Page 1

BLACKWELLI HISTÓRIÁK I. KÖNYV

K. L. ARMSTRONG M. A. MARR

CICERÓ


eLső fejezet

mAtt

és Az összecsAPás

m

att a tornazsákját lóbálva, vállra vetett dzsekiben vágott keresztül Blackwell központján. már besötétedett, észak felől jeges szél fújt, de jólesett, ahogy verejtéktől csapzott haját lobogtatta. Kétórányi ökölvívóedzés után szívesen csinált volna egy vargabetűt, hogy megmártózzon a norrström folyóban, még ha aznap reggel jeget látott is a vizén. jég szeptemberben. Különös. Dél-Dakota nem éppen az enyhe teleiről ismert, de a hideg azért nem szokott ennyire korán érkezni. görcsölt egy izom a lábszárában. felszisszent, és megállt, hogy megdörgölje. csak jótékonysági mérkőzésre készültek – a hawaii cunami áldozatainak gyűjtöttek pénzt –, ám forde edző ugyanolyan keményen megdolgoztatta, mintha címvédő bajnokságról lenne szó. enyhén sántítva ment tovább. Dehogy telefonált volna, hogy jöjjenek érte. ezt a hibát elkövette előző télen, amikor forde edző előzőleg igyelmeztette, hogy hóvihar közeledik. A fuvart végül is megkapta – de mellé egy kiselőadást is arról, hogy a ivérei soha nem kérték, hogy értük jöjjenek, még akkor sem, amikor már valóban havazott. még azt is megtiltották 7


Loki farkasai

neki, hogy a barátaival vitesse haza magát, a papa szerint azzal rossz példát mutatna. Ha Blackwellben horsen serif iai sem közlekedhetnek biztonságosan esténként, akkor ki tehetné? Ismét lehajolt, hogy megdörgölje a lábszárát, amikor valami megmozdult a városka főterén. matt felkapta a fejét, összehúzta a szemét. A szabadidőközpont mellett éppen két kölyök kapaszkodott föl a viharvert viking hosszúhajóra, amelyet kétoldalt pajzsok szegélyeztek, mintha láthatatlan harcosok eveznének a vénséges hajóban, mindig a kezük ügyében tartva a pajzsukat. Az orrban faragott sárkány homorított. A kölykök valószínűleg valami disznóságra készültek, hogy rákontrázzanak arra, amit matt és a barátja, cody műveltek sigrblotkor, a tavaszünnepen. Amikor a felvonulás megérkezett a hosszúhajóhoz, azt ponyva borította… ami gágogott. A ponyva alatt pedig egy egész libafalka volt, és mindegyik lúd apró viking sisakot viselt. ez volt a világ legjobb vicce. mindenki egyöntetű véleménye szerint. Kár, hogy mattnek úgy kellett tennie, mintha semmi köze nem lenne hozzá. ezt ismét annak köszönhette, hogy horsen serif ia volt. tett még pár lépést, és már látta, hogy az egyik kölyök egy iú, akinek loncsos barna haja nyírás, a ruhája meg mosás után kiáltozott. A lány, aki vele volt, valamivel tisztességesebben volt felöltözve, de az ő haját is rendbe kellett volna szedni. matt fojtottan káromkodott. fen és Laurie Brekke! A két bajkeverő unokatestvér! Bár így sem gondolt másra, mint hogy valami ártalmatlan csínyre készülnek, …amíg meg nem látta, hogy fen az egyik pajzsot feszegeti. 8


Matt és az összecsapás

fen sok mindent megtett, és matt sűrűn félrenézett, mondván, semmi köze hozzá. ez nem volt mindig könnyű. A serif iaként azóta hallgatta a leckéket a vandalizmusról, hogy megtanulta padokra karcolni a nevét. Persze fen nem egy padot szemelt ki. Hanem egy igazi hosszúhajót, amire Blackwell lakosai annyira büszkék voltak. fen pedig csak feszegette és rugdosta. valahányszor matt dühbe jött, az amulettje is felhevült. majdnem annyira régi volt, mint a hajó, és olyan alakja volt, mint egy nyelével fölfelé mutató kalapácsnak. hor kalapácsának. matt családjában mindenkinek volt ilyen. nekik a horsen nem csupán egy név volt. ők valóban az északi istentől származtak. Ahogy ismét fenre és Laurie-ra nézett, az amulett még jobban áttüzesedett. rájuk akart ordítani, aztán megfékezte magát, és többször mélyen teleszívta tüdejét a hideg levegővel, mintha azzal elolthatná a zsigereiben támadt tüzet. Meg kell tanulnod uralkodni rajta, Matty, hallotta az anyja hangját. Nem tudom, miért olyan nagy gond ez neked. A többi horsennek nem jelent problémát. A ivéreid már akkor tudtak bánni az amulettjükkel, amikor iatalabbak voltak nálad. nem volt könnyű uralkodni a mérgén – és hor kalapácsán – Brekke-ék közelében. mintha a kalapács tudta volna, hogy Loki, a szélhámos isten rokonai. Az unokatestvérek erről mit sem tudtak, szemben matt-tel, akinek valahányszor rájuk nézett, eszébe jutott. matt vett még egy mély lélegzetet. Igen, meg kell fékeznie fent és Laurie-t, de lezserül intézi. talán elsétál mellettük, színlelve, hogy nem látja, mit csinálnak, így majd ők veszik észre őt, és elhúznak, mielőtt lebuknának. 9


Loki farkasai

fen vette észre. matt továbbment, lehetőséget adva nekik, hogy eltűnjenek. tisztességesen viselkedett. Az apja büszke lenne rá… fen visszafordult a hajóhoz, és megrántotta a pajzsot. – Hé! – kiáltott rá matt. nem kiáltott túl hangosan, és igyekezett, hogy ne legyen túl dühös. csak tudatta velük, hogy látja őket, és időt hagy nekik, hogy elfussanak… – egen? – fen megfordult és rámeredt, fölszegett állal, kihúzva magát. Alacsonyabb volt mattnél, és véznább. A fellépése azonban meghazudtolta az adottságait, és mindig verekedésbe keveredett a nála nagyobbakkal… Láthatóan nem zavartatta magát. Laurie odajött az unokatestvére mellé. matt nem látta az arcát, de biztosra vette, hogy ugyanolyan képet vág, mint fen. Dehogy mennek el! Butaság volt azt gondolnia, hogy ezt teszik. – nem kéne ezt csinálnotok. – Alig mondta ki, már legszívesebben pofon vágta volna saját magát. Pontosan ilyen szöveget várnak a serif iától. Holnap az iskolában mindenki azt fogja hallgatni, ahogy fen és Laurie intorogva és a szemüket forgatva ismétli az ő szavait. megköszörülte a torkát. – ez egy műtárgy, és nagyon fontos a városnak. – Igen, ez már jobban hangzott. – Igen, a ti városotoknak. A horsen-városnak. – csak… ne csináljátok, rendben? – De én ezt akarom csinálni. és ha meg akarod akadályozni… – fen előrelépett, elvigyorodott, kimutatva az összes fogát, és mattnek egy pillanatig úgy rémlett, hogy amit lát… 10


Matt és az összecsapás

Kiverte a fejéből a gondolatot. – nézd, csak arra kérlek… – A válaszom: nem! – fen olyan ugrással vetette le magát a hajóról, hogy az egy olimpiai versenyzőnek is dicséretére vált volna. – na, és most mit fogsz tenni, horsen? matt amulettje ismét felizzott. A iú nagy levegőt vett. Hűtsd le! gyorsan hűtsd le! eszébe jutott valami, amit forde edző mondott. Azt próbálta megtanítani mattnek, hogy hogyan félemlítse meg az ellenfelét. Nagydarab vagy, mondta. Használd ki! mert könnyű volt elfelejtenie, hogy mekkora. otthon csak a bátyjai válláig ért. De a nyolcadikban ő volt a legnagyobb. – Hogy mit fogok tenni? – megfeszítette a vállizmait, és előrelépett. – megállítalak. valami megvillant fen szemében, valami hideg és kemény, amitől matt elbizonytalanodott, de csak egy másodpercre. megállt fen előtt, és teljes hosszúságában kihúzta magát. Laurie kimászott a hajóból, és fen mellé állt. odahajolt hozzá, és a fülébe súgott valamit. matt biztosra vette, hogy hergeli. fen leintette. Amikor a lány habozott, fojtott hangon mondott neki valamit, ami alig volt több morgásnál. Laurie fenyegetően nézett mattre, aztán visszahátrált a hajó árnyékába. fen előrelépett. – Azt hiszed, tudsz verekedni, csak mert párszor győztél a ringben? Az nem igazi harc. Lefogadom, soha nem vittél még be ütést kesztyű nélkül! – Akkor rosszul emlékszel, mert ixen tudom, hogy laposra vertelek téged és Huntert, amikor együtt másztatok rá codyra. 11


Loki farkasai

fen kurtán, vakkantva fölnevetett. – mikor volt az? elsőben? Azóta tanultam pár dolgot, horsen. matt még egy lépést tett előre. Biztosra vette, hogy fen hátrálni fog. Hátrálnia kell. Ha vele akar összeugrani, akkor bolond. ő nem csupán „párszor győzött” a ringben, hanem már el is jutott az állami bajnokságig. ám fen csak terpeszbe állt, nehogy feldöntse az ütés. Harcolni akart. Igazán harcolni. matt némán káromkodott, amiért nem látta előre, hogy ez lesz belőle. A mama mindig is mondta, hogy ez az ő baja. sosem gondol végig semmit. Ha komolyan elgyepálják egymást fennel, az apja… levegőért kapott. Bele sem akart gondolni, mit tenne a papa. A tisztelet hatalma. A tekintély hatalma. ennek köszönhetik a horsenek, hogy éjszaka is nyugodtan járhatnak a blackwelli utcákon. Nem az erőszak hatalmának. Ha összeverekszik fen Brekke-kel, az apja odavonszolja a tanács elé, és rájuk bízza az ügyet. A megaláztatás rosszabb lenne minden büntetésnél, amit kaphat. – tényleg ezt akarod? – kérdezte matt. fen a nyakát recsegtetve jobbra-balra hajtotta a fejét, és azt felelte: – ja, ezt. – Hát az elég baj. fontos mérkőzésem lesz, és tartalékolnom kell az erőmet egy igazi ellenfél számára. már fordult volna el, amikor kutyáéra emlékeztető morgást hallott. fen sárgán izzó szemmel, vicsorogva rávetette magát. matt megpördült. Az amulett olyan forró volt, akár a tüzes harag, amitől vörösbe borult a szeme előtt a világ. 12


Matt és az összecsapás

érezte, ahogy az erő végigfut a karján. Hallotta a reccsenést. Látta, amint a keze kivilágosodik, megpróbálta ökölbe szorítani az ujjait, visszahúzni az erőt. elkésett. Az izzó fehér golyó kiröppent a kezéből, és akkora széllökéstől kísért pukkanással robbant szét, hogy matt visszatántorodott. fen hanyatt esett, egyenesen neki a hosszúhajónak, beleverve hátracsukló fejét a deszkába. Aztán elterült. Laurie kiáltott valamit, amit matt nem értett, és odarohant az unokatestvéréhez. matt ugyanezt tette. Laurie térdre borult fen mellett, megfogta a vállát, és megrázta. fen felnyögött, a szemhéja megrezdült. – nincs baja? – kérdezte matt, és a lány mellé térdelt. Laurie fölállt, és úgy tartotta a táskáját, mintha fegyverként akarná használni. – te kiütötted! – acsarogta. – nem akartam. Bocs. én… – nem tudom, ez milyen trükk volt. fényt vetni, hogy elvakítsd, mielőtt megütöd? ezt nevezed te tisztességesnek? – fenyegetően ráncolta a szemöldökét. – De mit várjon az ember egy horsentől! – én nem… – Bánom is én. tűnj innen! fen nem fúj meg semmit ma este. – vadul nézett a iúra. – vagy hívni akarod az öregedet, hogy zárjon be minket? – nem, dehogy! én csak… – matt nyelt egyet. – orvoshoz kellene vinnünk. – mit képzelsz, megengedhet magának doktort? – én megengedhetem. majd én… 13


Loki farkasai

A lány sötét szemében fellángolt a harag. – te csak ne csinálj nekünk semmit, azonkívül, hogy lekopsz! – De ha… – eredj már! Húzz el, matt! A iú vonakodva tápászkodott fel, ám Laurie változatlan dühvel meredt rá, és fen is ébredezett. matt nem akart a közelében lenni, amikor teljesen fölébred. Így hát újabb bocsánatkérést motyogott, elhátrált, és otthagyta őket.

K.L. Armstrong – M.A. Marr: Loki farkasai  

Az északi mítoszok megjósolták a Ragnaröknek nevezett világvégét, amit kizárólag az istenek akadályozhatnak meg. Amikor bekövetkezik az apok...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you