Page 1

общ. Родопи, обл. Пловдив тел.03104/2264;0878965211;0899817821

Под патронажа на кмета на с. Ягодово Г-н Филип Кърмов 25.06.2011 г. начало 10 часа Цел: Популяризиране, запазване, развитие и приемственост на българският танцов фолклор! Фестивалът е част от тържествата по повод традиционния събор на с. Ягодово – “Петровден” Общи условия: 1. 2. 3. 4.

Право на участие имат всички танцови групи, изучаващи народни хора. Участниците да не са професионалисти, без ограничения във възрастта. Не се изисква участниците да са облечени в фолклорни костюми. Групите заплащат такса в размер на 8лв. на участник.

Регламент за участие Първи етап на фестивала 1. Две волни хора с времетраене до 5 минути. Регламента допуска участието на ръководителите в изпълнението на волните хора. Втори етап на фестивала


2. Хореографско решение върху едно хоро с времетраене до 3 минути - Няма изискване обработката да е на хоро включено в първи етап на фестивала. Забележка: Участието във втория етап на фестивала /т.2/ не е задължително Музикалният съпровод да бъде на CD.

Заявка за участие 1. Заявки за участие (по приложения образец) се приемат до 13.06.2011г. на e-mail: napetrovden_sxoro@abv.bg В заявката задължително се посочват: населено място, организация, която представя групата; име на групата; ръководител; брой участници; име и тактов размер на волните хора за първи етап от фестивала и избор на хоро във втори етап на фестивала /хореографско решение/ 2. Със заявката се внася 100% от таксата за участие по банков път или в брой в касата на читалището. При неявяване на групата сумата не се възстановява. Обслужваща банка: Банка ДСК IBAN: BG15STSA93000001820898 BIC на сметката: STSABGSF

3. Наградите на участниците са по подадената в заявката бройка.

Регистрация Регистрацията се извършва 1 час преди началото на фестивала от ръководителите на групите, които теглят жребий за реда на явяване.Молим при регистрацията на съставите ръководителите да представят банков ордер за платена такса.


Организатори на Трети национален фестивал за народни хора “На Петровден, с хоро.бг” НЧ “Искра” Адрес: с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив, пл. България,1 Тел.03104/22-64; e-email: napetrovden_sxoro@abv.bg Гергана Ганичева:0878965211;0899817821 Мартин Мочков: 0894720568;0896835799 Домакини на фестивала ще бъдат Танцов клуб “Ягодка” при читалище “Искра” с. Ягодово.

Място на провеждане с. Ягодово - на стадиона Ягодово се намира на 5 километра на югоизток от гр. Пловдив, и е с население 4000 жители.

Ягодово

Критерии за оценяване 1. 2. 3. 4.

Стил и характер на хората. Автентичност на хората. Душевност, артистичност при изпълненията на хората. Обработка, композиция и изпълнение на хорото /втори етап/


Награден фонд за първи и втори етап на фестивала 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Награда за най-масова група Награда на публиката Специална награда на кмета на с. Ягодово Специална награда на Председателя на НЧ “Искра”-с.Ягодово Специална награда на журито Специална награда за най-атрактивна група Поощрителни награди Грамоти и подаръци за всички участници. Наградният фонд на фестивала е 800лв. Жури

Квалифицирано професионално жури от утвърдени специалисти, в областта на българския танцов фолклор. Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането. Класирането не подлежи на обжалване

ПРОГРАМА 10.00ч. Откриване на фестивала и представяне на групите 10,30ч. - Явяване на групите по реда на изтегления жребий в първи и втори етап Под съпровод на народен оркестър, групите танцуват популярни хора. Журито заседава и обявява победителите. Награждаване Закриване на фестивала.

"На Петровден, с хоро.бг"  

Народно читалище "Искра" с. Ягодово организира Трети национален фестивал за народни хора "На Петровден, с хоро.бг" Фестивала се провежда под...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you