Page 1


www.fyns-kran.dk

PROFIL / PROFILE

Om Fyns Kran Udstyr A/S

About Fyns Kran Udstyr A/S

Hos Fyns Kran Udstyr A/S er vi bevidste om den konstante udvikling på markedet og har fokus på kundernes behov – nu og i fremtiden – nationalt som internationalt.

Fyns Kran Udstyr A/S is conscious of the constant development on the market and has focus on the customers’ needs – now and in the future – nationally and internationally.

Virksomheden har i dag ca. 100 engagerede og kompetente medarbejdere i Danmark og Singapore. Medarbejderne er et mix af yngre og mere erfarne medarbejdere, som tilsammen udgør et effektivt team med den rette knowhow.

Today the company has approx. 100 engaged and skilled employees in Denmark and Singapore. Our employees are a mix of younger and more experienced people which together makes a team with the necessary know-how.

Med danske afdelinger beliggende i Odense, Randers, København, Esbjerg og Aalborg samt 17 mobile serviceenheder, er vi landsdækkende og kan tilbyde vore kunder en hurtig – og samtidig kvalificeret service.

With Danish branches situated in Odense, Randers, Copenhagen, Esbjerg and Aalborg and 17 mobile service units, we cover the whole of Denmark and offer our customers a fast and also qualified service.

Vores mission er at tilbyde løftegrej, stålwirer, tovværk, taljer, kraner samt beslægtet udstyr til industri, marine og offshore sektoren, som skaber effektivitet og sikkerhed for vore kunder.

Our mission is to offer lifting gear, steel wire ropes, fibre ropes, hoists, cranes and related equipment for the industry, marine and offshore sector creating effectiveness and safety for our customers.  

Vi har et bredt produktsortiment til fordel for vore kunder, som dermed kan optimere deres indkøbsprocesser, idet vi kan tilbyde totale løsninger i høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Vore leverandører hører til de førende udbydere i verden. For yderligere information se venligst www.fyns-kran.dk, hvor De kan læse mere om virksomheden og hvor produktkataloget, som opdateres kontinuerligt kan downloades.

Odense +45 63 96 53 00 Version 6.0 – Marts 2010

Randers +45 87 12 42 00

We have a wide range of products for the benefit of our customers which in this way are able to optimize their purchasing procedures as we can offer complete solutions in a high quality at competitive prices.   Our suppliers are among the leading providers worldwide. For further information please see www.fyns-kran.dk, where you can read more about the company and download the catalogue, which is continuously updated.

Vallensbæk +45 43 56 54 00

Esbjerg +45 75 12 36 00

Aalborg +45 96 34 59 00


www.fyns-kran.dk

SERVICE & UDLEJNING

11-1

Udlejningsgrej

Hire of Lifting Gear

Hvornår kan det betale sig at leje i stedet for at købe sit løftegrej?

When will it be an advantage to hire ones lifting gear instead of buying it?

Hvis De i forbindelse med reparations- eller montagearbejder har behov for løftegrej og transportmateriel, som efter arbejdets udførelse ikke vil finde anvendelse i længere tid, er den tidsmæssigt begrænsede leje billigere end at købe.

If there is a need for lifting gear and transport material in connection with repair or assembly works and there will be no need for the gear in a long period after the work has been done, the temporal limited hire can offer economic advantages over outright purchase.

Fordele: - Overskuelige omkostninger ved kal­kulation på arbejder - Ingen investering som binder kapital - Ingen vedligeholdelses- og opbevarings­ omkostninger i den ubenyttede tid - Altid et garanteret sikkert og pålideligt udstyr til rådighed ved behov

Advantages: - Hiring allows more accurate project cost control, as charges are readily identifiable - Hiring does not involve capital costs, and therefore frees capital for other uses - Hiring means that you don’t have to worry about storage and maintenance costs - Always a gauranteed safe and reliable gear at disposal

Foruden de aftalte lejepriser kan der kun opstå ekstra omkostninger ved overbelastning eller misbrug af grejet. Rekvirér venligst lejebetingelser. I vort lejeprogram finder De et bredt program af testet og certificeret løftegrej, som garanterer Dem absolut sikkert grej til en konkurrencedygtig pris.

Besides the prices for hire agreed upon extra costs may only occur if the gear has been overloaded or misused. Please call for terms of hire. The tested and certified lifting gear in our comprehensive hire programme can be hired at competitive prices.

Elkædetaljer

Electric Chain Hoists

3 x 400 volt 50 Hz

3 x 400 volt 50 Hz

Vare nr. / Item no.

Hejsehøjde / Lifting height m

WLL tons/tonnes

900061

15

0,25

900062 900063

15 15

0,50 1,00

11 Odense +45 63 96 53 00 Version 6.0 - Marts 2010

Randers +45 87 12 42 00

Vallensbæk +45 43 56 54 00

Esbjerg +45 75 12 36 00

Aalborg +45 96 34 59 00

11


www.fyns-kran.dk

11-2

SERVICE & UDLEJNING

Håndkædetaljer Vare nr. / Item no.

Manuel Chain Hoists Hejsehøjde / Lifting height m

WLL tons/tonnes 0,5

950040

3

950048

10

3,0

950047

6

3,0

950049

3

5,0

950050

5

5,0

950051 950041

10 15

5,0 0,5

Lufttaljer

Air Hoists

Vare nr. / Item no.

Hejsehøjde / Lifting height mtr

WLL tons/tonnes

951010 951011

3 5

1,0 2,0

Skraldetaljer

Lever Chain Hoists

Vare nr. / Item no.

Hejsehøjde / Lifting height m

950021

10,0

0,75

950022

1,5

1,50

950023

3,0

1,50

950024

1,5

3,00

950025 950028

3,0 3,0

3,00 6,00

Tirfor Taljer Vare nr. / Item no.

11

Odense +45 63 96 53 00

WLL tons/tonnes

Tirfor Machines Beskrivelse / Description

WLL tons/tonnes

950010

Tirfor talje med 20m wire TU-16

1,6

950011 950013

Tirfor talje med 20m wire TU-32 Tirfor talje med 20m wire T-508

3,2 0,8

Randers +45 87 12 42 00

Vallensbæk +45 43 56 54 00

Esbjerg +45 75 12 36 00

Aalborg +45 96 34 59 00 Version 6.0 - Marts 2010


www.fyns-kran.dk

SERVICE & UDLEJNING

Hydraulik, diverse

Hydraulic, various

Vare nr. / Item no.

Beskrivelse / Description

950140

Manifold A-122-2, 2-vejs/ Manifold A-122-2, 2-way block

950141

Manifold A-122-4, 4-vejs / Manifold A-122-4, 4-way block

950150

Slange incl. kobling, L = 2 m / Hose incl. coupler, L = 2 m

950160

Flangespreder FLS-85-U, i kasse / Flange spreder FLS-85-U, in box

950117 950118

Kiledonkraft HWJ 40 U / Wedge jack HWJ 40 U Teleskopdonkraft HFJ 10/30 G 4.1 / Telescopic jack HFJ 10/30 G 4.1

Holmatro Hydrauliske donkrafte

Odense +45 63 96 53 00 Version 6.0 - Marts 2010

11-3

Holmatro Hydraulic Jacks

Vare nr. / Item no.

Type

950110

HTJ 10 S 6

Kapacitet / Capacity tons/tonnes 10

Lukket højde / Closed height mm 187

Vandring / Stroke mm 60 60

950111

HJ 10 S 6

10

140

950112

HJ 20 G 5

20

100

50

950113

HTJ 25 S 10

25

185

100

950114

HFJ 30 G 0.5

30

33

5

950115 950116

HFJ 50 G 0.5 HTJ 50 S 15

50 50

45 255

5 150

Holmatro Hydrauliske håndpumper

Holmatro Hydraulic Hand Pumps

Arbejdstryk: 720 bar. Leveres uden slange.

Working pressure: 720 bar. Delivered without hose.

Vare nr. / Item no.

Type

Olieindhold / Oil content cm3

Trin / Stage

950120 950121

DK-pumpe / DK pump

550

1

HTW 300 A

300

2

950123

HTW 700

700

2

950124

HTW 900

900

1

950125

HTW 1800 B

1800

2

950126 950127

HTW 5800 B HTW 1800 B db. virkende / HTW 1800 B double acting

5800 1800

2 2

Randers +45 87 12 42 00

Vallensbæk +45 43 56 54 00

Esbjerg +45 75 12 36 00

Aalborg +45 96 34 59 00

11

11


www.fyns-kran.dk

11-4

SERVICE & UDLEJNING

Seaflex Vandsække

Seaflex Water Load Bags

Femten år inden for produktion af undersøisk tryklufttransportudstyr var en stor hjælp til udviklingen af Seaflex Vandsække. Produktet karakteriseres som det bedste inden for vandfyldte testlodder på markedet i dag.

Fifteen years of manufacturing underwater air lift bags greatly assisted the development of the Seaflex Water Load Bags. Seaflex Water Load Bags represent the very best of water filled test weights available today.

Enhederne opfylder HSE SN3/88, og er fremstillet efter procedurer der er underlagt ISO 9000. Producenten er certificeret af Lloyds Register QA og vandsækkene har bestået den strenge 6:1-typetest på National Engineering Laboratory i Glasgow.

Units comply with HSE SN3/88, are constructed using procedures controlled by ISO 9000. The manufactor is certified by Lloyds Register QA and have passed the rigorous 6:1 type test at the National Engineering Laboratory in Glasgow.

Særdeles ydedygtigt materialestof, pålidelige HF-sømforbindelser og alsidige påfyldningsog tømningskonfigurationer gør, at Seaflex Vandsække er et førstevalg for en række af verdens store testfirmaer. Kapaciteter på 5–35 tons gør, at Seaflex Vandsække kan anvendes enkeltvis eller i sæt til at frembringe prøvebelastning på op til 100 tons på en krog. Flere sæt kan anvendes til større belastninger. Vare nr. / Item no.

11

Odense +45 63 96 53 00

High quality performance fabrics, reliable HF welded seams and versatile filling/discharge arrangements are making Seaflex Water Load Bags the first choice for increasing number of test houses world wide. Capacities of 5-35 tonnes allow Water Loads Bags to be used singly or in clusters to produce test loads of up to 100 tonnes on one hook. Multiple clusters can be used for higher loads.

WLL tons/tonnes

960005

5

960010

10

960020 960035

20 35

Randers +45 87 12 42 00

Vallensbæk +45 43 56 54 00

Esbjerg +45 75 12 36 00

Aalborg +45 96 34 59 00 Version 6.0 - Marts 2010


www.fyns-kran.dk

SERVICE & UDLEJNING

11-5

Seaflex Livbådspose

Seaflex Water Filled Test Weight

Systemet består af en serie poser, som hver vejer 375 kg, når de er fyldt med vand, hvilket sker via tilkobling til en påfyldnings- og udledningsmanifold. Systemet gør det muligt at anvende den nødvendige vægt på steder, hvor traditionel massiv byrde/vægt er svær at placere.

The system comprises of a series of 375 kg water bags coupled to a remote filling and discharge manifold which allows the required load to be applied in spaces where traditional solid weights are difficult to place.

Specifikationer

Specifications

Fuld: Længde: 2250 mm Diameter: 485 mm Vægt: 375 kg

Full: Length: 2250 mm Diameter: 485 mm Weight: 375 kg

Tom: Vægt: 9 kg Pakkestørrelse: 450 x 450 x 200 mm

Empty: Weight: 9 kg Packed size: 450 x 450 x 200 mm

Varenr. / Item no. 961375

11 Odense +45 63 96 53 00 Version 6.0 - Marts 2010

Randers +45 87 12 42 00

Vallensbæk +45 43 56 54 00

Esbjerg +45 75 12 36 00

Aalborg +45 96 34 59 00

11


www.fyns-kran.dk

11-6

SERVICE & UDLEJNING

Kranvægte

Crane Weighers

Digitale, leveres med sjækler

Digital, with shackles

Vare nr. / Item no.

WLL tons/tonnes

950070

12,5

950071

2,0

950072

5,0

950073

10,0

950074

20,0

950075 950076

50,0 100,0

Løftemagneter

Lifting Magnets

Vare nr. / Item no.

Type

WLL tons/tonnes

950091 950092

Permanent magnet Permanent magnet

0,25 0,50

Kasteblokke

Snatch Blocks

Vare nr. / Item no.

Mærke / Brand

Beskrivelse / Description

WLL tons/tonnes

950000 950001

Gunnebo-Johnson Gunnebo-Johnson

m/ krog / with hook SB8S6BH, 19 mm wire m/sjækel / with schackle SB8S6BS, 19 mm wire

8 8

Spolemaskine

11

Odense +45 63 96 53 00

Spooling Gear

Vare nr. / Item no.

Mål / Measures m

Kapacitet / Capacity tons/tonnes

910060

6 x 2,4 (20” container)

60

Randers +45 87 12 42 00

Vallensbæk +45 43 56 54 00

Esbjerg +45 75 12 36 00

Aalborg +45 96 34 59 00 Version 6.0 - Marts 2010


www.fyns-kran.dk

SERVICE & UDLEJNING

DK Jacks

DK Maskindonkrafte Vare nr. / Item no.

Type

WLL tons/tonnes

950110

DK-Jack

10

DK Transportruller Type

Model

Ruller / Rollers

950170

Drejelige / w. Swiwel

1500-4D

Nylon

1,5

950171

Drejelige / w. Swiwel

4000 D

Nylon

4,0

WLL tons/tonnes

950173

Drejelige / w. Swiwel

12000 D

Stål / Steel

12,0

950180

Fast / Fixed

2000 F

Nylon

2,0

950181

Fast / Fixed

4000 F

Nylon

4,0

950183

Fast / Fixed

6000 F

Nylon

6,0

950184 950185

Fast / Fixed Transportskøjte / Roller skate

12000 F N type II

Stål / Steel Stålbælte / Steel belt

12,0 30,0

Type 2000 F Nylon

Type 4000 D Nylon

Type 4000 F / 8000 F Nylon / Stål/Steel

Version 6.0 - Marts 2010

DK Transport Rollers

Vare nr. / Item no.

Type 1500-4D Nylon

Odense +45 63 96 53 00

11-7

Randers +45 87 12 42 00

Vallensbæk +45 43 56 54 00

Type 6000 F / 12000 F / 12000 FC Nylon / Stål/Steel / Composit/Composite

Esbjerg +45 75 12 36 00

Aalborg +45 96 34 59 00

11

11


www.fyns-kran.dk

11-8

SERVICE & UDLEJNING

Lejebetingelser for løftegrej 1. Lejebetingelserne Disse lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning af løftegrej. Afvigelser fra lejebetingelserne er kun gældende, hvis de er skriftligt aftalte mellem parterne. 2. Tilbud, priser og betalingsbetingelser. Lejepriser fremgår af de til enhver tid gældende leje prislister. Priserne er ab lager, ekskl. moms. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysninger, der afgives af Fyns Kran Udstyr A/S gælder nærværende ”Lejebetingelser for løftegrej”. For bekræftede ordrer tages forbehold for prisforhøjelser som følge af myndighedsindgreb eller offentlige pålæg. Lejen faktureres ved aflevering af det lejede og ved længere lejemål tillige månedsvis bagud. Betalingsbetingelsen er fakturadato plus 14 dage. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag tilskrives renter med 1 % pr. påbegyndt måned. 3. Afhentning og returnering af lejet udstyr Lejer forestår og bekoster såvel afhentning af det lejede hos Fyns Kran Udstyr A/S som den senere returnering heraf til et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted. Eventuelt depositum skal være indbetalt før afhentning. 4. Lejeperioden Lejeperioden starter på det aftalte tidspunkt, dog senest på det tidspunkt, hvor lejer afhenter det lejede, og ender når det lejede igen modtages i et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted. Minimum lejeperiode er 1 uge fra afhentning. Lejen beregnes pr. påbegyndt uge, uanset at den/de lejede effekter returneres inden den (senest) påbegyndte uges udløb. 5. Betaling af leje ved bortkomst Ved bortkomst fortsætter lejebetalingen indtil det lejede igen er tilvejebragt og retur i et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted, eller indtil den dato hvor erstatningssum skriftligt er aftalt. 6. Køb af lejet udstyr Der er ikke fradrag i leje ved evt. ønske om køb af det lejede. Uanset udstyrets alder og stand afregnes prisen for nyt udstyr. 7. Lejers undersøgelsespligt Det lejede leveres af Fyns Kran Udstyr A/S i driftsklar og lovlig stand, herunder med brugsanvisninger og evt. certifikater. Lejeren forpligter sig til umiddelbart efter modtagelse at undersøge, at det lejede ikke giver anledning til indsigelser. 8. Anvendelse af det lejede Det lejede må kun anvendes til det/de formål og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse/brugsanvisning. Lejer må ikke ændre på det lejede, herunder fjerne eller flytte fastgørelser mv. Lejeren er pligtig at sikre og sørge for, at det lejede anvendes i overensstemmelse med forskrifter og lovgivning, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn og at fremskaffe alle nødvendige tilladelser. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand må ikke ske

11

Odense +45 63 96 53 00

Randers +45 87 12 42 00

uden Fyns Kran Udstyr A/S’ skriftlige forudgående godkendelse. Det lejede må ikke, uden skriftlig forudgående aftale, udføres af Danmark. 8. Vedligeholdelse og reparationer Lejer har i lejeperioden pligt til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af det lejede. Reparation af det lejede må kun udføres af Fyns Kran Udstyr A/S eller en af selskabet anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Lejer har pligt til at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel efterfølgende rengøring, udbedring samt leje for den herved medgåede tid sker for lejers regning. 9. Ansvar Lejer er ansvarlig for bortkomst eller skade på det lejede udstyr samt for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lejebetingelser. Lejer bærer ansvaret for skader og tab påført lejer selv, Fyns Kran Udstyr A/S eller tredjemand, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Fyns Kran Udstyr A/S side. Fyns Kran Udstyr A/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Såfremt Fyns Kran Udstyr A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde Fyns Kran Udstyr A/S skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod Fyns Kran Udstyr A/S. 8. Forsinkelse Fyns Kran Udstyr A/S bestræber sig på at overholde alle aftalte leveringstider. Fyns Kran Udstyr A/S kan imidlertid alene holdes ansvarlig for forsinkelser på mere end 7 dage. Fyns Kran Udstyr A/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for driftstab af nogen art, avance tab, andet indirekte tab eller følgeskader, eller for tab forårsaget af tredjemands, herunder underleverandørers misligholdelse. 9. Ejerforhold Det lejede udstyr forbliver til enhver tid Fyns Kran Udstyr A/S ejendom (eller det selskab, som Fyns Kran Udstyr A/S repræsenterer). Lejer må under ingen omstændigheder fjerne mærker og lignende, der angiver ejerforholdet. 10. Tvister og værneting Eventuelle tvister, hvor der ikke kan opnås en forligsmæssig løsning, skal afgøres af retten på Fyns Kran Udstyr A/S’ hjemsted som aftalt værneting. Dette retsforhold er underlagt dansk ret. Den internationale købelov (Convention on Contracts for the international Sales of Goods) skal dog ikke gælde for retsforholdet.

Vallensbæk +45 43 56 54 00

Esbjerg +45 75 12 36 00

Aalborg +45 96 34 59 00 Version 6.0 - Marts 2010


www.fyns-kran.dk

SERVICE & UDLEJNING

11-9

Terms of Hire for Lifting Equipment 1. Terms and conditions for hire These terms and conditions shall apply to all agreements on hire of lifting equipment. Variations from the terms and conditions shall only apply provided the parties have agreed on this in writing. 2. Quotation, charges and terms of payment Hire charge is as shown in the pricelist applicable at any time. The charge is ex warehouse, excl. Danish VAT. For any quotation, estimate or price information submitted by Fyns Kran Udstyr A/S these ”Terms and conditions for hire of lifting equipment” shall apply. As to confirmed orders reservations are made regarding price increases that may occur as a consequence of government intervention or order of a public authority. The hire is invoiced upon return of the hired equipment, and by longer hire periods also monthly in arrear. Terms of payment is date of invoice plus 14 days. Where payment is not made by the final due date interest at the rate of 1% will be charged per month. 3. Collection and return of the hired equipment The hirer shall be responsible for and pay for both collection of the hired equipment from Fyns Kran Udstyr A/S as well as the return transport of the equipment to a place of storage specified by Fyns Kran Udstyr A/S. Any advance payment shall be paid prior to collection. 4. Hire period The hire period commences from the time agreed, however no later than at the time where the hirer collects the hired equipment, and terminates when the hired equipment is returned again to one of the places of storage of Fyns Kran Udstyr A/S. The minimum hire period is 1 week from date of collection. The hire is charged per week despite the fact that the hired equipment is returned before the end of the (latest) week. 5. Hire charges in case of loss In case of loss hire charges continue until the hired equipment again has been found and returned to a store defined by Fyns Kran Udstyr A/S, or until the date of the compensation amount which has been agreed upon in writing. 6. Purchase of hired equipment There shall not be a reduction in the hire charge upon any request to buy the hired equipment. Despite the age and the condition of the equipment the price for new equipment shall be paid. 7. Hirer’s inspection duty The hired equipment is delivered by Fyns Kran Udstyr A/S in an operational and legal condition, including operating instructions and any certificates. Immediately after receipt the hirer is obliged to inspect the hired equipment so that it does not give rise to any complaints. 8. Use of the hired equipment The hired equipment shall only be used for the purpose(s) and load which appears from the order confirmation/operating instructions. The hirer shall not make changes to the hired equipment, including remove or move fastenings, etc.

Odense +45 63 96 53 00 Version 6.0 - Marts 2010

Randers +45 87 12 42 00

The hirer is obliged to ensure that the hired equipment is used in compliance with regulations and legislation, to file reports to authorities and inspectorates, and to provide all necessary permits. Hire, lending or other transfer to third party shall not take place without written consent from Fyns Krans Udstyr A/S. The hired equipment may not without written consent leave Denmark. 9. Maintenance and repair During the lease period the hirer is obliged to carry out safety and operational maintenance of the hired equipment. Repair of the hired equipment may only be performed by Fyns Kran Udstyr A/S or a repairman designated by the company and only upon prior agreement. The hirer is obliged to return the hired equipment in the same condition (incl. cleaning) as it was received, apart from normal wear and tear. Any subsequent cleaning, repair, and hire charges for the time used for this shall be paid by the hirer. 10. Liability The hirer shall be held liable for loss or damage to the hired equipment and for violation of the provisions set out in these terms and conditions. The hirer shall be held liable for loss or damage that may incur on the hirer, Fyns Kran Udstyr A/S, or third party and which is not caused by defects from Fyns Kran Udstyr A/S. Fyns Kran Udstyr A/S shall under no circumstances be held liable for loss of operation of any kind, loss of profits, other indirect loss or consequential damage, irrespective if such losses/damages can be related to the hired equipment. Provided Fyns Kran Udstyr A/S should be held liable against third party, the hirer is obliged to indemnify Fyns Kran Udstyr A/S for any liability that may go beyond what the hirer may claim against Fyns Kran Udstyr A/S according to these terms and conditions. 11. Delay Fyns Kran Udstyr A/S shall make all reasonable efforts to comply with the agreed times of delivery. Fyns Kran Udstyr A/S can, however, only be held responsible for delays exceeding 7 days. Fyns Kran Udstyr A/S shall under no circumstances be held liable for loss of operation of any kind, loss of profits, other indirect loss or consequential damage, or for loss related to third party’s – including subsupplier’s breach. 12. Ownership The hired equipment shall at all times remain the property of Fyns Kran Udstyr A/S (or the company which Fyns Kran Udstyr A/S represents). The hirer shall under no circumstances remove labels that indicate the ownership. 13. Disputes and legal venue Should any dispute arise and settlement out of court cannot be reached, the dispute shall be settled by the Court of Odense as agreed venue. This legal matter shall be governed by Danish law. However, the Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to the legal matter.

Vallensbæk +45 43 56 54 00

Esbjerg +45 75 12 36 00

Aalborg +45 96 34 59 00

11

11


Fyns Kran Udstyr - Udlejningskatalog  

Hvis De i forbindelse med reparations- eller montagearbejde har behov for løftegrej og transportmateriel, som efter arbejdets udførelse ikke...

Advertisement