Page 1

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „МИЛЧО ПЕТРОВ“ Пловдив, 2011 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

/ансамблово изпълнение /

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ – 1945 г.“ ПЛОВДИВ Заявките изпращайте на адрес: НЧ „Шалом Алейхем” Ул. „Христо Г. Данов”20 4000 гр.ПЛОВДИВ или на e-mail: shalomchitalishte@abv.bg до 13 май 2011 г.

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „МИЛЧО ПЕТРОВ“ Пловдив, 2011

Имена на участниците: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. Възрастова група (дата на раждане) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Име на преподавателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Музикална школа при: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

За контакти и повече информация: Тел: 032/62 25 09 GSM: 0879 532 279

................................................................. Програма: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Адрес за кореспонденция: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

дата: . . . . . . . . . . . . . 2011 г.

подпис: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конкурса се реализира по спечелен проект по Програма „ПЛОВДИВ ЗА МЛАДИТЕ“ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ В ЧИТАЛИЩАТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ: ПИАНО, АКОРДЕОН, ЦИГУЛКА, КИТАРА 29 май 2011 г.

l

Пловдив


РЕГЛАМЕНТ l ОБЩИ УСЛОВИЯ В конкурса могат да вземат участие деца, изучаващи пиано, акордеон, цигулка и китара само от музикални школи. Няма да бъдат допускани ученици от музикални паралелки и училища. Изпълненията могат да бъдат индивидуални и ансамблови. Децата по специалности: пиано, акордеон и цигулка ще бъдат разделени в три възрастови групи, със съответни конкурсни програми: I възрастова група – до 8 навършени години II възрастова група – до 11 навършени години III възрастова група – до 14 навършени години За специалността китара: I възрастова група – до 11 навършени години II възрастова група – до 14 навършени години III възрастова група – до 17 навършени години Прослушването ще се състои на 29.05.2011 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 20, НЧ „Шалом Алейхем”. След приключване на прослушването ще се проведе обсъждане и дискусия между преподаватели и жури. Конкурсът ще завърши с Гала-концерт на лауреатите и връчване на наградите. Определени са първа, втора и трета награда за всяка възрастова група и инструментална категория и специалната награда на името на Милчо Петров. Необходимо е до13.05.2011 г. да се подаде заявка за участие и такса от 5.00 лв.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ПИАНО I възрастова група – до 8 навършени години: 1. Пиеса по избор 2. Българска пиеса по избор Двете пиеси да не надвишават 5 минути II възрастова група – до 11 навършени години: 1. Пиеса по избор 2. Българска пиеса по избор Двете пиеси да не надвишават 10 минути. III възрастова група – до 14 навършени години: 1. Пиеса по избор 2. Българска пиеса по избор Желателно е двете пиеси да не надвишават 15 минути. В тази възрастова група могат да вземат участие и деца над 14 години.

АКОРДЕОН I възрастова група – до 8 навършени години: 1. Пиеса по избор 2. Българска пиеса по избор Двете пиеси да не надвишават 5 минути II възрастова група – до 11 навършени години: 1. Пиеса по избор 2. Българска пиеса по избор Двете пиеси да не надвишават 10 минути. III възрастова група – до 14 навършени години: 1. Пиеса по избор 2. Българска пиеса по избор Желателно е двете пиеси да не надвишават 15 минути. В тази възрастова група могат да вземат участие и деца над 14 години.

ЦИГУЛКА I възрастова група – до 8 навършени години: 1. Пиеса по избор 2. Българска пиеса по избор Двете пиеси да не надвишават 5 минути II възрастова група – до 11 навършени години: 1. Пиеса по избор 2. Българска пиеса по избор Двете пиеси да не надвишават 10 минути. III възрастова група – до 14 навършени години: 1. Пиеса по избор 2. Българска пиеса по избор Желателно е двете пиеси да не надвишават 15 минути. В тази възрастова група могат да вземат участие и деца над 14 години.

КИТАРА I възрастова група – до11 навършени години: Две или три пиеси, които да не надвишават 6 минути II възрастова група – до 14 навършени години: Две или три пиеси, които да не надвишават 10 минути III възрастова група – до 17 навършени години: Три пиеси, които да не надвишават 15 минути В тази възрастова група могат да вземат участие и деца над 17 години.

АНСАМБЛОВИ ИЗПЪЛНЕНИЯ за всички инструменти I възрастова група – до 14 години Две или три пиеси, които да не надвишават 10 минути II възрастова група – над 14 години Две или три пиеси, които да не надвишават 12 минути

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „МИЛЧО ПЕТРОВ“ Пловдив, 2011 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

/индивидуален изпълнител/ Трите имена на участника: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. Възрастова група (дата на раждане) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Име на преподавателя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Музикална школа при: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................. Програма: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Адрес за кореспонденция: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

дата: . . . . . . . . . . . . . 2011 г.

подпис: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Единадесети Национален музикален конкурс „Милчо Петров“  

Единадесети Национален музикален конкурс „Милчо Петров“

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you