Page 1

Your challenge – Our task


Your challenge – Our task Since our company was established in 1969 we have evolved into a group staffed with nearly 100 highly educated and trained employees located in Denmarke, all of whom are ready to meet your your requirements and offer you the very best service and advice. In 2009 we established a technical team, which has already demonstrated their value with innovative thinking combined with solid traditions. And they are always focused on safety, like everyone at Fyns Kran Udstyr A/S. We supply a wide range of: • Steel wire ropes

• Cranes and hoists

• Synthetic ropes

• Material handling equipment

• Lashing equipment

• Subsea cable laying equipment

• Fall protection equipment

• Anchor handling equipment etc.

We carry extensive stock to ensure delivery on short notice. Our task: You spend your time doing what you are good at and we help you to do it as a professional partner by supplying high quality products, service and safety. We partner together with customers and suppliers all over the world, and our service team often meets with customers onboard or on location. Wherever you need us, we’ll be there Whether you need a proof load test of 220 t off the east coast of Africa, or you need your lifting gear tested in Rotterdam, our experienced riggers and/or supervisors will be able to help you with safety as their number one priority. cates onboard or socketing of a single wire rope, they will be there. Nothing is too small and nothing is too big. Your challenge – Our task. We claim to be the best – that’s our commitment That’s the reason for us to maintain and develop our ISO 9001/2008.

-


Historie Siden midten af 90’erne har Fyns Kran Udstyr A/S forsynet kabellægningsskibe med udstyr. I slutningen af 90’erne førte dette til et samarbejde med Tele Denmark Marine omkring udvikling af det unikke Deep Sea Kombinationstov. Efterfølgende har dette tov vundet international anderkendelse og anvendes i dag af alle større operatører inden for kabellægningsbranchen.

Geschichte Seit Mitte der 90er Jahre hat Fyns Kran Udstyr A/S Kabelverlegungsschiffe mit Ausrüstung versorgt. Ende der 90’er Jahre führte dies zu einer Zusammenarbeit mit Tele Denmark Marine bei der Entwicklung des einzigartigen Deep Sea Kombinationsseils. Nachfolgend hat dieses Seil international grosse Anerkennung gewonnen und wird heute von allen grossen Operateuren in der Kabelverlegungsbranche verwendet.

CABLE LAYING EQUIPMENT Deep Sea Kombinationstov og udstyr Fyns Kran Udstyr A/S markedsfører et bredt program i kabellægningsudstyr og er en af markedets foretrukne leverandører. I produktsortimentet findes både traditionelt udstyr til kabellægning og det originale Deep Sea Kombinationstov, som udmærker sig ved sin store styrke, fleksibilitet og brugervenlighed. Tovets flettede konstruktion gør, at det er 100% rotationsfrit, hvilket muliggør brug på store vanddybder, hvad enten det er som drægeller ”streaming” trosse.

History Since the mid-90s, Fyns Kran Udstyr A/S has supplied equipment to cable laying vessels. During the late 90s, this led to a collaboration with Tele Danmark Marine regarding the development of the unique Deep Sea Combination Rope. This rope has subsequently gone on to win international recognition, and is now used by all major operators in the cable laying industry.

Vi er i stand til at levere kabellægningsudstyr overalt i verden fra egne afdelinger samt gennem vores netværk af samarbejdspartnere.

Deep Sea Kombinationsseil und Ausrüstung Fyns Kran Udstyr A/S vertreibte ein vielseitiges Sortiment an Kabelverlegungsausrüstung und ist einer der grössten Lieferanten auf dem Markt. Das Produktsortiment enthält sowohl traditionelle Kabelverlegungsausrüstung als auch das originale Deep Sea Kombinationsseil, dass sich durch seine grosse Stärke, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Die geflochtene Konstruktion des Seils macht es 100% rotationsfrei, was eine Anwendung in grossen Tiefen sowohl als Draggen als auch als “streaming” Trosse ermöglicht. Wir können überall Kabelverlegungsausrüstung aus eigenen Niederlassungen oder durch unser Netz von Zusammenarbeitspartnern in die ganze Welt liefern.

Deep Sea Combination Rope and Equipment Fyns Kran Udstyr A/S markets a wide range of cable laying equipment and is one of the market’s preferred suppliers.

Through our own divisions and network of cooperative partners, we are able to supply cable laying equipment worldwide.

AWA / September 2007

Our product range includes both traditional cable laying equipment and Deep Sea Combination Rope, which is characterised by its great strength, flexibility and user-friendliness. The braided construction ensures a 100% non-rotating rope, allowing operation at great depths, either as grapnel or streaming rope.


=

Specielle højkvalitets stålwirer

Det er gennem tiden blevet bevist, at højkvalitets stålwirer fra Casar i Tyskland, har en forlænget levetid sammenlignet med andre, derfor har Casar i mange år været blandt vore foretrukne leverandører. På denne baggrund har Fyns Kran Udstyr A/S derfor igennem årerne opnået store stålwirekontrakter med veletablerede kunder inden for industri-, marine- og offshoresektoren. Succesen er resultatet af et effektivt samarbejde mellem Fyns Kran Udstyr A/S, CASAR og kunderne.

Hochwertige Spezialstahldrahtseile

STEEL WIRE ROPES

Hochwertige Spezialstahldrahtseile von CASAR (Deutschland) besitzen nachweislich eine besonders hohe Lebensdauer. Deshalb ist CASAR für uns einer der wichtigsten Lieferanten. Das ist über lange Jahre die Grundlage für zahlreiche Verträge zur Lieferung von Industrie-, Maritime- und Offshore-Kunden. Hauptgrund für diese Erfolge ist die gute Zusammenarbeit zwischen Fyns Kran Udstyr A/S, CASAR und den Kunden.

Teknisk knowhow og erfaring

Fyns Kran Udstyr A/S har et bredt program af stålwirer fra nøje udvalgte leverandører til forskellige anvendelsesområder inden for industri-, marine- og offshoresektoren. Udover højkvalitets standardstålwirer til almindelig brug, har vi desuden vestlig fremstillede rotationsfrie wirer til brug på mindre kraner og redningsbådsdavider. Hertil kommer højkvalitetsstålwirer til mere kritiske anvendelsesområder, såsom løfte- og bomhejsewirer på store kraner, ramper samt hængedæk. Til kvalitetskrævende marine og offshore opgaver tilbyder vi stålwirer i lange længder til store kraner samt slæbewirer til ankerhåndtering og kabellægning. Takket være vores tekniske knowhow, erfaring og fleksibilitet er vi en af de foretrukne samarbejdspartnere af stålwirer på verdensplan.

Special Steel Wire Ropes of high quality

Special Steel Wire Ropes of high quality from CASAR, Germany, have been proven to have a longer service life and therefore CASAR has been chosen as one of our preferred suppliers. Over the years, the company has thus won a number of large Steel Wire Rope contracts from well-established industry, marine and offshore companies. Its success is the result of an efficient cooperation between Fyns Kran Udstyr A/S, CASAR and its customers.

Technischer Hintergrund und Erfahrungen

Fyns Kran Udstyr A/S verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Stahldrahtseilen von sorgfältig ausgewählten Herstellern für Industrie, Maritime und Offshore-Anwendungen. Neben den qualitativ hochwertigen Standard-Stahldrahtseilen für allgemeine Einsatzzwecke werden von uns in Europa hergestellte, drehungsfreie Standard-Seile für kleinere Kräne und Rettungsboot-Davits angeboten. Außerdem haben wir auch qualitativ hochwertige Stahldrahtseile für den Einsatz bei starker Beanspruchung, wie zum Beispiel als Hub- und Verstellseile von schweren Kränen und Hubseile für Heckrampen, sowie für Fahrzeugrampen und Hängedecks im Angebot. Schließlich liefern wir auch die Seile für anspruchsvolle Maritime und OffshoreAnwendungen, wie zum Beispiel lange Hubseile für Großkräne und Schleppseile für die Bugsierung und Kabelverlegung. Auf Grund unseres technischen Knowhows, unserer Erfahrung und unserer Flexibilität sind wir weltweit einer der bevorzugten Partner, wenn es um Stahldrahtseile geht.

Fyns Kran Udstyr A/S stocks and supplies a wide range of Steel Wire Ropes from well selected manufacturers for various industry, marine and offshore applications. In addition to high-quality standard Steel Wire Ropes for general use, we supply ”Western”made, standard non-rotating ropes on smaller cranes and lifeboat davits, along with high-quality Steel Wire Ropes for critical applications, such as hoisting and luffing ropes in heavy cranes, lifting ropes for stern ramps, internal car ramps and hang decks. We also cater for top-quality demanding marine and offshore applications, such as large and long-length Steel Wire Ropes for giant cranes and tow lines for anchor handling and cable laying purposes. Thanks to our technical know-how, experience and flexibility, we are one of the preferred Steel Wire Rope partners worldwide.

AWA / September 2007

Technical know-how and experience

www.casar.de


Fordele ved Dyneema® tov:

- Længere levetid - Reduceret forbrug af brændstof - Sikrere for brugeren – selv i tilfælde af brud - Ingen vedligeholdelse - Tov uden beskyttelsesstrømpe er nemme at inspicere og sammensplejse; et pludseligt brud kan let udbedres, og driften kan fortsættes - Ingen skade på fortøjnings- eller slæbeudstyr - OCIMF godkender brugen af Dyneema® Tov til fortøjning på tankskibe

Vorteile von Dyneema® Seilen:

- Längere Lebensdauer - Geringerer Kraftstoffverbrauch - Sicherer für den Anwender – auch bei Seilbruch - Wartungsfrei - Nicht überflochtene Seile können einfach inspiziert und gespleißt werden. Ein plötzlicher Seilbruch in der Anwendung kann daher unaufwendig repariert und die Anwendung fortgesetzt werden - Geringe Beschädigungsgefahr für Schleppgeschirr und Decksausrüstung - Der Gebrauch von Dyneema® Seilen als Festmacher für Tanker ist durch die OCIMF autorisiert

DYNEEMA® Holdbarhed og sikkerhed er fremtiden

U.H.M.P.E. (Dyneema®) fibertov bliver i stigende grad anvendt inden for marine- og offshoresektoren, hvor der kræves manuel håndtering, såsom ved fortøjnings- og bugseringsopgaver, de tunge stålwirer kan således erstattes af det ultralette og flydende Dyneema® Tov. Den hurtigere fortøjningsproces, vil med tiden, reducere fartøjets driftsomkostninger betragteligt. Anvendelsen af Dyneema® Tov er ensbetydende med, at fartøjet kan gennemføre flere ture og tage mere last, dette retfærdiggør således den relativt højere pris set i forhold til stålwirer eller almindeligt fibertov, hvilket gør Dyneema® Tov til en langsigtet investering. Sikkerhedsledere bekræfter, at anvendelsen af Dyneema® Tov af flere årsager er sikrere for brugeren og ikke udgør nogen fare for miljøet.

Advantages of Dyneema® Ropes:

- Longer service life - Reduced fuel consumption - Safer for the user - also at break - Maintenance free - Non-jacketed ropes are easy to inspect and splice; a sudden break during operation easily rectified and the operation continued - No damage to mooring or towing equipment - Authorisation by OCIMF for the use of Dyneema® Ropes as mooring lines on board tankers

Haltbarkeit und Sicherheit für die Zukunft

Faserseile aus U.H.M.W.P.E. (Dyneema®) werden mehr und mehr in der kommerziellen Schifffahrt und im Offshore Bereich eingesetzt. Hier bieten sich vor allem Einsatzgebiete an, in denen manuell hantiert werden muss und in denen schwere Drahtseile zunehmend durch ultraleichte und schwimmfähige Dyneema® Seile ersetzt werden. Durch die daraus folgenden schnelleren Schlepp- und An- und Ablegemanöver werden Betriebs- und Systemkosten von Wasserfahrzeugen substantiell reduziert. Durch die konsequente Verwendung von Dyneema® Seilen können mehr Reisen unternommen und mehr Ladung aufgenommen werden. Dadurch wird der im Vergleich zu Draht- oder herkömmlichen Faserseilen höhere Einstandspreis mehr als kompensiert und Dyneema® Seile sind deswegen langfristige Investitionen. Sicherheitsinspektoren bestätigen, dass die Verwendung von Dyneema® Seilen aus vielerlei Gründen sicherer für die Anwender ist. Zudem stellen Dyneema® Seile keine Gefahr für die Umwelt dar.

U.H.M.W.P.E. (Dyneema®) fibre ropes are being increasingly employed in marine and offshore which require manual handling, such as mooring and towing operations, thereby replacing the heavy steel wire ropes with the ultra light and floating Dyneema® Ropes. The process of mooring and hooking-up is thus speeded up, which, in time, will substantially reduce the vessel’s operating costs. Dyneema® Ropes mean that your vessels can complete more voyages and take on more cargo, thus justifying the relatively higher price compared to steel wire ropes or ordinary fibre ropes. This make Dyneema® Ropes a long-term investment. Safety managers will confirm that Dyneema® Ropes are much safer for the user for a number of reasons and pose no threat to the environment.

AWA / September 2007

Durability and safety are the future


Flydende eller ikke-flydende?

Atlas Trosser er blevet brugt på fartøjer i mange år, og selv nybygninger bliver udstyret med de originale Atlas eller tilsvarende Dura Trosser. Grundet de store omkostninger, når en ikke-flydende trosse vikles ind i skruer og bovpropeller, har vi erfaret at flere skibsredere er tryggere ved at anvende flydende trosser. Nogle skibsredere foretrækker flydende fortøjningstrosser med beskyttelsestrømpe, da øget sikkerhedsniveau for besætningen er altafgørende.

Schwimmfähig oder nicht schwimmfähig?

Atlas-Trossen werden seit vielen Jahren auf Schiffen genutzt und selbst Schiffsneubauten werden mit den original Atlas- oder den ähnlichen Dura-Trossen ausgerüstet. Nach unserer Erfahrung tendieren Schiffsreedere häufiger zu schwimmfähigen Trossen, weil sie sich über die Kosten im Klaren sind, die entstehen, wenn ein nicht schwimmfähiges Trosse vom Schiffspropeller oder vom Bugstrahlruder getroffen wird. Einige Schiffsreedere fühlen sich wohler, wenn sie schwimmfähige ummantelte Trossen auf den Winden haben, da für sie die höhere Sicherheit für die Crew besonders wichtig ist.

MOORING WINCH LINES Pålidelighed og sikkerhed Disse fortøjningstrosser er designet til sikker og stabil fortøjning og tilbyder både langtids pålidelighed og sikkerhed. Trosserne kan anvendes på enkelte såvel som på dobbelte tromlespil. Fyns Kran Udstyr A/S tilbyder originale Atlas Trosser (med Bayerfibre), som er internationalt anerkendte. Ligeledes tilbydes de nyeste flydende typer af disse trosser samt trosser med beskyttelsesstrømpe, der er fremstillet for at imødekomme den øgede efterspørgsel fra kunderne og er i overensstemmelse med deres høje kvalitetskrav.

Floating or non-floating?

Atlas Winch Lines have been used on vessels for many years and even newbuildings are being equipped with original Atlas, or similar, Dura Ropes. Our experience has shown that shipowners are increasingly turning their attention to floating Winch Lines, due to the costs incurred when a non-floating rope becomes caught in the propeller or bowthruster. Some shipowners feel more comfortable having a floating jacketed winch line on the winches, as higher safety levels for the crew are paramount.

Fyns Kran Udstyr A/S kan forsyne kunderne med fortøjningstrosser på verdensplan via vores afdelinger såvel som via vores netværk af samarbejdspartnere.

Zuverlässigkeit und Sicherheit Typische Trossen sind für ein sicheres und stabiles Vertäuen ausgelegt und bieten über einen langen Zeitraum sowohl Zuverlässigkeit als auch Sicherheit. Sie können bei Ein- und Mehrkammer-Winden eingesetzt werden. Fyns Kran Udstyr A/S vertreibt sowohl die ursprünglichen Atlas-Trossen (mit Fasern von Bayer) - die international zu einem anerkannten Standard geworden sind – als auch die neuesten Entwicklungen: schwimmfähige und ummantelte Trossen, die entsprechend der steigenden Nachfrage und den hohen Qualitätsanforderungen hergestellt werden. Fyns Kran Udstyr A/S ist in der Lage, über seine Niederlassungen und sein Netzwerk an Kooperationspartnern weltweit Trossen zu liefern.

Reliability and safety

Fyns Kran Udstyr A/S can supply Mooring Winch Lines worldwide from our branches, as well as through our network of cooperative partners.

AWA / September 2007

Typical Mooring Winch Lines are designed for secure and stable mooring and offer both long-term reliability and safety. The lines can be used on single and split drum winches. Fyns Kran Udstyr A/S offers both original Atlas Lines (with Bayer fibres), which has become a recognised international standard, and the latest innovations, floating and jacketed winch lines, which have been produced in response to increasing customer demand and in accordance with high quality demands.


En kundes erfaringer

Prøvebelastningen med Seaflex Vandsække er tidsbesparende i forhold til prøvebelastning med almindelige beton- eller jernklodser, idet man let kan regulere vægten ved at lukke vand ud eller ind i vandsækken. Det er en ekstrem sikker metode, og man kan via et dynamometer være sikker på, at prøvebelastningen er 100 % korrekt. Sikkerheden er i top, da man slipper for løbende anhugningsopgaver i forbindelse med ændring af prøvebelastningen.

Erfahrungen eines Kunden

Die Probebelastung mit Seaflex-Wassersäcke ist im Vergleich zu normalen Beton- oder Eisenklötzen zeitersparend, weil das Gewicht einfach zu regulieren ist, indem man Wasser nachfüllt oder ablässt. Es ist eine extrem sichere Methode und über ein Dynamometer kann man sich jederzeit vergewissern, dass die Probebelastung 100 % korrekt ist. Die Sicherheit ist spitzenmäßig, weil man sich das neuerliche Anschlagen der Last bei Änderungen der Probelastungen erspart.

SEAFLEX Prøvebelastning med vand Vi introducerer Seaflex Vandsække til prøvebelastninger med vand. Det er en både tidsbesparende, sikker, fleksibel og økonomisk metode at udføre prøvebelastninger på. Seaflex Vandsække anvendes på havnekraner, skibskraner og offshorekraner, men også industrikraner kan med fordel prøvebelastes med vand som ballast. Vandsækkene er lette at håndtere og fylder minimalt, når de ikke er i brug.

The experiences of a customer

Test loading with Seaflex Water Load Bags shows that time can be saved compared with test loading using general concrete or iron blocks, because you can easily regulate the weight by allowing water into or out of the Water Load Bag. This is an extremely safe method to use, and you can use a dynamometer to make sure your test loading is 100 % correct. This is an extremely safe system, because it means you will not have to carry out frequent rigging when you alter your test loads.

Fyns Kran Udstyr A/S udlejer, servicerer og opbevarer vandsækkene på eget lager. Dermed sikres, at udstyret altid er i orden, og at leveringstiden er minimal.

Probebelastung mit Wasser Wir stellen vor: Seaflex-Wassersäcke zur Probebelastung mit Wasser. Das ist eine zeitsparende, sichere, flexible und wirtschaftliche Art die Probebelastung durchzuführen. Seaflex-Wassersäcke kommen auf Hafenkräne, Schiffskräne und Offshorekräne zum Einsatz, aber auch für Industriekräne bietet Wasser als Last für die Probebelastung viele Vorteile. Die Wassersäcke sind praktisch, einfach zu verstauen und benötigen wenig Lagerplatz, wenn sie nicht im Einsatz sind.

Reference / Referenz / Reference: DONG energy

Fyns Kran Udstyr A/S bietet Verleih, Wartung und Lagerung die Wassersäcke im eigenen Lager an. Damit ist sichergestellt, dass bei minimaler Lieferzeit die Ausrüstung stets einwandfrei ist.

Test loading using water We are introducing Seaflex Water Load Bags for test loading using water. They save time, they are safe and flexible, and they offer an economical way of carrying out test loading. Seaflex Water Load Bags are used on harbour cranes, ship cranes and offshore cranes, but industrial cranes can also benefit from test loading using water as ballast. These Water Load Bags are easy to handle, and they take up very little space when they are not in use.

AWA / Februar 2007

Fyns Kran Udstyr A/S hires out, services and stores these Water Load Bags at its own warehouse, thereby ensuring that the equipment is always in good working order and that delivery times are kept to a minimum.


Testservice

Arbejdstilsynet stiller krav om, at løfte- og anhugningsgrej skal testes og kontrolleres af sagkyndige mindst én gang hver 12. måned. Fyns Kran Udstyr A/S er Deres garant for, at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt. Ethvert eftersyn afsluttes med, at alt godkendt løftegrej forsynes med belastningsskilte eller farvekoder, ligesom der umiddelbart efter testen udskrives certifikater fra servicebilens IT-system som bekræftelse på test og eftersyn. Disse certifikater kan derfor straks bruges som dokumentation over for Arbejdstilsynet og andre tilsynsførende myndigheder.

Testservice

Die dänische Arbeitsaufsichtsbehörde fordert die Prüfung und Kontrolle von Hebeausrüstung und Anschlaggeräten durch Sachverständige in Abständen von mindestens 12 Monaten. Fyns Kran Udstyr A/S ist Ihr Garant dafür, dass diese Kontrolle verantwortungsbewusst und professionell vorgenommen wird. Jede Wartung wird damit beendet, dass die gesamte zugelassene Hebeausrüstung mit Belastungsschildern oder Farbcodes versehen wird. Unmittelbar nach der Überprüfung werden mit Hilfe des IT-Systems des Servicewagens Zertifikate zur Bestätigung der Tests und der Wartung ausgedruckt. Diese Zertifikate können sofort als Dokumentation gegenüber der dänischen Arbeitsaufsichtsbehörde und anderen Aufsichtsbehörden verwendet werden.

TESTSERVICE / TEST SERVICE Professionel og sikker service

For at reducere Deres spildtid tilbyder Fyns Kran Udstyr A/S testservice hos Dem eller på den arbejdsplads, hvor løfte- og anhugningsgrejet anvendes. Fyns Kran Udstyr A/S har i alt 7 mobile testenheder og tester ud over løfte- og anhugningsgrej ligeledes stiger. Eftersyn af stiger, løfte- og anhugninggrej er en tillidssag. Fyns Kran Udstyr A/S har siden 1970 foretaget test og eftersyn, ligesom vores serviceteknikere er Nordtest- og KFAF-eksaminerede. Dette giver sikkerhed for en korrekt vurdering af skader og betydningen af slitage, således at udskiftning eller kassation kun sker, når det er nødvendigt for sikkerheden, og ikke ud fra kosmetiske og visuelle hensyn.

Test Service

The Danish Work Environment Authority requires that lifting and hoisting equipment be tested and inspected by experts at least once every 12 months. Fyns Kran Udstyr A/S is your guarantee that this inspection is performed in a responsible and professional manner. Following every concluded inspection, all approved lifting equipment is given load signs or colour codes and, immediately following the test, certificates are printed from the service van’s own IT system as confirmation of the test and inspection. These certificates can therefore immediately be used as documentation in relation to the Danish Working Environment Authority and other supervisory authorities.

Fyns Kran Udstyr A/S er certificeret i henhold til Kran Fabrikant Foreningens regler.

Professioneller und sicherer Service

Um Ihren Zeitaufwand zu reduzieren, bietet Ihnen Fyns Kran Udstyr A/S einen Testservice in Ihrem Hause bzw. am Anwendungsort der Hebeausrüstung und Anschlaggeräte an. Fyns Kran Udstyr A/S verfügt über 7 mobile Testwerkstätten und überprüft neben Hebeausrüstungen und Anschlaggeräten auch Leitern. Die Überprüfung von Leitern, Hebeausrüstungen und Anschlaggeräten ist Vertrauenssache. Fyns Kran Udstyr A/S führt seit 1970 Tests und Wartungen durch. Unsere Servicetechniker sind durch Nordtest und KFAF qualifiziert. Dies bietet die Sicherheit, dass Schäden und die Bedeutung eines Verschleißes korrekt beurteilt werden, sodass ein Auswechseln oder Aussortieren nur dann erfolgen, wenn es aus sicherheitsmäßigen und nicht nur aus optischen Gründen notwendig ist. Fyns Kran Udstyr A/S ist gemäß den Regeln der Vereinigung dänischer Kranhersteller zertifiziert.

Professional and safe service

Fyns Kran Udstyr A/S is certified in accordance with the regulations established by the Association of Danish Crane Producers.

AWA / April 2007

In order to save time, Fyns Kran Udstyr A/S offers test service at your premises or at the workplace where the lifting and hoisting equipment is to be used. Fyns Kran Udstyr A/S has a total of 7 mobile test units and in addition to testing lifting and hoisting equipment, we also test ladders. Inspection of ladders, lifting and hoisting equipment is a matter of trust. Since 1970, Fyns Kran Udstyr A/S has carried out tests and inspections, just as our service technicians are Nordtest and KFAF qualified. This ensures correct assessment of damage and the importance of wear and tear so that replacement or scrapping only takes place with regard to safety considerations and not as a result of cosmetic or visual ones.


Kranservice Vi har et mangeårigt erfaringsgrundlag inden for forskellige løsninger af kraner og taljer, herunder montage, idriftsætning og lovpligtige eftersyn. Da vore servicebiler er udstyret med et reservedelslager, sker udskiftning og mindre reparationer som hovedregel i forbindelse med eftersynet, hvorfor kranen er klar til brug umiddelbart efter.

Kranservice Wir verfügen über langjährige Erfahrungen im Bereich verschiedener Lösungen von Kränen und Hebeausrüstungen, darunter Montage, Inbetriebnahme und gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungen. Unsere Servicewagen sind außerdem mit einem Ersatzteillager ausgestattet, sodass das Auswechseln von Teilen und kleinere Reparaturen in der Regel bei der Durchsicht erfolgen, wodurch die Kräne sofort wieder einsatzbereit sind.

KRANSERVICE / CRANE SERVICE Professionel og sikker service

Arbejdstilsynet stiller krav om, at kraner og taljer skal testes og kontrolleres af sagkyndige mindst én gang hver 12. måned. Fyns Kran Udstyr A/S er Deres garant for, at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt.For at reducere Deres spildtid tilbyder Fyns Kran Udstyr A/S kranservice hos Dem eller på den arbejdsplads, hvor kranen anvendes.

Crane Service We have many years of experience with different crane and hoist solutions, including mounting, operational service and statutory inspection. As our service vans are equipped with spare parts storage, replacement and minor repairs are generally performed in connection with inspection and cranes are ready for use immediately afterwards.

Fyns Kran Udstyr A/S har 10 servicebiler og er certificeret i henhold til Kran Fabrikant Foreningens regler.

Professioneller und sicherer Service Die dänische Arbeitsaufsichtsbehörde fordert die Prüfung und Kontrolle von Kränen und Hebeausrüstung durch Sachverständige in Abständen von mindestens 12 Monaten. Fyns Kran Udstyr A/S ist Ihr Garant dafür, dass diese Kontrolle verantwortungsbewusst und professionell vorgenommen wird. Um Ihren Zeitaufwand zu reduzieren, bietet Ihnen Fyns Kran Udstyr A/S einen Kranservice in Ihrem Hause bzw. am Anwendungsort des Krans an. Fyns Kran Udstyr A/S verfügt über 10 Servicewagen und ist gemäß den Regeln der Vereinigung dänischer Kranhersteller zertifiziert.

Professional and safe service The Working Environment Authority requires that cranes and hoists are tested and checked by experts at least once every 12 months. Fyns Kran Udstyr A/S is your guarantee that this inspection is carried out in a responsible and professional manner. In order to save time, Fyns Kran Udstyr A/S offers a crane service at your premises or at the workplace where the crane is to be used.

AWA / April 2007

Fyns Kran Udstyr A/S has a service fleet of 10 service vans and is certified in accordance with the regulations established by the Association of Danish Crane Producers.


Fyns Kran Udstyr - Marine Profile  

Marine profile brochure. Your challenge - Our task.

Advertisement