Page 1

Victor Ponta

Nicolae Bănicioiu

Președinte TSD

Președinte TSD

2002

2006

2006

2013

Gabriel Petrea


TSD ‐ Trecut, prezent și viitor................................................1 PSD ‐ Motorul schimbării României.....................................3 Viitorul PSD într‐o Românie puternică.............................3 TSD în cadrul PSD ‐ Avangarda schimbării..........................4 TSD 2020 pentru România 2020.........................................5 TSD ‐ echipa câștigătoare....................................................7 TSD ‐ Acțiunile pe termen scurt...........................................8 TSD ‐ Acțiunile pe termen mediu.........................................9 TSD ‐ Acțiunile pe termen lung..........................................10 Educația politică și socializarea în TSD.............................11


Numele meu este Gabriel Petrea. Sunt coordonatorul TSD Bucureș și viceprimarul Sectorului 6 din Capitală. Am 29 de ani și sunt membru al echipei social‐ democrate încă din mpul studenției, când am organizat și condus Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR). Pentru mine, PSD este familia spirituală. Aici am construit totul de la zero, cu perseverență, cu răbdare, uneori cu încăpățânare. Așa am format și dezvoltat echipa națională a Ligii Studenților Social‐Democrați din România (LSSD) și echipa locală a TSD Bucureș . Sunt convins că ne cunoaștem bine. În ul mii ani am fost în fiecare filială, am discutat cu majoritatea liderilor locali și am pus umărul să sprijin acele proiecte locale și naționale cu efecte pozi ve pentru PSD.

Acum, TSD se află într‐un moment decisiv, când trebuie să aleagă un nou drum, să își redefinească viitorul. TSD este o construcție poli că matură, stabilă, puternică. Marea miză a următorilor ani este ca această organizație să funcționeze la turație maximă. Trebuie să fim pragma ci, curajoși, crea vi. Trebuie să fim o ECHIPĂ de prieteni, să fim uniți în jurul unei VIZIUNI cu privire la viitorul României și să trecem cât mai repede la ACȚIUNE. Acestea sunt cele trei cuvinte cheie pentru viitorul TSD: ECHIPĂ, VIZIUNE, ACȚIUNE. După experiențele reușite de la UNSR, LSSD și TSD Bucureș , susțin principiul echipei câș gătoare în TSD. Tineretul social‐democrat trebuie să reprezinte nu doar principala sursă de selecție pentru liderii poli ci ai PSD, ci și o comunitate a prietenilor, a egalității, libertății și diversității. Vă propun în acest document in tulat TSD 2020, un program de acțiuni pentru următorii șapte ani. Faceți alegerea potrivită și deveniți parte a TSD ‐ echipa câș gătoare!


“Am intrat, împreună cu câțiva dintre veteranii aici prezenți, în 2002, într‐o provocare extraordinară: să facem o Organizație de Tineret pentru un par d care în 2002 era cel mai puternic par d din România, dar în același mp era considerat par dul cel mai conservator din România, par dul în care lucrurile se schimbă cel mai greu, par dul în care e foarte, foarte dificil să apară figuri noi, să apară schimbări de substanță. În ul mii zece ani, repet, alături de mulți dintre cei care sunteți aici prezenți și de alții, am muncit să dovedim că la un moment dat PSD‐ul poate să fie par dul cel mai modernist din România.”

“Este mpul ca Tineretul Social Democrat să intre într‐o nouă eră, con nuând să fie cea mai importantă organizație poli că de neret din România, con nuând proiectele pe care le‐am propus în ul mii șapte ani sau le‐am preluat de la Victor Ponta. Am încredere în proiectul TSD 2020 ca soluție pentru a con nua proiectele mele, pentru a aduce nerii profesioniș în poli că și alături de stânga românească. Am încredere în capacitatea nerilor social‐democrați de a construi o Românie puternică, în care fiecare primește șansa lui și în care nimeni nu este lăsat în urmă. Susțin și voi con nua să fiu alături de echipa TSD câș gătoare!”

Nicolae Bănicioiu Președinte TSD și Vicepreședinte PSD


PSD - motorul schimbării în România PSD este cel mai important par d al USL, coaliția de guvernare a României ; Liderul PSD, Victor Ponta, deține cea mai influentă funcție în stat (prim‐ministru), iar miniștri PSD ocupă cele mai multe poziții guvernamentale; După o perioadă de regres (2004 ‐ 2009), PSD a revenit la guvernare, și‐a consolidat poziția de cel mai mare par d poli c din România și a obținut cele mai bune rezultate electorale de după 1990; PSD în 2013:

Raporturile poli ce cu ACD (PNL+PC) și cu Traian Băsescu/PDL/Mișcarea Populară pot evolua de‐a lungul mpului, dar PSD trebuie să asigure guvernarea țării și să fie liderul schimbării României.

În ul mă instanță, guvernarea pe termen lung necesită atât leadership vizionar, cât și organizare exemplară. PSD trebuie să își consolideze rețeaua electorală națională și are nevoie de structuri interne funcționale și comba ve.TSD trebuie să fie în avangarda schimbării propuse de PSD.


Victor Ponta a construit IDENTITATEA TSD. Nicu Bănicioiu a consolidat STRUCTURA organizației. Acum, TSD a intrat într‐o nouă etapă. În anii care vor urma, accentul trebuie să cadă pe ACȚIUNE; Pentru a trece în etapa ACȚIUNII, TSD are nevoie de un concept integrator și o strategie pe termen scurt, mediu și lung (TSD 2020); Conceptul și strategia TSD 2020 se bazează pe trei elemente esențiale, exprimate prin trei cuvinte cheie:


TSD 2020 reprezintă planul poli c de consolidare și dezvoltare a organizației de neret a PSD pe termen scurt, mediu și lung. Obiec vul major al TSD‐ului este să devină o organizație dinamică, puternică, unită și capabilă să genereze acțiuni de sprijin și poli ci publice pentru par d. La nivel național și local, TSD trebuie să fie principalul furnizor de lideri poli ci ai PSD și avangarda modernizării stângii româneș .


de un leadership potrivit cu noua etapă a Acțiunii, de un leadership democra c, vizionar, atent la evoluția guvernării, de un leadership axat pe nevoile organizațiilor locale și munca în echipă, de consens în luarea deciziilor cu impact național.

1 2 3 4 5


TSD - acțiunile pe termen scurt


TSD - acțiunile pe termen mediu

1 2

3 4 5 6 7 8

Construirea structurilor regionale de conducere și coordonare ale TSD. Ne propunem ca TSD să fie în prim‐planul regionalizării României și să aibă structuri regionale deschise și participative, care să răspundă eficient priorităților de la nivel local și județean.


TSD - acțiunile pe termen lung

1 2

3

4 5 6


www.facebook.com/gabriel.petrea


TSD 2020  

TSD 2020

Advertisement