Content Magazine - Editie 3

Page 1

GRATIS MAGAZINE VOOR DE GEMEENTES EERSEL, BERGEIJK, BLADEL, REUSEL - DE MIERDEN, HILVARENBEEK EN OIRSCHOT

e n i z a g a M TREK EEN

eItje

in Luyksgestel KABOUTERS IN

hoogeLoon? Sterke streekverhalen

IN oIRschot

op kookles

VAN

vaLpoLIceLLa

NAAR

hapeRt #3 oktober / november 2013

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 1

graag gezien in de Brabantse kempen! 26-09-13 13:28


Slaap lekkerst bij dé slaapexpert van de Brabantse Kempen.

Oktober woonmaand!

10% KORTING bij aankoop van een

compleet bed

DIESSEN WILLIBRORDUSSTRAAT 1 │ 013 - 5042823 BLADEL MARKT 28 │ 0497 - 382433

delaatslaapexpert.nl Content_Magazine_Oktober_2013.indd 2

26-09-13 13:28


3

Voor aanvang

COlOfON Content Magazine verschijnt Oirschot 6x per jaar in een oplage Hilvarenbeek van 44.000 huis-aan-huis in de Brabantse Kempen. Gemeentes Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk, ReuselDe Mierden Hilvarenbeek en Oirschot. Eersel Bladel Een prachtige regio met ruim 100.000 inwoners. Bergeijk

13 6 8 10 12 13 16 18 20 24 30 34 36 37 40 42 44 46 49 50 51

life iN je gardeN! Maak je herfsttuin diervriendelijk de geSCHiedeNiS VaN OOglaSereN Scherp zien met eigen ogen StreeKVerHaleN uit HOOgelOON De Kabouterberg irma OVer de KOOK Vers sap, een wereld van vers-schil ONder de HOed VaN liVera Sportief model uit Bladel KOOK-COllege iN OirSCHOt Leraren op kookles freeStYle SKiËN iN WeSterHOVeN Nederlands Kampioen Mees van Lierop Het daK OP iN reuSel Van rommelzolder tot speelkamer dOOr de bril VaN... Betsy van de Voort uit Hulsel Vijtig jaar eerSel - POStel Een magische grens tHuiS = ruW Knusse politiecel in Reusel We dO meN! Stoer, macho en sexy bij Arena Wie de brOeK PaSt... Jeans van Nummer Zestien eN tOeN WaS er Vuur... De (pre)historie van de haard altijd Wat te dOeN Evenementen in de Brabantse Kempen de KrOON OP je liViNg Een ontdekking in Bergeijk laKKeN met lef Interieur schilderen doe je zelf! VaN ValPOliCella Naar HaPert Een bijzondere wijn uit Torbe OPgeblOeid Bloemen bij de bushalte fraPPaNt Trek een eitje

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 3

18 36

ralf VaN der burgt Uitgever, hoofdredactie, sales, creatie debbie VaN tiggeleN Sales, creatie, redactie.

ONtWerP & VOrmgeViNg D & B Communicatie BV

freelaNCe medeWerKerS Tom van Limpt (fotografie), Imca van de Weem (fotografie), Hanneke Meier (fotografie), Max Kneefel (fotografie), Niek Totté (Fotografie), Twan Klomp (luchtfotografie), Stijn Lamers (tekst), Sandra Willemen (tekst).

bedrijfSredaCtie Irma van Diepen, Drs. Barbara Leyssens, Anton Lemmens, Diane den Boer, Saskia Toonen, Judith de Greef.

44

Wij ZijN uitermate CONteNt OVer Paul Holtman, Luchtsteun Nederland, Betsy van de Voort, Mees van Lierop, Koning Kyrië, Basisschool St. Antonius, Teun Wirken, Leo Brok, Evelien Smolders, Jos Peters, Arjan Jonker, Ivy Gommers en Familie Intven.

iNfO Of adVertereN? Content Magazine biedt voor bedrijven vele opvallende en effectieve mogelijkheden. We denken graag met u mee. tel. 0497 - 582161 of content@contentmagazine.nl

© Copyright Content Magazine 2013

Maga zine

3 26-09-13 13:28


Bomen. Bron van leven Direct van de kwekerij, zo in uw tuin!

Gebroeders Bressers Boomkwekerij heeft alle soorten bomen, vers uit de grond. Creëer een

natuurlijke parasol met een dakboom. Of maak een groene afscheiding met één van de vele variaties lei-bomen zoals lei-linde, lei(sier)appel of een lei-haagbeuk. De bomen kunnen we thuis bezorgen en de rekken om de boom aan te leiden, maken we voor u op passende hoogte.

Gebroeders Bressers Boomkwekerij

Hoeven 5 in Oirschot • Tel. 0499-574153 (Harrie) 06-25072792 (Jan) www.bressers-laanbomen.nl

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 4

26-09-13 13:28


Content de herfst in De blaadjes kleuren weer bruin. De zon laat ons steeds meer in de steek en de temperatuur daalt. Maar voor je winterjas is het weer net te warm. Met regelmaat een dikke plensbui op je kop en de wind giert rond de oren. Is een muts al overdreven? Het is donker als de wekker gaat en donker als je thuiskomt‌ Herfst, we waren er eigenlijk nog niet helemaal aan toe. En toch gaan we niet mopperen. Want tijdens het maken van deze derde Content Magazine hebben we gezien dat de herfst ook echt wel een charmante kant heeft. We hebben besloten om lekker warm thuis te blijven. We steken de open haard aan, koken gezellig met vrienden, slurpen van onze Italiaanse wijnontdekking en halen met een uitbundige bos bloemen de herfst gewoon naar binnen. Nou vooruit, voor de natuur willen we onze knusse zithoek nog wel even verlaten. We maken onze tuin klaar voor ontvangst van de overwinteraars en verwelkomen ze met pindakaas. Uiteraard gaan we zonder jas naar buiten, want met een kannetje versgeperste vitamines achter de kiezen, zijn we gewapend tegen najaarsgriep en andere vrolijke herfstkwaaltjes.

En natuurlijk betekent een nieuw seizoen, nieuwe trends. Shoppen dus! Want de leukste winkels in de Brabantse Kempen puilen weer uit. In deze Content Magazine laten we zien dat de herfst stiekem toch best wel leuk is‌ We wensen je veel leesplezier en een stevige paraplu!

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 5

26-09-13 13:28


Landleven

M aa k je he rfstt ui n diervrie ndelijk.

G

Life in je garden! eR Is geen ontsnappen meeR aan: De heRFst Laat zIch weeR voeLen! geDaan met teRRasjes pakken en muggen meppen. De tempeRatuuR zakt, De paRapLu kLapt vakeR open en De BLaDeRen kLeuRen Langzaam oRanje. met De wInteRBeuRt vooR De tuIn In aantocht, LIjkt het aLsoF het Laatste Leven vooRLopIg uIt je tuIn veRDwIjnt. maaR het tegenDeeL Is waaR; juIst nĂš kun je je tuIn gastvRIj maken vooR oveRwInteRenDe DIeRen!

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 6

26-09-13 13:29


G

Goed nieuws voor de luie tuiniers: je doet er goed aan om in de herfst niet heel strak op te ruimen. Handhaaf her en der wat rommelhoekjes en je wordt beloond met een grote verscheidenheid aan fascinerende kleine dieren. En laat ook een paar vaste planten of klimops ongemoeid. Je geeft zo onderdak aan spinnetjes en andere insecten en dat lokt weer vogels naar je tuin, die deze ‘lekkernijen’ graag oppeuzelen. Een andere manier om wat schuilplaatsen te creëren, is het op de kop zetten van stenen bloempotten. Zorg wel voor een klein gaatje, als in- en uitgang. In een beschutte herfsttuin laat trouwens ook de egel graag zijn gezicht zien. In

deze periode vult deze beschermde diersoort zijn vetvoorraad aan, waarmee hij zijn winterslaap door moet komen. aaN tafel! Maar in de winter, als insecten bijna niet voorradig zijn, is de mens een welkome voedselverstrekker. Dek de voedertafel met vetbollen, broodkruimels en pinda’s of hang (vogel)pindakaas aan je prieel en je bent verzekerd van vele dankbare koolmeesjes, roodborstjes en musjes in je wintertuin! Wil je trouwens na deze winter broedende vogeltjes in je tuin? Hang dan nu al nestkastjes op. Vogels kunnen zo wennen aan de plek van de nestkast en dat maakt de kans een stuk groter dat dit onderkomen in het voorjaar ook echt gebruikt wordt. Bovendien biedt een nestkast in de winter een schuilen overnachtingsplaats voor diverse vogelsoorten zoals de koolmees en de pimpelmees. Oh, en hun bedje maken ze het liefste zelf op, dus stop geen stro of zaagsel in de nestkast.

LIFe & gaRDen Life & Garden brengt leuke trends en originele ideeën dichtbij. Heerlijk tuinieren, sfeervol leven en relaxen, daar gaat het om.

Industrieweg 3 in Bladel Tel. 0497 - 381795 www.bladel.lifeandgarden.com

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 7

7 26-09-13 13:29


For Your eyes only

het zaL je mIsschIen veRBazen, maaR De eeRste chIRuRgIsche oogBehanDeLIng weRD aL uItgevoeRD In 1898. en het was zeLFs een neDeRLanDeR, pRoFessoR LeenDeRt jan Lans, DIe meeR Dan honDeRD jaaR geLeDen aan De BasIs stonD van De heDenDaagse oogchIRuRgIe. geLukkIg zIjn De eXpeRImenteLe opeRatIetechnIeken van pRoFessoR Lans DooR De jaRen heen gepeRFectIoneeRD. aL sInDs De jaRen ‘80 voeRen oogaRtsen In ameRIka op gRote schaaL oogLaseRBehanDeLIngen uIt. vanDaag De Dag staat De oogLaseRtechnIek op uLtIem hoog nIveau en Laten jaaRLIjks DuIzenDen neDeRLanDeRs hun ogen LaseRen.

De geschiedenis

van ooglaseren

D

De Nederlandse professor Lans experimenteerde ruim een eeuw geleden op bijna blinde patiënten. Hij maakte bij deze mensen met een diamantmesje een aantal minuscule sneetjes in het hoornvlies en hij ontdekte dat de kromming van het hoornvlies na verloop van tijd vlakker was geworden. Sommige van zijn patiënten konden vervolgens ietwat beter zien. Zijn patiënten waren echter niet veel meer dan proefkonijnen en veel succes had hij dan ook niet. Zijn methode was zeer onnauwkeurig en uiterst riskant.

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 8

SCHerVeN breNgeN geluK In de jaren ’30 was het de Japanse arts dr. Sato die door puur toeval de methode van Professor Lans verder ontwikkelde. Op een dag kwam er namelijk een man de praktijk van Dr. Sato binnen lopen. Hij was gevallen en had hierbij glassplinters van zijn bril in zijn oog gekregen. Sato verwijderde de splinters en toen de wondjes van de scherven uiteindelijk waren genezen, bleek deze man op korte afstand veel beter te kunnen zien. De kleine sneetjes hadden de bolling

26-09-13 13:29


Vraag aaN de chirurgie reuzensprongen en volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op.

van het oog veranderd. In de jaren ’70 maakte deze ‘sneetjes-techniek’ echt grote spongen. De Russische professor Fyodorov voerde succesvol duizenden ingrepen uit bij zwaar bijziende patiënten, waar zelfs geen bril of lenzen voor beschikbaar waren. Fyodorov kon veel experimenteren met soldaten, die in de Sovjet Unie in die tijd laag in aanzien stonden. Deze techniek waaide over naar Amerika en werd daar snel geperfectioneerd. De ‘sneetjesmethode’ is jarenlang de meest gebruikte techniek in de USA geweest. Tot zo’n 25 jaar geleden werd deze methode nog altijd gebruikt. In 1986 maakte de Amerikaanse oogarts Dr. Steven Trockel uiteindelijk de connectie tussen de laser en het menselijk hoornvlies. Met de laser konden oogartsen uiterst precies de juiste hoeveelheid weefsel van het hoornvlies verdampen en zo de ideale bolling creëren. De allereerste ooglaserbehandeling werd in 1987 uitgevoerd door Dr. Seiler. De resultaten met de laser bleken sensationeel. Het zicht van de patiënten was vele malen beter en de uitkomst van de behandeling was nu veel exacter te voorspellen. Vanaf dat moment maakte de ooglaser-

beter ZieN daN OOit teVOreN Er zijn nieuwe geavanceerde lasertechnieken bijgekomen en bestaande methodes zijn spectaculair geperfectioneerd. En omdat de lasertechnologie zo ultiem is verfijnd, hoeft nu veel minder weefsel verdampt te worden. De oogchirurg kan daardoor ook veel moeilijkere sterktes behandelen. Tegenwoordig is het mogelijk een ooglaserbehandeling volledig te personaliseren (Zyoptix). Zelfs de allerkleinste oneffenheden in het oog kunnen dan worden gecorrigeerd, waardoor na een ooglaserbehandeling kleine contrastverschillen beter kunnen worden waargenomen. Ook het nachtzicht kan sterk verbeteren. We staan nu op het punt dat het zicht zelfs beter kan worden dan ooit met bril of lenzen mogelijk zou zijn!

oog chi ru rg

Drs. Barbara Leyssens is één van de oogchirurgen bij F Y EO Medical iS OOglaSereN geSCHiKt VOOr iedereeN? Nee, een ooglaserbehandeling is niet voor elke bril- of lensdrager een oplossing. Om de geschiktheid en de lasermethode definitief vast te stellen, is altijd een uitgebreid vooronderzoek nodig. Maar er zijn wel een aantal basisvoorwaarden waaraan ogen moeten voldoen om voor een behandeling in aanmerking te komen. Sowieso moet je ouder zijn dan 18 jaar, omdat de ogen dan pas volgroeid zijn. Je huidige bril- of lenssterkte moet minimaal een jaar stabiel zijn gebleven en de afwijking mag niet groter zijn dan -7Dpt of +4 Dpt. Grotere afwijkingen kunnen we beter corrigeren met implantlenzen. Blijkt na alle metingen en oogtesten dat een ooglaserbehandeling voor jouw ogen mogelijk is, dan bepalen we welke lasermethode en welk laserpatroon voor jouw ogen het beste resultaat zal geven. Jouw oog is namelijk even uniek als je persoonlijkheid, dus bestaat er ook geen ‘standaard’ laserbehandeling. Oogkliniek FYEO Medical is qua ooglasermogelijkheden uniek in de BeNeLux. Hier hebben we namelijk de beschikking over drie verschillende laserplatforms. Allemaal state-ofthe-art, maar elk met zijn specifieke kwaliteiten. Doordat ik een keuze kan maken uit ’s werelds beste lasertechnologieën, kan ik nu elke oogsterkte met ultieme nauwkeurigheid corrigeren.

oogkLInIek FYeo meDIcaL Niet meer afhankelijk zijn van uw bril of contactlenzen? Gewoon, scherp zien met uw éigen ogen. Zou dat geen wonder zijn? De afgelopen 12 jaar heeft FYEO Medical al duizenden mensen dat wonder laten ervaren. Ooglaseren of lensimplantatie? Na een vooronderzoek kunnen onze oogchirurgen bekijken

Koperslager 6 in Eersel

middels welke methode u weer haar-

Tel. 0497 - 360860

scherp ziet! Maak eens een afspraak.

www.fyeomedical.nl

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 9

9 26-09-13 13:29


streekverhalen

Rond 1500 voor Christus was Hoogeloon onder Romeins bewind, maar ver weg van de Romeinse grandeur. Een generaal van het Romeinse leger die hier gestationeerd was, had ervoor gezorgd dat hij, in het geval van zijn overlijden, een waardige begraafplaats zou krijgen. Toen hij uiteindelijk zijn laatste adem uitblies, werd hij te ruste gelegd in een grafheuvel aan de Kerkakkers. Het eigenlijke verhaal begint hier pas. Toen deden namelijk kabouters hun intrede in de grafheuvel. Deze kleine aardmannetjes, aangevoerd door hun legendarische koning Kyrië, werden meermaals gezien. Kleine zwarte schimmen met een mutsje op. Boeren merkten dat er soms ineens werk op hun land was verricht. De akkers lagen er beter bij dan de dag ervoor. Was dit het werk van de kabouters? De bijzondere hulp voor boeren was niet voor lang. Een nietsvermoedende jager zag de kleine koning aan voor een wild dier en schoot hem dood. De daaropvolgende dagen werden veel treurige kabouters gespot, die doelloos ronddwaalden in weilanden en dingen mompelden over een vertrek uit Hoogeloon. Weldra zag niemand de goedgemutste kleine mannetjes meer, en de akkers lagen er iedere ochtend nog net zo bij als de avond ervoor. Toen in 1827 ook de Kabouterberg werd afgegraven omdat hij in de weg lag, leek het boek definitief gesloten. Totdat vorig jaar na veel getouwtrek de Kabouterberg weer werd herbouwd, niet ver van zijn oorspronkelijke standplaats. De Kabouterberg is nu een plek waar vleermuizen rusten. Koning Kyrië prijkt trots bovenop de waterpomp die even verderop op het Valensplein staat. Maar wie weet komen ooit die behulpzame kaboutertjes weer terug. Hun koning is er al, hun huis weer in ere hersteld.

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 10

26-09-13 13:29


De kabouterberg in Hoogeloon

Tekst: Stijn Lamers Fotografie: Ralf van der Burgt Met speciale dank aan Leo Brok

ga zzinininee Maaga

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 11

11 26-09-13 13:29


Irma over de kook DRIe ons gRoenten en vIeR stuks FRuIt, DaaRmee LeeF je supeRgezonD en wapen je je tegen De komenDe heRFst. Lukt het jou om DIt aantaL tIjDens je DageLIjkse maaLtIjDen te eten? waaRschIjnLIjk nIet, maaR met gRoente en FRuIt In sapvoRm woRDt het een stuk makkeLIjkeR Én gevaRIeeRDeR!

J

Je kunt ervoor kiezen om snel een kant-en-klaar sapje te kopen in de supermarkt, maar zelf maken is natuurlijk verser en goedkoper. Bovendien bepaal je dan zelf welke smaken je combineert. Met een glas vers sap krijg je het maximale aan vitamines en voedingsstoffen op een eenvoudige manier binnen. Bij sap denk je al snel aan fruitsap, maar het zijn juist de groene sapjes die je direct een boost geven en je gezonder en vitaler laten voelen. PerSeN tOt je 3 ONS Hebt Sappen kun je op verschillende manieren maken. In een blender hak je alles samen, wat resulteert in een wat dikkere smoothie. Een kegelpers is zeer geschikt om snel een glaasje limoen-, sinaasappelen citroensap te maken. Een handpers saai? Helemaal niet, kijk maar naar dit ‘gevouwen’ bootje van Koziol. Handig én origineel.

vitaal & fit

de herfst in! Ve rs sa p, ee n wereld hil va n ve rs- sc

Wil je ook groentes en zachte vruchten persen, dan is een juicer een uitkomst. Hiermee maak je vrij eenvoudig de meest waanzinnige drankjes. De meest gezonde optie is een slowjuicer. Deze perst langzaam, met maximaal negentig toeren per minuut, moeiteloos je spinazie, appels, bleekselderij en worteltjes tot heerlijk sap. Je kunt zelfs amandelen tot amandelmelk persen! De Versapers is de nieuwste slowjuicer en hiermee maak je de lekkerste vitamine cocktails; vocktails! Deze slowjuicer levert meer sap op en bovendien blijven vitamines, mineralen en levende enzymen veel beter bewaard. Prettige bijkomstigheid is dat vocktails verslavend lekker zijn. En in dit geval is dat een uitstekende zaak…

I rm a ’s Vockt a il re ce pt HurriCaNe HulK • • • •

2 sappig e appels (Elsta r) 100 g spinazie 1/ K nolven kel 4 1 Schijfj e citroen

el authentieke kookwink Van den Hurk is een r het echte koken. waar je alles vindt voo

Dijk 3 in Eersel. Tel. 0497 - 512341 sel.nl www.vandenhurkeer

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 12

26-09-13 13:30


j. uit gemeente Bladel 41 jaar, getrouwd, 2 kinderen

onder de hoed van Livera

eigeN KeuZeS Ik was altijd aan het hollen, constant druk. Vorig jaar ben ik mezelf een beetje voorbij gelopen en eigenlijk pas sinds kort heb ik mijn rust hervonden. Ik wil ’s morgens positief opstaan en zoveel mogelijk doen waar ik zin in heb. Ik zag deze rubriek in Content Magazine en wist dan ook direct: ‘daar ga ik me voor opgeven!’ Mijn man weet van niets en ik denk dat hij dit niet zo leuk vindt, maar soms moet je je eigen keuzes maken, ook al stoot je af en toe je neus. Een paar foto’s bewaar ik trouwens voor hem… SPOrtfreaK Ik ben regelmatig in de sportschool te vinden en ben dus veel met mijn lichaam bezig. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al een grote sportfreak geweest, vind ook vele sporten leuk. Dat ik daar een mooi gevormd lichaam aan over houd, is mooi meegenomen. Sporten is gezond en voor mij ook een uitlaatklep, net als naar muziek luisteren. Daarbij eet ik zo gezond mogelijk en probeer ik onnodige koolhydraten te vermijden. Het Setje Ik draag altijd wat stoere kleding en dan vind ik dit lieve, romantische setje eronder wel een mooi contrast. Je zou dit kunnen zien als mijn zachte kant. Daarnaast vind ik de pasvorm perfect en de kleur staat me ook goed. Mijn huid is van nature wat getint en wit staat daar wel mooi bij.

Private Label Livera € 19,99 BH HIPSTER € 12,99 SHORT € 12,99

LIveRa BLaDeL Livera Bladel biedt een trendy en actuele collectie in lingerie-, nachten badmode en heeft naast haar

Mooiste aan mezelf: mijn billen Minder tevreden over: mijn lengte

eigen merk ook bekende A-merken zoals Esprit, After Eden, Triumph, Sapph en Chantelle.

durf jij ONder de HOed VaN liVera? Laat jezelf ook zien in stijlvolle nieuwe lingerie tijdens een professionele fotoshoot door Imca van de Weem Photography. Niet twijfelen, doen! Mail je gegevens naar content@contentmagazine.nl

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 13

Sniederslaan 15A in Bladel Tel. 0497 - 383927

26-09-13 13:30


Boven het maaiveld

Bergeijk in vogelvlucht

Deze luchtfoto op hoogwaardig A4 fotoafdruk? Dat kan voor € 12,50 (+ verzendkosten). Mail ‘FOTO BERGEIJK’ + uw NAW gegevens naar content@contentmagazine.nl

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 14

26-09-13 13:31


Fotografie: Twan Klomp

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 15

15 26-09-13 13:31


culinair

Leraren op kookles kook-college

Deze avonD In oIRschot waRen De RoLLen omgeDRaaID. vooR De veRanDeRIng steLDen nu De LeRaRen eens De vRagen. De meDezeggenschapsRaaD van BasIsschooL sInt antonIus In Best gIng op kook-coLLege en wIj kRegen een kIjkje In De keuken. sous-cheF teun wIRken was vanavonD De onDeRwIjzeR en BegeLeIDDe het gezeLschap BIj het maken van hun 4-gangen DIneR. we LIkten onze vIngeRs aF BIj zoveeL LekkeRs en namen tot sLot het Recept van een heeRLIjk vooRgeRecht mee naaR huIs.

Een avon dje

Fotografie: Imca van de Weem

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 16

26-09-13 13:31


tartaar VaN gemariNeerde tONijN met gegrilde gamba’S eN maNgO CHutNeY

Ta rta ar van ton ijn iNgrediËNteN • 200 gram rauwe tonijn • 1 eetlepel sesamzaadjes • 1 eetlepel sesamolie • Sojasaus (naar smaak) • 1 eetlepel bieslook • 1 eetlepel wasabi bereidiNgSWijZe Rooster de sesamzaadjes goudbruin op een ovenplaatje in een voorverwarmde oven op 180 graden. Snijd de tonijnfilet in hele kleine blokjes en doe deze in een kom. Snijd de bieslook ragfijn. Meng de tonijn met de sesamzaadjes en de sesamolie, wasabi en bieslook en breng op smaak met de sojasaus. Verdeel de tonijn nu in 4 porties en maak (met behulp van een ring) vier hoge taartjes. Zet deze koel weg.

(4 pe rs o n e n)

Geg rild e g a m ba ’s iNgrediËNteN • 12 gamba’s • Peper, zout en olijfolie • Knoflook bereidiNgSWijZe olijfolie, Marineer de gamba’s in n knoflook. gemengd met fijngesnede r het opdieHaal de gamba’s vlak voo verwijder de nen uit de marinade en s in een goed ba’ knoflook. Grill de gam en bestrooi ze voorverwarmde grillpan gaar zijn. met peper en zout als ze

de garNeriNg Komkommer in reepjes Wasabi Zalmeitjes

Ma ngo chut ney iNgrediËNteN • 1 mango • 1 eetlepel suiker • 1 mespuntje kerriepoeder • 1/3 rode Spaanse peper • 1 eetlepel azijn • Een beetje olie en zout bereidiNgSWijZe Snijd de mango in kleine blokjes. Snijd het pepertje in hele kleine blokjes en blancheer deze kort in kokend water. Verhit een beetje olie in een pan en verhit zacht de mangoblokjes en de peper. Voeg kerriepoeder toe en verhit dit kort mee. Voeg de suiker en de azijn toe en laat de mango nu stoven (evt. met de deksel op de pan). Stoof tot de mango zacht is en een compote vormt en voeg naar smaak nog zout toe.

kook coLLege maRtIen van DIngenen Samen met vrienden, familie of collega’s exclusieve gerechten bereiden en dineren in een stijlvolle ambiance. Leer tijdens het Kookcollege van meesterkok Martien van Dingenen alles op het gebied van receptuur, ingrediënten en materialen. Bij Kookcollege bent u verzekerd

De Loop 2

van een gezellig, leerzaam én

Tel. 0499 - 377070 of 0499 - 550390

smakelijk avondje uit!

www.kook-college.nl

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 17

17 26-09-13 13:31


Freeski

Fotografie: Tom van Limpt

stunts & salto’s op de ski

De Nederlands Kampioen Freestyle komt u aLs peuteR van DRIe stonD hIj vooR het eeRst op skI’s. toen mees van LIeRop acht jaaR was, vonD hIj het ‘gewone’ skIËn aL nIet meeR uItDagenD genoeg. hIj Begon te stunten op skI’s en LeeRDe zIchzeLF meeR en meeR tRucjes aan. DIt jaaR weRD De 18-jaRIge BeRgeIjkenaaR neDeRLanDs kampIoen FReestYLe skIËn. Het heeft zo z’n voordelen als je vader de directeur van Montana Snowcenter is. Op deze indoor sneeuwpistes was en is Mees kind aan huis. Winter of zomer, ontelbare keren ging hij de pistes op en af en onderweg vulde hij zijn trukendoos. Dit jaar werd hij in Zwitserland Nederlands Kampioen op de drie freestyle onderdelen: ‘Slope style’, ‘Half pipe’ en ‘Big air’. In zijn jongere jaren brak hij eens zijn beide polsen, maar sindsdien zijn ernstige blessures hem bespaard gebleven. “Dat is zeker te danken aan de trampoline in onze tuin. Die is uitstekend om salto’s te leren.

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 18

Ik werk alle trucjes tot in detail uit op de trampoline, voordat ik ze op ski’s doe. De salto achteruit heb ik zo zeker 1000 keer gedaan, voordat ik dat op de piste deed. Door de vele uren op de trampoline heb ik ook een goede ‘air-awareness’ ontwikkeld, kan me heel goed oriënteren in de lucht.“ OlYmPiSCHe drOOm Skiër van beroep. Dat is de ultieme droom van deze Bergeijkenaar. “Ik hoef er absoluut niet rijk van te worden, dat lukt er trouwens ook maar weinig. Ik wil betaald mijn grootste hobby doen: genoeg geld verdienen met skiën om te kunnen skiën.”

Deze winter verruilt Mees de kunstsneeuw in Westerhoven voor de verse poedersneeuw in het Amerikaanse Colorado, waar hij drie maanden gaat trainen om zijn trucs verder te perfectioneren. “Sinds 2010 is freestyle ski een olympische sport. Rusland 2014 komt voor mij nog te vroeg, maar op de Olympische winterspelen in Zuid Korea van 2018 wil ik zeker meestrijden voor de medailles.”

Meer over Mees: www.meesvanlierop.com

26-09-13 13:32


mt uit Bergeijk

zelf frees tyle skiën Elke dond ? erdaga vond vana kun je op f 20:00uur de piste va n S n owcenter Montana fr eestyle sk speciale tw iën. intips-ski’ s zijn te h uur. Le

montana snowcenteR Het hele jaar door skiën en snowboarden in echte sneeuw! De pistes beslaan

s freestyl e mees van skiën met Lierop? Mail in

een oppervlakte van maar liefst 6000 m2. Voor beginners hebben we een uitgebreide skischool met diverse mogelijkheden. Alle ski- en snowboardmateriaal is te huur.

Kempervennendreef 4

In het café-restaurant kun je heerlijk

Tel. 040 – 2071888

lunchen of dineren.

www.montana-snowcenter.nl

fo@monta na-snowc enter.nl voor een a fspraak!

ga zzinininee Maaga

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 19

19 26-09-13 13:33


wonen

Inbouwspotjes voor extra speellicht.

het kwam totaaL onveRwacht, maaR haLveRwege De jaRen ’90 weRDen maRc en wenDY Intven pLots IngeLoot vooR een stuk BouwgRonD In ReuseL. ze woonDen BeIDen nog thuIs en opeens moesten ze BeDenken hoe hun IDeaLe wonIng eR uIt zou zIen. van De kameRInDeLIng tot De posItIe van De spotjes, aLLes weRD zoRgvuLDIg oveRDacht. aLLes. BehaLve… De zoLDeR, want ach, het was ‘maaR’ De zoLDeR. Marc: “We hadden zelfs een grote schoorsteenpijp midden in deze ruimte geplaatst. De zolder was onpraktisch en er was weinig licht. Ik had er wat fitnesstoestellen staan, maar als ik die wilde gebruiken, moest ik gebukt langs de schuine dakwand om er te komen. Toen Sophie op komst was, ons derde kind, moest er iets gebeuren. We hadden extra kamers nodig. Het was tijd om de zolder aan te pakken en uit te bouwen met een dakkapel. Uiteindelijk werden dat twee dakkapellen. We hadden zelf al ideeën, maar Windak Dakkapellen dacht heel praktisch mee en kwam met verrassende suggesties. Ook met het aanvragen van de vergunningen hebben ze ons trouwens enorm geholpen.”

De schuifkasten heeft papa zelf gemaakt.

Wendy: “Onze donkere zolder is nu veranderd in twee superfijne, frisse ruimtes. Eén slaapkamer en één speelkamer, waar Isabelle, Noah en Sophie ongestoord hun gang kunnen gaan. Hier kunnen ze rommel maken en volop bouwen met hun Lego en Duplo. Vooral de enorme lichtinval zorgt voor een aangename sfeer.” Marc: “Ik werk soms vanuit huis en ga dan vaak op de zolder zitten werken, ook al ben ik alleen thuis. Gewoon omdat het een fijn verlichte omgeving is. De dakkapellen hebben ons huis, maar zeker ook ons gezin een grote meerwaarde gegeven.”

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 20

Noah (7) vindt insecten gaaf en hij speelt graag met Lego.

26-09-13 13:33


Van rommelzolder

tot speelkamer nIeuwe DakkapeLLen BRachten LIcht en Leven

Isabelle heeft een boom met een schommel getekend.

Elektrische bediening rolluiken in de dakkapel.

Sophie ook.

Isabelle (11) is verslaafd aan Donald Duck en zit op judo.

Op haar ka mer heeft Sophie (4) een echt sieradendoosje.

wInDak DakkapeLLen Een dakkapel koopt u misschien maar één keer in uw leven. Daarom nemen we ruim de tijd om u van een goed en eerlijk advies te voorzien. We willen graag meedenken met de klant. De onderhoudsvrije dakkapellen van

Showroom en fabriek

Windak worden in de fabriek op maat

Nijverheidsstraat 16 in Bladel

gemaakt en in één dag op het dak van

Tel. 0497 - 388062

de woning gemonteerd.

www.windak.nl

Fotografie: Hanneke Meier

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 21

Maga zine

21 26-09-13 13:33


nieuw in ’t schap

Dat zit wel

snor!

Wat een stoere bril- & snortassen voor de kleine dametjes & jongedames! Deze hippe tassen hebben handige vakken voor je drinkbeker en gsm. Deze en nog vele andere decoratieve tassen van Zebra Trends vind je op hipperz.nl Prijs: vanaf € 22,95 (gratis verzending)

De hongerige huismus die hier op een koude dag komt aangefladderd, is een echte geluksvogel! Een klassiek Engels theeservies, maar dan gevuld met vogelvoer. Lief voor de vogels en mooi in je tuin! Uiteraard weersbestendig. Prijs: Vanaf € 9,95 (inclusief 1 zakje voer en een mezenbol) Hipp Sniederslaan 29 in Bladel www.hippwoonenkado.nl

Hipperz www.hipperz.nl

Bak je

snackje Hartig of liever zoet? Met deze siliconen bakvorm van Lékué bedenk en bak je voortaan zelf de origineelste snacks. Je visite zal versteld staan van je zelfgemaakte knabbelstengels. Dip ‘m in een soepje of eet ze uit ‘t vuistje! Prijs: € 16,90

BONU S 4

Kookwinkel van den Hurk Dijk 3 in Eersel www.vandenhurkeersel.nl

1

1

2

3

punten!

Met deze decoratieve houten scrabbleblokken geef je je kamer direct een dubbele woonwaarde! Vanaf nu zit je nooit meer om een woordje verlegen. Keuze uit tekst ‘home’ of ‘love’. Prijs: € 7,50 Life & Garden Industrieweg 3 in Bladel www.bladel.lifeandgarden.nl

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 22

26-09-13 13:34


!

Oud & toch nieuw Originele oude Oosterse tapijten worden bewerkt, opnieuw geverfd en handmatig samengesteld tot een exclusief nieuw patchwork karpet. Elk vintage tapijt van Brinker is dus 100% uniek! Prijs: Vanaf € 275,- p. m2 Tapijtland Hapert Kerkstraat 47 in Hapert www.tapijtlandhapert.nl

goed g e m utst Als de gure herfstwind je coupe dan toch door de war blaast, kun je net zo goed een muts opzetten. Maar dan wel dit mooie wollen exemplaar van Barts! Natuurlijk met bijpassende colsjaal. Prijs: Muts € 19,95 - Sjaal € 39,95 Nummer Zestien Sniederslaan in Bladel www.nummerzestien.eu

theoloves you hollandse

kost

We waren al fan van Paulien’s wraps en haar knapperige salades op yoghurtbasis. Maar met de nieuwe stevige stamppotten van haar merk Verde pakt ze ons definitief in! Deze herfst staan heerlijke wortel-, rucola- en andijviestamp op het menu. Dagvers, makkelijk & keigezond! Binnenkort te koop bij o.a. Jumbo Hapert, C1000 Bergeijk en C1000 Eersel.

Weer een geniale creatie van het eigenzinnige brillenmerk Theo. Deze ‘James 6’ is in z’n geheel gesneden uit een dunne metalen plaat, inclusief het neusstuk! Ook verkrijgbaar in een meer rechthoekig model, ‘James 5.’ Prijs: € 380,Oogwereld Holtman Markt 30 Bladel & Kerkstraat 4 Reusel www.oogwereld.nl

Kijk op www.facebook.com/verdevers voor de nieuwste verkooppunten! Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 23

23 26-09-13 13:34


Door de bril van

Betsy van de Voort Fotografie: Hanneke Meier

uit hulsel

Wie iS betSY VaN de VOOrt? Een gezellige creatieve geest. Dertig jaar lang had ik een bloemenzaak in Bladel waar ik me creatief kon uitleven. Toen we zestien jaar geleden stopten met de zaak, heb ik wel een paar jaar moeten wennen aan mijn nieuwe leven. Ik ben toen steeds meer gaan schilderen en na een workshop, die ik een paar jaar geleden volgde, raakte ik verslaafd aan het boetseren van beelden. eN beeldHOuWeN? Nee, daar ben ik te ongeduldig voor. Ik wil redelijk snel resultaat zien en beeldhouwen duurt me te lang. Boetseren gaat vlotter en mocht het resultaat me niet aanstaan, dan gooi ik de boel weg en kan ik gewoon opnieuw beginnen. WaarOm deZe bril? Ik wilde iets aparts, geen ‘gewone’ bril. Dit model vond ik meteen mooi! Het montuur valt niet direct enorm op, maar “hij heeft wel wat.” Ik twijfelde tussen een paar kleuren, maar deze vind ik het makkelijkst te combineren met verschillende kleding.

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 24

HOe HerKeNNeN We eeN eCHte ‘VaN de VOOrt’? Het zijn meestal strakke beelden. Vaak plaats ik ze op een paal of verhoging. Ik beschilder ze met acrylverf en als ik de kleur beu ben, schilder ik ze gewoon over. Ik ben veranderlijk. Soms haal ik zelfs beelden weg, dan begrijp ik niet dat ik ze ooit mooi vond. Schilderijen maak ik de laatste tijd weinig. Op www.schilderijengalerie.nl kun je het deel van mijn werk zien wat te koop is. VOOr Wie maaK je je WerK? Voor mezelf. Ik doe ook geen opdrachten, want ik ben te secuur en dan wil ik het té goed doen. Dan slaap ik er misschien niet van en dat is het laatste dat ik wil. Als iemand iets wil kopen is dat wel een stimulans, maar het is niet mijn doel. braNd! iK reN NOg SNel Naar biNNeN VOOr ÉÉN VOOrWerP... Alleen voor de telefoon, om de brandweer te bellen. Mijn beelden staan buiten, dus die zijn veilig. Mijn schilderijen kan ik intussen wel ‘loslaten,’ maar het zou toch prettig zijn als ik ze kan redden via 112.

okfIjzkieenn

VrOuW VaN de tijd OF BRABANT S KWARTIE � RKE? REMBRAN DT OF Va � N gOgH ? WijNtje OF BIERTJE � ? DETAILS O F DE grO � te lijN? DONOR JA OF Nee? � OC � HteNd- OF AVON DMENS? HONDEN OF Katte � N? ZOmer O F WINTER � mOderN OF KLASS IEK?

oogweReLD hoLtman Oogwereld Holtman richt zich op u als individu. Wilt u energiek, modebewust, ingetogen of juist klassiek overkomen? Voor iedereen is er wat wils, maar boven alles zorgen onze hoogopgeleide oogspecialisten voor oogzorg van de allerbeste kwaliteit.

Markt 30 in Bladel. Tel. 0497 - 360420 Kerkstraat 4 in Reusel. Tel. 0497 - 643309 www.oogwereld.nl

26-09-13 13:36


Content_Magazine_Oktober_2013.indd 25

26-09-13 13:36


Content_Magazine_Oktober_2013.indd 26

26-09-13 13:36


Content_Magazine_Oktober_2013.indd 27

26-09-13 13:36


Content_Magazine_Oktober_2013.indd 28

26-09-13 13:37


gezeLLIg uIt eten Is In De BRaBantse kempen een makkIe. van sFeeRvoL eetcaFÉ tot LuXe RestauRant. ItaLIaans, FRans oF toch meeR tRek In japans? je tReFt het aLLemaaL op een steenwoRp van je vooRDeuR. content magazIne schoteLt je een cuLInaIRe seLectIe vooR van enkeLe van De veLe smaakmakeRs In De RegIo!

wat de boer niet kent

Après-ski midden in hartje Oirschot? Dat kan in de sfeervolle Aprés skikelder bij de 3 Cronen in Oirschot. Heb je plannen voor een etentje of feestje met een vrienden, collega’s of met de hele familie? De skikelder van de 3 Cronen uit Oirschot is de perfecte locatie voor een feestje.

Veel ‘boer’-gondischer dan bij Pannenkoekenherberg Hollandershoeve kan haast niet. Vergaap je aan het rustieke uitzicht over het Reuselse platteland en aan de fraaie kinderboerderij. Onder toeziend oog van de ezels, koeien, geiten en alpaca’s maak je je keuze uit de meer dan 80 verschillende pannenkoeken!

Deze ondergrondse berghut combineert Brabantse gemoedelijkheid met het ware skigevoel. Oostenrijkse meubels, klederdracht, een knapperend haardvuurtje, glühwein en zelfs sneeuw! Eenmaal binnen in deze mooie hut word je gegrepen en niet meer losgelaten… Maak je keuze uit talloze arrangementen. Lekker eten en drinken, eenvoudig of uitgebreid. Met uiteraard daarna de mogelijkheid tot een dansje. Alles is mogelijk. Één element staat vast, de sfeer is 100% Tirol!

In een moderne uitvoering van grootmoeders boerderij vind je dit bijzondere familierestaurant. Hier hoef je je over de kinderen niet druk te maken. Want naast de beestenboel is ook de natuurlijke speeltuin onweerstaanbaar. Maar goed dat hier verrukkelijke pannenkoeken op het menu staan, want anders had je de kids nooit meer terug aan tafel gekregen. Vandaag toch geen trek in een pannenkoek? Dan kies je gewoon één van de andere hoofd- en lunch gerechten. Deze zijn met zorg geselecteerd en bestaan zo veel mogelijk uit streekproducten. Hollandershoeve is dan ook gecertificeerd KempenGoed. Elke donderdag serveert Hollandershoeve de Hollandershap. Voor maar € 9,50 kun je dan smullen van een wekelijks wisselend 2-gangen diner.

De Après-skikelder is elke zondag open vanaf 18.00 uur.

Bijzon de r • Wintersport zonder piste • Eigen merk pils: 3 Cronen bier • Indoor barbecue mogelijk! Aprés Skikelder 3 Cronen Markt 18 in Oirschot Tel. 0497 – 575300 www.apres-skikelder.nl www.3cronen.nl

Bijzon de r • •

Leuke verrassing bij een kinderpannenkoek Vergadermogelijkheden in de hooiberg

Pannenkoekenherberg Hollandershoeve Turnhoutseweg 46 B in Reusel Tel. 0497 – 644050 www.hollandershoeve.nl

Een romantische lunch met z’n twee of dineren met de hele familie? Een avondje loungen, smullen van een indrukwekkende tafel vol met de lekkerste tapas of een knusse high-tea middag met je beste vriendin? Het kan altijd bij NU! De keukenbrigade van Restaurant NU werkt alleen met biologische en verantwoorde producten uit de regio. Aandacht voor detail is belangrijk en dat proef je terug! De chef-kok zoekt naar de lekkerste en puurste ingrediënten, dus rijdt hij met liefde op en neer naar Heeze voor de geitenkaas of voor die malse biefstuk naar een lokale bio-slager. Te veel keuze uit te veel lekkers? Ga dan voor het verrassingsmenu. Compleet met bijpassende wijnen, van een wijnhuis dat de wijnen rechtstreeks bij de boer haalt. Ontspannen uit eten met de kinderen erbij? Bij restaurant NU kan het! Met een grote speelkamer, een uitgebreide kinderkaart en een eigen ‘NU Supernanny’, kunnen de ouders rustig tafelen, terwijl de kinderen hun eigen feestje vieren.

Bijzon de r • • •

Fantastische kinderkamer, met supernanny! Stijlvolle trouwlocatie en private dining mogelijkheden. Afhaal mogelijk!

Restaurant NU Markt 21 in Eersel Tel. 0497 – 517174 www.restaurantnu.nl

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 29

29 26-09-13 13:38


van oorsprong

Een magische grens

vijftig jaar Eersel-Postel Content_Magazine_Oktober_2013.indd 30

26-09-13 13:38


E

Eersel, zaterdag 17 juni 1963… Een stoet ruiters te paard trekt over de historische kasseienweg, die Eersel sinds eeuwen verbindt met het Belgische Postel. Deze weg is de oudste verbinding tussen de gemeente Eersel en de adbij van Postel en voert door een weelderig stuk natuurschoon. De grensovergang is echter sinds jaar en dag voor alle verkeer gesloten. Voertuigen uit beide richtingen mogen de grens tot dan toe niet passeren. Maar het is op deze zaterdag, dat de rijtuigen van de Eerselse ruiters - op aandringen van manege eigenaar Tinus van der Aalst

ist, eersel-Postel rally gem of nog meer zien?

speciale Tot 17 november is er een selse Streekmuseum tentoonstelling in het Eer jubileum. ter ere van het 50-jarige www.achtzaligheden.nl

- de grens wel legaal overschrijden. De Hippische Rally Eersel-Postel is een feit. Sinds die bewuste zaterdag wordt de Eersel-Postel Rally traditietrouw ieder jaar gereden. Op zondag 13 oktober maar liefst voor de vijftigste keer! Wat in het verleden ooit begon als een protest initiatief tegen het gesloten zijn van de grens tussen Eersel en Postel, is inmiddels uitgegroeid tot het grootste paardenevenement van de Brabantse Kempen. Met een defilé op de prachtige markt van Eersel, de sherrypost halverwege voor een welverdiend zakje paardenbrok, de rust tussen de middag op de binnenplaats van de mooie abdij van Postel en de finish op de sfeervol ingerichte Kempen markt. Met een grote verscheidenheid aan activiteiten en goed gevulde terrassen, is de rally een waardig jaarlijks sluitstuk van het buitenevenementen programma in de gemeente Eersel.

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 31

31 26-09-13 13:38


nieuw in ’t schap

Broodje pindakaas Onze gevederde vrienden komen de winter zeker door met deze supervrolijke vogelvoeder! Achter het gaas is ruimte voor brood en in de opening plaats je een potje pindakaas. Daar worden ze groot en sterk van. tjilP! Prijs: € 9,99

ochtendjas?

Heledag jas!

De herfst staat voor de deur, dus wij blijven lekker binnen. Zeker in deze luxe, superzachte ochtendjas ‘Prestige’ van Vandyck. Een fijne ruime kraag en relaxte grote steekzakken. Voor man en vrouw is dit een badjas om van te dromen! Prijs: € 69,95 De Laat Slaapexpert Willibrordusstraat 1 in Diessen en Markt 28 in Bladel www.delaatslaapexpert.nl

Fixet Bladel Industrieweg 3 in Bladel, www.bladel.fixet.nl

Oren

tot over m’n Mooi, pluizig en warm! Handgebreid in fijn gespikkelde tinten met aan de binnenkant een zachte en warme fleecerand. Deze muts ‘Jerry Beanie’ is van het oer-Nederlandse merk Barts. Prijs: € 24,95 Gunneman Snowsports Kempervennendreef 4 in Westerhoven www.gunnemansports.nl

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 32

Ring

Ring

Deze ring van Melano gaat je nooit vervelen, want in een handomdraai vervang je de steen en de kleur en heb je een compleet ander sieraad. Zo sluit je accessoire altijd aan bij je mood en je outfit. Prijs € 44,95. Steentjes vanaf € 3,95 Hipp Sniederslaan 29 in Bladel www.hippwoonenkado.nl

26-09-13 13:38


Wedesmelten geuren! Terwijl een waxtaartje zachtjes smelt, vult je huis zich met onweerstaanbare geuren! Yankee Candle heeft prachtige branders en ontelbare geurtaartjes voor elk seizoen, die je ook nog kunt mixen. Prijs: Melt warmer va. € 12,95, Wax taartje € 1,95

De Huysmus Wilhelminalaan 13 in Vessem www.dehuysmus.nl

goud waard

Cape XXL Als poncho over je leren jasje, als shawl boven je shirt, of nog beter als extra jas! Extra groot, dus extra warm. Supertrendy deze limited edition supershawl van POM Amsterdam. Prijs: € 159,95 Nummer Zestien Sniederslaan in Bladel www.nummerzestien.eu

stad & land

aflopen

Perfect zicht op het vuur vanuit iedere hoek met deze moderne driezijdige gashaard van Bellfires. De View Bell 3 mét dubbele brander zorgt voor een schitterend vlammenspel! Prijs: Vanaf € 3.455,Bellfires Meer info of een dealer bij u in de buurt: www.bellfires.com

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 33

Wandel met stijl, maar zonder blaren. Van stad naar land en weer terug, onder alle weersomstandigheden! Het merk LOWA bestaat 90 jaar en brengt deze speciale jubileumschoen uit. De ‘Renegade 90’ is een lichtgewicht, comfortabele, waterdichte wandelschoen. Prijs: €180,Voet en Goed Markt 54 in Hapert www.voetengoed.nl

26-09-13 13:38


Ruw idee

Met stenen bouwt men een huis, met liefde een thuis. En zo is dat. Uiteindelijk maakt het niet uit waar je huis staat of hoe groot het is. Het draait er om dat je je er thuis voelt. Daarom kun je van elke plek een thuis maken. Dus ook van een politiecel.

Thuis =

Judith de Greef van Hemels Wonen heeft er haar hobby, passie én beroep van gemaakt om mensen zich thuis te laten voelen. “Iedereen zoekt naar een thuissituatie, hoe die er uitziet is voor iedereen verschillend. Je kunt van iedere plek een thuis maken, ongeacht wat voor huis of budget je hebt. Voor mij als interieurontwerper is het de uitdaging om de identiteit van de bewoners terug te laten komen in hun woning. En dat is veel meer dan meubelen op de juiste plek zetten. Ik probeer een sfeer te creëren die de aard van de bewoners weerspiegelt.” Thuis; voor jou is dat misschien het interieur waar je je al jaren prettig in voelt, terwijl je buurman in een identiek huis het liefst ieder seizoen wisselt volgens de laatste trends. “Een onontkoombare trend op dit moment is ‘groen’! Dit gaat niet alleen over de kleur, maar ook over de materialen. Hergebruik van materialen zie je terug in veel producten. De meubelen van RUW zijn daar een authentiek voorbeeld van. Allemaal gemaakt van oude eiken planken en sloophouten balken.” Maar uiteindelijk staat vooral jouw stijl centraal, los van modetrends. Het negeren van trends is tenslotte ook weer een stijl. Jouw stijl. Dus jouw thuis, daar waar jij 100% jezelf kan zijn. Thuis is waar je je geborgen voelt. Het is de plek waar je om je heen kijkt en je weet dat je thuis bent. Thuis = RUW! Deze foto is gemaakt in het voormalige politiebureau aan de Beukenlaan 17 in Reusel. Tegenwoordig het thuis van Administratiekantoor Damen, die de cel in gebruik heeft als archief.

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 34

26-09-13 13:38


hemeLs wonen Een kleine metamorfose, nieuwbouw of grote verbouwing? Hemels Wonen gaat aan de slag met uw woonvraag en creëert een interieurplan op maat. In iedere gewenste stijl, passend binnen uw budget.

Smitseind 27 in Duizel Tel. 0497 - 516752 www.hemelswonen.com

veRDe Verde is lekker en gezond. Verser dan vers met een vleugje passie. Rauwkostsalades, wraps, maaltijdsalades en meer… Dat is vers. Dat is gezond.

Fauteuil: Sfeervol Wonen, Boevenpak: Fancy Dress, Kopje & theekan: Kookwinkel van den Hurk, Kussen: Deco Home Jansen

Dat is lekker. Dat is Verde.

Paulien Dekker Tel. 06 - 47963596 www.verdevers.nl

stuDIo De BRInk Studio de Brink, spreekt tot ieders verbeelding! Reclamefotografie; op locatie, in onze studio, voor uw website! Maar ook ontwerp, dtp, printen en plotten op groot formaat in elke oplage.

I AM STUDIO DE BRINK Meerheide 112 in Eersel Tel. 0497 - 536000 www.studiodebrink.nl

Ruw meuBeLen Karakteristieke meubels en accessoires (op maat) van sloophouten balken en oud eiken planken. Alles eigenhandig gemaakt door Michiel in zijn werkplaats. Met passie en creativiteit. Dát is RUW.

Handelsweg 15C in Hapert Tel. 0497 - 383944 www.ruw-meubelen.nl

Fotografie: Niek Totté, Studio De Brink Styling: Judith de Greef, Hemels Wonen Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 35

35 26-09-13 13:38


we do men...

salon talk

V

De m a n n e nt re nadr va n dit n aja

vRouwen heBBen het Deze heRFst gemakkeLIjk. zIj kunnen aLLe kanten op met hun haaR. van wILD en RuIg, tot een nette knot oF vLecht. en geveRFD In aLLeRLeI kLeuRen, zeLFs Roze oF paaRs kan. vooR De mannen geLDt echteR een DuIDeLIjke BasIs: een scheRpe haaRsnIt met een goeD omLIjnD IDee. eveLIen smoLDeRs, saLonmanageR BIj aRena kappeRs In eeRseL veRteLt… ’We zien kort opgeschoren zijkanten en verschillende lengtes bovenop, die met een kuif strak naar achteren, met een schuine lok of met een pony gedragen kunnen worden. Deze coupe is stoer, macho en sexy. Bij Freek (24 jaar uit Reusel) heb ik de bovenlengte iets langer gehouden, zodat hij met de coupe echt alle kanten op kan. Een ruig kapsel met

Een baardje maakt deze coupe helemaal compleet. Of liever nog, voor diegene die durft, een echt lange baard. Liever niet? Dan ga je voor gladgeschoren wangen.

aRena kappeRs Een deskundig team beheerst de nieuwste knip- en kleurtechnieken en is altijd op de hoogte van aankomende trends. Markt 24 in Eersel

Tel. 0497 - 516526

Letterlijk alles volgen? Dat niet! We kijken

Gindrapassage 13 in Bladel Tel. 0497 - 388727

eerst naar de stijl die het beste bij jou past

Bergstraat 40 in Eindhoven Tel. 040 - 2460661

en geven advies. Want met een coupe die

www.arenakappers.nl

echt bij je past, zie je er elke dag goed uit!

www.facebook.com/arenakappers

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 36

D

de kuif omhoog, of met een flinke lading gel goed plat gekamd voor een glanzende afwerking.’’

HOld ON Om dit kapsel tot in de puntjes te stylen is ‘Night Rider’ van Kevin Murphy ideaal. Deze wax is makkelijk in gebruik en geeft een super sterke hold, zodat je coupe de hele dag blijft zitten.

26-09-13 13:39


goed gekleed

.

Wie de broek

past...

De BRoek Is een ontzettenD ouD kLeDIngstuk. heeL Lang geLeDen vooRaL popuLaIR BIj De gaLLIËRs. De gRIeken en RomeInen vonDen het maaR nIets, eeRDeR BaRBaaRs. tIjDens De mIDDeLeeuwen weRD het Ineens popuLaIR BIj De mannen en sInDs 1960 zIjn vRouwen ze ook eInDeLIjk gaan DRagen. InmIDDeLs Is De BRoek echt nIet meeR weg te Denken In je gaRDeRoBe.

D

De broekenmode van dit najaar loopt uiteen van ultrasexy en chic, tot stoer met gaten. Qua pasvorm kan er veel. Net als vorig seizoen is de skinny broek erg populair en kan daarnaast de slim fit, straight, 3D en low croth altijd en overal bij gedragen worden. Army Green, Bordeaux en Black zijn de kleuren die we vooral terug zien. jeaNS Het meest gedragen kledingstuk van de wereld. Dit najaar kun je je op jeansgebied helemaal uitleven. Een andere belangrijke trend is de bedrukte denim jeans. Florals, Aztekenpatronen, verfspatten en graffiti prints zijn slechts enkele van de ideeën. Maar de ‘echte’ blauwe jeans blijft altijd een favoriet!

nummer zestien Zoveel verschillende pasvormen en variaties, maar wat past het beste bij jou en je figuur? Bij Nummer Zestien kun je terecht voor eerlijk en persoonlijk advies. Zij zijn niet voor niets al meer dan dertig jaar dé broeken specialist van de Brabantse Kempen!

Sniederslaan in Bladel Tel. 0497 - 360088 www.nummerzestien.eu

ga zzinininee Maaga

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 37

37 26-09-13 13:39


Boven het maaiveld

De korenmolen van Hapert

Deze luchtfoto op hoogwaardig A4 fotoafdruk? Dat kan voor € 12,50 (+ verzendkosten). Mail ‘FOTO KORENMOLEN HAPERT’ + uw NAW gegevens naar content@contentmagazine.nl

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 38

26-09-13 13:39


Fotografie: Twan Klomp

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 39

39 26-09-13 13:39


Interieur

En toen was er… Brwammm!! Licht! Flits!! Donder en bliksem kwamen bijna tegelijkertijd. Mannen, vrouwen en kinderen kropen nog dichter bij elkaar onder hun rots. De weergoden waren duidelijk niet in een goed humeur. Plots zagen ze in de verte een fel, oranje schijnsel. Het was een magisch nieuw wezen: Vuur!

N

Na een tijdje stapten de dapperste krijgers van het stel behoedzaam op het vuur af. Het vuur viel hen niet aan. En dus stapte ze langzaam nog wat dichterbij. En dichterbij. Auw! En een stap achteruit. Het lukt de mannen

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 40

om het vuur brandend te houden en decennia later slaagden men er zelfs in het vuur te controleren. Zo moet het ongeveer gegaan zijn; de eerst kennismaking van de homo sapiens met vuur. Waarschijnlijk heeft de prehistorische mens in het ‘midden pleistoceen’ (200.000 - 60.000 v. Chr.) ontdekt hoe hij zelf vuur kon maken. In eerste instantie stookte men alleen een groot open vuur op een vuurplaats, buiten of in een grot. Lange tijd deed men dit echter alleen overdag om zich te warmen, eten te koken of om wilde dieren op afstand te houden.

Later beseften mensen dat ze de dag konden verlengen als ze na de schemering het vuur lieten branden. Tot zo’n 75.000 v. Chr. was het groot open vuur de enige vorm van verlichting. Later begon men brandende stukken hout mee te dragen als verlichting. Ergens tussen zo’n 15.000 en 12.000 jaar geleden werden de olie- en vetlampen uitgevonden. Dat was een grote stap vooruit. Vanaf toen konden mensen zichzelf ook bijlichten zonder rondspattende vonken, wat een stuk veiliger was. Vuur, de magie blijft Toen mensen huizen gingen bouwen,

26-09-13 13:39


CurSuS HOutStOKeN Wilt u nog meer plezier uit uw (toekomstige) houthaard halen en daarnaast flink besparen op uw stookkosten? Meld u dan aan voor de gratis stookcursus! Woensdag 30 oktober van 19.00 - 21.00 uur Hallenstraat 17 in Bladel. Meld u aan via 0497 - 339 200 of info@barbas.nl

BaRBas houthaaRDen Barbas staat voor duurzaam en ecologisch verantwoord. Opgericht in 1976 en vandaag de dag hét merk voor houtgestookte haarden.

www.barbas.com

werd het vuur van buiten naar binnen gebracht en ontstond de haard. In kastelen, huizen en op boerderijen was dit tot en met de Middeleeuwen de voornaamste lichtvoorziening. Omdat het vuur ook de belangrijkste warmtebron was, was het leven binnenshuis gedurende deze eeuwen grotendeels gecentreerd rondom de haard(en). Vuur had daardoor een grote invloed op de sociale structuur binnen groepen mensen. Voor de moderne, geciviliseerde mens is een kampvuur of haard nog altijd een onweerstaanbaar verschijnsel. De aangename warmte en de hypnotiserende vlammen dragen bij aan een oergezellige sfeer.

BeLLFIRes gashaaRDen Bellfires, opgericht in 1928, staat voor gemak, sfeer en comfort. Marktleider in gashaarden. Onze haarden bieden de open haard sfeer met het gemak van een gashaard!

www.bellfires.com

Fabrieksshowroom Hallenstraat 17 in Bladel

Tel. 0497 – 339200

geopend van maandag t/m zaterdag. Dé ideale manier om u te laten inspireren en informeren.

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 41

41 26-09-13 13:40


oktober

altijd wat te doen

rSel ber – ee l) 19 OKtO , eerSe amPuS C stocht O C N (Ve soRFIet

e spon n fietst a ls La ReIn n 100 v rou we

va e Ee n k a ra va a n k risk ra s voor de Bra ba nts lk r o o w e le n vo e e n roze e ld in te za m r inform atie g m o , n e p m ee Ke k Ribbon. M aar Stichtin g Pin se n? Stu u r e e n e- m a il n et ail.com of ze lf m e e fi e@hotm onlarein

pinkribb

er 3 OKtOb 11 t/m 1 Ntrum) e ONK (C d r O O P S mIs

eNCK) Ot (de

CH r – OirS OKtObe

n, an Loo henRY v Is op a s h et in eLectR ? Z e k e r! W

25

R onk ke spooRD

rum) l (CeNt – eerSe r e b O t 13 OK e RaLLY

Isch 50e hIpp steL po r ri jd e n zo’n eeRseLt d e 50e k e e

e fs e rs Voo r m a a r li pa a rd e n 125 d e e ln e m e e d 200 ru it e rs t n ra lly va n Ee rs e l n a a r le e m et ri jt u ig e e l. Ee n spe kt a k e l m et ve st o P A bdij in it e n! ext ra a ct iv it e ostel.nl

n G ra pp ig H e ft ig? Ja . g ra m m a sle chts t e d oe hij ro kt p a zij n e e rst e a in e n, in Ele ct rop is p rdt rt o m h et e nt e n og: H e n ry va n L oo n wo d oo r. St e rk e r n a a n ra d e r! e vo lwa ss e n. E enck.nl

www.de

rselp

www.ee

S) teNdaN ijK (Kat e g r e b ber – e, 15 OKtO eR LuBB

nD huuB va RLangen e v li edje s, sImpeL u b be b re n gt

er L H u u b va n d ve rh a le n in h u n m e e st g edicht e n e n : a ls z a n g e r m et g it a a r. si m pe le vo rm d e li e f h e b be rs va n r Spe cia a l voo t e voo rd ra cht. d e o nve rst e rk ns.nl a

ttend www.ka

mbiaNi)

adel (a ber – bl O t K O 8 1 k oFF

BattLe

op kIc n neteRp le batt le g a a

ik a I n e e n m u z ba n d s d e st ri jd a a n ve rs chille n d e op N et e rpop 2014 o m e e n p le k e n. De st e m va n h et g t e be m a chti e e, d u s be n e r bij! m p u bli e k t e lt nl i.

bian www.am

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 42

l

gSe r – KNe

OKtObe 26 & 27

onDen sLeDeh eDstRIjD w ri jd e n kaRRen n K n e g s e l st

rst e n va I n d e bo ss e t e g e n e lk a a r voo r d e e e ! n s led e h o n d e n et je e e n s g ezie n h e b be o tm m .h t n nte p ri js. Da veneme /e

c-nl.info

www.ss

rum) l (CeNt – eerSe r e b O t 27 OK voeRIng

uIt a rijs kunst In va n Mont m a rt re in P a rs,

a e ld Na a r voorbe e n a a rs zoa ls portrette k e n v rij st n n ve rton e n k u schilde rs e n m u zik a nte , be e ldhou we rs p de ma rkt va n Ee rse l. o h u n k u n ste n

evene 26-09-13 13:40


1 t/m 3 NOVember – bergeijK

(‘t HOf)

LÖmpe kLompe FestIvaL

Een rockfestival midden in Berg eijk met gratis entre e! Veel regionaa l tale nt, maa r ook nationale en bijzonde re internationale acts pass eren de revu e.

www.lompeklome.nl

3 NOVember – WeStelbeer S (CultuurbOerderij)

DImItRI van toRen

Dez e sym pathieke Bra bantse trou bad our bren gt met zijn markante stem de mooiste liedj es ten geh ore. www.cultuurboerderij.nl

8 NOVember bergeijK (KatteNdaNS)

Beans & FatBack, wIth skIn attacheD

Rau wer en inte nser dan ooit! Een lyris ch man ifest van een verg uisd gen re ‘Ryt hm & Blu es’.

www.kattendans.nl

16 NOVember – bladel (deN Herd)

aRnout van Den Bossche – De ReLatIeFLuIsteRaaR

Dez e Vla a mse cabaret ier won al de befa a mde Hu mo’s Com edy Cup en ston d in de fina le van het Leid s Cabaret Festival. In dez e voorstelling bela nd je in een soort ‘Motivat iona l Sem inar’ voor koppels met ernst ige relat iepro blem en. Gaa n!

www.denherd.nl

november 16 NOVember HOOgelOON (d’N aNlOOP)

vRIenDen van sInt joRIs LIve

Show - en dru mfa nfare Sint Joris orga nise ert wee r een spectacu laire Ind oor Taptoe Show, waa rbij een scal a aan stijle n, cove rs en nu mm ers te hore n zal zijn!

www.stjoris.com

19 NOVember – OirSCHOt (de

eNCK)

eL mÉtoDo, speeLFILm (DRama)

Z even men sen rake n verst rikt in een psychologische sollicitati estri jd. De film verte lt niet allee n het verh aal van zeve n sollicitanten, maa r voora l over de don kerste kant van de men s: hebzucht.

www.deenck.nl

23 & 24 NOVember – luYKSg eStel (CamPiNg de ZWarte bergeN )

oLDtImeR motoRBeuRs

Beu rs voor mot oren, bromfiets en en alle den kba re ond erde len! Lief heb bers van snelle twe ewie lers kun nen hier hun hart opha len. 27 NOVember – luYKSgeSte l (baKKerij muSeum)

amBachteLIjk pepeRnoten Bakken

Oud erwets en op tradition ele man ier pepe rnot en bak ken voor Sint erkl aas! Een geze llige mid dag, met gen oeg te snoe pen en warme chocome l.

www.bakkerij-museum.nl

nementen Content_Magazine_Oktober_2013.indd 43

Maga zine

43 26-09-13 13:40


Op ontdekking

U niek, antie k & auth entie k

De kroon op je living

Sommige vinden het kitsch, voor anderen is het pure kunst. ÉÉn ding is zeker, ’t Aghterhuijs in Bergeijk is een bijzondere vondst. Waar bezoekers een schatkamer vinden aan antiek, unieke brocante, bijzondere curiosa en kroonluchters uit verschillende landen en periodes. Het is een winkel waar niet alleen de verstokte liefhebber zijn hart ophaalt met aanwinsten voor zijn verzameling, maar waar iedereen uren kan rondsnuffelen en altijd iets moois zal vinden. Fotografie: Imca van de Weem

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 44

26-09-13 13:40


PrONK PrONKStuK

Het VerHaal aCHter ’t agHterHuijS ’t Aghterhuijs is een verassende ontdekking, waar eigenaren Ivan Verleg en René van der Zalm verzamelaars en ontdekkers puur sang - al precies twintig jaar met liefde en passie de meest bijzondere koopwaar in ere herstellen en verkopen. De spullen worden niet zomaar besteld of opgekocht. Nee… deze twee heren gaan zelf op zoek en halen alles hoogstpersoonlijk op. Het grootste gedeelte van hun koopmansgoed is afkomstig uit Noord Frankrijk en Franstalig België. Heel wat markten worden afgestruind op zoek naar unieke en zeldzame handel voor in hun winkel. Inmiddels weten Ivan en René precies hoe ze dit moeten aanpakken, want de goede markten beginnen al om half een ’s nachts. ‘’Op het moment dat de toeristen komen om hun slag te slaan, zijn wij vaak al weer weg.’’ Het meeste antiek en brocante komt uit de eerste helft van de vorige eeuw, toen de donkere dagen verlicht werden met elegante kroonluchters. En over kroonluchters gesproken; dat is toch wel waar Ivan en René heer en meester in zijn. ’t Aghterhuijs heeft een enorme collectie prachtige kroonluchters, die allemaal door Ivan zelf gerestaureerd zijn. Uitsluitend met originele onderdelen, want wat dat betreft zijn zij echt perfectionistisch. ‘’Als het daar op aankomt zijn we echt twee zeikerds bij elkaar! We halen ze echt helemaal uit elkaar en restaureren ze terug in originele staat.’’

Dit is misschien wel het meest bijzondere stuk bij ’t Aghterhuijs. Voor René in ieder geval. Een indrukwekkend bovenstuk van een altaar uit een Franse Mariakapel uit de 18e eeuw. Ivan en René liepen het toevallig tegen het lijf bij een Franse handelaar. “We vroegen wat het kostte, maar het bleek helaas al verkocht. Ivan zei droogjes, ‘Dan is het niet voor jou bestemd.’ Een aantal maanden later waren we daar toevallig weer en het stond er nog steeds! De eerste koper had hem gekocht voor zijn eigen kapel, maar hij bleek 5 cm te groot. Dus toch voor mij bestemd!”

’t aghteRhuIjs Een winkel vol sfeer en nostalgie uit vervlogen jaren. Herinneringen van de afgelopen honderd jaar bijeengebracht in een groots en verassend assortiment antiek, brocante en curiosa. openingstijden Vrijdag 11:00-18:00 u, Zaterdag 11:00-16:00 u of op afspraak.

’t Aghterhuijs Antiek, Brocante & Curiosa Eykereind 66 in Bergeijk (achterom) Tel. 0497 – 575781 / 06 – 25011300 www.aghterhuijs.nl

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 45

45 26-09-13 13:41


je maakt het...

Inte rie ur schilderen doe je ze lf!

Lakken met

weLke kLeuR kIes je? het Is vooR veeL mensen ÉÉn van De moeILIjkste keuzes aLs het gaat om InteRIeuR. maaR waaRom eIgenLIjk? natuuRLIjk, kLeuR Is heeL BepaLenD vooR De sFeeR DIe een RuImte uItaDemt; het kan je InteRIeuR maken oF BReken. maaR omDat BIjna IeDeReen weL weet Dat een wItte RuImte gRoteR LIjkt, woRDt eR (te) vaak gekozen vooR De veILIgste schILDeRoptIe: wIt. teRwIjL je met kLeuR, een Beetje LeF en enkeLe goeDe tIps zo veeL waRmte, sFeeR en cReatIvIteIt kunt toevoegen aan je huIs.

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 46

E

Eigenlijk is het ook gek. Met kleding proberen we er modieus en telkens anders uit te zien, dus hangt en ligt onze garderobekast vol met een enorme variatie aan kleuren. En afhankelijk van je gevoel, het seizoen of de toevallige trend bepaal je je keuze. Stel; Je staat ’s ochtends voor je kledingkast en besluit die blauwe coltrui aan te trekken. Maar eenmaal voor de spiegel, blijkt dat die keuze toch niet helemaal lekker was. Geen punt. Blauwe coltrui uit, rode houthakkertrui aan. Voor het schilderen van je interieur geldt eigenlijk precies hetzelfde. Staat de uitstraling van je muur of kozijn je niet (meer) aan, dan verander je toch gewoon de kleur. Het gebruik van kleur in je interieur vraagt alleen om iets meer lef. Alhoewel, wat kan je gebeuren? Het ergste dat er mis kan gaan, is dat je het nog een keertje over moet schilderen. Als je je bedenkt dat de kleurkeuze voor je muur of kozijn nooit definitief is, wordt het meteen een stuk eenvoudiger om te beginnen aan een metamorfose. geKleurd beeld Heb je eenmaal een kleur gekozen, gun deze dan ook de tijd. Oordeel niet te snel, want aan een nieuwe kleur zul je zeker even moeten wennen. Geef het een week de tijd en trek dan pas conclusies. Bekijk en beoordeel de kleur ook op verschillende tijdstippen van de dag en bij verschillende weersomstandigheden. Kleur heeft soms een beetje meer tijd nodig dan je denkt…

SCHittereNd! Laat je huis tintelen en geef je muu

r een uniek effect met ´Perfect Effect Highlights´. Je brengt deze transparante verf heel gemakkelijk met een roller aan over de bestaande kleur muur. En of je nu een klein stuk je muur ‘highlight’ of een hele wand laat schitteren: het resultaat is altijd verassend bijzonder, want samen met de ondergrondkleur en de lichtinval geeft het je muur een subtiele zachte sprankeling. Histor heeft vier varia nten: Sparkling Sterling, Summer Gold, Glimmering Stone en Rainbow Pearl.

26-09-13 13:41


Indoor graffIti Op de keukenmuur schrijf je je favoriete recepten. Grappige en lieve woordjes krijt je op de WC-deur en in de speelkamer mogen je kinderen ongestraft de muur volkalken. Met krijtverf schilder je de ideale ondergrond om je fantasie de vrij loop te laten. Of veeg alles eenvoudig

grOter SCHildereN Je hoeft je huis helemaal niet uit te bouwen om het groter te maken. En die diepe smalle woonkamer, kan eenvoudig heel knus worden. Door gebruik te maken van de werking van kleur op de ruimte kun je mindere elementen van je woonhuis wegwerken en de aantrekkelijke juist meer benadrukken.

Bred e r

Maak het plafond en de vloer donkerder dan de muren en je kamer zal direct breder lijken.

Hog e r

Verf je de muren juist donkerder dan het plafond en de vloer, dan lijkt de ruimte opeens een stuk hoger.

Mi n d e r die p

Als je de achterwand donkerder schildert dan de andere muren, lijkt het alsof deze wand sterk naar je toekomt. De ruimte oogt dan minder diep.

Ve rbi n d e n

weg en de matte kleur geeft een chique en ingetogen uitstraling. Kies bij Fixet uit maar liefst 1250 verschillende kleuren schoolbordverf! Oranje, diepgroen of turquoise? Elke kleur geeft een verassende combinatie met krijt.

eLke kLeuR heeFt zIjn eIgen assocIatIe. DIt oveRzIchtje kan DIenen aLs RIchtLIjn, maaR BeLangRIjkeR Is Dat De kLeuR jou aanspReekt.

energie en vrolijkheid warmte en passie, maar ook gevaar rustgevend, helder en betrouwbaar geeft rust en staat voor de natuur creativiteit, energie en gezelligheid kleur van de wijsheid mysterieus en elegant staat voor licht, helder en puur bevordert creativiteit en communicatie FIXet BLaDeL Fixet Bladel heeft alle materialen voor uw doe-het-zelf klus. De vakmannen van Fixet hebben alle kennis in huis om samen met jou de klus te klaren. Je maakt het met Fixet!

Je kunt twee verschillende ruimtes meer met elkaar verbinden door de kleuren horizontaal door te trekken.

Sch e id e n

Wil je twee ruimtes juist van elkaar scheiden, dan pas moet je zorgen voor een verticale kleurovergang.

Industrieweg 3 in Bladel Tel. 0497 - 381795 www.bladel.ďŹ xet.nl

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 47

47 26-09-13 13:41


DINEREN IN IRSEL

OPVALLEN MET UW BEDRIJF?

Onbeperkt genieten van vele verschillende gerechten. Zoek zelf uit waar je trek in hebt of geniet van een ‘tafeltje vol’ zodat u gezamenlijk kunt proeven van alle smakelijkheden van In Irsel!

In Content Magazine wordt u graag gezien bij ruim 100.000 inwoners

IN IRSEL? via 0497-513013

GRATIS MAGAZ INE VOOR

e

1DITIE E

R!

KLEIN

U NJO

pariJS IN rEuSEl De

jk

BO ra n k rit e rt u in

F a ch in je

E EN ERK AL ST VERH oo m t K n b aa REE k se e K ST e H ewart

tie ira

BLADEL, REUSEL

- DE MIERDE N, HILVAR ENBEEK EN

Eersel Bladel

OIRSCHOT

kam

Magazine

Bergeijk

cirkels van burge meest er Willek ens

D an Z v

liEF

ING TG E HEOM D K,

AA ? SMOCHp t k T ce fko

Rdee che

van

EFpen! Sm ake lijkbi m rasr Keund tse uit an Westel Brab bee

zien g ge Graa

rs

de

in

in

6

16:5

wellne ss

Hoogeloon

Jul

ndd

13.i

_20

Mei

ine_

gaz

_Ma

tent

Con

5-13

17-0

HEERLIJ

KE LEZERSAKT IE Een dagje

nr.1i 2013

i/ Jun

NIEUWSTRAAT 2 EERSEL

DE GEMEEN TES EERSEL , BERGEIJK,

over één

Insp

Reserveer tijdig

ReuselDe Mierden

ine ga z Ma

KERST VIEREN

Oirschot

Hilvarenbeek

van de Brabantse Kempen!

#2

1

augustus

Content_Mag

/ septemb er 2013

azine_Aug_S

ept_2013.ind

d 1

graag gezie n in de brabantse Kempen! 26-07-13

14:08

Er is ontzettend veel mogelijk, we denken graag met u mee!

WWW.INIRSEL.NL

T. 0497 - 582161 of E. content@contentmagazine.nl

UW TUIN AL WINTERKLAAR? van mesting r s e b S I T rde GRA n e n b o laar o z a g uw terk dig win olle tuin bij het v van uw k ma en

• • • • •

Gazon winterklaar maken Bestrating inspecteren Borders spitten Herfstbladeren ruimen Bomen, hagen en vaste planten snoeien

Eikenberg 14 Bergeijk • 06-52616715 • info@tilburgstuinen.nl

www.tilburgstuinen.nl

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 48

26-09-13 13:41


Van valpolicella naar hapert

proost

Een unieke vondst uit Torbe

Tekst: Stijn Lamers

net zoaLs De smaak BeteR woRDt naaRmate De jaRen voRDeRen, voegt een mooIe geschIeDenIs ook wat toe aan een wIjn. DIt Is het veRhaaL van hoe jan en anja henDRIks uIt hapeRt In De vaLLeIen van vaLpoLIceLLa De peRFecte wIjn vonDen.

“Deze wijn is écht heel bijzonder”, zei de importeur, “gemaakt van geselecteerde druiven uit een wijngaard in Torbe, apart bewaard in kleinere houten vaten.” Het leek een verkooppraatje, zoals importeurs wel vaker doen. In Italië aangekomen proefden Jan en Anja dat er geen woord van gelogen was. Naast de grote vaten van 6500 liter stonden kleine houten vaten: Vigneti di Torbe, stond erop. Torbe is een klein dorpje bovenop een berg, en is onderdeel van het wijnhuis Cantina di Negrar, dat uitkijkt over één van de vijf Valpolicella-valleien. 550 hectare, waarop 200 wijnboeren hun druiven verbouwen. Kleine wijngaarden waar nog ruimte is om wijn met liefde te maken. Boeren krijgen hier betaald naar kwaliteit, niet kwantiteit.

met de HaNd De steile hellingen en kleine akkers maken machinaal oogsten onmogelijk. Druiven worden lopend geplukt door de boeren, die hun wijnranken als pergola’s omhoog hebben laten groeien. Op basis van het slimme idee van één van de 200 boeren zijn nu alle wijngaarden met een natuurlijk bladerdak beschermd tegen de typerende hagelbuien die deze regio teisteren. Wijnboer en wijnhuis werken nauw samen om de best mogelijke wijn af te leveren. Oog voor detail maakt de Negrar-wijnen stuk voor stuk bijzonder. Met name de Amarone en Ripasso wijnen doorgaan een bijzonder proces. Na de handmatige pluk worden de druiven in open kratten gelegd, en opgeslagen in ‘klimaatloodsen’. Na maanden van indrogen worden ze alsnog geperst, en in kleine houten fusten gelagerd. Het resultaat is het wachten waard: krachtige volle wijnen. Heerlijk bij pittig vlees en pastagerechten. Of bij rijpe kazen!

wIjnsLIjteRIj henDRIks In deze compleet vernieuwde winkel vind je een zeer uitgebreid assortiment wijnen, binnenlandse- en buitenlandse bieren, gedistilleerd en nonalcoholische dranken voor jezelf of als cadeau.

Oude Provinciale weg 62 in Hapert Tel. 0497 – 381565 www.wijnhandelhapert.nl

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 49

49 26-09-13 13:41


opgebloeid

De Lange Trekken in Bladel. Zomaar een bushalte in de Brabantse Kempen. Een buspaal en een vuilnisbak. En een bankje van staal, hard en verweerd. Doorgaans geen plek om lang bij stil te staan. Niet langer dan nodig. Hooguit een paar minuten, gedachteloos wachtend op je bus. Een snel vergeten plek zonder schoonheid, geur of kleur. Hoog tijd voor leven. Hoogste tijd voor bloemen! Leve de bushalte!

D cLemens BLoem & gRoen stYLIsten

Openingstijden:

Uw bloemenwens groot of klein, zakelijk

Ma t/m vr 9:00 - 17.00 uur.

of privé, voor Koningin Máxima of voor

Zaterdag op afspraak.

oma? Wij zorgen ervoor dat uw boeket

Voor 13:00 uur besteld, dezelfde dag

of bloemstuk tiptop naar uw wens wordt

door heel Nederland bezorgd!

samengesteld, gestyled en bezorgd. Als een echte chef-kok zorgen wij met de beste ingrediënten voor nét dat vleugje extra professionaliteit en creativiteit. Fotografie: Max Kneefel

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 50

Mastbos 3 in Bladel, Tel. 0497 – 382213, www.clemensbloem.nl

26-09-13 13:42


trek een eitje

Frappant

DageLIjks ga je ongemeRkt vooRBIj aan De meest opmeRkeLIjke DIngen In De RegIo. In content magazIne gaan we op zoek naaR het veRhaaL achteR Deze opvaLLenDe onopvaLLenDheDen In De BRaBantse kempen.

Fotografie: Tom van Limpt

D

Tekst: Sandra Willemen

De krokettencultuur van Nederland is wereldberoemd, net zoals de trekmuren van de FEBO, die al meer dan zeventig jaar in gebruik zijn. Maar de automatiek, zoals de trekmuur met een duur woord wordt genoemd, biedt tegenwoordig meer dan alleen een vette hap. In België heb je broodautomaten, in Eindhoven haal je 24 uur per dag een ingeblikte Björn Borg boxershort uit een automaat en bij boer Cees in Luyksgestel trek je dagelijks kakelverse eitjes uit de muur. De producenten van de automaten zeiden overigens in Frankrijk geen succes te hebben, want ‘een baguette past niet lekker in de muur’. Cees’ ouders verkochten al jaren eieren aan huis, met de nodige aanloop als gevolg. ‘Dan bende continu aan het buurten,’ aldus Cees, die het al druk genoeg heeft met het verpakken van eieren en het onderhoud van de stallen.

Een paar jaar geleden liet hij daarom aan de straatkant van de stal een eierautomaat bouwen. ‘s Ochtends leggen de dames van Cees hun dagelijkse eitjes, die vanuit de nesten automatisch op een transportband belanden, richting sorteerruimte. Een gedeelte van deze eieren wordt in doosjes en op trays in de eierautomaat geplaatst, de rest komt in supermarkten en bij de voedingsindustrie terecht. Het volk, zowel uit aangrenzende dorpen als van campings in de omgeving, weet de automaat prima te vinden. Het eitjes trekken werd al snel zo populair, dat Cees de automaat onlangs heeft vervangen door een groter exemplaar. ‘Wij komen iedere week een doosje halen, op de fiets vanuit Bergeijk,’ vertelt een ouder echtpaar. ‘Hele lekkere eitjes,’ knipoogt een andere man, terwijl hij trots zijn zojuist getrokken eieren showt, ‘wij komen hier al jaren!’

Vraag jij je ook wel eens af

wat h et r.v..e rh a a l is a cht e ...dat typische huisje of die lama’s in dat weitje? En wie is toch dat vrouwtje dat wekelijks haar stoep stofzuigt?

tip de redactie! content@contentmagazine.nl

Maga zine

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 51

51 26-09-13 13:42


Font= Vrinda (XO + outline)

lindestraat 35 │ www.xofashion.nl

De mooiste herfst & winter DamesmoDe vinD je in reusel

Kerkstraat 7 │ www.uniekmode.nl

Content_Magazine_Oktober_2013.indd 52

26-09-13 13:42


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.