Page 1

WEEKLY UPDATE #6 June 5-11, 2011

1. Superplanning

Sa mga dumalo sa nakaraang Superplanning...

Maraming salamat sa pakikibahagi! Ipagpatuloy ang pagtataya. :)


P.S. Sa mga hindi naka-attend, may sem-break planning pa. :>

2. ProDoS Job Order Form Sa mga project heads sa darating na taon!

Nais kong ipaalam sa inyo na handa nang tumanggap ang ProDoS ng inyong mga request for Promotions and Documentation! Bisitahin lamang ang link na ito at ifill-up, at hintayin ang confirmation email mula sa ProDoS ukol sa iyong request:

http://bit.ly/ProDoSJobOrderForm Ano pang hinihintay ninyo? Request na! (Request are strictly for Gabay-related events/projects only :D )

Xavier Alvaran - June 8

Weekly Update #6  
Weekly Update #6  

Weekly Update #6: June 5-11, 2011