Page 1

Vytvořte si svou vlastní audioknihu Manuál pro vytvoření audioknihy


1. VYTVOŘENÍ AUDIOKNIHY POMOCÍ ELEKTRONIKY (rádio, hi-fi věž, diktafon) a) Co potřebujeme?

Základem této metody je lidský hlas. Sedněme si s dětmi a společnými silami vymysleme vhodnou předlohu audioknihy, kterou by děti měly namlouvat. Text a děj musí děti bavit, aby u této činnosti co nejdéle vydržely. Zajímavá by pro děti mohla být varianta vlastního vymyšleného příběhu. Tato metoda je také určená pro dospělé. Předlohu by si měli zvolit podle oblíbeného žánru, ať už to jsou romány nebo detektivky. Volba by měla padnout na žánr, se kterým se dá více pracovat (efekty, hudba). Také mohou měnit hlas a posléze dotvářet konečnou zvukovou kulisu. Dále potřebujeme nosič, který bude sloužit pro přenos a nahrání audioknihy. Tato metoda se věnuje vytvoření audioknihy pomocí elektroniky. Pod pojmem elektronika je myšleno rádio, hi-fi věž či diktafon. Jeden z těchto přístrojů musíme vlastnit nebo si ho vypůjčit. Nosič, který se k této metodě nabízí je ovlivněn i daným spotřebičem. V případě rádia a diktafonu se jedná o audiokazetu. V současnosti však byla audiokazeta z obchodních pultů vytlačena CD (kompaktní disk - je optický disk určený pro ukládání digitálních dat) a DVD (digitální video disk - je optický disk určený pro ukládání digitálních dat, např. filmy, hudba). Dalším nosičem je minidisk (magnetooptické médium - vytvořeno firmou SONY pro nahrávání a distribuci hudby), který ovšem na trhu neobstál. Některé hi-fi věže umožňují minidisk přehrávat a také na něj nahrá-


vat. Důležité je zkontrolovat, zda vybraný spotřebič obsahuje mikrofon. Poté přichází na řadu výběr vhodného místa pro nahrávání. Nahrávání je doporučeno ve velice klidné a málo rušené místnosti. Rušivým elementem mohou být projíždějící auta na ulici, televize nebo komunikace ostatních členů rodiny. Osvědčeným zvukovým izolantem jsou papírové nosiče vajíček.


b)Pracovní postup Zvolenou předlohu bychom měli mít přečtenou a také ji dobře znát. S vybranou předlohou, spotřebičem a vhodným nosičem se odebereme do tiché místnosti. Dalším doporučením je, abychom při nahrávání audioknihy seděli. Sezení je vhodné pro práci s hlasem a také pro dobré dýchání. Pokud bychom např. leželi na zádech nebo břichu, dýchání by bylo těžší a okamžitě by se to projevilo ve zvuku nahrávky. Vybranou předlohu bychom měli načítat po určitých intervalech. Záleží na každém, jak dlouhé intervaly čtení zvolí. Intervaly, jsou rozděleny na počty vět např. pro menší děti je doporučení načítat okolo pěti vět. Pro dospělé by bylo vhodné načítat sekvenci okolo deseti až třiceti vět. Pokud se podaří načíst aspoň část předlohy, vlastní nahrávku si poslechneme. Zhodnoťme sami sebe, v kterých částech by se dalo s hlasem více pracovat. V případě nahrávání pohádek by bylo možné audioknihu nadále využívat. Např. při delší cestě autem, můžeme zabavit děti poslechem jim známého hlasu nebo ji také můžeme využít při uspávání dětí. Dalším využitím může být dar. Nahrávka může být obohacena o osobní přání nebo veselou historku, kterou jsme společně zažili.


A proto, nebojte se pustit do nahrávání vlastní audioknihy, která se může stát vaší zábavou!


2. VYTVOŘENÍ AUDIOKNIHY POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (počítač, notebook)

a) Co potřebujeme?

Základem této metody je lidský hlas, nejdříve se sedněme s dětmi a společnými silami vymysleme vhodnou předlohu audioknihy, kterou by děti měli namlouvat. Text a děj musí děti bavit, aby u této činnosti co nejdéle vydrželi. Zajímavá by pro děti mohla být varianta vlastního vymyšleného příběhu. Tato metoda je také určená pro dospělé. Předlohu by si měli zvolit podle oblíbeného žánru, ať už to jsou romány nebo detektivky. Volba by měla padnout na žánr, s kterým se dá více rozpracovat (efekty, hudba). Také mohou měnit hlas a posléze dotvářet konečné zvukové kulisy. Na řadu přichází výběr vhodného místa pro nahrávání mluveného slova. Doporučeno je nahrávat ve velice klidné a málo rušené místnosti. Rušivým elementem mohou být auta na ulici, televize, komunikace ostatních členů rodiny. Osvědčeným izolantem jsou papírové nosiče vajíček. Další nedílnou součástí nahrávání je počítač nebo notebook. Musí obsahovat jakýkoli program, který nám dovolí nahrávat. Na internetu můžeme nalézt volně dostupné programy ke stažení. Např. program HyperCam nebo Audio Recorder for Free 10.4. Tyto programy umožňují nahrávat hlas nebo kombinaci videa s hlasem. Podle vaši zručnosti v práci s počítačem, zvolte lehčí nebo náročnější program. Je možné, že budou programy vytvořeny v anglickém jazyce. Na internetu je však ve většině případů volně dostupná čeština do zvukových edito-


rů. Co se týká dalšího vybavení, většina notebooků má mikrofon již zabudovaný. Ovšem u osobního počítače, musíme mít mikrofon v podobě příslušenství. Mikrofon může být klasický, který se drží v ruce. Dále to může být mikrofon, který je opatřen stojanem. Mikrofon, se kterým nebudete hýbat, bude mít lepší zvukovou stopu. Také záleží na kvalitě mikrofonu. V amatérských podmínkách je vhodné užívat stolní, dynamický mikrofon. Volba mezi uzavřenými nebo otevřenými sluchátky, záleží na interpretovi. Pro lepší poslech zvukových frekvencí nejsou vhodné sluchátka – pecky. Uložit namluvenou audioknihu lze ve formátu WMA a také v nejužívanějším formátu Mp3. Nahrávku můžeme vypálit na nosiče CD nebo DVD, popř. uložit na flash disk nebo rovnou přehrát do Mp3 přehrávače.


b)Pracovní postup Zvolenou předlohu bychom měli mít přečtenou a také ji dobře znát. S vybranou předlohou, notebookem a vhodným nosičem se odebereme do tiché místnosti. Dalším doporučením je, abychom při nahrávání audioknihy seděli. Sezení je vhodné pro práci s hlasem a také pro dobré dýchání. Pokud bychom např. leželi na zádech nebo břichu, dýchání by bylo těžší a okamžitě by se to projevilo ve zvuku nahrávky. Vybranou předlohu bychom měli načítat po určitých intervalech. Záleží na každém, jak dlouhé intervaly čtení zvolí. Intervaly, jsou rozděleny na počty vět např. pro menší děti je doporučeno načítat okolo pěti vět a pro dospělé by bylo vhodné načítat sekvenci okolo deseti až třiceti vět. Pokud se podaří načíst aspoň část předlohy, poslechněme si ji. Zhodnoťme sami sebe, v kterých částech by se dalo s hlasem více pracovat. V případě nahrávání pohádek by bylo možné audioknihu nadále využívat. Např. při delší cestě autem, můžeme zabavit děti poslechem jim známého hlasu nebo ji také můžeme využít při uspávání dětí. Dalším využitím je knihu darovat.


A proto, nebojte se pustit do nahrávání vlastní audioknihy, která se může stát vaší zábavou!


HLASOVÁ CVIČENÍ Zvládnutí hlasové techniky je předpokladem pro každého, kdo potřebuje komunikovat s okolím. Nejdůležitějším základem řeči je dýchání. Základní rozcvičení dechu spočívá v klidu a hlubokém dýchání. Následuje uvolnění celého těla, vzpažení, zívnutí, protáhnutí těla a nakonec volně a líně zpátky připažit. Další důležitou technikou je fonace. Ta je důležitá pro zpříjemnění hlasu, dobrou slyšitelnost a ochranu hlasivek (dva pružné a pohyblivé záhyby sliznice v hrtanu, chráněné chrupavkami - ohryzek). Artikulace je tvorba hlásek a článkování řeči. Artikulační orgány jsou pasivní a aktivní. Pasivní (horní a dolní zuby, dáseň - artikulační základna, tvrdé patro). Aktivní (dolní a horní ret, spodní čelist, jazyk, měkké patro s čípkem, hlasivky). Dobrým procvičením hlasu je tzv. obličejová gymnastika (uvolňování mluvidel). Např. ohrnování a zatahování rtů - střídavě, současně; pohyb čelisti dopředu, dozadu, doleva, doprava, kroužit; sešpulit rty - roztažený úsměv (rty u sebe), sešpulit rty doleva, doprava, kroužit. Hlasová cvičení je vhodné provádět každý den alespoň 15 minut. Ne však v době nachlazení a nemocí ovlivňujících dýchací orgány. Za cvičení se považují zkoušky výšek a hloubek hlasu. Dobré procvičení hlasu je také interpretování několika vět pomocí nahrávacího zařízení, poslechnout si hlas a sebekriticky se zhodnotit. Např. zda vyslovujete krátce či dlouze, zda neděláte zbytečné pomlky, zda se má zvýšit či snížit hlas nebo lépe vyslovovat jednotlivá slova.

Vytvořte si svou vlastní audioknihu  

Manuál k tvorbě audioknihy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you