Page 1

Haiku DESIGN JEAN-MARIE MASSAUD

HAI01/02/03/04

HAI01

HAI02

H

L

HAI03

H

HAI04

H

L

H

L

L

L Larghezza Width

P Profondità Depth

H Altezza Height

HAI01

cm 80

-

cm 180

HAI02

cm 80

-

cm 180

HAI03

cm 80

-

cm 180

HAI04

cm 80

-

cm 180

Haiku