Page 1

Gabriela Krtalić

PDF ONLINE

SEMINARSKI RAD Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Mr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 0067469097

Zagreb, studeni 2012.


SADRŽAJ

1.UVOD......................................................................................................................................1 1.1.Predmet i cilj rada.............................................................................................................1 1.2.Izvori podataka i metode prikupljanja..............................................................................1 1.3.Sadržaj i struktura rada.....................................................................................................1 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA............................................................................................2 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa...............................................................................2 2.2. Link Web servisa: http://www.pdfonline.com/ ...............................................................2 3. TEHNOLOŠKI OKVIR..........................................................................................................3 4. KRATAK RAZVOJ ...............................................................................................................5 5. OPIS PROBLEMA.................................................................................................................5 6. DETALJNA RAZRADA TEME............................................................................................6 6.1. Opis funkcionalnosti........................................................................................................6 6.1.1. Online Reader...........................................................................................................6 6.1.2. Manipulacija PDF datotekom...................................................................................7 6.1.3. Pretvorba DOC formata u PDF.................................................................................8 6.1.4. Pretvorba PDF datoteke u DOC format ...................................................................9 6.1.5. Pretvorba PDF - a u HTML....................................................................................10 6.1.6. Pretvorba Weba u PDF...........................................................................................11 6.2.Korištenje Web servisa...................................................................................................12 6.2.1. Pretvorba iz DOC formata u PDF...........................................................................12 6.3. Desktop računalne aplikacije.........................................................................................15 6.3.1. PDF Batch...............................................................................................................16 6.3.2. ALLPDF Converter ................................................................................................16 6.3.3. BCL easyPDF Printer .............................................................................................16 7. KREIRANJE PROFILA.......................................................................................................17 8. POSLOVNA PRIMJENA.....................................................................................................18 9. KONKURENCIJA................................................................................................................19 9.1. Zamzar .........................................................................................................................19 9.2. PrimoOnline...................................................................................................................20 9.3. HTML2PDF ..................................................................................................................20 9.4. FastPDF..........................................................................................................................21 9.5. Neevia Document Converter..........................................................................................22 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE........................................................................23 11. SWOT analiza.....................................................................................................................24


12. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI...............25 12.1. PDF Online u budućnosti.............................................................................................25 12.2. Nove funkcionalnosti PDF-a Online............................................................................25 13. ZAKLJUČAK.....................................................................................................................26 14. LITERATURA...................................................................................................................27 POPIS TABLICA.....................................................................................................................28 POPIS ILUSTRACIJA.............................................................................................................29 15. ŽIVOTOPIS........................................................................................................................31 16. SAŽETAK..........................................................................................................................31 PREZENTACIJA U OBLIKU BROŠURE..............................................................................33


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je PDF Online, dakle Web servis koji svojim korisnicima nudi mogućnost pretvorbe datoteka raznih formata u PDF oblik preko Interneta i otkrivanje ostalih mogućnosti koje pruža poslovnim i krajnjim korisnicima. Cilj ovog rada je definirati što je Portable Document Format ( PDF) uopće kako bi korisnici znali koja je svrha pretvorbe ostalih formata baš u taj format. Kada se otkriju glavne karakteristike tog formata, analizirat će se Web servis PDF Online , mogućnosti koje on pruža krajnjim korisnicima gostima u usporedbi s registriranim korisnicima. Također će se analizirati njegova poslovna primjena i naravno sve prednosti i nedostaci tog Web servisa.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Podaci korišteni u ovom radu su najvećim dijelom preuzeti s Interneta. Korišteni su izvori sekundarnih podataka uključujući domaću i inozemnu literaturu iz područja informatike. U izradi rada su također korišteni podaci sa Wikipedie, te službena stranica PDF-a Online te poduzeća BCL Technologies koje je pokrenulo ovaj Web servis. U ovom radu je korištena i knjiga Taza Tallyja „ Acrobat 6 and PDF Solutions “ u kojoj je pronađeno mnogo korisnih informacija o Portable Document Formatu ( PDF- u ) koje su pomogle u razumijevanju samog formata i njegovog značenja za korisnike.

1.3. Sadržaj i struktura rada Seminarski rad započinje uvodom koji prikazuje predmet i cilj rada, zatim se prikazuju korišteni izvori podataka. Potom slijedi kratki opis Web servisa tako što se navode njegove glavne funkcionalnosti, razrađuje se tehnološki okvir servisa te se prikazuje njegov kratak razvoj. Zatim se ukratko opisuju problemi koji se rješavaju upotrebom servisa te se detaljno razrađuje tema, odnosno detaljno se opisuju funkcionalnosti te se navode desktop računalne aplikacije nakon čega se prikazuje kreiranje profila, njegova poslovna primjena i konkurenti i naposljetku se analiziraju pozitivne i negativne strane servisa i SWOT analiza istoga. U posljednjoj točki se govori o mogućnosti nadogradnje funkcionalnosti servisa u budućnosti nakon čega slijedi zaključak u kojem se prikazuju rezultati i spoznaje do kojih se došlo ovim radom. 1


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa PDF Online je prisutan već dugi niz godina. Ovaj servis nudi brzo i lagano stvaranje PDF - a iz mnoštva sličnih formata uključujući DOC, HTML , a instalacijom probne verzije AllPDFConverter može se transformirati bilo koji format u PDF. Sve što korisnici trebaju učiniti je učitati svoju datoteku, unijeti elektroničku adresu i PDF će se pojaviti u kratkom roku na njihovoj elektroničkoj adresi. Kada se koriste PDF datoteke za komuniciranje, korisnici se ne trebaju brinuti o tome hoće li drugi korisnici imati isti softver koji su oni koristili pri kreiranju originala i stoga su slobodni skoncentrirati se na ono najbitnije, na glatku razmjenu ideja i informacija. Kada se dokumenti, obrasci, grafike i web stranice pretvaraju u PDF, one izgledaju točno onako kako bi izgledale da se ispisuju. PDF je finalni format što znači da je dizajniran isključivo za gledanje i printanje, no ne i za uređivanje. No PDF datotekom se može manipulirati, a ta manipulacija uključuje stavljanje poveznica, stavljanje zabilješki i pozicioniranje. Za prikaz PDF dokumenata potrebno je imati odgovarajuće programe na računalu, koji su besplatni i mogu se naći preko Interneta. Format je zasnovan na jeziku PostScript.

2.2. Link Web servisa: http://www.pdfonline.com/ Slika 1: Ekranski prikaz početne Web stranice

Izvor: http://www.pdfonline.com/ [ 17.11.2012. ]

2


3. TEHNOLOŠKI OKVIR PDF Online je Web servis koji svojim korisnicima nudi brojne mogućnosti. Web servisi su proizvod novog načina projektiranja informacijskih sustava. Širenje ideje o raspodijeljenoj obradi podataka i dijeljenju funkcionalnosti s drugim organizacijama uzrokovalo je ubrzani razvoj samog Weba. Naime, organizacije više nisu usmjerene isključivo na razvoj vlastitih aplikacija kako bi promovirale ili unaprijedile vlastito poslovanje. 1 Novom metodologijom razvoja, one određeni dio vlastitog poslovanja otvaraju zajednici i čine ga dostupnim široj javnosti. Slika 2: Unaprjeđenje servisa

Izvor: http://www.pdfonline.com/corporate/newsletters/convert-documents-to-pdf-free.htm [ 17.11.2012.]

Poduzeće BCL Technologies je razvilo BCL easyPDF SDK, odnosno veoma djelotvoran PDF set alata dizajniran da pomogne programerima razviti i održavati PDF server i PDF desktop aplikacije.2 Programeri kreiraju PDF datoteke korištenjem sučelja za programiranje aplikacija ( API - application programming interface). EasyPDF SDK zapravo i omogućuje korisnicima da koriste online pretvornike kao što se može vidjeti iz sljedećeg ekranskog prikaza.

1 2

http://www.cis.hr/files/dokumenti/CIS-DOC-2012-02-040.pdf http://www.bcltechnologies.com/

3


Slika 3: Ekranski prikaz Online pretvornika

Izvor: http://www.pdfonline.com/ [ 17.11.2012. ]

što je novo u verziji 7.0 BCL easyPDF SDK?

U ovoj verziji, korisnici Office-a 2007 i 2010 mogu iskoristiti prednosti novih sučelja za programiranje aplikacija. Oni omogućuju pretvorbu Office dokumenata u PDF u okruženja poslužitelja bez zahtijevanja interaktivnog korisnika.3 Znači da korisnik ne treba slati mail. Također nudi brojne specijalizirane opcije pretvaranja za XLS/XLSX, PUB, VSD, i PPT/PPTX dokumente. Na servisu se nudi besplatno preuzimanje probne verzije. Slika 4: BLC easyPDF SDK

Izvor: http://www.pdfonline.com/ [ 18.11.2012. ] 3

http://bcl-easypdf-sdk.software.informer.com/

4


4. KRATAK RAZVOJ BCL Technologies iz Santa Clare je privatna organizacija kategorizirana pod računalne servise. Osnovana je 1993. godine sa sjedištem u Kaliforniji. BCL Technologies razvija stvaranje dokumenata, pretvorbu i izvlačenje rješenja koja se koriste za automatizaciju širokih vrsta upravljačkih procesa, pritom štedeći vrijeme, povećavajući produktivnost i profitabilnost.4 BCL Technologies ima istraživački tim koji kontinuirano radi kako bi razvio više proizvoda i na taj način poboljšao računalne sustave. Stručna područja uključuju neuronske mreže, analizu dokumenata, pronalaženje informacija, bazu podataka tehnologije, itd. Poduzeće BCL Technologies je razvilo BCL easyPDF SDK, odnosno veoma djelotvoran PDF set alata dizajniran da pomogne programerima razviti i održavati PDF server i PDF desktop aplikacije koji i omogućuje usluge koje Web servis PDF Online nudi, odnosno online usluge pretvaranja datoteka iz jednog formata u drugi te Online Reader pomoću kojeg korisnici mogu otvarati PDF datoteke bez potrebe za instalacijom jednog od PDF Readera na računalo i brojne druge funkcionalnosti.

5. OPIS PROBLEMA •

korisnici kojima se šalju datoteke u PDF-u će moći otvoriti primljenu datoteku bez obzira na to koji tip softvera koriste

iako se često treba platiti za softver koji može kreirati PDF datoteke, softver za njihovo čitanje je sasvim besplatan

osigurava lakšu, kompatibilniju i fleksibilniju pretvorbu, distribuciju i mnogo lakše korištenje digitalnih dokumenata

može se i zaštititi sadržaj PDF dokumenata šifriranjem dokumenata lozinkama ili digitalnim potpisima

s ovom aplikacijom korisnik čini sadržaj koji šalje sigurnim i netaknutim i daje mu profesionalni izgled

4

http://www.bcltechnologies.com/

5


6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1. Opis funkcionalnosti Osnovna mogućnost koju PDF Online pruža svojim korisnicima jest besplatna pretvorba različitih formata datoteka u PDF i time te datoteke čini univerzalnima što znači da ih svaki korisnik može otvoriti na svome računalu bez obzira na tip softvera koji koristi i jedino što mora napraviti je instalirati PDF Reader koji je besplatan i može se skinuti na službenoj stranici Adobe-a ili bilo kojeg drugog poduzeća koje nudi besplatnu instalaciju Readera na računalo. Web servis PDF Online svojim korisnicima također nudi i online čitanje i manipulaciju PDF datoteka i notaciju što znači da korisnik može i dodavati svoje bilješke na PDF datoteku što je odlična mogućnost.5 Veoma je praktičan za poslovne korisnike koji svoje datoteke na jednostavan način mogu zaštititi i poslati u obliku spremnom za ispis bez straha da će se nešto pomjeriti pri slanju i bez straha da druga strana neće moći otvoriti datoteku.

6.1.1. Online Reader Web servis PDF Online nudi svojim korisnicima mogućnost online čitanja PDF datoteka što koirisnicima uvelike štedi vrijeme koje bi potrošili na instalaciju PDF Readera. Slika 5: PDF Online Reader

Izvor: http://www.pdfonline.com/convert-pdf/ [ 17.11. 2012. ] 5

Taz Tally: „ Acrobat 6 and PDF Solutions “

6


6.1.2. Manipulacija PDF datotekom PDF datoteke korisnici ne mogu uređivati, ali mogu manipulirati njima, tj. mogu stavljati poveznice na njih, mogu ih pozicionirati i mogu stavljati svoje zabilješke. Na sljedećim ekranskim prikazima vidi se kako korisnici servisa mogu online učitati PDF datoteku te na nju staviti svoju zabilješku. Pritom korisnik može, kao što se vidi na ekranskom prikazu, odabrati font, veličinu fonta i boju u kojoj želi umetnuti željenu bilješku. Slika 6: Manipulacija PDF datotekom

Slika 7: Dodavanje bilješki

Izvor: http://www.pdfonline.com/convert-pdf/ [ 17.11.2012. ] 7


Kada korisnik završi s dodavanjem bilješki ode na opciju download PDF ( engl. download: preuzmi ) , odnosno preuzimi PDF i tako mu se spremi na računalo nova verzija. S tim da ukoliko korisnici žele otvarati tu datoteku dok nisu spojeni na Internet, moraju preuzeti PDF Reader pomoću kojeg mogu otvarati i čitati datoteke koje su u navedenom formatu.

6.1.3. Pretvorba DOC formata u PDF Slika 8: Pretvaranje DOC formata u PDF ( iz Worda u PDF )

Izvor: http://www.pdfonline.com/ [ 18.11. 2012. ]

Da bi pretvorili dokument napisan u Wordu u PDF sve što korisnici trebaju napraviti jest odabrati željeni dokument ili sliku za pretvorbu veličine do 5 MB, nakon čega treba odabrati naziv PDF datoteke i zatim upisati svoju elektroničku adresu na koju će taj dokument doći. Kada prime mail s priloženom PDF datotekom mogu vidjeti brojne druge usluge koje im servis PDF Online nudi i mogu odmah odabrati poveznicu Try it now ( engl. isprobaj odmah ) kako bi isprobali i ostale aplikacije.

8


6.1.4. Pretvorba PDF datoteke u DOC format Korisnici Web servisa PDF Online također imaju mogućnost pretvorbe iz PDF - a u DOC format. Ukoliko neki dokument prime od kolega u PDF - u, ali žele ga urediti i promijeniti sadržaj i unijeti nešto novo, a to ne mogu zbog formata tog dokumenta, ova mogućnost je idealna za njih. Čak ne moraju niti upisivati elektroničku adresu već samo odaberu željeni dokument te ga pretvore u PDF i sve je to potpuno besplatno.

Slika 9: Pretvorba datoteke iz PDF - a u DOC format

Izvor: http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/ [ 20.01.2013. ] Slika 10 : Preuzimanje obrađene datoteke

Izvor: http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/ [ 20.01.2013. ]

9


6.1.5. Pretvorba PDF - a u HTML Koristi se ukoliko korisnici žele svoje PDF dokumente pretvarati u HTML kako bi ih učinili javno dostupnima na Internetu. Tako mogu podijeliti svoje dokumente s ostalim korisnicima na Internetu. Slika 11: Pretvorba PDF - a u HTML

Izvor: http://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/Default.aspx [ 20.01.2013. ]

Slika 12: Opcije dijeljenja dokumenta

Izvor: http://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/success.aspx? zip=DocStorage/abcefb0878e042949b397898a93f4c89/01-Ured%20i%20njegov %20razvoj.zip [ 20. 01.2013. ]

Kada korisnik učita željenu datoteku koju želi pretvoriti u HTML, može odabrati želi li da njegov dokument bude javno objavljen na Internetu ili ga samo želi preuzeti u željenom formatu i ne objavljivati javno, odnosno učiniti ga privatnim dokumentom.

10


6.1.6. Pretvorba Weba u PDF Web2PDF Online je besplatni servis pogodan za posjetitelje Web stranica ili blogova jer im omogućuje brzo spremanje korisnih informacija s nečijeg bloga ili Web stranice u PDF dokument. Web2PDF Online također bilježi sve aktivnosti PDF pretvorbi na nečijoj stranici, pokazujući tako osnivaču stranice ili bloga važnost sadržaja na njegovoj Web stranici. Slika 13: Pretvorba Weba u PDF

Izvor: http://www.pdfonline.com/web2pdf/index.asp [ 20.01.2013. ] Odmah ispod opcija pretvorbi korisnici mogu vidjeti komentare, tj. povratne informacije ( engl. feedback ) ostalih korisnika koji su uglavnom pozitivni i hvale ovaj servis. Slika 14: Povratne informacije korisnika servisa

Izvor: http://www.pdfonline.com/ [ 18.11.2012. ] 11


6.2.Korištenje Web servisa Na Web servisu PDF Online korisnici se mogu koristiti brojnim korisnim aplikacijama kao što su to Online Reader, manipulacija PDF datotekom, pretvorba PDF datoteka u DOC format i obratno, pretvorba iz PDF - a u HTML te pretvorba iz Web - a u PDF. Te sve usluge su potpuno besplatne i praktične za privatnu, ali i za poslovnu primjenu.

6.2.1. Pretvorba iz DOC formata u PDF Ukoliko korisnik želi pretvoriti datoteku maksimalne veličine 2 MB, od njega se ne traži elektronička adresa već mu se pretvoreni dokument pojavi na toj istoj stranici kad proces završi. Slika 15: Pretvorba datoteka do 2 MB

Izvor: http://www.pdfonline.com/convert-pdf/default-b-2.aspx [ 20.01.2013. ]

Slika 16: Koraci pretvorbe

Izvor: Izvor: http://www.pdfonline.com/convert-pdf/default-b-2.aspx [ 20.01.2013. ] 12


Ukoliko korisnik servisa želi pretvoriti neki dokument koji je veći od 2 MB, mora koristiti drugi Online pretvornik kod kojeg mora unijeti i elektroničku adresu kako bi mu na tu istu stigao pretvoreni dokument. Kod ovog načina pretvorbe moraju se zadovoljiti tri koraka. Slika 17: Pretvorba većih datoteka

Izvor: http://www.pdfonline.com/convert-pdf/default-b-2.aspx [ 20.01.2013. ]

Prvi korak je odabir datoteke koju korisnik želi pretvoriti iz Worda u PDF, tj. iz DOC formata u PDF. Zatim slijede koraci u kojima korisnik treba napisati ime datoteke koju će pretvoriti te upisati svoju elektroničku adresu na koju će mu pretvorena datoteka biti poslana. Slika 18 : Prvi korak kod pretvorbe većih datoteka

Izvor: http://www.pdfonline.com/convert-pdf/default-b-2.aspx [ 20.01.2013. ]

13


Slika 19: Drugi i treći korak kod pretvorbe većih datoteka

Izvor: http://www.pdfonline.com/convert-pdf/default-b-2.aspx [ 20.01.2013. ]

Na kraju procesa korisnici dobiju mail u kojem im se zahvaljuje na korištenju usluge servisa PDF Online te im se nude brojne desktop aplikacije kako bi i bez pristupa Internetu mogli učiniti istu pretvorbu. Uz to nude i više mogućnosti i brojne besplatne probne verzije kako bi privukli nove korisnike. Slika 20: Elektronička pošta u kojoj korisnici dobiju pretvorenu datoteku

Izvor: https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/13c59fe7197fa01e [ 20.01.2013. ] 14


6.3. Desktop računalne aplikacije

BCL Technologies također nudi brojne desktop računalne aplikacije pomoću kojih korisnici mogu napraviti iste poslove koje radi navedeni Web servis PDF Online. Kao što se vidi iz ekranskog prikaza, korisnici mogu sa službene stranice servisa preuzeti besplatnu probnu verziju proizvoda da isprobaju funkcije koje se nude te testiraju kvalitetu proizvoda i odluče hoće li kupiti taj proizvod. Ukoliko žele vidjeti razlike između određenih paketa, korisnici mogu odabrati opciju Compare the PDF Features kod zelene strelice nakon čega će se u posebnoj tablici izlistati mnogo funkcija iz kojih korisnici mogu vidjeti koji proizvod ima koju funkciju.

Slika 21: Desktop aplikacije

Izvor: http://www.pdfonline.com/products/index_desktop.htm [ 18.11. 2012. ]

15


6.3.1. PDF Batch BCL easyPDF Batch osigurava automatizirano stvaranje PDF datoteka, pružajući svojim korisnicima mogućnost pretvorbe velikog broja datoteka u PDF brzo i lako. Što na Web servisu nije moguće jer se može pretvarati samo jedna datoteka u isto vrijeme, dok se kod PDF Batcha može brzo pretvoriti više datoteka odjednom tako što ih se stavi u zajedničku mapu.

6.3.2. ALLPDF Converter ALLPDF Converter je desktop aplikacija koja omogućuje svojim korisnicima da brzo i jednostavno stvore PDF dokument i prebace datoteku iz DOC formata u PDF. Ova aplikacija ima i mogućnost spajanja ( engl. merge ) koja korisnicima omogućuje da kombiniraju odvojene dokumente i spoje ih u jednu PDF datoteku po točno određenom redoslijedu.

6.3.3. BCL easyPDF Printer BCL easyPDF Printer je desktop aplikacija veoma jednostavna za upotrebu. PDF Printer je dostupan PDF kreator pomoću kojeg korisnik može stvoriti PDF iz Worda ili iz bilo kojeg drugog dokumenta na računalu. Jednom kada korisnik instalira BCL easy PDF Printer na svoje računalo, on može pokrenuti gotovo svaku aplikaciju, otvoriti dokument koji je spreman za ispis te ga ispisati kako bi stvorio PDF dokument. Na primjer, za pretvorbu DOC formata u PDF, korisnik treba pokrenuti MSWord i ispisati svoj dokument koristeći PDF pisač.

Slika 22: Prikaz korištenja desktop aplikacije BCL easyPDF Printer

Izvor: http://www.pdfonline.com/easypdf/pdf-printer/index.htm [ 20.01.2013. ] 16


7. KREIRANJE PROFILA Slika 23: Mogućnosti koje Servis nudi

Izvor: http://www.pdfonline.com/ [ 19.11.2012. ] Kao što se može vidjeti na ekranskom prikazu početne stranice Web servisa, korisnicima s besplatnim računom nudi se pretvorba više datoteka odjednom i brojne druge mogućnosti. Također mogu otvoriti poveznicu koja prikazuje više mogućnosti ( engl. See All Features ) nakon čega se otvara tabela u kojoj se u dva stupca uspoređuju mogućnosti koje korisnik ima kao gost i one koje bi imao kada bi se registrirao. Zapravo se kroz ovu tablicu pokušava potaknuti korisnike da otvore korisnički račun jer imaju puno bolje mogućnosti.

Slika 24: Usporedba mogućnosti korisnika gosta i registriranog korisnika

Izvor: http://www.pdfonline.com/ [ 19.11.2012. ] 17


Izvor: http://www.pdfonline.com/ [ 19.11.2012. ]

Ukoliko se korisnik odluči kreirati profil, mora popuniti sljedeće podatke i registrirati se nakon čega ga se obavijesti da provjeri mail i potvrdi svoju registraciju. Nakon što korisnik potvrdi potrebno, proces registracije je gotov i tada može iskoristiti sve odlične mogućnosti koje su mu se nudile na ponuđenom servisu.

8. POSLOVNA PRIMJENA PDF Online ima primjenu u procesima pretvorbe datoteka u univerzalni format koji je veoma praktičan za poslovno korištenje zbog toga što su takve datoteke veoma sigurne i nema opasnosti da poslovni partner kojem se šalju bitni dokumenti, te dokumente dobije u formatu kojeg ne može otvoriti niti ispisati zbog toga što ima drugi tip softvera ili zbog opasnosti da se nešto u toj poslanoj datoteci pomjeri. Studentima također puno znači ovaj servis kada pišu seminarske ili diplomske radove te ih moraju ispisati ili poslati svojim mentorima jer nema rizika da će se neka stranica ili neka umetnuta grafika ili tabela pomjeriti zbog toga što su PDF datoteke točno u onom obliku kao kod ispisa. .

18


9. KONKURENCIJA Konkurencija PDF-a Online su brojni drugi Web servisi razvijeni od drugih poduzeća koji također nude online pretvorbu dokumenata ili slika u PDF ili obratno.

9.1. Zamzar •

link Web servisa: http://www.zamzar.com/ Slika 25: Ekranski prikaz početne stranice Zamzara

Izvor: http://www.zamzar.com/ [ 19.11.2012. ]

Zamzar je besplatni web servis za pretvorbu video klipova, audio snimki, slika i ostalih dokumentata.6 Na servisu PDF Online već je ponuđeno iz kojeg se formata u koji prebacuje datoteka. Korisnici mogu odmah odrediti da žele prebaciti neki dokument iz DOC formata ( Worda ) u PDF ili obratno, dok na stranici Zamzara moraju na koraku 1 učitati datoteku bilo kojeg formata veličine do 100 MB, za razliku od PDF Online servisa gdje mogu učitati datoteku veličine do 5 MB, zatim odabiru format u koji žele prebaciti datoteku i upisuju elektroničku adresu na koju dobiju željeni dokument.

6

http://www.zamzar.com/

19


9.2. PrimoOnline •

link Web servisa: http://www.wordtopdf.com/ Slika 26: Ekranski prikaz početne stranice PrimoOnline - a

Izvor: http://www.wordtopdf.com/ [ 19.11.2012. ]

PrimoOnline7 je manje poznat besplatni servis od tvoraca iznimno popularnog desktop alata za kreaciju PDF-a PrimoPDF. Za korištenje, korisnik treba upisati elektroničku adresu, odabrati datoteku kojoj želi promijeniti format, no uz sve to još mora u okviru ispod elektroničke adrese upisati dva pojma kako bi potvrdio da je stvarna osoba, što na servisu PDF Online ne mora upisivati. U odnosu na PDF Online, ovaj servis je znatno sporiji.

9.3. HTML2PDF •

7

link Web servisa: http://html2pdf.seven49.net/Web/

http://www.wordtopdf.com/

20


Slika 27: Ekranski prikaz početne stranice HTML2PDF-a

Izvor: http://html2pdf.seven49.net/Web/ ,[ 19.11.2012. ]

HTML2PDF je Web servis na kojem korisnici , kao što i sam naziv servisa govori, HTML pretvaraju u PDF. Dakle, sve što trebaju učiniti je posjetiti poveznicu servisa, zalijepiti URL Web stranice koju žele pretvoriti i automatski se prebaci u PDF i spremi na njihovo računalo. 8 Ovaj servis nudi samo pretvorbu iz HTML-a u PDF, dok PDF Online nudi uz to još i pretvorbu iz Office-a i iz PDF-a u HTML.

9.4. FastPDF •

link Web servisa: http://www.fastpdf.com/ Slika 28: Ekranski prikaz početne stranice FastPDF-a

8

http://html2pdf.seven49.net/Web/

21


Fast PDF9 je Web servis preko kojeg korisnici mogu prebacivati dokumente napisane u Microsoft Word-u u PDF. Također je znatno sporiji od PDF Online. Može se vidjeti koliko je PDF Online u prednosti zbog toga što svojim korisnicima nudi puno više mogućnosti na jednom mjestu. Razlika je još u tome što kada korisnici dobiju mail, u njemu ne dobiju odmah pretvorenu PDF datoteku kao na Web servisu PDF Online, već moraju ići na poveznicu koju im pošalju i kada ju otvore, opet ih dovede na stranicu FastPDF-a i ondje tek mogu otvoriti svoju datoteku što je veliki nedostatak jer zahtijeva više vremena.

9.5. Neevia Document Converter •

link Web servisa: http://convert.neevia.com/pdfconvert/ Slika 29: Ekranski prikaz početne stranice Neevia Document Convertera

Neevia Document Converter10 omogućava bilo kojem korisniku da brzo i lako pretvori mnoge formate (doc, docx, xls, ppt..) koji se svakodnevno koriste u PDF ili sliku (tiff, jpg, png) i pritom ništa ne treba instalirati na svoje računalo. Korisnik smije učitati datoteku maksimalne veličine 2 MB što je manje nego što je to dozvoljeno na servisu PDF Online ( 5 MB ). Također je razlika u odnosu na navedeni servis ta što kod Neevie korisnici mogu odabrati metodu dostave datoteke ( engl. Delivery Method ) što znači da mogu odabrati žele li da im datoteku pošalju na e- mail ili da čekaju da pretvorba završi na pregledniku. 9

http://www.fastpdf.com/ http://convert.neevia.com/pdfconvert/

10

22


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE

Tabela 1: Pozitivne vs. negativne strane Web servisa

Pozitivne strane PDF Online-a

Negativne strane PDF Online-a

1.

Besplatna registracija

2.

Brzina

3.

Čitanje PDF datoteka online

4.

Nema zemljopisnih ograničenja

5.

Veliki broj zadovoljnih korisnika

Pretjerano oglašavanje proizvoda pri slanju maila s pretvorenom datotekom

6.

Osigurana sigurnost datoteka

Nemogućnost pretvorbe slika u PDF

7.

Brojne besplatne probne verzije računalnih aplikacija

Loše organizirana Web stranica

8.

Nema vremenskog ograničenja

Paketi su poprilično skupi

9.

Online manipulacija dokumentima

Loša rezolucija pri manipulaciji datotekama

10. Pouzdan je

Ograničavanje veličine datoteke Mogućnost dobivanja spamova na e - mail adresu Ukoliko se korisnik ne registrira zakinut je za dosta funkcija Zahtijeva pristup Internetu

Kod pretvaranja PDF-a u Word pretvorba bude neuspješna pa ponude korisnicima opciju da preuzmu s Interneta BCL easyConverter Desktop

23


11. SWOT analiza

Tabela 2: SWOT analiza PDF Online-a

SNAGE

SLABOSTI

1. Besplatna registracija

1. Ograničavanje veličine datoteke

2. Brzina

2. Zahtijeva pristup Internetu

3. Nema vremenskog ograničenja

3. Nemogućnost pretvorbe slika u PDF

4. Brojne besplatne probne verzije računalnih aplikacija 5. Pouzdan je

4. Paketi su poprilično skupi

PRILIKE 1. Razvijanje brojnih novih besplatnih aplikacija koje će privući još korisnika 2. Postizanje konkurentske prednosti među servisima koji nude slične usluge 3. Zadovoljni korisnici će preporučiti poznanicima ovaj servis 4. Razvoj imidža poduzeća BCL Technologies koje je razvilo ovaj servis 5. Usmjeravanje na oglašavanje servisa na brojnim društvenim mrežama

5. Ukoliko se korisnik ne registrira zakinut je za dosta funkcija

PRIJETNJE 1. Mogućnost dobivanja spamova na mail adresu 2. Jačanje konkurencije 3. Opterećenost servisa zbog brojnih korisnika 4. Snižavanje cijena paketa programskih alata konkurenata 5. Zbog nemogućnosti snalaženja na Web stranici, korisnici možda neće otkriti sve usluge koje im servis nudi

24


12. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

12.1. PDF Online u budućnosti PDF Online bi mogao postati jedan od vodećih besplatnih Web servisa u svijetu. S obzirom na to da je veoma brz, pouzdan i s obzirom na to da je njegovo korištenje vremenski i prostorno neograničeno, zadovoljni korisnici bi mogli prenositi dobre preporuke za taj servis svojim prijateljima, radnim kolegama, šefovima i drugima. Time bi jedino možda moglo doći do preopterećenosti sustava zbog velike navale na servis s obzirom na to da se datoteke prebacuju u drugi format online, dakle dok su ljudi spojeni na Internet pa bi moglo puno ljudi odjednom usporiti rad servisa.

12.2. Nove funkcionalnosti PDF-a Online S obzirom na to da se ne zna kako će se tehnologija razvijati kroz budućnost, ali se može zaključiti da će se razvijati jako brzo i zajedno s tim će tehnologije koje su aktualne sada, zastarijevati. Vjerojatno će Web servis PDF Online nuditi korisnicima još više brojnih mogućnosti nego danas besplatno, možda će čak i brojne desktop aplikacije koje se danas moraju platiti biti dostupne ili besplatno ili po nižoj cijeni. Vjerojatno će se usavršiti i sama pretvorba dokumenata, moći će se online pretvarati i veće datoteke ( ne samo do 5 MB ) i slike i ostali dokumenti koji se trenutno ne mogu pretvarati. PDF Online i općenito poduzeće BCL Companies će s porastom novih korisnika njihovih usluga morati nadograditi svoju Web stranicu i tako olakšati, kako novim, tako i starim korisnicima, korištenje servisa. Sigurno će postojati i automatska pretvorba datoteka iz jednog formata u drugi, bez potrebe ostavljanja elektroničke adrese korisnika kako bi na nju dobili pretvoreni dokument što će dodatno razveseliti korisnike koji ne vole ostavljati svoje podatke na Internetu ukoliko to nije prijeko potrebno i time će ukloniti rizik dobivanja neželjenih poruka na mail.

25


13. ZAKLJUČAK Tema ovog seminarskog rada bio je Web servis PDF Online i njegova primjena u poslovnom svijetu. Budući da je PDF ( Portable Document Folder ) najsigurniji format datoteka kod kojeg datoteka izgleda točno onako kako će izgledati kad se ispiše i kad se čita, najpogodniji je oblik datoteke za poslovnu primjenu zbog toga što se jedan poslovni korisnik neće brinuti oko toga hoće li njegov kolega koji je primio njegov dokument moći otvoriti taj dokument. PDF je, kao što je već spomenuto u radu, univerzalan oblik datoteke temeljen na programskom jeziku PostScript kojeg svatko tko ima instaliran PDF Reader ( AdobeReader ili neki drugi) koji se može besplatno preuzeti s Interneta može otvoriti. Servis PDF Online je u prednosti nad drugim servisima iz tog razloga što on čak nudi i OnlineReader gdje korisnici mogu pročitati PDF dokument iako nemaju instaliran PDF Reader na računalu no samo ukoliko imaju pristup Internetu. U današnjem svijetu punom raznih prijevara i obmana na Internetu važno je uvjeriti ljude u pouzdan sistem pretvorbe datoteka koji neće ugroziti ničije poslovanje, a takav sistem omogućava Web servis obrađen u ovom radu. Kada se korisnici uvjere u pouzdanost, uvijek će se vraćati na servis i ponovo koristiti njegove usluge, tj. korisnik će postati lojalan tom servisu i tako će doprinijeti imidžu kako servisa, tako i imidžu samoga poduzeća koje je utemeljilo servis, odnosno u ovom slučaju imidžu poduzeća BLC Technologies. Kada bi ovo poduzeće pogledalo kritike korisnika na servis ili pokušalo provesti istraživanje na temu mogućnosti servisa odnosno prednosti i nedostataka i onda iz rezultata izvući sve ono što ne valja i pokušati razvijati strategije za poboljšanje mana servisa ili čak njihovo eliminiranje. Kada bi stručnjaci koji rade na ovom servisu pokušali unaprijediti njegove mogućnosti uz sve prethodno navedeno ovaj servis bi zasigurno imao konkurentsku prednost u odnosu na ostale u tom području. Na taj način bi se servis razvijao i usmjeravao u skladu s novim promjenama i razvojem tehnologije koji će uslijediti u budućnosti.

26


14. LITERATURA 1. http://www.pdfonline.com/, pristupano: 17.11.2012. 2. Taz Tally: „ Acrobat 6 and PDF Solutions “ 3. http://www.cis.hr/files/dokumenti/CIS-DOC-2012-02-040.pdf , pristupano: 17.11.2012. 4. http://www.pdf-tools.com/public/downloads/pdf-reference/pdfreference12.pdf , pristupano: 17.11.2012. 5. http://www.zamzar.com/, pristupano: 19.11.2012. 6. http://www.wordtopdf.com/, pristupano: 19.11.2012. 7. http://html2pdf.seven49.net/Web/, pristupano: 19.11.2012. 8. http://www.fastpdf.com/, pristupano: 19.11.2012. 9. http://convert.neevia.com/pdfconvert/, pristupano: 19.11.2012. 10. http://www.bcltechnologies.com/ , pristupano: 17.11.2012. 11. http://bcl-easypdf-sdk.software.informer.com/ , pristupano: 18.11.2012.

27


POPIS TABLICA

Tabela 1: Pozitivne vs. negativne strane Web servisa..............................................................23 Tabela 2: SWOT analiza PDF Online-a....................................................................................24

28


POPIS ILUSTRACIJA Slika 1: Ekranski prikaz početne Web stranice...........................................................................2 Slika 2: Unaprjeđenje servisa......................................................................................................3 Slika 3: Ekranski prikaz Online pretvornika...............................................................................4 Slika 4: BLC easyPDF SDK.......................................................................................................4 Slika 5: PDF Online Reader........................................................................................................6 Slika 6: Manipulacija PDF datotekom........................................................................................7 Slika 7: Dodavanje bilješki.........................................................................................................7 Slika 8: Pretvaranje DOC formata u PDF ( iz Worda u PDF )...................................................8 Slika 9: Pretvorba datoteke iz PDF - a u DOC format................................................................9 Slika 10 : Preuzimanje obrađene datoteke..................................................................................9 Slika 11: Pretvorba PDF - a u HTML.......................................................................................10 Slika 12: Opcije dijeljenja dokumenta.....................................................................................10 Slika 13: Pretvorba Weba u PDF..............................................................................................11 Slika 14: Povratne informacije korisnika servisa......................................................................11 Slika 15: Pretvorba datoteka do 2 MB......................................................................................12 Slika 16: Koraci pretvorbe........................................................................................................12 Slika 17: Pretvorba većih datoteka...........................................................................................13 Slika 18 : Prvi korak kod pretvorbe većih datoteka..................................................................13 Slika 19: Drugi i treći korak kod pretvorbe većih datoteka......................................................14 Slika 20: Elektronička pošta u kojoj korisnici dobiju pretvorenu datoteku..............................14 Slika 21: Desktop aplikacije.....................................................................................................15 Slika 22: Prikaz korištenja desktop aplikacije BCL easyPDF Printer......................................16 Slika 23: Mogućnosti koje Servis nudi.....................................................................................17 Slika 24: Usporedba mogućnosti korisnika gosta i registriranog korisnika.............................17 Slika 25: Ekranski prikaz početne stranice Zamzara................................................................19 Slika 26: Ekranski prikaz početne stranice PrimoOnline - a....................................................20 Slika 27: Ekranski prikaz početne stranice HTML2PDF-a......................................................21 Slika 28: Ekranski prikaz početne stranice FastPDF-a.............................................................21 Slika 29: Ekranski prikaz početne stranice Neevia Document Convertera..............................22

29


Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi)

Krtalić Gabriela 2. Breznička br. 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska +385 16154134

Broj mobilnog telefona:

+385 98691803

Broj(evi) faksa E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Željeno zaposlenje/zanimanje

gabrielakrtalic@gmail.com Hrvatsko 13.01.1992. žensko

/

Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta djelatnosti ili sektor

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

04/09/2006. – 18/05/2010. SSS /

Ime i vrsta organizacije pružatelja X. gimnazija „Ivan Supek" , opća gimnazija obrazovanja i osposobljavanja Klaićeva 7 10000 Zagreb

Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

srednjoškolska ustanova

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci) Drugi jezik(ci)

hrvatski jezik engleski jezik, njemački jezik Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Europska razina (*) engleski jezik njemački jezik

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

C1 Iskusni korisnik B2

Samostalni korisnik

C1 Iskusni korisnik B1

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

Samostalni korisnik

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

B2

B2

B2

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

Komunikativna, timskog duha, kreativna, fleksibilna

Organizacijske vještine i kompetencije

/

Tehničke vještine i kompetencije

/

30


15. ŽIVOTOPIS

16. SAŽETAK PDF Online kao Web servis pruža svojim korisnicima mnogo više od svojih konkurenata kao što se vidi iz same usporedbe s konkurentima u ovom radu. Korisnicima je omogućeno da putem Interneta prebacuju svoje datoteke iz mnoštva formata uključujući DOC, HTML, a instalacijom probne verzije AllPDFConverter korisnici mogu transformirati bilo koji format u PDF, odnosno Portable Document Folder. Budući da dokumenti, obrasci, grafike i web stranice koje se pretvaraju u PDF, izgledaju točno onako kako bi izgledale da se ispisuju, korisnicima se osigurava najsigurnija pretvorba formata datoteke što će im uvelike pomoći u poslovnoj primjeni. Velika prednost ovog servisa je i u tome što on nudi uslugu online čitanja i manipulacije PDF datotekom što je veoma praktično za poslovne korisnike zbog brzine obrade podataka jer ne moraju 31


instalirati na svoje računalo neki od PDF Readera i to im je veoma praktično zbog toga što, ako se ne nalaze trenutno na svom računalu u uredu već negdje drugdje, mogu s lakoćom otvoriti neki dokument u PDF- u. Organizacije, kao što je u ovom slučaju BCL Technologies, više nisu usmjerene isključivo na razvoj vlastitih aplikacija kako bi promovirale ili unaprijedile vlastito poslovanje. Novom metodologijom razvoja, one određeni dio vlastitog poslovanja otvaraju zajednici i čine ga dostupnim široj javnosti. Tako je poduzeće BCL Technologies razvilo BCL easyPDF SDK, odnosno veoma djelotvoran PDF set alata dizajniran da pomogne programerima razviti i održavati PDF server i PDF desktop aplikacije i time zapravo omogućilo širokom broju korisnika besplatno online korištenje Web servisa PDF Online čime je, ne samo unaprijedilo svoje poslovanje i imidž, već je i uzrokovalo ubrzani razvoj samog Weba i potaknulo druga poduzeća da prate njegove trendove. Poduzeće BCL Technologies nudi i brojne probne verzije koje su besplatne i korisnici ih mogu koristiti tijekom nekog kraćeg probnog vremena da se uvjere u njihovu kvalitetu i da se odluče kupiti jedan od paketa koje poduzeće nudi na svojoj stranici. Primjer koji je naveden u radu jest primjer desktop računalnih aplikacija pomoću kojih korisnici mogu napraviti te iste poslove koje radi Web servis, no pritom ne trebaju imati pristup Internetu. S obzirom na to da se PDF dokumenti ne mogu uređivati, funkcija manipulacije datotekom koja uključuje umetanje poveznica na datoteku, pozicioniranje ili umetanje svojih zabilješki još je jedna od mogućnosti koju ovaj servis nudi korisnicima što je sjajna opcija za poslovne korisnike koji žure na bitan sastanak i htjeli bi promijeniti još neki detalj na svojoj PDF datoteci, no nemaju vremena za cijeli proces ponovnog pisanja u Wordu, te odlaska na servis kako bi im oni poslali na elektroničku adresu PDF.

Oni jednostavno odu na opciju OnlineReadera te putem njega dodaju željenu zabilješku na datoteku i kada dobiju mail, zadovoljni odu na sastanak. Poduzeće BCL Technologies na mudar način u elektroničkoj pošti korisnika, kamo šalju transformirani dokument, odmah s brojnim oglasima u toj istoj poruci pokušavaju potaknuti korisnika da isproba još neke od njihovih aplikacija što je jako dobar pristup zbog toga što će zadovoljni korisnici htjeti isprobati još aplikacija s obzirom na brzinu i pouzdanost koje im je omogućila upotreba Web servisa PDF Online. Web stranica servisa obrađenog u ovom radu je poprilično loše organizirana i korisnik se mora udubiti u proučavanje stranice kako bi točno pronašao ono što je tražio i htio isprobati. Poduzeće na servisu jako puno ističe pozitivne komentare od strane korisnika servisa što je s jedne strane dobro jer novim korisnicima na neki način daje sigurnost i uvjerava ih da je servis kvalitetan i brz, no s druge strane možda će 32


korisnicima smetati što veliki dio stranice servisa zauzimaju ti komentari, a oni bi htjeli da više mjesta na stranici bude za oglase proizvoda i usluga. Gostima korisnicima, odnosno svima onima koji koriste usluge servisa online nudi se više mogućnosti ukoliko se odluče registrirati. Registracija je besplatna i nakon što se registriraju mogu pretvarati više dokumenata odjednom iz jednog formata u drugi i brojne druge mogućnosti. Također mogu otvoriti poveznicu koji prikazuje više mogućnosti nakon čega se otvara tabela u kojoj se u dva stupca uspoređuju mogućnosti koje korisnik ima kao gost i one koje bi imao kada bi se registrirao i time se zapravo nastoji potaknuti korisnike na registraciju, odnosno kreiranje računa. Pri usporedbi servisa s njegovim konkurentima se vidi kako PDF Online ostvaruje konkurentsku prednost s obzirom na brzinu kojom se datoteke prebacuju u drugi format i zbog toga što se na servisu može obavljati više funkcija, tj. sve su ponuđene na istom mjestu. Kada korisnici dođu na početnu stranicu servisa imaju ponuđenu opciju prebacivanja PDF-a u Word i obratno te opciju prebacivanja HTML-a u PDF, Online PDF Readera i ostale opcije dok se kod konkurentskih servisa nudi samo jedna od opcija. PDF Online ima puno prednosti, no ima i nedostatke kao što je loša rezolucija pri manipulaciji datotekama. S obzirom na to da ima puno više prednosti nego nedostataka, ovaj Web servis bi se u budućnosti mogao još više razviti ukoliko bi BCL Technologies u interakciji sa svojim odanim korisnicima otkrio koji su najveći nedostaci servisa i pokušao ih minimizirati pa čak i ukloniti i na taj način još više unaprijediti svoj Web servis, pa i razvoj Weba općenito.

PREZENTACIJA U OBLIKU BROŠURE

33


34


35


36


37


38


39


40

75_Krtalic_www.pdfonline.com  

KrtaliÞ Gabriela

Advertisement