Page 1

Propozycje tematów projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 w Wałczu (rok szkolny 2012/2013)

Nazwisko i imię nauczyciela

Temat projektu edukacyjnego

Cel projektu

Czas realizacji projektu

Bratkowska Beata

Igrzyska sportowe klas pierwszych.

Rozwijanie kreatywności i umiejętności pracy w zespole.

IX – X 2012

Kasperowicz Zofia

Najlepsza inwestycja życia – zdrowie.

Uświadomienie poszanowania wpływu na własne zdrowie.

I semestr 2012/2013

Integracja społeczności szkolnej i lokalnej. Komorowska Anna

Pasowanie na gimnazjalistę.

Integracja zespołu klasowego.

IX – X 2012

Umiejętność pracy w zespole. Kuźmicz Małgorzata

„Z procentami za pan brat”.

Zastosowanie procentów w życiu codziennym – przykłady.

XI – XII 2012

Ledeman-Berdysiak Bożena

„Zjedz jabłko” – Światowy dzień Zdrowego Żywienia i Gotowania.

Propagowanie zdrowego stylu odżywiania.

XI 2012

Manyś Agnieszka

„Dzień Ziemi w naszym regionie”.

Przygotowanie biegu na orientację.

IV 2013

Mucowski Grzegorz

Spacerkiem po szkole.

X - 2012 I - 2013

Nogaj Elżbieta

"Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach".

Uczeń będzie potrafił: - obsługiwać kamerę filmową, - konwertować pliki filmowe, - montować filmy z wykorzystaniem efektów przejścia, - publikować filmy w portalu YouTube, - osadzać pliki filmowe w systemie CMS. Poszerzenie świadomości uczniów oraz uwrażliwienie ich na podstawowe prawa człowieka w naszej lokalnej społeczności, na przykład na terenie naszej szkoły.

Owczarek Piotr

Sympozjum Ekologiczne "Tradycje łowiectwa w Polsce".

1. Historia łowiectwa w Polsce.

IV – VI 2013

2. Wady i zalety łowiectwa. 3. Rozwijanie twórczego myślenia i zasad pracy w grupach. 4. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji i

XI 2012 – I 2013


prezentowania jej na forum. Piórkowska Daria

Szlakiem turystycznym po Pojezierzu Wałeckim. Marsz na orientację.

Poszerzenie wiedzy turystyczno – krajoznawczej miasta Wałcz.

V 2013

Przytuła Małgorzata

Wieczorek poetycki „Wiersze I. Gałczyńskiego”.

Pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości z życia poety.

XII 2012

Rajek Marta

British and American Englishsame or different?- Czy mowa Brytyjczyków i Amerykanów różni się od siebie?

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnic pomiędzy dwiema odmianami języka angielskiego.

I - III 2013

Zapoznanie uczniów z przykładami różnic w słownictwie oraz wymowie.

Zbadanie przyczyn powstania różnic pomiędzy dwoma odmianami języka angielskiego. Siemieńczuk Magdalena

"Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach".

Poszerzenie świadomości uczniów oraz uwrażliwienie ich na podstawowe prawa człowieka w naszej lokalnej społeczności, na przykład na terenie naszej szkoły.

Szpilewska Cecylia

Z chemią przez wieki – od alchemii do chemii nowożytnej.

Pogłębianie wiedzy dotyczącej rozwoju chemii w różnych okresach historycznych.

Woch-Migalska Anna

Urokliwe zakątki Wałcza – przewodnik.

1. Zapoznanie się z urokliwymi miejscami Wałcza.

XI 2012 – I 2013

III – V 2013

2. Rozwijanie twórczego myślenia i zasad pracy w grupach. 3. Doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. 4. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji. Wojtecka-Owczarek Iwona

Szlakiem pomników przyrody w Wałczu.

Znaczenie ochrony środowiska.

IX – XI 2012

Propozycje tematów projektów edukacyjnych  
Propozycje tematów projektów edukacyjnych  

Propozycje tematów projektów edukacyjnych

Advertisement