Page 1

1

www.fyrirtaekjaposturinn.is

1.tbl. • 2.árg 2012

Góðir hlutir gerast í réttu vinnuumhverfi Fyrirtækjasvið Pennans útvegar allt fyrir skrifstofuna Bls. 3

Frábær þjónusta en samt lægra verð! Brjánn Jónsson framkvæmdastjóri Símafélagsins Bls. 4 & 5

Hágæða IP eftirlitsmyndavélar fyrir fyrirtækið þitt Svar Tækni ehf Bls. 6

Hreinlætisvörur heildarlausnir fyrir fyrirtæki Takk hreinlæti ehf Hressingar ehf. Bls. 9

Fyrsta sjálfsafgreiðslu skýið á Íslandi Nethönnun ehf Bls. 13

Ráðstefnur, fundir eða hópefli >Bls.15

est aenean turpis amet ugue, risus nunc!\

Skemmtigarðurinn SmáralinD


Fyrirtækjapósturinn er nýr valkostur á auglýsingamarkaði fyrir fyrirtæki sem vilja kynna vörur sínar og þjónustu fyrir öðrum fyrirtækjum. Það þekkja allir fyrirtækjaeigendur og rekstraraðilar kostnaðinn sem fylgir markaðssetningu. Valkostirnir eru gríðarlega margir og kostnaðurinn ógurlegur fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Því er Fyrirtækjapósturinn svo kærkomin nýjung fyrir íslensk fyrirtæki. Það er ódýrt að auglýsa hjá okkur og auglýsingin nær beint á þinn markhóp. Það er ánægjulegt að sjá fyrsta tölublað Fyrirtækjapóstsins verða að veruleika. Ég vona að stjórnendur- og innkaupastjórar fyrirtækja um allt land lesi blaðið og noti sér þjónustu og tilboð þeirra fyrirtækja sem markaðssetja sig með því að auglýsa í Fyrirtækjapóstinum.

3

Frábær þjónusta en samt lægra verð! Brjánn Jónsson, framkvæmdastjóri Símafélagsins ehf

5

Góðir hlutir gerast í réttu vinnuumhverfi

Ótrúlega einfalt og sniðugt

Fyrirtækjasvið Pennans er með sérsniðna lausn fyrir fyrirtækið þitt. Við útvegum allt fyrir skrifstofuna og erum vel í stakk búin til að mæta fjölbreyttum þörfum ólíkra fyrirtækja.

Magnús Steingrímsson, framkvæmdastjóri Snerta

9

Allt fyrir fyrirtækið VALUR Ásberg Valsson, framkvæmdastjóri Hressingar ehf.

Hjá Fyrirtækjasviði Pennans gengur þú að framúrskarandi þjónustu og faglegri ráðgjöf. Við leggjum áherslu á fyrirhafnarlaus og þægileg viðskipti og bjóðum fyrirtækjum í heildarviðskiptum við Pennann margvísleg sérkjör og fríðindi. Láttu okkur sjá um húsgögnin, rekstrarvörurnar, kaffivélina og ritföngin og einbeittu þér að því sem þú gerir best. Hafðu samband við söluráðgjafa okkar í síma 540 2050 eða sendu okkur póst á pontun@penninn.is

Útgefandi Fyrirtækjapóstsins er 1949 ehf. Ábyrgðarmaður er Friðjón B. Gunnarsson Umbrot og hönnun: Tomasz Urban 1949 ehf Stórhöfða 15 110 Reykjavík, Ísland Sími : 533-1510 Netfang: fbg@fbg.is

Verið jafnframt velkomin í verslanir okkar í Skeifunni og Hallarmúla.

Penninn | www.penninn.is | pontun@penninn.is | sími 540 2000


4

5

FRÁBÆR FRÁBÆR ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA ENEN SAMT SAMT LÆGRA LÆGRA VERÐ VERÐ

Símafélagið Símafélagið NetiðNetið

Þjónusta Þjónusta og stöðugleiki! og stöðugleiki!

F F

ADSL ADSL

VDSL VDSL

Símafélagið Símafélagið ehf (sem ehf hét (sem áður hét SIP ehf áðuren SIP súehf nafngift en sú nafngift þótti fullþótti tyrfinfull og tyrfin tæknitengd) og tæknitengd) var stofnað varístofnað ágúst 2008 í ágúst 2008 af fjórumafeinstaklingum. fjórum einstaklingum. FljótlegaFljótlega bættist sá bættist fimmtisá við fimmti við og fyrir um og ári fyrir síðan um ári tveir síðan við til tveir viðbótar. við til viðbótar. Hluthafarnir Hluthafarnir sem allir sem eru starfsmenn allir eru starfsmenn félagsinsfélagsins eru því sjö eru talsins því sjö í talsins í dag, allir dag, með allir jafnan með eignarhlut. jafnan eignarhlut.

Ljósleiðari Ljósleiðari

G.SHDSL G.SHDSL

yrirtækjapósturinn yrirtækjapósturinn kíkti í heimsókn kíkti í heimsókn til Símafélagsins til Símafélagsins ehf. sem ehf. staðsett sem staðsett er á Stórhöfða er á Stórhöfða 23. Ég hitti 23.Brján Ég hitti Brján Jónsson,Jónsson, framkvæmdastjóra framkvæmdastjóra Símafélagsins Símafélagsins ehf, og ehf, og spjallaði við spjallaði hann við um hann upphafið, um upphafið, núið og framtíðina. núið og framtíðina.

Hluthafahópurinn Hluthafahópurinn er fjölbreyttur er fjölbreyttur og hafa bæði og hafa bæði starfsmenn starfsmenn og eigendur og eigendur Símafélagsins Símafélagsins unnið til lengri unnið til lengri og skemmri og skemmri tíma hjá helstu tíma hjá fjarskiptafyrirtækjum helstu fjarskiptafyrirtækjum landsins, landsins, Símanum,Símanum, Vodafone, Vodafone, Hive, TaliHive, (bæðiTali eldra (bæði og eldra og yngra) ogyngra) Mílu auk og Mílu fleiriauk stórra fleiri tæknifyrirtækja. stórra tæknifyrirtækja. Hlutfallsleg Hlutfallsleg reynsla starfsmanna reynsla starfsmanna er því gríðarleg er því gríðarleg og ogSímafélagið Símafélagið býður fyrirtækjum býður fyrirtækjum af öllum stærðum af öllum stærðum og og stendur Símafélagið stendur Símafélagið að því leyti aðafar því leyti vel í afar sóknvel sinni í sókn inn sinni gerðum inn upp gerðum á alhliða upp á fjarskiptaþjónustu alhliða fjarskiptaþjónustu á lægra verði á lægra verði á fjarskiptamarkaðinn. á fjarskiptamarkaðinn. en helstuen keppinautar. helstu keppinautar. Sú staðreynd Sú staðreynd að félagið aðsníður félagið sníður þjónustuþjónustu sína sérstaklega sína sérstaklega að þörfum aðfyrirtækja þörfum fyrirtækja veitir því veitir því Eiginleg starfsemi Eiginleg starfsemi félagsinsfélagsins hófst haustið hófst2008 haustið á einum 2008 á einum sérstöðusérstöðu á markaðnum á markaðnum þar sem boðleiðir þar sem boðleiðir eru stuttar, eru stuttar, mestu umrótstímum mestu umrótstímum í íslenskuí samfélagi íslensku samfélagi í seinni tíð, í seinni tíð,ákvarðanataka ákvarðanataka snögg ogsnögg sveigjanleg, og sveigjanleg, tæknilegtæknileg þekking þekking nánar tiltekið nánar1.tiltekið nóvember. 1. nóvember. Samkvæmt Samkvæmt Brjáni hafði Brjáni þaðhafðimikil það og þjónustustig mikil og þjónustustig hátt. Þetta hátt. fernt Þetta ásamt fernt ásamt veruleg áhrif, veruleg bæði áhrif, duttu bæði upp duttu fyrir upp ýmsir fyrir ýmsir hagstæðum hagstæðum verðum eru verðum lykilþættir eru lykilþættir við val á við val á heildsölusamningar heildsölusamningar sem félagið semhafði félagið tryggt hafði sértryggt og eins sér og samstarfsaðila eins samstarfsaðila vegna fjarskiptaþjónustu. vegna fjarskiptaþjónustu. var miklum varerfiðleikum miklum erfiðleikum bundið að bundið fá búnað að fá tilbúnað landsins til landsins auk þess auk semþess ekki sem var hægt ekki var að treysta hægt aðinnkaupsverðum treysta innkaupsverðum Að sögn Brjáns Að sögn hefur Brjáns Símafélagið hefur Símafélagið þróað mjög þróað fullkomið mjög fullkomið vegna síbreytilegs vegna síbreytilegs gengis íslensku gengis krónunnar. íslensku krónunnar. Þrátt ÞráttIP símkerfi IP fyrir símkerfi íslenskan fyrir íslenskan fyrirtækjamarkað fyrirtækjamarkað byggt á byggt á fyrir erfitt fyrir árferði erfittogárferði síbreytilegt og síbreytilegt rekstrarumhverfi rekstrarumhverfi í íopinni hugbúnaðarlausn opinni hugbúnaðarlausn sem nefnist semAsterisk. nefnist Asterisk. upphafi og upphafi næstuog misseri næstuá misseri eftir þááhéldu eftir þá eigendur héldu eigendur sínu sínu Viðskiptavinum Viðskiptavinum Símafélagsins Símafélagsins býðst aðgangur býðst aðgangur að því að því striki og hefur striki og vöxtur hefur starfseminnar vöxtur starfseminnar verið ör allar veriðgötur ör allar götur símkerfi ísímkerfi hýstu umhverfi, í hýstu umhverfi, þar sem allur þar sem tækjabúnaður allur tækjabúnaður síðan. síðan. fyrir símkerfið fyrir símkerfið er hýsturer miðlægt hýstur miðlægt og það eina og það semeina er sem er staðsett staðsett hjá viðskiptavinum hjá viðskiptavinum eru símtækin. eru símtækin. Símarnir Símarnir Símafélagið Símafélagið hefur á undanförnum hefur á undanförnum þremur árum þremur byggt árum byggt sem Símafélagið sem Símafélagið flytur sjálft flytur inn sjálft og selur inn eða og selur leigireða semleigir sem upp afar upp öflugt afar dreifikerfi öflugt dreifikerfi til jafns við til jafns stærstu við stærstu hluta af lausninni hluta af lausninni eru með íslensku eru með viðmóti. íslensku viðmóti. Símkerfi Símkerfi sambærileg sambærileg kerfi hérlendis kerfi hérlendis og nær burðarnetið og nær burðarnetið nú yfir nú yfir Símafélagsins Símafélagsins veitir notendum veitir notendum alla þá möguleika alla þá möguleika sem sem allt höfuðborgarsvæðið allt höfuðborgarsvæðið auk Akureyrar auk Akureyrar og ýmissaog svæða ýmissa svæða hefðbundnir hefðbundnir eru án viðbótargjalda eru án viðbótargjalda eins og algengt eins oger algengt er á NA-landi. á NA-landi. Mikill metnaður Mikill metnaður hefur verið hefur lagður verið í trausta lagður í trausta með önnur með símkerfi. önnur símkerfi. innviði oginnviði öflugtog burðarnet öflugt burðarnet og segir Brjánn og segir aðBrjánn það skili að það skili sér á áþreifanlegan sér á áþreifanlegan hátt í mikilli háttánægju í mikillinúverandi ánægju núverandi og og Símtöl viðskiptavina Símtöl viðskiptavina eru gjaldfærð eru gjaldfærð í samræmi í samræmi við þann við þann nýrra viðskiptavina. nýrra viðskiptavina. Hraður vöxtur Hraður Símafélagsins vöxtur Símafélagsins hefur hefur fjölda sekúndna fjölda sekúndna sem talaðsem er ítalað símann. er í Þannig símann.greiðir Þannig greiðir þó ekki verið þó ekki með verið öllu með þrautalaus öllu þrautalaus því á köflum því áhefur köflum hefurviðskiptavinurinn viðskiptavinurinn eingöngueingöngu fyrir þannfyrir tíma þann semtíma talaðsem er talað er þurft að láta þurfthendur að látastanda hendurfram standa úr ermum fram úrvið ermum að auka við að auka í símann en í símann ekki fyrir en ekki hverja fyrir byrjaða hverjamínútu byrjaðaeins mínútu og hjá eins og hjá afköst ogafköst bæta og gæði bæta í takt gæði við íauknar takt viðkröfur auknar ogkröfur og samkeppnisaðilum. samkeppnisaðilum. Samkvæmt Samkvæmt Brjáni þýðir Brjáni þetta þýðir fyrir þetta fyrir sívaxandisívaxandi umferð. umferð. Það hefurÞað þó hefur gengið þógiftusamlega gengið giftusamlega og og viðskiptavini viðskiptavini Símafélagsins Símafélagsins um það bil um25% þaðlægri bil 25% lægri í dag stendur í dagundirliggjandi stendur undirliggjandi rekstur traustum rekstur traustum fótum þófótumnotkunargjöld þó notkunargjöld til viðbótar til viðbótar við lægri við mínútuverð. lægri mínútuverð. að sjálfsögðu að sjálfsögðu megi lengi megi gera lengi gottgera betra. gott betra. Af ofansögðu Af ofansögðu má ljóst vera má ljóst að sérstaða vera að sérstaða Símafélagsins Símafélagsins liggur fyrst liggur og síðast fyrst og í góðri síðast ogí góðri persónulegri og persónulegri þjónustuþjónustu hæfra tæknimanna hæfra tæknimanna og lágumog sanngjörnum lágum sanngjörnum verðum. verðum. Það Það er amk bjargföst er amk bjargföst skoðun Brjáns skoðun ogBrjáns sú sýnog sem sú hann sýn sem hann byggir rekstur byggirog rekstur uppbyggingu og uppbyggingu Símafélagsins Símafélagsins á. á.

ADSL erADSL í boðierum í boði allt um land. allt Allar land. ADSL Allartengingar ADSL tengingar VDSL tenging VDSL tenging með alltmeð að 50Mb/s allt að 50Mb/s hraða. hraða. frá Símafélaginu frá Símafélaginu eru meðeru alltmeð að 12Mb/s allt að 12Mb/s hraða. hraða.VDSL tengingar VDSL tengingar eru í boði eruþar í boði semþar sem Hægt erHægt að fáer tengingar að fá tengingar með auknum með auknum upphraða upphraða fjarlægð fjarlægð frá símstöð frá símstöð er óveruleg. er óveruleg. (2 Mb/s). (2 Mb/s). Símafélagið Símafélagið býður ljósleiðara býður ljósleiðara á sínumáeigin sínum kerfum eigin kerfum G.SHDSL G.SHDSL tengingar tengingar henta vel henta fyrirvel minni fyrir minni í Reykjavík. í Reykjavík. Í boði eru Í boði tengingar eru tengingar með 50Mb/s, með 50Mb/s, og millistór og millistór fyrirtæki fyrirtæki sem þurfa semjafnan þurfa jafnan 100Mb/s, 100Mb/s, 200Mb/s 200Mb/s hraða, og hraða, jafnvel og enn jafnvel stærri. enn stærri. hraða í báðar hraða íáttir. báðar áttir.

ÓdýrtÓdýrt til útlanda! til útlanda!

Sími Sími

Símafélagið Símafélagið býður upp býður á símaþjónustu upp á símaþjónustu fyrir IP símkerfi fyrir IP símkerfi og flestar og gerðir flestarISDN gerðir símkerfa, ISDN símkerfa, og svo og svo auðvitað auðvitað venjulega venjulega fastlínu.fastlínu. Verðin eru Verðin mjög eru hagstæð mjög hagstæð og er einungis og er einungis rukkað rukkað fyrir talaðar fyrir talaðar sekúndur, sekúndur, ekki hverja ekkibyrjaða hverja byrjaða mínútu mínútu eða hverjar eða hverjar byrjaðarbyrjaðar 10 sekúndur. 10 sekúndur. Sekúndumælingin Sekúndumælingin og lægriog mínútuverðin lægri mínútuverðin skila sérskila síðan sérí talsvert síðan í talsvert lægri notkunargjöldum. lægri notkunargjöldum.

Enginn stofnkostnaður! Enginn stofnkostnaður!

Hýst símkerfi Hýst símkerfi

Símafélagið Símafélagið býður upp býður á hýst uppsímkerfi á hýst símkerfi fyrir allar fyrir stærðir allar stærðir fyrirtækja. fyrirtækja. Símafélagið Símafélagið starfrækir starfrækir hýst hýst símkerfisímkerfi fyrir fjöldann fyrir fjöldann allan afallan fyrirtækjum, af fyrirtækjum, allt frá einyrkjum allt frá einyrkjum upp í 100 upp manna í 100 skrifstofur. manna skrifstofur. Hafðu samband Hafðu samband við okkur viðí síma okkur415 í síma 1500 415 ef1500 þú hefur ef þúáhuga hefurááhuga að fá kynningu á að fá kynningu á hýstu álausninni hýstu lausninni okkar. okkar.

& öruggt! ÓdýrtÓdýrt & öruggt!

Lén &Lén póstur & póstur

Nú býður NúSímafélagið býður Símafélagið upp á vefuppog á vefpósthýsingu og pósthýsingu á mjög hagstæðu á mjög hagstæðu verði. Hefðbundin verði. Hefðbundin uppsetning uppsetning innheldur innheldur 10GB diskapláss, 10GB diskapláss, DNS hýsingu DNS hýsingu og ótakmarkaðan og ótakmarkaðan fjölda pósthólfa. fjölda pósthólfa.

Öll verð Öll og verð nánari og nánari upplýsingar upplýsingar má finna má finna á www.simafelagid.is á www.simafelagid.is


Hágæða IP eftirlitsmyndavélar

Gunnar Jón Yngvason  Löggiltur leigumiðlari  Löggiltur fasteigna,fyrirtækja og skipasali  Barónsstíg 5, Reykjavík 

Að undanförnu hefur þörfin fyrir eftirlitsmyndavélar aukist vegna tíðra innbrota. En það má nota þær í fleira en að góma þjófa. Margir stjórnendur nota fjarskoðun á myndefninu til að bæta þjónustuna, t.d að fjölga fólki á vakt ef mikið álag er. Þetta geta stjórnendur gert án þess að vera á staðnum því hægt er að skoða beina útsendingu úr eftirlitsvélunum hvar sem er í gegnum læsta nettengingu, eina sem þarf er aðgangslykill sem eingöngu stjórnendurnir hafa.

Sími: 5173500

     

Eldshöfði 375 fm  

Eldshöfði 375 fm 

Eldshöfði 375 fm   Eldshöfði 375 fm 

Til leigu, húsnæðið er allt  á einni hæð, malbikað    plan fyrir utan aðstaða til  að taka á móti gámum.    Hagstætt leiguverð. 

Til leigu, húsnæðið er allt  á einni hæð, malbikað  plan fyrir utan aðstaða til  að taka á móti gámum. 

Til leigu, húsnæðið er allt  á einni hæð, malbikað  plan fyrir utan aðstaða til  að taka á móti gámum. 

Hagstætt leiguverð. 

Hagstætt leiguverð. 

 

Eftirlitsmyndavélakerfi – 4 VÉLAR

Eftirlitsmyndavélakerfi – 6 VÉLAR

Fjórar IP tengdar eftirlitsmyndavélar frá Brickcom Netþjónn með 2TB gagnageymslu Vandaður Avigilon stjórnhugbúnaður PoE netskiptir fyrir 4 vélar

Sex IP tengdar eftirlitsmyndavélar frá Brickcom Netþjónn með 2TB gagnageymslu Vandaður Avigilon stjórnhugbúnaður PoE netskiptir fyrir allt að 8 vélar

370.225 m/vsk

483.175 m/vsk

Hagstætt leiguverð. 

VIÐ LEIGJUM ATVINNUHÚSNÆÐI         

Svar tækni er viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Brickcom á Íslandi

Til leigu, húsnæðið er allt  á einni hæð, malbikað  plan fyrir utan aðstaða til  að taka á móti gámum. 

     

Eldshöfði 375 fm   Til leigu, húsnæðið er allt  á einni hæð, malbikað  plan fyrir utan aðstaða til  að taka á móti gámum. 

Hagstætt leiguverð. 

Eldshöfði 375 fm 

Eldshöfði 375 fm   Eldshöfði 375 fm 

Til leigu, húsnæðið er allt  á einni hæð, malbikað  plan fyrir utan aðstaða til  að taka á móti gámum. 

Til leigu, húsnæðið er allt  á einni hæð, malbikað  plan fyrir utan aðstaða til  að taka á móti gámum. 

Hagstætt leiguverð. 

Hagstætt leiguverð. 

Til leigu, húsnæðið er allt  á einni hæð, malbikað  plan fyrir utan aðstaða til  að taka á móti gámum. 

Hagstætt leiguverð. 

Ert þú með augun á fyrirtækinu?

SÍÐUMÚLA 35 - SÍMI 510 6000 - WWW.SVAR.IS


8

LOREM IPSUM DOLOR buy.is SIT AMET LOREM B

uy.is er næstum því þriggja ára gömul netverslun sem opnaði í september mánuði 2009. Buy.is er óvenjuleg netverslun að því leitinu til að enginn vörulager er til staðar á Íslandi. Vöruframboðið einkennist af óskum viðskiptavinanna og miðar að því að varan sé seld á lægra verði en gengur og gerist í verslunum sem halda stóran lager og eru með mikla yfirbyggingu. Allar vörur sem Buy.is selur eru fluttar inn til Íslands erlendis frá. Vöruverðið er því oftast lægra heldur en innlendir dreifingaraðilar bjóða í heildsölu til sinna viðskiptavina. Vinsældir Buy.is eru því mestar á meðal viðskiptavina en síður hjá innlendum dreifingar- og söluaðilum. Þar sem Buy.is er eingöngu á netinu spyr fólk oft hvernig það eigi að bera sig að við að panta vörur. Ef varan er auglýst til sölu á vefnum, þá er mjög einfalt að búa sér til aðgang en það er gert með því að skrá netfang og leyninúmer ásamt kennitölu og öðrum persónuupplýsingum. Því næst er varan sett í innkaupakörfuna og ef búið er að versla, þá er farið

í að ganga frá greiðslu. Þá er heimilisfangið staðfest sem senda á vöruna til nú eða valið að sækja hana til okkar. Svo velurðu greiðslumátann sem hentar þér en það er hægt að millifæra, greiða með kreditkorti eða kortaláni. Þegar þessu ferli er lokið og greiðsla framkvæmd, telst pöntunin gild og staðfest og fer þá í pöntunarferli hjá okkur. Frá því að pöntun er staðfest, tekur að jafnaði 1-2 vikur að fá vöruna í hús og afhenda hana til viðskiptavina. Ef varan er ekki á vefnum, er mjög auðvelt að senda okkur tölvupóst með “hlekk” á vöruna. Þá sendum við verð og nánari upplýsingar tilbaka. Þannig stjórna viðskiptavinirnir vöruúrvalinu til jafns við okkur. Hjá Buy.is er lögbundin 2 ára ábyrgð til neytenda og 1 ár til fyrirtækja. Þjónustan er mjög mikilvægur þáttur og leggjum við mikla áherslu á að viðskiptavinir okkar geti alltaf gengið að því sem vísu að verkstæði okkar sé opið og til staðar fyrir þá með alla hluti. Buy.is lækkar vöruverð á Íslandi. Taktu þátt í því með okkur og verslaðu þína vöru hjá okkur.


fyrirtækjafánar • hátíðarfánar þjóðfánar • borðfánar • bannerar

n.is

men s i k r e www.m

Sérsaumuð jakkaföt á aðeins 69.990.- m.vsk. Jakkafot.is Stórhöfða 15 110 Reykjavík Sími 533-1510 Netfang: fbg@fbg.is


FYRSTA

SJÁLFSAFGREIÐSLU

SKÝIÐ

Á ÍSLANDI Hluti af

Af umfra m

Nethönnun

no t

n ku

1GB

99 kr.

ÞÚ GREIÐIR

AÐEINS FYRIR NOTKUN

VPS

Hýsing aðeins

Frá 4 kr./klst

199 kr.

ENGIN

Prófaðu VPS þjónustu x.is í fyrsta sjálfsafgreiðslu skýinu á Íslandi.

á mánuði

BINDING

SETTU UPP ÞINN EIGIN WINDOWS SERVER Á 5 MÍN !

Kaupa Lén

FRÍTT

DNS þjónusta DNS er ein af grunnstoðum Internetsins en allir sem eiga lén þurfa að lágmarki DNS hýsingu ætli þeir að nýta lénið til einhvers. Til þess að virkja tölvupóst, vefsvæði eða bara vísa léninu eitthvað annað þarf að vista lénið á DNS þjónum hýsingaraðila.

Hýsing

VPS netþjónar

Hýsingarþjónusta x.is skiptist í tvennt, vefhýsingar og tölvupósthýsingar.

Venjulegar hýsingar henta ekki öllum og því býður x.is einnig VPS netþjóna.

Allt viðmót hýsinganna er mjög einfalt og getur notandinn sett upp vefsvæði og netföng í nokkrum skrefum. Notendur fá aðgang að fullkomnu stjórnborði þar sem þeir geta stofnað alla þjónustu sjálfir.

VPS netþjónar henta einkar vel fyrir stærri verkefni og fyrir þá sem vilja ráða sér algerlega sjálfir. Þannig hafa notendur fulla stjórn á hvernig öllum stillingum netþjóns er háttað.

Öll verð eru án virðisaukaskatts. Birt með fyrirvara um villur og verðbreytingar.

www.x.is – Nethönnun ehf – Ármúli 5 – 108 Reykjavík – Sími: 517-3400 – x@x.is


SKEMMTIGARÐURINN ER AFÞREYINGARFYRIRTÆKI SEM STARFRÆKIR INNAN- OG UTANHÚSS SKEMMTIGARÐA Á TVEIMUR STÖÐUM, Í SMÁRALIND OG GRAFARVOGI. SKEMMTIGARÐURINN LEITAST VIÐ AÐ BJÓÐA UPP Á FJÖLBREYTTA AFÞREYINGU FYRIR FJÖLSKYLDUR, VINAHÓPA, FYRIRTÆKI OG FERÐAMENN Í ÆVINTÝRALEGU UMHVERFI.

RÁÐSTEFNUR, FUNDIR, HÓPEFLI Í SMÁRALIND ER FRÁBÆR FUNDAAÐSTAÐA FYRIR ALLAR STÆRÐIR HÓPA

FUNDIR OG LEIKIR Haldið ráðstefnuna hjá okkur og blandið saman fræðslu og frábærri skemmtun. Fyrsta flokks fundaaðstaða fyrir allt að 1.000 manna hópa ásamt veitingum, bæði mat og drykk. Eftir fundina byrjar fjörið því 60 af leiktækjum Skemmtigarðsins eru fyrir fullorðna. Fundir og leikir er nýjung sem hefur slegið í gegn í skemmtigörðum erlendis.

Fyrirtækjapósturinn fer inn um lúgurnar hjá öllum fyrirtækjum á Íslandi. Það eru 10.127 fyrirtæki sem munu því fá Fyrirtækjapóstinn.

FIMMTUDAGS EÐA FÖSTUDAGSFJÖR? Á að fara út að skemmta sér með öllum hópnum? Bjórkvöld, pool-mót, dart, keila, vínkynning, kokteilar og matur fyrir utan aðgang að öllum 100 leiktækjunum er aðeins brot af því sem fyrirtækjum stendur til boða. Gerið ykkur glaðan dag í skemmtilegu umhverfi.

VIÐ KOMUM MEÐ LEIKI OG FJÖR TIL ÞÍN Lasertag! Hvar sem ráðstefnan eða vinnuferðin ykkar er þá komum við til þín. Færanlegi lasertagbúnaðurinn okkar gerir okkur kleift að setja upp frábæra skemmtun hvar sem er og hvenær sem er. Ekki missa af skemmtilegasta leik norðan Alpafjalla.

HÓPEFLI OG ÓVISSUFERÐIR Við höfum meira en 12 ára reynslu í hópefli og óvissuferðum. Byrjaðu daginn á ratleik og endaðu hann í grilli og fjöri. Skemmtigarðurinn Grafarvogi sérhæfir sig í sérsniðnum lausnum fyrir minni sem stærri hópa. Láttu okkur koma til ykkar og skipuleggja eftirminnilegan dag, hvar sem þið eruð.

Íslandspóstur sér um að dreifa Fyrirtækjapóstinum til allra fyrirtækja á Íslandi Í hverju blaði eru vöru- og þjónustuauglýsingar frá fyrirtækjum ásamt kynningum á vel völdum fyrirtækjum. Fyrirtækjapósturinn kemur út í hverjum mánuði „Frábær fjölskyldudagur í alla staði og mikið stuð. Hentaði starfsmannafélagi CCP einstaklega vel og

Auglýsingasíminn er 533-1510 og tölvupósturinn er auglysingar@fyrirtaekjaposturinn.is www.fyrirtaekjaposturinn.is

FJÖLSKYLDUDAGUR FYRIRTÆKJA Búðu til skemmtilegan vetrarfjölskyldudag fyrirtækisins í Skemmtigarðinum Smáralind. 100 leiktæki fyrir alla aldurshópa í skemmtilegu umhverfi.

við munum örugglega gera eitthvað saman í framtíðinni.“

Oddur Örn Halldórsson Viðburðastjóri CCP

Skemmtigarðurinn Smáralind og Grafarvogi • Sími 534 1900 • www.skemmtigardur.is


Markaðslausnir fyrir fyrirtækið þitt Vantar þig nafnspjöld? Nú er tilboð á 500stk af nafnspjöldum í fljórlit og prentað beggja megin á aðeins 14.990.- m.vsk. Hægt er að velja um tilbúið útlit, fá sérhönnun gegn aukagjaldi eða senda tilbúið spjald til okkar.

Vantar þig höfuðklút með merki fyrirtækisins á? Við erum með tilboð á 500 stk af höfuðklútum á aðeins kr.: 99.990.- án vsk

Markaðslausnir.is sérhæfa sig í sérframleiðslu og merkingu á auglýsinga, rekstrar og gjafavörum fyrir fyrirtæki og félagasamtök, allt eftir þörfum hvers og eins. Markaðslausnir leggja áherslu á persónulega þjónustu, gæði, stuttan afgreiðslutíma og umfram allt hagstætt verð. Markaðslausnir eru með skrifstofu í Shanghai, Kína. Þar vinna kínverskir starfsmenn okkar alla daga að því að tryggja að gæði vörunnar sem við höndlum með séu fullkomin og verðið alltaf samkeppnishæft.

Skrifstofa Markaðslausna.is (1949 ehf) er á Stórhöfða 15, 110 Reykjavík. Sími: 533-1510 og netfangið er fbg@fbg.is

ftp02_02  

góðir hlutir gerast í réttu vinnuumhverfi 1.tbl. • 2.árg 2012 www.fyrirtaekjaposturinn.is skemmtigarðurinn smáralind fyrirtækjasvið pennans...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you