Page 1

cena (noun) koszt który musi być poniesiony w chwili zakupu price: cena mieszkania jest wyższa niż

rok temu flat price is higher that year ago gwiazda (noun) ciało niebieskie star: czytać w gwiazdach read in the stars ; ktoś sławny celebrity:

codzienne życie gwiazdy daily life of star śmieci (pl noun) odpady stałe trash: wyrzućcie śmieci do kosza throw trash to refuse bin; rzecz którą wyrzuca się gdy jest już nie potrzebna rubbish: Ludzi powinno się zachęcać do recyklingu śmieci domowych People should be encouraged to recycle household rubbish; rzeczy które usuwa się po wykorzystaniu w przemyśle waste: toksyczne śmieci toxic waste; garbage: śmieci są zbierane w każdy

poniedziałek Garbage are colected every Monday. paznokieć rogowa osłona końca palca nail: Ona maluje swoje paznokcie She sat painting her nails.; twarda część na końcu palca u stopy toenail:; fingernail pokój pomieszczenie room: szukam okoju do wynajęcia I'm looking for lodgings; nie wojna peace:

nic nie mogło zmącić pokoju jej ducha nothing could disturb his peace of mind praca praca którą wykonujesz regularnie dla pracodawcy job: Szukam nowej pracy. I'm looking for new job.; wykonywanie czegoś w zamian za zapłatę work: Gdzie pracujesz? Where do you work? rysunek wykonać rysunek czegoś przy użyciu ołówka draw: Nigdy nie umiałam rysować bardzo dobrze I've never been able to draw very well; rysunki numerowane w książce figure: rysunek 41 na stronie 100 figure 41 on page 100 stół mebel na którym je się posiłki table uwikłać uwikłąć kogoś w robienie czegoś involve: Postaraj się zaangażować tyle dzieci ile to możliwe

do gry. Try to involve as many children as possible in the game. zasada oficialna instrukacja, która mówi jak rzeczy powinny być robione. rule; związek chemiczny base: 4g zasady zostało dodane do wody. Base 4g was added to water.; Przekonanie o tym co jest dobre a co jest złe i wpływa na Twoje zachowanie. principle: Szkoły próbują uczyć dzieci ustalania

zasad. Schools try to teach children a set principles.

Słownikczek  
Słownikczek  

Słownikczek na ostania chwilkę