Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Leikanger, Norway

Kjelda er Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sitt fagtidsskrift, og er det einaste fylkesdekkande magasinet for historie, arkiv og kjelder.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane forvaltar omfattande samlingar av arkiv- og kjeldemateriale innan fagområda offentlege arkiv, privatarkiv, stadnamn, foto og musikk.

The County Archives in Sogn og Fjordane (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) preserve documents created by public institutions as well as archives and collections created in the private domain (organizations, companies and private persons) in the Sogn og Fjordane region.

fylkesarkivet.no/