Page 1

Gaby Rasenberg | Grafisch vormgeving & Urban design


Gaby Rasenberg | Grafisch vormgeving & Urban design


Opgave: Room Service Menu kaart Hilton Curacao

Room Service Menu

Menu

Opdracht gever: Hilton i.s.m. Mack Graphics Inleiding: Hilton Curacao wil een nieuwe stijl de menu kaart. Nieuwe illustratie en andere kleurstellingen.

Hilton_Menu_Front.indd 1

5/20/09 8:55:31 AM


SuperMobie Scholenproject SUPERMOBIE STAPPENPLAN

Zamel mobiele telefoons in en verdien geld voor school of het goede doel!

INZAMELACTIE VAN MOBIELE TELEFOONS Bijgaand zenden we u de SUPERMOBIE mobiele telefoon inzamelenveloppen en de poster. We raden u aan om de inzamelenveloppen op duidelijk zichtbare plekken bij de ingang/uitgang van de school en/of in de aula te plaatsen. Wij hebben u al per mail de vergoedingslijst, een poster en actietips gemaild. Voor informatie over het recyclingproces kunt u terecht op de website van ReCell - www.recell.nl. Hieronder geven wij u een leidraad voor het succesvol laten verlopen van de SuperMobie inzamelactie.

Lucas Onderwijs steunt deze actie omdat de actie bijdraagt aan een zorgvuldiger en duurzamer beheer van onze leefomgeving. Ieder jaar worden er in Nederland miljoenen mobiele telefoons en/of PDA!s afgedankt. SuperMobie geeft scholen de mogelijkheid om geld te verdienen, voor zichzelf of voor een goed doel d.m.v. het opzetten van een inzamelactie van mobiele telefoons tegen minimale inspanning en zonder kosten.

2 3 4 5

Het principe is heel eenvoudig: voor elk werkend mobieltje voorkomend op de lijst van ReCell ontvangt de school "3,50. Voor elk niet-werkend toestel voorkomend op diezelfde lijst, krijgt de school "0,50 per toestel.

6 7

Benoem een centraal inzamelpunt voor de mobiele telefoons die terug worden gebracht naar de school, bijvoorbeeld de receptie of kamer van de conciërge. Plaats hier een stevige doos of bak waarin de ingezamelde enveloppen/mobieltjes gestopt kunnen worden. Bepaal vooraf de actieperiode van de inzamelactie. Wij raden aan de actieperiode 4-6 weken te laten duren. Plaats de inzamelenveloppen bij de ingang/uitgang van de school en/of in de aula. Breng de posters op goed zichtbare plekken aan zodat zo veel mogelijk mensen/leerlingen kunnen lezen over de SuperMobie inzamelactie. Vertel ook over de SuperMobie inzamelactie op de website van de school, in nieuwsbrieven, in de schoolkrant etc. Stimuleer leerlingen om hun ouders te benaderen om mobieltjes voor de school in te zamelen bij het bedrijf of de organisatie waar ze werken. Verwijs voor meer informatie over ReCell naar onze website: www.recell.nl.

Week 2/3 8

9

Opdracht gever: Recell i.s.m. Ontverpia

Bijgaand zenden we u een voorbeeld van een inzamelenvelop voor mobiele telefoons en informatie m.b.t. de inzamelactie SuperMobie.

Week 1 1

Opgave: Promotie voor Supermobie

Geachte heer/mevrouw,

Niet alleen is het goed voor de kinderen van uw school om op vroege leeftijd met hergebruik en recycling in aanraking te komen, maar ook als school kunt u er een bedrag aan overhouden. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van smartboards, een nieuw klimrek, een voetbalveldje of voor een leuke buitenschoolse activiteit. Zo leren kinderen dat hergebruik en recyclen wordt beloond! Bovendien krijgen de werkende mobiele telefoons een tweede leven in ontwikkelingslanden. De toestellen die niet meer hergebruikt kunnen worden, zullen door ReCell milieuverantwoord worden gerecycled. Ter promotie en ondersteuning van de SuperMobie inzamelactie worden er inzamelenveloppen en posters ter beschikking gesteld. Daarnaast voorzien wij u van een voorbeeldbrief voor de ouders, een startersleaflet en actietips voor de school zelf.

SUPERMOBIE

Breng de SuperMobie inzamelactie constant onder de aandacht door er over te praten en geef de inzamelactie een extra impuls door deze te promoten op activiteiten georganiseerd door de school buiten de lessen om, zoals bijvoorbeeld een sportdag. Als de inzamelactie goed loopt (of niet zo goed als verwacht), laat dit dan bijvoorbeeld horen.

Week 4

INZAMELACTIE VAN MOBIELE TELEFOONS

Met vriendelijke groet,

Jeroen Hendriks ReCell

Lever je oude mobieltje in en verdien zo geld voor school. Bovendien help je ook het milieu.

10 Stop aan het einde van de inzamelactie alle ingezamelde mobieltjes in een goed afgesloten doos en neem contact op met ReCell op telefoonnummer 010-4403666 voor de afhandeling.

Zijn er meer dan 40 mobieltjes ingezameld, dan haalt ReCell de doos gratis op. Zijn er minder dan 40 mobieltjes ingezameld, stuur ze dan op naar het gratis antwoordnummer van SuperMobie: SuperMobie Inzamelactie. Antwoordnummer 91108, 3009 WB Rotterdam. Vergeet niet de doos goed dicht te plakken en duidelijk de gegevens van uw school op de doos te vermelden. ReCell zal na binnenkomst van de mobieltjes binnen 2 weken het bedrag overmaken op het rekeningnummer van uw school.

Hiervoor moest het beeldmerk aangepast worden en verschillende posters, enveloppen gemaakt worden.

INZAMELACTIE VAN MOBIELE TELEFOONS

SuperMobie is een onderdeel van ReCell, een bedrijf dat al jaren ervaring heeft op de Nederlandse en Europese markt op het gebied van hergebruik en recycling van mobiele telefonie. Bezoek voor meer informatie onze website: www.recell.nl

Wat moet je doen?

Inleiding: Recell is een bedrijf dat telefoons inzameld voor een goede doelen. Supermobie is onderdeel van een actie die op scholen wordt gehouden.

SUPERMOBIE

Wilt u starten met de SuperMobie inzamelactie op uw school of heeft u nog vragen, bel dan naar ReCell: 0104403666. Wij willen graag samen met u van de SuperMobie inzamelactie een succes maken!

Laat de leerlingen bijvoorbeeld weten dat, als de school al 50 mobieltjes heeft ingezameld, ze 100 mobieltjes hoopt in te zamelen voor het einde van de actie.

Zoveel mogelijk oude mobieltjes in deze envelop stoppen en inleveren op je school.

Waarom?

Je verdient er geld mee voor je school of een goed doel. En je helpt het milieu.

Hoe werkt het?

1. Verwijder je SIM/geheugenkaart uit je mobieltje(s) en maak het geheugen leeg. 2. Stop je mobieltje(s) in deze envelop. 3. Sluit de envelop goed af, neem hem weer mee naarvan school en geef hem af bij SuperMobie is onderdeel ReCell BV het inzamelpunt op jouw school. Deze envelop is sterk genoeg om meerdere mobieltjes in te stoppen. Vraag dus familie en vrienden om deze actie te steunen. Want hoe meer mobieltjes er ingezameld worden, des te hoger is het bedrag dat jouw school ontvangt. Je kunt de envelop ook op een doos plakken als je heel veel telefoontjes hebt ingezameld!

LEVE NU INR !

ACTIEPERIODE VAN

T/M

Lever nu je oude mobieltje in, verdien geld en help het milieu! Hoe meer telefoons er ingezameld worden, hoe hoger de opbrengst! Vraag familie en vrienden om deze actie te steunen. De opbrengst wordt gebruikt voor

Supermobie is onderdeel van ReCell BV

Naamloos-1 1

02-09-2008 12:40:46

SuperMobie betaalt € 3,50 voor elk werkend mobieltje voorkomend op een door SuperMobie opgestelde lijst.

Hoe werkt het?

SuperMobie betaalt € 0,50 voor elk niet-werkend mobieltje voorkomend op een door SuperMobie opgestelde lijst.

Het inzamelpunt bevindt zich

1. Verwijder je SIM/geheugenkaart uit je mobieltje(s) en maak het geheugen leeg. 2. Stop je mobieltje(s) in een inzamelenvelop. 3. Sluit de envelop goed af, neem hem weer mee naar school en geef hem af bij het inzamelpunt op jouw school. Je kunt de envelop ook op een doos plakken als je heel veel telefoontjes hebt ingezameld!

Supermobie is onderdeel van ReCell BV


Opgave: Pagina ontwerp SOS kinderdorpen Opdracht gever: Recell i.s.m. Ontverpia Inleiding: Verkoop je telefoon.nl is een website waar je kunt kijken wat jouw oude mobieltje nog opbrangt. De opbrengst hiervaan gaat in dit geval naar SOS Kinderdorpen.


Opgave: Nieuwe huisstijl ‘Jong en Techniek’ Opdracht gever: Jong en Techniek i.s.m. Sint Lucas @ Work Inleiding: Jong en Techniek is een stichting die technische opleidingen al bij jonge kinderen wil aanprijzen. Op dit moment zijn deze opleidingen niet zo in trek en de stichting wil hier verandering in brengen. De stichting organiseerd workshops op scholen om zo kinderen al op jongere leeftijd in aanraking te laten komen met techniek.

Thérèse Bouwens Directeur Tongelresestraat 148 5613 DP, Eindhoven T: 040 2373100 F: 040 2373155 t.bouwens@techniekvoorjou.nl www.techniekvoorjou.nl


Opgave: Give away voor beurs Opdracht gever: Farm Trans i.s.m. Ontverpia Inleiding: Farm Trans is een transportbedrijf voor aardappelen. Het bedrijf staat vaak op beurzen en wilde een presentje aan de bezoekers geven voor meer promotie.

Dosje_print.indd 1

17-11-2008 13:18:26


Gaby Rasenberg | Grafisch vormgeving & Urban design


Opgave: Uitbereidings plan voor ‘s-Gravenmoer Opdracht gever: NHTV Breda

Het bewaken van de bestaande structuur en het landschap.

Visie voor ‘s-Gravenmoer

Inleiding: ‘s-Gravenmoer is een klein dorpje in Brabant vlak naast Oosterhout. Het dorp wordt gekenmerkt door het slagen landschap. Het dorp kampt met ruimte gebrek voor huisvesting en wil uitbereiden maar dan wel op een manier die bij het dorp past. Balans terug brengen in het dorp. Het lijkt alsof ‘s Gravenmoer in de loop der jaren overal maar is gaan bijbouwen en hierdoor is de structuur verdwenen.

ing

Ligg

Provincie Noord Brabant

Het noorden van het gebied ligt lager, de grond is daar natter. Dit wil ik duidelijk laten zien om daar de slagen te verbreden zodat het gevoel van water meer aanwezig is.

‘s gravenmoer

Door de vorming van het landschap en de bebouwing met hun functies is er in 's Gravenmoer een grid ontstaan. Het slagen patroon wat voor 's Gravenmoer een kenmerk is vormt de boventoon. Binnen deze slagen zijn verschillende functies te vinden zoals wonen, sporten en bijvoorbeeld glastuinbouw. Op deze manier kun je heel 's Gravenmoer indelen, en kan het dorp zich verder ontwikkelen en groeien zonder het dorp met het landschap aan te tasten.


Opgave: Almere Buiten Opdracht gever: NHTV Breda Inleiding: Almere is een stad die in ongeveer 70 jaar tijd uit de grond is gestampt. Almere buiten klampt dan ook met verschillende problemen.

Almere Buiten met scheidingen tussen de buurten

Iedere buurt heeft zijn eigen identiteit

Veel openbare ruimte zonder functie

Niks mag!

Maak een herstructuering binnen Almere buiten waar de bewoners baat bij hebben.

ing

Ligg

Ontwerp uitgangspunten ••• Voor het ontwerp zijn keuzes gemaakt. Deze keuzes heb ik uitgewerkt in kleine principe tekeningetjes.

Niet/nauwelijks binding met de buurt

Flevoland

Almere

Almere Buiten

Bouwmeesterbuurt

Niet/nauwelijks binding met mede bewoners

Iedereen heeft eigen interesses en ideeen


Opgave: Kanaalzone Den Bosch Opdracht gever: NHTV Breda

Natuurgebied

Inleiding: De Zuid-Willemsvaart is een kanaal dat van Weert tot Den Bosch loopt. De opgave gaat over de toekomst van het kanaal net ten noorden van het centrum van Den Bosch.

Avenue 2 Brabant hallen en Ertsveldplas

Woonboulevard

Door het realiseren van een omleiding voor de beroepsvaart verandert de situatie van de huidige vaart. In 2010 is deze omleiding gereed gekomen. Er doen zich in de stad nu kansen voor om hier een nieuwe invulling aan dit stadsdeel te geven.

Stadion, sportvelden

Visie op stadsniveau ••• IJzeren vrouw

ing

Ligg

Verbindingen vanuit de binnenstad zijn overal gemaakt behalve

Onderwijs boulevard

de verbinding die door het plangebied loopt. Het plangebied is dus eigenlijk een barriere en deze moet doorbroken worden. Zuiderpark

Provincie Noord Brabant

Bossche Broek

Provincie huis

Avenue 2 Natuurgebied

‘s Hertogenbosch Woonboulevard

Stadion, sportpark

Centrumzone ••• Centrum

verbinding maken zodat de functies beter op de kaart worden gezet. Hiermee kan de binnenstad groeien net als aan de andere zijdes van de singels al gedaan is.

De Dieze Zuidwillemsvaart

IJzeren vrouw


+3,0

+3,0

0,0

-0,6 -0,3

-0,9

-1,2 -1,5

-2,1 -2,4 -2,7 -3,0

aart

Plank

-1,8


Opgave: Almere Buiten Bewoners hebben niet of nauwelijks contact met elkaar.

Opdracht gever: NHTV Breda

Collectief Particulier Opdrachtgeversschap

Inleiding: Almere is een stad die in ongeveer 70 jaar tijd uit de grond is gestampt. Almere buiten klampt dan ook met verschillende problemen. Goede buurten hebben een betere verbinding met de openbare ruimte in tegenstelling tot minder goede buurten.

Maak een herstructuering binnen Almere buiten waar de bewoners baat bij hebben.

Toekomst visie Almere buiten

ing

Ligg

De meeste bewoners in Almere Buiten voelen zich niet verbonden met de plaats Almere, deze mensen wonen hier omdat het goed te combineren is met werk en andere functionele redenen.

Flevoland

Op dit moment zijn er veel groene gebieden binnen Almere Buiten maar deze liggen er maar leeg bij. Er is weinig leven in de gebieden en er mist sociale controle.

Almere

Almere Buiten

Flora en Fauna Oostvaardersplassen, binnen Almere Buiten

Het open water, Oppervlakte water

Natuurhout fietspad Rietvelden langs het water

Wilgenbossen

Ruige graslanden Wandelpad

Ondiepe moerasplassen, slikvelden


1

Plangebied kan dus op eigen manier ingevult worden per CPO.

1

2

2 Plangebied kan dus op eigen manier ingevult worden per CPO.

2m


Stadsniveau

Buurtniveau Opgave: Ligging klooster Breda Opdracht gever: School opdracht NHTV Breda vak: Urban Analysis Opdracht: Illustreer de ligging van het klooster in Breda op verschillende schaal niveau’s

Voordeur niveau

straatniveau


Opgave: Serial vieuw Opdracht gever: School opdracht NHTV Breda vak: Urban Analysis

1

2

Opdracht: Illustreer een zelfgekozen loop route.

3

4

Gaby Rasenberg Portfolio 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you