Page 1

BEWEEG EN LEER!


Sommige kinderen hebben behoefte aan ontspanning, andere aan beweging. De een wil zich uiten, de ander is zichzelf even kwijt. Als leerkracht is het een hele kunst om alle leerlingen de aandacht te geven die ze verdienen.   En ze vaardigheden te leren die ze nodig hebben.   Want het is belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten, hun lichaam goed kennen en hun eigen spanningsboog herkennen. Om hen hiermee te helpen, hebben wij verschillende edities van De klas beweegt! ontwikkeld die vanaf 2011 zowel digitaal als in gedrukte vorm beschikbaar zullen zijn.

De klas beweegt! - editie Classic Een klassikale methode voor alle groepen van het basisonderwijs. Door de korte oefeningen leren de kinderen om houding, beweging en ontspanning te integreren in een dagelijkse werksituatie.   De spanningsboog wordt doorbroken en daarna is de aandacht weer helemaal bij de les. De klas beweegt! bestaat uit 7 kalenders en handleidingen, voor elke groep een, waarbij groep 1 en 2 zijn samengevoegd. Elke maand heeft een ander thema, zoals Uitdrukken van emoties in september en Stabiliteit in februari. Daarnaast heeft elke groep een eigen thema. Groep 4 heeft bijvoorbeeld het thema Sprookjes en groep 8 Spannende tijden/beroepen.

De kinderen komen de klas binnen. Asha kijkt verdrietig. Tom barst bijna uit elkaar van vrolijkheid en Demi’s ogen zijn onpeilbaar. Wat gaat er in hun hoofdjes om?


De oefeningen zijn gevarieerd: er zijn o.a. evenwichts-   en bewegingsoefeningen en stilte- en klankoefeningen.   Ze zijn afgestemd op de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling en bouwen voort op de natuurlijke ontdekkings- en uitingsdrang van kinderen. Gedurende de hele schooldag ervaren ze de veelzijdigheid in bewegingsmogelijkheden. Het resultaat is dat kinderen met meer plezier bewegen en een positief lichaamsbewustzijn krijgen.

De klas beweegt! – editie 3.0 De klas beweegt! 3.0 is de geheel vernieuwde en uitgebreide versie van De klas beweegt! Classic.   In deze interactieve editie brengen kinderen hun eigen beweeggedrag in kaart. Ze leren om beweging te integreren in hun dagelijks leven, niet alleen in de klas, maar ook buiten de school en thuis.   Het materiaal is beschikbaar als digiboard toepassing en als gedrukt pakket, en het bestaat uit de opdrachten van De klas beweegt! uitgebreid met werkbladen, beweegideeën en de beweegagenda. De klas beweegt! 3.0 op digiboard heeft ongekende mogelijkheden. De opdrachten zijn ingedeeld op trefwoord. Klik je een trefwoord aan, dan volgt er een aantal speelse activiteiten die betrekking hebben op het gekozen trefwoord. Als leerkracht kun je voor elk kind een andere activiteit kiezen, dat wat hij of zij nodig heeft. De kinderen brengen in kaart hoeveel ze bewegen, hoe, waar en met wie. Hoe voelt je lichaam na een middag computeren? En na een zwemwedstrijd? Welk deel van je lichaam heeft zich ingespannen? Welk deel is toe aan ontspanning? De kinderen krijgen de tijd en aandacht om op de werkbladen en het digiboard hun gevoelens en ervaringen op te schrijven en te delen met anderen. Het resultaat is dat hun beweegervaringen beklijven.


Je kijkt goed naar de kinderen als ze binnenkomen om te zien hoe ze zich voelen. Wie is vrolijk? Wie verdrietig? Wie is nog stijf van het voetballen gisteren? Bij het kringgesprek of op andere momenten van de dag dat je niet om de emoties heen kunt, koppel je de foto’s van de kinderen op het digibord aan de emoties die je waarneemt. Nu kun je activiteiten zoeken die passen bij de stemming in de klas. De kinderen ervaren dat ze gezien zijn en je helpt hen om te uiten wat ze voelen. Als leerkracht kun je activiteiten die het kind in de klas heeft gedaan, printen en meegeven voor thuis. Iedereen die het kind begeleidt, zowel ouders als therapeuten, kunnen deze activiteit verder met hem oefenen. Spelenderwijs bouwt ieder kind een beweegdossier op dat mee kan naar huis en naar het volgende leerjaar.

De klas beweegt! - editie Speciaal In het speciaal onderwijs hebben kinderen een extra steuntje in de rug nodig. Daarom ontwikkelen wij nu een editie die aansluit bij de leerlijnen van het speciaal onderwijs. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht voor de fijne motoriek. Met deze methode leren kinderen om tot zichzelf te komen en van daaruit aan voor hen relevante vaardigheden te werken. Dit doen ze met name door de zintuigen te gebruiken, waaronder het houdings- en evenwichtsgevoel, de tast, het zien en het horen. Het kind wordt zelfredzamer en krijgt schoolse vaardigheden beter onder de knie. Deze editie zal in september 2011 beschikbaar zijn.


Groep 5 - Januari

Groep 8 - Januari

Groep 1&2 - September

Groep 7 - Juni Groep 6 - September

Voorbeelden van kalenderbladen   uit De klas beweegt! editie Classic

Voorbeelden van werkbladen, beweegopdrachten en beweegideeĂŤn uit De klas beweegt! editie 3.0


Beweeg je mee? Fysio Educatief, opgericht door Elise Sijthoff, is een innovatieve uitgeverij die gespecialiseerd is in gezondheidseducatie, gericht op kinderen en hun omgeving.   Fysio Educatief wil zo veel mogelijk mensen in beweging brengen en – in het kader van preventieve gezondheidszorg – een hoger kennisniveau bieden over hun eigen lichaam en zelfzorg mogelijkheden: van 0 tot 100+. Wij bieden een platform om dit gedachtengoed uit te werken en te verspreiden. Hiervoor werken wij samen met vele (inter)nationale partners op het gebied van gezondheidseducatie. Het platform is in ontwikkeling en zal bestaan uit verschillende onderdelen: de Buurt Beweegkaart, Jouw Beweegverhaal, het Beweeg E-magazine, regionale Beweegbeurzen en Ouderavonden. Onze aanpak, waarbij leerkrachten en ouders daadwerkelijk ondersteund worden bij hun opvoedtaken, wordt door velen omarmd. Bent u leraar, ouder, opa, tante, directeur, beleidsmedewerker, ondernemer of beweegfan? Als u ideeën heeft voor dit platform, nodigen wij u graag uit voor een gesprek! Meer informatie kunt u vinden op www.beweeg.nl

e-magazine beweeg In ons E-magazine maken wij initiatieven zichtbaar en houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Fysio Educatief Groenburgwal 59 1011  HT Amsterdam T 020 - 626 57 57 E info@beweeg.nl W www.beweeg.nl

Beweeg en leer!  

Leaflet van Fysio Educatief Amsterdam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you