Page 1

INTERIER RESTAURACE

INTERIER RESTAURACE

JIHOZÁPAD

JIHOVÝCHOD

SEVEROZÁPAD

SEVEROVÝCHOD

GOLFOVÝ KLUB V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU 1 : 5000 0

50

1 : 1000

100 150 200 250 m

0

10

20

30

40

50 m

HŘIŠTĚ CVIČNÉ

UB YTO VÁ NÍ

KRYTÉ OD PALIŠTĚ

KLUB GOLF R. BYT SP

GOLFOVÝ KLUB

SKLAD

1 km

VÁNÍ PARKO

0

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM : KOMBINOVANÝ MATERIÁL : ŽELEZOBETON

SITUACE

POHLED S

1. NP : 3 300

2 900

24 200 4000

2 900

1 500

VIP

5 700

16,8m2

3 200

3 200

GOLFOVÉ VOZÍKY PARKOVÁNÍ

3 050

69,4m2

ZÁDVEŘÍ

ŠATNA ŽENY

ŠATNA MUŽI

32m2

24m2

WC MUŽI

24m2

16m2

3 500

3 300

WC ŽENY 2 000

WC

WC

SPRCHY

12m2

12,5m2

15,4m2

12m2

A

3 200

3 200

11,4m2

SPRCHY

A

HALA 2 91,5m

ZÁZEMÍ 2 7,2m

WC

6,4m2

21,2m2

KANCELÁŘ 2 10,6m

ZÁZEMÍ 2 13,6m

KANCELÁŘ 2 7,4m

ZÁDVEŘÍ 2 22,3m

ÚSCHOVNA 2 13m

POHLED V

7m2

G. OBCHOD PŮJČOVNA SKLAD 2 7,6m

U.K.

8,4m2

3 050 2 600

4 900

2. NP :

POHLED Z

SKLAD

TERASA

* * *

3 050

6 300

16000

KAVÁRNA

78,4m2

KUCHYNĚ 41,8m2

*

3 900

RESTAURACE 94,2m2

VIP

2 600 3 050

3 500 24 600

16,8m2

POHLED J

4 900

PŮDORYS 1. NP

6 200

1 : 300

8 400

2

4

6

1 : 200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

14 600

0

PŮDORYS 2. NP

8 10 m

GOLFOVÝ KLUB BENÁTKY NAD JIZEROU : Pro svůj ateliérový projekt jsem si v tomto semestru zvolila zadání golfového klubu v Benátkách nad Jizerou. Zadávací úlohou bylo navrhnout budovu golfového klubu, kryté odpaliště, malé ubytování, restauraci, kavárnu, sklady a byt správce. Mojí hlavní myšlenkou pro návrh golfového klubu bylo, že golfové hřiště je vlastně vytvořeno z částečně uměle vytvořených zvlněných ploch

a tuto myšlenku jsem

chtěla vnést i do svého návrhu. Golfový klub tvoří dvě hlavní hmoty a to hmota „umělého valu a hmota přírodního valu“. Hmota umělého valu je navržena jako železobetonová konstrukce, kterou

POHLED JIH

POHLED ZÁPAD

POHLED SEVER

POHLED VÝCHOD

ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

završuje prohnutá příhradovina ve tvaru valu s plechovou krytinou. Pod příhradovinou je jako dominantní prvek předstupující hmota restauračních ploch s fasádou z červených fasádních obkladů. Hmota přírodního valu je vlastně násyp, pod kterým je část dispozice objektu. Golfový klub obsahuje velkou vstupní halu s prosklenými stěnami na sever a jih s recepcí, golfovým obchodem, půjčovnou a úschovnou věcí. Z haly se vstupuje do pánských a dámských šaten s toaletami a sprchami. Od šaten se vychází

hned

směrem k první jamce. Z haly je dále schodištěm či výtahem přístupná restaurace a kavárna (s bezbariérovým řešením). Restaurace s kavárnou jsou proskleny ze tří stran na sever, jih a východ hřiště a obsahují také dva VIP salonky. Na východ je umístěna terasa s širokými výhledy. Prostory pro zaměstnance jsou odděleny a tvoří je kuchyně, šatny, kanceláře, zázemí zaměstnanců, úklidová komora a sklady. Odpaliště je navrženo jako průchozí poloeliptický otvor. Je situováno na východní straně hřiště a z důvodu nežádoucího oslunění směřuje k severu. Má vlastní pánské a dámské toalety. Ubytování je umístěno podél lesa s příjezdovou komunikací a vlastním parkováním. Jednotlivé apartmány jsou kruhového půdorysu o poloměru 4 a 5m. Obývací pokoje mají velká okna umístěna směrem do hřiště. Střecha je plochá s masivním rámem kolem. Ve stejném stylu je navržen i byt správce.

1 : 200

Sklad má velikost tří parkovacích stání a je celý pod zatravněnou plochou po levé straně příjezdové komunikace u klubu.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

ZPRACOVALA: GABRIELA KABOURKOVÁ, OBOR: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ, ROK: 2010/11, ATV2 VYUČUJÍCÍ: ING. ARCH. P. ČAJKA, ING.ARCH. P. ŠIKOLA, ING. ARCH. P. HOUSA, ING. ARCH. J. SRCH

10 atv2  
10 atv2  
Advertisement