Page 1

JOBS – Gimnáziumi oktatás

Felderítő látogatás

6

Modul

Osztály:

Jobs

Tanuló:


www.jobsproject.ro SZERZŐI JOG Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány egyetlen részét sem lehet fordítani, sokszorosítani vagy terjeszteni, semmilyen formában és semmilyen eszköz által – elektronikusan (CD-ROM, Internet, stb.) vagy mechanikusan, beleértve a fénymásolást, a felvételt vagy bármilyen információ-tárolási vagy információ-lekérdezési eszközt, a svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC) előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez a rendelkezés világszerte érvényes. A tananyag dizájnjának és szerkesztésének összehangolása a Nemzeti Oktatási Minisztérium, Bukarest és a zürichi Tanárképző Egyetem Nemzetközi Együttműködési Központjának közreműködése eredményeként jött létre. Zürich, Bukarest, Brassó 2013 A kiadványt a svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC) finanszírozta és Románia Kormánya társfinanszírozta. Szerzők: Weidinger Wiltrud, Keller Martin, Gollob Rolf Fordítás: Mihu Tania (román nyelv); Ferencz Irma és Ihos Andreea (magyar nyelv) Illusztráció: Wiskemann Peti

2

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás


6. Modul gimnáziumi oktatás számára

Felderítő látogatás

Modul a tanulók számára

A meglátogatandó vállalat rövid bemutatása Viselkedési javaslatok a látogatás ideje alatt

6

Tervezés, jelentés (4 nap)

7

A látogatás ideje alatt érvényes biztonsági szabályok - 1. rész

15

A látogatás ideje alatt érvényes biztonsági szabályok - 2. rész

16

1. szakma

17

2. szakma

18

A szakmának megfelelő elvárások

19

Jegyzetelésre szánt lapok

20

Kiértékelés

26

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás

3


Adataim:

Lakcím:

Születési dátum: Telefon: Családi orvos/kórház:

Az iskola címe:

Telefon: Fax: E-mail:

Kapcsolattartó személy az iskola részéről (tanár):

Kapcsolattartó személy a vállalat részéről:

4

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás


A megvizsgált vállalat rövid bemutatása:

A vállalat megnevezése:

Cím: Szakmák:

A vállalat nagysága: A munkások száma: Inasok, gyakorló tanulók, egyetemisták száma: Mi a vállalat alaptevékenysége? Milyen termékeket állít elő?

Hány éve működik a vállalat?

Munkaprogram:

Munkaszünetek:

Mennyi idő alatt érsz a vállalathoz (kocsival, gyalog):

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

5


Viselkedési javaslatok a látogatás ideje alatt

☑ Vendége vagy a vállalatnak. Tartsd be a vállalatnál érvényes szabályokat! Légy udvarias!

☑ Betegség esetén értesítsd a vállalatot!

☑ Bármilyen kérdés esetén, fordulj a vállalat által kinevezett kapcsolattartó személyhez vagy a tanárodhoz!

☑ Ha valami nem érthető, kérdezz rá! Így mutatsz érdeklődést a téma iránt.

☑ Kérj mindig engedélyt a fényképezésre, vagy bármilyen információs anyag elvételére.

Mi más fontos a meglátogatott vállalat számára?

Tudomásul vettem ezeket a viselkedési szabályokat.

Dátum/aláírás

6

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás


A látogatás terve: Első nap

A csapattagok neve:

A meglátogatott vállalat/ társaság megnevezése:

Dátum/óra

Sorszám A feladat megnevezése és rövid leírása

Szükséges anyagok Szükséges idő Résztvevő személyek Kérdések

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

7


Első nap: A látogatás jegyzőkönyve – teljesített feladatok Sorszám

A feladat megnevezése

Rövid beszámoló a nap benyomásairól: • Megtanultam, hogy… • Találkoztam… • Szeretném tudni hogyan … • …

8

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

A vállalat képviselőjének az aláírása


A látogatás terve: Második nap

A csapattagok neve:

A meglátogatott vállalat/ társaság megnevezése:

Dátum/óra

Sorszám A feladat megnevezése és rövid leírása

Szükséges anyagok Szükséges idő Résztvevő személyek Kérdések

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

9


Második nap: A látogatás jegyzőkönyve – teljesített feladatok Sorszám

A feladat megnevezése

Rövid beszámoló a nap benyomásairól: • Megtanultam, hogy… • Találkoztam… • Szeretném tudni hogyan … • …

10

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

A vállalat képviselőjének az aláírása


A látogatás terve: Harmadik nap

A csapattagok neve:

A meglátogatott vállalat/ társaság megnevezése:

Dátum/óra

Sorszám A feladat megnevezése és rövid leírása

Szükséges anyagok Szükséges idő Résztvevő személyek Kérdések

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

11


Harmadik nap: A látogatás jegyzőkönyve – teljesített feladatok Sorszám

A feladat megnevezése

Rövid beszámoló a nap benyomásairól: • Megtanultam, hogy… • Találkoztam… • Szeretném tudni hogyan … • …

12

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

A vállalat képviselőjének az aláírása


A látogatás terve: Negyedik nap

A csapattagok neve:

A meglátogatott vállalat/ társaság megnevezése:

Dátum/óra

Sorszám A feladat megnevezése és rövid leírása

Szükséges anyagok Szükséges idő Résztvevő személyek Kérdések

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

13


Negyedik nap: A látogatás jegyzőkönyve – teljesített feladatok Sorszám

A feladat megnevezése

Rövid beszámoló a nap benyomásairól: • Megtanultam, hogy… • Találkoztam… • Szeretném tudni hogyan … • …

14

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

A vállalat képviselőjének az aláírása


A látogatás ideje alatt érvényes biztonsági szabályok- I (Jelöljétek be azokat, amelyek a meglátogatott vállalat számára fontosak!)

Elsősegély

Kötelező a kesztyűk használata

Vészkijárat

Kötelező a fülvédő használata

Találkozási hely vészhelyzetben

Kötelező a fejvédő sisak használata

Sürgősségi kijárat

Kötelező a védőszemüveg használata

Kötelező a védő lábbeli használata

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

15


A látogatás ideje alatt érvényes biztonsági szabályok – II (Jelöljétek be azokat, amelyek a meglátogatott vállalat számára fontosak!)

Tilos a dohányzás

Lézersugarak

Tilos a nyílt láng használata

Gyúlékony anyagok

Tilos vizet használni a tűz kioltására

Robbanóanyagok

Nem ivóvíz

Mérgező anyagok

Belépni tilos

Savas anyagok

Enni és inni tilos

Mozgóhíd

Veszélyes zóna

16

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás


1. szakma

1. Mit tudsz erről a szakmáról? 1.1 A szükséges tanulmányok időtartama: 1.2 Rokon szakmák: 1.3 Feladatok és felelősségek:

1.4 Kérdezz a szakmáról ebben a szakmában dolgozó személyektől.

2. Milyen készségekre van szükséged ebben a szakmában? Jelöld be őket: 2.1 Gondolkodási készségek

2.2 Fizikai készségek

2.3 Szociális készségek

☐ Pontosság és szorgalom

☐ Ellenálló képesség

☐ Felelősségtudat

☐ Íráskészség

☐ Lábon álló készség

☐ Félénkség hiánya

☐ Gyors reakciókészség

☐ Cipelési készség

☐ Önkontroll

☐ Számítási készségek

☐ Erős szagok tűrése

☐ Érzelmi kapacitás

☐ Rajzolási készségek

☐ Piszkos környezet tűrése

☐ Mások iránti tisztelet

☐ Képzelő tehetség

☐ Allergiamentesség

☐ Bemutató készség

☐ Memoráló képesség

☐ Rossz idő és szél tűrése

☐ Társalgási készség

☐ Tervezési készség

☐ Extrém hőmérséklet tűrése

☐ Barátságos viselkedés, jólneveltség

☐ Helyesírás

☐ Zajtolerancia

☐ Csapatszellem

☐ Beszédkészség

☐ A színek helyes megkülönböztetése

☐ Egyéni munkaképesség

☐ Megfigyelő képesség

☐ Gyakorlatiasság

☐ Érdeklődés és megértés

☐ Technikai érzék

☐ Tériszony hiánya

☐ Meggyőző erő

☐ Ötletgazdagság

☐ Jó látóképesség

☐ Meghallgatói készség

☐ Logikus gondolkodás

☐ Jó egészségi állapot

☐ Bátorság, a saját vélemény melletti kitartás

☐ Összpontosítás

☐ JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

17


2. szakma

1. Mit tudsz erről a szakmáról? 1.1 A szükséges tanulmányok időtartama: 1.2 Rokon szakmák: 1.3 Feladatok és felelősségek:

1.4 Kérdezz a szakmáról ebben a szakmában dolgozó személyektől.

2. Milyen készségekre van szükséged ebben a szakmában? Jelöld be őket: 2.1 Gondolkodási készségek

2.2 Fizikai készségek

2.3 Szociális készségek

☐ Pontosság és szorgalom

☐ Ellenálló képesség

☐ Felelősségtudat

☐ Íráskészség

☐ Lábon álló készség

☐ Félénkség hiánya

☐ Gyors reakciókészség

☐ Cipelési készség

☐ Önkontroll

☐ Számítási készségek

☐ Erős szagok tűrése

☐ Érzelmi kapacitás

☐ Rajzolási készségek

☐ Piszkos környezet tűrése

☐ Mások iránti tisztelet

☐ Képzelő tehetség

☐ Allergiamentesség

☐ Bemutató készség

☐ Memoráló képesség

☐ Rossz idő és szél tűrése

☐ Társalgási készség

☐ Tervezési készség

☐ Extrém hőmérséklet tűrése

☐ Barátságos viselkedés, jólneveltség

☐ Helyesírás

☐ Zajtolerancia

☐ Csapatszellem

☐ Beszédkészség

☐ A színek helyes megkülönböztetése

☐ Egyéni munkaképesség

☐ Megfigyelő képesség

☐ Gyakorlatiasság

☐ Érdeklődés és megértés

☐ Technikai érzék

☐ Tériszony hiánya

☐ Meggyőző erő

☐ Ötletgazdagság

☐ Jó látóképesség

☐ Meghallgatói készség

☐ Logikus gondolkodás

☐ Jó egészségi állapot

☐ Bátorság, a saját vélemény melletti kitartás

☐ Összpontosítás

18

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás


A szakmának megfelelő elvárások Készíts egy követelmény profilt az elemzett szakmák egyikéről. Miután jól elgondolkodtál, jelöld be a megfelelő oszlopot!

Szakma Gondolkodási készségek Pontosság és szorgalom Íráskészség Gyors reakciókészség Számítási készségek Rajzolási készségek Képzelő tehetség Memoráló képesség Formatervezési készség Helyesírás Beszédkészség Megfigyelő képesség Technikai érzék Fizikai készségek Ellenálló képesség Lábon álló készség Cipelési készség Erős szagok tűrése Piszkos környezet tűrése Allergiamentesség Rossz idő és szél tűrése Extrém hőmérséklet tűrése Zajtolerancia A színek helyes megkülönböztetése Gyakorlatiasság Tériszony hiánya Jó látóképesség Jó egészségi állapot Szociális készségek Felelősségtudat Félénkség hiánya Önkontroll Érzelmi kapacitás Mások iránti tisztelet Bemutató készség Társalgási készség Barátságos viselkedés, jólneveltség Csapatszellem Egyéni munkaképesség Érdeklődés és megértés Meggyőző erő Meghallgatói készség Bátorság, a saját vélemény melletti kitartás

Alap szint

Közép szint Magas szint

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

19


A következő oldalakat jegyzetek, interjúk, ábrák, rajzok, képek készítésére használhatod. Fordíts elegendő időt a jegyzeteid elkészítésére! Szükség esetén beszéld meg jegyzeteidet a vállalatnál dolgozó személyekkel. Jegyezd le mindig azoknak a személyeknek a nevét, akikkel beszélgetsz, akikről fényképet készítesz!

20

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás


(Jegyezd le mindig az időpontot, feladatot, és más sajátos elemet!)

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

21


22

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás


JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

23


24

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás


JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

25


Kiértékelés A vállalat neve (Melyik vállalat számára válaszolsz a kérdésekre?)

Hasznos információkat gyűjtöttél a vállalatról? ☐ igen

☐ részben

☐ nem igazán, nem

Ha nem mi volt ennek az oka?

Miről szerettél volna többet megtudni?

A látogatás megfelelt az elvárásaidnak? ☐ igen

☐ részben

☐ nem igazán, nem

Ha nem felelt meg vagy csak részben, mit gondolsz, mi volt az oka ennek? Alaposan felkészültél az iskolában erre a látogatásra? ☐ igen

☐ nem

Ha nem, mit szerettél volna másképp tenni?

Milyen hiányos ismereteket egészítettél ki a látogatás alatt?

26

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás


Mit kellene megtanulnom?

Hogyan kéne javítanom a munkastílusomon?

Hogyan kéne megváltoztatnom külső megjelenésem?

JOBS - 6. Modul - Gimnáziumi oktatás - Felderítő látogatás

27


A JOBS didaktikai elemei

1. Feladat alapú tanulás

2. A tanárból moderátor

3. A várakozás művészete

4. Tanulás valós időben

5. Együttműködésen alapuló tanulás

6. Differenciált tanulás és különböző minőségi színvonalak

7. Célorientáltság

8. Fejlesztő értékelés

9. Bizalommal és tisztelettel teli légkör megteremtése

10. Sokféleség és heterogenitás

11. Irányultság a valóság felé

Caietul 6 - Învățământ secudar inferior  
Caietul 6 - Învățământ secudar inferior  
Advertisement