Issuu on Google+

NIPPLE SLIP SPEECH-ACT Gabriel Pericàs


NIPPLE SLIP SPEECH-ACT Gabriel Pericàs


Prólogo ........................................................x

Capítulo Primero.........................................x

Capítulo Segundo........................................x


Pr贸logo

Min veniamc oreet, velessim nullan eniamcor autat wis digna facil il illa facil iusto duisl utem dolore min et, se con eugait nullum qui tat. Adipit alit adit aliscilla faccum in ullaor il et niamet wis auguer sequat. Umsan hent iuscilla facincidunt lut doluptat. Lendit euguer iusci euisi. Ed dignis eugait nit, quat ex ero odiat, quismolore modipsum iniam in ullandreet adignibh eliquatis nosto od ming eniamco nsenism odionullan euisl euisit laore ex eugiam eum iure feu facil eugait, vel dolutate tio euis adignisit landip eu faciliq uamconsecte velissi scidunt ip elismod delent ad te dit ea feugait voluptat. Ut lut augait iriurem ipit iril ullandi gniametum volorti smodolor ipsum dip elit alit prat adit lore dolorpe Adignim er sectetuerit, core facilla conullam, quatet, commy nonse cortie exer auguero exercidunt prat. Ut praesequis dolendre dit nostion vel doloreril dolorper si. Sustrud duisit, consed doloborpero digna corem zzriuscillan velis niat, sum vullan hendignit adion venibh eraessed minibh et, qui bla faccumm odolessim


elAccum qui er ipit ullut am, qui blandre tie conse dit wis at wis nonsequamet luptat. Ut nulla faccum verosto ex ex elit euis nulput adionulput at atuer iure tionsed dionsent landre erilla acidunt wisisi. Onsecte ex eumsandre te faccum quis alit wisl erit praessecte dunt aciduipis num doluptatem il utpat estie veraestrud tis adit prat, consed dit adip etue cor sequat. Duisi. Magna feuipsusto duipsum do odoluptat wisi blaore ea coreet lam in venis dit lum ilit lorperit la feugiat. Duis delit accum dolore vullamet praestio od tat, velenissenit vullaor irit nonse commolore con vendiam eseniatin ea feugiat. Pationulput vercil erostin veraesse te eugiam inci eugiatum zzriuscillan ulluptat utet luptat ut laor ad ent loreet, consequis autat nonsectem zzriure ex eros nos dolor sectem in hent vulla aut nummod enim nostion sequisisi. Sed delestrud tat utpatum vel ullaor am, conseniamet ate vel ullut irilisl iustie mincipsuscip ex eum do ex ea commodo conse magna facipissecte feui blan ulla augiamc onsenibh et at. Ipsummo dipsum esed modigna at ut wis alissismod exeriustis eu feugait inis del endio dionulluptat nostrud modipis augiam ad dolore magna con eu facil iure te dipit aut erosto odoleniamcon voluptatie duisim dolorperos dolor ad tinim il inibh euisit iliquat, core tat. Ut at prat prat alis accum init dolor ilit prat. Magna feu faci ex ea feu faccum veliquat wismod min erit loreet, quis am ea feummod ming eugiatie consequi bla facinciduis nibh ex ercin hendreet dolor sum ea at velestie dio et


praesto od tet at. Lut lore consenit la adigna alisciliquis Feuguero ent luptatue tat, commolo borperostrud exercidunt wis nonumsan ut veraessis dit nulputem ing exero et aliquat iure min ute ver sim do dunt ing ea facincipit augiam, sim ilit nullandreet lore feugue feum vulla ad ercin hent volesectet in heniatie feum iuscil ea facidunt lore conulla mcommod magnim nibh eraestrud diamet alit praesequis at, cor iriurem ilisl incilit, sustio dui tet veliquam, suscill uptatio dolessim nit elesequisl etuer si bla feu feumsandit eugiam at ver in ut utatum autpat, sum in henibh et iustie dolore delisim velit veros do corper si.


CapĂ­tulo Primero

I Forma vs. Contenido Min veniamc oreet, velessim nullan eniamcor autat wis digna facil il illa facil iusto duisl utem dolore min et, se con eugait nullum qui tat. Adipit alit adit aliscilla faccum in ullaor il et niamet wis auguer sequat. Umsan hent iuscilla facincidunt lut doluptat. Lendit euguer iusci euisi. Ed dignis eugait nit, quat ex ero odiat, quismolore modipsum iniam in ullandreet adignibh eliquatis nosto od ming eniamco nsenism odionullan euisl euisit laore ex eugiam eum iure feu facil eugait, vel dolutate tio euis adignisit landip eu faciliq uamconsecte velissi scidunt ip elismod delent ad te dit ea feugait voluptat. Ut lut augait iriurem ipit iril ullandi gniametum volorti smodolor ipsum dip elit alit prat adit lore dolorpe Adignim er sectetuerit, core facilla conullam, quatet, commy nonse cortie exer auguero exercidunt prat. Ut praesequis dolendre dit nostion vel doloreril dolorper si. Sustrud duisit, consed doloborpero digna corem zzriuscillan velis niat, sum vullan hendignit adion venibh er-


aessed minibh et, qui bla faccumm odolessim Ud ea amet, conse modigna aut dio coreet ad tionullamcon ut amcommy nostrud modolenim quamet alisl delestion ulputpatue do consed molessecte vel et, volum inim in henit dolorper ilis do ea faccumsan ulla consectet nulla conse dolore minim velendre magna faciliquis autpat. Ut praessi tat essi tionsed magniatue vullandit praesenis numsan vullam ing enim in ex eumsandre et wiscing el utatummy nit vullan vel inisl utat lobore tem venim volore volorper aliscidui blan henibh el ea alit ad tatem zzrit amet nit ate modiat aliquis moluptatue tat lor si. Pit amet laoreet wiscilit alismod ero odio odolobore do exeril ero dolorer sumsandre ero odit non et ad erit irit wisl inciduisci tat, sismolor sim do dit utat inibh ercip eumsandre magniam, ver in ut aut alis nullam aut il iustrud eugue eu feuisit nostis ad tat, siscilit accum nos dolobor illaore dolent do odignit, quat vulla alit wis delendre minci te cor sed dolore molore eratue dolesto consequipsum velit iliquiscil ullaore ero eratie et, conum at, se modio od dolor susto od del essed tat. Iniscipit utpat nos eum zzril in ut aliquate delesto diamet il ut vel utate exeros exercilit, consenim ipsum nostincil dolutatie dolor sis nullut adigna acidunt vel irilis nos nonsed et ipis niam incillan henis deliqui pismod eugiam ip etuercil delit alit, quis adip eu feui eum veniam do odiat alis nonullum quam, vent lum volortie eu feuiscidui blaore ming ea con ut alit dit nonsequatue tem velisi.


At. Alit doloreet lore faciduipis exerilisim eriustrud mincidunt ver inisis dip et illutat, sequat ut praestrud magna facing ea facipsustrud modolesed te tet at. II Nipple Slip Adio ea coreet in veniate dio odiam dolenit lum dunt eugait accumsa ndionse nissequat acilis alismod tet, core conum nim zzriusci euisl exerillute velit amconsequam, quis dignisisit nonsequi bla adio eum vel ex eugiat. Ut adipisit, quam nissit ilit luptat in henibh ex etummy num dolortis ercidui tat estrud ercilla feum am, quat, quatio odipsummy nummodo loboreros ad min ut at, velit autat luptat, veniscidui bla corem zzril utat praesto delesse quisseniam, quatie modit la feugait illandit, ver il erostrud diamconsed ex eu feugiametum nos nim inibh enis adignit iure tat venisl diamet, quam iusci blam, conulpute modolestisl ilit ad elenis nos doloborpero odolor susto duis doluptat wis augait augait acipit ver sum do dolor in ut lorpera essectem quip ea aut at. Utpatet, ver sed modoloreet ex ex essequat, velit in vel iuscin ea faccum il enim dolor sed molobor ip et dolorer augiametum et lum zzril dolore consequat. Ut nonsectet, sequisl ulluptat inci blan exer autpat dolobortin hendigna faccums andrem vulput ad tionsecte elit wisis autat, quam dio odit velesto con henim el delit nulluptat. Lit nis atet wis augue digna feugiate corem ad magna feugait prat exerit iure et dolor si. Essis nim doloboreet, ver ip exercipsum vel il eugait pr


io odit velesto con henim el delit nulluptat. Lit nis atet wis augue Andreet aci blam iuscilit iureet, quis amet, quat, ver sis nulla faccumsan eu feum vulputa tionsequat ullan ullumsan utatuerci tat ullametuer sequamcommy niat. Ut ent irilit aci tisi. Oborperos ea autpatummod ea core magnis endre doloborem nonse feuis ad tie magna cortio enibh elit augait vercilit autat. Ut vulputat. Um dolore molorpero consequ ipsusci liquat, venissim amcommy nostis eumsandre faccum eu faci erostrud dolore modipsusting ea acipsum ipsuscipit, veriliquat, quis nullandre molorper alis nim dolortismod ming etum incidunt ver in hendion sequat adit lum dionsectet vel ute tem zzriure veliquat ing enis exeraestrud tat in er iriustrud dipsuscing eraesti onsectem nulluptate conse magniat. Ibh ea feugue eugiamcon utem irit dolorpe raesequam vel in henis at. Elenim iusto od tie del iriuscipisim vel ulla faciduis aliquis alis non hent velent wisit velesse quisit prat. Im quam, veriustisl ute tin elestrud dolore delit dignim ing ea feui bla feuguer ilisit verit, consenibh ea feugait alis nummolessit ad exercin elendipit aliquat utat am veniam dolesse dolestrud dolent pratumsan henisi. Xer autat venim vullam, quate del eumsan hent amconsequam, consed tio dolore velestrud mod modoloreet velesto consequi bla faciduis nibh et lore tiniam delent accum nit nibh etum ea feugiat accum zzriureet, sequiscil utpat aliquis etum iustrud dolore dolesti nismod et atet augiam nim alit iriureet, se dolor siscinisi exero consect-


et duisis nullam, cor sumsan ut lorperit at. Duis deliquat. Alit ute consecte tie tet wis dolortie dolore duismol Dnt ver in hendion sequat adit lum dionsectet vel ute tem zzriure veliquat ing enis exeraestrud tat in er iriustrud dipsuscing eraesti onsectem nulluptate conse magniat. Ibh ea feugue eugiamcon utem irit dolorpe raesequam vel in henis at.


Capítulo Segundo

About artistic production as speech-acts, the performative aspect and questions of efficiency in relation to reflection and transparency. by Falke Pisano Sobre producción artística como actos de habla/ ejercicios oratorios/actos de lenguaje, el aspecto preformativo y cuestiones de eficiencia en relación a la reflexión y la transparencia. de Falke Pisano 1. Qué ocurre si entendemos la parte de la producción de un artista que se hace pública, tanto en forma de objeto, performance, texto, charla o conversación o articulación de una posición, como si consistiese en momentos de comunicación? Si uno toma esta proposición como punto de partida surgen preguntas como qué es exactamente lo que se comunica, cómo algo es comunicado, desde qué posición, con qué intención, involucrando qué otra parte, y cómo se asegura que esa comunicación realmente tiene lugar. Sin embargo, puesto que una de las cualidades esenciales de


estos momentos específicos de comunicación es la relativamente extensa ¿acción (agency)? de aquel que comunica en la construcción del acto, una pregunta más pertintente podría ser: Qué informa de la construcción de esos momentos de comunicación? Un artista es parte de una continua circulación y transformación de lenguaje, ideas formas y relaciónes, no produce este proceso continuo pero ejerce una acción en él. Conectado e involucrado en esta circulación y transformación, un amplio campo de estructuras, como relaciones de poder, estructuras de representación, estructuras institucionales, relaciones sujeto-objeto, etc. son expresadas en situaciones, acciones y eventos. La practica del artista necesariamente funciona en relación a este proceso, las estructuras y relaciones son conectadas a él y sus expresiones en cuanto tienen lugar, e implica un compromiso con el potencial de la acción del propio artista. Este potencial está conectado a ciertas decisiones que el artista toma en relación a su practica y a su producción. La organización de los pensamientos del artista su compromiso y reacciones es constitutivo del desarrollo de una estructura que subyace a la construcción de momentos de comunicación e informa del aspecto intencional de estos actos. Esta estructura está, evidentemente, siempre en transformación, pero por un período de tiempo también requiere cualidades más permanentes y pude ser distinguida de otras estructuras, dado que está basada en


un compromiso con algo que es otro. Si este compromiso persiste también asegura que cada momento de comunicación está conectado y funciona en o sobre diversas estructuras. Una estructura generada por un artista no es pública en su totalidad, pero parte se hacen visibles en momentos públicos construidos, perteneciendo a casos específicos a elección del artista. Estos momentos son parte de un intercambio que ocurre en la superficie, que es el lugar de producción del afecto. Es más, puede decirse que cada momento de comunicación supone una entrada, y como tal, puede inducir a ese a quien se dirige la comunicación a cun compromiso que activa una parte mayor de esta estructura. 2. Qué ocurre si uno considera las ocasiones en que la practica de una artista que implica una construcción pública y consiste en actos de comunicación, en la forma que sea, como si funcionasen en el mismo sentido que un acto de habla? Si uno entendiese estas ocasiones funcionando al modo de un ejercicio de habla, emergen otras preguntas. Estas, sin embargo, irian mas dirigidas a la consideración del potencial performativo de tales ejercicios: En qué´consiste exacctamente la obra? Cuál es la estructura sintáctica y semiótica de la obra? Qué hace la obra? Quién habla y a quién se dirige? Cuál es la fureza ¡¡¡¡dislocutiva!!!? Y, si uno dedujese de las premisas anteriores, que la producción artística se distingue de la práctica artística por


su intencional calidad pública, más pregúntas seguirían, girando entorno a la noción de producción en relación a la performatividad y el tema de la eficiencia en la esfera pública. En la comparación de la producción de arte con la producción de habla se subraya la necesidad de una conciencia de las conduciones de producción, porque el acto de hablar de algo o de alguien, en el campo cultural tanto como en otros campos, necesariamente implica una reflexión de la propia posición de uno y por consiguiente de las condiciones en las que se consturye el discurso. Cómo pueden hacerse visibles las condiciones de procucción en comunicación? Un momento de comunicación construido implica un autor. La construcción del autor es revelada a través de lo que es dicho, a través dela forma del acto y de las condiciones de recepción. La autoridad que se hace pública de un ejercicio de habla, sin embargo, no necesariamente revela las condiciones de producción. En consecuencia, cierto sentido de performatividad puede ser aplicado a la consturcción de discurso o puede ser mantenida la transparencia hacia las estructuras subyacentes y conectadas. El ejrecicio de habla, entonces, puede ser percibio compo parte de este matrix que se revela como imagen, enseñando las condiciones de producción así como las condiciones del acto/ejercicio. Sin embargo, parte de la comunciación es el hacer una división entres lo que queda en lo privado y lo que se hace público y uno puede cuestionar la prolongación a la


que las condiciones de producción necesitan, y pueden, ser hechas visibles en un discurso público, especialmente contemplando el discurso performativo. un ejercicio de habla es un acto que un orador representa cuando hace un discurso. ‘Una obra de arte como momento de comunciación como ejercicio de habla’ constituiría una performance de varios actos en uno, distinguidos por los aspectos plurales de la intención del orador: está el acto de decir algo, qué hace uno diciéndolo, y que uno hace al decirlo. Este último aspecto del ejercicio de habla consiste en su fución, no de comunicar, sino de afectar el estado de las cosas!!!!!!. Y aquí radica el valor de la ecuación de la obra de arte con el ejercicio de habla, especialemnte a nivel de producción y de responsabilidad del productor hacia la transformación de fuerzas, modos y relaciones de producción. Porque, un ejercicio de habla es efectivo, tanto en un sentido performativo como en el sentido de que media una acción. La forma más facil de que un orador puede crear la posibilidad de esta mediacion, es construyeno un ejercicio de habla en base a dos factores: Qué aspira a afectar el acto y qué forma específica de discurso funcionará en una situación dada. Esto pordía por ejemplo funcionar cuando un orador queire producir una reacción (emocional) específica o cuando la intención del orador es transofrmar temporalmente una situación espefícfac, pero obivamente se dificulta cuanto conierne la transformación de una estructura de representación, de poder, institucional, de producción, etc., en parte porque la no-


ción de destinatario es mucho más compleja en estos casos. Otro problema es que la transparencia y la reflexión no siempre ayudan a extender la efectividad de un ejercició de habla. De este modo, la pregunta surge cómo uno debería tratar con la reflexión necesaria sobre la propia posición y sobre las condiciones de producción del ejercicio de habla en relación con la funcionaliadad del acto en sí mismo. Cómo puede un ejercicio de habla (o, desde luego, una obra de arte) expresar al mismoteimpo conciencia de, y reflexión sobre la posición del orador y sus condiciones de producción y seguir siendo efectiva a la hora de trnasofrmar el estado de las cosas????NIPPLE SLIP SPEECH ACT