Page 1

1

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget ”Købkes Gård onsdag den 19. februar 2014.

Tilstede: Jacob, Ove, Ian, Teddy, Carsten Loa Afbud: Ingen Referent: Jacob

Følgende dagsordenspunkter blev behandlet på mødet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Landskabsarkitekt Niels Lytsen, tegninger og materiale omkring gården fra KK Beskæring af træer Brev til administrator for naboforening vedr. porten/nøgler/Irma Godkendelse af div. regninger Indkaldelse til GF, budget 2015 Hjemmeside, infotavle Knallerter Eventuelt

Ad 1. Ove oplyser at det hurtigt kommer til at koste 8-10.000 kr. hvis vi skal have Landskabsarkitekt Niels Lytsen til at lave en ny beplantningsplan. Dette mener bestyrelsen bliver for dyrt, og vil prøve at stykke noget sammen selv. Loa tilbyder at tage en tur forbi KK for at se hvilket tegningsmateriale der ligger her. Ad 2. Carsten fortæller at det er blevet tid til at beskære gårdens træer, hvis de skal holdes på et vedligeholdelsesmæssigt fornuftigt niveau. Bestyrelsen beder ham om at kontakte beskærer, leje lift osv. Dette forventes udført i løbet af februar. Ad 3. Carsten bøvler noget med administratoren for ”Nordea” ejendommen, omkring snerydnings arealer osv. Jacob skriver til administratoren af den tidl. Nordea-ejendom, som har fået ny ejer, og gør opmærksom på de tilbagevenden problemer i forhold til porten, parkering i gården og affald uden får lagerbygningen. Evt. kan der afholdes møde med bestyrelsen med gårdlavet. (3.gentagelse) Ad 5. JT lover at kontakte administrator for gennemgangs møde inden indkaldelse til GF. Her skal Deas høre om niveau af afgiftsforhøjelse som bestyrelsen skønner nødvendigt. Ad 6.


2

Intet nyt omkring info-tavle. Arbejdet med hjemmesiden er næsten færdigt. Den er flyttet til en ny platform der er mere brugervenlig. Ny hjemmeside adresse vil snarest fremgå af info-tavlen, ligesom IT-kyndig vil linke den gamle hjemmeside med den nye. (1.gentagelse) Jacob har ophængt et ”udkast” den information i info-tavlen. Der vil løbende blive arbejdet med indholdet hertil. Dette gøres for at højne gårdlavet synlighed. Ad 8. Ove lover at følge op på forrige knallert aktion i syd-gården.

Næste møde bliver den 19.02.14 - kl. 19.00 i ”Cigarkassen”.

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget ”Købkes Gård onsdag den 19. februar 2014.