Page 1

TEST DE EVALUARE –Circuite electrice- Clasa a IX-a __ . Numele şi prenumele elevului ______________________________________ Oficiu: 2 puncte → (1,8 puncte) I. Fie următoarele mărimi fizice: sarcina electrică (q), timpul ( t), rezistenţa electrică ( R), rezistivitatea electrică ( ρ ), coeficientul termic al rezistivităţii ( α ), tensiunea electromotoare ( E), rezistenţa internă a unei surse de tensiune ( r), tensiunea electrică ( U), intensitatea curentului electric ( I). 1.)Scrieţi în ordine mărimilor fizice care apar în şirul de mai sus unităţile de măsură din următoarea enumerare: amper (A), ohm ( Ω ), volt (V), coulomb (C), secundă ( s), grad −1 sau K −1 , Ω ⋅ m . 2.) Indicaţi mărimea fizică ce caracterizează curentul electric: a) q ; b) t ; c) I ; d) ρ ; e) U. 3.) Mărimile fizice prin care se caracterizează sursa de tensiune sunt: a) I,U ; b) E,I; c) E,r ; d) u,r ; e) U,r. 4.) Mărimile fizice ce caracterizează materialul din care este confecţionat un rezistor sunt: a) R, ρ , α ; b) ρ , α ; c) R, U, I ; d) R, ρ U, ; e) α , U, I . II. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Completează spaţiile libere în aşa fel să aibă sens, să respecte → (0,7 puncte) adevărul ştiinţific (Completaţi spaţiile libere cu cuvintele corespunzătoare): 1. Curentul electric este____________fizic, în timp ce intensitatea curentului electric este____________ fizică. 2. Rezistorul electric este___________fizic, în timp ce___________este mărimea fizică ce caracterizează rezistorul din punct de vedere electric. III. 1.Ce intensitate are curentul electric continuu care transportă în timp de 2 minute, printr-o secţiune transversală a unui conductor o sarcină electrică de 0, 48 kC? a) I = 4 A ; b) I = 0,04 A; c) I = 2,5 A ; d) I = 0,4 A. 2. Un consumator electric are rezistenţa de 100 Ω , iar tensiunea la borne 220V. Ce intensitate are curentul care trece prin consumator? a) I =0,45 A ; b) I = 2,2 A; c) I = 2 A ; d) I = 22 A. 3.O sursă electrică cu t.e.m. 12 V alimentează un bec cu rezistenţa de 5 Ω ,iar prin circuit trece un curent de 2 A. Care este rezistenţa internă a sursei? a ) r = 1 Ω ; b ) r = 0 , 4 Ω ; c ) r = 1 1 Ω ; d) r = 2 Ω . 4. Un conductor de cupru are rezistivitatea ρ = 1, 79 ⋅10−8 Ω ⋅ m , lungimea l = 0, 2km şi secţiunea transversală 0,179 cm2 . Care este rezistenţa electrică a conductorului? a) R = 4 Ω ; b) R = 1,62 Ω ; c) R = 0,2; Ω d) R = 2 Ω . 5.O sursă de curent are t.e.m. E = 6 V şi rezistenţa r = 6 Ω alimentează un consumator cu rezistenţa R = 3 Ω .Care este căderea de tensiune la bornele consumatorului şi care este intensitatea curentului în circuit? a) U = 4 V; I = 1,5 A b) U = 0,5 V; I = 2 A c) U = 2 V; I = 0,66 A d) U = 3 V; I = 0,67 A. IV. Rezolvaţi următoarea problemă: În circuitul electric a cărui schemă electrică este reprezentată în figura alăturată se cunosc: E = 12V , R1 = 4Ω, U1 = 8VşiU AB = 10V . Determinaţi: a.) Intensitatea curentului electric prin circuit; b. rezistenţa electrică a rezistorului R2 ; c. rezistenţa internă a sursei electrice. OBS. III.

→ (3,5 puncte, fiecare item/problemă 0,75 puncte) IV. → (2 puncte, fiecare cerinţă 0,66 puncte)

Grila de evaluare Nr . problemă Varianta elevului

I.2.

I.3.

I.4.

III.1.

III.2.

III.3.

III.4.

III.5.

Timpul efectiv de lucru este de 40 minute, 2 puncte se acordă din oficiu. Succes şi multă atenţie(1)!!!

aqwe  

aqweeqweqwe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you