Page 1

WESTERN UNION Íàé-áúðçèÿò íà÷èí äà ïîëó÷èòå

ВЕСТНИК ЗА ХОРАТА ОТ ЛУДОГОРИЕТО

R

ïàðè íàâñÿêúäå ïî ñâåòà РАЗГРАД, бул.”България” 5

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈ ÏÀÐÈ×ÍÈ ÏÐÅÂÎÄÈ ÎÒ È ÇÀ ÖßË ÑÂßÒ гр.Разград, бул.”България”23

тел. 660 116, п.к.217

0.40 ëâ.

ludogorski@abv.bg

âåñòíèê

11 АПРИЛ 2008 г. • ПЕТЪК • ГОДИНА V • БРОЙ 43 (429) • ИЗЛИЗА ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК

5

СТРАНИЦА

През следващите три години Хюсеин Насуфов трябва да има задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител и да се включи в програми за обществено въздействие

Хасанов е настъпила в резултат на аспирация на фарингиално и стомашно съдържимо в дихателните пътища като последица на умишлено нанесена средна телена повреда, изразяваща се в черепно-мозъчна травма, мозъчно сътресение и изпадане в безсъзнателно състояние, довело до разстройство на здравето с временна опасност за живота. Ще припомним, че момчето почина в двора на ОУ”Никола Икономов”

Дамянчо има нужда от помощ

Една притеснена майка ни се обади в редакцията, за да изплаче болката си, толкова притеснена, че не искаше да пишем името й. Наскоро синът й Дамян, който е на 19 години, е изписан от един от домовете за деца с умствена изостаналост, тъй като е навършил пълнолетие. В края на месец май отделението за ново- Системата веднага го премества в друг дом, родени деца и Детското отделение ще но вече за възрастни, получат безвъзмездно техника - висш пилотаж, съобщи от София, специално за няма да посочваме името му, но майката още при “Лудогорски вестник” изпълнителният ди- записването му вижда ректор на МБАЛ “Св. Иван Рилски” условията и решава, че на това място Дамянчо Добрата новина дой- за новородени деца и няма да оцелее сред 150 де от д-р Ангелина Митко- Детското отделение. големи мъже с умствени В особено припо- проблеми. ва. От столицата по телефона тя ни съобщи, че вдигнат и щастлив дух СТРАНИЦА 4 вчера в Президентството д-р Миткова посочи, че заедно с д-р Красимира защитата е била напраГеоргиева, началник на вена пред специално отделението по неона- назначена комисия от тология, са направили Президентството и науспешна защита от нуж- ционалната асоциация дата на Разградската по неонатология и пеболница от техника Висш диатрия. пилотаж за отделението

Успешна защита на Разградската болница в Президентството

на 11 декември миналата година. Друга експертиза твърди, че Хюсеин е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Окръжният прокурор Огнян Дамянов и адвоката на момчето Румен Воденичаров обясниха, че решението на съда е максималното по това обвинение и вероятно няма да бъде обжалвано пред Варненски апелативен съд. Непълнолетният Хюсеин бе осъден на пробация с три мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител, включване в програми за обществено въздействие. СТРАНИЦА Търговска верига

2

ХРАНКОМЕРС търси да назначи • шофьори, • помощник готвачи • продавач консултанти. За справка на място в офиса на Хранкомерс жк “Освобождение” 6 А или на тел 084/660833.

СТРАНИЦА

4

Хванаха сериен изнасилвач от Хърсово, подвизавал се в столицата

2

СТРАНИЦА

Продавам

алуминиево търговско обзавеждане за 35 кв.м площ Цена 1000 лв. Справки: 0888/492007

Тракия Глас България ЕАД „Тракия Глас България” ЕАД гр. Търговище, Завод за домакинско стъкло, търси да назначи работници на следните позиции: • Монтьор на машини • Електотехник Изисквания : • Средно техническо образование Кандидатите могат да изпращат автобиография на адрес Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, отдел „Човешки ресурси” или на е-mail: gkucukova@sisecam.com. Телефони за контакт: 0601/ 47602 и 0601/47772

ÅÒ “ÍÈÊÈ-84” тел. 084/660 558

ÎÔÈÖÈÀËÅÍ ÄÈÑÒÐÈÁÓÒÎÐ ÍÀ “ÕÀÉÀÒ ÁÚËÃÀÐÈß ÊÅÌÈÊÚË” ÎÎÄ ÇÀ ÐÀÇÃÐÀÄ È ÐÅÃÈÎÍÀ

CMYК

www.ludogorie.com

4

ПРОБАЦИЯ- НАКАЗАНИЕТО ЗА УБИЙСТВОТО В ДВОРА НА ОУ “НИКОЛА ИКОНОМОВ”

Четири месеца след убийството в ОУ”Никола Икономов” съдът се произнесе с осъдителна присъда. Делото се проведе при закрити врати по съкратената процедура. 14-годишният Хюсеин Насуфов бе признат за виновен по обвинение в убийство по непредпазливост следствие на нанесена средна телесна повреда. Според съдебно-медицинската експертиза смъртта на съученика му Халил

ISSN 1312-4439

Социалдемократите чакат Камов за общинска конференция

Керамиката на Ели Неделчева 10 дни в Министерството на културата СТРАНИЦА

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТЕННИ И ПОДОВИ ПЛОЧКИ

Хотелски комплекс “Тифани”

Местност Пчелина Механа “Калоян пирува” Лоби бар 24 часа Басейн с джакузи Сауна, солариум, фитнес, конферентна зала, барбекю Цена за нощувка в стая за двама – 60.00 лв. Апартамент за двама 100.00 лв. За групови посещения от минимум 4 човека безплатен транспорт! За гости на хотела, топъл закрит басейн, джакузи и фитнес безплатно! За справки: 0882/606 256, 0882/606 246

КУПУВАтърси ЗЕМИ в• района на с. Благоево, Машинист на с. Балкански и с. Тръстика

пътно строителни машини (ГРЕЙДЕР) • квалифициран автомонтьор • механик ОпитЪТ е предимство Атрактивно заплащане! Справки, ул. “Дондуков” 3 или на тел: 0895484731 тел. 0895484732, 084/661394

ТЪРГОВСКИ СКЛАД

“КИРИЛОВ И СИЕ” ЕООД

Търси да назначи шофьор разносна търговия Изисквания към кандидатите: - Средно образование - Кат. С 0899 940 151

ки дом Търговс №26 Ìúæêà è äàìñêà êîíôåêöèÿ етаж II,

Търговски комплекс

“БЕЗИСТЕНА”

Лудогорски вестник  
Лудогорски вестник  

Вестник за Лудогорието