Page 1

FYS-NYT maj 2013 2. årgang

Foredrag om knivstik Kom og hør om Mikkels intense kamp

tAv.!shedspligt En krøllet slambert!

For meget at læse? Få hjælp til sygdomslektiecafe


01 Nyheder

Sidste nyt fra verden/PH Metropol

02 Need to know 02 tAV.!shedspligt En krøllet slambert

04 Nice to Know En kløgtig tanke eller kuriøs idé, skriv til fysnyt@gmail.com

Nyheder En forklaring på de vilde vægte Der er blevet hvisket og tisket i krogene, på toiletterne, i kantinekøen og i bag briksene i F-bygningen. Folk har været undrende, uforstående - og stemningen har været præget af ét stort spørgsmål. Nu stiller FysNyt det: >hvorfor hulan skal vi til at veje vores mad i kantinen? FysNyt fik fat i den nye kantineleder på en halvtravl tirsdag. Han kunne fortælle, at kantinen ikke har været økonomisk rentabel [woups.!] i en periode > og derfor er vejningen af maden, sammen med andre tiltag - indført som et forsøg på at få det hele til at løbe rundt. Udover de smarte elektroniske vægte har kantinen også fået egen bager på klinkegulvet og ligeledes er pasta- og frugtsalaterne i ufo-formede plasticbøtter og ’smør selv dine rugbrødsmadder’ nye tiltag. Så, altså: cremé de la cremé > til alle uforstående: forklaringen på den nye vægt-betaling er en, ikke just voldsomt flatterende, økonomi. Det er jo noget man kan glæde sig over hvis man f.eks. har fået en gastrisk bypass-operation eller af anden grund ikke kan sætte mere end 150 g fast føde til livs i en frokostpause. Så får man pludselig en meget billigere salat end før!

01


Need to know

Lidt modulering af modulerne Efter tilbagemelding fra de studerende har uddannelsesledelsen besluttet at modulerer på et par af modulerne. Det drejer sig blandt andet om modul 4. Her kommer omstruktureringen blandt andet til at ændre på de mange mindre afleverings- og gruppeopgaver, der ligger spredt over hele modulet. Derudover vil også modul 11 være i ledelsens modulmodelleringskikkert. Her vil der være fokus på, hvordan modulets tema ´teoretisk fysioterapi´ kommer til at fremstå mere tydeligt – og ligeledes vil linsen

blive stillet skarpt på balancen mellem arbejdsbelastningen, og den tid de studerende forventes at bruge på arbejdet. Hvis du oplever noget der med fordel kunne trænge til en lille modellering på dit modul; så udfyld evalueringsskemaerne der bliver sendt pr mail – eller fæld en lille besked til den modulansvarlige [og ved du ikke liiiiige hvem det er - så spørg din underviser]. Så er du nemmerlig en kammersjuk for alle de studerende der skal igennem dit modul efter dig.!

Kinesiotape for 3000,- pist væk

I sidste nummer af FysNyt efterlyste vi den travle bestiktyv, der har været på spil i al kantinens nyindkøbte rustfrie stål. Endnu har ingen grebet det mystiske fænomen på fersk gerning, men vi venter i spænding. Desværre viser det sig at den gemene bestik-krejler nu har fået selskab. I april er der forsvundet en stor kasse med kinesiotape fra et af fys-depoterne. Der er sådan rundt regnet klisterstrimler for 3.000 dask; eller, hvad der svarer til 600 soft-ice i IKEA – samtlige studerende fra 5 årgange på fys-uddannelsen kunne altså få en soft-ice hver, for de penge, som der nu er forsvundet kinesiotape for. Det er piv-ærgerligt for dem der godt kan lide soft-ice; og endnu mere frustrerende for de studerende som helt praktisk står og skal bruge tapen i deres uddannelse. Så har du lånt for 3.000,- kinesiotape fra et af depoterne; eller kender du evt. nogen der har? Så må du meget gerne lige smide en mail til fysnyt@gmail.com, eller kigge forbi uddannelsesleder Anettes kontor.

tAV.!shedspligt - en krøllet slambert Et emne der med jævne mellemrum dukker op når man taler profession, professionalisme og prototypen af ”den sublime fys”, er tavshedspligten. Bum. Alle fysioterapeutstuderende ved at den er der. Nogle ved oveni købet, at de jf. sundhedsloven § 271 kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år hvis de bryder den (av, for dén da!) >mens andre bare svagt erindrer at de på modul 1 vist nok skrev under på et papir med noget om det. >hvis du er én af dem der husker både din peronlige signatur, og hvad det var du rent faktisk underskrev den hedengangne dag på modul 1; så ved du – at tavs-

hedspligten er stjernevigtig – OGSÅ som studerende. Selv om du endnu ikke er done John og autoriseret fysioterapeut, så har du på alle måder tavshedspligt, både når det omhandler ting der sker i klasselokalet og ting også din kliniske undervisning. Det sker at vi som fysioterapeutstuderende ikke altid er lige skarpe til at overholde vores tavshedspligt. Der hvor det er nemmeste at jokke i tavsheds-spinaten, er når omgivelserne synes ganske nære; men i virkeligheden er så usandsynligt offentlige > for eksempel over en lunken latté på en café, en øl i Sigurds – eller i læsegruppens tråd på Facebook.

02


Fra Sundhedsloven: § 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, jf. dog reglerne i dette kapitel.

Derfor har FysNyt lavet en lille lækker miniguide med titlen: For at det ikke skal gøre (t) AV! (shedspligt) – det er et dårligt ordspil, men overskriften skal jo ikke føle sig alene med det. Det er egentlig meget enkelt, sidder du i bus, tog eller på café > så var din mund! Skriver du en statusopdatering, på en væg – eller sågar i en gruppe på Facebook > så knyt dine hænder. [JA, selv om en gruppe på Facebook kan synes så uskyldig og privat >så er den sørme offentlig; så hofteopererede Else hører IKKE til her]. Snakker du med en holdkammerat i kantinen > Tschyyysssss..! Dette må du til gengæld gerne: I klassesammenhæng er det i orden at referere fra din kliniske undervisning, så længe at det er i et fagligt øjemed, og så længe, at den person du omtaler, ikke kan genkendes. På denne måde kan Jørgen fra ortopædkirugisk på Hvidovre f.eks blive til ’hospitalsindlagt mand’ >og bum bummelum; Jørgen er nu camufleret på linje med B.S. i en tropisk regnskov. Så må hospitalsindlagt mand (som nu kun du ved er Jørgen fra ortopæd’en) altså gerne bruges som eksempel for at underbygge fagligheden i undervisningen. Summa summarum: Tschyyys; var din mund og dine hænder og camuflér, camuflér, camuflér.! Hvis du er interesseret i at læse mere, kan du jo slå et smut ind forbi sundhedsloven på retsinformation.dk.

Lærdom og lektiecaféer Har du nogensinde siddet en sen onsdag aften og grublet sådan en lille smule over, hvordan man bliver den perfekte fysioterapeut? Sådan en prima-fys, der bare kan alt >og som hverken stikker op for bollemælk eller en ond ortopædkirurgisk omgang sygdomslære. OM det lige var en onsdag aften det skete – det er ikke helt bevist; men faktum er, at der rent faktisk allerede er blevet spekuleret i ’prima-ultimativo-fys’-tankerne. Et af de tiltag der er tænkt som hjælp på vejen, er lektiecaféerne. I lektiecaféen får du undervisning af ældre studerende. De kender det pensum du skal igennem, og de har erfaring med både modul og eksamen. Nogle lektiecaféer er bygget op som tavleundervisning, andre som gruppearbejde og andre igen er mere praktisk orienteret. Det er en ultimativ mulighed for at blive helt skarp i kanterne på Na+/K+ -pumpen, akut inflammation og fremkaldelse af m. gluteus medius. Hvis du vil vide mere om caféerne – deres indhold, og hvem der står for dem; så er det lige på trapperne på ww.studiepol.dk

I øjeblikket er der gang i følgende caféer: Modul 2 - anatomi, modul 3 - anatomi, modul 4 - fysiologi, modul 6 - sygdomslære, modul 10 - biomekanik

03


Nice to know

Foredrag om knivstik, lammelser og divisionskampe Hip, hip, hurra..! For nu har du muligheden for at høre historien om hvordan Mikkel som 19-årig bliver stukket ned med kniv, hvilket viser sig, at give alvorlige mén og lammelser i store dele af overekstremiteten. MEN.! Som alle gode fys-historier er dette kun begyndelsen. For efter at være blevet spået sølle 5 % chance for at få førligheden tilbage i sin arm, kæmper Mikkel en intens kamp. Han begynder kort sagt, et liv i trænings- og smertehelvede >et liv der efter 4 år udmunder i et spræl-aktiv dagligdag med divisionskampe i både håndbold og fodbold. De Fysioterapeutstuderendes Råd (FSR) inviterer dig

til at møde Mikkel og hans fysioterapeut, Karsten, og høre deres historie. Deres målsætning er, at: • Give troen på, at ingen skader er umulige at arbejde med • Efterlade SAMTLIGE i lokalet med øget lyst til deres uddannelse og fremtidige arbejde • Give eksempler på, hvad det vil sige at arbejde MED sin patient • Give en spændende fortælling, som er set fra begge sider

Det hele forgår d. onsdag d. 15. maj kl. 9.00. Og bare rolig, skemaet er lagt, så du ikke behøver ikke at skulke for nogen undervisningstimer – bare mød op i C060 og bliv klogere på livet og din uddannelse.

Død over den dårlige eksamensklage Det hænder af og til at der er studerende, der er i tvivl om det dér med eksamensklager. Så i anledning af det gode forårsvejr og de nye farver på alle Metropols vægge, vil de næste afsnit føre dig trygt igennem vejen til den holdbare eksamensklage. Grund - altså, hvorfor du klager Du skal have en gedigen god grund til at klage; det vil sige at du skriftligt skal kunne argumentere for, hvorledes din eksamensvurdering ikke lever op til bekendtgørelsen om eksamener >og altså ikke bare: ”jamen jeg er jo sådan en 12’er pige, og så har jeg fået 10”. du kan klage over 3 ting: 1.Eksaminationsgrundlaget (dette er f.eks. prøvespørgsmål og –opgaver, set i forhold til uddannelsens mål og krav) 2. Prøveforløbet (det vil sige selve eksamensforløbet: ”og så kom censor ind, og så gjorde eksaminator …”) 3. Bedømmelsen (overensstemmelse mellem karakter og præstation; simpelt hen) Så er indholdet altså på plads! Når du har sendt din klage af sted kan der ske tre ting enten: 1) du får et tilbud om ny bedømmelse – en såkaldt ombedømmelse. Her bliver din prøve vurderet igen af anden censor [denne mulighed findes dog ikke ved mundtlige prøver].

2) du bliver tilbudt en ny prøve (AKA: en omprøve – hvor opfindsomt). ELLER 3) at du ikke får medhold i klagen (”smut-pomfrit”; sagde de!).

Karakterer Hvis du bliver tilbudt enten omprøve eller ombedømmelse, skal du være opmærksom på, at din første karakter på ingen måde er sikret (eller lagt i køleskabet, for at bruge sådan en fræk lille rundbold-metafor). En omprøve eller ombedømmelse, kan altså ligeså vel resultere i en lavere karakter end den du har fået ved prøven som du klager over. Dén er værd at tage med i overvejelserne.

04


Hjælp, Moar Er du frustreret over en prøve – overvejer du måske at klage, men er ikke helt sikker >så henvend dig i studieadministrationen. Her sidder Grete, et-hundre-de procent til din rådighed – og hun er skarp, både i grundlag for klager, og i hvordan man udarbejder den piv-grundige klage. Så første skridt på klagevejen kunne jo være, at aflægge hende et lille besøg.

nemlig ikke kun for at bedømme dig. Næh, han/hun er der (jf. § 29 i ’Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser’) for at tjekke at prøven forløber som den skal – og at du, som studerende, får en ensartet og retfærdig behandling hvor karakter og regler for uddannelsen er i overensstemmelse med hinanden.

Hvis du vil læse mere om regler og guideZ til den ekstra effektive eksamensklage, så klik dig evt. forbi: >BONUSafsnit< Censor Dette bonusafsnit er skrevet til dig der måske lider en Studiepol, Eksamensregler: http://www.studiepol. lillebitte smule af censorskræk, eller bare aldrig rigtig dk/Studieredskaber/Eksamen/Eksamensregler?e har forstået hvorfor din lærer altid har taget en eller ducationID=%7b9E9E28C0-2ECD-4FB5-A7DFanden ved ven med til din eksamen, som du aldrig 1C0B441CC132%7d, har set før [hint: det er ikke din lærers ven, det er en Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsretsåkaldt ’censor’]. tede videregående uddannelser: https://www.retsinMen du kan være så ganske rolig. Censor sidder der formation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142708,

05

Fys nytmaj(web)  

Maj-udgaven af de fysioterapeutstuderende på PH Metropol's eget blad. Nøj, det' for fys