Page 1

Hudobné nástroje


Obsah Základne skupiny hudobných nástrojov  Strunové nástroje  Dychové nástroje  Bicie nástroje  Hudobné nástroje 


Základné skupiny hudobných nástrojov 

Strunové nástroje a) sláčikové b) brnkacie c) úderné Dychové nástroje a) drevené b) plechové Bicie nástroje a) bicie nástroje, ktoré možno ladiť b) bicie nástroje s nemenným zvukom


Strunové nástroje Spoločným znakom je vyludzovanie tónov rozochvievaním strún  Podľa toho, ako a čím sa struny rozochvievajú, strunové nástroje delíme na tri skupiny 


1.Sláčikové  hrá sa pomocou sláčika  husle, viola, violončelo a kontrabas (basa)

husle kontrabas (basa)


2.Brnkacie  hrá sa rukou alebo pomocou brnkacieho telieska  gitara, lutna, mandolína, balalajka, bendžo, bandura, lýra, citara, harfa harfa

gitara


3.Úderné  struny sa rozochvievajú priamym úderom alebo úderom na klávesnicu  klavír, piano, čembalo, cimbal

klavír


Dychové nástroje Základným princípom hry je vdychovanie vzduchu do nástroja  Podľa toho z akého materiálu sú vyhotovené, ich rozdeľujeme na dve skupiny 


klarinet

saxofón

1.Drevené  sú to vlastne píšťaly, ktoré sa od seba líšia farbou zvuku a silou tónu  pikola, priečna flauta, zobcová flauta, klarinet, hoboj, anglický roh, fagot, kontrafagot, saxofón


2.Plechové  vyrobené sú z tepaných plechov z rôznych kovových zmesí  trúbka, lesný roh, trombón (pozauna), tuba

pozauna

trúbka


Bicie nástroje Zdôrazňujú rytmickú stránku hudby  Rozdeľujeme ich podľa toho, či ich možno ladiť, alebo či majú stály, nemenný tón neurčitej výšky 


xylofón

1.Bicie nástroje, ktoré možno ladiť  tympany, zvony, xylofón, zvonkohra, vibrafón, celesta (čelesta)

zvon


2.Bicie nástroje s nemenným zvukom  činely, triangel, rôzne veľké bubny, kastanety, tamburíny, gongy, tamtamy gong

bubny


Hudobné nástroje 

Možno na nich vyludzovať tóny Interpretujeme nimi hudbu Dá sa na nich hrať sólovo aj ich kombinovať Hudba pôsobí na city a zmysly človeka

eTwinning  
eTwinning  
Advertisement