Page 1

WEEKLY UPDATE #9 June 26-30; July 1-2, 2011

1. RecWeek Concerns Gabayanos!

Upang magbigay-daan sa mga raragasang Recruitment IC's ngayong parating na linggo, ipagbabawal ang pagtambay sa GKR mula alas-9 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Maaari kayong tumambay sa GKR Extension. Inaanyayahan din ang lahat na magsign-up at makibahagi sa pagbabantay ng Booth ng Ateneo Gabay sa RecWeek. Magtungo lamang sa: http://bit.ly/gabayrecweek Maraming Salamat!

2. OFO Memo #1

Para sa mga may hawak na project, ito ung approved budget for first sem. Hindi pa included dito ang scholars week projects and events (see attachment) :)

3. Neofight Postponed


4. Gabay Website is Up! Visit our website @ http://www.ateneogabay.org/ :D For members login, kindly refer to the attached file for your respective usernames. The default password is gabay; however, you can still opt to change your password! Simply login*, then go to Account --> Your Details and save a new one. :D *Login will be disabled during RecWeek

5. OIVP Shirt Making Contest

Ateneo Gabay Shirt Making Contest Interested in making the next Ateneo Gabay shirt? Submit your designs (which must include back, front, sleeve) to kevinnera@gmail.com on or before July 29, 2011. Designs may be saved in formats which may be opened by Photoshop. Winning designs will be recognized by the Office of the Internal Vice President (OIVP) and will be exempted from paying for their shirts.

For any questions, kindly contact Kevin Nera at 09178724627 || kevinnera@gmail.com

Thank you and we hope that you join!

6. Featured Gabayano: Victoria "Ayke" Dreyfus


“Sweetie!� Marahil isa ito sa mga hindi mo malilimutang salitang naririnig mo sa Gabay Room. Walang ibang nakapagsasabi ng salitang ito sa isang mataas at matinis na boses bukod sa nag-iisang Pangulo ng Ateneo Gabay, si Victoria Dreyfus. Ngunit kung titignan nating mabuti, kilala nga ba natin kung sino si Ayke liban sa pagiging pangulo niya? Read on (click here)! Login required.

7. PPTs for LMP Skills Training: Now Available for Download Just click the following link: http://www.mediafire.com/?lje9mbqbmdllagn

1. Gabay OrSem


Jrc Briones - July 1

June 27 Monday

SF Chill Heads Meeting, 4:30pm

Weekly Update #9  

Weekly Update #9: June 26-30, July 1-2, 2011

Weekly Update #9  

Weekly Update #9: June 26-30, July 1-2, 2011

Advertisement