Page 1


BUCHAREST night LIFE

CONTENTS/CUPRINS EDITORIAL 2. Esen]` de cire[ înflorit

EVENTS / EVENIMENTE 6. Filmul lui Jude, pe ecrane 7. Proiect românesc la Cannes 12. Teatru de Eugene Ionesco la Grand Cinema Digiplex 20. Vinuri din Valencia lansate la Vinvest 21. Sensation in Romania 26. Povestiri din Albania comunist`… 31. Gala UNITER, la Odeon 32. Quality Music at EUROPAfest 2012 34. Lara Fabian, uimit` de fanii din România! 36. La HBO, film românesc 40. Concert Pas`rea Colibr 42. VINVEST Timisoara 9

CULTURE / CULTURA 8. Piesa lui Kerouac, premier` în SUA 14. Premiile UCIN 28. Ion Lucian joac` în Ceruri

TOURISM / TURISM 22. Tårgul de Turism al Romåniei 23. Charter la Eilat, la malul M`rii Ro[ii, în Israel 24. New Mob Museum in Las Vegas

LISTS / LISTE • Cultural Institutes 4 • Art Galleries 6 • Health Clubs and Beauty Centers 8 • Shopping 10 • Theaters 15 • Cinemas 16 • Jazz Clubs, Bowling & Entertainment 18 • Casinos & Betting House 30 • Restaurants & Pubs 32 • Clubs, Discos & Nightclubs 44 • New Places in Bucharest 48

CINEMA / FILM

Foto: BIA Light Studio

• Movie Premiere 16 • HBO Premiere 18

1


2

BUCHAREST night LIFE

Esen]` de cire[ înflorit

D

ac` m-a[ fi aflat în Japonia în aceast` perioad`, sau chiar la Washington, a[ fi fost îndrumat s` particip la s`rb`toarea cire[ului înflorit, care bucur` an de an privirea [i sufletele numero[ilor turi[ti. Dar sunt tot mai mult turist în ]ara mea pentru c` nu contenesc s` m` minunez de ceea ce-mi v`d ochii aici zi de zi. Politica r`mâne nelipsit` din realitatea româneasc` contemporan`, de[i nu ne-a adus mari realiz`ri [i bucurii în ultima perioad`. Iar acum ne afl`m în anul electoral, în care [i dac` vom primi ceva, ni se va cere apoi înzecit înapoi. Cu toate astea nu reu[im s` ne dezlipim de ecranul televizorului, de emisiunile politice. Nu exist` familie în care s` nu existe

www.bucharestlife.com

GabrielARSENE

discu]ii pe aceast` tem`. Fie so]ia vrea film, iar so]ul politic`, fie so]ul vrea meci, iar so]ia politic`! Noroc de aceast` prim`var` în care am sc`pat de z`pezi, dar mul]i dintre noi vom uita s` privim cire[ul înflorit, sau dac` îl vom privi nu vom reu[i s` vedem esen]a lui, noul ciclu al vie]ii în irupere odat` cu triumful soarelui asupra nop]ii. Iar`[i trebuie s` mul] umim lui Dumnezeu (cui altcuiva?), cei care mai avem rude sau case la ]ar`, [i ]`rani, care ne mai trezesc la via]`. Îi vizit`m înainte de Pa[ti sperând s` ob]inem o bucat` dintr-un miel crescut eco (!), sau m`car câteva felii de brânz` proasp`t`, tot eco, [i afl`m de la ei c` vi]a a înmugurit, cire[ii [i merii au înflorit, iar ceapa [i salata sunt r`s`rite [i cresc! Nu mai pricepem întotdeauna

FA B

U LE

astea semn c` ne-am ne am vorbele astea, îndep`rtat de sat prea mult, dar ne bucur`m pe moment de bucuria rudelor noastre. Ne-aducem curând aminte c` am auzit la televizor în iarn` despre cre[terea economic` de anul trecut, datorat` agriculturii, [i acum realiz`m din nou c` agricultura este [i asta în care vi]a înmugure[te, cire[ii [i merii înfloresc, iar ceapa [i salata r`sar [i cresc! Tumultul ora[ului ne-a dep`rtat prea mult de natur` [i de simplitatea ei, iar un weekend la munte nu e de ajuns c` s` ne readuc` la normal. O vizit` la rudele de la ]ar` înainte de Pa[ti este mult mai util`! Afl`m astfel c` se poate tr`i [i cu mai pu] in` politic` televizat`, pentru c` ]`ranul român [tie c` fie ceva r`u (de cele mai multe ori), ori bun, când e în realitate se simte de cele mai multe ori în portofel! Iat` c` am ajuns, ca la Tokyo sau Washington, tot la esen]a cire[ului înflorit!


BUCHAREST night LIFE

Diana Matei - o voce stratosferic`! În ambian]a sofisticat` a Casei Vernescu Diana Matei a lansat pe 28 martie albumul “Of ce dor, ce chin, ce jale!”, un proiect all style fusion, caracterizat printr-un melanj de genuri muzicale, menit s` aduc` în aten]ia publicului tân`r melodii l`ut`re[ti c`rora li s-a ad`ugat o nuan]` modern`.

Lansarea a beneficiat de prezen]a select` a unor personalit`]i din peisajul showbizz-ului autohton. Cornel Ilie(Vunk), Nico, Gheorghe Turda, Dj Rhino, Anca Turca[iu, Cosmina P`s`rin, Axinte [i Radu Groza împreun` cu iubita sa, Roxana Neme[ au venit s` s`rb`toreasc` al`turi de Diana Matei lansarea albumului “Of ce dor, ce chin, ce jale!”. “Acest album m` reprezint` în totalitate. Are energie, e dinamic, dar p`streaz` în acela[i timp acea not` tradi]ional` prin care ne-am f`cut remarca]i. Este un proiect original, cu un aer proasp`t, pe care sper s` îl savureze to]i cei care iubesc muzica adev`rat`”, ne-a spus Diana Matei. Albumul con]ine 12 piese printre care [i melodii celebre precum “Mociri]a”, ”Dac` zici c` m` iube[ti”, “Tu e[ti floarea vie]ii mele”, dar [i crea]ii proprii ale artistei, realizate împreun` cu Taraful Cleante, printre care deja celebra “De trei zile”.

E Gazda evenimentului a fost simpaticul Mihai Morar, iubitor al genului muzical interpretat de Diana Matei, care a m`rturisit publicului prezent [i presei: ”M` aflu în acest cadru minunat nu numai pentru a sus] ine ni[te arti[ti de seam` ci mai mult, pentru a sus]ine ni[te prieteni pe care îi admir cu adev`rat. Consider c` se sim]ea nevoia în lumea muzical` româneasc` de prezen]a unor astfel de oameni care s` fac` diferen]a [i s` ne încânte cu un show de excep]ie în adev`ratul sens al cuvântului. Iar în ceea ce o prive[te pe Diana Matei, cred c` are o voce stratosferic`”. Show-ul gandit de arti[ti fiind unul elaborat, s-a dovedit a fi [i plin de surprize. Unul dintre aceste momente a fost intrarea Dianei Matei în scen`, când solista s-a deplasat printr-un spa]iu “ornat”cu focuri de artificii. Trena voluminoas` a rochiei artistei a luat foc dar aceasta [i-a continuat reprezenta]ia, sus]inut` de colegii din Taraful Cleante.

Diana Matei creeaz` [i cânt` al`turi de Taraful Cleante, în frunte cu Marian Cleante. “Întregul album este realizat cu ajutorul Tarafului Cleante, f`r` de care nu a[ fi reu[it s` fac acest pas important al carierei mele. Orchestra]ia proiectului a fost asigurat` de c`tre ei, iar eu practic a trebuit s` dau acceptul pentru ideile propuse de ace[ti muzicieni de excep]ie, cu care lucrez de la începutul carierei mele”, a continuat artista. Albumul “Of ce dor ce chin ce jale!” este o initia]iv` curajoas`, plin` de inspira]ie, care va face deliciul publicului. Albumul se afl` deja pe pia]` [i se poate reg`si în toate magazinele de specialitate.

www.bucharestlife.com

3


CULTURE / CULTUR~

4

BUCHAREST night LIFE THE ION DACIAN OPERETTA THEATER – The shows usually start at 6:30 pm. Tickets available at Operetta Theater, 2, N. Balcescu Blvd. For reservations: 021-313-63-48, daily 11 am – 6:30 pm, Mon closed. THE NATIONAL OPERA – The shows start at 6:30 pm. You can buy tickets at National Opera, 70-72 Mihail Kog`lniceanu Blvd. For reservations: 313-18-57 (daily 10 am - 1 pm and 5 pm 7:30 pm), Mon closed. THE ROMANIAN ATHENAEUM & RADIO CONCERTS – The Romanian Philharmonic Orchestra holds its weekly concerts at the Romanian Athenaeum Hall, Revolutiei Square, every Thu & Fri The concerts start at 7 pm. For reservations: 021-315-68-75, 021-315-00-24. Season passes available. Romanian Radio Society organizes concerts in two halls starting at 7 pm. Tickets available at Radio Hall, 60-64 G-ral Berthelot St. For reservations: 021-312-35-59.You can buy a three month ticket. THE MUSIC UNIVERSITY – Usually classical recitals; entrance is normally free of charge. Concerts start at 6 pm. 33 Stirbei Voda St. Ph. 021-314-27-10 George Enescu Hall & Chopin Hall

Lavinia R`ducanu & Taraful Rromak cu DjangoFlorii Clubul T`ranului, luni 9 aprilie, ora 21. Arti[tii vor lansa în Bucure[ti materialul discografic Da Ljuba. Tot în locul în care [i-au creat deja un fan club bucure[tean: Clubul T`ranului. Biletele (cu valoare de 30 Lei) sunt disponibile prin www.bilete.ro [i oficiile Po[tei Române semnalizate “Bilete.ro.” Despre Lavinia R`ducanu & Taraful Rromak se pot spune multe: 2 ani consecutive (2009 [i 2010) au jucat cu “casa închis`” pe toata perioada Festivalului de

FOREIGN CULTURAL INSTITUTES • American Cultural Center – 10, Dumbrava Rosie St. Ph.: 021-200-36-50, fax: 021-200-37-23. Open: Mon-Fri 8 am-5 pm • British Council – 14 Calea Dorobantilor Ph.: 021-307-96-00, fax: 021-307-96-01 Open: 10 am-7 pm, Sat 10 am-1 pm, Sun closed. • Cervantes Institute - 12 M. Serghiescu St. Ph.: 021-230-17-81, fax: 021-230-15-67 Open Mon-Fri 9.30 am-6 pm, Sat 10 am-1 pm. • Czech Cultural Centre I. Ghica, St. Ph.: 021-312-25-37. Open: 8.30 am-12.30 pm, 1.30 pm-4.30 pm. Sat, Sun closed. • Friedrich Schiller Center – 15 Batistei St. Ph.: 021-211-32-29 fax: 021-211-01-42 Open: Mon, Wed, Fri 2 pm-7 pm; Tue, Thu 10 am-7 pm, Tue, Sat, Sun closed. • Goethe Institut – 22 Henri Coanda St. Ph.: 021-312-02-31, fax: 021-312-05-85. Open: Mon - Fri 10 am-1 pm, Tue, Wed, Thu 10 pm-1 pm & 2 pm-7 pm • Hungarian Cultural Center – 39 Batistei St. Ph.: 021-210-48-84 fax: 021-210-48-11 Open: Mon, Wed 10 am-1 pm, Sat, Tue, Thu 1.30 pm-5.30 pm Fri 10 am-2 pm. • French Institute – 77 Dacia Blvd. Ph.: 021-211-38-36 fax: 021-210-02-25. Open: 10 am-8.30 pm, Fri 10 am-2 pm. Sat, Sun Closed. • Italian Cultural Institute “Vito Grasso” – 41 Alexandru Alley, Ph.: 021-231-08-80/85/87. Open: Mon-Thu 10 am-2 pm, 3 pm-6 pm, Fri 10 am-2 pm. • Latin America House (Casa Americii Latine) 17 Prim`verii Blvd. Ph.: 021-230-67-69 • Nipponica Foundation - 43 Timi[oara Blvd., Bl. P13, 148 Apt. Ph./fax: 021-413-58-70. e-mail: mppo@penet.ro, nipponicaromania@yahoo.com • Polish Institut – 46-48 Alex. Constantinescu St., Ph.: 021224 45 56 fax: 021-224-56-93 • Jewish Cultural Center –18 Popa Soare St., Ph.: 021-321-39-40

www.bucharestlife.com

Teatru de la Avignon show-urile Da Ljuba [i DjangoFollies. Proiectul a fost selectat în 2011 de Comisia European` pentru a participa la compila]ia muzical` dedicat` comunit`]ilor. Tarafului preponderent din corzi (alc`tuit din 7 rromi pur sange din Ucraina, Ungaria, Serbia – stabili]i în Timi[oara [i având, dincolo de temperament, un rafinament conferit de Conservator [i de activitatea muzical` în teatrele din vestul ]`rii [i ]`rile vecine), i se al`tur` o sopran` cu calit`]i excep]ionale care î[i dirijeaz` ansamblul cu spatele! În costume autentice, lucrate chiar de femeile din grup, [i folosind dialectul Sinti, cu un repertoriu alc`tuit atât din clasice teme gitane (ruse[ti – par]ial f`cute cunoscute de “Satra” lui Loteanu, balcanice – lansate de filmele lui Kusturica) cât [i din “jazz a la tzigane” sau swing manouche (stil lansat de Django Reinhardt în Fran]a anilor ’40 cu unicele 2 degete pe chitar`) orchestrat pentru partitura de voce, ei creeaz` acea atmosfer` care nu conduce spre nimic derizoriu sau kitch (lucruri cu care sunt asociati rromii de obicei) ci reînvie patosul tr`irilor [i farmecul libert`]ii de exprimare f`r` nicio îngr`dire (teritorial`, lingvistic` sau atitudinal`).Înc` o rafinat` invita]ie la bun` dispozi] ie facut` în singura limb` universal`: cea a muzicii [i energiei, cu un omagiu adus lui Django Reinhardt de Florii!


6

BUCHAREST night LIFE

CULTURE / CULTUR~

ART GALLERIES ANNART GALLERY – 1 Mahatma Gandhi St., Kiseleff area Ph. 031-437-9533 www.annartgallery.ro Open: Mon-Fri 2 pm - 8 pm, Sat 12 am - 8 pm ANTIQUES GALLERY HALF RETRO – 19 Buzesti St., Ph. 0722-771-994 e-mail: halfretro@clicknet.ro ART GALLERY ANA - ANTIQUES – 25 Ermil Pangratti St., Ph. 021-231-11-80, e-mail: antichitati.ana@gmail.com ART CENTER “Blue Gallery” - contemporary art WTC - 10 Montreal Square, Ph. 021-666-24-47 APOLLO GALLERY - painting, sculpture, decorative art 2 N. Balcescu Blvd., Ph. 021-313-50-10 Open: Mon - Sat 10 am - 6 pm ARTEXPO GALLERY - NATIONAL THEATER - decorative art, painting. 2 N. Balcescu Blvd., 3rd and 4th floors. Ph. 021-313-91-75. Open: Tue - Sun 10 am - 6 pm CAMINUL ARTEI GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 16-18 Biserica Enei St. Ph. 021-314-18-18. Open: Mon Fri 10 am - 6 pm CERCUL MILITAR ART GALLERY – 1 Constantin Mille St., Ph. 021-314-95-51 Open: 10 am - 6 pm CUHNIA GALLERY - temporary exhibitions National Cultural Center Mogosoaia, 1 Valea Parcului St., Ph. 021-312-88-94 DOMINUS ART GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 27 Sf. Elefterie St. Ph. 021-410-84-39 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm GALATECA GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 2-6 C. A. Rosetti St. Open: 11 am - 7 pm GALATEEA GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 132 Calea Victoriei, Ph. 021-212-82-10 Open: Mon 1 pm - 8 pm, Tue - Fri 9 am - 10 pm Sat 10 am - 10 pm, Sun 11 am - 2 pm GALERIA NOUA – 15 Academiei St., Ph./fax: 021-313-51-11 GOLD ART GALLERY - HILTON – 1-3 Episcopiei St., Ph. 021-310-18-27 GRAPHIS GALLERY - graphic art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17. Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm; Sat 10 am - 2 pm HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY - Antiques, furniture, porcelain, art glass, jewelery, paintings, decorative art, Oriental carpets, old coins, medals, clocks, ikones & collectibles. 63-65 Lipscani St., 1st floor. Ph.: 021-313-01-81; 021-315-56-63; Open: Mon – Fri 10 am – 7 pm, Sat 10 am – 2 pm MELENIA ART GALLERY – 3, Constantin Daniel St. The first Greek Art Gallery in Bucharest. Artists of contemporary art. Open: Tue. – Fri. 1 pm – 7 pm & Sat. 12 pm – 5 pm. www.meleniagallery.com NATIONAL MUSEUM OF ART OF ROMANIA GALLERIES- large collection of European art, Romanian and foreign masterpieces. 49-53 Calea Victoriei. Ph. 021-313-30-30. Open: 10 am - 6 pm OCCIDENT GALLERY – personal or group exhibitions: painting, sculpture. 11 Occidentului St. Ph. 021-212-59-23. Open: 10 am – 6 pm ORIZONT GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17 Open: Mon - Fri 10 am - 7 pm, Sat 10 am - 4 pm SIMEZA GALLERY - personal or group exhibitions: 20 Magheru Blvd., Ph. 021-659-75-80 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm

www.bucharestlife.com

Filmul lui Jude, pe ecrane Cel de-al doilea lungmetraj semnat de Radu Jude, „Toat` lumea din familia noastr`”, avându-i în distribu]ie pe Stela Popescu, Tamara Buciuceanu [i Alexandru Ar[inel, va avea premiera româneasc` la 6 aprilie, când va fi lansat la Bucure[ti, Constan]a, Oradea [i Cluj. Pelicula a avut premiera mondial` în februarie, la Festivalul Interna]ional de Film de la Berlin, în sec]iunea Forum, singurul lungmetraj românesc din programul Berlinalei din acest an. A fost cea de-a doua participare a lui Radu Jude la Berlin, dup` ce, în 2009, lungmetrajul s`u de debut, „Cea mai fericit` fat` din lume”, a câ[tigat premiul C.I.C.A.E, acordat de Confedera]ia Interna]ional` a Cinematografelor de Art`. Filmul „Toat` lumea din familia noastr`” trateaz` cu umor povestea trist` a unui tat` [i a fiicei lui, care vor s` petreac` împreun` o vacan]` ca-n rai, îns` sunt prin[i în iadul rela]iilor de familie de pe p`mânt. Din distribu]ie mai fac parte ªerban Pavlu, Sofia Nicolaescu, Gabriel Spahiu, Mihaela Sîrbu. Noul lungmetraj al lui Radu Jude este o produc]ie Hi Film Productions (România), Circe Films (Olanda) [i Abis Studio (România). Proiectul „Toat` lumea din familia noastr`” a fost dezvoltat în cadrul CineLink, la Festivalul de Film de la Sarajevo, [i CrossRoads - Co-Production Forum, organizat de Festivalul de Film de la Salonic -, iar la Sofia Meetings a fost premiat cu Best Pitch Award. Proiectul este sus]inut de Centrul Na]ional al Cinematografiei, Eurimages, HBO România, Teleclub [i City Cinema.


BUCHAREST night LIFE

Proiectul „Nu m` atinge-m`” de Adina Pintilie (în imagine) a fost selec]ionat pentru Atelierul 2012 al sec]iunii Cinéfondation de la Festivalul de Film de la Cannes, al`turi de alte 14 proiecte din tot atâtea ]`ri. To]i regizorii [i produc`torii acestor proiecte vor participa la festival, în mai. Atelierul Cinéfondation, creat în 2005, reprezint` o ini]iativ` a organizatorilor Festivalului de la Cannes de a stimula crea]ia ce const` în a-i ajuta pe regizori s` accead` la produc]ia [i distribu]ia interna]ional`. Întâlniri individuale vor fi organizate în timpul festivalului între regizori [i to]i profesioni[tii interesa]i de proiectele lor, ce ar putea s` completeze finan]area filmelor lor. Proiectul cinematografic „Nu m` atinge-m`/ Touch Me not” a câ[tigat o finan]are de 150.000 de euro la Torino Film Lab, care a avut loc în timpul Festivalului de Film de la Torino din 2011.

THEATERS • ACT THEATER 126, Calea Victoriei, Ph.: 021-310-3103 • CASANDRA STUDIO 9, Franceza St., Ph.: 021-315-6975, 021-310-3574 • CENTRUL CULTURAL EUROPEAN – SALA RAPSODIA 53, Lipscani St., Ph.: 021-315-8980 • CENTRUL MULTI ART DANS 41, 11 Iunie St., Ph./fax: 021-336-6668, multiartdans@fx.ro • CONSTANTIN TANASE SATIRIC THEATER 33-35, Calea Victoriei, Ph.: 021-315-5678 • COMEDY THEATER 2, Sf. Dumitru St., Ph.: 021-314-9137 • EXCELSIOR THEATER 28, Academiei St., Ph.: 021-315-9720 • GLOBUS CIRCUS 15, Circului Alley,

Austria, pentru România Dramaturgii David Schwartz [i Alice Monica Marinescu (în imagine) au câ[tigat cel de-al VI-lea concurs austriac de dramaturgie „Talking about Borders”. Premiul este în valoare de 3.500 de euro, dar se oferind` câ[tig`torilor [i traducerea piesei în german`, publicarea ei într-o prim` edi]ie de 11.000 de exemplare, organizarea unei lecturi publice, montarea pe o scen` profesionist` [i prezentarea la Târgul de Carte de la Leipzig. Concursul, care este organizat într-o ]ar` sud-est european` anual, din 2006, a fost anun]at anul trecut în România. Au participat 71 de dramaturgi. Juriul a desemnat câ[tig`toare piesa „Nu ne-am n`scut în locul potrivit”, apar]inând lui David Schwartz si Alice Monica Marinescu, deoarece vorbe[te despre o situa]ie sensibil` [i urgent` în România de azi. Piesa abordeaz`, într-o manier` complex` [i inovativ`, tematica concursului - „Vorbind despre grani]e: Experien]e de via]` în vremuri în schimbare”. David Schwartz a debutat la Teatrul Na]ional din Ia[i cu „România, te pup!”, un spectacol despre lipsa de perspectiv` a vie]ii pe plaiurile mioritice. Regizorul [i-a g`sit apoi în afara scenei oficiale mediul potrivit pentru produc]ii cu tematici incomode: mineriada din iunie 1990, situa]ia chiria[-proprietar din casele na]ionalizate, traseul identitar al unei tinere de etnie rom` într-o societate dominat` de prejudec`]i. Alice Monica Marinescu este un om al teatrului tân`r: joac`, scrie [i este artist comunitar. A fost [i este implicat` în multe proiecte de teatru cunoscute, precum „Tanga Project” [i teatrul comunitar „Turneu la ]ar`”, dar [i „Centrul de art` Vârsta 4”, de la C`minul Dr. Moses Rosen.

Ph.: 021-210-4195, 021-210-2419 info, 021-210-4295, 021-210-4998 reservations • ION CREANGA THEATER 13, Amzei Square, Ph.: 021-317-8590 • ION DACIAN OPERETTA THEATER 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-6348 • JEWISH STATE THEATER 15, Iuliu Barasch St., Ph.: 021-323-3970 • LUCIA STURDZA BULANDRA THEATER Toma Caragiu Hall 76A, J. L. Calderon St., Ph.: 021-212-0527; Izvor Hall 1, Schitu Magureanu St., Ph.: 021-314-7546 • LUNI THEATER FROM GREEN HOURS 120 Calea Victoriei, 120, Calea Victoriei, Ph.: 0788-452-485, 0732-234-356 • MASCA THEATER 70-72, Uverturii Blvd., Ph.: 021-430-5069 • METROPOLIS THEATER 89, Mihai Eminescu St., Ph.: 021-210-4281 • NATIONAL THEATER 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-9175 • NOTTARA THEATER 20, Gral Magheru Blvd., Ph.: 021-317-4101 • ODEON THEATER MAJESTIC HALL 40-42, Calea Victoriei, Ph.: 021-314-7234 • TANDARICA THEATER 24, Gral. Eremia Grigorescu St., Ph.: 021-315-2377 • TEATRUL MIC 16, Constantin Mille St., Ph.: 021-314-7081, 021-314-7081 • TEATRUL FOARTE MIC 21, Carol I Blvd., Ph.: 021-314-0905

www.bucharestlife.com

CULTURE / CULTUR~

Proiect românesc la Cannes

7


8

BUCHAREST night LIFE

IN SHAPE / |N FORM~

HEALTH CLUB & BEAUTY CENTERS Absolut Salon - Hairdressing , cosmetics, manicure, pedicure, massage. 111, G-ral Mathias Berthelot St. Open: Mon. - Sat. 10 am-9pm. Ph.: 0371-305-503, 0726-139-739 Le Club - Members and Pullman guests only. Indoor swimming pool, outdoor and indoor tennis and squash court, fitness equipment, Turkish bath, Jacuzzi, sauna, massage. 120, Soseaua Nordului. Ph.: 021-232-34-05. Open: daily 8 am - 10 pm Cella Center - Anti Age therapies, Acupuncture, Beautification techniques, Physiotherapy, SPA therapies, nutrition advices. 54, Sf. Elefterie St. Tel/fax: 021-410-98-52, cell: 0745830-388. E-mail: info@cella-center.com, www.cella-center. com. Open: 10 am - 10 pm. Crowne Plaza Hotel - Indoor swimming pool, sauna and fitness equipment. Massage: Mon-Fri 5 pm - 9 pm. 1, Poligrafiei St. Ph.: 021-224-00-34/ext. 6100. Open: daily 6:30 am - 11 pm Diplomat Club - Outdoor pool, tennis and football courts, 8-hole golf course, table-tennis facilities and massage salon. 1, Aleea Minovici. Ph.: 021-222-84-97. Open: Mon-Sun 9 am - 6 pm Dr. M Estetic 1, 2 - Spa, Tao massage, facial conditioning, biostimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna. Special men medical estetics. 57-59, Ion Ionescu de la Brad St., Sc.1, Apt. 2 Ph.: 021-211-55-03, 0722-214-856 Floreasca Club - Members only. Indoors pool, body building center and outdoors tennis courts. 1, Mircea Eliade St. Ph.: 021-230-79-70 Open: daily 10 am -10 pm InterContinental Hotel - Public access, on the 22nd floor. Full range of facilities. Solarium, fitness centre, hexagonal swimming pool. C.C. accepted. 4, N. Balcescu Blvd. Ph.: 021310-20-20 / ext. 371/355. Open: 7 am - 10 pm Magnolia Spa - www.magnoliaspa.ro .20, Sperantei St., Ph.: 021-311-27-79, welcome@magnoliaspa.ro Open: Tue - Fri 12:30 pm - 8 pm, Sat 10:30 am - 6 pm, Miko Beauty Center - Spa, Tao massage, facial conditioning, bio-stimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna, solarium, fitness. 41, Silvestru St. Ph.: 021-211-09-64/65/73. 1C, Scoala Herastrau St. Ph.: 021-233-00-83/84/85. Open: Mon-Fri 8 am - 8 pm; Sat 8 am - 6 pm Novotel Wellness Centre - Indoor swimming pool with artificial waves, fitness centre, gym, massage, hammam, Power Plate and golf simulator. C.C. accepted. Secure paying parking lot. 37B, Calea Victoriei. Ph.: 021-308-85-61. Open: 6 am – 10 pm Pit Gym Club - Fitness, aerobics, massage, wet sauna. 2, Av. Popa Marin St. Ph.: 021-230-03-71 Open: 9 am - 9 pm Pro Estetica Medical Spa - 38-40, Tudor Stefan St., 4th floor. Ph.: 021-230-59-21; 0788-171-052 Open: 9 am - 8 pm (Mon. - Fri.). Sat. - on request Ramada Plaza Bucharest Hotel - Indoor swimming pool, sauna, skittle and bowling alleys. 3-5,Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-20-00. The Works - Within Athenée Palace Hilton. Swimming pool and jacuzzi. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-30337-77 ext.3972. Open: Mon-Sat 8 am - 8 pm; Sun 8 am - 4 pm World Class Health Academies - Within JW Marriott Bucharest Grand HoPh. Spa and fitness center, gym, aerobics/ spinning, massage, pool, jacuzzi, squash courts - limited membership. 90, Cal. 13 Septembrie Ph.: 021-403-09-00/01. Open: weekdays 6 am - 10 pm, weekends 9 am - 9 pm

www.bucharestlife.com

Caragiale la TNB Teatrul Na]ional din Bucure[ti d` prioritate în acest an spectacolelor dedicate Anului Caragiale. Este în repeti] ii ”O scrisoare”, în regia lui Hora]iu M`l`ele, care va [i juca în acest spectacol rolul Dandanache. Altor personaje le vor da na[tere Alexandru Bindea, Virgil Og`[anu, Raluca Petra [i Victoria Dicu (pe acela[i rol), Mihai Calot`, Eduard Adam, Mihai Constantin, Marius Rizea, ªtefan B`nic` jr. Premiera va avea loc în mai. A început repeti]iile [i Alexandru Dabija, la „Dou` loturi” (premiera la sfâr[it de mai). Apoi va lucra Gigi C`ciuleanu la spectacolul „D’ale noastre” (teatru coregrafic), dup` opera lui Caragiale. În iulie, Silviu Purc`rete va monta „Conu Leonida fa]` cu reac]iunea”, cu Mariana Mihu] [i Victor Rebengiuc. La toamn`, va pune în scen` drama „N`pasta” Radu Afrim. Radu Beligan va avea un recital pe texte de Caragiale. Un spectacol-lectur`-prezentare „In memoriam Al. Tocilescu” va fi reconstituirea concep]iei regizorale [i scenografice a acestui mare creator, pentru crea]ia ce urma s` o fac` la TNB, „D’ale carnavalului” (scenografia Wanda Sturza).

Piesa lui Kerouac, premier` în SUA Unica pies` de teatru scris` de Jack Kerouac, intitulat` „Beat Generation”, va fi pus` în scen` pentru prima dat`, în luna octombrie, în Statele Unite, în cadrul unei serii de evenimente culturale organizate în 2012, anul în care celebrul scriitor american ar fi împlinit 90 de ani. Spectacolul „Beat Generation” va fi produs de reprezentan]ii a dou` institu]ii, Merrimack Repertory Theatre [i University of Massachusetts Lowell, în cadrul edi]iei din 2012 a Festivalului Literar Jack Kerouac, organizat în ora[ul natal al scriitorului, Lowell, din statul Massachusetts. Jack Kerouac (1922 - 1969) poate fi considerat figura central` a genera]iei Beat, termen pe care chiar el l-a inventat pentru a desemna mi[carea literar` [i social` din America anilor ‘50. Din genera]ia Beat au mai f`cut parte William S. Burroughs [i Allen Ginsberg. Romanele sale, în mare parte autobiografice, descriu o via]` de r`t`citor, marcat` de alienarea adâncit` de misticism [i de umor negru. Primul roman, „The Town and the City”, a ap`rut în 1950. Ulterior, Kerouac a elaborat un stil narativ spontan, brut, nefinisat, al c`rui rezultat a fost romanul „Pe drum” (1957, Polirom, 2003). A mai scris „Vagabonzii Dharma”, „Tristessa”, „Visions of Gerard”, „ªi hipopotamii au fiert în bazinul lor”, „Viziunile lui Cody”, Big Sur” [i „The Subterraneans”.


10

BUCHAREST night LIFE

SHOPPING / CUMP~R~TURI

SHOPPING CENTERS One can easily find ready-to-wear clothes, shoes, access Food courts can often be found on or near the premises. These shopping centers might be similar in many ways with those that you are already familiar with. AFI PALACE COTROCENI MEGA FUN: 4,Vasile Milea Blvd BANEASA SHOPPING CITY: 42D, Sos. Bucuresti-Ploiesti BUCURESTI MALL: 55-59, Calea Vitan CARREFOUR COMMERCIAL CENTERS: 426-426A, Sos. Colentina • Buc-Pitesti Highway, km 11-12 CITY MALL: 2, Sos. Oltenitei ESPLANADA SHOPPING CENTER: 20, Soseaua Vergului. FEERIA COMMERCIAL CENTER: 44A, Soseaua Bucuresti Ploiesti GRAND AVENUE SHOPPING GALLERY: 90, Calea 13 Septembrie JOLIE VILLE GALLERIA: 103 Bis, Erou Iancu Nicolae St. LIBERTY CENTER: 151-171, Progresului St. MARIO PLAZA SHOPPING CENTER: 172, Calea Dorobantilor ORHIDEEA COMMERCIAL CENTER: 210 - 210 B, Spl. Independentei PLAZA ROMANIA: 26, Timisoara Blvd. RIN GRAND HOTEL SHOPPING GALLERY: 7D, Calea Vitan Barzesti UNIREA SHOPPING CENTER: 1, Unirii Sq. WORLD TRADE PLAZA: 10, Montreal Sq.

COSMETICS & BEAUTY BEAUTY SHOP: Bucuresti Mall • 27-33, Magheru Blvd. • Plaza Romania CLINIQUE: 100, Calea Victoriei ESTEE LAUDER: 100, Calea Victoriei INA CENTER: 27, Ion Campineanu St. • 14-16, C.A. Rosetti St. • Cora Lujerului • Esplanada Commercial Center • Jolie Ville • Orhideea Commercial Center • Unirea Shopping Center • WTC Galleries PRIVILEGE: Buc-Pitesti Highway, km 11-12 - Carrefour • 426-426A, Sos. Colentina - Carrefour • Mario Plaza Shopping Center • Selgros Baneasa • Selgros Berceni • Selgros Pantelimon • Unirea Shopping Center SEPHORA: Orhideea Commercial Center YVES ROCHES: Bucuresti Mall

FASHION ABSOLUT JOY: Baneasa Shopping City L’ARMOIRE - Concept Store: 18, Ion Mihalache Blvd. Romanian designers plus French Ugo Zaldi, Jewelry by Arrera and David Sandu. BLISS: 23, Calea Victoriei;Valentino, Louis Feraud, Calvin Klein, Lorenzini BERSHKA: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall Bray Suite anthology CACHAREL: Baneasa Shopping City; Fashion for Men CASA FRUMOASA: 40, Lascar Catargiu Blvd. • Grand Avenue Shopping Gallery; Luxury men’s wear, handmade shoes & exquisite accessories DEBENHAMS: Bucuresti Mall DISTINTO: 196, Calea Dorobantilor: Canali, Kiton, Testoni ELEGANCE Boutique: 118, Calea Victoriei • Grand Avenue Shopping Gallery; Classic ladies look, garments, leather accessories & shoes, art jewellery . ERMENEGILDO ZEGNA - Flagshipstore: 63-81, Calea Victoriei Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport GANT: 52, Calea Victoriei • Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall GUESS: 87-89, Calea Victoriei

www.bucharestlife.com

Raiul pe p`mânt în B`neasa Shopping City! În aprilie, B`neasa Shopping City se transform` în raiul pe p`mânt: un spa]iu plin de surprize, unde vor avea loc o serie de evenimente speciale. Sesiunile foto al`turi de Iepura[, concursurile, jocurile pentru copii [i promo]iile disponibile în B`neasa Shopping City sunt atrac]iile principale. Distrac]ia nu va lipsi în B`neasa Shopping City! Cei mici vor avea parte de multe momente frumoase, interactive, educative – spectacole de teatru, dansuri, muzic` live, fotografii cu iepura[ul, oferite în parteneriat cu Epson, animatori [i multe alte surprize, începând cu 31 martie. Vor fi al`turi de cei mici în maratonul distrac] iei Pygmalion Club, Plaiul Românesc, Mondo Dance, Miniton Grup, gradini]a Dream World, Dance Prestige, Scoala Nr. 45. Radio România Junior [i Cartoon Network vor asigura activit`]i atractive, iar prietenii de la Contrapunct vor sus]ine un show original. În plus, copiii vor fi antrena]i în workshop-uri de crea]ie de Creative Arts [i Gradini]a Happy Kids Floreasca. B`neasa Shopping City lanseaz` îns` [i o campanie umanitar` de strângere de juc`rii [i alte obiecte, precum [i de bani, destinat` copiilor cu care soarta a fost mai pu]in generoas`. To]i cei care pot d`rui o juc`rie unui prieten din Asocia]ia Pavel, se pot al`tura acestei ini]iative. Cele dou` urne de colectare se g`sesc la birourile de informa]ii din incinta centrului comercial. Extravagan]a Promo]iilor de Pa[te are loc pe 6 aprilie, noaptea în care se face shopping extravagant la pre]uri mici, pân` la miezul nop]ii. Extra promo]iile, muzica antrenant` [i buna dispozi]ie fac parte din programul serii speciale. Distrac]ia este condimentat` de cocktail-urile gratuite oferite tututor petrec`re]ilor. Petrecerea continu` [i în zilele de 7 [i 8 aprilie. B`neasa Shopping City va marca aniversarea a 4 ani prin mult` [ampanie [i surprize delicioase, dar [i prin organizarea unei tombole. Cump`r`turile de minim 300 de lei realizate pân` pe 22 aprilie vor fi recompensate cu o mul]ime de premii instant la Tombola Aniversar`. To]i cei care particip` la aceast` tombol` au [anse egale de a câ[tiga o excursie în Thailanda oferit` de TUI Travel Center prin Euroline. Posesorii de card B`neasa Bonus Card [i Bonus Card nu au fost uita]i. În perioada 31 martie – 22 aprilie vor beneficia de 2 luni perioad` de gra]ie extra, iar primii 3 clien]i care achizi]ioneaz` cel mai mult folosind cardul în magazinele partenere din B`neasa Shopping Card primesc 500 Lei bonus. Cei care doresc s` g`seasc` cadoul perfect pentru cei dragi au la dispozi]ie [i Gift Voucher-ul, solu]ia perfect` pentru a oferi cadouri celor apropia]i. Acesta poate fi achizi]ionat de la biroul de informa]ii din cadrul centrului comercial.


SHOPPING / CUMP~R~TURI

12

BUCHAREST night LIFE IDELIER - Concept Store: 1, Lascar Catargiu Blvd. J. KRISTENSEN: 63-81, Calea Victoriei; Luxury ladies fashion & accessories from: Blumarine, Brioni & Alberta Ferretti KENVELO: Bucuresti Mall LANCEL: Feeria Commercial Center LA PERLA: 122, Calea Victoriei LOUIS VUITTON: Grand Avenue Shopping Gallery MAN & MANETTI: 118, Calea Victoriei; Men’s apparel MANGO: Bucuresti Mall • Plaza Romania MARELLA: 21-23, Calea Victoriei MARIELLA BURANI: 21-23, Calea Victoriei MARKS & SPENCER: Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center MAX MARA: 122 A, Calea Victoriei MENGOTTI: 48-50, Calea Victoriei Dolce & Gabbana, Fendi, Giorgio Armani, Etro, Prada, Alessandro dell’Acqua, Cesare Paciotti, Balli, Loro Piana M MISSONI: Baneasa Shopping City MODA & STYLE: Jolie Ville Galleria Red Valentino,Valentino, Byblos Blu, Byblos, Roccobarocco, Gianfranco Ferre, Moschino Cheap & Chic, Moschino Jeans, Mochino, Cerruti, Lanvin, Love Sex Money,Versus,Versace, D&G, Just Cavalli, GF Ferre, Emporio Armani, Giorgio Armani, Diesel,Vicini, Ungaro, Krizia, See by Chloe, Emilio Pucci. MOTIVI: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall • Plaza Romania NAUTICA - Latest collection: • Baneasa Shopping City • Fashion House Outlet Centre, A1, Bucuresti Pitesti km 13 NO 36 SEROUSSI: • Bucuresti Mall • Cocor Store PAL ZILERI: 63-81, Calea Victoriei PEEK & CLOPPENBURG: Baneasa Shopping City THE PLACE: Concept Store: 46, Calea Victoriei PULL & BEAR: Baneasa Shopping City RIVER WOODS: Orhideea Commercial Center • Mario Plaza Shopping Center STEILMANN: 1-5, Magheru Blvd. • Bucuresti Mall • Plaza Romania TERZOATTO: Mario Plaza Shopping Center; Italian Fashion TIMBERLAND: • Baneasa Shopping City • Fashion House Outlet Centre, A1, Bucuresti Pitesti km 13 TINA R: Mario Plaza Shopping Center TOM TAYLOR: Orhideea Commercial Center VICTORIA: 46 - 46, Calea Victoriei WOOLFORD: Mario Plaza Shopping Center; Lingeries ZARA: Baneasa Shopping City • Plaza Romania

FOOTWEAR CESARE PACIOTTI: 101, Calea Victoriei • 118, Calea Victoriei ECCO: Feeria Commercial Center • Baneasa Shopping City GEOX: Feeria Commercial Center • Unirea Shopping Center • Afi Palace Cotroceni HUMANIC: • Baneasa Shopping City • Militari Shopping LEONARDO: Bucuresti Mall • Unirea Shopping Center MIHAI ALBU: Grand Avenue Shopping Gallery His own creations of garments, leather goods and deluxe footwear OTTER: • Feeria Commercial Center • Unirea Shopping Center • Carrefour Militari Commercial Gallery • 235, Calea Mosilor • Orhideea Commercial Center • Plaza Romania • Militari Shopping • Afi Palace Cotroceni • Esplanada Shopping Center

www.bucharestlife.com

Teatru de Eugene Ionesco la Grand Cinema Digiplex Începând cu 3 aprilie 2012, piesa de teatru „Amedeu sau scapi de el cu greu”, de Eugene Ionesco, se mut` la Grand Cinema Digiplex, din B`neasa Shopping City. În fiecare mar]i, Claudiu Bleon], Nadine [i Marius Urzic` transpun spectatorii în mijlocul luptei existen]iale a unui cuplu, care încearc` din r`sputeri s` regenereze sentimentele de unitate [i echilibru din familie, adresând o nou` provocare iubitorilor de teatru. Tr`irile puternice, interactivitatea [i forma nou` de a comunica cu publicul sunt doar câteva din nout`]ile acestei stagiuni în Grand Cinema Digiplex. “Amedeu...”, de Eugene Ionesco, aduce în scen` un trio formidabil: Nadine, Claudiu Bleon] [i Marius Urzic`!


BUCHAREST night LIFE Claudiu Bleon] a primit drepturile de a pune în scen` piesa de teatru de Eugene Ionesco, în regia Andrei Negulescu, a[a c` [i-a propus s` profite din plin de acest cadou de la Marie France Ionesco, fiica lui Eugene Ionesco. Piesa este o comedie, iar Nadine [i Claudiu Bleon] joac` rolul unui cuplu cas`torit. Marius Urzic` este cel de-al treilea personaj al piesei, personajul cheie. „Amedeu sau scapi de el cu greu” este o comedie nebun` adus` în fa]a publicului bucure[tean, care are acum ocazia de a asista din primul rând la teatrul absurd al lui Eugene Ionesco, într-o combina]ie excep]ional` de regie, coregrafie, decor [i distribu]ie. Piesa este pus` în scen` de Andra Negulescu [i Claudiu Bleon]. Claudiu Bleon] este Amedeu, scriitor c`s`torit de 15 ani cu Madeleine (Nadine). Amedeu [i Madeleine înfrunt` problemele cuplului într-un mod realist [i comic deopotriv`. Sunt puse în joc sentimente [i întâmpl`ri universal valabile între coordonatele fundamentale ale existen]ei, în curgerea genera]iilor [i a examenelor de maturitate ale vie]ii. Elementul-surpriz` al piesei este Marius Urzic`, singurul campion olimpic al gimnasticii române[ti, care a acceptat provocarea de a cocheta cu lumea teatrului. În „Amedeu... ” el interpreteaz` personajul care reflect` dragostea dintre Amedeu [i Madeleine. „Pentru a putea pune în scen` aceast` pies` am a[teptat drepturile de autor cinci luni. ªi m` bucur enorm s` îmi v`d, în sfâr[it, visul materializat. Form`m o echip` complet`, care a în]eles, simte [i transpune tema grea a tr`irilor de cuplu. Sunt fericit, de asemenea, c` Marius Urzic` ne-a onorat cu prezen]a [i a acceptat provocarea noastr`”, ne-a spus Claudiu Bleon]. Pentru Nadine este pentru prima dat` când joac` teatru în limba român`. Pe artist` [i Claudiu Bleon] îi leag` o prietenie de 10 ani, îns` cea care a venit cu ideea ca Nadine s` fac` parte din acest proiect a fost so]ia actorului, Andra Negulescu, de altfel [i regizoarea spectacolului. “M-am sim]it foarte onorat` s` joc al`turi de Claudiu Bleon] pe scen`. Pentru mine acesta este debutul în teatru în România. Exist` foarte mult respect între mine [i Claudiu, atât profesional cât [i la nivel uman, iar repeti]iile sunt o adevarat` pl`cere pentru noi, c`ci m` umfla un râs greu de potolit la mai toate micile gafe de la repeti]ii. Am fost norocoas` s`-l am partener pe Claudiu Bleon] în aceast` pies` de teatru.

El este permanent conectat la personaj [i reac]ioneaz` imediat. Suntem o pereche tare potrivit` pe scen`!”, ne-a spus Nadine. Marius Urzic` a primit cu zâmbetul pe buze vestea c` a fost cooptat în distribu]ia spectacolului. “Nu pot s` fiu decât mândru c` sunt al`turi de Nadine [i Claudiu în acest spectacol. Îi mul]umesc lui Claudiu Bleon] pentru c` s-a gândit la mine [i m-a contactat. Pentru mine este o provocare [i sunt foarte încântat! Sunt personajul care reflect` dragostea dintre cei doi, Amedeu [i Madeleine”, ne-a spus Urzic`. Acest proiect vrea s` prezinte publicului din România o pies` de teatru absurd din operele lui Eugene Ionesco. Dup` concep]ia Andrei Negulescu piesa de teatru prezint`, prin elemente comice îmbinate cu mult` mi[care scenic`, lupta existen]ial` pe care o duce orice cuplu încercând din r`sputeri s` regenereze sentimentele de unitate [i echilibru într-o familie. „B`neasa Shopping City pledeaz` cu fiecare ocazie pentru apropierea publicului de art` [i cultur`. Este un privilegiu s` g`zduim aceste evenimente culturale. Astfel, iubitorii de teatru au parte de o experien]` unic`, prin facilitarea accesului la cultur`. Mai mult, suntem onora]i c` „Amedeu sau scapi de el cu greu” – o pies` remarcabil` semnat` de Eugene Ionesco, va fi jucat` în Grand Cinema Digiplex”, ne-a spus Atena Balint, Alternative Content & Events Manager B`neasa Developments.

www.bucharestlife.com

13


14

BUCHAREST night LIFE OPTICIANS OPTICA MALAGA: 26, C.A. Rosetti St. Large selection of top designer’s frames. OPTIPLAZA: Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center • Plaza Romania; Top designer’s frames, sunglasses, accessories. SOVER: 2, Soseaua Colentina - Bucur Obor • 17, Calea Victoriei - Galeriile Victoria • 102-110, Calea Dorobantilor • 365, Calea Grivitei • Cora - Lujerului • Esplanada Shopping Center • Unirea Shopping Center, Central wing ground floor

SHOPPING / CUMP~R~TURI

JEWELRY, WATCHES, ACCESSORIES CELLINI: 1-3 Magheru Blvd. • 16, N. Balcescu Blvd. DAVID SANDU JEWELRY: 30, Smardan St. FOLLI FOLLIE: Baneasa Shopping City •City Mall GMT: Mario Plaza Shopping Center HELVETANSA: 88, Calea Victoriei OXETTE: Baneasa Shopping City • Bucharest Mall • Plaza Romania - ground floor ZEHAVA JEWELRY: Gallery of hand crafted gold & precious stone jewelry, 43, Lipscani St. ZEN DIAMOND: Baneasa Shopping City

ANTIQUES Make sure you get a signed receipt when buying antiques. If necessary, ask about an export permit. GALERIA NUMISMATICA: 35-37, Academiei St. HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY: 63-65, Lipscani St., 1st floor.

INTERIOR DESIGN & DECORATION ANATOLIAN CARPET BOUTIQUE: Carrefour Colentina • 31, Sos. Kiseleff • Unirea Shopping Center CASA MIA: Mario Plaza Shopping Center INNOVA: 4, Patriei St. (Inside) OBART: 10, Magheru Blvd. STICEROM: 9-11, Selari St. Glass artifacts

GIFTS ART GLASS: 9-11, Selari St. CRAII DE CURTEA-VECHE: 14, Covaci St. MY HOUSE: 168, Calea Dorobantilor • Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center ROMARTIZANA: 18-20, Calea Victoriei SARRA BLU’ : Bucuresti Mall • Mario Plaza Shopping Center • Unirea Shopping Center TOTEM: Bucuresti Mall • 426-426A, Sos. Colentina (Carrefour) • Unirea Shopping Center

SPORTS EQUIPMENT & TRAVEL ADIDAS: 28-30, Magheru Blvd. • 116-122, Calea Dorobantilor • Bucuresti Mall. CHAMPION: Esplanada Shopping Center DIADORA: 33A, 1 Decembrie 1918 Blvd. (Auchan) GBS WORLD OF BRANDS: 71, Sos. Panduri • Henri Coanda Int’l Airport • World Trade Plaza HERVIS SPORTS: Liberty Center INTERSPORT: 39, I.C. Bratianu Blvd. KAPPA: City Mall LACOSTE: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall. LOTTO: 225, Calea Mosilor • 33A, 1 Decembrie 1918 Blvd. (Auchan Titan) • City Mall NIKE: 25, Magheru Blvd. • 95, Stirbei Voda St. • Bucuresti Mall. PUMA: Unirea Shopping Center SERGIO TACCHINI: Buc-Pitesti Highway, km 11-12 (Carrefour Commercial Center) UMBRO: City Mall

www.bucharestlife.com

Premiile UCIN Uniunea Cinea[tilor a acordat premiile pentru filmul românesc lansat anul trecut pe marile ecrane. Premiul academic UCIN, instituit de acad. Mihnea Gheorghiu, i-a fost înmânat actorului de teatru [i film Ion Besoiu. La sec]iunea Lungmetraj au fost înscrise 20 de pelicule. Marele Premiu [i Trofeul UCIN le-a ob]inut „Crulic – drumul spre dincolo” de Anca Damian. Premiul special al juriului a revenit peliculei „Din dragoste cu cele mai bune inten]ii” de Adrian Sitaru, filmul aducându-le lui Bogdan Dumitrache (rol principal, ex-aequo) [i lui Marian Râlea (rol secundar) câte un Premiu UCIN. Pentru rol principal masculin a fost premiat [i Vlad Ivanov, pentru rolul din „Principii de via]`” de Constantin Popescu, c`ruia juriul i-a acordat Premiul de regie. Alte distinc]ii acordate: Premiul pentru interpretare feminin` - Ana Ularu, cu rolul din „Periferic”, film regizat de Bogdan George Apetri (Premiul Opera Prima). Premiul pentru scenariu - „Dac` bobul nu moare”, Sini[a Dragin. Premiul pentru imagine - „Dac` bobul nu moare”, Dan Alexandru; Premiul pentru coloana sonor` a intrat în posesia lui Marius Leftarache (sunet) [i a lui Drago[ Alexandru (muzic`), pentru filmul „Bun`! Ce faci?”, regia Alexandru Maftei. Premiul pentru cele mai bune costume - Svetlana Mih`ilescu (filmul lui Radu Gabrea „M`nu[i ro[ii”) etc. La sec]iunea Scurtmetraj au fost înscrise 43 de filme. Premiul special al juriului l-a câ[tigat „Corpus”, scenariul [i regia Lauren]iu Damian. Alte premii, la aceea[i sec]iune, au fost: pentru film de fic]iune – „Bora-Bora” de Bogdan Miric`; pentru documentar (ex-aequo) – „Teatrul verite” de Ruxandra ]uchel [i „Cultura dup` gratii” de Roxana Chiri]`; pentru film experimental – „Becul peticit sau Autobiografia unei iluzii” de Gheorghe ªvai]er; pentru film de televiziune – „Casa din mun]i” de Tudor Chiril` [i al]ii.

One Woman Magic Show April 29, 19:00, Dalles Hall lobby One Woman Magic Show with magician Cristina Strecopitov is an illusionism and comedy show for adults. Magician Cristina Strecopitov plays a good and innocent girl from the province that came to Bucharest for a career in magic and to find her half. Assuming “Good girls go to heaven, bad girls go where they want!” we are asking whether the character will manage to keep her purity? This show is a 100% interactive one and the main star of the show will be a he, the volunteer who will want to be the half of an innocent girl. Ticket price: 20 Lei.


CULTURE / CULTUR~

16

BUCHAREST night LIFE CINEMAS In Bucharest, movie schedules change weekly, usually on Fridays. Movies are screened in their original languages, with Romanian sub-titles. The majority of cinemas show American movies, but you can find European productions at the French Institute Cinema or the Cinemateca. Ticket prices vary from 4 to 34 lei, and up to 68 lei for VIP tickets.

CINEMA CITY: 4,Vasile Milea Blvd., AFI Palace Cotroceni Ph.: 021-407-0000 CINEMA CITY SUN PLAZA: 391, Calea Vacaresti, Sun Plaza Ph.: 021-386-0600 CINEMAPRO: 3, Ion Ghica St. Ph.: 031-824-1360 CINEMATECA: • Eforie Hall: 2, Eforie St. Ph.: 021-313-0483 • Union Hall: 21, Ion Campineanu St. Ph.: 021-313-9289 CORSO: 5, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-1334 CITYPLEX: City Mall, 3rd floor; 2, Oltenitei Ave. Ph.: 021-319-8226 EUROPA: 127, Calea Mosilor Ph.: 021-314-2714 FESTIVAL: 34, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-6384 FRENCH INSTITUTE “ELVIRA POPESCU”: 77, Dacia Blvd. Ph.: 021-316-9930/0224 GLENDALE STUDIO: 9, Cotroceni Ave. Ph.: 021-316-3286 GLORIA: 6, Bucovina St. Ph.: 021-324-4675 HOLLYWOOD MULTIPLEX: 55-59, Calea Vitan, Bucuresti Mall Ph.: 021-327-7020/22 THE LIGHT CINEMA: 151-171, Progresului Ave., Liberty Center Ph.: 021-369-9740, 021-369-9797 MOVIEPLEX CINEMA: 26, Timisoara Blvd., Plaza Romania Ph.: 021-407-8300 NCRR: 3, Kiseleff Ave., the National Museum of Romanian Peasant Ph.: 021-317-9660 PATRIA: 12-14, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-9266 SCALA: 2-4, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-6708 STUDIO: 29, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-5526

www.bucharestlife.com

MOVIE PREMIERE American Reunion (USA, 2012 – 1 hr. 42 mins.) Over a decade has passed and the gang return to East Great Falls, Michigan, for the weekend. They will discover how their lives have developed as they gather for their high school reunion. How has life treated Michelle, Jim, Heather, Oz, Kevin, Vicky, Finch, Stifler, and Stifler’s mom? In the summer of 1999, it was four boys on a quest to lose their virginity. Now Kara is a cute high school senior looking for the perfect guy to lose her virginity! Directed by Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg; Starring Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Tara Reid Salmon Fishing in the Yemen (UK, 2011 – 1 hr. 47 mins.) A visionary sheik believes his passion for the salmon fishing can enrich the lives of his people. A fisheries expert, the Britain’s Prime Minister’s overzealous press secretary, is approached by a consultant to help realize a sheik’s vision of bringing the sport of fly-fishing to the desert and embarks on an upstream journey of faith and fish to prove the impossible possible. Directed by Lasse Hallstrom; Starring Emily Blunt, Ewan McGregor, Kristin Scott Thomas, Amr Waked Toata lumea din familia noastra (Aka. Everybody in Our Family) (Romania/Netherlands, 2012 – 1 hr. 38 mins.) Marius is a divorced man in his late thirties. His five year-old daughter Sofia lives with her mother, which causes Marius a deep frustration. On the day Marius arrives to take his daughter on their annual holiday, he is told that she is ill but he doesn’t believe it and insists to take her with him. The situation soon gets out of control with all the family taking part in a web of humor, violence, childish songs, police interventions and love statements. Directed by Radu Jude; Starring Serban Pavlu, Mihaela Sirbu, Sofia Nicolaescu, Gabriel Spahiu The Cold Light of Day (USA, 2012 – 1 hr. 33 mins.) After his family is kidnapped during their sailing trip in Spain, a young Wall Street trader is confronted by the people responsible:


BUCHAREST night LIFE intelligence agents looking to recover a mysterious briefcase. Directed by Mabrouk El Mechri; Starring Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Jim Piddock Battleship (USA, 2012 – 1 hr. 48 mins.) Based on the classic Hasbro naval combat game, Battleship is the story of an international fleet of ships that come across an alien armada whilst on a naval war games exercise. An intense battle ensues over sea, land and air. What do they aliens - known as ‘The Regents’ - want? Directed by Peter Berg; Starring Alexander Skarsgard, Brooklyn Decker, Liam Neeson, Rihanna The Pirates! Band of Misfits (UK/USA, 2012 – 1 hr. 28 mins.) Pirate Captain sets out on a mission to defeat his rivals Black Bellamy and Cutlass Liz for the Pirate of the year Award. The quest takes Captain and his crew from the shores of Blood Island to the foggy streets of Victorian London in this animated adventure movie. Directed by Peter Lord; Starring (Voices) Hugh Grant, Salma Hayek, Jeremy Piven, Brian Blessed Project X (USA, 2012 – 1 hr. 28 mins.) Three seemingly anonymous high school seniors attempt to finally make a name for themselves. Their idea is innocent enough - let’s throw a party that no one will forget, and have a camera there, to document history in the making. But nothing could prepare them for this party. Word spreads quickly as dreams are ruined, records are blemished and legends are born. Directed by Nima Nourizadeh; Starring Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown, Dax Flame Intouchables (France, 2011 – 1 hr. 52 mins.) After he becomes a quadriplegic from a paragliding accident, an aristocrat

hires a young man from the projects to be his caretaker. Directed by Olivier Nakache, Eric Toledano; Starring François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot Undeva la Palilula (USA, 2012 – 1 hr. 34 mins.) Placed in the 60s in Romania the movie tells the story of Serafim, a fresh graduate of medical school, brought by a gloomy whim of destiny to a nowhere town. Palilula is a ghost town, lost in the middle of the Vallahian plain, a quarantine area, a sanatorium, improbable hospital, a gynecological clinic in a settlement where no child is born. A community of Italians who forgot their language, but not the nostalgia of their traditional music. Italians with Danubian taste and disorientation. The young doctor Serafim will not get to practice his profession as a pediatrician, but he will be drowning in the sweet and poisoned honey of the place, like a fly caught by a frog. Directed by Silviu Purcarete; Starring George Mihaita, Razvan Vasilescu, Marius Manole, Ioana Craciunescu The Raven (USA/Hungary/Spain, 2012 – 1 hr. 51 mins.) When a madman begins committing horrific murders inspired by Edgar Allan Poe’s works, a young Baltimore detective joins forces with Poe to stop him from making his stories a reality. Directed by James McTeigue; Starring John Cusack, Luke Evans, Alice Eve, Brendan Gleeson Le Havre (Finland/France/Germany, 2011 – 1 hr. 33 mins.) When an African boy arrives by cargo ship in the port city of Le Havre, an aging shoe shiner takes pity on the child and welcomes him into his home. Directed by Aki Kaurismaki; Starring André Wilms, Blondin Miguel, Jean-Pierre Darroussin, Jean-Pierre Léaud

www.bucharestlife.com

17


18

BUCHAREST night LIFE

CULTURE / CULTUR~

PREMIERE

JAZZ CLUBS ART JAZZ CLUB – 23A, N. Balcescu Blvd. the basement of Orizont Gallery; phone: 021-666-43-95 Live Jazz – Every Thursday (but not exclusively), after 10 pm CLUB NOUVEAU – 15, Ing. Zablovschi St. For information about the program call 021-666-3094 or 0744-663-094. The shows start at 10 pm; Every Thursday - Johnny Raducanu & friends; Every Friday & Saturday – Puiu Pascu & Jean Stoian Green Hours – 120, Calea Victoriei. For information about the program call 0788-452-485; 0722-234356. e-mail: office@greenhours.ro; greenhours@yahoo. com www.green-hours.ro; The shows start after 9 pm LAPTARIA LUI ENACHE JAZZ CLUB – 2, N. Balcescu Blvd. National Theater. Jazz, blues & rock live weekdays. The shows start after 9.30 pm. Every Sunday - Johnny Raducanu & friends - after 10 pm. TZ’S COTTON CLUB – 48-50 Calea Victoriei (Pasagiul Victoriei). For information about the program call 021-313-13-13. Live sax with Tony Ceb daily from 9 pm to 11 pm.

BOWLING RAMADA BUCHAREST PARC HOTEL – Skittle and bowling lanes. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021222-44-62 ROCK & ROLL BOWL – 12 wood bowling lanes at international standards. Entertainment for the whole family during the day, clubbing in night time. Elegant bar & American cuisine restaurant. Bucuresti Mall, 55-59, CaleaVitan Ph.: 021-327-75-36. Open non-stop.

www.bucharestlife.com

CINEMA VERITE Dram`, SUA 2011 Regia: Shari Springer Berman, Robert Pulcini; Cu: Diane Lane, Tim Robbins, James Gandolfini, Patrick Fugit 8, 9, 11, 12, 14, 24, 25 aprilie O perspectiv` din culisele revolu]ionarului documentar An American Family care f`cea cronica unei familii la începutul anilor ’70, transformând ni[te oameni obi[nui]i în staruri [i lansând astfel un nou gen: reality TV. DRIVE ANGRY/IADUL SE DEZL`NTUIE Ac]iune, SUA 2011 Regia: Patrick Lussier; Cu: Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner, Billy Burke 21, 27 aprilie Milton, un pu[c`ria[ înr`it evadeaz` din iad ca s` împiedice ca secta care a omorât-o pe fiica sa s`-i sacrifice nepoata în acela[i ritual. MEAN GIRLS 2/FETE RELE 2 Comedie, SUA 2011 Regia: Melanie Mayron; Cu: Meaghan Martin, Maiara Walsh, Jennifer Stone, Nicole Gale Anderson 24, 29, 30 aprilie “Fetele de plastic” s-au întors! Acum clica e [i mai amuzant`, mai la mod` [i mai feroce ca oricând! O fata sarcastic` intr` într-o lupt` pe care n-o poate câ[tiga într-un sequel care arat` ce pericole te pasc dac` e[ti popular` în liceu. NO STRINGS ATTACHED/F~R~ OBLIGATII Comedie, SUA 2011 Regia: Ivan Reitman; Cu: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Cary Elwes 8, 9, 11, 12, 14, 24, 28 aprilie Emma e o doctori]` ocupat` care îi propune lui Adam, cel mai bun prieten al ei, o rela]ie sexual` cu o singur` regul`: f`r` obliga]ii. Dat atunci când lucrurile se complic`, vor putea ei s` r`mân` prieteni? SOUL SURFER/LUPTA CU VALURILE Dram`, SUA 2011 Regia: Sean Mcnamara; Cu: Annasophia Robb, Helen Hunt, Dennis Quaid, Lorraine Nicholson 10, 14, 18, 19, 29 aprilie O adolescent` ce face surfing încearc` s`-[i fac` curaj s` se întoarc` în ocean, dup` ce-[i pierde un bra] din cauza atacului unui rechin. Un dram` sportiv` inspirat` dintre-o incredibil` poveste adev`rat`. THE BEAVER/CASTORUL Dram`, SUA 2011 Regia: Jodie Foster; Cu: Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin, Jennifer Lawrence 1, 2, 4, 5, 7, 17, 18 aprilie Un b`rbat g`se[te o modalitate unic` de-a face fa]` bolii sale mintale. Walter, odinioar` un familist fericit, a atins acum fundul. În cele mai negre

clipe ale sale, el î[i g`se[te un salvator neobi[nuit: o marionet`-castor care preia controlul vie]ii sale, într-o încercare de a i-o face mai bun`. THE CRAIGSLIST KILLER/UCIGASUL DE PE CRAIGSLIST Thriller, SUA 2011 Regia: Stephen Kay; Cu: Jake Mcdorman, Agnes Bruckner, Josh Close, Julia Campbell 17 aprilie Phili Markoff, un con[tiincios student la medicin`, duce o via]` dubl` în care descinde în lumea bolnav` a jocurilor de noroc, a violen] ei [i, în cele din urm`, a crimei. THE WORLD’S WORST PLACE TO BE GAY?/HOMOSEXUALI ÎN UGANDA Documentar, SUA 2011 Regia: Chris Alcock 19 aprilie Scott Mills c`l`tore[te în Uganda, acolo unde pedeapsa cu moartea ar putea fi introdus` pentru homosexualitate. El încearc` s` afle cum e s` tr`ie[ti într-o societate care persecut` oameni ca el. WHEN STRANGERS CLICK/ ÎNTÂLNIRI ONLINE Documentar, SUA 2011 Regia: Robert Kenner 12, 17, 23 aprilie Din ce în ce mai des, cupl`rile de pe internet evolueaz` în întâlniri în via]a real`, sex, c`s`torie [i chiar familii. HBO investigheaz` acest fenomen. WINNIE THE POOH/WINNIE DE PLUS Anima]ie, SUA 2011 Regia: Stephen J. Anderson, Don Hall 8, 17 aprilie Citind gre[it o noti]` a lui Christopher Robin, Bufni]a îi convinge pe Tigru, Iepure, Porcu[or, Pooh, Kanga, Roo [i pe Aiurel c` tân`rul lor prieten a fost capturat de o creatur` [i cu to]ii pleac` s`-l salveze… THE VIRGINITY HIT/CUM S~-TI PIERZI VIRGINITATEA Comedie, SUA 2010 Regia: Huck Botko, Andrew Gurland; Cu: Matt Bennett, Jacob Davich, Ernst Jacobi, Justin Kline 12, 17, 28 aprilie Patru b`rba]i, un aparat de filmat [i experien]a lor hilar` alc`tuiesc cronica unei experien]e de maturizare excitante [i terifiante: pierdera virginit`]ii. AUTOBIOGRAFIA LUI NICOLAE CEAUSESCU Documentar, România 2010 Regia: Andrei Ujica 26 aprilie În timpul procesului sumar la care el [i so]ia sa au fost supu[i, Ceau[escu î[i reviziteaz` lunga [edere la putere: 1965-1989. GULLIVER’S TRAVELS/C~L~TORIILE LUI GULLIVER Aventur`, SUA 2010 Regia: Rob Letterman; Cu: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet 8, 9, 11, 12, 14, 24, 26 aprilie O re-imaginare contemporan` a faimoasei pove[ti clasice.


20

BUCHAREST night LIFE

Vinuri din Valencia lansate la Vinvest Produc`torul Bodegas Vicente Gandia, lider pe pia] a spaniol` de vinuri, particip` anul acesta la salonul interna]ional Vinvest Timi[oara cu vinuri pentru toate gusturile: de la vinuri tinere, proaspete, menite a fi consumate cu orice ocazie, pân` la produse premium. În plus, produc`torul spaniol aduce [i vinuri spumante de tip Cava, vinuri de desert, precum [i distilate de tip brandy. Majoritatea vinurilor care vor putea fi degustate la Vinvest sunt multimedaliate la concursuri interna] ionale. Cele mai recente medalii câ[tigate de produsele Vicente Gandia provin de la concursurile interna]ionale Berlin Wine Trophy 2012 (5 medalii de aur) [i ProVino Cluj-Napoca 2012 (7 medalii). Gama de vinuri cu care Vicente Gandia particip` la salonul timi[orean este extrem de variat`, câteva urmând a fi lansate în premier` pe pia]a româneasc`: Raiza Crianza, Raiza Reserva, 100% Tempranillo, ro[u - Sunt vinuri elegante, cu note intense de fructe ro[ii [i negre, fructe de p`dure, [i tonuri subtile de prun` uscat`, tabac [i vanilie. „Ingredientul” secret este Tempranillo, soiul nobil al Spaniei, cultivat în faimoasa regiune Rioja. Vinurile rezultate sunt maturate în baricuri din stejar american [i fran]uzesc, [i învechite în sticl`. Timpul de maturare [i învechire variaz` între 12 luni [i 18 luni maturare în baric, minimum 6-18 luni învechire în sticl`. Vinurile Raiza se num`r` printre cele medaliate anul acesta cu aur [i argint. Moonday, 100 % Verdejo, alb - Un vin proasp`t, cu propriet`]i aromatice cu totul speciale: fructuozitate, note tropicale exuberante. Con un par, 100 % Albarino, alb - Vin vioi, de un galben-pai str`lucitor cu nuan]e verzui; arome citrice, mandarin`, floare de portocal, par`, piersic`, pepene galben. „Con un par” înseamn` „cu o pereche”. Deci e un vin care trebuie savurat de o pereche de prieteni, sau în prezen]a unei perechi de ochi fermec`tori... Castillo de Liria Rosé, 100% Bobal - Un vin proasp`t, tân`r, de culoarea zmeurii, cu arome delicate de c`p[uni [i note florale. Produs din soiul autohton Bobal, poate acompania armonios mânc`ruri cu paste, pe[te, orez [i fructe de mare. Fustanova, 100 % Moscatel de Alejandria, vin de desert - Un vin mediteranean în toat` puterea cuvântului, multimedaliat la concursuri interna]ionale. Strugurii sunt cule[i manual, la primele ore ale dimine] ii. Rezultatul e un vin galben-auriu luminos, în care se împletesc armonios notele citrice cu cele provenite de

www.bucharestlife.com

pe

urma matur`rii în baric (3 luni). Zah`rul [i aciditatea sunt echilibrate. Vicente Gandia Cava Brut Rosé, 100 % Garnacha, spumant - Un vin din struguri atent selec]iona]i din soiul Garnacha. Bule persistente [i arome de fructe ro[ii coapte, cu nuan]e fine de cafea mocca. Vicente Gandia Pla, SA este cel mai mare produc`tor de vinuri din regiunea Valencia [i printre primii 15 produc`tori de top din Spania. Compania este prezent` pe 85 de pie]e interna]ionale, cu m`rci care au c`p`tat notorietate. Istoria casei Gandia dateaz` din 1885, iar filozofia vinurilor sale e neschimbat` de patru genera]ii: calitate premium, pre]uri rezonabile, constan]` a calit`]ii de la o recolt` la alta, tradi]ie împletit` cu inova]ie. Vicente Gandia produce 34 de milioane de sticle pe an, din care mai mult de trei sferturi merg la export: 70 % sunt vândute în marile lan]uri comerciale, 30 % în magazine specializate [i HoReCa. În prezent, compania produce o gam` larg` de vinuri - inclusiv bio. Soiurile locale de struguri, precum Bobal, Tempranillo, Garnacha, sunt puse în valoare, [i aduc din plin savoarea [i aromele mediteraneene specifice Valenciei. În afar` de vin, compania mai produce brandy [i ulei de m`sline. Recunoa[terea interna]ional` este dat` de cele peste 300 de medalii, ob] inute la concursuri cu renume, la nivel mondial.


BUCHAREST night LIFE

Sensation in Romania Romania is in for a treat. On April 21, Romexpo Bucharest will be turned into The Ocean of White for the debut of Sensation Romania. ID&T has joined forces with Events Romania to bring here an unforgettable night.

Since the turn of the century, Sensation has been building an international dance music platform. A new show, based on the famous ‘be part of the night, dress in white’ dresscode, kicks off each summer in Amsterdam, before traveling around the globe. This year, Sensation Romania debuts with the internationally acclaimed show The Ocean of White. More than a million and half people in 20 countries on four continents have participated so far in Sensation, one of the most standardized event brands in the world. Beyond the mandatory dress code that made it famous and which is preserved (all participants dress in white only), Sensation is a complex show, glamour, glittering cocktail of music, dance, lights, theater, choreography and pyrotechnics. Internationally famous DJ mixes all night in a fantastic, opulent setting. Access is only for persons over 18 years. The Ocean of White is a magical journey into lucid waters, a stunning dreamworld filled with giant sea creatures, dj’s, dancers, fire breathers and many other performances. Sensation invites you to become one of the white drops, that make up The Ocean of White. Tickets are available through the Eventim network, in Germanos, Orange and Vodafone shops, Carturesti and Humanitas bookstores and on www.eventim.ro. The following dj’s will guide you through uncharted waters: Mr. White knows how to set the groove. With subtle house and techy influences, he sets the mood and creates the perfect vibe, perfectly aware of what the crowd wants and needs.

Greeg & Onuc are two DJ’s that have been active in the Romanian scene for a long time now. They host a radio show and tour together, rocking clubs all over the country. Pete Tong has a career which mirrors the story of dance music over the last 25 years. For Pete, 2011 represented a significant milestone - BBC Radio 1 hold a special 12 hour takeover on the station celebrating Pete’s 20 years on their airwaves, in March he held his Miami Pool Party, and he’s released two new compilations, Future Underground and All Gone Ibiza ’11 on Defected. He also launched a Las Vegas residency at Encore Beach Club, re-launched his iconic FFRR label at Warner Music, headlined Glastonbury’s dance tent and curated his own tent at the world-famous and the UK’s coolest Bestival… It’s clear why Pete is often referred to as the worlds leading ambassador for electronic music. Fedde Le Grand, a regular at the Sensation events, knows how to please the Sensation crowds all over the world. Eric Prydz, a well-respected DJ and producer, scoring mainstream and underground hits at the same time with numerous chart topping productions, he

stormed the DJMag Top 100. Meanwhile he’s been steadily dropping credible progressive house and techno tracks on his own highly acclaimed labels, Pryda and Mouseville. Eric Prydz is about combining signature basslines with catchy hooks and enchanting melodies, ideal music for Sensation. Hardwell exploded on the scene last year. Being a rising star in Holland for several years now, he had his international breakthrough in 2011. Scoring a massive hit with Tiesto, remixing Martin Solveig, Dada Life and Taio Cruz and reaching the 24th position in the well known Dj mag 100. With his hard-hitting progressive house, Hardwell fits the Sensation formula very well.

www.bucharestlife.com

21


22

BUCHAREST night LIFE

Tårgul de Turism al Romåniei A trebuit s` treac` ceva timp pentru ca organizarea Târgului de Turism al României s` revin` la normal, o singur` loca]ie [i to]i partenerii din industrie la aceea[i mas`. Cea de-a 27-a edi]ie a TTR s-a desf`[urat în perioada 15 – 18 martie, la Romexpo, fiind organizat de Romexpo în parteneriat cu Camerele de Comer] [i Industrie din România, Asocia]ia Na]ional` a Agen]iilor de Turism din România (ANAT), Federa]ia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Asocia]ia Na]ional` de Turism Rural Ecologic [i Cultural (ANTREC) [i Organiza]ia Patronal` a Turismului Balnear din România (OPTBR). MDRT a participat la târg cu un stand amenajat pe o suprafa]` de 75 mp. Ministrul dezvolt`rii regionale [i turismului, Cristian Petrescu, a inaugurat târgul. Ministrul a vorbit despre investi]iile realizate de MDRT în infrastructura de turism, care au contribuit la înregistrarea unor cre[teri în acest domeniu pe parcursul anului 2011, atât la sosirile vizitatorilor str`ini (+12,8%), cât [i la românii care au ales s`-[i cunoasc` mai bine ]ara (+16,9%). De asemenea, el a subliniat importan]a cooper`rii cât mai strânse dintre autorit`]ile publice [i operatorii economici în vederea diversific`rii [i cre[terii calit`]ii serviciilor turistice pe care România le ofer`. „Este nevoie de o colaborare eficient` între autorit`]ile centrale, locale [i operatorii din turism. Statul [i mediul privat trebuie s` lucreze împreun` pentru diversificarea [i cre[terea calit`]ii serviciilor turistice oferite. Ministerul va continua investi]iile în infrastructura de transport, edilitar` [i în cea de agrement. Autorit`]ile locale trebuie s` gândeasc` în termeni de dezvoltare durabil` pe termen lung, s` solicite de la Guvern bani pentru acele investi]ii care aduc progres [i bun`stare comunit`]ilor lor, s` fie deschise la parteneriate cu mediul privat [i, mai ales, s` nu pun` piedici investi]iilor private. La rândul s`u, mediul privat trebuie s` aib` o mai mare disponibilitate la investi]ii care nu produc neap`rat profit triplu în primul an de exploatare. Doar a[a putem reconstrui turismul românesc“, a declarat ministrul Cristian Petrescu. 30.000 de vizitatori! - Aceasta este cifra celor care au vizitat cel mai mare târg de vacan]e din 2012. Edi]ia din aceast` primavar` s-a dovedit cu adev`rat dinamic` [i a reu[it catalizarea întregii industrii. Vizitatorii au fost întâmpina]i cu oferte foarte variate: c`l`torii, vacan]e, programe de recreere, pachete estivale atât în ]ar` cât [i în str`in`tate, turism cultural, rural [i de business, turism de tratament, destina]ii exotice, croaziere, turism de aventur` etc. Prezenta ANAT la târg a însemnat un num`r de peste 90 de agen]ii de turism, din cei 230 de expozan]i înregistra]i. Împreun` cu ANAT România, pentru prima dat` la aceast` edi]ie s-a aflat ANAT din Republica Moldova, cu care se construie[te o strategie de promovare a circula]iei turistice bilaterale [i proiecte [i campanii comune de vânzare a vacan]elor prin agen]iile de turism. Al`turi de agen]ii au fost prezente asocia]iile de promovare a turismului Litoral - Delta Dun`rii, Prahova, Sighi[oara, Bucovina, Râ[nov – Rosenau, asocia]iile Sibiu [i Brasov, autorit`]i locale... care [i-au întâmpinat

www.bucharestlife.com

oaspe]ii cu materiale de promovare utile în vânzarea destina]iilor turistice române[ti. Destina]iile interne cele mai vândute la târg au fost Litoralul, Delta Dun`rii [i sta]iunile montane [i de agroturism, vizitatorii manifestând un interes deosebit pentru ofertele speciale de tip early booking aferente programului „Vacan]a în ]ara mea”, care oferea un discount de pân` la 30%. Destina]iile externe cele mai cerute au r`mas cele din anii anteriori: Turcia, Grecia, Spania [i Bulgaria. Excelentele discounturi – early booking – oferite de expozan]i, discounturi care s-au încadrat între 10% [i 30%, la care s-au adaugat [i reducerile speciale oferite pe perioada târgului, au încurajat vizitatorii fie s` cumpere o vacan]`, fie s`-[i rezerve una. Conform cifrelor strânse de la agen]iile de turism, bugetul mediu pe care românii sunt dispu[i s`-l cheltuiasc` pentru o vacan]` intern` se situeaz` între 500-700 de euro, iar pentru deplas`rile externe între 700-900 de euro. „Suntem mul]umiti c` eforturile conjugate ale tuturor, organizatori [i participan]i, s-au soldat cu un mare succes de public! Pentru noi asta înseamn` c` am reu[it s` punem la dispozi]ia vizitatorilor propuneri [i pachete de c`l`torie care s` satisfac` toate a[tept`rile, dar [i toate buzunarele, [i c` strategia noastr` de comunicare [i promovare d` roade. În plus, se anun]` astfel, în sfâr[it, un sezon mai optimist! Ne bucur` faptul c`, pe an ce trece, turi[tii români devin tot mai exigen]i, [tiu exact ce-[i doresc pentru vacan]` [i aleg agen]iile de turism, pentru a ob]ine cea mai bun` [i sigur` ofert`, deci au înv`]at s` cumpere “inteligent”. Remarc în mod special interesul foarte mare din partea unor ambasadori [i reprezentan]i ai unor Oficii de turism ale unor ]`ri în România (Israel, Croa]ia, Mexic, Egipt, Slovenia, Bulgaria, Iran, Grecia, Indonezia, Japonia, Tunisia etc), care au solicitat întâlniri concrete cu ANAT, cu scopul atragerii a cât mai mul]i turi[ti români spre destina]iile pe care le reprezint`. Sper c` [i ambasadorii României în alte ]`ri vor face tot mai mult, ac]iuni similare acestora, pentru a contribui la cre[terea num`rului de turi[ti str`ini spre destina]iile turistice române[ti”, ne-a declarat Corina Martin, Pre[edintele ANAT.


BUCHAREST night LIFE

Charter la Eilat, la malul M`rii Ro[ii, în Israel Dintre cele peste 17.589 de produse turistice de grup [i pentru individuali, o vedet` a începutului de sezon estival este programul lansat în premier` na] ional` de Happy Tour Group - charter la Eilat, la malul M`rii Ro[ii, în Israel. Programul turistic Distrac]ie la maxim în Israel a fost lansat pe 16 martie, într-o conferin]` la care au participat din partea Ministerului Turismului din Israel, Yehuda Shen, din partea Happy Tour Group - Javier Garcia del Valle - Executive Vice President/CEO Happy Tour Group, Mircea Vladu - Deputy Managing Director Prestige Tours [i Remus Vi[an - Deputy Managing Director Paravion Tour [i o delega]ie a International Travel & Congresses, condus` de Rafi Shelef - partenerul local în Israel, directori de agen]ii de turism [i un num`r important de jurnali[ti interesa]i s` afle cât mai multe amanunte despre Eilat, locul preferat al iubitorilor de sporturi nautice dar [i al familiilor care doresc ca într-o singur` vacan]` s` aib` bucuria de a se relaxa la soare, a înota în valurile M`rii Ro[ii, dar [i de a vizita Israelul, Petra sau Egiptul. Javier Garcia del Valle: “Lansarea în premier` na]ional` a charter-ului la Eilat, la malul M`rii Ro[ii, în

Business Lounge Blue Air pe aeroport Din 25 martie, odat` cu începerea oper`rii zborurilor Blue Air pe Aeroportul Interna]ional “Henri Coand`”, pasagerii beneficiaz` de dou` noi servicii în cadrul aeroportului. Business Lounge aduce un plus de confort celor care a[teapt` s` fie îmbarca]i pentru zborurile companiei Blue Air. Pasagerii care î[i achizi]ioneaz` acest serviciu primesc de la biroul de ticketing Blue Air o invita]ie personalizat`, în baza c`reia au acces în unul dintre cele dou` saloane, dup` efectuarea în prealabil a formalit`]ilor de check-in, Control Securitate [i Frontier`. În cadrul Business Lounge, pasagerii Blue Air au la dispozi]ie o gam` variat` de produse [i servicii: • mini-bar (produse de patiserie, b`uturi alcoolice, cafea, lapte, ceai, sucuri); • spa]iu special amenajat pentru fum`tori; • acces Internet Wireless, computere, TV (canale na]ionale [i interna]ionale), fax [i copiator; • publica]ii na]ionale [i interna]ionale; • anun]uri audio [i monitoare cu situa]ia zborurilor; • facilit`]i pentru persoane cu mobilit`]i reduse (lift, toalete, asisten]`); Tariful pentru accesul la Business Lounge este de 20 euro de persoan`. Tot în cadrul Aeroportul Interna]ional “Henri Coand`” pasagerii beneficiaz` [i de Serviciul Protocol.

Israel, este un moment important pentru Happy Tour Group. Deschiderea acestei noi destina]ii de c`tre Prestige Tours, turoperatorul grupului nostru, r`spunde a[tept`rilor românilor de a-[i petrece vacan]a de var` în Israel, cu posibilitatea de a face excursii de 1 zi la Petra, la Muntele Sinai, în de[ertul Negev sau la Ierusalim.“ Tarif charter Eilat: de la: 599 euro/pers Servicii incluse: bilet de avion. Dus-întors, cazare 3*, demipensiune, transfer, asisten]` turistic` în limba român` + taxe aeroport 95 de euro Perioada de operare: 25.04.2012 – 13.06.2012 [i august- octombrie Eilat este sta]iunea de la malul M`rii Ro[ii unde Occidentul întâlne[te Orientul, este o oaz` a bucuriei dar [i un ora[ a c`rui istorie coboar` în timp pân` în perioada neolitic`. În timpul regelui Solomon Eilat a fost singurul port al Israelului, folosit atât de evrei cât [i de fenicieni pentru a dezvolta comer]ul cu Africa [i India. Ast`zi istoria culturii [i civiliza]iei ebraice este completat` de istoria turistic` scris` cu aparatul de fotografiat, cel de fimat [i pe blog-urile tuturor c`l`torilor care au vizitat acest loc vestit pentru frumoasele lui plaje de nisip, terasele [i hotelurile sale dar [i pentru recifurile de corali care sunt preferatele iubitorilor de scuba diving, snorkeling, scufund`ri. Majoritatea hotelurilor din Eilat au între 3* [i 5 *. Exist` loca]ii ale unor lan]uri interna]ionale precum Hilton Eilat Queen sau Sheba Hotel, dar [i loca]ii ale unor lan]uri hoteliere israeliene: Isrotel, Dan, Fattal etc.

Aceast` facilitate este disponibil` atât pentru plecare, cât [i pentru retur. Pasagerii care opteaz` pentru Serviciul Protocol – Plec`ri vor fi prelua]i de personalul Serviciului Protocol – AIHCB, dup` efectuarea formalit`]ilor de check-in. Ulterior, ace[tia vor fi condu[i cu prioritate pentru realizarea formalit`]ilor de Control Securitate [i Frontier` [i invita]i în Salonul de Protocol, unde vor beneficia de un tratament special, având la dispozi]ie un mini-bar [i facilit`]ile enumerate mai sus. Pentru îmbarcare, pasagerii vor ajunge la avion cu un microbuz de protocol sau la poarta de îmbarcare cu acces direct la avion, dup` caz. Pasagerii care opteaz` pentru Serviciul Protocol – Sosiri vor fi întâmpina]i la avion [i directiona]i spre Salonul de Protocol, dac` doresc. Pasagerii vor fi condu[i prioritar pân` la punctul de trecere a Frontierei [i vor fi îndruma]i c`tre sala de vam`. Personalul Serviciului Protocol nu se va implica îns` în recuperarea bagajelor [i controlul vamal. Tariful pentru acest serviciu este de 70 euro de persoan` per segment de zbor. Serviciile Protocol [i Business Longe pot fi achizi] ionate în cadrul procesului de cump`rare a biletului de avion sau ulterior, direct de pe site-ul companiei Blue Air, prin Call Center sau la Agen]iile partenere.

www.bucharestlife.com

23


24

BUCHAREST night LIFE

New Mob Museum in Las Vegas I don’t know if you planed a trip for Las Vegas soon, but keep in mind if you arrive there that it’s available the newest museum in town. Since February, the Mob Museum chronicles the lives and often gruesome deaths of Al Capone, “Bugsy” Siegel and a rogue’s gallery of crooks, hoods and Mafioso. “You can’t tell the story of Las Vegas without talking about organized crime,” told Jonathan Ullman, the museum’s executive director at the opening. “It’s part of the genesis of the city as the destination that it became.” Three-time mayor and former “mob attorney” Oscar Goodman concluded: “Las Vegas is unique. Our founding fathers were alleged mobsters!” Goodman, in fact, had a seminal role in the development of the downtown museum, proposing the idea 10 years ago when, as mayor, he oversaw the transfer of Las Vegas’ federal courthouse and post office to the city. The building had been one of the sites for the landmark Kefauver hearings, a U.S. Senate investigation of organized crime in early 1950s.

The museum, which operates under the full name of the National Museum of Organized Crime and Law Enforcement, features about 1,600 square meters of exhibit space, which is fairly evenly split between a history of the mob and the efforts of the G-men, police and elected officials who fought it.

www.bucharestlife.com

Among the former, exhibits tell the stories of Siegel, Meyer Lansky and other early Vegas operators, along with those of latter-day thugs, including Sam Giancana, John “the Teflon Don” Gotti and Frank “Lefty” Rosenthal, the role model for casino owner Sam “Ace” Rothstein, aka Robert De Niro, in “Casino.” Signature exhibits include the wall from the infamous St. Valentine’s Day massacre in 1929, the

barber’s chair in which Albert Anastasia met his gruesome end in 1957 and a film that explores Hollywood’s ongoing fascination with wiseguys, goodfellas and other made men. Given the subject matter, some exhibits include graphic images depicting violence, prostitution and other illicit activities, and while there are cautionary signs throughout the museum, it may not be appropriate for children. On the other side of the law, visitors can explore the efforts of famous mob-busters, including Eliot Ness, J. Edgar Hoover and Joe Pistone, who is perhaps better known by the name he adopted during six years undercover in the Bonanno and Colombo crime families: Donnie Brasco. The goal is not to glamorize gangsters but to tell both sides of a story that encompasses immigration, prohibition, the criminal justice system and the influence of popular culture. Photos: Wall of images of mobsters displayed at the National Museum of Organized Crime and Law Enforcement. Capone, Gotti, Luciano - all infamous, and all now part of a notorious collection. Former “mob attorney” and Las Vegas Mayor Oscar Goodman.


26

BUCHAREST night LIFE

Povestiri din Albania comunist`…

LIVE CASINOS

GAMBLING / PARIURI

BUCHAREST CASINO: 4, N. Balcescu Blvd. (within the Intercontinental Hotel). ph.: 021-310-20-20, Open: 6 pm - 6 am GRAND CASINO HILTON: 1-3, Episcopiei St. (Athénée

Liga Albanezilor din România a organizat pe 6 aprilie lansarea volumului de proz` Riva H., al scriitorului albanez Arber Ahmetaj. Evenimentul a avut loc la sediul Uniunii Scriitorilor din România, în Sala Oglinzilor. Proza lui Arber Ahmetaj realizeaz` un tablou sumbru al societ`]ii comuniste din Albania lui Enver Hodja, referindu-se la o ]ar` rupt` complet de exterior, izolat`, lipsit` de Dumnezeu [i în] esat` de bunc`re, de un colectivism dus la absurd [i terorizat` de o Securitate criminal`. Din toate aceste crâmpeie de realitate, Ahmetaj alc`tuie[te un tablou cutremur`tor [i obsedant. Scriitorul Arber Ahmetaj (n. 1965, la Tropoja, în nordul Albaniei) este de profesie farmacist, dar dup` 1991 a func]ionat ca diplomat în cadrul MAE de la Tirana. În perioada 1995-1997 a fost încadrat ca secretar de ambasad` la reprezentan]a Albaniei la Bucure[ti. Dup` evenimentele tulburi din Albania anului 1997, Ahmetaj [i-a p`r`sit ]ara natal` împreun` cu familia [i s-a stabilit în Elve]ia, la Sion, unde î[i practic` meseria de farmacist. La eveniment au participat pre[edintele asocia]iei, deputatul Oana Manolescu, diploma]i din cadrul ambasadei Albaniei la Bucure[ti, precum [i scriitorul însu[i, prezent cu aceast` ocazie la Bucure[ti. Au luat cuvântul Marius Dobrescu (scriitor, traduc`torul volumului) [i Luan Topciu (scriitor [i diplomat).

Palace Hilton Hotel). ph.: 021-314-72-00; Fax: 021-314-72-11 Open non-stop GRAND CASINO MARRIOTT: 90, Calea 13 Septembrie. (JW Marriott Bucharest Grand Hotel). ph.: 021-403-08-00; Open non-stop HAVANA PRINCESS CASINO: 13, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-313-98-23, 0742-129-991. Open: non-stop. PALACE CASINO: 133, Calea Victoriei. ph.: 021-311-97-44, Fax: 021-311-16-45. Open: non-stop PLATINUM CASINO: 63-81, Calea Victoriei, (Radisson BLU Bucharest). ph.: 031-710-2234 - 7, Fax: 021-312-58-06 Open: non-stop. QUEEN CASINO: 5-7, Calea Dorobantilor (Howard Johnson Grand Plaza). ph.: 021-599-11-30. Open: non-stop.

ELECTRONIC CASINOS & BETTING HOUSES ADMIRAL PARIURI SPORTIVE: 28, Ion Campineanu St. (Sala Palatului). ph.: 021-312-34-03. Open: 10 am - 07 am MIRAGE GAMES: 8-10, Magheru Blvd. ph.: 021-313-89-52, Fax: 021-313-89-72 . Open non-stop POKER CLUB: 2C, Corneliu Coposu Blvd., 1st. floor ph.: 0733-698-869

SUBSCRIPTION FORM Yes. Please, place my order for a Name:

❑ six month

❑ anual subscription

BUCHAREST night LIFE to „Bucharest Nightlife number 1“

Surname:

Company: Address: Country: I am sending my payment to the account of Crystal Publishing Group: Banca Comerciala Româna Filiala Sector 4 IBAN: RO50RNCB5040000001530001 (Lei) REGION

SUBSCRIPTION RATES - post & package included 6 months

12 months

ROMANIA

30 Lei

55 Lei

EUROPE & US

NA

22 Euro

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE

www.bucharestlife.com

27


28

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

INTERNATIONAL CUISINE ALLEGRO: Enjoy the flavors of International - Mediterranean refined cuisine superbly executed and served with professionalism. Cosmopolitan and casual atmosphere at breakfast & lunch and more elegant overtoues in the evening. CC accepted. 44A, Daniel Danielopolu St. - Ramada Bucharest North Hotel. Ph.: 021-233-5000. Open: breakfast 07:00-10:00; lunch 12:00-15:30. dinner 18:30-23:00. AMBASADOR: Romanian dishes available. Traditional music & Cabaret Show. C.C. accepted. 8-10, Magheru Blvd. ph.: 021-315-90-80. Open: 6 am- 2 am AMERICAN BEER HOUSE: American-style decorations, first class service. Also Romanian cuisine. CC accepted. 92, Drumul Taberei St. Ph.: 021-444-1777. Open: 11:00 - midnight ARCADE - ATMOSPHERE & GOURMET: Finest culinary experience in a charming setting surrounded by paintings from a well-known art gallery. Refined atmosphere, excellent service. Two private rooms, non-smoking area, Guarded parking lot, CC accepted. 8, Prof. Ion Cantacuzino St. Ph.:021-260-2960; 0753-999-333; Open: 12:00-24:00. BALKAN BISTRO: You are invited to Balkan Bistro, where the enticing dishes will offer you the perfect Balkan flavor. The menu offers traditional dishes from Albania, Bulgaria, Greece, Romania, Turkey, Serbia. C.C. Accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Breakfast 06:30 - 10:30 weekdays; 07:00 - 11:00 week-ends. BARBIZON STEAK HOUSE: Taste premium quality meats and choose from over 50 International wines (Red, White and Rose). Live cooking in the show kitchen. Designated smoking area with a capacity of 40 seats. Air Conditioning.CC accepted. Free WiFi access. Free parking. Open: Monday – Friday: Lunch 12:00 – 15:30; Dinner 18:00 – 23:30; Saturday & Sunday: Dinner 18:00 – 23:00; Ph.: 021 202 1635. Hotel Pullman, 10, Montréal Square. BOLIVAR: The chef Ernesto Goicochea Montenegro, who graduated “Le Gordon Bleu” school from Lima, recommends his culinary miracles. Weekly parties in the club. 9, Salcâmilor St. (from Blvd. Dacia). Ph.: 021-211-48-48 LA BRASSERIE: Less about fine dining but more about good quality, simply food for the whole family. The menu is available buffet-style or a-la-carte and gives a great choice for groups. The wine list remains a work of art and the atmosphere is cozier than ever. Sunday Brunch is back, with playground and a professional nanny to supervise the kids, smoking area and free parking. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Live Music, Non-Smoking, Take Away. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 06.00 – 23.00 CAFÉ ATHÉNÉE: The new Cafe Athenee is a contemporary place paying homage to its historic location on Revolution Square, the site of some of Romanian history’s most momentous events. During the day the menu offer brings classic European dishes with a modern twist, linking the contemporary design with the glamorous history. As the evening comes the Cafe becomes more of a lounge with candles and music, providing a casual and cozy atmosphere. Specialties to spoil the appetite are served during the night from the ‘Bubbles & Bites’ menu. Deluxe gourmet items along with sparkling wines in all variations are among the best one can get in Bucharest. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777. Open: 08:00 - 24:00. CAFE THEATRO RESTAURANT: The heart of the Novotel hotel is the elegant Cafe Theatro restaurant, known for its distinct ambiance, international cuisine and superb buffets. Summer terrace and secured underground parking available. Credit Cards accepted. Novotel Bucarest City Centre - 37B Victoriei Boulevard, District 1. Ph.: 021 308 85 30. Open daily: 06:00 - 23:00. CAREDY * CASA ARDELENEASCA: Transylvanian & International cuisine restaurant, placed in an esquisite villa. Large offer and special selection of wines. C.C. ccepted.Guarded parking lot. 1, Sofia St. Ph.: 021-230-2769. Open: 11:00 - until the last guest leaves. CASA CAPSA: Established in 1852, Casa Capsa is the symbol of the Romanian high-life society. The founder, Grigore Capsa (1841-1902) introduced from the very beginning the occidental standards of quality and refinement. He made Capsa’s name a well known commercial

www.bucharestlife.com

Ion Lucian joac` în Ceruri Cunoscutul actor de teatru, regizor, scenarist [i dramaturg Ion Lucian, s-a n`scut la 22 aprilie 1924, în Bucure[ti. A absolvit Academia Regal` de teatru [i muzic` din Bucure[ti, în 1945. La 18 ani, juca pe scena Teatrului Na]ional din Bucure[ti, apoi, din 1945, pân` în 1947 a fost angajat al Teatrului de Operet` Alhambra. La Teatrul Municipal Bucure[ti a jucat în perioadele 1947-1952 [i 1956-1960. Pe scena Teatrului Nottara a urcat în 1952, pentru ca mai târziu s` fie actorul Teatrului de Comedie (1960-1964; 1972-1990). Fondator [i director (1964-1972) al Teatrului pentru Copii Ion Creang` [i al Teatrului Excelsior din Bucure[ti (din 1990), Ion Lucian a fost [i profesor universitar la Institutul de Teatru [i Film (1952-1956), iar între 1998-2000 a predat la Universitatea Hyperion din Capital`. De-a lungul carierei, a fost invitat în calitate de actor [i regizor în Italia, Belgia, Fran]a, Japonia, Canada, SUA. Dintre realiz`rile sale de succes pot fi amintite piese de Eugen Ionescu, sau o pies` proprie dedicat` copiilor, Coco[elul neascult`tor, montate la teatre din Paris, Caen, Rennes (Fran]a), Montreal (Canada), Bruxelles (Belgia). A tradus piese de Moliere, Eugene Labiche, Georges Feydeau. A publicat volumele: Le petit coq (1975), Fantezii pe teme umoristice (1998) [i Stelu]e de umor (2002). În stagiunea 2010-2011, Ion Lucian a jucat la Teatrul Na]ional în piesa ‘Comedia Ro[ie’, în regia lui Alexandru Tocilescu. Dar, din 2002 ]ine capul de afi[ la Teatrul de Comedie în ”escu…”, de Tudor Mu[atescu. Din filmografia sa amintim: Dou` lumi [i o dragoste (1947), Via]a învinge (1951), Gelozia bat-o vina (1954), Doi vecini (1958), D’ale carnavalului (1958), Titanic vals (1964), Mofturi 1900 (1964), Doctor f`r` voie (1976), Ro[ia de un kilogram (1979), R`m`[agul (1984), Medalia de onoare (2009). Din 1973 este membru în Asocia]ia Scriitorilor Francezi de Teatru [i Muzic` cu sediul la Paris, în Asocia]ia Interna]ional` a Teatrelor pentru Copii [i Tineret cu sediul la Paris, iar din 2001 al Clubului Diploma]iei Culturale. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. A primit distinc]ia de Artist Emerit în 1954, premiul UNITER pentru întreaga carier` în 2001 [i Premiul Na]ional UNITER pentru întreaga cariera dedicat` tân`rului public (2002). Este Ofi]er al Ordinului Na]ional al Legiunii de Onoare (Fran]a, 2004) – încununare a activit`]ii sale remarcabile desf`[urat` în spa]iul francofon. La 4 mai 2011, a fost inaugurat în prezen]a directorului Ion Lucian, noul sediu al Teatrului Excelsior din Bucure[ti, una dintre cele mai frumoase s`li de teatru din Bucure[ti. În seara zilei de 31 martie, la ora 21.15, maestrul Ion Lucian s-a stins din via]`, dup` o grea suferin]`, la sec]ia de terapie intensiv` a Spitalului Clinic Floreasca, urmând, ca de-acum încolo s` joace în Ceruri!


RESTAURANTS / RESTAURANTE

30

BUCHAREST night LIFE brand all over the continent. Having a very good position, this old and famous restaurant is placed right in the focal point of the Bucharest historical center. CC accepted. 36, Calea Victoriei. Ph: 021-313 40 38 Open: 12:00-24:00 CASA DOINA: Large villa dating from the 19th century transformed into a very nice restaurant. Wine cellar. Terrace. C.C. accepted. 4, Soseaua Kiseleff. Ph.: 021-222-3179. Open: 12:00 - 01:00. CASA DOINA LA PARC: Within Ramada Plaza Convention Center Compound in a green island, Casa Doina is offering a luxury location, fully air-conditioned and a brand which is providing a special evening. With a adjoining playground for kids and terrace. C.C. accepted. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-2541. Open: 12:00 - 23:30. CHEZ MARIE: Try the wide selection of international cuisine and special wines in this recently opened restaurant located in the heart of the city. 48, Dionisie Lupu St. Ph.: 031-107-2033; 0721-376-118. Open: 12:00 - until the last guest leaves. CONCERTO: Concerto is a gastronomic restaurant based on a modern concept of cooking – “nouvelle cuisine”. Delicate dishes made up with creativity invites you in a delightful journey of tastes. The wine list is complex, including selections from all the regions of our country and also from France, Italy, Spain, South Africa, North and South America. A professional team will counsel you regarding the dishes and the wines, accompanying you through the whole meal. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Mon. - Sat.: 12.00 –16.00; 19:00 - 23:00. CORSO: You may take your business downtown and treat yourself and your partners with a special mix of international and Romanian cuisine, on a light lunch buffet. In the evening, a team of Romanian chefs wows you with authentic Romanian dishes presented with cosmopolitan attitude. The spectacular view on to the Bucharest’s busiest boulevard is complimentary! 85 seats. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4, N. Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel - Ground floor, Ph.: 021-305-1060, Open: 06.30 - 23.00, Business Lunch Buffet Mon-Fri 12:00 - 16:00, enjoy “Great Brunch! Guest Love!” Kids room with entertainment. DACIA FELIX: Group restaurant within Radisson Blu Hotel for 224 persons. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Super Breakfast Buffet: Mon.-Fri. 6:30 - 10:30, Sat. & Sun. 7:00 - 11:00, Sunday Brunch 12:00 - 16:00. DONCAFE BRASSERIE: Located just off Dorobanti Square, Doncafe has a space particularly airy and flooded with natural light. The varied menu lets you choose between classic savory salads, a delicious Wiener schnitzel, numerous grills and homemade pastas, and a whole range of fresh snacks (including bruschetta, ciabatta or sandwiches). You can start your day with your Continental or English breakfast. For lunch or dinner you can also option the menu of the day. The location is adapted perfectly to private parties or events. Air conditioning. CC accepted. Guarded Parking. Free WiFi access. 7, Ankara St. Ph.: 0746222-444. Open: 08:30 – 24:00. HOTEL MARSHAL RESTAURANT: The glassy salon, the open kitchen and the charming covered terrace are waiting for you with delicious dishes carefully selected and prepared in front of you. Our secret: the charcoal grill. Fresh imported Argentinean beef and New Zealand lamb. C.C accepted. Air conditioned. Guarded parking. 2, Dr. Emanoil Bacaloglu St.; Ph.: 021-314-0880; Open: 07:00-01:00 ICI ET LA: Philippe Dupré, French chef, welcomes you in a warm ambience ideal for business lunches or family dinners. The restaurant has an open kitchen and a view to Piata Romana, where you will taste our specialties: home made smoked salmon, beef tartar or even a French cheese and charcuterie plate. Special evenings every Thursday. 43, Mendeleev St. Ph: 0731-453 608 Open: Mon.-Sat.10:00 to 23:00 JADOO: Mediterranean & International cuisine restaurant. Special lunch offer - 20% discount (food only). Wood oven baked pizzas. Catering services available in neighborhood (12:00 - 15:00) Smoking and non-smoking areas. Parking lot available. C.C accepted. 3, Nicolae Racota St. - entrance from Clucerului St.; Ph.: 021-222-0502; 0724365-583. Open: 12:00-until the last guest leaves (23:30 - last order) LA BOEMA: Enjoy the European cuisine, the selected French dishes. The relaxing atmosphere and the delicious dishes will make you realize why it is called “La Boema”... Refined wine collection. C.C.

www.bucharestlife.com

Înghe]at` Made in Italy Mariagrazia Laghi ne-a invitat la prezentarea [i degustarea unor produse dietetice (]nghe]ate [i shake-uri) 100% naturale, importate direct din Rimini, de la produc`tor - o familie cu istorie în produc]ia de înghe]at` a Italiei. La fine de martie, la hotelul Grand Phoenicia, ne-am întâlnit cu numeroase vedete ale sportului românesc, “conduse” de Otilia B`descu, sosite ca [i noi s` guste minunea, înghe]atele f`r` gr`simi Nuovo Fiare, o noutate mondial`! Dac` pân` acum acestea erau disponibile exclusiv în Italia, au intrat în prezent [i pe pia]a româneasc`, prin Gelato-Caffe-Italia. Înghe]ata Nuovo Fiare s-a n`scut în 1954 având la baz` o solid` experien]` în domeniu, transmis` apoi din genera]ie în genera]ie, de la tat` la fiu [i fiic`. Cu peste 58 de ani în urm`, fondatorul acestei copanii, Cavaliere Oliviero Laghi spunea, ca un adev`rat vizionar: “Înghe] ata mea trebuie s` fie light [i natural`”. Fiica sa, succesoarea companiei, Mariagrazia Laghi,onoreaz` memoria tat`lui s`u [i în munca sa, continuând tradi]ia [i stilul de lucru [i câ[tigând valoarea unui brand “Nuovo Fiore. Înghe]ata [i shake-uri1e Nuovo Fiore f`r` gr`sime, Smoothy [i Sorbetto-urile, pentru restaurante [i baruri, de ce nu cu Vodka sau Gin, sunt super light - f`r` fri[c`, f`r` unt, f`r` margarin`, f`r` siropuri sau coloran]i [i f`r` gr`simi vegetale sau hidrogenate. Dar au din bel[ug fructe proaspete [i lapte 0% (degresat). L`mâi, portocale, c`p[uni, kiwi, nuci de cocos, pepene ro[u, pepene galben, piersici, m`r, iaurt natural, iaurt cu banane, iaurt cu c`p[uni, iaurt cu vanilie, cafea, caramel [i multe alte arome... ice Shakes, Smoothy sau Sorbetto·- toate sunt numai bune în restaurant, în bar sau pe o teras`, în vara care se apropie!


BUCHAREST night LIFE

Gala UNITER, la Odeon Gala Premiilor UNITER va avea loc la 23 aprilie, la Teatrul Odeon. Distinc]iile se acord`, ca de obicei, la nou` categorii (opt – referitoare la teatrul dramatic [i una – la teatrul radiofonic), fiind luate în considerare crea]ii ale anului calendaristic 2011. O serie de premii sunt acordate de Senatul UNITER - Premiul de excelen]`, premii pentru întreaga activitate [i premii speciale. Premiul de excelen]` revine regretatului regizor Alexandru Tocilescu (In memoriam). Premiul pentru întreaga activitate va fi înmânat actorului Valer Dellakeza, actri]ei Melania Ursu, regizorului Cristian Hadji-Culea, scenografei Judit Dobre-Kóthay [i criticului [i istoricului de teatru ªtefan Oprea. Premii speciale vor primi Árpád Könczei (pentru muzic` de teatru), Anca Zamfirescu (pentru teatru de copii) [i Liviu Steciuc (pentru teatru de p`pu[i). Nominaliz`rile. Pentru Cel mai bun spectacol concureaz` produc]iile: „Ivanov” de Cehov, regia Andrei ªerban (Teatrul Bulandra); „Ultima zi a tinere]ii” dup` Tadeusz Konwicki, regia Yuriy Kordonskiy (Teatrul Na]ional „Radu Stanca” din Sibiu) [i „Vizita b`trânei doamne” de Friedrich Dürrenmatt, regia Alexander Morfov (Teatrul Na]ional Bucure[ti). Cea mai bun` regie: László Bocsárdi pentru „Caligula” de Albert Camus (Teatrul Na]ional „Marin Sorescu” din Craiova); Radu Alexandru Nica pentru „Mountainbikers” de Volker Schmidt (Teatrul German de Stat Timi[oara) [i Silviu Purc`rete pentru „D’ale carnavalului” de I.L. Caragiale (Teatrul Na]ional „Radu Stanca” din Sibiu). Cea mai bun` actri]` în rol principal - Claudia Ieremia pentru rolul Zoe din „O scrisoare pierdut`” de Caragiale (Teatrul Na]ional Timi[oara); Mariana Mihu] pentru rolul Bunica din „Îngropa]i-m` pe dup` plint`” de Pavel Sanaev (Teatrul Bulandra) [i Oana Pellea pentru „Vocea uman`” de Jean Cocteau (Teatrul Metropolis). Cel mai bun actor în rol principal: Sorin Leoveanu pentru rolul titular din „Caligula” de Albert Camus (Na] ionalul craiovean); Marian Râlea pentru rolul Sa[a

Saveliev din „Îngropa]i-m` pe dup` plint`” („Bulandra”) [i Marius Turdeanu pentru rolul Emil Cioran din „Ispita Cioran” (Na]ionalul sibian). Cel mai bun rol secundar feminin - Ioana Drago[ Gajdo, pentru rolul Golde din spectacolul „Scripcarul pe acoperi[” (Teatrul „Regina Maria” din Oradea), Emöke Kató-Else din „Aniversarea” (Teatrul Maghiar de Stat din ClujNapoca), Ana Ioana Macaria-Nastenka din „Însemn`rile unui necunoscut” (Teatrul Bulandra). Cel mai bun rol secundar masculin: Balázs Bodolai – Helmuth von Sachs din „Aniversarea” (Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca), Victor Rebengiuc – Matvei Semionovici ªabelski din „Ivanov” (Teatrul Bulandra) [i Cornel Scripcaru – Kirillici Lebedev din acela[i spectacol „Ivanov”. Cea mai bun` scenografie: Vioara Bara – „Scripcarul pe acoperi[” (Teatrul „Regina Maria” din Oradea); Drago[ Buhagiar – „Ultima zi a tinere]ii” (Teatrul Na]ional „Radu Stanca” din Sibiu) [i Nikola Toromanov – „Vizita b`trânei doamne” (Teatrul Na] ional Bucure[ti). Cel mai bun debut: Attila Balogh pentru regia spectacolului „Trahinienele” (Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu-Gheorghe), Raluca Verme[an pentru rolul Helen din spectacolul „XXL” (Fat Pig – produc]ie a Teatrului „George Ciprian” din Buz`u, Teatrului ACT [i Asocia]iei Catharsis) [i C`t`lin Vieru pentru rolul Hlestakov din „Revizorul” (Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu-Vâlcea). La sec]iunea Teatru radiofonic „concureaz`” trei produc]ii ale Societ`]ii Române de Radiodifuziune: „Argentina” – text [i regie Ilinca Stihi; „P`rintele Arsenie Boca – taina iubirii” de Ion-Costin Manoliu, regia Nicolae M`rgineanu [i „Shylock” de Gareth Armstrong, regia R`zvan Popa. Câ[tig`torii vor fi desemna]i în ziua galei de un juriu, format din oameni de teatru.

www.bucharestlife.com

31


RESTAURANTS / RESTAURANTE

32

BUCHAREST night LIFE accepted. Air Conditioning, parking. Calea Vitan Barzesti; Ph.: 031-1061111 ext. 345 Open: 11:00 - until the last guest leaves. MAJESTIC: Romanian and International cuisine, accompanied by excellent service, in an attractive ambience. Capacity: 100 places; air conditioning, smoking/non-smoking areas, main CC accepted; summer terrace. Besides the Restaurant, Ramada Majestic Bucharest Hotel offers the clients Multi-functional BallRooms - elegant locations for parties, weddings, cocktails. Ramada Majestic Bucharest Hotel – 38-40, Calea Victoriei. Ph.: 021-310 27 20; Fax: 021-310 27 99 Open: daily 07:00 – 23:00. PARIS BUCAREST BRASSERIE: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. Breakfast Buffet: Mon. – Fri.: 06:00 – 10:00, Sat. & Sun.: 06:00 – 11:00; Lunch Buffet: Tue., Wed., Thu.: 12:00 – 14:30. 10, Montreal Sq., Ph.: 021.318.3000 POEM: Modern European Cuisine. Indulge in the intimate and classic atmosphere, enjoy a refined menu and quality service. Offering breakfast, lunch & dinner, business lunch. Special wine collection and drinks at the Tower Bar or the Piano Club. C.C. accepted. Guarded parking lot. 23-25, Suter Entr. (Carol Parc Hotel) Ph : 021-336-3377; Open 07:00 – 1:00 PRIME STEAKS & SEAFOOD: Grill Steak & Seafood restaurant within Radisson Blu Hotel for 44 persons. New: Irish Hereford Prime Rib- eye steak. Red glass for show kitchen, walk in wine cellar set-up in a hot, relaxed and upscale mood. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021311-9000; Lunch: Monday to Friday 12:30 - 15:00; Dinner: Monday to Sunday 18:30 - 23:00. SANGRIA: International menu, few Spanish dishes, nice atmosphere. Open/covered terrace! C.C. accepted. 78, Caderea Bastiliei St. Ph.: 021-211-2276; Open: 12 pm - 12 am. TIMES RESTAURANT: Panoramic view restaurant with great Romanian and International cuisine at Golden Tulip Times Hotel. C.C. accepted. 19, Decebal Blvd. Ph.: 021-316-6516. Open: 12:30-23:00. THE HARBOUR: You’ve come a long way... you need to relax... dock to The Harbour where you will find a buffer zone, the taste of the finest international cuisine and maybe an acquaintance just to make you feel you belong... Terrace and parking. C.C. accepted. 10-22, Piata Amzei; Ph.: 0724-388-686; Open: 11:30 - until the last guest leaves. THE SUNLIGHT RESTAURANT: The culinary world of the angelo Airporthotel Bucharest is provided by this restaurant. A copious buffet breakfast, a gala dinner and a variety of Romanian and International dishes are at your disposal every day. The Sunlight Restaurant has a capacity of approx. 110 persons. For special events such as cocktail parties, anniversaries or dinner parties, the conference rooms can be turned into functional restaurant rooms. And the stylish live music may even put you in the mood for dancing. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24/7. WHITE HORSE BUSINESS & EVENTS: Situated in the Northern area of Bucharest, the new established business district of the city, the restaurant offers carefully prepared traditional and international specialties for daily lunch while being in the same time the perfect location for corporate & private events. 12 years of experience, professional services and equipment and the dedicated staff assigned complete the fine quality of the taste. C.C. accepted. Baneasa Business &Technology Park, Building B, wing B2, 42-44, Soseaua Bucuresti Ploiesti, Ph.: 031-620-8412; Open: Mon - Fri 09:00 - 18:00 X-TIME RESTAURANT: Stylish, modern and minimalist decoration; multimedia projections; smoking & nonsmoking salons; air conditioned; CC accepted; guarded parking lot. Cocor Store, 4th floor – 29-33, I.C. Bratianu Blvd. Ph: 0728 63 04 03; Open: 09:00 - 21:00

ASIAN CUISINE

BENIHANA RESTAURANT: offers authentic Japanese teppanyaki cuisine and a renowned sushi bar. Six skilled Asian cooks prepare the food in front of your very eyes, tantalizing your senses. For any lover of premium-quality fish and sea-food, a dinner at Benihana becomes an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open: 12:00 – 15:00, 19:00 – 23:00 last order.

www.bucharestlife.com

Quality Music at “WE HAVE COME together to the 19th edition of EUROPAfest, 19 years in which we have dedicated our time and strength to building a distinguished festival, bringing together in one event jazz, blues, pop & classic. It has become constant for us to have each year over 300 remarkable artists, from 45 countries, all engaging in outstanding performances for an enthusiastic audience. WE HAVE DESIGNED the festival to be a promoter for valuable artists, a series of extraordinary high-class events with an exceptional atmosphere. There is no wonder that EUROPAfest is today one of the most-loved festivals, a gateway towards good quality music and talented performers, in the middle of a beautiful, sunny spring. THIS YEAR, WE have reserved 2 weeks, during May 4 – 19, to turn them into a marathon of concerts, competitions, jam sessions, café festival, all dedicated to Europe’s Day. Be a part of the celebration and come join us in our diverse events. It’s all about live quality music!”

Luigi Gageos, EUROPAfest Director

The sole European festival that brings together four musical genres - jazz, blues, pop and classical music, is programmed every year in Bucharest, with each succeeding edition managing to create a positive image of Romania. Under the motto “It’s All about Live Quality Music,” EUROPAfest returns in 2012 with quality artists and music, with a fresh image, but also with a surprise awaited for long time by its fans - the event is programmed during 16 days! So, the festival begins on May 4, with a concert dedicated to Europe Day celebration, organized in partnership with the European Commission Representation in Romania, and will end on May 19, with the EUROPAfest Gala, when winners will be announced to the public, and the spectators will have the chance to hear the best live bands. Besides the two events which mark the beginning and end of the festival, Bucharest residents have the opportunity to participate in another 10 events, including: the long-awaited by the public concerts of jazz, blues and pop, the sixth edition of Bucharest International Jazz Competition, with 25 jazz bands from 24 countries, Jeunesses International Violin Competition, which has registered a record number of participants in a contest in Romania: 138 participants from 38 countries and Café Festival, concerts in unconventional spaces. At this 19th edition of the festival are expected over 300 guests from 45 countries, not only from Europe, but also from worldwide, 90% of the participants originating from: Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China,

E


t

BUCHAREST night LIFE

EUROPAfest 2012!

Colombia, Croatia, Cuba, Ecuador, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Rep. Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine, United Kingdom, USA. Since 2005, the festival is held under the high patronage of Their Royal Highnesses Princess Margareta and Prince Radu. EUROPAfest program is full of attractive events, that’s hard for you to tick only one! Therefore, organizers expect you to join them anytime between May 4 to 19, to celebrate good music. Additional information: jmEvents.ro EUROPAfest Facebook: www.facebook.com/EUROPAfest.Bucharest

EUROPAfest 2012 Agenda MAY 4: Opening Concert - Europe Day MAY 5 TO 12: Concerts - Jazz, Blues, Pop MAY 5 TO 18: Caffe Festival MAY 12 TO 19: Bucharest International Jazz Competition Bucharest International Jazz Competition is a singular event in the professional jazz scene in Romania and South Eastern Europe, at its 6th edition. The jazz competition is ranked among the top three in Europe. It addresses bands and vocalists, aiming the international recognition of the jazz values. Competition is completed by othe jam sessions and workshops under the supervision of European experts. 25 bands with musicians from 24 countries will represent the new generation of world’s jazz music during seven days of intense, 100% jazz and more. MAY 12 TO 19: Jeunesses International Music Competition - violin The event gives the artists visibility and support in a time when choosing classical music is a challenge. They will perform in front of the public and of an international jury. MAY 19: EUROPAfest Gala

www.bucharestlife.com

33


RESTAURANTS / RESTAURANTE

34

BUCHAREST night LIFE CAFE’ SHANGRILA: Thai, Filipino, Chinese and Japanese food prepared by world class and versatile Asian chefs. Also serves choices of continental breakfast, salads, selection of wines and beverages. A place to enjoy a cup of coffee or tea and have a taste of the scrumptious cake selections. Take out food service available. 172, Calea Dorobantilor (Mario Plaza Shopping Center) Ph.: 021-230-47-69. Open: 10:00 - 21:00 MAIKO: One of the most fashionable Restaurant, Bar & Lounge. The restaurant is always delighted to host your Business Lunches, daily between 12:00 and 15:00, and to offer you the perfect 25 Euro meal for such an occasion ( Includes Salad, Rice, Miso Soup, Meat or Fish Dishes). 27-29, Grigore GafencuSt. Ph.: 021-233-2633, 031-805-3985, 0751-262-465, 0730-562-456; Open: daily 12:00 - 24:00 MANDARIN: Explore the exotic flavor of the Asian with Mandarin cuisine. Come join us and taste! C.C. Accepted. Guarded parking. JOLIE VILLE GALERIA – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8066. Open: 12:00 – 22:30 pm (22:00 – last order) ORASUL INTERZIS (THE FORBIDDEN CITY): Is the first luxury Chinese restaurant which aims at offering a true gastronomic experience due to the specialties that feed both the body and the soul. The restaurant as well as the terrace can host private and corporate parties, business lunch/dinner, work groups, meetings and other events, in a selected and refined ambiance. Enjoy the exotic menu and the business lunch special offer, Monday to Friday, 12:30 to 16:00. Home delivery. C.C. accepted, wireless Internet, air conditioned, smokers/ non-smokers area, home delivery. 3, Silvestru St. Ph.: 031 425 47 47; 0720 99 3333. Open: 12:30 – till the last guest.

BELGIAN CUISINE LA BELLE EPOQUE: The largest selection of Belgian beers in town. Belgian and international cuisine. Air conditioning. C.C. accepted. 6, Aviator Radu Beller St. Ph.: 021-230-0770; Open: 11:30 - 24:00. WATERLOO: Original Belgian recipes with Belgian Beer. C.C. accepted. Guarded parking. 188, Traian St. Open daily from 12:00 - until the last guest leaves (24:00 last order)

BULGARIAN CUISINE BALCIC: Wide range of Bulgarian appetizers and meals. Try spitted mutton & rabbit specialties! Nice decorated location. Smokers & nonsmokers areas. C.C. accepted. 1, Stefan cel Mare Ave. (Perla block), Ph.: 021-230-55-35. Open: 11:00 – till the last guest.

FINE DINING THE VINYARD: The Crowne Plaza’s flagship restaurant, a work of great detail where everything is lovingly prepared by Executive Chef Ashlie Dias and his highly experienced team. Based around Mediterranean cuisine you can always expect to find something special and a bit different on the daring menu. Reservations highly recommended. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Non-Smoking. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open: 17.00 – 23.00, Closed Sat, Sun.

FRENCH CUISINE CASA VERNESCU: Exquisite restaurant in a historical building, hosting Casino Palace. Luxurious interior. Also Romanian cuisine. C.C accepted. 133, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9744; Fax: 021-311-1645. Open: 18:30-01:00. LA BASTILLE: Down the Caderea Bastiliei St. c’est la France qui vous acceueille... French specialties mastered by the Chef Philippe Faynot, served in refined atmosphere accompanied by a perfectly balanced choice of execelente french and romania wines. Special business menu (12:00 - 16:00). C.C. accepted. Air conditioning. Ph.: 021-310-7359; Fax: 021-310-7360. Open: 12:00-24:00. LA CANTINE DE NICOLAI: Semi-gastronomique French restaurant. Sami Babou, the “Special Delegate” of Chef Alain Ducasse, brings great joy to your sense of taste with his elaborate recipes. Pop-art sculptures and paintings complete the sophisticated atmosphere. The terrace - away from the public eye - is perfect for discreet business lunches or romantic dinners. 15-17, Povernei St. Ph.: 0725-210-608, 037-274-6213. Open daily: 11:00 till late (23:00 last order). L’ESTAMINET: French restaurant, within the new bis Continental Nord Hotel. CC accepted. 143, Calea Grivitei. Open: 7:00-22:30.

www.bucharestlife.com

Lara Fabian, uimit` de fanii din România! Lara Fabian este o artist` extrem de iubit`. S-a putut vedea asta la mijloc de martie, la concertele pe care artista le-a sus]inut în premier` în România, cu casa închis`! În total, peste 8.000 de oameni au mers la Sala Palatului s` o vad` pe cea care pare a fi artista momentului! Pe 17 si 18 martie Sala Palatului a func]ionat la capacitate maxim`! Lara Fabian a cântat pentru prima oar` în fa]a românilor. A cântat dar a oferit [i o lec]ie de virtuozitate [i de sensibilitate! Mii de români dar [i spectatori veni]i din Germania, Belgia, Ungaria, Fran]a [i Olanda au participat la o reprezenta]ie de nota 10 plus, marca Lara Fabian! Aceasta s-a prezentat impecabil în fa]a publicului, oferindu-le celor din sal` bucuria de a asculta live piese precum „Je t’aime” „Adagio” sau „Je Souis Malade”... Într-un decor superb - format dintr-o canapea ro[ie, sfe[nice cu lumân`ri ro[ii [i zeci de trandafiri albi, Lara [i-a prezentat show-ul impecabil, l`sându-i mu]i de uimire pe fanii aduna]i în sal`. Artista a vorbit foarte mult cu publicul [i le-a povestit celor din sal` câte ceva despre fiecare pies`. Lara Fabian a vr`jit pur [i simplu publicul, acesta aplaudând aproape la fiecare vers. Dup` fiecare pies`, Lara trebuia s` a[tepte pu]in pentru ca oamenii s` termine de aplaudat. A primit foarte multe flori, la ambele concerte, dar a [i acceptat s` fac` poze cu fanii chiar în timp ce cânta. Lara a avut parte [i de o surpriz` imens`, pus` la cale de fan clubul artistei. Membrii acestuia au împ`r]it tuturor oamenilor din sal` câte o hârtie care avea pe o parte o inimioar`, cu mesajul „Ne-ai lipsit” [i pe cealalt` parte versurile piesei „Je t’aime”. Când a sosit momentul, tot publicul s-a ridicat în picioare [i a cântat într-un glas aceast` pies`. Vizibil emo]ionat`, Lara a mul]umit fanilor, amintindu-le înc` o data cât de mult îi iubeste. Concertele Lara Fabian au fost organizate de Project Events în colaborare cu European Event Service.


36

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

FUSION/CONTEMPORARY CUISINE AVALON: A fine dining atmosphere, fusion and avant-garde cuisine using exquisite ingredients and innovative cooking techniques make dining at Avalon restaurant an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open for breakfast 06:30 – 10:30, lunch 12:00 – 15:00, dinner 19:00 – 22:30 last order.

GERMAN CUISINE DIE DEUTSCHE KNEIPE: Traditional German cuisine, drinks and atmosphere. C. C. accepted. 9, Stockholm St. Ph.: 021-233-9462, 021230-1120, 0722-284560. Open: Mon.-Sat 15:00 - 23:00. Sunday closed.

GOURMET CUISINE CHAMPAGNE & CAVIAR BAR: An exclusive location, a gorgeous villa, in the heart of the city, welcomes you in a refined and relaxing ambiance. Finest Champagnes & Premium Selection Caviar and special Delicacies. High Class services,V P treat & Valet Parking. CC accepted, wireless internet, air conditioned. 40, Lascar Catargiu Blvd. Open: (Mon. – Sat.) 11:00 - until the last guest leaves; Sunday Brunch - from 12:00. Reservation is highly recommended. Ph: 021-317-6007; 0733-735-932. JW STEAKHOUSE: An American concept restaurant, based on quality, good-taste and comfort. Guest star is one of the best beef in the world - USDA Black Angus,with supporting act from England Aberdeen, both cooked to perfection with the house broiler. Fresh seafood and crisp salads complete the menu, together with the generous sized desserts, like New York Cheesecake. The Bourbon bar holds a remarkable collection of carefully chosen boutique Bourbons and the Cigar Lounge offer the perfect finish to a grand dinner experience. JW Marriott Bucharest Grand Hotel, 90, Calea 13 Septembrie, Ph.: 021-403-1903, Open: Breakfast 06:30-11:00; Dinner 18:30-23:30 Sunday brunch 12:00-16:00

INDIAN CUISINE AGRA PALACE: Chef Arun Kumar brought the essential from the City of Agra, once capital of the famous Mogul Empire: the mysterious taste of India. C.C. accepted; Free Wi fi internet access; Guarded parking lot. Open: 12:00 .- 24:00 Sos. Pipera-Tunari nr. 47. Ph: 021-350.31.14 TAJ: Genuine Northern Indian menu creared by Indian chef. Special brunch offer. Indian live show, Fri & Sat. Indian decoration, soft music, pleasant atmosphere, separate smoking area. Air conditioned; terrace. C.C. accepted. Parking lot. 127-131, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-410-1820. Open: 12:00 - 02:00.

La HBO, film românesc Pelicula „Autobiografia lui Nicolae Ceau[escu” va fi prezentat`, în premier` la HBO, pe 26 aprilie. Regizat de Andrei Ujic`, filmul îl prezint` pe Nicolae Ceau[escu trecându-[i în revist` lunga sa domnie dictatorial` (1965 - 1989), în timpul procesului sumar la care el [i so]ia sa au fost supu[i, înainte de a fi executa]i. Sunt folosite materiale de arhiv` oficiale, pu]in cunoscute, constituind un tablou de epoc`, unul care aduce aminte prin amploare de frescele filmice americane despre genera]ia r`zboiului din Vietnam, bun`oar`. Cineastul Andrei Ujica [i-a compus documentarul din mai mult de 1.000 de ore de material din arhive: secven]e surprinse cu dictatorul [i so]ia sa pe [antiere, în birou, la congrese, în timpul vacan]elor, la înmormântarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej etc. Filmul prezint` inclusiv scena judec`]ii so]ilor Ceau[escu, din decembrie ‘89. Au fost incluse în documentar [i imagini în premier`, care nu au mai fost difuzate. „Autobiografia lui Nicolae Ceau[escu” a fost inclus în topul celor mai bune filme lansate în cinematografele

GREEK CUISINE RESTAURANT MYTHOS: Greek food, drinks and music in a traditional ambiance at incredible prices. 28, Costache Negri St. Ph.: 021-410-2376; 0727-392-938 Open: 12 pm - until the last gust leaves

HUNGARIAN CUISINE BISTRO MENUET: Traditional Hungarian cuisine. Warm atmosphere of a cozy restaurant, also keeping the Empire elegance. Elaborated Hungarian dishes goes the best with the Tokay wines, but also with best Romanian wines. 14, Nicolae Golescu St., Ph.: 021-31994-94, 0751-146-871. Open: 12.30 pm - 0.30 am

ITALIAN CUISINE AQUARIUM: One of the finest Italian restaurant in town. CC accepted. Guarded parking lot. 4, Alecu Russo St. Ph.: 021-211-28-20. Open: 12 am-until the last guest leaves. Last order12 am ANGEL’S: Satisfies your passion for fine Italian cuisine. CC accepted. Guarded parking lot. 52, Paris St. Ph.: 021-231-90-44. Open: 11 am - until the last guest leaves. CAFFÉ CITTÀ: Northen Italian Menu restaurant within Radisson Blu Hotel for 126 persons. Enoteca, espresso bar, pizzeria, salumeria, gelateria, pasticceria in a fresh, natural, urban and contemporary mood. Terracce for 96 persons available. 63-68, Calea Victoriei. Ph.: 021-601-3436. Open: 11:30 - 23:30. CAFFE & LATTE ITALIAN COFFEE BAR&PASTRIES SHOP: One of the best cappuccinos in town, just like in Italy. Pay them a visit and tell us what you think about their breakfast offer and their vast

www.bucharestlife.com

lumii în 2010, de revist` britanic` Sight & Sound, editat` de British Film Institute. Totodat`, lungmetrajul realizat de Andrei Ujic` s-a aflat, la sfâr[itul lui 2010, pe primul loc în topul celor mai bune filme nedistribuite înc` în cinematografele din SUA, alc`tuit de publica]ia independent` IndieWire.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

38

BUCHAREST night LIFE selection of homemade pastry. Near Cismigiu Park. 35, Schitu Magureanu Blvd. Ph.: 031-415-8551 Open: Mon. - Sun. 08:00 – 22:30. CUCINA: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Authentic Italian food served in rustic surroundings. Fine choice of wines. Calea 13 Septembrie 90. Ph. 021-403-1902. Open: 12:00 - 15:00; 19:30 – 23:30 DE GUSTIBUS: Restaurant, Terrace & Pizzeria. A menu dedicated to only the most simple, appetizing and brilliantly executed Italian dishes, mainly with a Tuscan twinge. Happy Hours 11:30 - 16:00, From Mon. to Fri. 10% Off. Air conditioned. CC accepted. Parking lot. 10, Marcel Iancu St. Ph. 021-211-1449; 0744-520106. Open: 12:00 - 24:00 HOROSCOP: A real authentic Southern Italian cuisine. Air conditioned, guarded parking. C.C. accepted. 2, Dimitrie Cantemir Blvd. Ph.: 021-335-72-65. Open: 8:30 am – 1am last order. LEONARDO DA VINCI - L’INVENTORE: Restaurant & coffee shop. Fine Italian cuisine. Daily special lunch offer (1 pm - 4 pm). International cuisine available. CC accepted. 11, C~mpineanu. St. Ph.: 021-312-24-92. Open: 8:30 am - till the last guest. MODIGLIANI: Pasta /Carne. An Italian Original. Home made pasta, basil, creamy sauces and a whole new world of flavors are waiting to be explored in its cozy atmosphere. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 9, Batistei St. (entrance also from the InterContinental lobby), Ph.: 0730-644-806, Open: Mon-Sat 18.00 - 04.00 ROBERTO’S: You’ll step into another world when you dine at Roberto’s, the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s smart Italian restaurant. Soft lighting, frescoes of Italy on the walls and views of the terrace make this a romantic place for dinner. Locals and guests enjoy regional, authentic Italian food and an extensive list of wines. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777; Open daily: 06:30 - 10:00; 12:00 - 23:00. RISTORANTE DA RENZO: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late SILVIU’S: Exquisite Italian restaurant located in a superb villa in Cotroceni district. Special lunch offer: Mon-Fri 20% discount, Sat-Sun 50% discount. 44, Louis Pasteur St. Ph.: 021-410-91-84, 0721-292-526. Open: 11 am - 1 am. TRATTORIA “IL CALCIO”: Extensive menu of Italian dishes. Large selection of wines, beers and spirits. Nice interiors, relaxing atmosphere, friendly staff. 14, Mendeleev St. Ph.: 021-312-2430; 0722134-299. Open: Sun - Thu: 12:00 - 24:00, Fri - Sat: 12:00 - 01:00. ZAFFERANO: Italian cuisine restaurant. Special discounts daily. Air conditioning, parking area. C.C. accepted. 29, Popa Savu St. Ph.: 021-222-72-10, 0788-415-707. Open: 11 am - 1 am. ZERILLO’S: Traditional Italian & Romanian cuisine, the finest Italian wines, an intimate atmosphere. Air conditioning. C.C. accepted. 2, Piata Lahovari. Ph.: 0722-383-507. Open: 12 pm - till last guest. ZIGOLINI: A deliciously intimate dining experience nestled in the most elegant Galleria of Bucharest! C.C. Accepted. Guarded parking. Jolie Ville Galleria – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8069. Open: 12:00 – 22:30 (22:00 – last order).

MEDITERRANEAN CUISINE IL GAMBERO ROSSO: Located in a small and charming villa in the center of the city, this place offers you an original menu, a mix between the famous Italian and French kitchens. Marcello, an Italian who lived almost all his life in France, opened this restaurant where you will find specialties from various parts of Italy and the day specialty, almost always French. Aviator Stefan Protopopescu Str., 64. Ph: 021-230-3210, 0730 006 978. Open: 12:00-24:00 VALENCIA: The Spanish House. Spanish & Int’l cuisine, Paella and Sangria like matadores have it. A discrete and intimate place, ideal for passionat encounters. Air conditioning. C.C. accepted. 12, Dr. Leonte St. Ph.: 021-312-81-96; 0722-204-884. Open: 11:00 – 24:00.

MIDDLE EASTERN CUISINE GOLDEN FALCON: Best Turkish restaurant in town. Full range of

www.bucharestlife.com

În aprilie pentru copii Opera comic` pentru Copii prezint` luni 23, 30 [i mar]i 24 aprilie – la orele 11:00 [i 13:00, premiera:

Cenu[`reasa - balet de buzunar

Regia [i coregrafia: Corina Dumitrescu, Scenografia: Viorica Petrovici, Ilustra]ia muzical`: Alexandru Istrate

Î[i dau concursul: Theodora Munteanu, Alis Gheorghe, Alexa Corneanu, Andreea Soare, Claudia Iag`r, Mihai Pricope, Andy Ardeleanu, Ionu] Birjovanu, Dani Manea, Octavian Iuga, Claudiu Buldan. Moderator: Smaranda O]eanu-Bunea. Opera comic` pentru Copii prezint` vineri 13, 20, [i 27 aprilie – ora 19:00:

Regal de aprilie

În program: arii din opere, musical-uri, canzonete, dansuri academice [i moderne, etc. (Copii au intrarea liber`!) Î[i dau concursul: Raluca Oprea, Ioana Damian, Nicolae Lupu, Andrei Laz`r, Valentino Tiron, Daniel Filipescu, Theo Munteanu, Andreea Soare, Alexa Corneanu, Alis Birjovanu, Claudia Iag`r, Andy Ardeleanu, Mihai Pricope, Ionu] Birjovanu, Ionu] Birjovanu, Daniel Manea, Roberta, Teddy, Bogdan, Ana. Moderator: Smaranda O]eanu-Bunea.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

40

BUCHAREST night LIFE kebab dishes, Turkish aperitifs and traditional sweets. Catering service available. 18-20, Hristo Botev St. (near C.A. Rossetti Square). Ph.: 021-314-2825; 313-2833. Open: 12:00 - 24:00. PICCOLO MONDO: Arab & International Cuisine. 9, Clucerului St. Ph.: 021-223-22-25. Open: 12 pm- until the last guest leaves.

ROMANIAN CUISINE BUREBISTA: Traditional Romanian cuisine restaurant. 195, Calea Mosilor Ph.: 021-210-97-04. Open: 12 pm – 12 am. C.C. accepted. BUREBISTA VANATORESC: Traditional Romanian cuisine restaurant & Venison dishes. C.C. accepted. 14, St. Bati[tei St. Ph.: 021-211-89-29. Open: 12 pm - 12 am. CARO: Caro Hotel’s Romanian restaurant. International cuisine. Wine cellar and terrace. C.C. accepted. Guaranteed parking. 164A, Barbu Vacarescu Blvd. Ph.: 021-208-6100. Open: (restaurant) 16:00 – 24:00. Sunday closed, (wine cellar) 12:00 - 14:30 CARU’ CU BERE: Historical restaurant (established 1879) in the old town district, behind the National History Museum. Original German style interior. Live music and dancing on weekends. CC accepted. 3-5, Stavropoleos St. Ph.: 021-313-7560; Open: 10:00 - 24:00. CASA ROMANEASCA: Authentic Romanian culinary delight in the traditional setting of a Romanian mansion with a splendidly decorated terrace, rich wine-cellar, large selection of Romanian wines, traditional Romanian customs and hospitality. CC accepted. 285A, Calea Bucuresti. Ph.: 021-236-1510; Ph./Fax: 021-236-1511. COUNT DRACULA CLUB: Unique theme restaurant, with a cozy atmosphere. Transylvanian and venison dishes. C.C. accepted. 8A, Splaiul Independentei. Ph.: 021-312-1353; 0788-312-878. Open: 16:00 - until the last guest leaves. CRAMA PANDURILOR: Traditional Romanian cuisine rich offer in a special space where collection wines can be tasted. Our selection includes more than 200 wines. Enjoy the Romanian folklore songs presented by the live band - Taraful Pandurilor. 71, Panduri Ave. Ph.: 0727-703-703 Open: 12.00 until the last guest leaves DECEBAL RUSTIC: Exquisite Romanian dishes. C.C. accepted. 17, Decebal Blvd. Ph.: 021-321-67-00; 0723-515-009; Open:. 10:00 until the last guest leaves DECEBAL CLASSIC: Traditional Romanian cuisine, folk music band, select atmosphere, terrace. Business meetings, special events. C.C. accepted. 51, Barbu Vacarescu St. Ph: 0724 891 819; Open:10:00 until the last guest leaves HANUL HANGITEI: Traditional Romanian cuisine. Daily special lunch offer. 16, Gabroveni St. Ph.: 021-314-7046. Open: 11:00 - until the last guest leaves. LOCANTA JARISTEA: A genuine taste of Romania, both food and atmosphere, a real part of the city’s history. C.C. accepted. Reservation neccessary! 50-52, George Georgescu St. Ph.: 021-335-3338; 0744.240.126; Fax: 021-301.98.45. Open: 11:00 - 02:00. VATRA: Air conditioning. 23-25, Brezoianu St. Ph.: 021-315-8375; 0721-200-800; Open: 12:00 - 24:00. DOI COCOSI: One of the most picturesque spots in Bucharest, in the northern outskirts. Rustic interior. Folkloric show every evening. 6, Soseaua Bucuresti-Targoviste Ph.: 021-667-19-98. Open: 12 pm - 4 am.

SEA FOOD LA VERANDA: The restaurant is housed inside a glass terrace offering wonderful views of the garden outside. It serves exquisite fish and sea food as fresh as the day it was caught. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Smoking free, Outside Seating. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 12.00 – 23.00.

VEGETARIAN CUISINE CASA SATYA: Vegetarian and Fish Cuisine. Organic Ingredients and Wines. 25, Banu Manta Blvd. Piata Victoriei area, near sector 1 Town-Hall; Ph.: 0788-788-111

www.bucharestlife.com

Concert Pas`rea Colibri Pas`rea Colibri este o apari]ie rar` [i extrem de apreciat` în peisajul muzical românesc. În componen]a Mircea Vintil`, Mircea Baniciu, Vlady Cnejevici &band, Pas`rea Colibri va concerta pe 26 aprilie, la Hard Rock Cafe. Pas`rea Colibri, impresioneaz` prin show-urile pline de patos, vivacitate [i culoare. Fiecare concert însemn` o trecere prin 19 ani de carier`, pres`ra]i cu [lag`re precum: “Ploaia care va veni”, “Vinova]ii f`r` vin`”, “Miruna”, “Mielu”, “E[arf` în dar” sau “Andrii Popa”. Biletele, între 60 [i 120 Lei, sunt disponibile în toat` re]eaua BILETOO, la Unirea Shopping Center (parter, intrarea de langa McDonald’s), libr`riile Adev`rul [i Eminescu, magazinele Diverta, Flanco, Victoria, Muzica, Sala Palatului [i Palatul Na]ional al Copiilor, sau online, pe www.Biletoo.ro, www.bilet.ro, www.blt.ro, www.bilete. ro [i www.myticket.ro.

Ambra Marie Live April 28, 22:00, Hard Rock Cafe Early 2011, Ambra Marie first came in Romania, in a concert with her band at Hard Rock Cafe Bucharest. It was “love at first sight”, all those present were inspired by her unique mix of strength and sensitivity, rigor and sophistication of the attitude of the scenic and interpretive style of a singer that was billed as “the new revelation of Italian rock.” XFactor finalist in 2009, and winning the 2005 Italian Music Industry Award for “most spectacular debut”, she impressed with her unique interpretation of songs that made rock history with male voices Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Bruce Springsteen, U2 , AC/ DC, Michael Jackson, Guns’n Roses, Bon Jovi, Police, Bob Dylan, Nirvana, the Doors, Robbie William, Queen, the Beatles. Nothing seem difficult to the interpret that doses perfect her voice and energy. Price tickets - 35 Lei.


42

BUCHAREST night LIFE

The International Wine Fair VINVEST Timisoara 9 The International Wine Fair VINVEST Timisoara, planned this year from April 6 to 8, it’s already a traditional one for the professionals and for the public. There are already nine years since in the city crossed by Bega River gather exhibitors from Romania and from abroad, who present their products to a larger public every year, public attracted by the special events scheduled especially for them. VINVEST Timisoara is the most comprehensive event dedicated to wine industry in Romania. In the exhibition’s space from the Regional Business Center Timisoara important representatives of this important segment promote their products both to the connoisseurs and wine amateurs, and to those who want to learn how to properly taste the wine, which are its qualities or how you match a wine with your preferred food. The VINVEST Timisoara fair tried to bring every year with novelties. From marketing through two-dimensional codes (CODE2WINE) to the wine tourism map, all editions had at least one new element.

www.bucharestlife.com

Romanian wines attraction

In 2012, in its ninth year of existence, VINVEST focuses on attracting the public to the Romanian wines. How to grow more the confidence in the quality of the local products if not through direct contact of the consumers with the winery, the producer, or with the wine? The first novelty of this year is the event of tasting the wines present in the fair. Over a hundred special guests attended on March 15, a special evening of wine tasting for the products participating in the ninth edition of the International Wine Fair Vinvest Timisoara. In the Europe Hall of the Regional Business Center Timisoara, consuls, managers of companies with Romanian or foreign capital, leaders of institutions and journalists could test the preview of 70 wines offered by 15 Romanian and foreign producers. From these 70 wines offered, 15 were from the 2011 production. These wines, along with many others from 24 producers and distributors, will be tasted in the three days of the International Wine Fair Vinvest, from April 6 to 8, also at the Regional Business Center Timisoara.

Wine tourism west-Romania

The second novelty in VINVEST will take place during the fair, April 6-8. A group of Romanian and foreign journalists specialized in tourism will arrive in Timisoara in a working visit to participate at the fair, but also to visit the cellars from west-Romania. The journalists will also attend a scheduled press conference after the official opening of the fair, on April 6. Because one of the involvements of VINVEST organizers was the promotion of the cellars as tourist destinations, the journalists specialized in tourism will be able to find news and recent changes in the wine tourism.

Face the best wines and spirits

Although no longer a novelty, but rather a reference to tradition, VINVEST announce that this year will also organize the VINVEST National Wine and Spirits contest, on April 4-5. As one of the few competitions that managed to preserve continuity and to comply with regulations imposed by the International Vine and Wine Organization (OIV), VINVEST competition remains a landmark in promoting quality wine and spirits.


44

BUCHAREST night LIFE

AFTER DARK / DUP~ APUS

PUBS & COCKTAIL BARS L’Arpège Bar: Enjoy a relaxing moment while drinking a delicious cocktail. CC accepted. Free WiFi access. Free parking. 10 Montréal Square; Open: Monday – Sunday: 08:30 – 01:30; Ph.:021 202 1632 . Bar “37”: Excellent view of Calea Victoriei, while enjoying a glass of wine or a gourmet meal among friends. Summer terrace and secured underground parking available. CC accepted. Novotel Bucarest City Centre - 37B Calea Victoriei. Ph.: 021 308 85 00. Open Mon-Fri: 07:00 - 02:00, Sat-Sun: 09:00 - 02:00. Bla Lounge Bar: Ice bar within Radisson Blu Hotel for 108 persons. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: Monday to Saturday 09:00 - 02:00; Sunday 09:00 till midnight. Caffe & Latte: Before or after a pleasant walk through Cismigiu Park, in-between business meetings or... whenever, pay them a visit and let them spoil you with their home made specialities. They’ve got new goodies, breakfast choices, soups, salads and... lots of surprises that will keep on coming.Yours truly, Caffe & Latte! 35, Schitu Magureanu St. Ph.: 031-415-8551 Open: 08.30 - 22.30

www.bucharestlife.com

Centro Bar & Lounge: Fresh selection of sandwiches, salads and pastry products make it a convenient place for any time of the day. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Open daily 09:00 – 00:30 Champions: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. The American Sports Bar and Restaurant. Live TV Sport coverage on 27 flat screen TV sets. Calea 13 Sept. 90. Ph.: 021-403-1917; Open: 17:00 - 01:00 . Club InterContinental Lounge: The place for a meeting, networking, a light meal or just for relaxation, reading, listening to music and watching the unique city view. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4 Nicolae Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel, 21st floor, Ph.: 021-310-2020 Open: 06.30 - 10.30 Dreamer’s Pub & Restaurant: Draught Guinness, live sports, darts and a wide variety of pub and international food. Amazing terrace located on the roof. 111, G-ral Berthelot St. (close to Casa Radio). Ph: 0744.366.350, 0723.112.200. www.dreamers.ro Open Mon – Fri: 10 AM - until the last guest Sat & Sun: 2 PM - until the last guest English Bar: Relax in the soft lighting and traditional decor of the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s inviting English Bar. Choose from over 40 whiskies, sip a cocktail or order form the international snackmenu. Enjoy a Cuban cigar to round off your night. C.C. accepted. St. Episcopiei 1-3. Ph.: 021-303-3777/ ext. 6759. Open: 11:00-02:00. The Dubliner Irish Pub: Genuine Irish atmosphere. Draught beer. Air-conditioned.Very popular among the members of the English speaking community. 18, Titulescu Blvd. Ph.: 021-222-3737; 021-222-9473. Open: 12:00 - 02:00. Gala Wine Bar &Tapas: Taste a large selection of Portuguese wines accompanied by goat cheese or chouriso, pumpkin gem, tomatoes or figs. Porto or Madeira wines or a special coffee will conclude a delicious experience. For desert choose nata pastel, chocolate cake or almond biscuits. One can buy all the above delis in the shop next door. 32, Icoanei St.- close to Romana Sq. Ph: 021–210-4039 Open: 10:00 a.m. till midnight The Gin Factory – Irish Pub & Restaurant International ciusine; Chef’s choice: fish & chips; beefsteak. Lunch: 12:0017:00. Live music every Wed & Sun; DJ set every Thu, Fri & Sat starting 23:00 C.C. Accepted, free WiFi internet; Digi TV, Sky TV, Smoking areas; 37, Lipscani St. Ph: 021-311-3836 Open: 10:00 – 05:00 (23:00 – last kitchen order; last reservation accepted; 22:00 hours) Green Hours 22 Jazz Café: Hip and unique. Enjoy exotic cocktails and coffee in a neon-lit, tube-shaped bar, with live, trippy jazz-rock on one end and cozy couches on the other-like spending an evening in a surreal submarine. Also a relaxing outdoor patio that’s packed on weekend nights. Music most nights after 9 pm. Morning coffee or nightly cocktails. 120, Calea Victoriei. Ph.: 0722-234-356. Open: non-stop The Harp Irish Pub: Very popular Irish hangout with great selection of beer, a warming atmosphere downstairs complete with fireplaces candle-lit tables and extensive seating upstairs. Guaranteed to be packed with younger Romanians and expats alike any weekend evening. Air-conditioning. C.C. accepted. 1, Piata Unirii. Ph.:021-335-6508. Open: 09:00 - until the last guest leaves. Intermezzo Piano Bar: Just the way you might imagine a classic bar: sophisticated but relaxed, chic but comfortable. Located just off the InterContinental Hotel lobby, Intermezzo offers live piano music in the evenings, creating the perfect backdrop after a long working day. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4. Nicolae Balcescu Blvd.,Ph.: 021-310-2020, Open: 08.00 - 01.00 James Joyces: A real Iris pub run by real paddy. 1-3,Valter Maracineanu Sq. Ph.021-311-4177. Light Bla Terrace: Outdoor, atrium bar within Radisson Blu Hotel. Beverages, cocktails, cakes, pastries, snacks in a chill, cool stuff and contemporary mood. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: 12:00 – 02:00. Onx Pub: Lot of fun, karaoke, live concerts & special parties. 290, Splaiul Independentei, Regie P16 Open: 12:00 - till the last guest.


BUCHAREST night LIFE

www.bucharestlife.com

45


AFTER DARK / DUP~ APUS

46

BUCHAREST night LIFE Orange Bar: (lobby bar): f you are looking for a place to enjoy the highest standards, a perfect coffee, fresh sandwiches, sft drinks and the best cognac in town, you most go high, go North! C.C. accepted. 44A, Daniel Danielopolu. St. Ph.: 021-233-5000 Open: daily 10:00-24:00 Pavilion Lounge: Within the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Your favorite drink, accompanied by Chef’s choice of canapés, in a relaxed atmosphere. CC accepted. 90, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-403-1904. Open: non-stop. The Sky Gate Bar: This bar of the angelo Airport hotel Bucharest offers a pleasant and relaxing environment where you can enjoy a cup of coffee, an afternoon tea, a refined cocktail or simply a cigarette in pleasant company. The hotel’s professional bartenders are always there just when you need them. Located right beside the lobby and restaurant, the bar offers its guests an intimate, private area. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24 hours a day. Thomas Antiques Bar - Taste the house wine and enjoy it on one of their sunny balconies. Wide range of beers and something special for ladies - „French Vanilla” or „Brazilian Nut”. Smoking & non smoking areas; Air conditioned; Free WiFi internet; CC accepted. 19, Covaci St. 1st floor & attick, Ph: 0752 440 818, Open: bar (1st floor): Mon - Thu & Sun: 10:00 – 22:00, Fri – Sat: 10:00 – 24:00, attick: Mon – Sat: 10:00 – 20:00, Sun: 10:00 – 16:00 Trafalgar Pub: Beer, wines, spirits and snacks. Close to Turkish Embassy on Calea Dorobantilor.4A, David Emanuel St. Ph.: 021-211-3151. Open: 11.00 - till last gues. Victoria Club: Classic mahogany furniture, leather Chesterfield sofas, warm beige nuances, exquisite services... these are the fine details that will catch your eye and soul in our English Bar – Victoria Club. Here you can taste our delicate teas & coffees brews while engaging in succulent conversation during traditional English afternoon tea time, taste some of our delicious snacks and try something from the list of over 100 spirits. Cigars are available to round off your evening. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: 0372 010 300 Open: 09:00 - 24:00. White Horse: Pub & Restaurant. English & International cuisine. Wide selection of draught beers. CC accepted. 4A G. Calinescu St. Ph.: 021-231-2795. Open: 12:00 - until the last guest leaves.

CLUBS Bamboo: 39, Ramuri Tei St., www.bamboosportingclub.ro Ph.: 0722-132-283 Cuando: 35-37, Academiei St., www.cuando.ro Ph.: 0722-505085 Club Maxx: 290, Splaiul Independentei, www.clubmaxx.ro Ph.: 0722-647-337 reservations after 2 pm Frame Club: the movie club in town is inviting you to the various events organized: karaoke nights, live acts, weekend special DJ parties, chill-out nights or film screenings. Cozy place, perfect for private parties or any other occasion. Some of the best cocktails in town. Free wifi internet, air conditioning, CC accepted. 38B, Magheru Blvd. Ph: 021 – 211-0144, 0730-117-703 Open: 10:00 – until the last guest leaves (Mon. – Thur.), 10:00 – 05:00 (Fri. – Sat.), 15:00 – until the last guest leaves (Sun.) Fuchsia: 18, I. Brezoianu St., www.fuchsia.ro Ph.: 0727-315-713 Gossip: 9-11, Lanariei St., www.clubgossip.ro Ph.: 0721-GOSS P Kristal Glam Club: 2, J.S. Bach St., www.clubkristal.ro Ph.: 021-231-21-36, 0721-993-988 Posh Club: 19, Orhideelor Ave., www.clubposh.ro Ph.: 0751-157-575 Session: 47-49, Elefterie St., Ph.: 0729-292-541 Spice Club: 21-23, Calea Victoriei, www.spiceclub.ro Ph.: 021-312-0136 Temple: 25, Splaiul Independentei, www.clubtemple.ro Ph.: 0748-881-086 The Web Club: 12, Ion Mihalache Blvd., www.webclub.ro Ph.: 021-212-96-66 Zebbra Club: 71, Panduri Ave., www.zebbraclub.ro Ph.: 0749-200-002

www.bucharestlife.com

BUCHAREST night LIFE


BUCHAREST night LIFE

www.bucharestlife.com

47


48

BUCHAREST night LIFE NEW PLACES IN BUCHAREST CAFÉ ATHÉNÉE: The new Cafe Athenee is a contemporary place paying homage to its historic location on Revolution Square, the site of some of Romanian history’s most momentous events. During the day the menu offer brings classic European dishes with a modern twist, linking the contemporary design with the glamorous history. As the evening comes the Cafe becomes more of a lounge with candles and music, providing a casual and cozy atmosphere. Specialties to spoil the appetite are served during the night from the ‘Bubbles & Bites’ menu. Deluxe gourmet items along with sparkling wines in all variations are among the best one can get in Bucharest. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777. Open: 08:00 - 24:00. PARIS BUCAREST BRASSERIE: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. Breakfast Buffet: Mon. – Fri.: 06:00 – 10:00, Sat. & Sun.: 06:00 – 11:00; Lunch Buffet: Tue., Wed., Thu.: 12:00 – 14:30. 10, Montreal Sq., Ph.: 021.318.30005 RISTORANTE DA RENZO: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late CRAMA PANDURILOR: Traditional Romanian cuisine rich offer in a special space where collection wines can be tasted. Our selection includes more than 200 wines. Enjoy the Romanian folklore songs presented by the live band - Taraful Pandurilor. 71, Panduri Ave. Ph.: 0727-703-703 Open: 12.00 until the last guest leaves If you open a new restaurant or bar in Bucharest let us know, and we’ll mention you in our magazine. Dac` deschide]i în curând un nou bar sau restaurant anun]a]i-ne [i ve]i fi prezen]i în aceast` rubric`.

www.bucharestlife.com

Publisher: Ludwig Gelobter Co-ordinaring Editor: Gabriel Arsene Senior Sales Executive: Sorin Patrascu Art Director: Mihai-Cristian Rampelt IT Editor: Vlad Alexandrescu; Financial Manager: Victoria Pavaloiu Published by: Crystal Publishing Group SRL an American-Romanian joint venture. 253, Calea Calarasilor, Bl 67 A, Ap 4, 030619 - Bucharest 3. Phone/Fax: +4021 323-38-29, +4021 323-70-33, +4021 323-47-06 e-mail: office@bucharestlife.com office@bucurestiwww.ro, advertising@bucurestiwww.ro Member of the Romanian Audit Bureau of Circulation BRAT

Drepturile de autor pentru articole [i fotografii apar]in CPG. Reproducerea par]ial` sau total` se poate face numai cu acordul prealabil al editurii. CPG nu r`spunde pentru con]inutul reclamelor publicitare.

ISSN: 1454-3184

Bucharest Nightlife Magazine is printed on paper originated from sustainable managed forests.

Printed at: COPRINT


Bucharest NightLIFE  

April issue of the magazine