Page 1

ISAAC NEWTON, MIKOŁAJ KOPERNIK I JOHANNES KEPLER „O wielkich naukowcach”


Poniższa publikacja jest zbiorem najważniejszych informacji o najwybitniejszych naukowcach, którzy dzięki swym odkryciom zmienili nasze postrzeganie na Uniwersum. Gdyby nie oni, to pewnie dalej żylibyśmy w błędnym przekonaniu o wszechświecie. „Per aspera ad astra” Przez ciernie do gwiazd


Isaac Newton – żył w latach 1643-1727r. Był fizykiem, matematykiem, filozofem i astronomem angielskim. Wykładał fizykę i matematykę na uniwersytecie w Cambridge 1669-1701. Były członek Royal Society od 1672 i prezes od 1703. Członek paryskiej AN od 1699. W 1705 otrzymał tytuł szlachecki. W 1687 opublikował pracę Philosophiae naturalis principia mathematica, w której sformułował podstawy fizyki klasycznej (zasady dynamiki Newtona) i przedstawił ich zastosowanie w zagadnieniach mechaniki, astronomii i fizyki. Sformułował prawo powszechnego ciążenia (prawo grawitacji), wyjaśnił precesję osi Ziemi i pływy morza, uzasadnił prawa Keplera. W optyce opracował korpuskularną teorię budowy światła, z którą miał spór z Christiaanem Huygensem, określił zasady optyki geometrycznej oraz odkrył interferencję światła (pierścienie Newtona). Dał początek badaniom nad ciepłem (wprowadził skalę stopni ciepła, podał prawo stygnięcia ciał).

Odkrył rachunek różniczkowy i całkowy, podał metodę przybliżonego rozwiązywania równao (tzw. metoda stycznych), podał wzór interpolacyjny dla wielomianu n-tego stopnia określonego w n-punktach, badał własności krzywych. W filozofii twórca mechanicyzmu.


Kopernik Mikołaj – żył w latach 14731543. Wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz poezji włoskiej i ekonomista. Pochodził z rodziny wywodzącej się z mieszczan krakowskich. Urodzony w Toruniu, studiował w Krakowie (1491-95), następnie w Bolonii, Padwie i Ferrarze, gdzie w 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski zamieszkał w Lidzbarku Warmioskim jako lekarz i sekretarz swojego wuja, Łukasza Watzenrode, biskupa warmioskiego. W 1510 został kanonikiem warmioskim i zamieszkał we Fromborku, prowadził tam obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło. W czasie wojny polsko-krzyżackiej był zaangażowany w obronę Olsztyna (1520-1521). W latach 1517-1526 publikował prace o reformie monetarnej, sformułował w nich prawo wypierania lepszego pieniądza przez gorszy (nazywane prawem GreshamaKopernika). Kopernik jako pierwszy w czasach nowożytnych opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego (heliocentryczna teoria), model ten oparty był na trzech założeniach: planety biegną po torach kolistych dookoła Słooca, Ziemia jest jedną z planet oraz Ziemia obraca się wokół własnej osi. Heliocentryczny model Kopernika opublikowany drukiem w dziele De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach ciał niebieskich) w Norymberdze w roku jego śmierci, opracowany był ok. 20 lat wcześniej i pojawiał się w odpisach rękopisów lub skrótach już przed 1543.


Kepler Johannes – żył w latach 15711630. Był to wybitny astronom, matematyk i fizyk niemiecki doby renesansu. Profesor uniwersytetu w Grazu, Linzu, uczeo i kontynuator prac T. de Brahe w obserwatorium astronomicznym w Pradze. Był zwolennikiem teorii Mikołaja Kopernika. To on odkrył eliptyczny kształt orbit planetarnych i sformułował prawa ruchu planet Układu Słonecznego (prawa Keplera), opracował i opublikował tablice astronomiczne (Tabulae Rodolfinae 1627). Obliczył również objętości 92 brył obrotowych, prowadził prace w dziedzinie optyki. Skonstruował lunetę (tzw. lunetę keplerowską), zbudowaną z 2 soczewek skupiających oraz badał prawo załamania światła. Ciekawostki: Karol Marks zapytany przez własne dzieci, kogo najbardziej ceni, odpowiedział: Spartakusa i Keplera. Na początku 1945 roku niedobitki wojsk niemieckich schroniły się w Weil der Stadt. Wojska alianckie, które podeszły pod miasto w pierwszej chwili postanowiły skierowad na miasto ogieo artylerii, ale dowodzący natarciem oficer francuski zrezygnował z tego zamiaru. Motywował to tym, że zniszczeniu uległby rodzinny gród Keplera.

Model układu słonecznego.

O wielkich naukowcach  
O wielkich naukowcach  

Zbiór informacji o wybitnych odkrywcach z dziedziny fizyki i astronomii.