164 10,17 156 11,42 180 9,55 143 7,39 97 9,88 150 7,81 106

624 559 489 385 360 339 Totaal 813 730 695 628 623 620 598 522 509

4-7-2009 Zomerwedstrijd VAV J.pup.A.1eJ 60 meter Verspringen Kogelstoten 1000 meter 1 Anton Hilhorst 9,3 552 3,67 452 5,41 368 4,13.0 356 J.pup.C. 40 meter Verspringen Balwerpen 600 meter 13 Michael Snip 8,1 303 2,07 132 9,98 152 3,14.1 15 M.D. 2eJ. Verspringen Hoogspringen 1 Dana Visser 3,66 350 1,40 541 2 Areen Harbiye 19,92 305 17,81 281 3 Pascale Brinkman 16,28 234 15,07 223 4 Aline Bloom 3,72 362 1,10 316 M.mini pup. 40 meter Verspringen Balwerpen 600 meter 2 Margriet Hilhorst 8,2 287 2,73 264 11,52 182 2,43.9 167 M.pup.A.1e 60 meter Verspringen Kogelstoten 1000 meter 4 Rosanne van der Nooij 9,7 487 3,44 406 3,95 266 4,04.5 394 9 Sally Harbiye 10,1 427 2,72 262 4,41 300 4,19.2 329 16 Melissa Griffioen 12,2 177 2,54 226 4,68 319 4,58.2 190 M.pup.C. 40 meter Verspringen Balwerpen 600 meter 7 Jennifer Snip 8,9 189 2,17 152 11,38 179 3,18.6 0 5-7-2009 Jeugdwedstrijd U-Track J.pup.A.1eJ 60 meter Verspringen Kogelstoten 6 Cirrus Nebbeling 10,10 463 3,73 464 7,98 520 7 Siebe Heuperman 9,78 513 3,83 484 6,37 429 8 Joep Borninkhof 9,54 552 3,71 460 5,70 387 15 Felipe van Eck 10,29 435 3,40 398 6,86 458 23 Jeb Stam 11,76 248 3,74 466 4,30 292 J.pup.A.2eJ 60 meter Verspringen Kogelstoten 4 Antonio van den Heuvel 8,95 658 3,88 494 7,66 503 7 Yaran Wienneke 9,95 486 3,73 464 7,62 500 M.D. 1eJ. 60 meter 60 m.h. Verspringen 5 Simone van Wijk 9,93 389 13,80 222 3,45 308 8 Iris Oosting 9,95 386 13,74 227 3,35 288 9 Leonie Grob 10,36 325 14,35 183 3,28 274 11 Jeltje Heuperman 10,48 308 13,65 233 0,00 0 M.pup.A.2e 60 meter Verspringen Kogelstoten Totaal 5 Isa van Delft 10,06 469 3,52 422 5,85 397 11 Lika Brinkman 0,00 0 0,00 0 0,00 0 M.pup.B. 40 meter Verspringen Kogelstoten 2 Julia van Delft 6,84 587 3,61 440 5,11 349

32

Totaal 1372 Totaal 587

Totaal 733 Totaal 1159 989 722 Totaal 520

Hoog 1,2 1,1 1,1 1,1

Kogelstoten 0 7,08 370 0 4,46 203 0 6,75 351 0 5,62 282

Totaal 1289 1104 1133 823


FURSTER van TELLINGEN • • • •

Binnen- en buitenschilderwerk Behang en alle soorten wandafwerking Meerjaren-onderhoudsplan Isolatie- en veiligheidsglas voor: Kroostweg 43a, 3704 EB Zeist • 030 - 695 45 04 Kamerlingh Onnesweg 96, Hilversum • 035 - 685 50 07

www.fvtschilders.nl

● ● ● ●

GLAS - SPIEGELS ISOLATIEGLAS GLAS-IN-LOOD GLASREPARATIES

Tel. (035) 623 18 91 - Ind.terrein Nwe Havenweg - Hilversum naast Gamma Larenseweg 137, Hilversum Tel. (035) 685 55 56

T E G E L Z E T B E D R I J F

Peter Philipsen & Zn. v.o.f COMPLETE BADKAMER INSTALLATIE EN AL UW TEGELWERK. OOK VOOR AANLEG VAN VLOERVERWARMING

HAAL ER MEER UIT MET PERRY

10% KORTING

Lambikstraat 24 | 1336 MB Almere email: peterphilipsen@planet.nl

PERRY HILVERSUM KERKSTRAAT 106-110 TELEFOON 035 - 623 40 44

BOUWVERGUNNING NODIG ? voor uw bouwplannen zoals verbouw, uitbreiding of nieuwbouw Wij verzorgen alles perfect voor u Bel vrijblijvend (035) 582 55 02

OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM!

(OP VERTOON VAN JE GAC ATLETIEKUNIE-PAS)

TELEFOON Peter: 06 - 533 949 46 Dennis: 06 - 543 154 51

Bouwtechnisch Adviesburo Ing. T. Hennipman www.perrysport.nl

Nw Loosdrechtsedijk 69 1231 KN LOOSDRECHT


FURSTER van TELLINGEN • • • •

Binnen- en buitenschilderwerk Behang en alle soorten wandafwerking Meerjaren-onderhoudsplan Isolatie- en veiligheidsglas voor: Kroostweg 43a, 3704 EB Zeist • 030 - 695 45 04 Kamerlingh Onnesweg 96, Hilversum • 035 - 685 50 07

www.fvtschilders.nl

● ● ● ●

GLAS - SPIEGELS ISOLATIEGLAS GLAS-IN-LOOD GLASREPARATIES

Tel. (035) 623 18 91 - Ind.terrein Nwe Havenweg - Hilversum naast Gamma Larenseweg 137, Hilversum Tel. (035) 685 55 56

T E G E L Z E T B E D R I J F

Peter Philipsen & Zn. v.o.f COMPLETE BADKAMER INSTALLATIE EN AL UW TEGELWERK. OOK VOOR AANLEG VAN VLOERVERWARMING

HAAL ER MEER UIT MET PERRY

10% KORTING

Lambikstraat 24 | 1336 MB Almere email: peterphilipsen@planet.nl

PERRY HILVERSUM KERKSTRAAT 106-110 TELEFOON 035 - 623 40 44

BOUWVERGUNNING NODIG ? voor uw bouwplannen zoals verbouw, uitbreiding of nieuwbouw Wij verzorgen alles perfect voor u Bel vrijblijvend (035) 582 55 02

OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM!

(OP VERTOON VAN JE GAC ATLETIEKUNIE-PAS)

TELEFOON Peter: 06 - 533 949 46 Dennis: 06 - 543 154 51

Bouwtechnisch Adviesburo Ing. T. Hennipman www.perrysport.nl

Nw Loosdrechtsedijk 69 1231 KN LOOSDRECHT

Clubblad Gooise Atletiek Club Hilversum Augustus 2009  

Clubblad Gooise Atletiek Club Hilversum Augustus 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you