__MAIN_TEXT__

Page 1

FYNSLUND HØJT TIL HIMLEN OG BENENE PÅ JORDEN

EFTERÅR 2017

EGHOLT

LEJRSKOV

KNUDSBØL

KIRSBØL

JORDRUP

FYNSLUND

FERUP

HØJRUP

UHRE

VRÅ


KLUMMEN

Merete Due Paarup UDKANT-HVAD-FOR-NOGET? Fynslundområdet er et aktivt lokalområde og her skal du stå tidligt op for at få det hele med. Åbning af den nye Bypark i Jordrup med legeplads og madpakkehus og højt solskin, Markant friluftscenen dannede skønne rammer om et brag af en Festival, Troldhedestiens 100 års jubilæum og indvielse af trampstien med masser af folk. I Egholt har vores lokale Bonderøv Henrik skabt besøgslandbrug med klappedyr og lokale råvarer. Rideskolen har holdt 40 års fødselsdag med herlig opvisning. Hallen bygger multibane, forsamlingshuset sætter stjerner på scenen for fulde huse og trækker folk til langvejsfra og 2500 mennesker har lige været til åbent landbrug på Nørupgård.. og meget meget andet Ja, der sker meget ude på landet. Om lidt har Fynslundhallen 25 års jubilæum, og vi samles igen om at fejre, at der for 25 år siden var gode visionære kræfter, der knoklede for den gode ide - og at det lykkedes til gavn og glæde for os alle. Og det er netop dét, som det hele handler om - vi nøjes ikke med at lade det blive ved snakken. Vi sætter handling bag ideerne. Vi får tingene til at ske.

Af: Merete Due Paarup

Vi er derfor også igang med visionerne for fremtidens Fynslundområde, hvor vi arbejder med fremtidens hal og aktivitetsområde. Vi kalder det Fremtidens bæredygtige landsbysamfund. Vi er igang med at flytte en hærvejsmotorvej, så den ikke kører igennem vores baghave, og vi giver ikke op - vi bliver ved. Vi kan. Vi vil. Vi gør. Vi tør.

2 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

Ringriderforeningen og biltræf!

s. 20


Der bygges på livet løs!

Få hentet storskrald!

s. 34

s. 16

Fynslund kan vil gør

Bonderøven og hans dyr

s. 35 Fynslund Golf 2017

s. 48

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 3


KIRKEN

LEJRSKOV KIRKEGÅRD Menighedsrådet besluttede for nogen tid siden, at der var behov for at forskønne og forbedre adgangen til Lejrskov Kirke. Efter overvejelser af flere muligheder og efter vurdering af provsti, stift, konsulenter og museum, tog man kontakt til landskabsarkitekt Niels Junggren Have. Han udarbejdede et projekt for adgangen i kirkens gavl og renovering af pladsen foran kirken. Det er der en-

4 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

delig kommet et smukt og solidt resultat ud af. Og ikke mindst er der kommet en flagstang op, så Dannebrog fremover kan vaje ved kirken. Der er kommet nye lamper op, som oplyser stien henover kirkegården. Foran døren i kirkens gavl er der anlagt en rampe af granit og med gelænder, så det er blevet lettere for kørestolsbrugere at køre ind i kirken. Og det er

lettere at komme ud, når man bærer på kisten til en begravelse. Bedet foran kirken, hvor flagstangen står, er nyanlagt, og der er opsat nye lamper ved kirkens to døre. Det færdige resultat har fået mange positive kommentarer, og vi er da også glade for det nye anlæg.


KIRKEN

SPIREBØRNEKOR Spirekoret og børnekoret har taget fat på en ny sæson, nu med Marianne Ernst Dam som korleder. Der er heldigvis mange aktive sangere, men der er også plads til flere børn, der kunne tænke sig at synge. Korene mødes torsdag eftermiddag på Fynslundskolen. Spirekoret øver 14:15 – 15 og Børnekoret kl. 15 – 16. Kontakt Marianne: ernst497@gmail.com

JULEKONCERT MED

KURT RAVN

Onsdag d. 6. december kl. 19:00 i Lejrskov Kirke. Vi har i år fået mulighed for en julekoncert med folkekære Kurt Ravn. En fantastisk mulighed for en musikalsk oplevelse i de helt rigtige rammer, nemlig kirken. Tag en kær ven eller bekendt under armen og grib muligheden for at lytte til de dejlige julesange/salmer. Entré 170 kr. Biletterne sælges i Brugsen i Jordrup og i præstegården fra den 27. oktober. OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 5


KIRKEN

OPBRUDSKULTUR

Et signalement af Danmark under hastig forandring

REFORMATIONS-

GUDSTJENESTE

Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste i reformationens tegn. Den 31. okt. 2017 er det præcis 500 år siden, Luther slog sine 95 teser mod den katolske kirkes afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg.

MINIKONFIRMAND

AFSLUTNING 1. søndag i Advent, den 3. december kl. 10:30 Efterårets minikonfirmander opfører krybbespil i gudstjenesten. Fotoet viser sidste års minikonfirmander, klar til at optræde. Børnekorene medvirker også.

6 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

Foredraget ved Mads Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole, handler om de kolossale forandringer Danmark har gennemgået de sidste 200 år. Om baggrunden herfor og hvad det betyder for vores hverdag. Traditioner, normer og værdier er ikke længere de samme. Unge har i dag flere valgmuligheder end nogensinde tidligere, og sammenhængskraften i vores samfund er kommet under pres, vores opfattelse

af nationalstaten er under forandring, og familiestrukturen ændres radikalt. Det er kun nogle af konsekvenserne af opbrudskulturen. Foredraget forsøger at trække de lange linjer, så udviklingen og dens konsekvenser bliver lettere at se. Konfirmandstuen Lejrskov torsdag den 12. oktober kl 19:30. Kaffebord 40 kr.

DEN DANSKE SANG

PÅ NYE STÆRKE VINGER Koncert i Lejrskov Kirke den 26. okt. kl. 19:30 Zenobia er fortolkere af den danske sang-, salme- og visetradition. Koncerterne er musikalske oplevelser bundet sammen af fortællinger om sangene fra den danske højskoletradition, fra vores fælles folkemusikarv, fra vores salmebøger, samt nye sange.

Zenobia kommer til Lejrskov Kirke torsdag den 26. oktober kl. 19:30. Glæd jer til at opleve trioen skabe et intenst musikalsk rum mellem sig selv og publikum. Deres optræden er både nærværende og underholdende. Billetter koster 50 kr. og købes ved indgangen.


KIRKEN

FILMAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN Tirsdag den 14. november vises filmen Gran Torino med Clint Eastwood kl. 19:00 i konfirmandstuen. En aldrende veteran fra Koreakrigen mister sin kone og fravælger livet i bitter-

hed. Da han får kontakt til den asiatiske nabofamilie, ændres det. Efter filmen er der boller m. pålæg og øl/vand. 40 kr.

MINI KONFIRMAND

KULTURNATTEN

I KOLDING Kulturnatten i Kolding den 25. august var også Kolding Provstis fælles fejring af 500 – året for reformationen. Børnekorene og mange andre børn og voksne sang sig

vej gennem Kolding og mødtes på Axeltorv. Provstiets menighedsråd havde bagt lagkager, så alle kunne få del i uddelingen af lutter lagkage efter fællessangen af Luthersalmer.

Kom, se og hør siger vi til minikonfirmanderne. Det er en invitation til at komme og se, hvad kirken er for noget, og hvordan det er med Gud og Jesus. Børnene skal høre historie, tegne, male, lave ler og synge. Børn, der går til minikonfirmand, bliver fortrolige med kirken og får kendskab til den kristne børnelærdom. I efteråret 2017 er der igen mulighed for at gå til minikonfirmand for børn, der går i 3. klasse. Børnene på Fynslundskolen har modtaget en folder om minikonfirmandundervisningen. Vi begynder den 3. oktober og slutter med en gudstjeneste første søndag i Advent, den 3. december. Undervisningen finder sted tirsdag efter skoletid i konfirmandstuen og i Lejrskov Kirke. Børnene bliver hver gang hentet i bus på skolen og kørt tilbage igen. Undervisere er sognemedhjælper Margit Ernst og sognepræst Niels Risbjerg Lai.

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 7


KIRKEN

VI PLØJED OG VI SÅ’DE Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed!

Denne kendte høst- og efterårssalme er sikkert sunget ved flertallet af de høstgudstjenester, der har været og er i kirkerne for tiden. Vi lovsynger Guds gaver og skaberværket, Guds gavmildhed og storhed i salmen. Vi undres over alt det, der spirer og gror. Omkvædet: Alle gode gaver … bruges også som bordvers.

Vores liv er afhængigt af, at jorden bliver dyrket. Allerede i Det gamle Testamente fremgår det, at arbejdet i landbruget var grundlaget for årets gang. Udeblev høsten pga. f.eks. tørke, og var der misvækst, gav det bekymringer for fremtiden. En god høst blev betragtet med glæde og jubel. Høsten havde afgørende betydning for livet, og der var mange regler forbundet med høst. Man måtte ikke høste det sidste strå eller plukke frugttræerne helt tomme af hensyn til de fattige. I 3. Mosebog står der f.eks.:

Oprindeligt er salmen tysk, så blev den lavet i en engelsksproget version. Den engelske udgave er frit oversat til dansk af Jakob Knudsen i 1891.

Heller ikke må du holde efterhøst eller samle de nedfaldne bær i din vingård; til den fattige og den fremmede skal du lade det tilbage.

Salmens omkvæd er inspireret af Jakobs Brev i Det Ny Testamente. Her skriver Jakob, at alle gode gaver altid kommer ned fra oven, og at Gud sørger for godt i allen stund! Salmen kan også ses i sammenhæng med historien om Himlens fugle og markens liljer fra Mathæusevangeliet, hvor Jesus siger:

Den samme tanke lever stadig i vores høstsang Marken er mejet, hvor det lyder:

Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen…. søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

8 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt. I Skabelsesberetningen hedder det, at jordens afgrøder skal være føde for mennesker og dyr. Efter fordrivelsen fra Paradiset skal vi selv kæmpe og slide med jorden for at høste dens frugter. På trods af sliddet kan afgrøderne blive ramt af sygdom og misvækst. Ved en fejlslagen høst kunne man ikke bare importere madvarer, som vi kan i dag. En god høst blev ikke betragtet som en selvfølge,

men som udtryk for velvillighed fra Guds side. Den tankegang fandt man også i det gamle bondesamfund i Danmark. En god høst blev betragtet som en stor gave fra Gud og man samledes dengang som nu i kirken og til høstfester for at takke og fejre det gode resultat.

I Det nye Testamente får høsten en mere symbolsk betydning. Jesus gør op med den tanke, at Gud kan vælge at straffe mennesket med f.eks. misvækst på markerne. Et menneske, der er ramt af ulykke er ikke mere skyldigt end det menneske, som det går godt. Gud er altid til stede i vores liv, uanset om det går godt eller dårligt. Høsten får ofte i Det nye Testamente den betydning, at det handler om frugten af Jesu forkyndelse, forstået på den måde, at Jesus på sin vis ”høster” mennesker gennem sit gode budskab. Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed! Vi pløjed og vi så’de handler om at takke og være glade for årets gang og for livet.


KIRKEN

KIRKELIGE HANDLINGER SIDEN SIDST:

FRILUFTSGUDSTJENESTE Den 20. august var der planlagt familiegudstjeneste i præstegårdshaven, Lejrskov. Vejret var ikke med os, så vi rykkede gudstjenesten ind i kirken overfor. Var vi blevet udenfor, havde vi ikke siddet i skyggen af egetræet – men i dryppene fra træets våde blade.

Gudstjenesten handlede om Jonas og hvalfisken, og hvis man turde, kunne man prøve at gå ind i hvalfiskens bug. Grillen glødede i carporten, og vi fik et dejligt måltid efter gudstjenesten, selvfølgelig i konfirmandstuen.

DÅB: Esther Riis Simonsen (Jordrup)

13. aug.

BEGRAVEDE ELLER BISATTE: Lis Andersen (Lejrskov) Karl Olav Madsen (Lejrskov)

20. jun. 7. jul.

KONTAKT Sognepræst: Niels Risbjerg Lai tlf. 7555 8002 / 2129 8002. Mail: nrl@km.dk Graver: Ejner Bæk Petersen, tlf. 7555 6317 / 2127 7022 Mail: graver@lejrskov-jordrupkirker.dk Menighedsrådsformand: Asger B.M. Christensen tlf. 2020 8169. Mail: asger@noerupgaard.dk Kirkebil: Menighedsrådet refunderer udgifter til taxa til gudstjenester og kirkelige handlinger for ældre og gangbesværede. LÆS MERE PÅ Hjemmesiden: lejrskov-jordrupkirker.dk TEKST Niels Risbjerg Lai LÆS MERE PÅ lejrskovkirke.dk eller jordrupkirke.dk OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 9


FYNSLUNDSKOLEN

LÆS EN

BOG! Vi nærmer os en tid på året, der i endnu højere grad giver anledning til lidt hygge inden døre med en god historie. Og da de jo findes både digitalt og i dejlig fysisk form, så er der vel ingen undskyldninger for ikke at gå i gang. Ereolengo.dk er eksempelvis en god indgang til de digitale bøger. Du kan bruge dit Uni-login. Men man kan jo også sætte Ipad’en til opladning og tage fat i en ”rigtig” bog. Heldigvis har vi her på Fynslundskolen et fornuftigt antal titler at vælge imellem for eleverne. Opfordre dem til at låne en bog og måske ligefrem læse i den! Sluk for Facebook og indstil sms’erne for en tid og snak med dit barn om hvad de læser. Det er en berigelse for alle parter.

Af: Sigurd Hansen

Glem heller ikke at læse højt for børnene, man bliver aldrig for gammel til at høre en god historie. Alle får en god oplevelse, mere indsigt, viden og et større ordforråd. Og som de sagde i læsekampagnen Ordet fanger: Det bedste råd du kan give dit barn er et godt ordforråd. Med venlig hilsen og god fornøjelse.

10 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

4. KLASSE SKRIVER OM NYE FAG KAROLINE Jeg syntes, at det var sjovt og spændende at starte i 4.d, fordi jeg skulle have to nye fag og nye lærere. AUGUST Første gang vi havde svømning var det sjovt, man er jo også nervøs for om man drukner. Første gang vi havde sløjd var jeg lidt bange for, om jeg lige pludselig skulle lave et hul i min boomerang. Første gang vi havde håndarbejde var jeg spændt på, hvad vi skulle lave. KATRINE Det er sjovt at have sløjd, håndarbejde og svømning. I sløjd arbejder vi med at lave boomeranger og det er helt vildt sjovt. I håndarbejde laver vi ”grimerrikker” og vi syr, limer og klipper. Til svømning så skal vi lære at svømme uden armvinger og bælte. Det er meget træls, at vi skal have fri klokken 15.00, 14.30 eller 14.15. ALEXANDER Jeg synes, at det er rart at gå i 4.d og de nye fag er gode. Håndarbejde er godt, fordi man må være kreativ og selv bestemme, hvad man vil lave f.eks en ”grimerik-bamse”. De er vildt

søde. Sløjd er også sjovt, fordi det er nyt og man for lov til at arbejde med maskiner. Svømning er også sjovt, fordi man kommer væk fra skolen og fordi man må bade i skoletiden. I historie har vi fået Lars. Han kan blive sur, men han er rigtig god til at lære os historie. Jeanette har vi til billedkunst. Hun er rigtig kreativ og det er hyggeligt er lave øgler, som vi er i gang med. Louise har vi til sløjd. Hun er god, men hun kan godt blive skrap. SARA Det er anderledes at gå i 4.d, fordi at vi har fået nye fag. Det er sjovt og hyggeligt, at man kan sidde og have det sjovt og bruge sin fantasi i håndarbejde. I sløjd der er der ikke stille, men det er sjovt og anderledes at bruge alt det værktøj. Og så til svømning der er det sjovt, fordi man nogle gange får vi fri leg. Det er også lidt anderledes, at vi har fået lektiecafé. Jeg plejer at lave mine lektier derhjemme, men nu gør vi det i skolen. ISABELLA Det er sjovt at have svømning. Træ er ikke lige mig, men jeg lærer en masse ting. Håndarbejde er også meget sjovt og jeg har ikke stukket mig endnu.


FYNSLUNDSKOLEN

FORDYBELSESDAG

NATUR

PÅ FYNSLUNDSKOLEN Vi skulle begå en forbrydelse i en forretning. Alle skulle snakke sammen i grupperne om hvad for nogle forbrydelser de skulle begå. Efter det skulle der bare i gang med at øves.

COPS AND CRIMES I 5. KLASSE I hele det her engelskforløb har vi arbejdet med forbrydelser og den slags. Vi har leget pirater her i 5.E. Det var sådan, at vi fik tildelt en rolle hver, og så skulle vi udføre den rolle. Fx var der nogle der var: Captain, Quartermaster, Boatswain, Gunner, Surgeon, Cook, The Crew Og Powder Monkey. Det var så hele besætningen på et pirat skib.

Efter de to første timer skulle vi vise det for hele klassen. Der var en gruppe, der var de kriminelle og to andre grupper skulle enten være kunder eller medarbejdere. Det fik vi så det meste af timerne til at gå med. Vi havde kun lige 20 min. tilbage inden vi skulle spise. Der sad vi helt stille og læste i engelske bøger.

Af: Jens-Julian 5.E og Caroline 5.E

Vi læste mange forskellige bøger omkring: ”Cops And Crimes”. Vi så også en super fed film, der hedder ”Oliver Twist”. FORDYBELSESDAG ER EN DAG HVOR HELE SKOLEN FORDYBER SIG I ET ENKELT FAG. I 5.E har vi fordybet os i engelsk med overskriften ”kriminelle”. Vi startede dagen ud med at gennemgå hele dagens forløb, efter det blev vi delt ind i grupper på 3. De første 20 minutter måtte vi snakke på dansk, ellers forgik det på engelsk.

Resten af dagen så vi en film på engelsk som hedder ”Oliver Twist”, som handler om en dreng, hvis mor er død. Han kommer på børnehjem, og efter det kommer han ud til en familie, som ikke behandler ham godt. Han stikker af. Han kommer hjem til nogle lommetyve. Han er en dag med ude at stjæle og bliver taget af politiet men han når ikke at tage noget. Oliver Twist ender hos ham den gode mand. Det var det sidste vi lavede. Jeg synes, at det var en spændende dag med en hel masse spænding og sjov.

I SFO Efter sommerferien er startskuddet gået til Natur SFO. Dette betyder, at der som gennemgående tema det kommende år i SFO’en står ’natur og naturfaglige fænomener’.

Af: Gitte Bruus (Naturpædagog)

1.D arbejder med ”Mit hjem” 3.D og E lavede flot bordpynt til skolefesten 5.E lavede rollespil i engelsk på engelsk 5.D fordybede sig i matematikkens verden

Vi er bl.a. rykket ind i det ene af husene på Bagvejen, hvor der tidligere var børnehave. Vi mødes hver onsdag og torsdag eftermiddag. Indtil nu har aktiviteterne været meget forskellige. Vi har bl.a. plukket blommer, lavet syltetøj og spist blommegrød. Skåret æbler i stykker og frosset dem ned, så vi kan nyde varm æbledrik når det bliver koldt. Plukket hyben til fryseren, som senere skal bruges til marmelade. Vi har fundet blomster og lagt dem i presse (herbarium), så vi senere kan bruge dem til kreative ting. På billedet viser Noah og Lukas glade en buket frem. Aktiviteten var her, at lave en buket til at tage med hjem til sin mor! OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 11


FYNSLUNDSKOLEN

OVERNATNING

SIGURD

MED SFO’EN

I lighed med sidste år, har SFO’en på Fynslundskolen afholdt overnatning på Bagvejen med 20 børn fra 2., 3., 4. og 5. årgang og 2 personaler fra SFO’en. Dette fandt sted fra fredag d. 25. august til lørdag d. 26. august.

BARRETT

Arrangementet forløb planmæssigt og var MEGA hyggeligt. Der blev bygget huler, kørt på MoonCar’s og andre køretøjer samt gravet efter og solgt ’guld’ (i form af ler) i stor stil på Bagvejens legeplads.

Vejrguderne tilsmilede os med det mest fantastiske vejr, så vi havde lejrbål til langt ud på aftenen – skønt..! Et fantastisk arrangement som vi allerede glæder os til, at skulle gentage næste år. Tak for ’lån’ af jeres fantastiske børn.

12 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

Af: Sigurd Hansen, Skolebibliotekar og Sigurd Barret fan

Af: Mette og Inge-Lise

Hen under aften lavede vi mad sammen. Menuen stod på pita – og da det nu var fredag blev der også serveret lidt guf i form af kage, popcorn og saft.

FORTALTE DANMARKSHISTORIEN WHAU Sigurd Barrett kan altså noget, som de fleste af vi andre mangler lidt af. Hvilket forrygende show Fynslundskolens elever fra og med 3.kl. var vidner til på Kolding Teater. Hvor var vi heldige at få fortalt Danmarkshistorien så levende og fængslende. Ikke mindste i disse globale tider med mange påvirkninger og strømninger udefra af forskellig karakter, er det måske vigtigere end nogensinde at vi kender vores historie og rødder. Så er vi bedre rustet til at sortere og vurdere,

hvad der sker og hvilke værdier, det er værd at kæmpe for. Og Sigurd Barrett fortæller, synger og spiller vort lands historie på en måde der fanger både børn og voksne. Både børn og voksne kan også med stor fornøjelse sammen læse hans bøger om Danmarkshistorien, vikingetiden, kristendommen og Martin Luther. Et godt udgangspunkt for en snak med vores børn.


FYNSLUNDSKOLEN

STUDIE-TUR TIL

GOSLAR I HARZEN Hvert andet år er vi nogle stykker fra lærerkollegiet, dem der vil og kan, som rejser udenlands på en forlænget weekendtur i Kr. Himmelfartsferien. Vi har bl.a. været i Berlin, Hamborg, Kiel og dette år gik turen til Goslar, som er den største by i det vestlige Harzen i Tyskland. Der er ca. 51.000 indbyggere. ”Når man bevæger sig rundt i de smalle gader i byen forbi de mange skønne bindingsværkshuse med de flotte tage med skifferbelægning i smukke mønstre, så kan man mærke fortidens rigdom, som stammer fra sølvminen Rammelsberg, hvor der blev udvundet sølv, bly, kobber og lidt guld i mere end 1000 år. Byen er så velbevaret, at den længe har stået på Unescos liste over Verdenskulturarv. Byen har et meget charmerende torv, som er samlingspunkt for alle turister der kommer til byen. På torvet ligger Rådhuset og Hotel Kaiserworth samt restauranter og cafeer, hvor man kan sidde og nyde byens eventyrlige atmosfære”.

Det er svært anbefalelsesværdigt at tage på sådanne små ekspeditioner. Vi får tid til at snakke om andet en skole og arbejde og vi lærer hinanden endnu bedre at kende for hver gang, vi er afsted. I Goslar besøgte vi sølvminen Rammelsberg, hvor vi fik en rundvisning inde i minen -på tysk!!. Vi var en tur på rådhuset og selvfølgelig også på en længere vandretur på en meget varm dag. Det siger sig selv, at vi også prioriterede at sidde på det smukke torv og nyde solen og kolde drinks. Vi var ude og spise god tysk mad. Det var aspargestid, og det skal de have tyskerne, de er gode til at lave retter med især hvide asparges. Et absolut must. Det bliver spændende, hvor turen går til næste gang. På rejsekollegaernes vegne Hanne Holm Johansen

SKOLEKOMEDIE Årets skolekomedie spillet af 6. d. Derefter skolefest hvor der blev spillet op til dans for alle aldre og disko dasko for 5./ 6. klasserne som traditionen tro foregår med røg og damp i bordtennisrummet. Sikken en forrygende aften. Nyd blot billederne de taler vist for sig selv.

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 13


GÅRDBUTIK GÅRDBUTIK & CAFÉ EGH EGHOLT OLT SSTA TALLDD DD ØR ØR S SS SA A LG LG

ÅBNINGSTIDER: ÅBNINGSTIDER:

HYGGELIG HYGGELIG JULESTUE JULESTUE Her har dudumulighed Her har mulighedfor forfinde finde dede nødvendige nødvendigejulegodter julegodter Kom hyggeligJulestue Julestuei Gårdbutiki GårdbutikKom tiltilhyggelig ken. Herkan kandudufåfånæsten næstenalt alttiltiljulen. julen. ken. Her I Butikkenkan kander derkøbes købesJuletræer, Juletræer, I Butikken pyntegrønt,julegaver, julegaver,julepynt, julepynt, pyntegrønt, gavekurve, flæskesteg, julemedister, gavekurve, flæskesteg, julemedister, krydderier,øl/vin, øl/vin,kaffe kaffeogogmeget meget krydderier,

meget megetandet. andet.Man Mankan kanogså ogsåbestille bestille juleand, juleand,gås gåseller ellerkalkun kalkunmen men husk husk at at væreude udei ilidt lidtgod godtid. tid. være Cafeenkan kander derkøbes købeshjemmelavede hjemmelavede I ICafeen æbleskiver,hjemmebagte hjemmebagtesmåkager småkager æbleskiver, samtvarme varmeog ogkolde koldedrikke. drikke. samt glæderos ostil tilat attage tageimod imodjer jer alle. alle. ViViglæder

Køb billet voremange mangesmagsaftener smagsaftener Køb dindin billet tiltil enenafafvore eller som den perfekte gave til din bedste ven. eller som den perfekte gave til din bedste ven.

Stort udvalg af hjemmelavet saft, Stort udvalg af hjemmelavet saft, øl og vine øl og vine

Stortudvalg udvalgaf afdet det lækreste lækreste Stort sennep og krydderi sennep og krydderi

Lammeskind Lammeskind stk. 450,stk. 450,-

2 stk. 2 stk.

800,800,-

Man. Fre. Lør. Dec. + Søn.

12.00 -- 17.00 17.00 12.00 15.00 -- 17.00 17.00 15.00 12.00 -- 16.00 16.00 12.00 12.00 16.00 12.00 - 16.00

Besøgsla n selvfølge dbrruuggeett eerr lig ogssåå ååb så man k an komm beenntt,, mee rruu og ønske alle dyrre nnddtt Glædelig ennee eenn Juull..

Frilandsgris* Frilandsgris* Slagtet og og finparteret pr. kg. kg. Slagtet finparteret pr. *Ingen kastration og halekupering *Ingen kastration og halekupering

Økologisk Økologisk fairtrade kaffe fairtrade kaffe

250g. 250g.

50,50,-

75,75,-

v/Henrik Kjergaard Oldrup | Egholt Byvej 30, 6064 Jordrup | tlf: 27 85 05 85 | mail: henrikoldrup@hotmail.com | w: egholt-stalddoerssalg.dk Byvej 30, 6064 Jordrup | tlf: 27 85 05 85 | mail: henrikoldrup@hotmail.com | w: egholt-stalddoerssalg.dk

Kjergaard Oldrup | Egholt 14 v/Henrik // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET


På Haugård finder du en spændende kollektion fra tøjmærket Soulmate - det lækreste tøj til den moderigtige pige. Her er en afslappet atmosfære, altid tid til en kop kaffe og en snak. Endvidere har jeg, foruden et spændende udvalg af unikt brugskunst som keramik, træ og glas - samt potter og planter, også delikatesser, sko, sæber og skønne puder / plaider. Stor tilbagevendende begivenhed: Julemarked på Haugård med gullasch lavet over bål, gløgg og æbleskiver, masser af julegaveideer og pynt. Lørdag og søndag den 25. og 26. november. Se også vores flotte Retroafdeling. Masser af møbler, vitriner, diverse lædersofaer, masser af skøre / skæve ting. Altsammen nænsomt restaureret. Laden bugner også af skønne oplæg - borde, bænke, sofaer samt industrielle lamper, sjove nips, skønne vaser og keramik fra ind- og udland. VI glæder os til et besøg fra jer.

Åbningstider: Onsdag - fredag kl. 11-17 Lørdag - søndag kl. 10-16 Adresse: Fynslundvej 1 6000 Kolding Marianne Pachai Tlf.: 20119289 - haugård.com marianne@pachai.dk Find os på Facebook

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 15


Har du brugt sommeren til oprydning i haveskur og loft? Eller har materialerne til genbrugspladsen hobet sig op? Så er der godt nyt. Du kan nemlig bestille afhentning af din ting og sager med storskraldsordningen.

• Brug klare affaldssække i god kvalitet til mindre typer affald. Hver sæk må højst veje 15 kg.

HVAD ER STORSKRALD? Storskrald er overvejende indbo. Navnet kan dog forvirre, for du kan også få hentet mindre typer affald. Du kan få afhentet seks kubikmeter pr. gang. • Hårde hvidevarer • Indbo (ikke fastnaglet) • Møbler • Stort elektronik • Bøger • Tøj og sko • Metal • Glas og flasker • Hård plast • Flamingo (ren og hvid) • Plastfolie (fx plastposer) • Pap (tørt, rent og bundtet) • Papir (tørt og rent) • Blød PVC (fx regntøj)

• Marker dit storskrald synligt og stil det frem til skel, så det er klar kl. 7 på afhentningsdagen.

Storskrald er ikke haveaffald, træ, planglas, sanitet, farligt affald, hård pvc, maskiner, tanke, brændeovne, byggeeller erhvervsaffald. SÅDAN GØR DU Bestil afhentning på www.kolding.dk/ storskrald eller i appen Affald Kolding. Efter 2-7 arbejdsdage afhentes dit storskrald. 16 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

• Én type affald pr. klar affaldssæk. Det skal være rent, tørt og tømt for indhold.

Der gælder særlige regler for lejeboliger og boligforeninger. Kontakt din udlejer eller vicevært og hør, hvordan storskrald kan indsamles der, hvor du bor. Hvad sker der med mine ting og sager? Pap, papir og plast sendes videre til genanvendelse. Så du kan møde dine gamle aviser igen som nystøbte æggebakker. Tøj, ting og sager, der ikke er i stykker og kan bruges, som de er, sendes videre til kommunens loppeforeninger. En sofa med revne i betrækket, en cykel med brug for kærlig hånd, en taske med løs hank? En stor del af materialerne sendes til projekt RE:USE. Det er et værksted, der giver nyt liv til de ting, der er indsamlet fra storskraldsordningen. Her sørger nyttejobbere for reparation og istandsættelse, hvorefter møbler og materialer hentes af loppeforeningerne eller går til sociale formål.


Vi designer livet

Der er 1400 gode grunde til at sende dit affald til genbrug – tæt på, hvor du bor Over hele Kolding Kommune står de grønne miljøstationer. Der findes i alt 1400 steder, hvor du kan komme af med dit papir og glas til genbrug. Miljøstationerne er typisk sat op, fordi borgerne i området gerne vil aflevere materialer til genbrug tæt på, hvor de bor. En god ordning bliver bedre Fra efteråret 2017 kommer der to nye beholdere. Så kan du også aflevere hård plast og metal.

Er der ingen miljøstation, hvor du bor? Miljøstationerne etableres i samarbejde mellem borgerne i et område og renovationsafdelingen. Og vi vil gerne have mange flere miljøstationer fordelt over hele Kolding Kommune. Kontakt Renovation og hør om mulighederne for at sætte en miljøstation op – tæt på dig. På www.kolding.dk/miljoestationer kan du læse mere.

By- og Udviklingsforvaltningen Renovation Bronzevej 6 · Telefon 7979 7100 renovation@kolding.dk

www.kolding.dk

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 17


PARTY HOUSE MOBILDISKOTEK – UDLEJNING - EVENTPRODUKTION HVEM ER CHRISTOFFER OLSEN? Ja ham kender vi da alle sammen. Han har sådan et lille mobildiskotek han futter rundt med. HELT UTROLIGT FIRMA Det var min tilgang til Party House, da vi havde aftalt at mødes på hans kontor og lager. Da jeg ankommer sidder Christoffer bag tre computere med mange programmer åbne. ”Hvad laver du Christoffer”? ”Jeg gør klar til de kommende fester og events, som står i kalenderen. Der skal serviceres udstyr, ordnes musik og programmeres lys.”

Af: Hans E. Sørensen

Så blev jeg så klog og jo mere vi talte, blev jeg klar over, at jeg her sad sammen med en sand ”mester” i at arrangere fester, for både det yngre publikum, men bestemt også for det mere modne. Nysgerrigheden var vakt og stille og rolig fortalte Christoffer sin historie om hans firma Party House. Hvordan han allerede i 10 års alderen fik sin første Dj pult og byggede sin første højtaler. Med årene er der kommet ”rigtig” meget udstyr til og i dag råder han over 300 kvadratmeter, med et væld af udstyr. For et års tid siden valgte han at satse 100% på 18 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

Party House og lever i dag af at arrangere fester og større events.

Band og artister kan også klares, ligesom vagter og dørmænd skaffes.

MOBILDISKOTEK – PH BAR – PH EVENT CAM – PH UDLEJNING. Musik er ikke bare musik. Det gælder om at ramme det publikum, man spiller for og derved skabe en fantastisk aften for kunden og gæsterne. Han råder over mange folk, som hjælper til med, at firmaet kan køre rundt weekend efter weekend.

Nyeste skud på stammen er PH Mobilbar, som er et koncept, hvor Christoffer kommer kvit og frit. Til gengæld skal alle produkter købes i baren, til super gode og fornuftige priser.

Ser man 10 år tilbage, er der vækstet og investeret utrolig meget. Men det er også nødvendigt, når man skal kunne lave 6 – 9 arrangementer på en weekend. Christoffer drømmer i sit stille sind om at blive Danmarks største inden for Mobildiskotek, udlejning og eventproduktion. Han har alle forudsætningerne med sin professionelle indsigt og at kvalitet er et krav. Udlejning af lyd og lys er et stort område, idet der næsten ikke er den ting, der ikke kan lejes ved Christoffer. Skal du bruge 2 højttalere og en lyskæde til den lille fest eller en total produktion til byfesten, så kan det alt sammen lejes ved Christoffer.

Der er også investeret i en MYselfie (PH Eventcam, som den kaldes). Eventcam er en tablet med tilhørende programmeret app, til at tage de bedste og skøreste selfies med. Hurtig opstilling – nem at bruge – billeder ligger i dropboks mappe indenfor 24 timer efter modtaget Eventcam. Se mere på hjemmesiden. Inden vi skilles bliver jeg vist rundt på det store lager, hvor det vrimler med lys, forstærkere, stativer og et par trailere der er ved at blive pakket til weekendens kommende arrangementer. Ser man hans referencer - Bilka – Politiet – Prime Cargo – NOX network, IKEA Odense, Fyns Væddeløbsbane og mange flere, vil der bestemt blive mange ture i fremtiden. Et af de store arrangementer i nær fremtid er den 7. oktober i Lunderskov Hallen - Fullmoon Halbal - med Mobildiskotek Party House og DJ`s og andre kunstnere.


EFTERÅR PÅ BRØDSGÅRD Snart glider eftersommeren over i efteråret, der jo kan byde på smukke lune dage, som lokker til ture i den friske luft med leg og bevægelse. I Tumleskoven på Landbomuseet Kolding, Brødsgårdsvej 52 i Harte Skov er der gode muligheder for at finde begge dele. Man finder Tumleskoven bag den store træ låge ved siden af prærievognen. Fra lågen fører en sti med mange lege- og oplevelsesmuligheder rundt i skoven.

FAKTA Christoffer Olsen er 20 år Bor i lejlighed i Jordrup. Har en sød kæreste der hedder Lærke.

Se mere på hjemmesiden www.partyhouse.dk

Af: Otto Krogh

Tlf. 23 88 63 22 Mails – kontakt@mobildiskotek-partyhouse.dk eller kontakt@ph-bar.dk

Udflugten til Brødsgård kan naturligvis kombineres med besøg på museet, der med sine mange effekter fra livet på landet viser den vældige udvikling og forandring, der er sket de sidste ca. 150 år. Der er åbent onsdag og lørdag fra kl. 14 til 17.

AKTIVITETER I SKOLERNES EFTERÅRSFERIE I uge 42 er der mandag og tirsdag et arrangement, der slet og ret hedder - Efterårsdage. Her er forskellige aktiviteter for børn, maling af korn til mel og bagning af pandekager over bål, sjippetovssnoning, æblepresning til saft og som noget nyt i år, mulighed for at se smeden i arbejde. I løbet af sommeren er en smedje blev sat op og er i funktion. Et gammelt ønske er hermed opfyldt. Cafeteriet serverer disse to dage vafler. Naturvejlederen kommer også og indbyder til oplevelser i den varierede natur. Derefter lukker museet, men åbner i begyndelsen af december for julemarked med salg af juletræer, gløgg og æbleskiver og forskellige boder med gavemuligheder. Mere om det i næste nummer. OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 19


20 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET


NB! Hold øje med vores Facebook side ”Biltræf +20”

RINGRIDERFORENINGEN De to årlige ringridninger på pladsen i Lejrskov blev i år ”i nye rammer”, alle store træer rundt om banen var fældet, hvilket gav en flot åben plads. Der er yderligere blevet lagt fliser rundt om klubhuset, som i den grad har pyntet.

& BILTRÆF

Af: Per Kragelund

FRA TANKER TIL SUCCES! Tanker og snak om et lokalt træf for gamle biler, blev lige pludselig til en kæmpe succes da fætrene Per og Vagn Kragelund, der begge er bilentusiaster (helst lidt ældre biler) tog initiativ til at trække køretøjer i alle afskygninger til ringriderpladsen i Lejrskov. Der har indtil nu været fire træf på pladsen, og vi fortsætter da så længe der er tilslutning til det, udtaler de. Det at vi kan låne Lejrskov Ringriderforenings plads, og vi samtidig støtter både dem og andre lokale aktører, bl.a. Lokal Brugsen og Party house – er jo bare fantastisk.

Til sidste træf var der deltagere fra Jelling, Fredericia og Vittrup, så budskabet om træffet når efterhånden langt! MJ Vision havde sponsoreret at der kom en af Danmarks stærkeste traktortrækkere, som startede de to V12 motorer et par gange, ved sidste træf og det trak selvfølgelig også publikum til træffet. Næste træf bliver den 18. maj 2018 fra kl. 17 på Ringriderpladsen i Lejrskov.

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 21


JULEFROKOST MED NYE TILTAG Af: Fynslund Boldklub Festudvalg

Selv om det kan være svært at forestille sig her i disse skønne sensommerdage, ja så er planlægningen for årets julefrokost i Fynslundhallen i gang. Hvorfor skal vi have sådan en fest, er der nogle der spørger! Og andre er mere optaget af hvor mange billetter der er solgt- og ikke mindst om det er flere eller færre end sidste år. Vi skal have en julefrokost, fordi det er en sjov fest, hvor man møder nye og gamle venner. Her kan vi tage imod de nye i byen, vi kan få danset med ride læreren, skåle med genboen osv. Det er en fest hvor vi gerne ser alle, men hvor det vigtigste ikke er, hvor

22 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

mange vi er, men hvor sjovt det er. Selvfølgelig er det altid noget særligt når festudvalget kan generer et overskud til udvikling af boldklubben, men at skabe sammenhold og passe på traditionen er lige så væsentligt.

Hvad en bordambassadørs opgaver og løn består af, kan du se på opslagstavlen i hallen og på Facebook Fynslund og Jordrup siden. Man kan selvfølgelig også købe billetter enkeltvis i hallen hos Jan.

BORDAMBASSADØRER I festudvalget vil vi år forsøge at ændre lidt på billetsalget. Ideen er, at der findes nogle bordambassadører, som er med på at gøre en særlig reklame for julefrokosten. Er der en nabo, en fra håndboldholdet, eller arbejdet der kunne have lyst til at komme til bondebal, så vil vi så gerne at de bliver spurgt og hopper med. For uanset antal, penge og prestige – Ja så vil vi så gerne være mange.

Vi håber at I er med på at støtte op om en af julens traditioner i Fynslund området og allerede nu får lavet aftale med en flok sjove mennesker om at deltage i årets Julefrokost den 2. december. Ved du allerede nu at du gerne vil være bordambassadør så kontakt Cathrine Vejen (tlf. 29619501 mail: cathrinevj@gmail.com).


SPIL OP & SPIS MED

FODBOLDMARATHON

- leg og boldspil i hallen for børn og barnlige sjæle fra kl. 15.30 (tilmelding ikke nødvendig)

Alle FB’s fodboldbørn inviteres til masser af fodboldsjov, natløb, leg, spænding samt råhygge i og omkring Fynslundhallen. Indbydelse/tilmeldingsblanket udleveres af trænerne!

Onsdag d. 15. nov. 2017 - dejlig mad og let musik med Mar’k’ant i cafeteriet fra kl. 17.30 Madbestilling senest den 9. november i cafeteriet eller på mail kontor@fynslundhallen.dk

FODBOLDJULESTÆVNE

FOR FAMILIE- OG GADEHOLD Onsdag den 27. dec. 2017 fra kl. 11. Pris 80 kr. pr. hold. Tilmelding: Tlf.: 29916745 – mail: ferup@profibermail. dk eller på opslagstavlen i Fynslundhallen (reglerne kommer på opslagstavle og hjemmeside)

FOR BØRN

Fredag den 13. okt. kl. 19 til lørdag den 14. okt. kl. 10

Husk tandbørsten

JULEFROKOST I FYNSLUNDHALLEN

2. DEC. KL 18.30 - 02.00 Entre Entre: kr. 250,Inkl. lækker julebuffet Forfest Dørene åbnes til forfest kl. 17.30

Billetkøb Billetter købes i Fynslundhallen fra 1. - 27. november 2017. Betales ved afhentning. Kontakt Bestil på tlf.: 40 25 63 95 OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 23


MAR’K’ANT

Af: Hans E. Sørensen

FESTIVAL 2017

24 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET


OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 25


FYNSLUND KALENDER 2017

OKTOBER

SØN 1. kl. 10:30 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke TIRS 3. Efter skoletid Minikonfirmanderne begynder // Konfirmandstuen Lejrskov TIRS 3. kl. 19:30-21 FB: Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen FRE 6. kl 16-17:30 Fredagssmagning // LokalBrugsen Jordrup SØN 8. FB: Badminton, forældre/barn stævne // Fynslund hallen SØN 8. kl. 10:30 Gudstjeneste // Jordrup Kirke TIRS 10. kl. 9:30 Fællessang // Aktivitetscentret Toftegården TIRS 10. kl. 19:00 Fynslundhallens bestyrelsesmøde // Fynslundhallen ONS 11. kl. 14:00 Ingrid viser lysbilleder og fortæller fra tur til Frankrig // Aktivitetscentret Toftegården TORS 12. kl. 19.30 Opbrudskultur. Foredrag v. Mads Rykind-Eriksen // Lejrskov Præstegård FRE 13. Skolernes Motionsdag // Fynslundskolen FRE 13. - LØR 14. Fodboldmarathon // Fynslundhallen SØN 15. kl. 10:30 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke 16. - 20. Efterårsferie // Fynslundskolen SØN 22. kl. 9.00 Gudstjeneste // Jordrup Kirke v. Elon Jepsen SØN 22. Volley Jubilæumscup // Fynslundhallen ONS 25. kl. 9:30 Modeshow v. Shop 47 // Aktivitetscentret Toftegården ONS 25. kl. 14:30 Gudstjeneste // Toftegården TORS 26. kl. 19:30 Zenobia. koncert // Lejrskov Kirke FRE 27. kl 18:30-01 Halloweenfest m. The Rocking Ghosts // Jordrup Forsamlingshus SØN 29. kl. 10:30 Reformationsgudstjeneste og kirkekaffe // Lejrskov Kirke TIRS 31. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren // Fynslundskolen

NOVEMBER SØN 5. kl. 10:30 SØN 5. kl. 14:00 TIRS 7. kl. 9:30 TIRS 7. kl. 19:30 SØN 12. kl. 10:30 TIRS 14. kl. 19:00 TIRS 14. kl. 19-21

Allehelgensgudstjeneste // Jordrup Kirke Allehelgensgudstjeneste // Lejrskov Kirke Fællessang // Toftegården Menighedsrådsmøde // Konfirmandstuen Gudstjeneste og kirkekaffe // Jordrup Kirke Filmaften // Konfirmandstuen 4F møde – Fælles foreningsforum // Fynslundhallen

26 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

ONS 15. 15.30-19.30 LØR 18. Hele dagen SØN 19. kl. 10:30 TIRS 21. kl. 19-21 ONS 22. kl. 19.30-21 LØR 25. kl. 14-16 SØN 26. kl. 10:30 ONS 29. kl. 10:30

FB: Spil op og spis med // Fynslundhallen Julestævne m. kåring af klub- og elevmestre // Jordrup & Omegns Rideklub Gudstjeneste // Lejrskov Kirke Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren // Fynslundskolen FB: Bestyrelsesmøde // Fynslundhallen Julemarked // Aktivitetscentret Toftegården Gudstjeneste // Jordrup Kirke Gudstjeneste m. nadver // Toftegården

DECEMBER FRE 1. Juleklippedag // Fynslundskolen LØR 2. kl. 17:30-02 FB: Julefrokost // Fynslundhallen SØN 3. kl. 10:30 Gudstjeneste & minikonfirmandafslutning. Børnekoret medvirker // Lejrskov Kirke SØN 3. kl. 12:30-13:30 Julesokkerne hænges op Brugsen inden juletræsfesten i Jordrup // LokalBrugsen SØN 3. kl. 13:30 Juletræsfest // Jordrup Forsamlingshus TIRS 5. kl. 12:00 Julefrokost // Aktivitetscentret Toftegården ONS 6. kl. 19:00 Kurt Ravn, julekoncert // Lejrskov Kirke TORS 7. kl. 19-21:30 Julebanko // Jordrup Forsamlingshus TORS 7. kl. 19:00 Fynslundhallens bestyrelsesmøde // Fynslundhallen SØN 10. kl. 19.00 Julens læsninger // Jordrup Kirke TIRS 12. kl. 9:30 Fællessang // Toftegården TIRS 12. kl. 19-21 Bestyrelsesmøde - Skolen & Spiren // Fynslundskolen ONS 13. kl. 19:00 Menighedsrådsmøde // Konfirmandstuen SØN 17. kl. 10:30 Gudstjeneste // Lejrskov Kirke 21. DEC - 3. JAN Juleferie // Fynslundskolen TORS 21. kl. 16-17:30 Julehygge - Børnene henter deres julesokker. Julemand, julesangkor + gløgg og æbleskiver // LokalBrugsen SØN 24. kl. 10:00 Julegudstjeneste // Toftegården SØN 24. kl. 13:00 Julegudstjeneste // Lejrskov Kirke SØN 24. kl. 14:30 Julegudstjeneste // Jordrup Kirke SØN 24. kl. 16:00 Julegudstjeneste // Lejrskov Kirke


DECEMBER (fortsættes)

FASTE AKTIVITETER

MAN 25. kl. 15:30 ONS 27. SØN 31. SØN 31. kl. 14.00 SØN 31. kl. 15.30

Tirsdage: kl. 08.30 Gymnastik // Aktivitetscentret Toftegården Kl. 09.30 Kaffe, fællessang & hygge // Aktivitetscentret Toftegården

Gudstjeneste, 1. juledag // Jordrup Kirke FB: Fodbold - JULESTÆVNE // Fynslund hallen FB: Volley - NYTÅRSTRÆF // Fynslund hallen Nytårsgudstjeneste // Lejrskov Kirke Nytårsgudstjeneste // Jordrup Kirke

Onsdage: Kl. 9:00 Kl 13.30-16.30 Kl. 13.30

Hobby og kreativiteter // Aktivitetscentret Toftegården Kortspil // Aktivitetscentret Toftegården Gåture // Aktivitetscentret Toftegården

Torsdage: Kl. 9:00.12:00

IT Café i vinterhalvåret // Aktivitetscentret Toftegården OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 27


LYSFEST I HVIDKILDEPARKEN

PÅ TUR MED

FREDAG D. 1. DECEMBER 2017 I anledning af Lysfesten i Hvidkildeparken skal der bruges rigtig mange rengjorte syltetøjsglas (gerne uden låg) til de mange lys, der tændes denne aften.

JORDRUP KFUM

SPEJDERNE

Det er kræftens bekæmpelse - Lunderskov afdeling - der igen i år står for dette skønne arrangement.

Har du et par syltetøjsglas i overskud så lad være med at smide dem ud, jeg afhenter dem gerne ved henvendelse på telf. 27 81 57 93 - eller de kan afleveres på adressen - Tjørnevænget 10, 6064 Jordrup. Er der ingen hjemme da stil dem i carporten. På forhånd tak! 28 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

Af: Thomas Hedetoft

Af: Vagn Toft

Alle er velkommen!

Jordrup KFUM spejderne har været på et par begivenhedsrige ture i sommer. Overnatning på en øde ø samt sejlads i kano og kajak, hvor der blev øvet makker redning.

Sommerens store spejderlejr i Sønderborg var en kæmpe oplevelse. Sammen med 35.000 andre spejdere fra Danmark og hele verdenen blev det en uge med nye input og det både i sjask regnvejr og solskin. Et godt venskab med en engelsk gruppe blev etableret.


din lokale fodpleJer

Mandag, onsdag, fredag: 9-16 Tirsdag, torsdag:16-20 weekend: efter aftale

Chr. Jensensvej 1 - 6064 Jordrup Tlf.: 42442040 - www.alleføddersven.dk

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 29


30 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET


DE VIL – DE TØR – DE KA’

”SKAL VI MØDES I - 2018 - I JORDRUP FORSAMLINGSHUS?” TRE TOP ORKESTRE ”INVITERER” TIL TRE FESTLIGE AFTENER Tre af de kendeste toporkestre i Danmark spiller op til fest i 2018 i Jordrup Forsamlingshus. Knap har ”THE ROCKING GHOSTS” forladt scenen i oktober måned, førend det går løs i januar med ”TØRFISK”.

Af: Hans E. Sørensen

Senere i april er det ”KLAUS OG SERVANTS” der vil give den hele armen, og ikke nok med det slutter året af med ”KANDIS” i september. Formanden for Jordrup Forsamlingshus Karen Margrethe Christensen er ikke til at skyde igennem. ”HAR I DA RÅD TIL DE STORE NAVNE”? Svaret er ja fra en storsmilende formand. ”Vi har en stor opbakning fra de lokale og når vi har de store toporkestre kommer der

også mange udefra, det har endda givet råd til 110 nye stole og 47 brugte samt bestik til 204 personer og det stopper ikke her, idet der er kommet helt ny beplantning foran forsamlingshuset. Ved de sidste budget forhandlinger i Kolding kommune blev der afsat kr. 100.000,- til et nyt varmeanlæg.”. Jordrup Forsamlingshus´ store arrangementer med de kendte Dansktop orkestre er rygtet viden om. Der er da heller ingen tvivl om, at bestyrelsen vil fortsætte den kurs, de søsatte for et par år siden med bl.a. Bjørn og Okay.

Den der tør satse på kvalitet får gerne succes og man må sige det har Jordrup Forsamlingshus for DE VIL – DE TØR – DE KA’. FAKTA 2018: D. 27. jan. spiller ”TØRFISK” D. 7 apr. spiller ”KLAUS OG SERVANTS” D. 21. sep. spiller ”KANDIS” BESTYRELSEN Karen Margrethe Christensen – formand Carl F. Hansen – bestyrelsesmedlem – udlejning Bodil Kristensen Karen Hansen Vagn Kristoffersen

”OG HUSK AT MADEN ER I TOP, DEN KOMMER NEMLIG FRA ”FOLE HØKERKRO” slutter Karen Margrethe. Fole Høkerkro er det succesrige Flammens hjemsted, det var her det hele begyndte.

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 31


HVAD HAR I GANG I?!? Vi har rigtig mange foreninger, grupper og enkeltpersoner i Fynslunds-området, der yder en kæmpe frivillig indsats. De store foreninger og ildsjælene kender vi efterhånden, eller i hvert fald har vi hørt tale om dem, eller stødt på dem, i hallen, i børnehaven, til Sportsfesten eller på gaden. Men der er mange grupper og personer, der tager sig af vigtige opgaver i lokalsamfundet, uden at vi er klar over at det faktisk udføres ulønnet, og i fritiden.

Af: Heidi C. Andersen

Vandværker, forældrebestyrelser, flaghejsning, brugsforening, forsamlingshuse, græsslåning osv. Vi hører måske kun om dem, når de efterlyser flere hænder, eller hvis der er noget der ikke fungerer som det plejer: Der er brud på en vandledning, bænken ved Skærsø er ødelagt, TV signalet er forsvundet, eller ukrudt står højt ved Markant Scenen. Så fyldes Facebook straks med spørgsmål, frustrationer og ”gode råd”. Måske fordi vi tror at det er opgaver, der løses af kommunen, eller virksomheder. Men i virkeligheden er der borgere, der enten må tage fri for arbejde, eller bruge deres fritid, for at løse opgaver for naboerne.

32 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

I de kommende udgaver af Fynslundmagasinet, vil vi løbende hylde alle de store og små, kendte og ukendte frivillige personer og foreninger. Korte introduktioner med navn, funktion, formål og foto. Så genkender og anerkender vi måske hinanden bedre - og det hjælper på forståelsen af, hvor vigtige disse personer er for Fynslunds eksistens. ”Hvad nu hvis de ikke fandtes?” Hvem ved, måske får flere lyst til at byde ind på opgaver. Da vi ikke kender alle foreninger og frivillige i området, opfordrer vi til, at I gør lidt reklame for jer selv. Vi lægger en skabelon ind på hjemmesiden, som I kan udfylde og sende ind til Redaktionen. Husk foto. Vi skal have jer alle med, ikke bare etablerede foreninger med bestyrelser og vedtægter, vi vil høre om jer ALLE, uanset om I arrangerer banko, er besøgsven, redder forladte kattekillinger, er medlem af skolens forældrebestyrelse, reviderer foreningsregnskaber, trafikgrupper, udvalg under boldklubben, borgergrupper/-foreninger, mødre-grupper, slår græs på offentlige arealer….Kort sagt: alle der gør noget for fællesskabet, som er ulønnet, og som ellers ikke ville blive taget hånd om.

Hvis I har problemer med skabelonen, må I også bare bruge punkterne som stikord, og sende en email med billede(r), informationer samt et telefonnummer til Fynlundmagasinets Redaktion. Så hjælper vi med at få det skruet sammen. Vi glæder os til at høre fra jer. I dette nummer skal vi høre fra Fynslund Boldklubs Festudvalg.


… I FYNSLUND BOLDKLUBS FESTUDVALG FORENINGENS FORMÅL At planlægge Julefrokost i Fynslundhallen At planlægge FB sportsfest sammen med FB støtteforening. FAKTA OG NØGLETAL FB Julefrokost i Fynslund hallen med live musik, lækker julemad - ca. 300 gæster den 1. lørdag i december.

Palle Mørup, Formand

Cathrine Vejen-Jensen, Medlem

FB Sportsfest, de 3 Kr. Himmelfart dage, torsdag, fredag og lørdag = Sport, hygge, sognedyst, god mad og drikke, for alle i lokal området. HVAD VIL DET BETYDE FOR FYNSLUND, HVIS I IKKE VAR HER? De 2 arrangementer er det ultimative lokale komsammen holdepunkt, hvor alle i lokalområdet mødes og har en fantastisk aften / dage.

Jannie Pallesen, Medlem

Kristian Dam, Medlem

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 33


DER BYGGES PÅ L I V E T L Ø S

Af: Hans E. Sørensen

... I KÆRHAVEN – FLOTTE VILLAER SKYDER OP. NOGLE AF TO FAMILIES HUSENE ER ALLEREDE BEBOET. ANDRE ER VED VÆRE FÆRDIGE.

34 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET


Af: Henrik Kjergaard Oldrup

BONDERØVEN FERGUSON GENNEM GENERATIONER I 1951 fik min farfar Ejnar M. Sørensen ”Fynslundvej” sin første Ferguson traktor. Han købte den sammen med en nabo og de brugte den til stor hjælp for dem selv, men brugte den også til at køre som maskinstation for andre naboer. Her 66 år senere har jeg så endelig fået min første Ferguson, til stor hjælp i hverdagen. Men må jo konkludere at der ikke er sket de store fremskridt i vores familie. ÅRETS MANGE DYREBØRN Året 2017 har budt på utrolig mange dyrebørn her på den lille gård.

2 Galloway tyrekalve, 21 smågrise, 11 uldgriskrydsninger, 8 Gutelam, utallige gæslinger, ællinger, kyllinger og dueunger og ikke mindst indtil videre 2 kattekillinger.

Vi håber næste år at udvide med både Malkegeder samt Kaniner, så unger bliver der helt sikkert mange af igen i 2018. BÆREDYGTIGT GENBRUGSFODER Udover det almindelige daglige foder giver vi også vores dyr et væld af andet foder.

samt årets juletræ gives til vores Gutefår, som er meget nøjsomme og spiser meget mere varieret end normale kødfår. Mask som er affaldsproduktet fra ølproduktionen hos Trolden Bryghus i Kolding, samt al vores nedfaldsfrugt og frasorteret grønt, gives til grisene, som virkelig nyder det varierende måltid og det kan helt klart smages i kødet. Opgravet jord fra haven samt diverse ukrudt fra vores grund, gives til hønsene, som elsker at skrabe sig til fund af lækre biller, orm og friske grønne sager.

Hækaffald, afskårne grene samt hestefolkets hø som ikke altid er godt nok til hestene

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 35


FYNSLUND RUNDT Sponsorer cykelsponsorløbet d. 26. maj 2017

Af: Heidi C. Andersen

KD byg v. Kristian Dam Lunderskov Camping Danske Bank Handelsbanken Alm. Brand Bank Nordea Anonym Nørupgård LokalBrugsen Vagn og Tove Schmidt Anette Dons Lone Hjort Tommy Poulsen Connie Svendsen NTG East Brd. Glibstrup Heidi Andersen Handelsbanken FP Transport Mette Pedersen Charlotte Åkesen Lars Pedersen

36 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

Combi Tools FB OldBoys Lasse Kamp Lars Pedersen Jeroso Henning Christiansen Jens Lund Else og Peder Rostgaard Andersen Knudsbøl Vindmølle nr. 1 Kirsten Kiil Familien Kromann Nielsen Ole Møller Hansen Hans Peter Andersen Anette Dons Anne Mette Koch Petersen Henrik Oldrup Lisbeth Leerskov Anette Jørgensen Lotte Holm Thomsen Renate Birnbacher AOF SYD Chateau Odde Ulrik Simonsen Inge Lise Ernst

23 rytter kørte i alt 316 runder á 1,8 km De samlede i alt

42.066 ,-kr.

ind til det kommende Kultur- og idrætscenter, som Fynslundhallen og Jordrup/Lejrskov menighedsråd er gået sammen om. Den yngste rytter var 6 år. Den ældste var 70. De kørte begge hver 10 runder TUSIND TAK TIL ALLE CYKEKLRYTTERE OG SPONSORER


JORDRUP FORSAMLINGSHUS INVITERER TIL

HALLOWEENFEST

DEN 27. OKTOBER 2017 For anden gang inviterer Jordrup Forsamlingshus til Halloweenfest i forsamlingshuset.

HALLOWEENFEST

Find festtøjet frem og kom til en festlig aften med musik af de legendariske ”The Rocking Ghost” Ingen Halloweenfest uden spøgelser, og de rigtige spøgelser er der denne aften, nemlig The Rocking Ghosts. Man kan komme udklædt hvis man har lyst, det giver kun aftenen et yderlige festligere islæt.

JORDRUP FORSAMLINGSHUS

FREDAG DEN 27. OKTOBER 2017 KL. 18.30 Musikken leverer ”The Rocking Ghosts”

Billetsalg fra den 1. september – 23. oktober ved Karen Margrethe tlf. 5124 0888

Med venlig hilsen

Jordrup Borgerog Forsamlingshus

Af: Hans E. Sørensen

PRIS KR. 350,00 INCL. BUFFET OG KAGEBORD

The Rocking Ghosts er mere populær end nogen sinde. Kom og lyt og dans til de berømte hits som BELINDA og OH, OH, WHAT A KISS og mange flere fra 60`erne og 70`erne. De har lige udgivet en ny CD med titlen DO YOU LOVE ME. Selv om gruppen har over 50 år på bagen, kan de stadigvæk trække fulde huse. Det bliver en aften med lækker mad og feststemning i top, det plejer der nemlig at være i Jordrup Forsamlingshus.

BUDGET – LOKALE KRONER Kolding Kommune har lavet budgetforlig på tværs af det meste af byrådet. Og på trods af det var et stramt budget, så har vi fået flere ting med til lokalområdet. SKÆRSØEN Skærsøen er jo fantastisk til at bade i om sommeren. Vi får nu en flydende badebro, så vi kan få mere fornøjelse af den lokale perle.

Af: Merete Due Paarup

FORSAMLINGSHUSET Vores lokale forsamlingshus får 100.000 kr til forbedringer af bygningerne. De har jo så meget gang i tingene - så det er et kæmpe skulderklap. MODULORDNING SFO Vi har sikret forlængelse af vores modulordning i SFO’en, så familierne fortsat kan vælge de moduler, der passer bedst ind i familielivet. Det er det eneste sted i kommunen og det kører fortsat som forsøgsordning - men vi arbejder på at få det permanent.

BEDRE VEDLIGEHOLD Vi har sat ekstra penge af til vedlighold af de mange ”nye” arealer og rekreative områder vi skaber rundt i hele kommunen fx ved Troldhedebanen, Ferup Sø og Byparken. Når vi laver projeketer som disse, så skal de jo også vedligholdes ordentligt. BØRN & FOLKESKOLE Vi har sat udviklingspuljer af til børneområdet og folkeskolen med hhv. 2,5 og 5 millioner. Det er langt fra nok - men vi skal jo være enige i byrådet. ÆLDRE Vi har løftet ældreområdet med 90 mio over de næste 4 år. Flere bliver ældre og ældre - og det kræver et massivt løft. BILLIG FLEX Vi har fortsat sikret billig flexordning, når vi nu ikke kan få busser, så skal vi i det mindste have en flexordning, der er rimelig.

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 37


st.k. 4 4stk 155/6514” 14” 155/65

Pris2195 2195kr. kr. Pris

38 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

.. stk 44stk 175/6514” 14” 175/65

Pris2295 2295kr. kr. Pris

stk.. 44 stk 195/65 15” 15” 195/65

Pris 2495 2495 kr. kr. Pris

k.. 4 ssttk 4 205/55 16” 205/55 16”

Pris 3295 3295 kr. Pris kr.


LOKALBRUGS ER DER VARER, DU SYNES, VI MANGLER – SÅ SIG DET TIL HANNE, ANETTE ELLER HVEM, OG VI KIGGER PÅ DET HURTIGST MULIGT.

TILBUD LIGE NU: COOP Kartoffel produkter (frost) Frit valg, 2 ps.

COOP Skæreost, m/u kommen, ca. 650 gr.

HVER FREDAG: Friskbagt rugbrød, frit valg (bake off)

20 kr.

35 kr.

15 kr.

din,

min

og v ores


BESØG HOS SMEDEDAL VAR OVERRASKENDE OG SPÆNDENDE Besøget hos Per Vejen- Jensen, fa Smededal i Egholt, blev et besøg som både overraskede og blev spændende. Overraskende fordi jeg ikke anede, at der blev lavet så meget forskelligt – stort som småt. Spændende fordi Per sammen med hans svend Simon Albeck kunne gøre mig det forståeligt, hvad de forskellige arbejdsopgaver gik ud på.

Af: Hans E. Sørensen

Navnet Smededal kommer ligesom af sig selv, idet ejendommen Per og familie bor på hedder Smededal. En landejendom hvor jorden er solgt fra bortset fra 10 hektar, som deres får og heste kan hygge sig på. Firmaets opstart skete i 2008 netop som finanskrisen kom fra den ene dag til den anden. Det var da også en hård nød at knække, medgiver Per. Men med ihærdighed og kvalitetsarbejde som de bærende elementer, lykkedes det at får en stabil forretning ud af det. En stabil og meget forskellig kundekreds er opbygget, så det i dag går rigtig godt. Så godt at der nu kommer forespørgsler fra andre dele af landet. Sidst en forespørgsel fra København. Ellers er kundekredsen fra hele Trekants området, hvor der hele tiden dukker nye kunder op. UTROLIG HVAD DER ARBEJDES MED Per er udlært bygnings- og landbrugssmed hos Jordrup Smede- og Maskinforretning, en god læreplads med en dygtig læremester

40 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

i Peter Nørgård, der kunne lære fra sig. Der laves alle former for smedearbejde - reparationer både på eget værksted - samt fra sit rullende værksted hvor svejseapparat og generator m.m., er installeret og klar ved kunden. Smedearbejde for – Industrien, Transportbranchen, Entreprenører, Håndværkere, Telebranchen samt Landbruget. Der tilbydes herudover reparationer indenfor – Landbrug, Transport og Entreprenører. Et stort område er ligeledes arbejdet som underleverandør. En sjov niche er ”Dekorationshjerter” til haven, huset og mange andre steder. Alle former for svejsning MIG/MAG, tig, elektrode både i sort, jern, rustfrit og aluminium. At der også er helt andre sager at tage sig af viste sig, da der var opdaget skadedyr i LokalBrugsen i Jordrup. Det tog en uge at finde dyret og få repareret ventilationsanlægget m.m. Et monstrum af en kædegraver eller drænemaskine - samt en såkaldt ”vejhøvl” er med i samlingen af spændende opgaver. Den helt store fritidsinteresse er jagt, samt 3 ugers sommerferie med familien og campingvognen hægtet på bilen, til enten en tur herhjemme eller syd på. Og så må vi ikke glemme skiferien til Østrig hvert år- det er et must.

Det var et spændende besøg med humor og godt humør fra både Per og Simon, for som Per siger: ”Arbejdet er min hobby” Se mere på – www.smededal.com FAKTA Per Vejen- Jensen er 38 år Er gift med Cathrine der er pædagogmedhjælper og sammen har de tre børn: Christian på 13 år Tobias på 11 år Signe på 5 år Adresse: Tanggårdsvej 1, Egholt 6640 Lunderskov Tlf. 7555 9501 Mobil: 4072 8195 mail: per@smededal.com HVOR LIGGER EGHOLT 2 km fra motorvejen Kolding – Esbjerg 10 km fra Kolding


EN DAG SOM ØNSKET Af: Hans E. Sørensen

Godt vejr, højt humør og festlige taler, kan man forlange mere. Derfor blev indvielsen af Jordrup Bypark lørdag den 26. august 2017 en dag, der ikke vil blive glemt. Gratis øl, vand, grill pølser samt slik til børnene gav en festlig stemning.

Arbejdsgruppen bestående af Anja Vesterholm, Vivi Frydensberg, Hanne Jørgensen, Søren Vejen-Jensen og Jakob Hviid havde gjort Byparken hyggelig og intim.

blev et festligt indlæg, hvor han bad Kolding kommunes Landskabsarkitekt Rita Larsen om at komme op og klippe snoren over. Fortjent hæder til Rita Larsen.

Taler af Udvalgsformand Birgitte Kragh og vores lokale byrådsmedlem Merete Due Paarup var de første der talte. Herefter skulle Borgmester Jørn Pedersen klippe snoren over. Det

En festlig dag og Jordrup har nu en Bypark.

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 41


SSEE HHEERR !!

ng ring afaf sand sand ogog grus grus ation ration afaf privatvej privatvej med med stenudlægger stenudlægger gng afaf maskiner maskiner påpå 1818 tons tons blokvogn blokvogn el med med 2020 ton/m ton/m kran, kran, trægrab trægrab ogog jordskovl jordskovl d gives, gives, rabat rabat ved ved større større leverancer leverancer

JENS JENS H.H. PEDERSEN PEDERSEN && SØN SØN Vognmandsforretning Vognmandsforretning ApS ApS Baskærvej Baskærvej 31,31, 6040 6040 Egtved Egtved +45 +45 75555 75555 1944 1944 +45 +45 2068 2068 1944 1944 post@jenshpedersen.dk post@jenshpedersen.dk www.jenshpedersen.dk www.jenshpedersen.dk

NS NSH.H.PEDERSEN PEDERSEN&&SØN SØN Vognmandsforretning Vognmandsforretning Aps Aps

ej 31,31, 6040 6040 Egtved Egtved ∙ Tlf. ∙ Tlf. 7575 5555 1919 4444 ∙ Biltlf. ∙ Biltlf. 2020 6868 1919 4444

ost@jenshpedersen.dk t@jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk ∙ www.jenshpedersen.dk

Akupunktur Klinik Kolding Hospitalsgade 4, Lokale 10, 6000 Kolding Tlf: (0045) 26151350

BeHAndLings former: Akupunktur, Tui Na Massage, Chinese Herbal Medicine, Qi Gong, Classical Chinese Medicine , Hunyuan Medicine Practitioner, Japanese Acupuncture. Jeg arbejde til daglig med Astma, Allergi, Barnløshed, Bækkenløsning, Fødsels forberedelse, Genoptræning, Hovedpine, Hofte smerter, Idrætsskader, Kost, Knæ problemer, Livstil, Mave-tarm sygdom, Nerve smerter, Piskesmæld, Ryg smerter, Skulder problemer, Smerter m.m

42 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET


TROLDHEDEBANENS 100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 20. AUGUST Samtidig fejrede vi også, at vi er i gang med at genetablere stien.

Af: Birgitte Høy Jepsen

91 friske mennesker trodsede regn og vandpytter og gik hele turen fra Lokal Brugsen i Jordrup til Ferup sø. Omkring 300 var med til fødselsdagen her, hvor Byrådsmedlem Asger Christensen og Borgmester Jørn Pedersen holdt tale og fortalte lidt om Troldhedebanens historie. Flyver Hjemmeværnets Musikkorps havde tilbudt at spille lidt. De spillede ved starten ved LokalBrugsen og sendte os afsted med en march, senere tog de imod os ved Storedamvej. Derudover løb ca 300 ultra-run løbere forbi. De havde været på en trail tur rundt omkring Kolding, samt i Vrå området og sluttede på Troldhedestien.

En gruppe af lokale ildsjæle startede på Troldhedestien i 2013. Det har vist sig at være en større opgave, og vi er glade for at Kolding Kommune nu er kommet med i samarbejdet. Stien er nu trampet i gang. Vi forventer at alle aftaler med lodsejerne er lavet og tinglyst i slutningen af 2017. Stien kan derfor kun bruges den 20. august.

Herefter går arbejdet med at søge fonde i gang. Derefter skal der laves en rigtig god rekreativ sti for os alle, så vi kan komme ud og nyde den smukke natur her i området.

Vi har mødt stor hjælpsomhed fra lodsejere og naboer, mens vi har arrangeret Troldetrail. Mange har endda selv ryddet og høstet – endda bygget en bro, så vi kan gå der i dag. Det er helt enestående. En særlig person har en meget stor del af æren for arrangementet. Det er Per Grønbæk. Han har både arrangeret, klippet græs og ryddet krat, sat skilte op og lavet Ferup Markøllen, som vi kunne smage i Ferup.

Mange mange tak til alle lodsejerne, der giver os lov til at gå på deres jord. Nogle giver meget, andre lidt, men alle er nødvendige for at vi kan gennemføre projektet.

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 43


BORGERGRUPPEN I vor lille gruppe har vi gennem foråret og sommeren 2017 fået et par ting realiseret. Vi har ikke ligget og taget solbad hele sommeren, det har vejret jo heller ikke altid villet. I stedet har vi udført og vedligeholdt – Skærsø og Torvet.

SKÆRSØ Er efterhånden blevet rigtig dejligt at besøge og det kan vi også med glæde konstatere, idet der har været mange ude at bade i den dejlige sø. Vi kan også erfare at der en del, som bare kommer derud, for at nyde området og den skønne natur og den fantastiske fauna, der jo er i hele området. Desværre må vi også erfare, at der et par gange er nogle, som ikke helt forstår at nyde det på samme måde, men hellere vil ødelægge tingene, til irritation og skuffelse for dem, som sætter pris på naturen og som sætter pris på det arbejde, som Birgitte & Søren frivilligt står for – nemlig: Opsyn og renholdelse af området til gavn for hver enkelt.

Af: Vagn Toft

Sammen med Kolding kommune har vi et fint samarbejde, på alle fronter - såvel renovation - græsklipning, som natur-vejlederen gør et stort arbejde for at registrere og dermed synliggøre områdets sjældne vegetation, bl.a. på de plancher som findes derude - og der er mere info på vej, hvilket vi glæder os til. Tag en tur rundt om søen, stien er til at færdes på og den er flere steder blevet repareret, så man nemt kan bevæge sig på området. Oplev det rige fugleliv og tag bare god tid for så får man det hele med.

44 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

TORVET Har gennem sommeren fået en make up forskønnelse. Kommunen har udlagt et godt lag flis imellem beplantningen og der er etableret en mindre ny flisebelægning samt en ny bænk, således. Orienteringstavlen vedr. cykelruterne der går gennem byen, er blevet flyttet hen til bænken, således at tingene nu hænger sammen.

Vi har fået etableret 4 stk. brøndrør sponseret af Jordrup borger & forsamlingshus samt Xl byg i Egtved. Endvidere har vi fået buske til brøndrørene skænket af Helene Ellegård og der skal lyde en stor tak for det hele. Uden sponsorer var der ikke noget, idet Borgergruppen ingen økonomi har og heller ikke skal have det. Vi laver kun det ulønnede arbejde. Torvet passer vi også med Kurt & Vagn som den arbejdende gruppe der holder området i orden. Vi kunne ønske os nogle forårsblomsterløg til torve området! FREMTIDSVERSIONER Borgergruppen har i foråret kontaktet Kolding kommune, for at få lavet striber på den resterende del af Fynslundvej, men dette er indtil videre udsat. Samtidig har vi et stort ønske om af få lavet et ”bump” i krydset Bøllingvej – Hovedgaden –Skovvejen – Borgergade. Det vil vi sammen

med 4 F’s trafikudvalg forsøge at få sat på budgettet. I alle tilfælde er der en meget dårlig oversigt netop der!

HVAD LAVER BORGERGRUPPEN ELLERS? Vi har en aftale med Kolding kommune, som ganske enkelt har til formål, at gøre opmærksom på evt. skader på veje, skilte, manglende vedligeholdelse, indrapportering af meget andet der opstår. Kun på denne måde tror vi på, at et lille samfund som vores kan overleve. Kommunen er jo blevet en del større end ”gamle” Lunderskov kommune, derfor går der ofte længere tid, inden de når helt ”ud i hjørnerne” af kommunen, og det er her Borgergruppen har sin berettigelse - nemlig at påpege evt. ”glemte” arbejdsopgaver samt at påpege nye ønsker blandt borgerne. HUSK at enhver kan kontakte os i Borgergruppen, når man opdager et problem eller har et godt forslag. Så henvender vi os til rette vedkommende i kommunens forvaltning. Henvendelsen må gerne være på mail, toft. vagn@gmail.com ellers på telefon; 2781 5793. FAKTA Borgergruppen består p.t af følgende: Vagn Toft Kurt Andersen Birgitte & Søren Jepsen Dorte & Ole Juul Ole Neupart Men der er også plads til dig!


V Vii h ha e arr m ma an ng g e eå r rring og s årrss e p e c errffa ia er speciali a s t e r in d e li ffor inindgusotgr vventilationster inden n entilation, proces o or industrii, proces og g fi filt ltrre errin ing g

KonTaKT: KonTaKT:

Søren roed Jensen Søren roed Jensen Kim roed Jensen Kim roed Jensen Camilla roed Jensen Camilla roed Jensen

Tlf. 23 32 09 88 Tlf. 23 32 09 88 Tlf. 23 39 22 18 Tlf. 23 39 22 18 Tlf. 51 51 21 93 Tlf. 51 51 21 93

Vi Vi TilByder TilByder Bl.a.: Bl.a.: •• •• •• ••

alt alt ii gravearbejde gravearbejde Græsslåning Græsslåning store store arealer arealer

Fliselægning Fliselægning Brakklipning Brakklipning af af marker marker samt samt indhegninger o.l. indhegninger o.l.

•• Stor Stor maskinpark, maskinpark, som som også også kan kan lejes med eller uden fører lejes med eller uden fører •• Vejhøvl Vejhøvl til til afretning afretning af af grusveje grusveje

ingen opgave er for stor og ingen for lille, ingen opgave er for stor og ingen for lille, vi udfører både for private og erhverv. vi udfører både for private og erhverv. ring for et uforpligtende tilbud. ring for et uforpligtende tilbud. Udlejning af alle maskiner både med og uden fører. Udlejning af alle maskiner både med og uden fører.

Handymænd Handymænd –– alt alt har har som som udgangspunkt interesse udgangspunkt interesse er er der der forespørgsel forespørgsel på på bestemte bestemte opgaver eller maskiner, opgaver eller maskiner, så så investerer vi gerne, så opgaverne investerer vi gerne, så opgaverne kan kan løses... løses...

nneerree n ø r g n e d n r ø e r g v VVii ggøørr ddiinn verden

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 45 Bergsmindevej 1 · 6064 Jordrup · Tlf. 23 32 09 88 · 23 39 22 18 · jeroso@bergsmindevej.dk Bergsmindevej 1 · 6064 Jordrup · Tlf. 23 32 09 88 · 23 39 22 18 · jeroso@bergsmindevej.dk


46 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET


Akupunktur Akupunktur og og Sundhed Sundhed v/Birgitte v/BirgitteHøy HøyJepsen Jepsen Sygeplejerske Sygeplejerske Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Sundhedsautoriseret SundhedsautoriseretAkupunktør Akupunktør

Nedenstående Nedenståendeer erudpluk udplukafafde de behandlinger behandlingerjeg jegudfører: udfører: Smerter Smerter--iimuskler musklerog ogled led Vægttab Vægttab--sundhedsrådgivning sundhedsrådgivning Styrkelse Styrkelseafafimmunforsvar immunforsvar Hovedpine Hovedpine//migræne migræne Søvnproblemer Søvnproblemer Stress Stress

Bivirkninger Bivirkningerefter efterkemoterapi kemoterapi Hormonelle Hormonelleubalancer ubalancer --(Bla (Blamenstruationsproblemer menstruationsproblemer og oghedeture) hedeture) Mavelidelser Mavelidelser Depression Depression Rygestop Rygestop

Ring Ringfor foren enuforpligtende uforpligtendesamtale. samtale.En Enbehandlig behandligkoster koster300 300kr kr Mulighed Mulighedfor fortilskud tilskudfra fradanmark danmarkog ogsundhedsforsikringer sundhedsforsikringer

Knudsbølvej Knudsbølvej27, 27,6064 6064Jordrup Jordrup Mobil: Mobil:30283191, 30283191,birgitte@akupunkturogsundhed.dk birgitte@akupunkturogsundhed.dk www.akupunkturogsundhed.dk www.akupunkturogsundhed.dk

ONVIN

DK

fynslundmagazine2-marks.pdf 1 22/02/2017 11:24:02

Hele Danmarks online vinhanhandel Gratis levering ved køb over 499,Hurtig levering lige til Din dør Kvalitets vine & gaveløsninger

www.onvin.dk

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 47


FYNSLUND GOLF 2017 Af: Henrik Krebs Jensen

Årets pokal-turnering for golfspillere med tilknytning til Fynslund blev afviklet den 2. sept.

43 spillere, hvilket er rekordtilslutning, gik en golfrunde på en rigtig flot sensommerdag. Der blev spillet i to rækker, opdelt efter golfhandicap, og med en vandrepokal til vinderen i hver række. Forunderligt var det, at Rasmussenfamilien besatte de gode pladser! Men det var velfortjent!

48 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

PRÆMIETAGERE A-rk.: Pokalvinder Renè Rasmussen – Robin Rasmussen – Jan Moth Andersen – Bent Skovsen

B-rk.: Pokalvinder Renè Westi – Ruth Rasmussen – Anna Marie Jensen – Bjarne Poulsen Holdrk.: Renè Rasmussen - Gitte Høst - Erik Dam – Henrik Krebs Jensen

NÆRMEST HULLET Hul 5: Kristian Hornemann - Uffe Rasmussen, Hul 13: Egon Nielsen – Ebbe Jørgensen. De mange flotte præmier var igen i år skænket af gavmilde sponsorer. Se listen på billedet.

I Turneringsudvalget blev Inge Nielsen udpeget som afløser for Renè Rasmussen, mens Gitte Høst fortsætter et år mere.


Af: Hans E. Sørensen

JORDRUP OG OMEGNS RIDEKLUB .. i fuld firspring med stævner og atter stævner samt jubilæum ind i mellem. JORK er stedet for børn og voksne med en stor

JORK

kærlighed til heste og hvor det sociale er i højsædet. Frivilligheden blomstrer hos JORK året i gennem. Det er pasning med omhu,

det er træning, men det er også alvor, dog er det mest sjovt og hyggeligt med et varmt og trygt forhold til hestene.

OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 49


EN CLAIRVOYANTS ÅBENBARINGER Du har sikkert bemærket byggerodet på Skovvejen 62, som startede sidste år i juni måned. Clairvoyanten, healeren og mediet, Hening Svanelykke, er flyttet ind og har renoveret både hus og have fra top til tå.

Af: Josephine Gosvig og Sofie Hedetoft

HVORFOR LIGE JORDRUP? Men hvem er så denne Hening og hvorfor har han lige valgt at flytte til Jordrupområdet? Der er snart ikke den uddannelse Hening ikke har indenfor sit område. Han kan kalde sig psykoterapeut, mentaltræner, clairvoyant, healer og ikke mindst medie. Personligt er han en meget åben og positiv mand, og vi føler os hurtigt hjerteligt velkomne i hans hjem. Hvis han selv skal sige det, er han nok lidt en drømmer og en ildsjæl, der ser mulighederne fremfor begrænsningerne, hvilket i høj grad også forklarer hans gå-på-mod i forbindelse med renoveringen. Men hvorfor lige Skovvejen 62, Hening?

50 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

”Jeg startede med at køre rundt i området en dag, hvor jeg fik en følelse af, at her var jeg hjemme, og her ville jeg bo i det skønne naturområde. Da jeg så huset,havde jeg ingen anelse om, hvilket arbejde der ventede mig og hvordan, slutresultatet ville blive. Jeg ville bare gerne bo der, og jeg har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at jeg gjorde det rigtige. Selvom jeg på daværende tidspunkt ikke kendte til omfanget af byggeriet, og ingen erfaring havde på det område,” fortæller Hening Svanelykke. EN NY START Hening fortæller om sin store taknemmelighed overfor lokalsamfundet, og hvordan han har oplevet styrken i netop dette på nærmeste hold. ”En bedre modtagelse kunne man ikke ønske sig” lyder det smilende fra Hening mens hans blik fanges af sollysets dansende aftenstråler.

HVAD KAN HENING? Hening er af den opfattelse at energierne omkring os er noget der står åbent for alle. Hening uddyber at ”Energierne fungerer ligesom teknologien. Vi ved ikke helt hvordan det fungerer, men vi har alle muligheden for at bruge den.”. Denne meget anderledes og interessante tankegang er noget Hening bruger i sine behandlinger. Disse energier beskriver han også som healingsenergier, der kan hjælpe folk til et bedre helbred. Udover det hjælper han også folk med at omlægge uønskede vaner og give mere selvværd og livsglæde. Hening Svanelykke fortæller, at du altid er velkommen til at banke hans dør og få svar på, om han også kan hjælpe dig med det du har brug for.


REDAKTIONEN

Hans Elimar Sørensen, annonce ansvarlig

Merete Due Paarup, boss

Niels Risbjerg Lai, kirken

Hanne Holm Johansen, skolen

Rasmus Warming, layout

Heidi C. Andersen, 4F

Charlotte Jørgensen, 4F

Søren Pedersen, 4F

Josephine Gosvig, reporter

HEJ! HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED I REDAKTIONEN, ELLER HAR DU IDEER TIL, HVORDAN VI GØR FYNSLUND MAGASINET ENDNU BEDRE? SÅ SKRIV TIL OS ; )

INDHOLD OG INPUT: Hvis du har input/ forslag til det næste magasin, der udkommer primo januar 2018, bedes det være os i hænde senest den 13. november 2017.

KONTAKT:

Mette Speedsberg Pedersen fotograf

Vibeke Bundgaard, 4F

Sofie Hedetoft, reporter

Redaktør vikar: Merete Due Paarup Telefon: 7684 3405 Mail: mdp@imageconsult.dk

ANNONCER:

? Hvad kan DU gøre for fynslund magasinet?

Der er rigtig mange, der allerede har booket annoncer for flere magasiner. Og er du interesseret i at få en annonce med, så kontakt os for at høre mere om priser, størrelser mm. Henvendelse: Hans E. Sørensen tlf. 2073 6860 – mail: hans.hannelis@live.dk

ARTIKLER: Har du lyst til at skrive en artikel eller reportage, så er du velkommen til at være med. Vi forsøger at køre med nogle faste temaer og dække både stort og småt... Alle input og ideer til artikler er velkomne, alle må gerne skrive om arrangementer men det skal være kort og godt og krydret med billeder. Vi forsøger at få det meste med - men tager os retten til at skære, skærpe og prioritere i stoffet. Grafiker: Rasmus Warming Telefon: 7684 3405 / rasmus@imageconsult.dk OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET // 51


FYNSLUND DET ER HER DET SKER

52 // OKTOBER 2017 // FYNSLUND MAGASINET

Profile for FYNSLUND

Fynslund Magasin // Efterår 2017  

Fynslund Magasin // Efterår 2017  

Profile for fynslund
Advertisement