ДДМ Инженеринг - Комплекс „Вангел Дину 38А“

Page 1

КОМПЛЕКС ВЛАЕ - Вангел Дину 38А

ПРВ КОМПЛЕКС ЗА ЗАЕДНИЧКО ДОМУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА СО КОМПЛЕТНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КНАУФ СИСТЕМИТЕ ЗА СУВА ГРАДБА НАЈВИСОК КОЕФИЦИЕНТ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО КАТЕГОРИЈАТА ОБЈЕКТИ ЗА ЗАЕДНИЧКО ДОМУВАЊЕ НИСКИ СМЕТКИ ЗА ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ ИЗОЛАЦИЈА НА ФАСАДА СО КАМЕНА ВОЛНА ЗА ЗГОЛЕМЕНА ОГНООТПОРНОСТ И ЗВУЧНА ЗАШТИТА


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

ВЛЕЗ 2

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

СЕВЕРНА ФАСАДА


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

ИСТОЧНА ФАСАДА


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

ВЛЕЗ 1 - ПРИЗЕМЈЕ

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

ВЛЕЗ 1 - ПРИЗЕМЈЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

ВЛЕЗ 1 – KAT 1

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

ВЛЕЗ 1 – КАТ 1


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

ВЛЕЗ 1 - ПОТКРОВЈЕ

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

ВЛЕЗ 1 - ПОТКРОВЈЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

ВЛЕЗ 2 - ПРИЗЕМЈЕ

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

ВЛЕЗ 2 - ПРИЗЕМЈЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

ВЛЕЗ 2 – KAT 1

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

ВЛЕЗ 2 – КАТ 1


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

ВЛЕЗ 2 - ПОТКРОВЈЕ

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

ВЛЕЗ 2 - ПОТКРОВЈЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

Пред десет години го завршивме нашиот прв објект за заедничко домување, а со тоа започна и приказната да се Инвестира во квалитетни мали објекти кои ќе допринесат до максимален комфор на станарите кои ќе живеат во нив. Објектот на улица Дренак бр.20 во Кисела вода е место каде 7 семејства го најдоа својот дом и ни помогнаа да продолжиме да целиме кон квалитетот кој го содржи домот од соништата на секој купувач.

Кисела вода – Дренак бр.20, 2010 год.  7 станови


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

Козле – Леринска 6Б, 2013 год. 7 Станови

Тафталиџе 1 – Каирска бр.12 и 12А, 2 објекти 2014/15 год 15 Станови вкупно


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Тафталиџе 1 – Прашка бр.56 2017 год. 8 Станови

Кисела вода – Дренак бр.1, 2019 год. 19 Станови

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

Објектот на улица Дренак бр.10 успешно е завршен во 2020 година, каде домот го најдоа 11 семејства.

Кисела вода – Дренак бр.10, 2020 год. 11 станови и 1 деловен простор


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

Десет години градиме заедничка иднина! Заедно го градиме Вашиот дом од соништата. Во изминатите 10 години изградивме 68 станови распределени во 7 објекти, секогаш стремејќи се до повисоко ниво на квалитет. Предизвик ни е секогаш да нудиме новитет на пазарот, а со тоа да произведуваме станови со висок квалитет и комфор во живеењето. Квалитетното домување не подразбира само добро уреден дом. Квалитетно домување подразбира ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ДОМ. Новиот објект на ДДМ ИНЖЕНЕРИНГ во населба Влае ги задоволува најстрогите стандарди благодарение на новиот систем на преградни ѕидови за прв пат применети во целиот објект. Она по што се разликуваме од другите е храброста за имлементација на најновите технолошки достигнувања во Нашите објекти. Новиот објект во Влае е токму тоа, спој на искуство , храброст, решителност и соработка со вистинските партнери во градежништвото.


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

SOFTLINE 76 6 коморен профил 3 слојно стакло

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

U=0,8 W/(m²K) – коефициент на пренос на топлина

Висока звучна заштита

 За илустрација, според пропис за енергетска ефикасност, максималниот коефициент на пренос на топлина за застаклени површини се ограничува на 1,70 W/(m²K).


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

КНАУФ W333 – Ѕид према надвор Надворешен/ фасаден ѕид со 10цм камена волна како топлотна и звучна изолација и додатни 5цм изолација како дел од фасадата. Ѕид кој “дише“, ја регулира влажноста на амбиенталниот воздух и допринесува до поквалитетно домување. U=0,22 W/(m²K) – коефициент на пренос на топлина  За илустрација, според пропис за енергетска ефикасност во Македонија, овој коефициент се ограничува на максимални 0,35 W/(m²K).  За споредба, за ѕидови од шуплив блок со дебелина од 20цм и фасада од 10цм експандиран полистирен се добива коефициент на пренос на топлина од 0,32 – 0,35 W/(m²K). Rw=56 dB – Звучна изолација  За споредба, Според мерења вршени за ѕидови од шуплив блок со дебелина од 20цм, фасада од 10цм експандиран полистирен и завршна обработка малтер, добиени се резултати за звучна заштита од околу 45dB. 1. Кнауф Vidiwall HI – тврдо пресувана гипсфазер плоча со додаток на влакна за зголемени јакостни карактеристики 2. Лепило за фасада 3. Камена волна 5цм – додатна изолација како дел од фасадната облога. 4. Рабиц мрежа 5. Глетувано лепило 6. Завршна фасадна обработка 7. Кнауф плоча 12,5мм 8. Парна брана 9. Кнауф плоча 12,5мм 10. Камена волна 10цм 11. Кнауф профил CW 100 12. Кнауф Профил UW 100

Прв објект за заедничко домување со целосна примена на систем за сува градба - кнауф систем на прегради.


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

КНАУФ W115 – Ѕид помеѓу станови Ѕид за употреба помеѓу станови, со 2 реда камена волна и вкупно 5 кнауф табли од кои 2 табли се sonicboard за зголемена звучна изолација. Rw=67 dB – Звучна изолација 1. Кнауф плоча 12,5мм (вкупно 5 плочи) 2. Камена волна 2x5цм 3. Кнауф профил CW 75 4. Кнауф профил UW 75

 За споредба, Според мерења вршени за ѕидови од шуплив блок со дебелина од 20цм и завршна обработка малтер, добиени се резултати за звучна заштита од 40dB.


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

КНАУФ W112 – Ѕид помеѓу соби во целина на еден стан Ѕид за преградување на собите во внатрешноста на станот со 1 ред камена волна и вкупно 4 кнауф табли. Rw=53 dB – Звучна изолација 1. Кнауф плоча 12,5мм (вкупно 5 плочи) 2. Камена волна 5цм 3. Кнауф профил CW 75 4. Кнауф профил UW 75

 За споредба, Максимално очекувана звучна заштита за ѕидови од шуплив блок со дебелина од 12цм и завршна обработка малтер, е 35dB.

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

ЗОШТО КНАУФ? Кога се одбира производител, секогаш побарајте ја фирмата која: •...произведува системи за градба, а не само делови. Комбинирањето на разни несродни материјали од различни производители носи ризици! •...има искуство во градежништвото. Кнауф има традиција на производство на врвни градежни материјали повеќе од 80 години! •...нуди сигурни решенија за Вашиот дом. Квалитетот и безбедноста на градежните материјали го рекламираат многу фирми, но секогаш бидете сигурни дека зад нив стојат независни проверени лаборатории кои издаваат меѓународни атести. •...дава гаранција на своите производи. Зад сите евентуални рекламации Кнауф комплетно стои зад своите купувачи. •Заради сите овие работи, се одбира Кнауф, како е целосно сертифицирана, домашна компанија која е дел од германскиот концерн на над 100 фабрики низ целиот свет. •Кнауф е општествено одговорна компанија која е дел од македонското стопанство веќе 25 години.

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ Кристал на Гипс од Рудникот во Дебар

ГИПСОТ КАКО ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ Кнауф системите се базирани на карактеристиките на дарот на природата – гипсот. Гипсот е материјал кој: •Нуди оптимални услови за функционирање на човечкото тело •Ја регулира климата, влажноста во просториите и удобноста •Пародифузен •Одличен звучен изолатор •Електро неутрален •pH неутрален •Без мириси и штетни гасови


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ

Комплетно опремени купатила со внимателно избрани материјали од познатите производители


DDM IN`ENERING DOO Ohrid

ДДМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО бул.Туристичка 12-1/3, Охрид Подружница: бул.Партизански Одреди бр.88 Локал 8, АНТИКО Карпош 4 во Скопје

Управител: Дејан Муртовски 078 259 954 Технички Раководител: Горан Митков 077 600 485 Комерција: Ванчо Мокански 078 331 511 Продажба: Марин Алексов 078 202 287

ddminzenering.mk www.facebook.com/ddminzenering ddminzenering@yahoo.com

Објект ВАНГЕЛ ДИНУ - ВЛАЕ