Page 1

FYS-NYT december 2013 2. ĂĽrgang

Av mit arbejdsmiljø!

Enoks enorme modul 13 oplevelse


01 Nyheder

Sidste nyt fra verden/PH Metropol

02 Need to know 02 Av mit arbejdsmiljø 03 Enoks enorme modul 13 oplevelser! 04 Nice to Know Glædelig jul til alle fra redaktionen på FYS-NYT!

Nyheder

NewZ fra underviserfronten Fra januar kommer der endnu en spiller til underviserholdet >mine damer og herrer: Fysuddannelsen har netop indgået kontrakt med Charlotte Nielsen – uddannet fysioterapeut, tidligere KUF mm. Hun kommer til klubben i en periode, hvor hun blandt andet skal hjælpe med det store [GRANDE] projekt, akkrediteringen, der ligger som et ægte top-opgør i 2014. Derud over er Karin From Austeen også tilbage på banen. Hun starter op i december, og forventes at være sådan kæmpe-kampklar til januar. Hvis du vil læse mere om akkrediteringen >hiv fat i FysNyt fra oktober [og du skal finde…].

FAQ?

December er tid for kalenderlys, gran, guirlander, misteltene, julemænd, klejner, kanel, nissepiger, allehånde [det er et krydderi, John], glögg, pakkespil og ikke mindst evalueringen for de lige moduler. Så midt i konfekt og kræmmerhuse >tag dig lige tid til at svare; det er netop svarene fra de skemaer, som uddannelsen bliver justeret efter. Dine svar bliver læst, analyseret og gransket; så tvivl endelig ikke på, om det gør en forskel at du udfylder dit skema – dét gør det! Bonus-info: Faktisk bliver der lavet statistik over udvalgte spørgsmål. Jah; tænk sig – ens svar kommer med i en statistik. Uha da da – med incitament på!

01


Need to know

Forsinket skema

For det aller-allerførste, skal det lige nævnes, at Tina ’ultimativ skemaplanlægger’ Neuschwang er back in business >det betyder, at skemaerne igen bliver lagt med proper hånd fra kontoret i afsnit D; og hvilken glædelig nyhed for alle os der er glade for at have et skema! Men, det viser sig så [til FysNyts store overraskelse] at livet åbenbart ikke er lutter lagkage af den grund. For, da skemalægning (altså det ganske gevaldige puslespil med: hvem skal være hvor, hvornår) på Metropol er en ordentlig slambert af en opgave, - jah, så kan der fortsat komme perioder hvor skemaet er en smule sent ude. Op til de ulige moduler skyldes det især, at planlægningen af modul 5’s skema går forud for alle andres. Det betyder altså, at deres skema skal være på plads før alle andre skemaplanlæggere kan gå i kamp om klasseværelserne. Jah, dét vidste du nok ikke om modul 5, hva’? Dermed ikke sagt, at det er helt i orden og ganske uden frustration, når vi som studerende oplever, at Webuntis bare står og blinker blankt. Men se denne artikel som en lille forklaring, der måske kan mindske frustrationen en smule. I denne søde juletid må vi så bare huske på, at være rigtig søde ved alle de kommende modul 5’ere – for de kan jo ikke gøre for det!

Studie og juledage Der har været en del murren i krogene over placeringen af undervisning både d. 23. december og 1. og 2. januar. Og det er da også brandærgerligt, hvis man nu lige havde tænkt, at man skulle til Alperne med afgang d. 21. december og hjemkomst 3. januar. Men! Da dagene jo i bund og grund er ganske almindelige arbejdsdage, er de også fastlagt som undervisningsdage fra allerøverste Metropol-sted [det vil altså sige, at det ikke kun er os, men principielt også

jordemødre-, laborant- og bioanalytikerstuderende, der skal sidde på skolebænk i stedet for Schweizisk bjælkebænk de pågældende dage]. Desuden figurerer d. 23. + 2. + 3. faktisk som en HEL uge i modulplanlægningen. Det vil altså sige, at mere ferie betyder mindre undervisning. Bumbummelum! Det er jo ikke verdens sværeste regnestykke, men måske nok værd at tænke på, næste gang det er dig der murrer i en krog fordi du godt kan lide Alper.

Av mit arbejdsmiljø!

Det er måske ikke helt tilfældigt at arbejdsmiljø starter med ordet: AR.! For, hvis miljøet ikke er helt tiptOPTIMALT; så kan det nemlig snildt give ar – på både sind og sjæl. -okay, faktisk ér det nok virkelig tilfældigt, at arbejdsmiljø starter med ar. Men tankerækken derfra og til de konsekvenser et skidt arbejdsmiljø har, den er nu engang ganske fornuftig. Skidt arbejdsmiljø => AR!

I den seneste tid er der blevet lavet en vurdering af underviserenes arbejdsmiljø og trivsel på Metropol. Vurderingen er kommet frem til nogle resultater, der faktisk er så ganske interessante for os som studerende [nå ja, og for ledelsen og for underviserene selv, men altså…]. Det viser sig at en del undervisere føler, at det er ret krævende at være underviser. Blandt nogle af de faktorer der påvirker, bliver det blandt andet fremhævet,

02


at det stresser når studerende ikke møder op til undervisning, eller ligefrem forlader lokalet under en forelæsning. Woups! Jeg vil vædde min gamle hat på, at du aldrig nogensinde har overvejet, at det kan påvirke din undervisers nattesøvn om du lige smutter under en forelæsning; eller måske slet ikke møder op til en klassetime. Men hvis du nu tænker over det, så kan du sådan set

være med til at gøre en forskel i andres liv, blot ved at se din egen adfærd fra din undervisers perspektiv. Og her kunne man så fortsætte med teorier om god karma og ’man bliver hvad man spiser’ [eller…]. Pointen er blot, at en dørmand har sgu følelser >og så overlever min gamle hat forhåbentlig også denne artikel.

Enoks enorme modul 13 oplevelser! I sidste udgave af FysNyt bragte vi et interview med Sabine, der havde tilbragt sit modul 13 i Tanzania. Det viser sig imidlertid, at Sabine langt fra er den eneste modul 13-studerende, der har oplevet vilde og eksotiske ting udenfor de ellers så velkendte fys-rammer. Enok har været på, hvad han selv betegner som: ”det sjoveste og mest lærerige modul jeg har haft under uddannelsen” . Så spænd læsebrillen, og gør dig klar til at læse om Enoks enorme modul 13 oplevelser!

Hej Enok. Du har lige været på modul 13, og tænk sig > på ergoterapeutuddannelsen. But why? Modul 13 hos ergo skal man vælge hvis man interesserer sig for innovation og interprofessionelt arbejde. Modulet handler om innovative løsninger i sundhedssektoren, og i samarbejde med de professioner der vælger faget. Jeg synes også at fys uddannelse til tider kan blive lige lovligt fys nørdet, ikke det er skidt at være nørdet, men nogle gange er det sjovt

og lærerigt at være det i andre sammenhænge. Men altså: hvorfor skal man lige vælge sit modul 13 på ergo-uddannelsen? Det skal man gøre fordi man lærer at tænke innovativt. Det er noget vi har brug for at kunne når vi står overfor problemer der virker til at have en løsning. Den situation tænker jeg man ofte kan støde på i sit virke som fysioterapeut.

03


Du fortæller, at der var studerende fra mange forskellige nationer [blandt andet USA og Finland]. Hvad gør det ved undervisningen? For det første taler alle naturligvis engelsk. Der ud over opdager man hvor ens faget i de enkelte lande er, men hvor forskellige folk fra fx Finland og USA er fra os danskere. Altså på en god måde. Nu siger du også, at du har arbejdet meget innovativt - så bliver jeg jo nysgerrig. Så for at finde ud af hvad du kan, har jeg forberedt en lille opgave. Hvis jeg nu siger hoftestabilisering hvad er så den første vanvittigt innovative idé, der kommer til dig? Nu er hoftestabilisering i sig selv ikke noget problem,

måske kan øvelserne være kedelige at lave hvis man har brug for dem. Så en pt. har brug for noget motivation, for at lave øvelserne, noget leg måske. Vigtigt at huske på at Innovation ikke kun består af at finde på mere eller mindre skøre ideer, det handler om af finde ideer der virker. Og så lige her på falderebet. Hvis nu NRS-skalaen kunne bruges til at vurdere moduler, hvor ligger dit modul 13-forløb så, på en skala fra 0-10 [hvor 0 er ingen jubel; og 10 er størst tænkelige jubel]. 11, Modul 13 på ergoterapeutuddannelsens innovations forløb, har været det sjoveste og mest lærerige modul jeg har haft under uddannelsen.

Nice to know

Storlækker i en studietrøje Efter i en lang periode at have kæmpet en brav kamp, er der nu endelig ved at ske noget vedrørende de efterspurgte studietrøjer. Der er blevet grædt, svedt og tænkt så det hele har knaget; men nu er løsningen omsider kommet (sådan nogenlunde) i hus. I samarbejde med FLR (de fysioterapeutstuderendes landsråd) er der nemlig blevet lavet en plan, således

at trøjerne kan bestilles over internettet, og dermed bliver hele trøjebestillings/-betalingssceancen usandsynligt meget nemmere for den enkelte fysioterapeutstuderende. Bestillingssystemet forventes at være på plads engang i løbet af 2014 > så, sig ”adios” til kulden og ”er det os?” til din nye studietrøje.

Forskningsassistent-factor? Står der forskningsassistent i panden på dig? Så er det bare med at holde ører og øjne åbne når fys-uddannelsen igen slår 5 stillinger som forskningsassistenter op til foråret. Det er her du har mulighed for at få lov til at være med i et forskningsprojekt4real, og går du og overvejer kandidatuddannelse eller andet der lugter lidt af forsk – så er det da så absolut en idé at smide en ansøgning afsted efter én af de eftertragtede assistentstillinger.

04

Fys-Nyt: december 2013  

De fysioterapeutstuderene på PH Metropol's eget blad, med alt væsentligt der rør sig på uddannelsen!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you